Saat
PAZARTESİ
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
12:00-12:50
13:00-13:50
14:00-14:50
15:00-15:50
16:00-16:50
,
17:00-17:50
SALI
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İSTATİSTİK BÖLÜMÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
HAFTALIK DERS PROGRAMI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
I. YARIYIL
CUMA
Saat
PAZARTESİ
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İSTATİSTİK BÖLÜMÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
HAFTALIK DERS PROGRAMI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
SALI
III. YARIYIL
CUMA
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
12:00-12:50
İSTATİSTİKSEL ARAŞTIRMA VE RAP. TEK. MESLEKİ İNGİLİZCE I (S)
E404
Prof.Dr. Münevver TURANLI
Seçkin Girgin
İSTATİSTİKSEL ARAŞTIRMA VE RAP. TEK. MESLEKİ İNGİLİZCE I (S)
E404
Prof.Dr. Münevver TURANLI
Seçkin Girgin
İSTATİSTİKSEL ARAŞTIRMA VE RAP. TEK. MESLEKİ İNGİLİZCE I (S)
E404
Prof.Dr. Münevver TURANLI
Seçkin Girgin
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I
A305
A304
Doç.Dr. Ünal H. ÖZDEN
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I
A305
A304
Doç.Dr. Ünal H. ÖZDEN
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I
A305
A304
Doç.Dr. Ünal H. ÖZDEN
13:00-13:50
ÖRNEKLEME I
14:00-14:50
GNL211 İngilizce III (Pre-Int) (Alandışı) (S)
Prof.Dr.Dicle CENGİZ
ÖRNEKLEME I
15:00-15:50
Prof.Dr.Dicle CENGİZ
ÖRNEKLEME I
Prof.Dr.Dicle CENGİZ
17:00-17:50
E405
E302
Doç.Dr. Necip ŞİMŞEK
LİNEER CEBİR
A304
Doç.Dr. Ünal ÖZDEN
SOS. ve İKT. İSTATİSTİKLER
GNL211 İngilizce III (Pre-Int) (Alandışı) (S)
E202
LİNEER CEBİR
A304
Doç.Dr. Ünal ÖZDEN
SOS. ve İKT. İSTATİSTİKLER
GNL211 İngilizce III (Pre-Int) (Alandışı) (S)
E202
16:00-16:50
SOS. ve İKT. İSTATİSTİKLER
E405
E202
E405
E302
Doç.Dr. Necip ŞİMŞEK
LİNEER CEBİR
A304
Doç.Dr. Ünal ÖZDEN
E302
Doç.Dr. Necip ŞİMŞEK
Saat
PAZARTESİ
SALI
09:00-09:50
DENEY DÜZENLEME I
10:00-10:50
MESLEKİ İNGİLİZCE I (S)
E202
Prof.Dr.Dicle CENGİZ
DENEY DÜZENLEME I
11:00-11:50
Seçkin Girgin
MESLEKİ İNGİLİZCE I (S)
E202
Prof.Dr.Dicle CENGİZ
DENEY DÜZENLEME I
12:00-12:50
Seçkin Girgin
MESLEKİ İNGİLİZCE I (S)
E202
Prof.Dr.Dicle CENGİZ
Seçkin Girgin
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İSTATİSTİK BÖLÜMÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
HAFTALIK DERS PROGRAMI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME (S)
E405
Doç.Dr. Ünal H. ÖZDEN
ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME (S)
REGRESYON ANALİZİ I
A305
E405
Doç.Dr. Ünal H. ÖZDEN
Yrd.Doç.Dr. Özlem DENİZ BAŞAR
ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME (S)
REGRESYON ANALİZİ I
A305
E405
Doç.Dr. Ünal H. ÖZDEN
Yrd.Doç.Dr. Özlem DENİZ BAŞAR
REGRESYON ANALİZİ I
A305
Yrd.Doç.Dr. Özlem DENİZ BAŞAR
V. YARIYIL
CUMA
MATEMATİKSEL İSTATİSTİK
A305
Yrd.Doç.Dr. Seda BAĞDATLI KALKAN
MATEMATİKSEL İSTATİSTİK
E404
A305
Yrd.Doç.Dr. Seda BAĞDATLI KALKAN
MATEMATİKSEL İSTATİSTİK
E404
A305
Yrd.Doç.Dr. Seda BAĞDATLI KALKAN
E404
13:00-13:50
GNL321 İngilizce V (Int) (Alandışı) (S)
14:00-14:50
İSTATİSTİK TARİHİ (S)
E404
Prof.Dr. Ateş VURAN
İSTATİSTİK TARİHİ (S)
GNL321 İngilizce V (Int) (Alandışı) (S)
15:00-15:50
E404
Prof.Dr. Ateş VURAN
İSTATİSTİK TARİHİ (S)
GNL321 İngilizce V (Int) (Alandışı) (S)
16:00-16:50
UYGULAMALI İSTATİSTİK I
E404
Prof.Dr. Ateş VURAN
E406 (LAB)
Yrd.Doç.Dr. Seda BAĞDATLI KALKAN
UYGULAMALI İSTATİSTİK I
A405
E406 (LAB)
Yrd.Doç.Dr. Seda BAĞDATLI KALKAN
UYGULAMALI İSTATİSTİK I
A405
E406 (LAB)
Yrd.Doç.Dr. Seda BAĞDATLI KALKAN
AÇIKLAYICI VERİ ANALİZİ
A405
OYUN TEORİSİ VE PİYASA UYGULAMALARI (S)
E404
Yrd.Doç.Dr. Seda BAĞDATLI KALKAN
AÇIKLAYICI VERİ ANALİZİ
A305
Doç.Dr. Ünal H. ÖZDEN
OYUN TEORİSİ VE PİYASA UYGULAMALARI (S)
E404
Yrd.Doç.Dr. Seda BAĞDATLI KALKAN
AÇIKLAYICI VERİ ANALİZİ
A305
Doç.Dr. Ünal H. ÖZDEN
OYUN TEORİSİ VE PİYASA UYGULAMALARI (S)
E404
Yrd.Doç.Dr. Seda BAĞDATLI KALKAN
17:00-17:50
15'den daha az öğrenci tarafından alınan seçmeli dersler açılmaz.
A305
Doç.Dr. Ünal H. ÖZDEN
Saat
PAZARTESİ
SALI
09:00-09:50
MESLEKİ İNGİLİZCE I (S)
Kategorik Veri Analizi
10:00-10:50
A304
Yrd.Doç.Dr. Özlem DENİZ BAŞAR
Kategorik Veri Analizi
11:00-11:50
Seçkin Girgin
MESLEKİ İNGİLİZCE I (S)
A304
Yrd.Doç.Dr. Özlem DENİZ BAŞAR
Kategorik Veri Analizi
12:00-12:50
Seçkin Girgin
MESLEKİ İNGİLİZCE I (S)
A304
Yrd.Doç.Dr. Özlem DENİZ BAŞAR
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İSTATİSTİK BÖLÜMÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
HAFTALIK DERS PROGRAMI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
EKONOMETRİ I
A305
Yrd.Doç.Dr.Elif GÜNEREN GENÇ
EKONOMETRİ I
A305
A305
Yrd.Doç.Dr.Elif GÜNEREN GENÇ
EKONOMETRİ I
A305
A305
Yrd.Doç.Dr.Elif GÜNEREN GENÇ
VII. YARIYIL
CUMA
MEKANSAL ANALİZLER (S)
A404
Yrd.Doç.Dr. Özlem DENİZ BAŞAR
MEKANSAL ANALİZLER (S)
A404
Yrd.Doç.Dr. Özlem DENİZ BAŞAR
MEKANSAL ANALİZLER (S)
A404
Yrd.Doç.Dr. Özlem DENİZ BAŞAR
A305
Seçkin Girgin
13:00-13:50
İSTATİSTİKTE SEÇME KONULAR (S)
14:00-14:50
ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZ I
A404
Yrd.Doç.Dr. Seda BAĞDATLI KALKAN
İSTATİSTİKTE SEÇME KONULAR (S)
15:00-15:50
Prof.Dr.Dicle CENGİZ
ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZ I
A404
Yrd.Doç.Dr. Seda BAĞDATLI KALKAN
İSTATİSTİKTE SEÇME KONULAR (S)
16:00-16:50
A305
Prof.Dr. Münevver TURANLI
İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER (S)
B303
Prof.Dr.Dicle CENGİZ
ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZ I
A404
Yrd.Doç.Dr. Seda BAĞDATLI KALKAN
İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER (S)
B303
A305
Prof.Dr. Münevver TURANLI
İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER (S)
B303
Prof.Dr.Dicle CENGİZ
A305
Prof.Dr. Münevver TURANLI
17:00-17:50
15'den daha az öğrenci tarafından alınan seçmeli dersler açılmaz.
T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ GEREKEN DEĞİŞİKLİKLERİ YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR
BİYOİSTATİSTİK (S) Prof. Dr. Münevver TURANLI - A404
PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI (S) - Doç.Dr. Figen YILDIRIM - A405
GNL431 İngilizce (Up Int.)VII (ADS) - B204
BİYOİSTATİSTİK (S) Prof. Dr. Münevver TURANLI - A404
PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI (S) - Doç.Dr. Figen YILDIRIM - A405
GNL431 İngilizce (Up Int.)VII (ADS) - B204
BİYOİSTATİSTİK (S) Prof. Dr. Münevver TURANLI - A404
PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI (S) - Doç.Dr. Figen YILDIRIM - A405
GNL431 İngilizce (Up Int.)VII (ADS) - B204
Download

İstatistik Ders Programı - İstanbul Ticaret Üniversitesi