TABLOLAR
Sürtünme Katsayısı
Dinamik Vizkozite Birimleri
Viskozite-Sıcaklık Değişimi
SAE Viskozite Sıcaklık Değişimi
ISO-VG Viskozite Sıcaklık Değişimi
ASTM Viskozite Sıcaklık Değişimi
SUS cinsinden VI hesabındaki büyüklükler
cst cinsinden VI hesabındaki büyüklükler
Yatak Malzemeleri
KAYMALI YATAKLAR
Eğik Kayma Yüzeyine Ait Boyutsuz Büyüklükler
Eğik plakalar için fb değerleri
Sommerfield-izafi minimum yağ tabakası (Boyutsuz)
Sommerfield-izafi eksantre (Boyutsuz)
Sommerfield-Sürtünme Faktörü μ⁄ψ
Diş Sayısı
Kayış Uzunluğu
Sarılma açısı faktörü
Download

TABLOLAR - Mehmet Adem Yıldız