KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
Mehdi Ahmet COŞKUN
Unvan
Ziraat Mühendisi
Telefon
0322 3340055
[email protected]
E-mail
Doğum Tarihi - Yeri
1971-Adana
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Yüksek Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Çukurova Üniversitesi
Zootekni-1996
Yabancı Dil / Derecesi
İngilizce
KPDS
YABANCI DİL BİLGİSİ
ÜDS
TOEFL
IELTS
GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum)
2001-2002
Mühendis-Kilis İl Tarım Müdürlüğü
2002-
Teknik Personel/Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Adana
YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER
2012-
Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi – Karakoyun 1 Altprojesi (Yardımcı Araştırmacı)
2001-
Anadolu Alacası Geliştirme Projesi (Yardımcı Arştırmacı)
YAYINLARI
1. Dinc DA, Gocmez Z, Serbester U, Yazgan E, Güler M, Guzeloglu A,Dündar OG and
Coşkun AM (2009) Pregnancy Rates (PR) after Different Ovulation Synchronization and
Resynchronization Methods in Dairy Heifers. Reprod Dom Anim, 44, Supplement 3,
P80.
2. Dinc DA, Gocmez Z, Serbester U, Yazgan E, Güler M, Guzeloglu A,Dündar OG and
Coşkun AM (2009) Pregnancy Rates (PR) after Different Ovulation Synchronization and
Resynchronization Methods in Dairy Heifers. 13th Conference of the European Society
of Domestic Animal Production (ESDAR) and Annual Meeting of EU AI-VETS, 9-12
September (2009), Ghent – Belgium
3. Hasan Ali KARAAĞAÇ1, Sait AYKANAT1, Ertan YAZGAN1, Mehdi A. COŞKUN1 (2011).
Buğday-Fiğ Sonrası Yetiştirilen İkinci Ürün Silajlık Mısır Üretiminde Farklı Toprak İşleme
ve Ekim Yöntemlerinin Teknik Yönden Karşılaştırılması. 2. Ulusal Toprak ve Su
Kaynakları Kongresi. 22-25 Kasım 2011, (206-211) ANKARA
4. COŞKUN, M.A., KARAAĞAÇ, H.A., 2010. Pamukta Makineli Hasat ve Önemi.Çukurova
Tarım Aylık Tarım- Gıda- Hayvancılık Dergisi. Yıl.1 Sayı.5 Sayfa 22Ağustos 2010
5. KARAAĞAÇ, H.A., BARUT, Z.B., AYKANAT, S., COŞKUN, M.A, 2011. Adana İlinde Yapılan
Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Çalışmaları. Uluslararası Katılımlı I.Ali Numan
KIRAÇ Tarım Kongresi ve Fuarı. Cilt 1. Sayfa 311-323 27-30 Nisan 2011. Eskişehir
6. KORKMAZ Y., KARAAĞAÇ H. A., AYKANAT S., COŞKUN M. A. (2011) Türkiye Biyodizel
Gerçeği (Biodiesel Fact of Turkey), I. Uluslar arası Katılımlı Ali Numan Kıraç Tarım
Kongresi , Cilt II, S:899-909, 27-30 Nisan 2011, Eskişehir.
7. KARAAĞAÇ, H.A., AYKANAT, S., COŞKUN, M. A., ŞİMŞEK, M., 2012. Buğday Tarımında
Farklı Ekim Tekniklerinin Enerji Bilançosu. 27. Tarımsal Mekanizasyon Kongresi. Bildiri
Kitabı s: 169-173. 5-7 Eylül 2012 Samsun.
8. ERTEN Z.M., ERTEN H.E., KONCAGÜL S., KİRAZ S., COŞKUN M.A., 2014. 2013 yılı
Toplam Performans İndeksi (Tpi)'ne Göre İlk 50 Boğanın Babaları ve Maternal Büyük
Babalarının Akrabalık İlişkileri. Uluslararası Katılımlı Süt Sığırcılığı Sempozyumu. 24-26
Nisan 2014, Kayseri. s:26.
Download

M.Ahmet COŞKUN