T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ 2014–2015 GÜZ YARIYILI NORMAL ÖĞRETİM BÜTÜNLEME PROGRAMI
Saat
Ders
Kodu
Ders
1201121
Yabancı Dil 1
1201120
Đleri Yabancı Dil 1
Dersin Sorumlusu
N.Ö.
Bütünleme
Sınav Yeri
Sınıf
26.1.2015 (Pazartesi)
08:30-09:30
10:30-11:50 1201301
13:30-14:45
Çevre Kimyası 1
1201706
Đçme Suyu Arıtımı Y.Đ.U.
15:30-16:30 1201503
Çevre Ekonomisi
B. A. Esen
D. Erdirençelebi
G. Kara
S. Küçükçongar
S. Tongur
M. Kızıl
1
Đ.D.
Đ.D.
2
Đ.D.
4
Đ.D.
3
Đ.D.
27.1.2015 (Salı)
09:30-10:15 1201702
10:30-12:00 1201113
Katı Atık Yönetimi
Ş. Dursun
4
Đ.D.
Teknik Resim
A. Karaduman
B. Kekeç
1
Đ.D.
12:20-13:20
1201522
Gürültü Kirliliği ve Kontrolü
D. Güçlü
3
Đ.D.
13:30-15:00
1201513
Malzeme Bilimi
H. Açıkel
3
Đ.D.
15:10-16:50 1201307
Akışkanlar Mekaniği
A. Berktay,
M. F. Sevimli
2
Đ.D.
09:00-10:20
Çevre Modellemesi
D. Güçlü
4
Đ.D.
Çevre Mühendisliğine Giriş
D. Erdirençelebi
D. Güçlü
1
Đ.D.
1201512
Yapı Mühendisliği
S. Döndüren
1201514
Ölçme Bilgisi
H. Karabörk
15:20-16:50 1201303
Matematik 3
28.1.2015 (Çarşamba)
1201704
10:30-11:50 1201111
13:30-15:00
Y. Çenesiz
3
Đ.D.
Đ.D.
2
Đ.D.
29.1.2015 (Perşembe)
09:00-10:30
1201515
Çevre Jeolojisi
H. Kurt
3
Đ.D.
10:30-12:00 1201101
Matematik 1
Y. Çenesiz
O. Karaoğlu
1
Đ.D.
13:00-15:00 1201709
Atıksu Arıtımı
A.Berktay, B. Nas
4
Đ.D.
15:20-16:50 1201324
Statik Mukavemet
A. Özütok
S. Döndüren
2
Đ.D.
09:00-10:00 1201713
Atıksuların Yeniden Kullanılması
M.E. Argun
4
Đ.D.
09:00-10:20 1201711
Biyolojik Nutrient Giderimi
D. Erdirençelebi
4
Đ.D.
10:30-12:00 1201122
Genel Kimya
S. Edebali
1
Đ.D.
13:00-15:00 1201506
Su Temini ve Sis. Tas.
M. F. Sevimli
3
Đ.D.
30.1.2015 (Cuma)
15:30-16:30 1201525
TOSD
Đ.Ö.E
3
Đ.D.
16:45-18:15 1201305
Đstatistik ve Olasılık
D. Sezer
2
Đ.D.
Đ.D.
31.1.2015 (Cumartesi)
08:30-09:30 1201108
A.Đ.Đ.T
H. Yıldırım
1
10:30-12:00 1201501
Fiziksel Temel Đşlemler
E. Yel
3
Đ.D.
13:30-15:00 1201317
Mesleki Etik
Ş. Đnam
2
Đ.D.
15:20-16:50 1201731
Đşçi Sağlığı ve Güvenliği
Đ. Çınar
4
Đ.D.
1.2.2015 (Pazar)
08:30-09:30 1201107
Türk Dili 1
E. B. Akhan
1
Đ.D.
Arıtma Çamurlarının Kontrolü
S. Küçükçongar
4
Đ.D.
11:15-12:00 1201316
Çevre Mikrobiyolojisi
Ş. Dursun
2
Đ.D.
13:00-14:15 1201502
Su Kalitesi Yönetimi
B. Nas
3
Đ.D.
14:30-15:30 1201710
Müh.Dis.Çalışmalar
Đ.Ö.E
4
Đ.D.
16:00-17:00 1201701
ÇMU
Đ.Ö.E
4
Đ.D.
10:00-11:00
1201712
Ver.2
Ç1, Ç2, Ç3, Ç4, ŞBP1: C Blok Giriş Kat
MF2: A Blok 1. Kat
TRS A: Teknik Resim Salonu A Blok 1. Kat
TRS C: Teknik Resim Salonu C Blok Bodrum Kat
Çevre Müh. Bölüm Başkanı
Doç.Dr. Şükrü DURSUN
E201, E202: Đnşaat Müh. Böl. E Blok 2. Kat
E301, E302: Đnşaat Müh. Böl. E Blok 3. Kat
AMFĐ B-C: Halil Cin Konferans Salonu
Müh. Fak. Dekan Yardımcısı
Doç.Dr. M. Muzaffer KARADAĞ
Download

Çevre Mühendisliği N.Ö 2014-2015 Güz Dönemi Bütünleme Sınav