YAZILIM TEST VE BELGELENDİRME
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BİLİŞİM BELGELENDİRME
ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET
ÇİZELGESİ
Doküman No
YTBD-00-00-YYN-01
Yayın Tarihi
31/12/2014
Revizyon Tarihi
No 00
TÜRK STANDARDLARI
ENSTİTÜSÜ
BİLİŞİM BELGELENDİRME
ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET
ÇİZELGESİ
Yönetim Kurulu Karar No
Yürürlük Tarihi
: 29/04/2014 tarih ve XIX/50/236 numaralı
: 05/05/2014
Sayfa 1/13
Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim Sisteminden takip edilmelidir.
Basım tarih ve saati: 27.01.2015 16:05
YAZILIM TEST VE BELGELENDİRME
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BİLİŞİM BELGELENDİRME
ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET
ÇİZELGESİ
Doküman No
YTBD-00-00-YYN-01
Yayın Tarihi
31/12/2014
Revizyon Tarihi
No 00
TS ISO/IEC 15408-CC ORTAK KRİTERLER STANDARDI MARKA KULLANMA ÜCRET ÇİZELGESİ
Sıra
No
1
2
3
Ücret Çeşidi
Başvuru ve Doküman İnceleme 1500
Ücreti
İnceleme - Teknik Hizmet Ücreti
350
Ara
Teknik
Raporların
Değerlendirme
Ücreti
(Belgelendirme
süresince
laboratuardan gelecek her bir rapor
için değerlendirme ücreti )*
600
900
EAL 1
1400
EAL 2
1800
EAL 3
2200
EAL 4
2600
EAL 5
3000
EAL 6
EAL 7
7
8
Final Değerlendirme Teknik Raporu
(DTR-ETR) İnceleme Ücreti
EAL 1
EAL 2
EAL 3
EAL 4
EAL 5
EAL 6
EAL 7
Belgelendirme Raporu Ücreti
Belge
ve
Marka
Kullanım
Ücreti(Yıllık)
Maktu Belge Ücreti (Yıllık)
Dış Uzman kullanımı
9
Belge Bakım Süreci
4
5
6
Miktarı(TL)
Açıklama
(adam/gün)
*:Herbir EAL seviyesi için bu ücret tabloda
belirtildiği şekilde değişir. Artı özelliklerde ilgili
Garanti Ailesinin Ara Rapor Ücreti için (Örneğin
EAL 2+ ) bir üst kategorinin ücreti tahakkuk
ettirilir. (Örneğin EAL 2 + için EAL 3 ücreti
alınır).
Koruma Profili Ara Rapor ve DTR
değerlendirmelerinde ürün değerlendirme Ara
Rapor ve DTR değerlendirme ücretlerinin ilgili
EAL seviyesine göre yarısı alınır.
3500
4500
5500
6500
7500
8500
9500
700
2000
500
**
Üründe
Değişiklik
olmaması ***
durumunda
2500
Üründe Minör Değişiklik durumunda ****
Üründe Major Değişiklik olması
durumunda
**:Dış uzman kullanım ücreti günlük adam/gün
olarak TSE dış inceleme elemanı yönergesine
göre belirtilen ücret olup, ulaşım ve konaklama
ayrıca faturaya dahil edilir.
***:Belge yenilendiği için Maktu Belge Ücreti
tahsis edilir.
****:Major değişiklik durumunda, laboratuardan
gönderilen rapor sayısına göre ücret tahsis edilir.
Sayfa 2/13
Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim Sisteminden takip edilmelidir.
Basım tarih ve saati: 27.01.2015 16:05
YAZILIM TEST VE BELGELENDİRME
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BİLİŞİM BELGELENDİRME
ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET
ÇİZELGESİ
Doküman No
YTBD-00-00-YYN-01
Yayın Tarihi
31/12/2014
Revizyon Tarihi
No 00
TS ISO/IEC 19790-BİLGİ TEKNOLOJİSİ – GÜVENLİK TEKNİKLERİ – KRİPTOLAMA MODÜLLERİ
İÇİN GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİ ve TS ISO/IEC 24759- KRİPTOLAMA MODÜLLERİ İÇİN TEST
GEREKSİNİMLERİ STANDARDLARI MARKA KULLANMA ÜCRET ÇİZELGESİ
Sıra
No
1
Ücret Çeşidi
Miktarı(TL)
7
8
Başvuru ve Doküman İnceleme 1500
Ücreti
İnceleme - Teknik Hizmet Ücreti
350
Uygunluk
Ara
Raporların
Değerlendirme
Ücreti
(Belgelendirme
süresince
laboratuardan gelecek her bir rapor
için değerlendirme ücreti )*
300
600
Seviye 1
900
Seviye 2
1200
Seviye 3
Seviye 4
Uygunluk
Test
Raporu(CTR)
İnceleme Ücreti
2000
3000
Seviye 1
4000
Seviye 2
5000
Seviye 3
Seviye 4
Belgelendirme Raporu Ücreti
700
Belge
ve
Marka
Kullanım 2000
Ücreti(Yıllık)
Maktu Belge Ücreti (Yıllık)
500
Dış Uzman kullanımı
**
9
Belge Bakım Süreci
10
Üründe
Değişiklik
olmaması
durumunda
Üründe Minör Değişiklik durumunda
Üründe Major Değişiklik olması
durumunda
Kripto Algoritma Sertifikaston Tutarı
2
3
4
5
6
***
2000
****
Açıklama
(adam/gün)
*:Laboratuardan gelecek Ara Rapor sayısı
değişkendir.
**:Dış uzman kullanım ücreti günlük adam/gün
olarak TSE dış inceleme elemanı yönergesine
göre belirtilen ücret olup, ulaşım ve konaklama
ayrıca faturaya dahil edilir.
***:Belge yenilendiği için Maktu Belge Ücreti
tahsis edilir.
****:Major değişiklik durumunda, laboratuardan
gönderilen rapor sayısına göre ücret tahsis edilir.
1000
TS ISO/IEC 15504-BİLGİ TEKNOLOJİSİ-SÜREÇ DEĞERLENDİRME TS ISO/IEC 12207 ve TS ISO/IEC
15288 YAZILIM VE SİSTEM YAŞAM DÖNGÜSÜ SÜREÇLERİ STANDARDLARI MARKA
KULLANMA ÜCRET ÇİZELGESİ
Sayfa 3/13
Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim Sisteminden takip edilmelidir.
Basım tarih ve saati: 27.01.2015 16:05
YAZILIM TEST VE BELGELENDİRME
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BİLİŞİM BELGELENDİRME
ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET
ÇİZELGESİ
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ücret Çeşidi
Miktarı(TL)
Başvuru ve Doküman İnceleme 500
Ücreti
İnceleme - Teknik Hizmet Ücreti
350
Planlama Toplantısı ve Listesi
700
Organizasyonel Olgunluk ve/veya
Yetenek Değerlendirmesi
Seviye 1
Seviye 2
Seviye 3
Seviye 4
Seviye 5
Muayene ve Deney Ücreti (Ara
Kontrol)
Belgelendirme Raporu Ücreti
Belge
ve
Marka
Kullanım
Ücreti(Yıllık)
Maktu Belge Ücreti (Yıllık)
Süreç İyileştirmesi
12207 ve/veya 15288 Uygunluk
Belgesi Ücreti
Dış Uzman Kullanımı
3500
4500
5500
6500
7500
1500
2000
700
2000
500
1500
2000
*
Doküman No
YTBD-00-00-YYN-01
Yayın Tarihi
31/12/2014
Revizyon Tarihi
No 00
Açıklama
(adam/gün)
(Seviye 1-2-3) /gün)
(Seviye 4-5) /gün)
günlük
günlük
**:Dış uzman kullanım ücreti günlük adam/gün
olarak TSE dış inceleme elemanı yönergesine
göre belirtilen ücret olup, ulaşım ve konaklama
ayrıca faturaya dahil edilir.
TS 13298-ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ STANDARDI MARKA KULLANMA ÜCRET ÇİZELGESİ
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
Ücret Çeşidi
Miktarı(TL)
Başvuru ve Doküman İnceleme
Ücreti
İnceleme - Teknik Hizmet Ücreti
Muayene ve Deney Ücreti
TS 13298 Standardı Tüm Muayene ve
Deneyler İçin Sabit Ücret
Muayene ve Deney Ücreti (Ara
Kontrol)
TS 13298 Standardı Doğrulama
Muayene ve Deneyler İçin Sabit
Ücret
Versiyon değişikliği gerektirmeyen
Muayene ve Deneyler İçin Sabit
Ücret
Belgelendirme Raporu Ücreti
500
350
2250
Açıklama
(adam/gün)
günlük
2500
1500
700
Sayfa 4/13
Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim Sisteminden takip edilmelidir.
Basım tarih ve saati: 27.01.2015 16:05
YAZILIM TEST VE BELGELENDİRME
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BİLİŞİM BELGELENDİRME
ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET
ÇİZELGESİ
8
9
Belge
ve
Marka
Kullanım 2000
Ücreti(Yıllık)
Maktu Belge Ücreti (Yıllık)
500
Deney Raporu İncelenmesi*
2000*
10
Test ücreti (TSE laboratuarı)**
7
5000**
Doküman No
YTBD-00-00-YYN-01
Yayın Tarihi
31/12/2014
Revizyon Tarihi
No 00
*:Dış Laboratualara gönderilmesi durumda bu
ücret alınır.
**:Testler TSE-laboratuarında yapılırsa bu ücret
alınır.
TS EN ISO 9241-151 İNSANLARIN SİSTEMLERDEN-ERGONOMİK ETKİLEŞİMİ STANDARDI
MARKA KULLANMA ÜCRET ÇİZELGESİ
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
Ücret Çeşidi
Miktarı(TL)
Başvuru ve Doküman İnceleme
Ücreti
İnceleme - Teknik Hizmet Ücreti
Muayene ve Deney Ücreti
TS EN ISO 9241-151 Standardı Tüm
Muayene ve Deneyler İçin Sabit
Ücret
Versiyon değişikliği gerektirmeyen
Muayene ve Deneyler İçin Sabit
Ücret
Belgelendirme Raporu Ücreti
Belge
ve
Marka
Kullanım
Ücreti(Yıllık)
Maktu Belge Ücreti (Yıllık)
Deney Raporu İncelenmesi*
500
350
2000
Açıklama
(adam/gün)
günlük
1500
700
2000
500
2000*
*:Dış Laboratualara gönderilmesi durumda bu
ücret alınır.
TS ISO/IEC 25051 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ -YAZILIM ÜRÜNÜ KALİTE GEREKSİNİMLERİ VE
DEĞERLENDİRMESİ STANDARDI MARKA KULLANMA ÜCRET ÇİZELGESİ
Sıra
No
1
2
3
4
Ücret Çeşidi
Miktarı(TL)
Başvuru ve Doküman İnceleme
Ücreti
İnceleme - Teknik Hizmet Ücreti
Muayene ve Deney Ücreti (Marka
Müracaatı)
TS ISO/IEC 25051 Standardı
Muayene ve Deneyler için Sabit
Ücret
Muayene ve Deney Ücreti (Ara
Kontrol)
500
350
2000
Açıklama
(adam/gün)
günlük
1500
Sayfa 5/13
Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim Sisteminden takip edilmelidir.
Basım tarih ve saati: 27.01.2015 16:05
YAZILIM TEST VE BELGELENDİRME
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BİLİŞİM BELGELENDİRME
ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET
ÇİZELGESİ
700
2000
7
8
TS ISO/IEC 25051 Standardı
Doğrulama Muayene ve Deneyler
İçin Sabit Ücret
Belgelendirme Raporu Ücreti
Belge
ve
Marka
Kullanım
Ücreti(Yıllık)
Maktu Belge Ücreti (Yıllık)
Deney Raporu İncelenmesi*
9
Test ücreti (TSE laboratuarı)**
6000**
5
6
500
2000*
Doküman No
YTBD-00-00-YYN-01
Yayın Tarihi
31/12/2014
Revizyon Tarihi
No 00
*:Dış Laboratualara gönderilmesi durumda bu
ücret alınır.
**:Testler TSE-laboratuarında yapılırsa bu ücret
alınır.
TS ISO/IEC 40500:2012- WEB İÇERİĞİ ERİŞİLEBİLİRLİK STANDARDI MARKA KULLANMA ÜCRET
ÇİZELGESİ
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
Ücret Çeşidi
Miktarı(TL)
Başvuru ve Doküman İnceleme
Ücreti
İnceleme - Teknik Hizmet Ücreti
Muayene ve Deney Ücreti (Marka
Müracaatı)
TS ISO/IEC 40500:2012 Muayene ve
Deneyler İçin Sabit Ücret
Muayene ve Deney Ücreti (Ara
Kontrol)
TS ISO/IEC 40500:2012 Doğrulama
Muayene ve Deneyler İçin Sabit
Ücret
Belgelendirme Raporu Ücreti
Belge
ve
Marka
Kullanım
Ücreti(Yıllık)
Maktu Belge Ücreti (Yıllık)
Deney Raporu İncelenmesi*
500
350
2000
Açıklama
(adam/gün)
günlük
1500
700
2000
500
2000*
*:Dış Laboratualara gönderilmesi durumda bu
ücret alınır.
OID-UID BELGE ÜCRETİ
Sıra
No
1
2
3
4
Ücret Çeşidi
Miktarı(TL)
Başvuru ve Doküman İnceleme
Ücreti
İnceleme - Teknik Hizmet Ücreti
Maktu Belge Ücreti (Yıllık)
Belge
ve
Numara
Kullanım
Ücreti(Yıllık)
1500
350
500
2000
Açıklama
(adam/gün)
Sayfa 6/13
Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim Sisteminden takip edilmelidir.
Basım tarih ve saati: 27.01.2015 16:05
YAZILIM TEST VE BELGELENDİRME
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BİLİŞİM BELGELENDİRME
ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET
ÇİZELGESİ
Doküman No
YTBD-00-00-YYN-01
Yayın Tarihi
31/12/2014
Revizyon Tarihi
No 00
SAHA GÜVENLİK BELGELENDİRMESİ MARKA KULLANMA ÜCRET ÇİZELGESİ
Sıra
No
1
2
3
Ücret Çeşidi
Başvuru ve Doküman İnceleme 1500
Ücreti
İnceleme - Teknik Hizmet Ücreti
350
Saha Güvenlik Belgelendirmesi
EAL 3
EAL 4
EAL 5
EAL 6
EAL 7
Belgelendirme Raporu Ücreti
Belge
ve
Marka
Kullanım
Ücreti(Yıllık)
Maktu Belge Ücreti (Yıllık)
Belge Bakım Süreci/Ara Kontrol
4
5
6
7
Miktarı(TL)
Açıklama
(adam/gün)
4000
5000
5500
6000
6500
700
2000
500
Sahada
değişiklik
olmaması *
durumunda
2500
Sahada Minör değişiklik durumunda **
Sahada Major Değişiklik olması
durumunda
*:Belge yenilendiği için Maktu Belge Ücreti
tahsis edilir.
**:Major değişiklik durumunda, ilgili EAL
seviyesinin ücreti tahsis edilir.
TEMEL SEVİYE GÜVENLİK BELGELENDİRMESİ MARKA KULLANMA ÜCRET ÇİZELGESİ
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
Ücret Çeşidi
Miktarı(TL)
Başvuru ve Doküman İnceleme
Ücreti
İnceleme - Teknik Hizmet Ücreti
Güvenlik Hedefi Raporu İnceleme
Ücreti*
Açıklık Analizi Raporu İnceleme
Ücreti*
Final Değerlendirme Teknik Raporu
(DTR) İnceleme Ücreti*
Siyah Kutu Test Ücreti**
Beyaz Kutu Test Ücreti**
Güvenlik Hedefi İnceleme Ücreti**
Belgelendirme Raporu Ücreti
Belge
ve
Marka
Kullanım
Ücreti(Yıllık)
1500
Açıklama
350
1000
1000
1000
(adam/gün)
*:Testler TSE taşeron laboratuvarında yapılırsa
bu ücret tahsis edilir.
5000
5000
1000
700
2000
**:Testler TSE ‘de yapıldığında bu ücret tahsis
edilir.
Sayfa 7/13
Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim Sisteminden takip edilmelidir.
Basım tarih ve saati: 27.01.2015 16:05
YAZILIM TEST VE BELGELENDİRME
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BİLİŞİM BELGELENDİRME
ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET
ÇİZELGESİ
7
8
Maktu Belge Ücreti (Yıllık)
Belge Bakım Süreci/Ara Kontrol
Doküman No
YTBD-00-00-YYN-01
Yayın Tarihi
31/12/2014
Revizyon Tarihi
No 00
500
Üründe
Değişiklik
olmaması ***
durumunda
2000
Üründe Minör Değişiklik durumunda ****
Üründe Major Değişiklik olması
durumunda
***:Belge yenilendiği için Maktu Belge Ücreti
tahsis edilir.
****:Major değişiklik durumunda, laboratuardan
gönderilen rapor sayısına göre ücret tahsis edilir.
QWEB MARKA KULLANMA ÜCRET ÇİZELGESİ
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
Ücret Çeşidi
Miktarı(TL)
Başvuru ve Doküman İnceleme
Ücreti
İnceleme - Teknik Hizmet Ücreti
Muayene ve Deney Ücreti
Belgelendirme Raporu Ücreti
Belge
ve
Marka
Kullanım
Ücreti(Yıllık)
Maktu Belge Ücreti (Yıllık)
1500
350
1500
700
2000
Açıklama
(adam/gün)
günlük
500
YAZILIM TEST VE/VEYA GELİŞTİRME HİZMETLERİ VERENLERİ YETKİLENDİRME
PROGRAMI
MARKA KULLANMA ÜCRET ÇİZELGESİ
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
Ücret Çeşidi
Miktarı(TL)
Başvuru ve Doküman İnceleme
Ücreti
İnceleme - Teknik Hizmet Ücreti
Muayene ve Deney Ücreti (Marka
Müracaatı)
Muayene ve Deney Ücreti (Ara
kontrol)
Belgelendirme Raporu Ücreti
Belge
ve
Marka
Kullanım
Ücreti(Yıllık)
Maktu Belge Ücreti (Yıllık)
Eğitim Ücreti ve Sınav Ücreti*
1500
350
1500
Açıklama
(adam/gün)
günlük
1000
700
2000
500
*
*:Eğitim, Sınav ve Sertifika ücretleri ilgili
tabloya göre ayrıca tahakkuk ettirilerek faturaya
dahil edilir.
Sayfa 8/13
Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim Sisteminden takip edilmelidir.
Basım tarih ve saati: 27.01.2015 16:05
YAZILIM TEST VE BELGELENDİRME
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BİLİŞİM BELGELENDİRME
ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET
ÇİZELGESİ
Doküman No
YTBD-00-00-YYN-01
Yayın Tarihi
31/12/2014
Revizyon Tarihi
No 00
YAZILIM GELİŞTİRİCİLERİ VE TESTÇİLERİ EĞİTİM, SINAV ve SERTİFİKA ÜCRET
ÇİZELGESİ
Sıra
No
1
2
3
Ücret Çeşidi
Miktarı(TL)
Yazılım Testçileri,
Eğitimi
Yazılım Testçileri,
Sınav Ücreti
Yazılım Testçileri,
Sertifika Ücreti
Geliştiricileri 500
Açıklama
günlük
Geliştiricileri 500
Geliştiricileri 500
ORTAK KRİTERLER HİZMETLERİ VERENLERİ YETKİLENDİRME PROGRAMI MARKA
KULLANMA ÜCRET ÇİZELGESİ
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
Ücret Çeşidi
Miktarı(TL)
Başvuru ve Doküman İnceleme
Ücreti
İnceleme - Teknik Hizmet Ücreti
Muayene ve Deney Ücreti (Marka
Müracaatı)
Muayene ve Deney Ücreti (Ara
kontrol)
Belgelendirme Raporu Ücreti
Belge
ve
Marka
Kullanım
Ücreti(Yıllık)
Maktu Belge Ücreti (Yıllık)
Eğitim Ücreti ve Sınav Ücreti*
1500
350
1500
Açıklama
(adam/gün)
günlük
1000
700
2000
500
*
*:Eğitim, Sınav ve Sertifika ücretleri ilgili
tabloya göre ayrıca tahakkuk ettirilerek faturaya
dahil edilir.
ORTAK KRİTERLER (CC) HİZMETLERİ VERENLER İÇİN EĞİTİM, SINAV ve SERTİFİKA
ÜCRET ÇİZELGESİ
Sıra
No
1
2
3
4
5
Ücret Çeşidi
Miktarı(TL)
Açıklama
CC Temel Eğitimi
CC Dokümantasyon Eğitimi
CC Temel Eğitimi Sınavı
CC Dokümantasyon Sınavı
Sertifika Ücreti
500
500
500
500
500
günlük
günlük
SIZMA-GÜVENLİK TESTİ HİZMETLERİ VERENLERİ YETKİLENDİRME PROGRAMI
MARKA KULLANMA ÜCRET ÇİZELGESİ
Sıra
No
1
Ücret Çeşidi
Başvuru
Ücreti
ve
Miktarı(TL)
Doküman
Açıklama
İnceleme 1500
Sayfa 9/13
Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim Sisteminden takip edilmelidir.
Basım tarih ve saati: 27.01.2015 16:05
YAZILIM TEST VE BELGELENDİRME
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BİLİŞİM BELGELENDİRME
ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET
ÇİZELGESİ
2
3
4
5
6
7
8
9
İnceleme - Teknik Hizmet Ücreti
Muayene ve Deney Ücreti (Marka
Müracaatı)
Belge
ve
Marka
Kullanım
Ücreti(Yıllık)
Muayene ve Deney Ücreti (Ara
kontrol)
Maktu Belge Ücreti (Yıllık)
Belgelendirme Raporu Ücreti
Dışardan Eğitim verilen her bir kişi
için*
350
1500
Dış Uzman kullanımı
**
Doküman No
YTBD-00-00-YYN-01
Yayın Tarihi
31/12/2014
Revizyon Tarihi
No 00
(adam/gün)
günlük
2000
1000
500
700
100*
*:Bu ücret, Firmanın TSE`den, “Sızma Testleri
ilgili Hizmetleri” konusunda yetkilendirildikten
sonra , eğitim verdiği her bir kişi için, firmanın
TSE`ye ödeyeceği ücrettir.
**:Dış uzman kullanım ücreti günlük adam/gün
olarak TSE dış inceleme elemanı yönergesine
göre belirtilen ücret olup, ulaşım ve konaklama
ayrıca faturaya dahil edilir.
SIZMA TESTLERİ HİZMETLERİ VERENLERİ EĞİTİM, SINAV VE SERTİFİKA ÜCRET
ÇİZELGESİ
Sıra
No
1
Ücret Çeşidi
Miktarı(TL)
200
6
7
8
9
10
11
12
Başvuru ve Doküman İnceleme
Ücreti
Güvenlik,
Kayıtlı,
Sertifikalı,
Kıdemli Sızma Testi Uzmanı Eğitimi
Güvenlik,
Kayıtlı,
Sertifikalı,
Kıdemli Sızma Testi Uzmanı
Uygulamalı Sınavına Katılım
Güvenlik,
Kayıtlı,
Sertifikalı,
Kıdemli Sızma Testi Uzmanı TeorikYazılı Sınavına Katılım
Güvenlik,
Kayıtlı,
Sertifikalı,
Kıdemli Sızma Testi Uzmanı
Sertifikası
5 günlük paket eğitim ücreti
6 günlük paket eğitim ücreti
7 günlük paket eğitim ücreti
8 günlük paket eğitim ücreti
9 günlük paket eğitim ücreti
10 günlük paket eğitim ücreti
Dış Uzman kullanımı
13
Diğer hususlar
2
3
4
5
500
Açıklama
günlük
500
200
300
1200
1350
1450
1550
1650
1750
**
**:Dış uzman kullanım ücreti günlük adam/gün
olarak TSE dış inceleme elemanı yönergesine
göre belirtilen ücret olup, ulaşım ve konaklama
ayrıca faturaya dahil edilir.
Pratik Sınavlar 500 TL,Teorik sınavlar ayriyeten
200 TL olarak faturaya dahil edilir.
Sayfa 10/13
Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim Sisteminden takip edilmelidir.
Basım tarih ve saati: 27.01.2015 16:05
YAZILIM TEST VE BELGELENDİRME
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BİLİŞİM BELGELENDİRME
ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET
ÇİZELGESİ
Doküman No
YTBD-00-00-YYN-01
Yayın Tarihi
31/12/2014
Revizyon Tarihi
No 00
Eğitim ve sınav katılımları öncesi başvuru sahibi
tarafından Adli Sicil temiz kağıdı getirilmesi
gerekmektedir.
Eğitim ve sınav katılımları öncesi, başvuruda,
başvuru sahibi tarafından 500 TL avans ücreti
ödenir.
EĞİTİM ÜCRET ÇİZELGESİ
Sıra
No
1
2
Ücret Çeşidi
Miktarı(TL)
TS 13298, TS ISO/IEC 25051, TS 500*
ISO/IEC 9241, TS ISO/IEC 40500,
TS ISO/IEC 15504- SPICE, TS 1500**
ISO/IEC 12207, TS ISO/IEC 15288,
TS ISO/IEC 15408-Ortak Kriterler,
TS ISO/IEC 19790, TS ISO/IEC
24759, Temel Seviye Güvenlik
Belgelendirme,
Saha Güvenlik
Belgelendirme, QWEB vb bilişim
teknolojileri eğitimleri için 1 günlük
kişi başı Eğitim/ Çalıştay Ücreti
Diğer Hususlar
Açıklama
*:Eğitimin TSE’de verilmesi durumunda kişi
başı günlük alınan ücrettir.
**:Eğitimin firmada verilmesi durumunda kişi
sayısından bağımsız olarak günlük alınan
ücrettir.
Eğitimler katılım sayısı en az 2
durumda açılır.
kişi olduğu
LABORATUVAR LİSANSLAMA ÜCRETLERİ
Sıra
No
1
Ücret Çeşidi
Miktarı(TL)
Açıklama
Laboratuvar Lisanslama Ücreti*
2500*
* İlk lisanslamada bu ücret tahakkuk ettirilir, ara
kontrollerde bu ücretin yarısı tahakkuk ettirilir.
2
3
Başvuru ve Doküman İnceleme 700
Ücreti
350
İnceleme - Teknik Hizmet Ücreti
(adam/gün)
DİĞER TEST ÜCRETLERİ
Sıra
No
1
2
Ücret Çeşidi
Miktarı(TL)
Açıklama
BT Ürün veya Sistem Sızma Testleri
Ortak Kriterler Test Ücretleri
600
(adam/gün)
EAL 1 Değerlendirmesi
20000
Sayfa 11/13
Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim Sisteminden takip edilmelidir.
Basım tarih ve saati: 27.01.2015 16:05
YAZILIM TEST VE BELGELENDİRME
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BİLİŞİM BELGELENDİRME
ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET
ÇİZELGESİ
3
EAL 2 Değerlendirmesi
EAL 3 Değerlendirmesi
EAL 4 Değerlendirmesi
EAL 5 Değerlendirmesi
EAL 6 Değerlendirmesi
EAL 7 Değerlendirmesi
Test Raporlama Ücreti
Doküman No
YTBD-00-00-YYN-01
Yayın Tarihi
31/12/2014
Revizyon Tarihi
No 00
30000
40000
65000
85000
100000
110000
1500
İNDİRİMLER
Sıra
No
1
2
Açıklama
02.02.2012 Tarihli 27 Sayılı Toplantı 239 Numaralı Yönetim Kurulu Kararına Göre(XVIII/27-239)
yapılan %30 indirim aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
Aynı standarttan ikinci veya daha fazla ürünün belgelendirilmesi veya testinde veya aynı ürünün iki
veya daha fazla standarttan test veya belgelendirilmesinde % 20 indirim uygulanır. İstenildiği takdirde
10000 TL yi geçen tüm test veya belgelendirmelerde 20000 TL ye kadar 3 taksit, 20000 TL ve üzeri
ücretlerde 5 taksit yapılabilir.
Sızma testi eğitimlerinde lise, önlisans, lisans öğrencilerine %50 indirim, kamu personellerine %25
indirim uygulanır.
3
Sızma-Güvenlik Testi Hizmetleri Verenleri Yetkilendirme Programı çerçevesinde TSE personeli birinci
dereceden yakınına tahakkuk ettirilecek tüm ücretlerde %25 indirim uygulanır.
4
Sızma-Güvenlik Testi Hizmetleri Verenleri Yetkilendirme Programı çerçevesinde 2000 TL ve üzeri
tahakkuk ettirilen ücretlerde 2 taksit yapılabilir.
Sızma-Güvenlik Testi Hizmetleri Verenleri Yetkilendirme Programı çerçevesinde lise, önlisans, lisans
öğrencilerine 2 taksit yapılabilir.
5
ORTAK HUSUSLAR
Not 1: Yukarıdaki ücretlere KDV ilave edilir.
Not 2:Belge ve Marka Kullanım Ücreti; TSE’ye ait bir markayla ilgili kullanma hakkı verilen bir
standarda/kritere uygunluk belgesi için belgenin geçerli olduğu süre için belgenin düzenlendiği tarih itibari ile
peşin olarak alınan ücrettir.
Bu standart için Belge ve Marka Kullanım Ücreti her yıl tahakkuk ettirilir.
Bu ücret, geçerlilik süresi dolmadan önce herhangi bir nedenle belgenin iptal edilmesi veya belgede herhangi bir
değişiklik yapılması halleri de dahil olmak üzere hiçbir durumda iade edilmez.
Not 3:Maktu Belge Ücreti; Ürün belgelendirme faaliyetleri sonucunda düzenlenen her belge karşılığı tahakkuk
ettirilen ücrettir. Enstitüden kaynaklanan yazım hatalarından dolayı yeniden belge tanzim edilmesi halinde bu
ücret alınmaz.
Not 4: İnceleme heyetinin(Dış İnceleme Uzmanı dahil) harcırah, ulaşım ve konaklama masrafları da ayrıca
faturaya dahil edilir.
Not 5: Bilişim Teknolojileri Belgelendirmelerinde başvurusu sırasında firmadan avans olarak 2.000 TL ücret
tahsis edilir.
Sayfa 12/13
Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim Sisteminden takip edilmelidir.
Basım tarih ve saati: 27.01.2015 16:05
YAZILIM TEST VE BELGELENDİRME
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BİLİŞİM BELGELENDİRME
ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET
ÇİZELGESİ
Doküman No
YTBD-00-00-YYN-01
Yayın Tarihi
31/12/2014
Revizyon Tarihi
No 00
Not 6: Eğitmen/lerin harcırah, ulaşım ve konaklama masrafları da ayrıca faturaya dahil edilir.
Not 7: Eğitim ücretleri, eğitimin yurtdışında verilmesi veya yurtdışı firmalarına verilmesi halinde Euro üzerinden
hesaplanır ve ücretlere KDV eklenmez.
Not 8:Dış uzman kullanım ücreti günlük adam/gün olarak TSE dış inceleme elemanı yönergesine göre belirtilen
ücret olup, ulaşım ve konaklama ayrıca faturaya dahil edilir.
Not 9: İngilizce rapor talep edilmesi halinde ücret 500 TL + sayfa başı 50 TL ücret olarak tahakkuk ettirilir.
Not 10: Aynıyet Beyanı ile Yapılan Belgelendirme Ücreti,Belge sahibi kuruluşun, daha önce belgelendirilmiş bir
ürünü, aynı üretim yerinde farklı bir ticari marka ve/veya model ile üretmesi ve başvuru yapması durumunda
ayniyet beyanına göre yapılan belgelendirme işlemleri için ürün başına alınan sabit ücret olup 1500 TL’dir.
Sayfa 13/13
Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim Sisteminden takip edilmelidir.
Basım tarih ve saati: 27.01.2015 16:05
Download

türk standardları enstitüsü