T.C.
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
2013-2014 Bahar Yarıyılı Ders Programı
Saat
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Dersin Kodu ve Adı
Öğretim Elemanı
Dersin Kodu ve Adı
Öğretim Elemanı
Dersin Kodu ve Adı
Öğretim Elemanı
Dersin Kodu ve Adı
Öğretim Elemanı
Dersin Kodu ve Adı
Öğretim Elemanı
08-09
09-10
10-11
11-12
13-14
14-15
15-16
16-17
İM 521 YAPI
DİNAMİĞİ
Doç. Dr.
Z. BABAYEV
İM 522 DEPREM
MÜHENDİSLİĞİ
Yrd. Doç. Dr. D. M.
ÖZCAN
İM 514 İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİNDE
KOMPOZİT
MALZEMELER
Yrd. Doç. Dr.
H. ADIBELLİ
İM 514 İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİNDE
KOMPOZİT
MALZEMELER
Yrd. Doç. Dr.
H. ADIBELLİ
İM 532
HİDRODİNAMİK II
Yrd. Doç. Dr. B. ÜNAL
İM 521 YAPI
DİNAMİĞİ
Doç. Dr.
Z. BABAYEV
İM 522 DEPREM
MÜHENDİSLİĞİ
Yrd. Doç. Dr. D. M.
ÖZCAN
İM 521 YAPI
DİNAMİĞİ
Doç. Dr.
Z. BABAYEV
İM 522 DEPREM
MÜHENDİSLİĞİ
Yrd. Doç. Dr. D. M.
ÖZCAN
İM 511 İLERİ
BETON
TEKNOLOJİSİ
Doç. Dr.
F. KÖKSAL
İM500 SEMİNER
Doç. Dr.
Z. BABAYEV
İM500 SEMİNER
Doç. Dr.
Z. BABAYEV
İM 553 İLERİ ZEMİN
MEKANİĞİ
Yrd. Doç. Dr.
M. VEKLİ
İM 511 İLERİ
BETON
TEKNOLOJİSİ
Doç. Dr.
F. KÖKSAL
İM 541 ESNEK YOL ÜST
YAPISI
Doç. Dr.
Y. TAŞDEMİR
İM 552 ZEMİNLERİN
ISLAHI
Yrd. Doç. Dr.
M. VEKLİ
İM 553 İLERİ ZEMİN
MEKANİĞİ
Yrd. Doç. Dr.
M. VEKLİ
İM 511 İLERİ
BETON
TEKNOLOJİSİ
Doç. Dr.
F. KÖKSAL
İM 541 ESNEK YOL ÜST
YAPISI
Doç. Dr.
Y. TAŞDEMİR
İM 552 ZEMİNLERİN
ISLAHI
Yrd. Doç. Dr.
M. VEKLİ
İM 553 İLERİ ZEMİN
MEKANİĞİ
Yrd. Doç. Dr.
M. VEKLİ
İM 541 ESNEK YOL ÜST
YAPISI
Doç. Dr.
Y. TAŞDEMİR
İM 552 ZEMİNLERİN
ISLAHI
Yrd. Doç. Dr.
M. VEKLİ
İM 514 İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİNDE
KOMPOZİT
MALZEMELER
Yrd. Doç. Dr.
H. ADIBELLİ
İM 532
HİDRODİNAMİK II
Yrd. Doç. Dr. B. ÜNAL
İM 532
HİDRODİNAMİK II
Yrd. Doç. Dr. B. ÜNAL
İM 502 YAPAY SİNİR
AĞLARININ İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİNDE
UYGULAMALARI
Yrd. Doç. Dr.
Y. ŞAHİN
İM 502 YAPAY SİNİR
AĞLARININ İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİNDE
UYGULAMALARI
Yrd. Doç. Dr.
Y. ŞAHİN
İM 502 YAPAY SİNİR
AĞLARININ İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİNDE
UYGULAMALARI
Yrd. Doç. Dr.
Y. ŞAHİN
Download

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat