GERİLİM GÖSTERGESİ • DVI
VOLTAGE INDICATOR • DVI
d
k
e
2 kV-40 kV by capacitive voltage divider
Led 100.000 hours
4 (For 3 phase and ground separately)
Through the front cover of the panel
2.5 sq. mm
-30 ºC + 85 ºC
IP 20
0.05 kg
36 x 62 x 45(DK104)
@
Operating voltage
Indicator
Measuring probe point
Mounting
Cable cross-section
Operating temperature
Protection class
Weight
Dimensions
e
: 2kv-40kv capasitif gerilim bölücü yardımı ile
: Led 100.000saat
: 4 adet 3 faz ve toprak için ayrı ayrı ön panelde
: Panoya önden
: 2,5 mm
: -30+ 85 ºC
: IP 20
: 0,05kg
: 36 x 62x 45 (DK 104)
k
TECHNICAL CHARACTERISTICS
TEKNİK ÖZELLİKLER
Çalışma gerilimi
Gösterge
Ölçme probu noktası
Montaj
Kablo kesiti
Çalışma sıcaklığı
Koruma sınıfı
Ağırlık
Boyutlar
In Brief
Voltage indicator works with the help of
capacitive voltage dividers on modular cubicle
panels.
It is used to show whether there is phase voltage
for each phase. Moderate voltage values are
taken into consideration to obtain maximum safety.
There are 3 indicators for each phase separately on it. In
addition for the purpose of measurement, 3 phase +
ground ends are located into the front panel safely and
voltage level can be measured by measuring devices
externally.
All the voltage inputs of DVI are saved by surge protector.
Leds are used in indicators and the led has a lifetime of
100.000 hours.
Back terminal connections have sockets so it makes
mounting and cabling easier.
d
Genel
DKE gerilim göstergesi modüler hücre panolarda
kapasitif gerilim bölücüler yardımı ile çalışmaktadır.
Cihaz bara gerilimlerinin var olup olmadığını
göstermek amaçlı kullanılmaktadır. Orta gerilim
değerleri dikkate alınarak güvenlik son derece ön planda
tutulmuştur.
Cihaz üzerinde her faz için ayrı ayrı 3 adet gösterge bulunmaktadır. Ayrıca ölçme amaçlı olarak 3 faz + toprak uçları
da ön panele güvenli bir şekilde yerleştirilmiş olup gerilim
seviyesinin ölçü cihazları yardımı ile de ölçümü sağlanabilmektedir.
Cihazın tüm gerilim girişleri yıldırım siperliği (parafudur)
ile de koruma altına alınmıştır. Göstergeler LED olup
100.000 saat ömre sahiptir.
Arka terminal bağlantıları soketli olup montaj ve kablaj
kolaylığı sağlamaktadır.
.
c
o
m
.
t
r
25
Download

LEGİONELLA LABORATUVARI Legionella Laboratuvarında; su