BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ve
BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
MALİ DESTEK PROGRAMI
KAYS üzerinden
Proje Başvurusu Hazırlama
TOPLANTI AKIŞI
Sabah Oturumu:
• Mali Destek Programı Tanıtımı
• KAYS Genel Bilgiler
• KAYS Kullanıcı Kayıt İşlemleri
• KAYS Üzerinden Başvuru Sahibi Tanımlama
• Proje Ortak / İştirakçi Tanımlama
• KAYS Üzerinden Başvuru Formunun Doldurulması
Öğleden Sonra Oturumu:
• Mantıksal Çerçeve –Destekleyici Belgeler – Özgeçmişlerin Doldurulması
• KAYS Üzerinden Proje Başvuru Tamamlama ve Çevrimiçi Gönderim
• KAYS Üzerinden Bütçe Formunun Doldurulması
• Bütçe Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar
KAYS - Genel Bilgiler
KAYS'ı kullanmaya başlamadan önce yazılım hakkında bilinmesi gerekenler:
• Etkin kullanım için Google Chrome veya Mozilla Firefox kullanılması
tavsiye edilmektedir.
• Yazılımdan raporların alınabilmesi için bilgisayarda Adobe Acrobat 9 veya
daha üst bir versiyonu kurulu olmalıdır.
• KAYS yardım menüleri ve kullanıcı kılavuzlarına
http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/ adresi ile erişilebilir.
•
•
KAYS giriş sayfasına https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr adresinden
veya İZKA ana sayfasından erişilebilir.
Sisteme Giriş düğmesine tıklanır.
KAYS-Genel Bilgiler
Sisteme girmek istediğinizde karşılaştığınız uyarıda Yine de devam et
seçeneğini tıklayınız. Bu uyarı TÜBİTAK’ın kendi güvenlik şifrelemesini
kullanmasından kaynaklanmaktadır.
Kullanıcı Kayıt İşlemleri
Proje başvurusu yapacak kişinin önceden sistemde kaydı yok ise KAYS Giriş
ekranında yer alan Sisteme Kaydol bağlantısına tıklanır.
Kullanıcı Kayıt Formu
•
Sisteme Kaydol bağlantısına
tıklanmasının ardından Kayıt Formu
Ekranı açılır.
•
Sistemde aynı T.C. Kimlik Numarası ve
Kullanıcı Adı ile sadece 1 kez kullanıcı
kaydı oluşturulabilir.
Kullanıcı Rol Seçimi
• Kayıt Formundaki Rolü alanında
açılan listeden Başvuru Sahibi
Kullanıcısı seçilmelidir.
• Kayıt Formunda yer alan tüm alanlar eksiksiz ve doğru olarak
doldurulduktan sonra Kaydet düğmesine tıklanır.
• Sisteme başarıyla kayıt olunduğuna dair gelen bilgi
mesajından sonra Kullanıcı Adı ve Şifre bilgilerini girerek
Sisteme giriş yapılır.
Kullanıcı Ana Sayfası
• Ana sayfanın sol üstünde sisteme
giriş yapan kullanıcının Adı ve Soyadı
bilgisi yer almaktadır.
• Kullanıcı bilgileri güncellenmek
istenirse Adı ve Soyadı Alanına
tıklanır ve açılan Kullanıcı Bilgilerim
Penceresi üzerinden değişiklik
yapılabilir.
Proje Başvuru İşlemleri
•
•
•
•
Kullanıcı Ana Sayfasında yer alan Başvuru İşlemleri /Başvuru Yap seçilir.
Sisteme kayıtlı bir kullanıcı, Türkiye’deki tüm Ajanslar tarafından oluşturulan ve
başvuru döneminde olan tüm MDP’leri görebilir.
Destek Programı Seçim Ekranından Proje Teklif Çağrısı alanına tıklanır.
Açılan listeden İzmir İli ve 2014 Yılı Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim
Teknolojileri MDP seçilir ve Başvuru Yap düğmesine tıklanır.
Referans Kodu
KAYS üzerinden başvuru yapılırken başvuru sahibi kuruluş,
Kar Amacı Gütmeyen ise TR31/14/BTD01
Kar Amacı Güden ise TR31/14/BTD02
referans kodu seçilmelidir.
Başvuru Sahibi Kuruluşun
Sisteme Kaydı
İlk olarak adına proje sunulacak başvuru sahibi kuruluşun Sistemde kayıtlı
olup olmadığı, vergi kimlik /resmi sicil no. girilerek sorgulanmalıdır.
Başvuru Sahibi Kuruluşun
Sisteme Kaydı
Sorgulama için, Başvuru Sahibi Kaydet Penceresinde;
• Paydaş Tipi (Tüzel Paydaş)
• Resmi Sicil Numarası
• Vergi Kimlik Numarası alanları yer alır.
• Paydaş Tipi alanından, başvuru sahibinin paydaş tipi Tüzel Paydaş
olarak seçildikten sonra Resmi Sicil Numarası veya Vergi Kimlik
Numarası alanlarından en az biri doldurularak Sorgula düğmesine
tıklanır.
• Sorgulama sonucu görüntülenen kuruluş Başvuru Sahibi olarak seçilir.
• Sorgulama sonucu ilgili kuruluş bulunamadıysa, Sisteme (ilk kez)
tanıtılması gerekmektedir.
Başvuru Sahibi Kuruluşun
Sisteme Kaydı
Başvuru Sahibi kuruluşun Sisteme tanıtılması için ana
sayfadaki Kullanıcı İşlemleri menüsünden Tüzel Paydaş
İşlemleri seçilir.
• Açılan Tüzel Paydaş Bilgileri
Penceresindeki tüm alanlar doğru
ve eksiksiz bir şekilde
doldurulmalıdır.
• Sisteme eklenen tüzel paydaşa
yönelik bilgilerde güncelleme
yapılmak istenirse, İZKA ile iletişime
geçilmesi gerekmektedir!
Başvuru Sahibi-Yetkili Kişiler
ve İrtibat Kişileri
•
•
•
•
•
•
Başvuru sahibi kuruluş Sisteme kaydedildikten sonra Yetkili Kişiler ve
İrtibat Kişileri alanları aktif hale gelmektedir.
Açılan Kişi Bilgileri penceresi üzerinde projede imzaya yetkili olan kişinin
Adı, Soyadı ve Pozisyon / Konumu alanları doldurularak Ekle düğmesine
tıklanır.
Yetkili Kişiler tanımlandıktan sonra projenin irtibat kişileri Sisteme
eklenmelidir.
İrtibat kişileri yetkili olmak zorunda değildir! Kurumda projeyi en iyi bilen
kişiler irtibat kişisi seçilmelidir.
Sisteme en az 2 irtibat kişisi tanımlanmak zorundadır.
E-Posta alanlarından birinde başvuru sahibi kuruluşun Kayıtlı E-Posta
(KEP) adresi belirtilmelidir.
Başvuru Sahibi Bilgileri
Bu bölümde başvuru
sahibine ilişkin aşağıdaki
bilgiler girilmektedir.
• Hissedar Listesi
• Yönetim Kurulu Üye
Listesi
• Faaliyet Alanları
Kaynaklar- Mali Veri
Bu adımda girilen bilgiler, destek talebinde bulunulan ölçekteki projeleri
uygulamak için başvuru sahibi kuruluşun yeterli kaynağa sahip olup olmadığının
değerlendirilmesini sağlar.
Mali Veri alanında, başvuru sahibinin aşağıdaki mali veri bilgileri girilmelidir:
• Satışlar
• Net Kar
• Toplam Bilanço
• Orta ve Uzun Vadeli Borçlar
• Sermaye
• Kısa Vadeli Borçlar
Kamu kurumlarında mali veri olarak genel bütçeden alınan paylar, geçmiş yıllar
bazında gelirler olarak sisteme eklenmelidir. Net kazanç, borçlar gibi kalemlere
ilişkin veriler olmaması durumunda “0” yazabilirsiniz.
Kaynaklar -Diğer
Kaynaklar adımında doldurulması istenen diğer alanlar:
• Son 3 yıl için yıllık gelir,
• Üçüncü kişilerce verilen teminatlar,
• Mali kapasiteyi etkileyebilecek risk ve belirsizlikler,
• Kategorilerine göre (Örn. müdür, mühendis, teknisyen sayısı vb.) tam
zamanlı ve yarı zamanlı personel sayısı (Burada verilen bilgiler, proje
kapsamında istihdam edilecek olan personel değil halihazırda başvuru
sahibi kuruluşta istihdam edilen personel bilgisi olmalıdır),
• Ekipman ve ofisler (Burada verilen bilgiler, proje kapsamında kullanılacak
veya temin edilecek ekipman ve ofisler değil, halihazırda başvuru sahibi
kuruluşun sahip olduğu gayrimenkul ve makine parkı bilgisi olmalıdır),
• Diğer ilgili kaynaklar (Örn. gönüllüler, iştirakçi kuruluşlar, uygulamaya
katkıda bulunabilecek ağlar, vb.)
Benzer Proje Tecrübesi
Bu adımda, başvuru sahibi kuruluşun destek talebinde bulunduğu
proje ile aynı sektörde ve karşılaştırılabilir ölçekte projeleri
yönetme konusunda, yeterli deneyime sahip olup olmadığının
değerlendirilmesini sağlar.
Diğer Başvurular
Son 3 yılda ulusal ya da
uluslararası kurum ve
kuruluşlardan sağlanan mali
destekler ile henüz
sonuçlanmamış mali destek
başvurularının belirtilmesi
sağlanır.
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’a göre aynı yatırım harcaması
için birden fazla devlet desteğinden yararlanılamaz!
Başvuru sahipleri buna dair Beyannameyi (Ek-H) doldurmalıdır.
Ortak ve İştirakçiler
•
•
Projede görev alacak ortak ve iştirakçileri Sistem üzerinden Tüzel Paydaş
olarak eklemek gerekmektedir.
KAYS üzerinde Proje Paydaşları adımından açılan Proje Paydaş Bilgileri
Penceresinde ortak veya iştirakçinin paydaş tipi seçilir ve Resmi Sicil
Numarası veya Vergi Kimlik Numarası alanlarından en az biri doldurularak
Sorgula düğmesine tıklanır.
Ortak ve İştirakçiler
• Sorgulama sonucu görüntülenen kurum
Ortak veya İştirakçi olarak seçilir.
• Sorgulama sonucu ilgili kurum
bulunamadıysa, proje ortağının veya
iştirakçinin (ilk kez) Sisteme tanıtılması
gerekmektedir.
• Ortak veya iştirakçinin Sisteme tanıtılması için Kullanıcı
İşlemleri menüsünden Tüzel Paydaş İşlemleri seçilir.
• Açılan Tüzel Paydaş Bilgileri Penceresindeki bilgiler doldurularak
ilgili paydaş kaydedilir.
• Paydaşların projede ortak mı, iştirakçi mi olduğu Paydaşın
Projedeki Rolü alanında belirtilir.
Ortak ve İştirakçiler
•
•
•
•
•
•
Ortak veya iştirakçi olarak belirtilen paydaşın kaç adet personeli olduğuna yönelik bilgi
Personel Sayısı alanında eklenir.
Diğer İlgili Kaynaklar alanında, ortak veya iştirakçi kuruluşun sahip olduğu projenin
uygulanmasında destek olacak finansal, fiziksel ve beşeri kaynakları belirtilir.
Teklif edilen projenin uygulanmasındaki rolü itibarı ile benzer proje tecrübesi alanında,
ilgili projenin adı, amacı, aldığı mali destek tutarı ve mali destek programı, proje
kapsamında gerçekleştirilen temel faaliyetler gibi bilgiler belirtilir.
Teklif edilen projenin hazırlanmasındaki rolü ve katılımı alanında, ortak veya iştirakçi
kuruluşun teklif edilen projenin gelişim aşamasında üstlendiği rol ile proje hazırlık
süresince gerçekleştirdiği faaliyetler belirtilir.
Teklif edilen projenin uygulanmasındaki rolü ve katılımı alanında, ortak veya iştirakçi
kuruluşun teklif edilen projenin uygulanması süresince alacağı rol ve görev bilgileri
belirtilir.
Başvuru sahibi ile işbirliği geçmişi alanında, başvuru sahibi kuruluş ile şu ana kadar
gerçekleşen işbirliğinin hangi proje çerçevesinde ve ne kadar süre boyunca gerçekleştiği
ve ortaklığın söz konusu olduğu projenin mali değer bilgisi belirtilir.
Ortaklık Beyannamesi
• Ortakların, İZKA’ya sunulan projenin içeriğini okuyarak
onayladığını Başvuru Rehberi’nde yer alan ortakların
uygunluğu ile ilgili kriterleri taşıdığını, formda belirtilen iyi
ortaklığın gereklerini yerine getireceğini gösteren belgedir.
• Ortaklık Beyannamesini, ilgili kurum/kuruluşları temsil etmeye
yetkili kişilerinin imzalaması gerekmektedir.
• KAYS üzerinden proje ortaklarına ilişkin veri girişi yapıldıktan
sonra ortaklık beyannamesi sistem tarafından otomatik olarak
üretilmektedir. Proje ortağı sisteme girilmeden beyanname ön
izlemede görüntülenemez.
İştirakçi Beyannamesi
• İştirakçilerin projeye katılacağını, proje teklifini okuduğunu ve
onayladığını bildirir, projede belirtilen rolünü yerine getireceğini
gösterir nitelikte belgedir.
• İştirakçi Beyannamesini, ilgili kurum/kuruluşları temsil etmeye yetkili
kişilerinin imzalaması gerekmektedir.
• KAYS üzerinden proje iştirakçilerine ilişkin veri girişi yapıldıktan sonra
sistem tarafından otomatik olarak üretilmektedir. İştirakçi bilgileri
sisteme girilmeden beyanname ön izlemede görüntülenemez.
Başvuru Formu
KAYS üzerinden Proje Yazımında
Önemli Hususlar
•
•
•
KAYS sisteminde boşlukların PEMBE olduğu her yere bilgilerin girilmesi
zorunludur. Girilmemesi durumunda başvurunuzu tamamlayamazsınız.
Projenizin tamamını tek seferde yazmanız gerekmemektedir. KAYS’a belli
aralıklarla girip projenizin yazımına kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
Dış yazım editörlerinde (örn. MS Word vb.) oluşturup kopyala-yapıştır
yöntemiyle Sisteme aktarılan bilgilerin bazı kısımlarında eksiklikler, veri
kayıpları oluşabilmektedir. Bunu önlenmek için Sisteme bilgilerin düz
metin olarak girilmesi gerekmektedir.
Proje Genel Bilgileri
Proje Genel Bilgileri doldurulmadan, diğer adımlar aktif hale gelmemektedir!
Proje Genel Bilgileri
•
•
•
•
•
•
Proje Adı alanında, projenin içeriği hakkında fikir verici, kısa, öz ve kolay
anlaşılır bir proje adı bilgisi belirtilir.
Proje Süresi alanında, projenin tamamlanma süresi ay olarak belirtilir.
Proje Süresi’ndeki açılır listede yer alan aylar, Ajans tarafından belirlenen
asgari ve azami ay bilgilerinden oluşmaktadır.
Öncelik Alanları alanında, Ajansın belirlediği öncelik bilgilerinden
hangilerinin proje ile ilgili olduğu seçilir.
Ana Faaliyet Alanı alanında, projenin ana faaliyet bilgisinin Faaliyet Alanı
Belirle Penceresi’nde yer alan NACE kodlarından seçilir.
Uygulanacağı Yerler alanında, proje faaliyetlerinin uygulanacağı ve
projeden fayda sağlanacak yerler belirtilir.
Proje Genel Bilgileri Ekranı’nda yer alan ilgili alanlar doldurulduktan sonra
Kaydet ve Devam Et düğmesine tıklanır.
Amaç ve
Gerekçelendirme
Bu bölümde projenin amacı ve bu amacın gerekçelerinin açık
bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir.
Genel Hedef- Özel Hedef- Hedef Bölge
Genel Hedef: Projeniz ile çözülmesine katkı sağlayacağınız genel sorundur.
• Proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinden sonra ulaşılacak sonuçların
hizmet ettiği ana hedefi ifade eder.
• “Proje neden önemlidir” sorusuna cevap verir.
Özel Hedef: Projenin gerçekleşmesi ile ulaşılmak istenen sonuçtur.
• “Proje sonucunda nereye ulaşılacak” sorusuna cevap verir.
• Ulaşılabilir, ölçülebilir, gerçekleştirilebilir olmalıdır.
Hedef Bölge: Projenizin gerçekleşeceği veya etkileyeceği bölge / sektördür.
• Hedef bölgenin mevcut durumunun ihtiyaç ve sorunlarının tespiti yapılır.
• Bölgeye özgü yapılmış araştırmalar,
• Sahada yürütülecek anket çalışmaları,
• Raporlar, istatistiki veriler ve ilgili diğer kaynaklar,
• Doğruluğu kontrol edilebilir veriler kullanılmalıdır.
Amaç ve
Gerekçelendirme
•
•
•
Projenin katkıda bulunmayı amaçladığı genel hedefleri ve başarmayı
amaçladığı özel hedefleri açıklayınız alanında, projenin katkı sağlamayı
amaçladığı genel hedefler ve bu hedeflerin altında başarmayı amaçladığı
özel hedefler belirtilir.
Projenin, Program Hedefleri ve Öncelikleri ile İlgisi alanında, projenin
başvuru rehberinde belirlenen önceliklerden hangisi kapsamında olduğu
ve bu önceliğe nasıl hizmet edeceği belirtilir.
Kapsanan Bölgede Belirlenen İhtiyaç ve Sorunların Tanımlanması
alanında, projenin gerçekleşeceği bölgenin veya etkileyeceği sektörün
mevcut durumu kısa ve öz olarak ve somut bir kaynağa dayandırılarak
belirtilir. Ayrıca bölge ve / veya sektörün sorun ve ihtiyaçları ile potansiyel
tehditleri belirtilir.
Anahtar Sorular
•
•
•
•
•
•
•
Projenizin ele aldığı sorunun çözümü, hangi genel sorunun çözümüne
katkıda bulunacaktır?
Projeniz hangi sorunu ele alıp çözmeye çalışacaktır?
Projeniz hangi bölgede gerçekleştirilecektir?
Neden bu bölge seçilmiştir?
Projenizin gerçekleşeceği hedef bölgenin sizin ele alacağınız sorunları
nelerdir?
Hedef bölgedeki sorunları gidermede projenizin sunduğu çözüm yolları
nelerdir?
Bu bölge ve projenizin ele aldığı konuyla ilgili olarak veri, istatistik,
araştırma vb. var mı?
Sıkça Yapılan Hatalar
• Bölgenin ve sektörün ihtiyaçları ve sorunlarının net olarak
belirtilmemiş olması
• Hedef bölgenin ihtiyaç ve sorunlarına ilişkin doğruluğu
kontrol edilebilir veriler bulunmaması
• Gerekçelerin sağlam verilere dayanmaması
• Projede sorun olarak tanımlanan konu ile ilgili somut
bilgilerin yansıtılmamış olması
• Sektör ihtiyaçları ile ilgili verilerin bulunmaması
Örnek
Proje Başlığı: Kesintisiz İnternet Projesi
Proje Konusu: İzmir’in X ilçesindeki 20 mahallede vatandaşların yoğun olduğu merkezi noktalara,
parklara, caddelere ve kamu kurumlarına kurulacak kablolu ve kablosuz bağlantı noktaları ile
ücretsiz internet erişimi sağlanmasına yöneliktir.
Başvuru Sahibi: X İlçe Belediyesi
Proje Ortakları: Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Projenin Genel Amacı: İzmir’in bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve bu süreci
destekleyecek uygulamaların yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak
Projenin Özel Amaçları:
1. X ilçesinde yaşayan vatandaşların internete daha kolay ve kesintisiz erişimini sağlamak
2. X ilçesinde internet erişimi olmayan okul çağındaki çocuk ve gençlerin internete erişimini
sağlamak
3. X ilçesinde yaşayan vatandaşları güvenli internet kullanımı konusunda bilinçlendirmek
4. Kamu kurumlarının internet hizmetlerinden (e-devlet, e-hastane, emniyet randevu sistemi vb.)
yararlanma oranını artırmak
Hedef Grup –
Nihai Yararlanıcılar
•
•
•
•
Hedef Grup: Projeden doğrudan ve olumlu olarak etkilenecek grup, kurum
veya kuruluştur.
KAYS üzerinde Hedef Grubun / Grupların ve Nihai Yararlanıcıların Tanımı
ve Tahmini Sayıları alanında, hedef gruplarının ve nihai yararlanıcıların
kimler olduğunun net bir tanımı, nitel ve nicel özellikleri belirtilir.
Nihai Yararlanıcılar: Projeden uzun vadede, geniş anlamda toplumsal veya
sektörel boyutlarda yarar sağlayacak olanlardır.
KAYS üzerinde Hedef Grubun / Grupların Seçilme Nedenleri alanında,
projenin hedef grup ve nihai yararlanıcılarının seçilme nedenleri, sorun ve
ihtiyaçları net bir şekilde belirtilir.
Anahtar Sorular
•
•
•
•
•
•
Projenizin hedef grubu kimdir, doğrudan ve en çok kim etkilenecektir?
Bunlar yaklaşık kaç kişidir?
Projenizin dolaylı olarak etkileyeceği kişi, kurum ve gruplar var mıdır?
Bunlar yaklaşık kaç kişidir?
Hedef grubun ihtiyaç ve sorunları nelerdir?
Hedef grubun ve nihai yararlanıcıların ihtiyaç ve sorunlarına projenizin
sağlayacağı çözümler nelerdir?
Hedef gruplar ve nihai yararlanıcılar projenize nasıl katılacaklar?
Hedef gruplar ve nihai yararlanıcılar projenizden nasıl etkilenecekler?
Sıkça Yapılan Hatalar
•
•
•
•
•
•
Hedef grup ve nihai faydalanıcıların kesin bir şekilde (sayısal ifadeler
kullanılmayarak) tanımlanmamış olması, genel ifadeler kullanılması.
Başvuru sahibi, hedef grup ve yararlanıcılar arasındaki tanımlanmaların net
bir şekilde yapılamamış olması.
Nihai yararlanıcıların kimler olduğu, somut olarak ne kadar olduklarının
tanımlanmaması.
Hedef grupların ihtiyaçlarını ve problemlerini ortaya koyarken somut,
doğrulanabilir veri kaynaklarına dayandırılmaması
Hedef grubun gereksinimleri net bir şekilde tanımlanmaması.
Projenin hedef grubun ve nihai yararlanıcıların gereksinimleri ile doğrudan
ilgili olmaması.
Faaliyetler
•
•
•
•
•
Faaliyetler projenin amacına ulaşması ve beklediği sonuçları elde etmesi için
gerekli etkinin sağlanmasını hedefleyen bütün işlerdir.
Her faaliyetin projede belirtilen belirli sorun ve ihtiyaçlara yönelik olması
gerekmektedir.
Faaliyetlerin adı, detaylı açıklaması, uygulama süresi, proje uygulayıcılarının o
faaliyetle ilgili rolü ve beklenen çıktıları ayrıntılı bir şekilde belirtilmelidir.
Faaliyetler;
– Proje amacı ile ilgili,
– Yeterince detaylandırılmış,
– Kendi içinde mantıksal sıralamaya sahip olmalıdır.
Faaliyetlerin;
– Kapsamı,
– Nasıl yapılacağı,
– Hangi sürede,
– Kaç kişiyle yapılacağı ayrıntılı olarak yazılmalıdır.
Faaliyetler
KAYS üzerinde proje Faaliyet Planı ekranında yer alan
Ekle düğmesine tıklanır.
• Uygulama Birimi alanında, başvuru sahibinden,
projenin ortağından veya iştirakçisinden hangisinin
eklenen faaliyetten sorumlu olacağı belirtilir.
• Uygulama Birimi Rolü alanında, faaliyetten sorumlu
olacak birimin faaliyetteki rol bilgisi belirtilir.
• Faaliyet Adı alanında, projeye yönelik eklenecek
faaliyetin adı belirtilir.
• Faaliyet Ayları alanında, projeye yönelik eklenecek
faaliyetin, proje süresi içerisinde hangi aylarda
gerçekleşeceği belirtilir.
• Detaylı Açıklama alanında, projeye yönelik
eklenecek faaliyetin detaylı açıklama bilgisi belirtilir.
• Ana faaliyetlere alt faaliyetler de eklenebilir.
Faaliyetler
•
•
•
Projenin uygulanması için kanunla zorunlu kılınmış izin ve ruhsatlar (kurum açma
izni, yapı kullanma/iskan izni, yapı/inşaat ruhsatı, tadilat ruhsatı, yetki belgeleri,
lisanslar, Koruma Kurulu izinleri vb.) varsa tespit ve temin edilmesi başvuru
sahibinin sorumluluğundadır. Söz konusu izin ve ruhsatların temin edilmesine
yönelik işlemler ayrı birer faaliyet olarak eklenmelidir.
Kamu kurumlarının projelerinde, kamuya açık uygulamalar veya diğer resmi
kurumlar ile veri paylaşımı yapabilecekleri, diğer kurumlara hizmet sunabilecekleri
uygulamalar geliştirmeleri söz konusu ise, bu uygulamaların e-Devlet Kapısına veya
Kamu Uygulamaları Merkezine entegrasyonlarının sağlanması ayrı birer faaliyet
olarak eklenmelidir.
Kar amacı güden ve gütmeyen kuruluşların projelerinde bilgi iletişim teknolojileri
yaşam döngüsünün temel adımları olan gereksinimlerin belirlenmesi, tasarım,
geliştirme, test, işletmeye alma adımları ayrı birer faaliyet olarak eklenmelidir.
Anahtar Sorular
• Proje özel amacını elde etmek için hangi faaliyetleri
gerçekleştirmeniz gerekir?
• Faaliyet planında sorumlular açık bir şekilde belirlenmiş midir?
• Faaliyetler açık ve anlaşılır biçimde tasarlanmış mıdır?
• Faaliyetler ana ve alt başlıklar halinde toplanmış mıdır?
• Faaliyetler hazırlanırken mali destek programı kapsamında
öngörülen azami süre göz önüne alınmış mıdır?
• Faaliyetler ile bütçe arasında uyum var mıdır?
Sıkça Yapılan Hatalar
•
•
•
•
•
•
Faaliyetlerin kapsamlı ve detaylı şekilde açıklanmaması sadece başlıklar halinde
belirtilmesi,
Tanımlanan faaliyetlerin kim tarafından nasıl gerçekleştirileceğinin belirtilmemesi,
Proje faaliyetlerinden bazılarının uygulanabilir olmaması, başvuru sahibinin
faaliyetleri uygulamadaki yeterli yönetim kapasitesine sahip olmaması,
Önerilen faaliyetlerin projenin uygulanabileceği maksimum süre göz önünde
bulundurularak hazırlanmaması, kapsamlı ve yoğun bir program ortaya konulması,
Ekipmanların kurulumu, satın almaların faaliyet olarak eklenmemesi,
Satın alma prosedürlerinin açıkça belirtilmemesi İZKA’nın koyduğu satın alma
kurallarının göz önüne alınmamış olması
Örnek
Proje
Hazırlık
Faaliyetleri
İnternet
altyapısının
kurulması ve
internet
erişim
hizmetinin
başlatılması
Proje
Tanıtım
Toplantısı ve
Görünürlük
Faaliyetleri
Güvenli
İnternet
Hizmeti
Eğitimleri
Anket
Çalışmaları
Proje
Kapanış
Toplantıları
Yöntem
Yöntem adımında, projenin amacına ulaşması ve beklenen sonuçları elde
etmesi için faaliyetlerin nasıl gerçekleştirileceği ifade edilir.
Söz konusu yöntemin neden seçildiği ve bu yöntemin projeyi amacına nasıl
ulaştıracağı sebep-sonuç ilişkisi içerisinde belirtilir.
Seçilen yöntemin uygulanabilir olduğu ve hedef kitle üzerinde somut etki
yaratacağı açıklanır.
Kullanılacak yöntemin etkililiği ve verimliliği ortaya konulur.
Ne yapılacak?
FAALİYET
Nasıl yapılacak?
YÖNTEM
Yöntem
1.
Uygulama Yöntemleri ve Teklif Edilen Yöntemin Nedenleri ve Gerekçeleri
alanında, proje faaliyetlerinin gerçekleşmesinde, beklenen çıktıları elde
etmek üzere, tercih edilen yöntemler belirtilir. Yöntemlerin tercih edilme
nedenlerinin belirtilmesini, projenin ve faaliyetlerin uygulanmasında seçilen
strateji ve metotlar ile bunların uygulanabilirliği ve proje hedeflerine
etkilerinin açıklanmasını sağlar.
Yöntem
2. Projenin Daha Önceki Başka Bir Projenin Devamı Olması
Durumunda, Bu Projenin Öncekinin Sonuçları Üzerine Nasıl İnşa
Edileceği alanında, proje, daha önce uygulanmış bir başka projenin
devamı niteliğinde tasarlanmış ise önceki projenin sonuç ve
çıktılarının proje ile olan ilişkisi, uygulanacağı projeye etkileri ve bu
sonuçların nasıl ileriye taşınacağı belirtilir.
3. Proje Büyük Bir Programın Parçası ise, Programa Nasıl Uyacağı
veya Programla Nasıl Koordine Edileceği alanında, her iki
programın önceliklerinin birbiriyle olan ilişkisinin ve uyumunun
değerlendirmesi ve projenin parçası olduğu programla
koordinasyonunun nasıl sağlanacağı belirtilir.
Yöntem
4.
5.
Proje Takibi ve İç / Dış Değerlendirme Prosedürleri alanında, projenin iç
ve dış denetim faaliyetlerinin nasıl yürütüleceği, gerçekleştirilmesinden
kimlerin sorumlu olacağı ve zaman planının nasıl yapılacağı belirtilir.
Destek miktarı 200.000 TL ve üstü tüm projelerden dış denetim raporu
talep edilir.
Çeşitli Aktörlerin Projedeki Rollerinin ve Katılımlarının Tanımlanması
(Yerel Ortaklar, Hedef Gruplar, Yerel Yönetimler, vs.), ve Bu Rollerin
Onlara Verilmesinin Sebepleri alanında, projeye dahil olan çeşitli
paydaşların projede ne gibi roller üstleneceği, projeyle ilgileri ve projeden
nasıl etkilenecekleri belirtilir. Ayrıca belirtilen paydaşların neden
seçildiğini ve neden ilgili rollerin onlara verildiğinin açıklanmasını ve
ortakların benzer proje deneyimleri mevcut ise bu deneyimlerinin
belirtilmesini sağlar.
Yöntem
6. Proje Uygulaması İçin Önerilen Ekip alanı, projenin idari ve teknik
koordinasyonundan sorumlu personelin, isim belirtmeden,
projedeki pozisyonları itibariyle (örn. proje koordinatörü)
açıklanmasını ve kişilerin üstleneceği rolleri ve kime karşı sorumlu
olduklarının detaylandırılmasını sağlar.
7. Projenin Uygulanması İçin Önerilen Temel Araçlar alanında,
projenin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan tesis, donanım, yazılım
gibi ihtiyaçlar ve bu araçların kullanılma amacı, hangi sonuca
hizmet edecekleri, proje kapsamında niçin gerekli oldukları
konusunda gerekli bilgiler belirtilir.
Anahtar Sorular
• Projenizin amacını gerçekleştirmek için yapacağınız
faaliyetlerde hangi yöntemleri kullanacaksınız?
• Neden bu yöntemleri tercih ettiniz?
• Projenizin maliyet, zaman ve nitelik/nicelik açılarından takibini
nasıl gerçekleştireceksiniz?
• Proje faaliyetlerinin, zamanında, uygun maliyette ve belirtilen
nitelik ve nicelikte gerçekleştirdiğini nasıl göstereceksiniz?
• Proje sonuçları, özel amacı ve genel amaca katkınız ile ilgili
olarak belirttiğiniz etkiyi ve performans göstergelerini elde
ettiğinizi nasıl göstereceksiniz?
Sıkça Yapılan Hatalar
• Projeye katılacak ortakların göstermelik olması, proje
kapsamındaki rollerinden bahsedilmemesi
• Projede ortak bulunmaması durumunda projenin sadece
başvuru sahibi tarafından yapılabileceği konusunda yeterli
gerekçe sunulmaması
• Dış aktörlerin proje katılım ve katkısı öngörülmekle beraber
bunu sağlamak için alınacak tedbirlerden bahsedilmemiş
olması
Performans Göstergeleri
• Performans göstergesi, proje süresince gerçekleştirilen iş ve
eylemlerin etkilerini ölçmede kullanılacak sayısal ölçütlerdir.
• Performans göstergeleri, proje sonuçlarının ne ölçüde elde
edildiğini ve etkililiğini, proje amacına ne ölçüde ulaşıldığını,
genel amaca ne ölçüde katkı sağlandığını ortaya koyar.
Performans Göstergeleri
• KAYS’ta Performans Göstergeleri Ekranı’nda İZKA tarafından
Mali Destek Programı oluşturulurken proje bazında
belirlenen performans göstergeleri yer almaktadır.
• Performans göstergelerine bilgi girmek için ilgili performans
göstergesinin İşlem sütununda yer alan kalem ikonuna
tıklanınca aktif hale gelen Mevcut Durum ve Hedef
sütunlarındaki alanlara bilgi girilir.
Performans Göstergeleri
KAR AMACI GÜTMEYEN
BİRİM
1
Geliştirilen Bilgi Teknolojileri uygulaması sayısı
Adet
2
Entegrasyonu Sağlanan Kurumlararası Bilgi Sistemi Sayısı
Adet
3
Açık Kaynak Kodu Kullanımı sağlanan uygulama sayısı
Adet
4
Engellilere yönelik geliştirilen Bilgi Teknolojileri uygulaması sayısı
Adet
5
e-Devlet Kapısı’na entegrasyonu sağlanan Bilgi Teknolojileri uygulaması sayısı
Adet
6
Kamu Uygulamaları Merkezine entegrasyonu sağlanan Bilgi Teknolojileri Adet
uygulaması sayısı
7
Kayıtlı Elektronik Posta Adresi kullanımına başlayan kurum sayısı
Adet
8
Elektronik İmza kullanılan Bilgi Teknolojileri uygulaması sayısı
Adet
9
Geliştirilen e-katılım uygulaması sayısı
Adet
Listede belirtilenler dışında performans göstergesi eklenememektedir.
Yalnızca projenizle ilgili olan performans göstergelerine bilgi girilmelidir.
Performans Göstergeleri
KAR AMACI GÜDEN
BİRİM
1
Geliştirilen Bilgi Teknolojileri Uygulaması Sayısı
Adet
2
Geliştirilen Yenilikçi Ürün Sayısı
Adet
3
Özel Sektör kurumlararası işbirliği sayısı
Adet
4
Açık Kaynak Kodu Kullanımı sağlanan uygulama sayısı
Adet
5
Kayıtlı Elektronik Posta Adresi kullanımına başlayan kurum sayısı
Adet
6
Alınan Sınai Mülkiyet Hakkı sayısı
Adet
7
İstihdam Edilen Nitelikli Personel Sayısı
Adet
8
Net satış hasılatındaki artış
Adet
9
İhraç edilen Bilgi Teknolojileri Uygulaması Sayısı
Adet
10
Alınan kalite belgesi sayısı
Adet
Listede belirtilenler dışında performans göstergesi eklenememektedir.
Yalnızca projenizle ilgili olan performans göstergelerine bilgi girilmelidir.
Beklenen Sonuçlar
Beklenen Sonuçlar adımında projenin aşağıda belirtilen
konularda ne gibi ilerlemeler sağlayacağı belirtilir.
Beklenen Sonuçlar
1.
2.
3.
4.
Hedef Grupların / Yaralanıcıların Durumu alanında, proje neticesinde
hedef grupların / yararlanıcıların durumunda ne gibi değişikliklerin
gerçekleşeceği belirtilir.
Hedef Grupların ve / veya Varsa Ortakların Teknik ve Yönetim
Kapasiteleri alanında, projenin, hedef grupların ve / veya ortakların
teknik ve yönetim kapasitelerinde ne gibi iyileşme ve değişme
oluşturacağı belirtilir.
Somut Çıktılar alanında, proje faaliyetleri sonucunda elde edilen ürünün
/ hizmetin etkileri belirtilir. Çıktılar mümkün olduğunca somut ve
ölçülebilir olmalıdır.
Çarpan Etkileri alanında, proje sonuçlarının tekrarlanma ve yayılma
olasılığı, projenin benzer projelere öncülük edip edemeyeceği, bağlantılı
başka sektör/alanlara ne gibi olumlu etkilerinin olacağı, proje
sonuçlarının çoğalması ve yayılması için bir mekanizmanın öngörülmekte
olup olmadığı belirtilir.
Beklenen Sonuçlar
5. Sürdürülebilirlik:
• Mali Boyut alanında, faaliyetlerin dış destek bittikten sonra nasıl finanse
edileceği ve faydalanıcıların faaliyetlere mali katkı sunmaya devam edip
etmeyeceği belirtilir.
• Kurumsal Boyut alanında, projeden faydalanacak grupların proje
faydalarına erişimlerinin nasıl sağlanacağı, destek bittikten sonra
yararlanıcının ürün / hizmet üretimine devam edip etmeyeceği, yerel
sahiplenmenin olup olmayacağı, proje sırasında elde edilen ekipman ve
imkanların proje sonrasında ne şekilde kullanılacağı gibi konular belirtilir.
• Politik Boyut/Pazar Boyutu alanında, projenin yasal / politik yapıda (örn.
mevzuat vb.) ne gibi değişimler yapacağı ve projenin sürdürülebilir
kalkınmayı ve çevrenin korunmasını ne kadar önemsediği gibi konular
belirtilir. Kar amacı güden başvuru sahipleri için projenin pazar boyutunda
ne gibi değişimler yaratacağı (örn. pazardaki talep sabit mi, artıyor mu,
azalıyor mu?) ve proje sonunda başvuru sahibinin pazardaki konumunun
ne kadar sağlam olacağı açıklanır.
Beklenen Sonuçlar
6. Görünürlük:
• Proje uygulama süreci sırasında İZKA ve Kalkınma Bakanlığının
tanıtılmasını, Tanıtım ve Görünürlük Rehberine uygun
önlemlerin alınmasını ve görünürlük faaliyetlerinin ayrıntılı bir
şekilde açıklanmasını sağlar.
• İZKA ve Kalkınma Bakanlığının projeye olan katkısını
gösterecek tabelalar, satın alınan makine ve ekipman üzerine
yapıştırılacak etiketler, afiş, reklam panosu, ilan vb.
maliyetlerdir.
• Görünürlük maliyetleri Ajanstan talep edilen mali desteğin
%3’ünü geçemez.
Örnek
1.
2.
3.
4.
5.
X ilçesinde internet erişimi olmayan insanların internet erişimi sağlandı.
X ilçesinde 70 internet erişim noktası kurularak toplam 63.000 kişinin
internete erişimi sağlandı.
Özellikle okul çağındaki çocukların interneti güvenli bir şekilde
kullanmaları sağlandı.
Okullarda yapılacak seminerle X ilçesindeki öğrenciler ve veliler güvenli
internet kullanımı konusunda bilgilendirildi.
Kamu hizmet binaları ve insanların sıklıkla kullandığı geçiş noktalarına
kurulacak dış mekan bilgisayarları ile vatandaşların internete her yerde
kolaylıkla ulaşması ve e-hizmetlerden daha çok faydalanması sağlandı.
Proje Özeti
Proje Özeti adımı, projenin genel ve özel amacı, hedef gruplarının ve nihai
yararlanıcıların kimler olduğu ve seçilme nedenleri, beklenen sonuçlar ve
temel faaliyetler hakkında özet bilgilerin girildiği alandır.
Mantıksal Çerçeve –
Destekleyici Belgeler Özgeçmişler
Mantıksal Çerçeve
• Mantıksal Çerçevenin proje yazılmadan önce doldurulması
başarılı bir proje hazırlanmasında çok önemlidir.
• Mantıksal Çerçeve, projenin faaliyetleri ile hedefleri arasındaki
ilişkileri ve proje kurgusunun net bir şekilde resmedilmesini
sağlar.
• Bu resim, projenin amaç, hedeflerini ve çıktılarını; bu
hedeflere hangi faaliyetlerle ulaşılacağını; bunun hangi
araçlarla kontrol edileceğini ve bu hedeflere ulaşmada
karşılaşılabilecek riskleri yansıtır.
• Mantıksal Çerçeve formunu doldurmadan önce İZKA online
proje döngüsü yönetimi eğitim modülünü izlemeniz önerilir.
İZKA Online Eğitim Modülü
http://www.izka.org.tr/destekler/online-egitim/
MANTIKSAL ÇERÇEVE FORMU
Proje Mantığı
Projenin katkıda
Genel Amaç bulunacağı daha genel
kapsamdaki amaç nedir?
Özel
Amaç(lar)
Genel amaca katkıda
bulunmak için projenin
gerçekleştireceği özel
amaç(lar) nedir?
Beklenen
Sonuçlar
Genel Amaçla ilgili kilit
göstergeler nelerdir?
Proje amacının başarıldığı
hangi göstergelerden
anlaşılacaktır?
Doğrulama Kaynakları ve
Araçları
Varsayımlar
Bu göstergeler için gerekli bilgi
kaynakları nelerdir?
Proje amacının
Söz konusu amacın başarılması
gerçekleştirildiğine dair
göstergelerin tespiti için hangi
bilgi kaynakları kullanılacaktır?
için Yararlanıcının sorumluluğu
dışında olan hangi faktör ve
koşulların (dışsal koşullar)
(mevcut veya proje ile üretilecek sağlanması gereklidir?
olan)
Hangi riskler dikkate alınmalıdır?
Proje amacına
Beklenen proje sonuçlarının
Proje sonuçlarının elde edildiğine
ulaşılabilmesi için gerekli
olan sonuçlar (projenin
somut ürünleri) nelerdir?
elde edilip edilmediği hangi
göstergelerden
anlaşılacaktır?
dair göstergelerin tespiti için
hangi bilgi kaynakları
kullanılacaktır?
Araçlar:
Bu Faaliyetleri uygulamak
Projedeki ilerleme hakkındaki
bilgi kaynakları hangileridir?
için gerekli araçlar nelerdir?
Örneğin; personel, ekipman,
eğitim, etüd, malzeme, tesis
gibi
Maliyetler:
yararlanıcının doğrudan kontrolü
Proje maliyetleri nelerdir? Nasıl
dışında hangi koşulların
sınıflandırılmıştır? (Proje bütçesi
sağlanması gereklidir?
dökümünde)
Beklenen sonuçları elde
etmek için uygulanacak
Faaliyetler
Objektif Olarak
Doğrulanabilir Başarı
Göstergeleri
faaliyetler (sonuçlara
referansla) sırasıyla
hangileridir?
Beklenen Sonuçların zamanında
elde edilmesi için, hangi dışsal
koşullar sağlanmalıdır?
Planlanan faaliyetlerin
uygulanabilmesi için,
Projenin başlamasından önce
hangi ön-koşulların sağlanması
gerekmektedir?
Destekleyici Belgeler
•
•
•
•
KAYS’a destekleyici belge yüklemek için Destekleyici Belgeler Alanı’nda yer alan ve
Sisteme Ajans tarafından yüklenmesi istenilen belge seçilir.
Ajans tarafından ilgili belgeye yönelik bir şablon yüklendiyse Şablonu İndir
bağlantısına tıklanarak şablon indirilebilir.
Sisteme birden fazla destekleyici belge .rar ve .zip dosya biçiminde oluşturularak,
boyutu 10 MB’ı geçmeyecek şekilde yüklenebilir.
Sisteme .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .jpeg, .jpg, .png, .gif, .rar, .zip formatında
destekleyici belge eklenebilir.
Destekleyici Belgeler
• Kar amacı güden ve gütmeyen başvuru sahipleri için destekleyici
belgeler iki farklı tablo halinde sunulmuştur.
• Destekleyici belgeler başvuru sahibi tarafından KAYS‘a yüklenmeli ve
matbu olarak başvuru dosyası içerisinde İZKA’ya sunulmalıdır.
• Destekleyici belgelerin eksik sunulması, değerlendirme aşamasında
projenizin ilgili bölümlerden düşük puan almasına neden olacaktır.
• Ön inceleme aşamasında İZKA, eksik sunulan bazı destekleyici
belgeleri yazılı olarak talep edebilir ve 5 iş günü içinde sunulmazsa
projeniz değerlendirme dışı kalabilir.
Destekleyici Belgeler –
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için
Resmi Kuruluş ve Faaliyet Belgesi
Mali Durumu Gösterir Belge
İmza Tasdik Belgesi
Başvuru Sahibi Yetkilendirme-Karar Belgesi
Proje Ortağı Yetkilendirme-Karar Belgesi
Proje İştirakçisi Yetkilendirme-Karar Belgesi
Proje Hesabını Açma ve İşletme Beyannamesi
Aynı Yatırım İçin Farklı Kamu Desteğinden Yararlanılmadığına Dair Beyanname
Keşif Özeti/Mahal Listesi
ÇED Başvurusu/Kararı
Teknik Şartnameler ve Proforma Fatura/Fiyat Teklif Mektupları
Mülkiyete ilişkin belgeler
İzin ve Ruhsatlar
Destekleyici Belgeler –
Kar Amacı Güden Kuruluşlar için
Resmi Kayıt Belgesi
Faaliyet Belgesi
Kuruluş Sözleşmesi
Mevcut Sermaye Yapısını Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
Mali Durumu Gösterir Belge
Çalışan Personel Sayısını Gösterir Belge
İmza Sirküleri
Proje Ortaklık ve Yetkilendirme kararı
Proje İştirakçilik ve Yetkilendirme Kararı
KOBİ Bilgi Beyannamesi
Aynı Yatırım İçin Farklı Kamu Desteğinden Yararlanılmadığına Dair Beyanname
İş Planı
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
Keşif Özeti/Mahal Listesi
ÇED Başvurusu/Kararı
Teknik Şartnameler ve Proforma Fatura/Fiyat Teklif Mektupları
Mülkiyete ilişkin belgeler
İzin ve Ruhsatlar
Kilit Personel Özgeçmişi
Kilit Personel, projenin uygulanmasından
doğrudan sorumlu olan yönetici / başvuru
sahibini, idari ve mali işlerden sorumlu
personeli ve teknik işlerden sorumlu
personeli kapsamaktadır.
• Projenin kilit personeline yönelik bilgi bu
adımda yer alan Proje Personelleri
Alanı’nda girilmektedir.
• Proje Personeli Penceresi 4 ana
sekmeden oluşmaktadır;
– Genel Bilgiler
– Dil Becerileri
– Mesleki Deneyim
– Eğitim Bilgileri
Başvuru Tamamla
Proje teklifi ile ilgili işlem adımları tamamlandıktan sonra proje
teklifi güncelleme menüsünde yer alan Başvuru Tamamla adımı
seçilir.
Başvuru ön izlemesi yapmak için Başvuru Önizlemesi Görüntüle
bağlantısına tıklanır ve .pdf dosyası kullanıcının bilgisayarına
indirilir.
Kontrol Listesi
• KAYS üzerinden projenizin ön izleme dosyasını indirdikten
sonra girmiş olduğunuz bilgilerin doğruluğunu, herhangi bir
veri kaybı olup olmadığını ve destekleyici belgelerin tam
olarak sunulduğunu kontrol ediniz.
• Başvuru Rehberinde kar amacı güden /gütmeyen kuruluşlar
için ayrı kontrol listeleri mevcuttur. (s.45 - 49)
Başvuru Tamamla
• Kontroller yapıldıktan sonra Başvuru Tamamla düğmesine
tıklanmasının ardından Onay İşlemi Penceresi görüntülenir.
• Onay İşlemi Penceresinde yer alan Evet düğmesine tıklanır ve
proje başvurusu tamamlanır.
• Proje başvurusu tamamlandıktan sonra üzerinde hiçbir
değişiklik yapılamaz.
Ajansa Teslim İşlemleri
• Başvurusu tamamlanan projelerin başvuru
formunu indirmek için Ana Sayfa’daki yer alan
Başvuru İşlemleri / Başvurularım seçilir.
• Açılan Başvuru Listesinde tamamlanmış veya
tamamlanmamış tüm başvurularınız yer
almaktadır.
• Başvurusu tamamlanmış proje seçilir ve Başvuru
Formu İndir düğmesine tıklanır.
• Teslim sırasında başvuru dokümanlarının konduğu kapalı zarf üzerine
yapıştırılacak kapak sayfası da Sistem üzerinden alınmaktadır.
• Kapak sayfasını indirmek için Başvuru Listesi Ekranında yer alan
Başvuru Kapak Sayfasını İndir düğmesine tıklanır.
Ajansa Teslim İşlemleri
1. Başvuru dosyasında matbu halde bulunması gereken belgeler sırasıyla şunlardır:
a) Başvuru Formu
b) Bütçe
c)
Mantıksal Çerçeve
d) Özgeçmişler
e) Destekleyici Belgeler
2. Tüm belgeler ortasından delgeçle delinir. (poşet dosya veya zımba kullanılmamalı)
3. Ayraçlarla ayrılır. (İZKA internet sitesinden temin edilebilir)
4. Islak imzalı asıl belgeler kırmızı renkli telli dosyada, suretler ise mavi renkli telli
dosyaya yerleştirilir.
5. 1 asıl ve 2 suret dosyalar tek bir zarf içerisine konup kapatılır.
6. KAYS üzerinden alınacak Başvuru Kapak Sayfası bu zarf üzerine yapıştırılır.
7. Proje başvuru dosyası İZKA’ya elden veya posta yoluyla teslim edilir.
Proje Dosyası Teslim
İzmir Kalkınma Ajansı
Şehit Fethi Bey Caddesi No:49/1
Birlik Plaza Kat:3 35210
Gümrük – İZMİR
Son teslim tarih ve saatinden sonra Ajansımıza ulaşan başvurular kesinlikle
değerlendirmeye alınmayacaktır.
Proje Başvuruları
İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi:
Proje başvuruları 12 Eylül 2014 saat 17:00’ye kadar Kalkınma Ajansları
Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılmalı ve gönderilmelidir. Saat 17:00
itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında herhangi bir
değişiklik veya gönderim işlemi yapılamayacaktır.
Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:
Projenin KAYS üzerinden alınan çıktısı, diğer belgelerle birlikte elden veya
posta yolu ile 19 Eylül 2014 saat 17:00’ye kadar İZKA’ya teslim edilmelidir.
Zamanında KAYS üzerinden gönderilmeyen ve/veya matbu olarak İZKA’ya
sunulmayan proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Download

Sunum2_BTD_KAYS Egitimi - İzmir Kalkınma Ajansı