Yönetici
Bilgilendirme
Kılavuzu V 2.0
Nisan 28
2014
Halk Sağlığı Müdürlüğü Kullanıcılarına İşitme Tarama Programı ve
ilerleyişi hakkında güncelleme notları
İTP Kılavuz
3
İTP Yönetici Kılavuzu V 2.0
İçindekiler
HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİ ........................................................ 3
SİSTEM GENEL KULLANIMI ............................................................................................................................................... 3
GENEL BİLGİLENDİRME................................................................................................................................................. 3
İLETİŞİM VE YARDIM KULLANIMLARI..................................................................................................................... 4
GİRİŞ SAYFASI .................................................................................................................................................................. 5
İLK SAYFA (ANA SAYFA veya DUYURULAR SAYFASI) ...................................................................................... 5
ÜST BÖLÜM (BAŞLIK)................................................................................................................................................ 5
GRİD (LİSTE GÖRÜNÜMÜ KULLANIMI) ............................................................................................................. 6
DUYURULAR .................................................................................................................................................................. 7
SİSTEM YÖNETİCİ İLK AYARLAR .................................................................................................................................... 8
KURUM İŞLEMLERİ .......................................................................................................................................................... 8
PERSONEL İŞLEMLERİ.................................................................................................................................................. 11
PERSONEL İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ..................................................................... 11
PERSONEL KAYDI ...................................................................................................................................................... 12
PERSONEL GÜNCELLEME (Bilgi Değişikliği).................................................................................................... 13
KULLANICI İŞLEMLERİ ................................................................................................................................................. 13
KULLANICI İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR .................................................................... 13
KULLANICI KAYDI ..................................................................................................................................................... 13
KULLANICI GÜNCELLEME (Bilgi Değişikliği) ................................................................................................... 15
SİSTEM İŞ ADIMLARI ........................................................................................................................................................ 16
PERSONEL TAYİN – İPTAL vb ÖNEMLİ DURUM DEĞİŞİKLİKLERİ .................................................................. 17
PERSONEL TAYİNLERİ ve İSTİFA EMEKLİLİK vb HALLER ...................................................................... 17
Başka Bir İle Tayin olunmuşsa .................................................................................................................................... 17
AYNI İLDE Başka Bir Kuruma Tayin olunmuşsa ................................................................................................. 19
İTP – KDS (KARAR DESTEK SİSTEMİ) ................................................................... 21
İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ RAPORLARI ..................................................................................................... 21
LİSTE ................................................................................................................................................................................... 21
TARAMASI YAPILMAMIŞ BEBEK LİSTESİ..................................................................................................... 21
İl: ................................................................................................................................................................................. 22
İlçe: ............................................................................................................................................................................. 22
Sonuç Açıklaması: .................................................................................................................................................... 22
İ.T.PROTOKOLÜ TAMAMLANMAYAN BEBEK LİSTESİ ......................................................................... 23
İl: ................................................................................................................................................................................. 23
İlçe: ............................................................................................................................................................................. 23
Sonuç Açıklaması: .................................................................................................................................................... 23
Versiyon
2.0
Yayın Tarihi
28.04.2014
Sayfa No : 1
Toplam S: 32
İTP Yönetici Kılavuzu V 2.0
İSTATISTİK ....................................................................................................................................................................... 24
İLDE YAPILAN TARAMA SAYISI ....................................................................................................................... 24
Gruplama Tipi: ......................................................................................................................................................... 25
Tarama İl: .................................................................................................................................................................. 25
Tarama İlçe:............................................................................................................................................................... 25
Doğum Tarihi Aralığı:: ............................................................................................................................................ 25
Tarama Tarihi Aralığı: ............................................................................................................................................. 25
Grafik Oluştur: ......................................................................................................................................................... 25
Sonuç Açıklaması: .................................................................................................................................................... 26
İLDE YAPILAN İLK TARAMA (BEBEK) SAYISI ........................................................................................... 26
Gruplama Tipi: ......................................................................................................................................................... 26
Tarama İl: .................................................................................................................................................................. 26
Tarama İlçe:............................................................................................................................................................... 26
Doğum Tarihi Aralığı: ............................................................................................................................................. 27
Tarama Tarihi Aralığı: ............................................................................................................................................. 27
Grafik Oluştur: ......................................................................................................................................................... 27
Sonuç Açıklaması: .................................................................................................................................................... 27
İLDE İKAMET EDEN BEBEKLERE YAPILAN TOPLAM TEST SAYISI .............................................. 28
Gruplama Tipi: ......................................................................................................................................................... 28
Ikametgah İl: ............................................................................................................................................................. 28
Ikametgah İlçe: ......................................................................................................................................................... 28
Doğum Tarihi Aralığı: ............................................................................................................................................. 28
Grafil Oluştur: .......................................................................................................................................................... 28
Sonuç Açıklaması: .................................................................................................................................................... 29
İLDE İKAMET EDEN TARANMIŞ BEBEK SAYISI ...................................................................................... 29
Gruplama Tipi: ......................................................................................................................................................... 30
Ikametgah İl: ............................................................................................................................................................. 30
Ikametgah İlçe: ......................................................................................................................................................... 30
Doğum Tarihi Aralığı: ............................................................................................................................................. 30
Tarama Tarihi Aralığı: ............................................................................................................................................. 30
Grafik Oluştur: ......................................................................................................................................................... 30
Sonuç Açıklaması: .................................................................................................................................................... 31
Versiyon
2.0
Yayın Tarihi
28.04.2014
Sayfa No : 2
Toplam S: 32
İTP Yönetici Kılavuzu V 2.0
HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİ
Her il için Asgari 1 personel sisteme Yönetici olarak tanıtılmalıdır. Bunun için
http://isitmetarama.saglik.gov.tr/YoneticiBasvuru.aspx?q=67ADLWER_kop45
Onaylanan kullanıcıların kendi illerinde yeni sistemin devreye alınmasında izleyecekleri yol
Kılavuzun sonunda açıklanmıştır.
SİSTEM GENEL KULLANIMI
GENEL BİLGİLENDİRME
Kullanıcıların bağlandıkları bilgisayarlar işletim sistemleri, dilleri, tarayıcıları, ekran ayarları
vb değişkendir. Bu sebeple kullanıcıların öncelikle dikkat etmeleri gereken hususlar;
1. Windows Xp, Vista,7 ve üzeri işletim sistemi kullanan kullanıcıların mutlaka
sistemlerini güncellemiş olmaları gerekir.
2. Tarayıcı olarak
a. Chrome kullanan kullanıcılar için sıkıntı yoktur.
b. Firefox kullanıcılarının 17.0 veya üzeri versiyonda olmaları gerekir.
c. Internet Explorer kullanıcılarının ise “Uyumluluk Görünümü Ayarları”nı
yapmaları gerekir.
d. Bunun için IExplorer pencerelerinde bulunan (Görüntülenmiyorsa bir kez
klavyedeki “Alt” tuşuna basınız)Araçlar(Tools) menüsünden Uyumluluk
Görünümü Ayarları (Compatibility View settings) seçeneğini tıklayarak
açılan pencerenin en altındaki “Tüm Web Siteleri için Uyumluluk
Görünümü” seçeneğini aktif ederek pencereyi kapatmaları gerekir.
3. Kullanıcıların sistemlere girişinde oluşabilecek sıkıntılara karşı giriş yaptıkları kurum
bilgi işlemlerinden destek almaları gerekebilir. (Domain kısıtları vb sebeple)
4. Tarayıcılara yüklenmiş olan Google Toolbar, Yahoo Toolbar vb araç çubukları vb
eklentilerin kapalı olması gerekmektedir.
Versiyon
2.0
Yayın Tarihi
28.04.2014
Sayfa No : 3
Toplam S: 32
İTP Yönetici Kılavuzu V 2.0
İLETİŞİM VE YARDIM KULLANIMLARI
Kullanıcılar sisteme dahi girmeden aşağıda tarif edilen giriş sayfasının alt bölümünde yer
alan
•
•
•
Yardım Kılavuzu için… İfadesine tıklamaları halinde Kullanım Kılavuzuna doğrudan
erişebilirler. Kullanım kılavuzu sistemin yapısı hakkında genel bilgiler ile sistem
kullanımını anlattığı için okunması tavsiye edilir. Kullanıcın birçok sorusuna cevap bu
kılavuzda verilmiştir.
İdari ve Tıbbi Destek THSK tarafından teknik destek ise yazılım firması tarafından
verilecektir.
Tıbbi ve İdari Destek için… İfadesine tıklamaları halinde Sistemin idari ve tıbbi
konuları hakkında iç mesajlaşma sistemiyle bağlı bulunduğunuz Halk Sağlığı
Müdürlüğüne e-mail yolu ile sorunu bildiriniz. Halk sağlığı Müdürlükleri sorunu
çözememeleri halinde yine iç mesaj yolu ile THSK’ya durumu bildirirler. Telefon
yerine mail kullanımı daha doğru sonuç alınmasında ve tüm ülkeye cevap
verilmesinde 1. Tercih sebebidir.
o Ancak yine de telefon ile irtibat kurulması gereken hallerde kullanıcılar sorunu
bağlı bulundukları ilin Halk Sağlığı Müdürlüğü ÇEKÜS Birimi/ Şubesine
bildirirler. Halk Sağlığı Müdürlüklerince e-mail yolu ile çözülemediği durumda,
Bakanlık adına İTP Program yürütücüsü olan “Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire
Başkanlığı İTP Programı Türkiye Koordinatörlüğü” ile irtibata geçerler.
Versiyon
2.0
Yayın Tarihi
28.04.2014
Sayfa No : 4
Toplam S: 32
İTP Yönetici Kılavuzu V 2.0
GİRİŞ SAYFASI
Sisteme giriş adresi http://isitmetarama.saglik.gov.tr dir. Tarayıcı adres çubuğuna bu
adres yazılıp klavyedeki ENTER tuşuna basılırsa aşağıdaki giriş sayfası ile karşılaşılacaktır.
Giriş Sayfasında kullanıcı ile interaktif olarak çalışan 3 Text Box (Yazı Alanı) mevcuttur.
Bunlar sırası ile ;
1. CAPTCHA (Güvenlik Kodu) altında yer alan “Güvenlik kodunu giriniz” ifadesinin
altında yer alan alandır. Hemen üzerinde bulunan ve 4 karakterden ibaret
Güvenlik Kodunda yazan bilgi aynen kullanıcı tarafından bu alana girilmelidir.
Güvenlik kodu sayfaya her giriş yapılmak istendiğinde otomatik olarak kendini
yeniler.
2. Kullanıcı Kodu Alanına kullanıcı mail adresine gönderilmiş olan Kullanıcı Kodu
girilir.
3. Parola Alanına kullanıcı mail adresine gönderilmiş olan Parola (Şifre) girilir.
4. Giriş butonu tıklanarak sisteme girilir.
İLK SAYFA (ANA SAYFA veya DUYURULAR SAYFASI)
Tüm kullanıcılar tarafından sisteme giriş yapıldıktan sonra aşağıdaki ekran ile karşılaşırlar.
ÜST BÖLÜM (BAŞLIK)
Bu ekranın üst kısmında yer alan bölümlerin açıklamaları aşağıdaki gibidir.
Versiyon
2.0
Yayın Tarihi
28.04.2014
Sayfa No : 5
Toplam S: 32
İTP Yönetici Kılavuzu V 2.0
Bu ekranda yer alan
•
o
Simgesine tıklanırsa Ana Sayfaya (Giriş Ekranına) ulaşılır.
o
Simgesi Kurum değiştirme Ekranlarına
bölüm ü (En Üst Sağ Tarafta)
•
o
Simgesi ile Programdan çıkış
o
Simgesi ile Ana Sayfaya
o
Simgesi ile Kullanıcı Bilgilerine ( Şifre Değişikliği ekranına)
o
•
bölüm ü (En üst Sol tarafta)
Simgesi ile bu ekrandaki yardım menüsüne erişirler. (Bu yardım
simgesi bir çok ekran ve bölümde mevcut olup, konu hakkında yardım
içeriğini etkinleştiri.
Bölüm ü Sistem in Ana M enüsüdür. Kullanıcı yetkilerine göre bazıları
görüntülenm eyebilir.
o
o
ANA MENÜLERİN ALT MENÜLERİ üzerine bir kez tıklanınca yetkiye bağlı
olarak açılır.
Kılavuzun bundan sonraki bölümlerinde alt menüleri tarif ederken ;
 AYARLAR/Kullanıcı Listesi örneğindeki gibi tarif edilecektir.
GRİD (LİSTE GÖRÜNÜMÜ KULLANIMI)
Sistemde Listeleme olan (GRİD) alanlarda ortak kullanım söz konusudur.
Versiyon
2.0
Yayın Tarihi
28.04.2014
Sayfa No : 6
Toplam S: 32
İTP Yönetici Kılavuzu V 2.0
Ekranlardaki Liste bölümlerinde (GRİD) her sütunda sıralama (Bir kez tıklandığında A-Z ye
İki kez tıklandığında Z-A ya şeklinde) imkanı vardır.
Aynı zamanda her sütun başlığının altında bulunan alana girilecek verilere göre süzme
işlemi yapılabilir. Bunun gibi bu alana girilecek verilerin süzme tipi de alanın hemen sağında
yer alan
seçeneklerinden biri olarak seçilebilir.
anahtar
simgesi
tıklanarak
Böylece kullanıcı önüne gelen liste ekranlarında istediği bilgiye veya bilgilere rahatça
ulaşır. Bazen bu ekranlar sayesinde rapor almadan verilerden Yönetim raporları dahi
çıkarılabilir.
Liste ekranlarının altında yer alan aşağıdaki bölüm vasıtası ile o an ekranda listelenen,
istenen filtrelere uygun, kaç veri olduğu, bunların kaç sayfa tuttuğu gibi bilgilere erişilebilir.
Liste altında yer alan bu bölümde (Sol Altta yer alır. Bazı tarayıcılarda ekran ayarlarından
dolayı görüntülenmeyebilir. Tavsiye edilen 1024X768 Ekran Boyutudur)
Sayfa 1/12; Toplam 12 Sayfa Listelendiğini şu an bu sayfalardan 1. Sayfanın
görüntülendiğini ifade eder.
(115 Kayıt); Filtrelenen Listedeki kayıt sayısı toplamını (115 Kayıt) olarak bildirir.
Gidilmek istenen sayfa numarasına basarak
yada < veya > tuşları ile ileri geri gidilebileceğine işaret eder. Böylece sayfalar arasında
gezinmek mümkün olur.
DUYURULAR
Ana ekranın içerik bölümünde duyurular yer alır. Sistemin kullanımı ve sistem ile ilgili
duyurular koordinatörlükçe bu bölümden yayınlanacaktır. Buradaki duyurular kullanıcıların
yetkilerine göre görüntülenebilir.
Versiyon
2.0
Yayın Tarihi
28.04.2014
Sayfa No : 7
Toplam S: 32
İTP Yönetici Kılavuzu V 2.0
Kullanıcının kapattığı duyurular hemen Ana Menünün altında yer alan aktif duyuru
simgesini tıklaması ile tekrar görüntülenebilir hale gelir.
SİSTEM YÖNETİCİ İLK AYARLAR
YÖNETİCİ AYAR MODÜLÜ
1. Kurum
2. Personel
3. Kullanıcı
Sistemde yöneticilerin görevleri arasında İlinde bulunan Halk Sağlığı Müdürlüğünce
denetlenecek işitme tarama programı kapsamında olan sağlık kurumları bilgilerinin tam ve
hatasız olarak bulunmalarını sağlamaktır.
Bu sebeple o ildeki sağlık kurumlarından doğum yapılanlar ve/veya tarama yapılan bütün
kurumların sistemde kayıtlı olması gerekir. Bunun güncel halde olmasından İldeki Halk Sağlığı
Müdürlüğü yetkilileri sorumludur.
Sistemde kendi ilinde yer alan kurumların aynı zamanda personelleri ve kullanıcıları da
benzer bir sorumluluk ile Halk Sağlığı Yetkililerine verilmiştir.
Her Kurumdaki işitme Tarama Programı ile ilgisi olan Personellerin istatistiği
tutulacağından bu kurumların ilgili personelleri (Programı kullanıp kullanmadığına
bakılmaksızın) sisteme dahil edilmelidir.
Ancak bu personel girişleri yapıldıktan sonra kullanıcı oluşturulabilmektedir.
Her personelin Kullanıcı olma zorunluluğu yoktur.
Sisteme dahil edilen personellerin Unvanları doğru şekilde sisteme girilmelidir. Zira sistem
kullanıcı oluştururken buradaki durumuna göre yetki tanımaktadır personele.
KURUM İŞLEMLERİ
AYARLAR/Kurum İşlemleri Menüsüne tıklanır. Kendi illerindeki kurumlar listelenir.
Versiyon
2.0
Yayın Tarihi
28.04.2014
Sayfa No : 8
Toplam S: 32
İTP Yönetici Kılavuzu V 2.0
Burada yer alan kurumların yapısı yardım kılavuzunda yer almaktadır. Özetlemek
gerekirse Ana Kurumlar ve varsa bunlara bağlı alt kurumlar Merkezler (Tarama veya Referans
Merkezleri) aynı listede yer alır.
Kurumları Kurum tiplerine göre listelemek istenirse Kurum Tip Sütununa bir kez tıklanır.
Kurumlar Önce Ana Kurumlar sonra Referans Merkezleri Sonra Tarama Merkezleri olarak
sıralanır. Veya süzme alanına istenen tür seçilerek girilir. (Bknz. Grid Kullanımı)
Kurum Menüsü Yöneticiden daha düşük seviyedeki kullanıcılarda görüntülenmeyecektir.
Yöneticilerde Referans Merkezi Bölümü (Ekleme işlemi) görüntülenmeyecektir.
Bu listeden kurum seçilerek Güncelle butonu ile Kurum bilgilerinin yetkiye bağlı bazı
bölümleri yenilenebilir. Listede yer almayan bir kayıt eklenebilir.
Yeni bir kayıt eklenmeden evvel tüm kurum listesi taranmalıdır. Zira sistemde bazen
kurum isimleri “ Varto Devlet Hastanesi” yerine “DH Muş Varto” gibi yanlış şekilde daha
evvelden kaydedilmiş olabilir. Bu sebeple Yönetici yeni kurum eklemeden evvel sistemde bu
kurumun başka isimlerle dahi olsa kaydedilmediğinden emin olmalıdır.
Sisteme doğrudan bir Tarama Merkezi eklenemez. Ancak Ana kurum doğrudan
eklenebilir.
Tarama Merkezi eklemek için şart olan ana kurum bulunarak listedeki satırının sol
tarafında bulunan “TM+” butonuna basılarak yeni bir tarama merkezi eklenebilir.
Kendisi Referans Merkezi yada Tarama Merkezi olan kuruma yeni bir alt tarama merkezi
eklenemeyeceği için “TM+” butonu görüntülenmez.
Senaryo 1, “X” İl Yöneticisi ilinde yeni “Y” Tarama Merkezi Ekleyecektir. Bu Tarama
Merkezi “Z” Devlet Hastanesi’ne bağlıdır.
1. AYARLAR/Kurum İşlemleri Menüsüne Tıklanır.
2. İlindeki listelenen kurumlarda “Z” Hastanesinin olup olmadığını dikkatlice kontrol
eder.
3. Yoksa Listenin sol üstünde yer alan “Yeni Kayıt” butonuna basar ve aşağıdaki
ekran açılır.
Versiyon
2.0
Yayın Tarihi
28.04.2014
Sayfa No : 9
Toplam S: 32
İTP Yönetici Kılavuzu V 2.0
4. Kendi ili seçilmiş olarak gelen “Bağlı Olunan Kurum Bilgileri” Bölümünde Adı
Alanına ilinin Halk Sağlığı Müdürlüğü Seçilecektir.
5. Sağ Tarafta Yer Alan Düzenlenen Kurum Bilgileri Alanında
a. İli (Seçimlik Alan) (Örnekte X İli)
b. İlçesi (Seçimlik Alan)
c. Kurum Yapısı (Seçimlik Alan) (Örnekte Doğum Yapılan Kurum)
d. Bu Yapıya bağlı olarak Kurum Türü (Seçimlik Alan) (Örnekte Hastane)
e. Kurum Tipi (Seçimlik Alan) Seçilecek (Örnekte KAMU)
f. ADI Bölümüne KURUMUN ADI BÜYÜK HARFLERLE YAZILACAKTIR.
(Örnekte “Z DEVLET HASTANESİ”
6. Üstte Yer Alan İletişim Bilgileri bölümündeki bilgilerinden
a. Telefon Numarası ve Yetkili Adı SOYADI alanları zorunlu alanlardır.
Doldurulmalıdır.
7. Kaydet Butonu ile bu yeni (Örnekteki “Z” Hastanesini )Ana Kurumu kaydedecektir.
8. Kaydın Başarılı bir şekilde yapıldığına dair mesaj belirince tamam diyerek mesaj
ekranının kapanmasını sağlayacak ve Açık Olan YENİ Kayıt Ekranını kapatacaktır.
9. Otomatik olarak Tekrar Liste ekranına dönülünce Z Hastanesi Satırında bulunan
TM+ Butonuna basarak Açılan Ekrandaki bilgileri kontrol edecek Adı Kısmında
gerek duyarsa Ana Kurumun Sonuna Y Tarama Merkezi Yazacaktır. Ancak
Genelde Kurumlarda tek tarama merkezi vardır. ADI Bölümüne “Z DEVLET
HASTANESİ Y TARAMA MERKEZİ” yerine “Z DEVLET HASTANESİ ANA TARAMA
MERKEZİ” tercih edilmelidir.
10. Daha sonra iletişim bilgileri girilmelidir.
11. Sonrasında Kurumdaki testler girilmelidir. TEST BİLGİLERİ Tabı tıklandığında
Versiyon
2.0
Yayın Tarihi
28.04.2014
Sayfa No : 10
Toplam S: 32
İTP Yönetici Kılavuzu V 2.0
12. Ekranı kullanıcının karşısına gelecektir.
13. Tarama Merkezi tanımlarken ABR Testi yapılıyorsa checklenmeli (Seçilmeli)
Emisyon yapılıyorsa her iki emisyonda seçilmelidir.
14. Diğer Test çeşitleri Referans Merkezi Testleridir. İşaretlenmemelidir.
15. Kaydet Butonuna basılır. Kaydın başarılı olduğuna dair mesaj alınınca işlem
sonuçlanır.
PERSONEL İŞLEMLERİ
Sistemde kullanıcı olsun olmasın kurumlardaki İTP (İşitme Tarama Programı) ile ilişkili
tüm personellerin kaydının yapılması esastır. Zira bu personel kayıtlarından istatistiki veriler
elde edilecektir.
PERSONEL İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
•
•
Öncelikle Personellerin Ana Kuruma mı Tarama yada Referans Merkezine mi
kaydedileceğidir.
o Kişi programın doğrudan kullanıcısı olacaksa, işlem yapacaksa, doğrudan
Tarama Merkezine kaydedilebilir.
o Böylece bu kişiye Kullanıcı atandığında doğrudan yetkili olduğu kurum olarak
Tarama Merkezi atanır ve sisteme girdiğinde doğrudan işlem yapmaya
başlayabilir.
o Kişi doğrudan programı kullanmayacak daha ziyade bilgiler alacak, denetim
yapacaksa veya sistemde doğrudan ilgili bir yetkili ise (Örneğin Kurumdaki
KBB Uzmanı sisteme veri girmeyecekse dahi personel olarak kaydı yapılmak
zorundadır.)
o Personel kaydı doğrudan Merkez yerine Ana Kuruma yapılabilir.
o Burada esas olan konu sisteme girdiğinde kurum seviyesine bağlı olarak bilgi
görüntüleme ve işlem yapacağının unutulmamasıdır.
o Ana Kuruma kaydedilen personeller bağlı merkezleri görüntüleyip işlem
yapabilir.
o Bu sebeple daha alttaki personellerin doğrudan Merkezlerin personeli olarak
kaydedilmesi daha sağlıklıdır.
Personel Unvanı;
o Sistemde kaydedilmesi gereken personel çeşitlerine göre unvan belirlenmiştir.
Versiyon
2.0
Yayın Tarihi
28.04.2014
Sayfa No : 11
Toplam S: 32
İTP Yönetici Kılavuzu V 2.0
Unvanlar aynı zamanda kullanıcı oluştururken doğrudan yetkilerinin
belirlenmesini sağlayan ana unsurdur.
o Mutlaka doğru girilmelidir.
Personel önemli bilgileri;
o Sistem personelleri TC kimlik numarası üzerinden tekil olarak izlemektedir. Bu
sebeple daha evvel sistemde personel olarak tanımlanmış bir personelin
yeniden tanımlanması mümkün değildir. Ancak güncelleme yapılabilir.
o Personelin erişiminde GSM numarası çok önemlidir. Bu sebeple Zorunlu
Alandır.
o Personellerin yapılacak duyurular vb şifre gönderimi dahil tüm işlemleri, eposta üzerinden yapılacağı için E-POSTA zorunludur. Personellerin mümkünse
Sağlık Bakanlığı veya bağlı kurumlarınca tahsis edilmiş mailleri (Resmiyet teşkil
etmesi ve Ulusal Güvenlik açısından) kullanmaları önemle bildirilir.
o Mail adresi yanlış girilen personel sisteme dahi giremeyeceği unutulmamalıdır.
o Gönderilecek mailler bazen kişilerin “Junk Mail” – “ Önemsiz Posta” kutularına
düşmektedir. Bu hususa dikkat etmeleri sağlanmalıdır. Ayrıca sistemden
gönderilen mailleri “Güvenli E Posta” olarak kendi mail programlarında
işaretlemeleri gerekir.
o
•
PERSONEL KAYDI
Kurum kaydında olduğu gibi yeni bir personel kaydında da mutlaka sistemde olup
olmadığı öncelikle sorgulanmalıdır.
Personel işlemleri (AYARLAR/Personel İşlemleri) Alt Menüsünden Kurumunuzun ve
bağlı alt kurumlarınızın personellerini görüntüleyebilirsiniz.
Yeni bir personel kaydı için bu ekrandaki sol üstte yer alan YENİ KAYIT Düğmesine
tıklanır. Aşağıdaki ekran gelir.
Versiyon
2.0
Yayın Tarihi
28.04.2014
Sayfa No : 12
Toplam S: 32
İTP Yönetici Kılavuzu V 2.0
Yeni Personel Kaydında personel TC Kimlik Nosu ekrana yazılarak KPS/BUL sorgusu için
düğmeye basılır. Sistem ilgili TC kimlik numarasındaki kişinin bilgilerini otomatik olarak
sisteme yükler. Çalıştığı kurum sağ tarafta yer alan KURUM ARAMA Bölümünden seçilir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ tabında yer alan bilgileri girilir. Kaydet tuşuna basılır. Sistemin başarı ile
personel kaydettiğine dair mesajına tamam denerek tekrar bu ekrana dönülür.
DİKKAT PERSONEL KAYDI KULLANCI KAYDI DEMEK DEĞİLDİR.
PERSONEL GÜNCELLEME (Bilgi Değişikliği)
Personel bilgilerinde değişiklik varsa Personel Listesinde ilgili personel bulunarak
GÜNCELLE butonu ile bilgileri değiştirilebilir.
KULLANICI İŞLEMLERİ
Sistemde kullanıcı olacak personellerin her birine bir kullanıcı atanması (Yeni Kullanıcı
Kaydı Oluşturulması) esastır. Zira bu personelin sistemi kullanabilmesi için Kullanıcı Kodu ve
Parolaya ihtiyacı olacaktır.
KULLANICI İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
•
•
•
Öncelikle Personel kaydı yapılmalıdır.
o Personel kaydı yapılmamış bir kişiye kullanıcı atanamaz.
Daha evvel kullanıcı oluşturulmadığına dikkat edilmelidir.
TC kimlik no veya Kayıt No (Sistemdeki Personel Kayıt No) ile personel seçileceği için
bu bilgiler kayıt yapılırken hazır edilmelidir.
KULLANICI KAYDI
Versiyon
2.0
Yayın Tarihi
28.04.2014
Sayfa No : 13
Toplam S: 32
İTP Yönetici Kılavuzu V 2.0
Diğer kayıt işlemlerinde olduğu gibi yeni bir kullanıcı kaydında da mutlaka sistemde olup
olmadığı öncelikle sorgulanmalıdır.
Kullanıcı işlemleri (AYARLAR/Kullanıcı İşlemleri) Alt Menüsünden Kurumunuzun ve
bağlı alt kurumlarınızın kullanıcılarını görüntüleyebilirsiniz.
Yeni bir kullanıcı kaydı için bu ekrandaki sol üstte yer alan YENİ KAYIT Düğmesine
tıklanır. Aşağıdaki ekran gelir.
TC kimlik No yada sistem Kayıt No ile personel arattırılır.
Gelen personel bilgileri doğru ise Kaydet butonu ile kayıt tamamlanır.
Versiyon
2.0
Yayın Tarihi
28.04.2014
Sayfa No : 14
Toplam S: 32
İTP Yönetici Kılavuzu V 2.0
DİKKAT! KURUM BİLGİLERİ ve KULLANICI YETKİLERİ Tabı ileri düzey, eğitim almış
Yöneticilerce kullanılmalıdır. Bu sebeple henüz fiili eğitim almayan, İleri Düzey kullanıcı
olamayan Yöneticilerce işlem yapılmadan personel kaydedilmelidir.
KULLANICI GÜNCELLEME (Bilgi Değişikliği)
Kullanıcı bilgilerinde değişiklik varsa Kullanıcı Listesinde ilgili personel bulunarak
GÜNCELLE butonu ile bilgileri değiştirilebilir. Şu aşamada değiştirme işlemi Yönetici yetkisinde
değildir. Sadece kullanıcıya E Posta (Kullanıcı Bilgileri) gönderebilir.
Versiyon
2.0
Yayın Tarihi
28.04.2014
Sayfa No : 15
Toplam S: 32
İTP Yönetici Kılavuzu V 2.0
SİSTEM İŞ ADIMLARI
Bu kılavuz tamamen okunup anlaşıldıktan sonra İllerdeki Yöneticilerin yapacakları iş
adımları aşağıdaki gibidir.
1. Sistem Yardım Kılavuzunu okuyup anlayacaklardır.
2. İllerindeki Kurumları görüntüleyerek güncelleyeceklerdir. Eklenmesi gereken
kurumları hızla ekleyeceklerdir. Silinmesi gereken kurumlar için TIBBİ ve İDARİ
DESTEK ile irtibata geçeceklerdir.
3. E-Posta olarak kendilerine ayrıca duyurulacak Web Adresinden personellerinin
ve/veya kullanıcıların başvurularının yapılması için illerindeki kurum ve kişiler ile
irtibata geçeceklerdir.
4. Kişi ve kurumlarının başvurularını değerlendirecek, Program koordinatörlüğü ile
irtibatlı olacaklardır.
5. Başvuru yapan personel ve/veya kullanıcı adaylarının onay işlemlerini kendilerine
duyurulacak ekranlar üzerinden yapacaklardır.
6. Tüm Sistemin 01.01.2014 Tarihinde tam zamanlı ve interaktif olarak devreye
alınması için gereken tedbirleri alacaklardır.
7. İTP Programında 2014 yılı itibari ile 2. FAZ işletilmeye başlanacaktır.
8. Yapılacak duyurular sistem üzerinden yapılacaktır.
Versiyon
2.0
Yayın Tarihi
28.04.2014
Sayfa No : 16
Toplam S: 32
İTP Yönetici Kılavuzu V 2.0
PERSONEL TAYİN – İPTAL vb ÖNEMLİ DURUM DEĞİŞİKLİKLERİ
Sistemde Halk Sağlığı Yöneticisi pozisyonunda olacak kullanıcılar için en önemli konuların
başında personel ve kullanıcı durum (Görev – Unvan vb) değişiklikleri gelir.
İTP Programını kullanmaya yetkilendirilmiş personellerin, bu programa ilişkin yetkilerinin
• Tayin,
• İstifa vb
sebeplerle değişmesi halinde;
• Derhal konuyu ilgili Halk Sağlığı Müdürlüğüne ileterek kullanıcı bilgilerine ilişkin gereken
işlemlerin yapılması sağlanmalıdır.
• Zira İTP Programı kullanıcılarınca yapılan işlemler Hukuksal delil niteliğinde olmaktadır.
• Yanlışlık yada art niyetli kullanımların engellenmesi için bu bilginin paylaşılması şarttır.
Halk Sağlığı Müdürlüklerince söz konusu durumu olan personellerden alınacak bilgi
sonrası yapılacak işlemler;
1. Personel Tayini İşlemleri
2. Personel-Kullanıcı Aktifleme veya Pasifleme
PERSONEL TAYİNLERİ ve İSTİFA EMEKLİLİK vb HALLER
Kurumlardaki personelin görev yerlerinin kalıcı olarak değişmesi (Tayin Olması)
hallerinde, tayinin il içi veya il dışı olmasına göre farklı işlemler yapılacaktır.
Başka Bir İle Tayin olunmuşsa
Ayarlar / Personel İşlemleri Menüsünden ilgili personel bulunarak pasif kılınır. Böylece
iliniz ile irtibatı kesildiği gibi Sisteme Kullanıcı olarak girişi (Ve bağlı olarak var olan kurum
adına yetkisi otomatikman pasif kılınmış olur.
Versiyon
2.0
Yayın Tarihi
28.04.2014
Sayfa No : 17
Toplam S: 32
İTP Yönetici Kılavuzu V 2.0
İlgili personel açılan listede bulunur. Güncelle butonuna basılarak Personel bilgileri
sayfasının açılması sağlanır.
Bu sayfada DURUM AKTİF Yazan seçimli kutu (Açılır Listede) den PASİF seçeneği seçilerek
KAYDET Butonu ile kayıt gerçekleştirilir.
Kaydedildikten sonra bu personel ilgili Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayfasından düşer. (Artık
görüntülenemez). Ayrıca sistem otomatik olarak KULLANICI durumunu kendisi PASİF kılar,
Kullanıcıların kurumlar adına işlem yapamamasını sağlar.
Versiyon
2.0
Yayın Tarihi
28.04.2014
Sayfa No : 18
Toplam S: 32
İTP Yönetici Kılavuzu V 2.0
Bu durum Kurumdan ayrılan personel içinde geçerlidir. Şayet bir kullanıcı çalıştığı
kurumdan istifa eder veya benzeri bir sebeple İTP Programını kullanması engellenmesi
gereken bir duruma düşerse yukarıda anlatılan işlemler ilgili kullanıcıya da uygulanır. (Özel
kurumların ilgili personel ile sözleşmelerine son verilmesi, Emeklilik gibi)
AYNI İLDE Başka Bir Kuruma Tayin olunmuşsa
Ayarlar / Personel İşlemleri Menüsünden ilgili personel bulunarak Personelin Çalıştığı
Kurum bilgileri Halk Sağlığı Müdürlüğü Yöneticilerince değiştirilir. (GÜNCELLENİR)
Daha sonra ilgili personel adına kullanıcı işlemleri menüsünden kaydı buluraka Kullanıcı
bilgileri aşağıdaki şekilde güncellenir.
AYARLAR / KULLANICI İŞLEMLERİ MENÜSÜ TIKLANIR.
Yukarıdaki pencereden ilgili personel kaydı bulunarak GÜNCELLE butonuna basılır.
Aşağıdaki pencere açılır.
Versiyon
2.0
Yayın Tarihi
28.04.2014
Sayfa No : 19
Toplam S: 32
İTP Yönetici Kılavuzu V 2.0
Bu Pencere üst bölümde yer alan KURUM BİLGİLERİ Sekmesi seçilir. Ekran aşağıdaki
şekilde değişir.
Yukarıdaki ekranda Listelenen Kurum Bilgileri güncellenerek ve aktifleştirilerek yada
pasifleştirilerek işlem tamamlanır.
Versiyon
2.0
Yayın Tarihi
28.04.2014
Sayfa No : 20
Toplam S: 32
İTP Yönetici Kılavuzu V 2.0
İTP – KDS (KARAR DESTEK SİSTEMİ)
İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ RAPORLARI
Türkiye Ulusal İşitme Tarama Programı
Karar Destek Sistemi web sayfası açıldığında,
sayfanın solunda menü açılır. Bu menünün İl
Halk Sağlığı Raporları kullanıcının yetkisine
göre gözükmektedir.İlk Halk Sağlığı Raporları
linkine basıldığında alt menüler açılır. Bu
menüler iki türden oluşmaktadır; Liste ve
İstatistik olmak üzere. Listeler veya İstatistik
raporlar listelenirken standart bir formata
göre sıralanırlar.
İlk kısmında
raporun kodu yer
almaktadır, ikinci kısım da ise raporun ismi
yer almaktadır.
LİSTE
Halk Sağlığı Müdürlüklerince takip işlemi yapılması gereken bebeklerin İl bazında
dökümlerinin alınabileceği rapor türüdür. Bu rapor türünde Maksimum bir il seçilerek
(İstenirse o ile bağlı ilçeler içinden sadece bir ilçe seçilerek ya da seçim yapılmazsa tüm
ilçeler bazında) dökümler alınabilmektedir.
Bu dökümlerin alınması için geriye doğru TEST giriş süresi dikkate alınarak sonraki
ayın 16 sında rapor üretilmesi sağlıklı sonuç aldırır. Sistemde yapılacak duyurular ile Geriye
doğru test giriş süresindeki değişiklikler dikkatle izlenmelidir.
Bu dökümler ilgili halk sağlığı müdürlüğünün sorumluluğundaki bebeklerin (İkamet İli
o il olan bebekler) durumlarına göre üretilmektedir.
TARAMASI YAPILMAMIŞ BEBEK LİSTESİ
Bu Liste ile İlçe veya İl bazında Taraması yapılmamış bütün bebekler listelenecektir.
Ancak Listelenen bebekler için satır sayısı 50.000 Bebekten fazla olması durumunda liste
alınamayacağı bilgisi geri dönecektir. Bu sebeple filtrelemeler ile alınacak sonuç sayısı
daraltılmalıdır.
Versiyon
2.0
Yayın Tarihi
28.04.2014
Sayfa No : 21
Toplam S: 32
İTP Yönetici Kılavuzu V 2.0
Raporun Filtre Özellikleri
İl:
Bebeğin İkametgâh ili bu filtreleme alanından seçilmektedir. Rapor alan Halk Sağlığı
Müdürlüğü olduğunda bu alan otomatik olarak Müdürlüğün ili olarak sabit gelir.
İlçe:
Bebeğin İkametgâh iline bağlı ilçeler bu filtreleme alanından seçilmektedir. Rapor alan Halk
Sağlığı Müdürlüğü olduğunda bu alan otomatik olarak Müdürlüğün iline bağlı ilçeler seçilebilir
olarak gelecektir. Hiçbir ilçe seçilmemesi halinde ildeki tüm ilçeler seçilmiş sayılmaktadır.
Sonuç Açıklaması:
Yukarıda yer alan filtrelerdeki seçime uygun olarak listelenecek Bebeklerde;
•
•
İlde veya seçili ilçede ikamet eden, SİSTEME KAYDI YAPILMIŞ Bebeklerden, hiç
Taraması yapılmayanlar ve
Tarama yapılırken Bebekteki risk sebebiyle Testsiz Takibe gönderilmiş ancak daha
sonrasında hiçbir tarama kaydı sistemde olmayan (Takip Taraması Yapılmamış)
bebekler listelenmiştir.
Alınacak bu liste özetle taranamayan bebekleri işaret etmesi sebebi ile en kısa sürede
takip edilmesi gereken bebekler hakkında 1. Derece alarm niteliği taşımaktadır.
Yeni bir Taraması Tamamlanmamış Bebek Listesi oluştumak için izlenmesi gereken işlem
sırası şu şekildedir;
1) İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından girildiği zaman
otomatik olarak Müdürlüğün ili gelmektedir.
2) Otomatik olarak ilin ilçeleri de İlçe alanına dolu olarak
gelir. Rapor alan kişi tercih ettiği ilin ilçelerini
seçebilmektedir. Tümünü seçebilme özelliği eklenmiştir.
Oluşan ilçeler listesinden check boxtaki checki kaldırarak,
kullanıcı istemediği ilçeleri kaldırabilmektedir.
3) Liste dosyasını oluşturma bölümünde ise, kullanıcı istediği
formata dosyayı oluşturabilmektedir. 4 çeşit format
seçebilmektedir ; Excel 2003, Excel 2007 +,PDF ve Word
(Rft).
4) İsteğe bağlı olarak kullanıcı oluşturacağı listeye açıklama
ekleyebilmektedir.
Versiyon
2.0
Yayın Tarihi
28.04.2014
Sayfa No : 22
Toplam S: 32
İTP Yönetici Kılavuzu V 2.0
5) Liste oluştur butonuna basılır.
6) Oluşturulan liste, listenin ilk sırasında yer alır. Oluşan dosyayı indirmek için
basılır.
7) İndirilenlerden listeye tıklanır ve işlem sonlanır. Kullanıcı istediği listeye ulaşır.
İ.T.PROTOKOLÜ TAMAMLANMAYAN BEBEK LİSTESİ
Bu Liste ile İlçe veya İl bazında Taraması yapılmış bütün bebekler listelenecektir. Ancak
Listelenen bebekler için satır sayısı 50.000 Bebekten fazla olması durumunda liste
alınamayacağı bilgisi geri dönecektir. Bu sebeple filtrelemeler ile alınacak sonuç sayısı
daraltılmalıdır.
Raporun Filtre Özellikleri
İl:
Bebeğin İkametgâh ili bu filtreleme alanından seçilmektedir. Rapor alan Halk Sağlığı
Müdürlüğü olduğunda bu alan otomatik olarak Müdürlüğün ili olarak sabit gelir.
İlçe:
Bebeğin İkametgâh iline bağlı ilçeler bu filtreleme alanından seçilmektedir. Rapor alan Halk
Sağlığı Müdürlüğü olduğunda bu alan otomatik olarak Müdürlüğün iline bağlı ilçeler seçilebilir
olarak gelmektedir. Hiçbir ilçe seçilmemesi halinde ildeki tüm ilçeler seçilmiş sayılmaktadır.
Sonuç Açıklaması:
Yukarıda yer alan filtrelerdeki seçime uygun olarak listelenecek Bebeklerde;
•
•
İlde veya seçili ilçede ikamet eden, En az bir tarama işlemi yapılmış,
Ancak Son taraması test sonucu sağlam olmayan (En az bir kulaktan KALDI olup,
Takip veya Sevk Durumundaki) Bebekler listelenmektedir.
Alınacak bu liste özetle İşitme Kaybı olması muhtemel bebekleri işaret etmesi sebebi
ile en kısa sürede takip edilmesi gereken bebekler hakkında 2. Dereceden bir alarm niteliği
taşır.
Versiyon
2.0
Yayın Tarihi
28.04.2014
Sayfa No : 23
Toplam S: 32
İTP Yönetici Kılavuzu V 2.0
Yeni bir İ.T.Protokolü Tamamlanmayan Bebek Listesi oluştumak için izlenmesi gereken işlem
sırası şu şekildedir;
1) İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından girildiği zaman
otomatik olarak Müdürlüğün ili gelmektedir.
2) Otomatik olarak ilin ilçeleri de İlçe alanına dolu olarak
gelir. Rapor alan kişi tercih ettiği ilin ilçelerini
seçebilmektedir. Tümünü seçebilme özelliği eklenmiştir.
Oluşan ilçeler listesinden check boxtaki checki kaldırarak,
kullanıcı istemediği ilçeleri kaldırabilmektedir.
3) Liste dosyasını oluşturma bölümünde ise, kullanıcı istediği
formata dosyayı oluşturabilmektedir. 4 çeşit format
seçebilmektedir ; Excel 2003, Excel 2007 +,PDF ve Word
(Rft).
4) İsteğe bağlı olarak kullanıcı oluşturacağı listeye açıklama
ekleyebilmektedir.
5) Liste oluştur butonuna basılır.
6) Oluşturulan liste, listenin ilk sırasında yer alır. Oluşan dosyayı indirmek için
basılır.
7) İndirilenlerden listeye tıklanır ve işlem sonlanır. Kullanıcı istediği listeye ulaşır.
İSTATISTİK
Halk Sağlığı Müdürlüklerince takip işlemi yapılması gereken bebeklerin veya yapılması
gereken test sayılarının İl bazında istatistiki verilerinin alınabileceği rapor türüdür. Bu rapor
türünde Maksimum bir il seçilerek (İstenirse o ile bağlı ilçeler içinden sadece bir ilçe seçilerek
ya da seçim yapılmazsa tüm ilçeler bazında) sonuçlar alınabilmektedir.
Bu sonuçların alınması için geriye doğru TEST giriş süresi dikkate alınarak sonraki ayın
16 sında rapor üretilmesi sağlıklı sonuç aldıracaktır. Sistemde yapılacak duyurular ile Geriye
doğru test giriş süresindeki değişiklikler dikkatle izlenmelidir.
Bu sonuçlar ilgili halk sağlığı müdürlüğünün sorumluluğundaki bebeklerin (İkamet İli
o il olan bebekler) veya işlem yapan kurumu o ile olan işlemler durumlarına göre
üretilmektedir.
İLDE YAPILAN TARAMA SAYISI
Bu Liste ile İlçe veya İl bazında yapılan tarama sayıları sonuç olarak döndürmektedir.
Ancak “TARAMA SAYISINA DAHİL OLAN TEST ÇEŞİTLERİ ABR ve EMİSYON TEST Sayısı”dır.
Bu sebeple Testsiz Sevk veya Testsiz Takip Sayıları bu raporda sonuç olarak sayılmaktadır.
Versiyon
2.0
Yayın Tarihi
28.04.2014
Sayfa No : 24
Toplam S: 32
İTP Yönetici Kılavuzu V 2.0
Raporun Filtre Özellikleri
Gruplama Tipi:
Oluşturulacak istatistik raporun il veya ilçe adına göre gruplama tiplerinden biri seçilir. İl
seçildiğinde oluşan istatistik raporu illerin genel toplamlarını vermektedir. İlçe adına göre
seçildiğinde ise, ilin ilçeleri alanı dolu şekilde gelir ve kullanıcı ayrıca istediği ilçeleri de
seçebilmektedir. Oluşan ilçe adına göre rapor ise, ilin ilçelerini detaylı bilgilerini
göstermektedir ve genel ilin toplamları da gösterilmektedir. Gruplama tipi oluşturulacak
grafiği de doğrudan etkilemektedir.
Tarama İl:
Testin yapıldığı il bu filtreleme alanından seçilmektedir. Rapor alan Halk Sağlığı Müdürlüğü
olduğunda bu alan otomatik olarak Müdürlüğün ili olarak sabit gelmektedir.
Tarama İlçe:
Testin yapıldığı kurumun iline bağlı ilçeler bu filtreleme alanından seçilebilmektedir. Rapor
alan Halk Sağlığı Müdürlüğü olduğunda bu alan otomatik olarak Müdürlüğün iline bağlı ilçeler
seçilebilir olarak gelmektedir. Hiçbir ilçe seçilmemesi halinde ildeki tüm ilçeler seçilmiş
sayılmaktadır.
Doğum Tarihi Aralığı::
Raporda Sayılacak Bebeklerin Doğum Tarihi (Başlangıç ve Bitiş Olarak iki ayrı alana tarih
formatında) girilmektedir.
Tarama Tarihi Aralığı:
Raporda Sayılacak Testlerin Tarihi (Başlangıç ve Bitiş Olarak iki ayrı alana tarih formatında)
girilmektedir.
Grafik Oluştur:
Oluşturulan istatistik raporunun grafiğini oluşturmak istenildiğinde, bu alandan “Evet” seçilir.
İstatistik raporu oluştuktan sonra, açılan sayfanın sağ köşesinde
butonuna tıklanarak, istenen grafik elde edilir.
Versiyon
2.0
Yayın Tarihi
28.04.2014
Sayfa No : 25
Toplam S: 32
İTP Yönetici Kılavuzu V 2.0
Sonuç Açıklaması:
Yukarıda yer alan filtrelerdeki seçime uygun olarak üretilecek raporda;
•
İlde veya seçili ilçede yapılan test sayısı üretilir. Kesinlikle Bebek Sayısı olarak dikkate
alınmamalıdır. (1 Bebeğe 1 den fazla test yapılmış olabilir.)
•
Test Sayısı olarak sadece Yapılmış ABR test ve Emisyon Testleri dikkate alınmaktadır.
Testsiz Takip ve Testsiz Sevk Sayıları dahil değildir.
Yeni bir “İlde Yapılan Tarama Sayısı İstatistiği” oluşturmak için izlenmesi gereken işlem sırası
şu şekildedir;
1) Kullanıcının tercihine göre gruplama tipi seçilir; il adına göre veya ilçe adına göre.
2) İl adına göre seçildiğinde Tarama ili alanı dolu gelir.
İlçe adına göre seçildiğinde Tarama ilçe alanı görünür hale dolu şekilde gelir.
İl veya ilçeler kullanıcının istediğine göre seçilir.
3) Kullanıcı daha sonra bebeğin doğum tarihi aralığını seçer.
4) Bebeklere yapılmış taramanın da tarih aralığını seçer
5) Kullanıcı isteğe bağlı olarak oluşturacağı istatistik raporunun grafiğini istiyor ise,
“Evet” seçer.
• Oluşan grafiği görmek için, rapor göstere butonuna basıldıktan sonra sağ üst
köşe de “GRAFİK GÖSTER” butonuna basılması yeterli olacaktır.
6) “RAPOR GÖSTER” butonuna basılır ve kullanıcı istediği istatistik raporunu elde etmiş
olur ve işlem başarıyla tamamlanır.
İLDE YAPILAN İLK TARAMA (BEBEK) SAYISI
Bu Liste ile İlçe veya İl bazında yapılan tarama sayılarından İlk Tarama olanlar sonuç
olarak döndürmektedir. Ancak “TARAMA SAYISINA DAHİL OLAN TEST ÇEŞİTLERİ ABR ve
EMİSYON TEST Sayısı”dır. Bu sebeple Testsiz Sevk veya Testsiz Takip Sayıları bu raporda
sonuç olarak sayılmayacaktır.
Raporun Filtre Özellikleri
Gruplama Tipi:
Oluşturulacak istatistik raporun il veya ilçe adına göre gruplama tiplerinden biri seçilir. İl
seçildiğinde oluşan istatistik raporu illerin genel toplamlarını vermektedir. İlçe adına göre
seçildiğinde ise, ilin ilçeleri alanı dolu şekilde gelir ve kullanıcı ayrıca istediği ilçeleri de
seçebilmektedir. Oluşan ilçe adına göre rapor ise, ilin ilçelerini detaylı bilgilerini
göstermektedir ve genel ilin toplamları da gösterilmektedir. Gruplama tipi oluşturulacak
grafiği de doğrudan etkilemektedir.
Tarama İl:
Testin yapıldığı il bu filtreleme alanından seçilmektedir. Rapor alan Halk Sağlığı Müdürlüğü
olduğunda bu alan otomatik olarak Müdürlüğün ili olarak sabit gelmektedir.
Tarama İlçe:
Versiyon
2.0
Yayın Tarihi
28.04.2014
Sayfa No : 26
Toplam S: 32
İTP Yönetici Kılavuzu V 2.0
Testin yapıldığı kurumun iline bağlı ilçeler bu filtreleme alanından seçilebilmektedir. Rapor
alan Halk Sağlığı Müdürlüğü olduğunda bu alan otomatik olarak Müdürlüğün iline bağlı ilçeler
seçilebilir olarak gelmektedir. Hiçbir ilçe seçilmemesi halinde ildeki tüm ilçeler seçilmiş
sayılmaktadır.
Doğum Tarihi Aralığı:
Raporda Sayılacak Bebeklerin Doğum Tarihi (Başlangıç ve Bitiş Olarak iki ayrı alana tarih
formatında) girilmektedir.
Tarama Tarihi Aralığı:
Raporda Sayılacak Testlerin Tarihi (Başlangıç ve Bitiş Olarak iki ayrı alana tarih formatında)
girilmektedir.
Grafik Oluştur:
Oluşturulan istatistik raporunun grafiğini oluşturmak istenildiğinde, bu alandan “Evet” seçilir.
İstatistik raporu oluştuktan sonra, açılan sayfanın sağ köşesinde
butonuna tıklanarak, istenen grafik elde edilir.
Sonuç Açıklaması:
Yukarıda yer alan filtrelerdeki seçime uygun olarak üretilecek raporda ;
•
•
İlde veya seçili ilçede yapılan test sayılarından İlk Tarama olanlar sonuç olarak
sayılmaktadır. Dolayısıyla bu aynı zamanda Bebek Sayısı olarak dikkate alınabilir. 1
Bebeğe 1 kez ilk tarama yapılabilir.
Ancak İlk Taraması Testsiz Sevk veya Testsiz Takip olan bebekler bu sayıya dahil
değildir.
Test Sayısı olarak sadece Yapılmış ABR test ve Emisyon Testleri dikkate alınacaktır.
Testsiz Takip ve Testsiz Sevk Sayıları dahil değildir.
Yeni bir “İlde Yapılan İlk Tarama (Bebek) Sayısı İstatistiği” oluşturmak için izlenmesi gereken
işlem sırası şu şekildedir;
1) Kullanıcının tercihine göre gruplama tipi seçilir; il adına göre veya ilçe adına göre.
2) İl adına göre seçildiğinde Tarama ili alanı dolu halde gelir.
İlçe adına göre seçildiğinde Tarama ilçe alanı görünür halde dolu şekilde gelir.
İl veya ilçeler kullanıcının istediğine göre seçilir.
3) Kullanıcı daha sonra bebeğin doğum tarihi aralığını seçer.
Versiyon
2.0
Yayın Tarihi
28.04.2014
Sayfa No : 27
Toplam S: 32
İTP Yönetici Kılavuzu V 2.0
4) Bebeklere yapılmış taramanın da tarih aralığını seçer
5) Kullanıcı isteğe bağlı olarak oluşturacağı istatistik raporunun grafiğini istiyor ise,
“Evet” seçer.
• Oluşan grafiği görmek için, rapor göstere butonuna basıldıktan sonra sağ üst
köşe de “GRAFİK GÖSTER” butonuna basılması yeterli olacaktır.
6) “RAPOR GÖSTER” butonuna basılır ve kullanıcı istediği istatistik raporunu elde etmiş
olur ve işlem başarıyla tamamlanır.
İLDE İKAMET EDEN ve TARANMIŞ BEBEK SAYISI (20.40.100.1001)
Bu Liste ile İlçe veya İl bazında ikameti bu il olan beklere yapılan test sayıları (Her Bebek
için 1 geçerli test sayısı) sonuç olarak döndürmektedir. Ancak “TARAMA SAYISINA DAHİL
OLAN TEST ÇEŞİTLERİ ABR ve EMİSYON TEST Sayıs”ıdır. Bu sebeple Testsiz Sevk veya
Testsiz Takip Sayıları bu raporda sonuç olarak sayılmamaktadır. Ayrıca dikkat edilmesi
gereken bir diğer unsur bu sayı ilde yapılan test sayısı olmayıp o ilin sorumluluğundaki (ilde
İkamet eder görünen) bebeklere nerede yapılmış olursa olsun uygun nitelikteki test sayısını
(Test Sayısı tekil olmak şartıyla) verir.
Raporun Filtre Özellikleri
Gruplama Tipi:
Oluşturulacak istatistik raporun il veya ilçe adına göre gruplama tiplerinden biri seçilir. İl
seçildiğinde oluşan istatistik raporu illerin genel toplamlarını vermektedir. İlçe adına göre
seçildiğinde ise, ilin ilçeleri alanı dolu şekilde gelir ve kullanıcı ayrıca istediği ilçeleri de
seçebilmektedir. Oluşan ilçe adına göre rapor ise, ilin ilçelerini detaylı bilgilerini
göstermektedir ve genel ilin toplamları da gösterilmektedir. Gruplama tipi oluşturulacak
grafiği de doğrudan etkilemektedir.
Ikametgah İl:
Bebeğinin ikametgah ili bu filtreleme alanından seçilmektedir. Rapor alan Halk Sağlığı
Müdürlüğü olduğunda bu alan otomatik olarak Müdürlüğün ili olarak sabit gelmektedir.
Ikametgah İlçe:
Bebeğin İkametgah iline bağlı ilçeler bu filtreleme alanından seçilebilmektedir. Rapor alan
Halk Sağlığı Müdürlüğü olduğunda bu alan otomatik olarak Müdürlüğün iline bağlı ilçeler
seçilebilir olarak gelmektedir. Hiçbir ilçe seçilmemesi halinde ildeki tüm ilçeler seçilmiş
sayılmaktadır.
Doğum Tarihi Aralığı:
Raporda Sayılacak Bebeklerin Doğum Tarihi (Başlangıç ve Bitiş Olarak iki ayrı alana tarih
formatında) girilmektedir.
TEST TARİHİ:
Raporda sayılacak testlerin tarihi ( Başlangıç ve bitiş olarak iki ayrı alana tarih formatında)
girilebilir. Bu filitrede seçilen test tarih alanı bebeğe yapılan ilk geçerli test aralığı olarak
dikkate alınacaktır.
Grafil Oluştur:
Oluşturulan istatistik raporunun grafiğini oluşturmak istenildiğinde, bu alandan “Evet” seçilir.
İstatistik raporu oluştuktan sonra, açılan sayfanın sağ köşesinde
butonuna tıklanarak, istenen grafik elde edilir.
Versiyon
2.0
Yayın Tarihi
28.04.2014
Sayfa No : 28
Toplam S: 32
İTP Yönetici Kılavuzu V 2.0
Tarih Aralığı eklenecek
Sonuç Açıklaması:
Yukarıda yer alan filtrelerdeki seçime uygun olarak üretilecek raporda;
•
•
İlde veya seçili ilçede ikamet eden bebeklere yapılan toplam İlk ABR ve İlk Emisyon
testleri sayısıdır.
İkametgahı bu il olan bebeklere tüm Türkiye’de yapılan yukarıda belirtilen şartlardaki
tüm testler dahildir.
Test Sayısı olarak sadece Yapılmış ABR test ve Emisyon Testleri dikkate alınacaktır.
Testsiz Takip ve Testsiz Sevk Sayıları dahil değildir.
Yeni bir “İlde İkamet Eden Bebeklere Yapılan Toplam Test Sayısı İstatistiği” oluşturmak için
izlenmesi gereken işlem sırası şu şekildedir;
1) Kullanıcının tercihine göre gruplama tipi seçilir; il adına göre veya ilçe adına göre.
2) İl adına göre seçildiğinde Tarama ili alanı dolu halde gelir.
İlçe adına göre seçildiğinde Tarama ilçe alanı görünür halde dolu şekilde gelir.
İl veya ilçeler kullanıcının istediğine göre seçilir.
3) Kullanıcı daha sonra bebeğin doğum tarihi aralığını seçer.
4) Kullanıcı isteğe bağlı olarak oluşturacağı istatistik raporunun grafiğini istiyor ise,
“Evet” seçer.
• Oluşan grafiği görmek için, rapor göstere butonuna basıldıktan sonra sağ üst
köşe de “GRAFİK GÖSTER” butonuna basılması yeterli olacaktır.
5) “RAPOR GÖSTER” butonuna basılır ve kullanıcı istediği istatistik raporunu elde
etmiş olur ve işlem başarıyla tamamlanır.
İLDE İKAMET EDEN Bebeklere yapılan Toplam Test Sayısı (20.40.300.1001
Bu Liste ile İlçe veya İl bazında ikameti bu il olan beklere yapılan test sayıları (Her Bebek
için tüm geçerli test sayısı) sonuç olarak döndürülecektir. Ancak TARAMA SAYISINA DAHİL
OLAN TEST ÇEŞİTLERİ ABR ve EMİSYON TEST Sayısıdır. Bu sebeple Testsiz Sevk veya
Testsiz Takip Sayıları bu raporda sonuç olarak sayılmayacaktır. Ayrıca dikkat edilmesi gereken
bir diğer unsur bu sayı ilde yapılan test sayısı olmayıp o ilin sorumluluğundaki (ilde İkamet
eder görünen) bebeklere nerede yapılmış olursa olsun uygun nitelikteki test sayısını verir.
Versiyon
2.0
Yayın Tarihi
28.04.2014
Sayfa No : 29
Toplam S: 32
İTP Yönetici Kılavuzu V 2.0
Raporun Filtre Özellikleri
Gruplama Tipi:
Oluşturulacak istatistik raporun il veya ilçe adına göre gruplama tiplerinden biri seçilir. İl
seçildiğinde oluşan istatistik raporu illerin genel toplamlarını vermektedir. İlçe adına göre
seçildiğinde ise, ilin ilçeleri alanı dolu şekilde gelir ve kullanıcı ayrıca istediği ilçeleri de
seçebilmektedir. Oluşan ilçe adına göre rapor ise, ilin ilçelerini detaylı bilgilerini
göstermektedir ve genel ilin toplamları da gösterilmektedir. Gruplama tipi oluşturulacak
grafiği de doğrudan etkilemektedir.
Ikametgah İl:
Bebeğinin ikametgah ili bu filtreleme alanından seçilmektedir. Rapor alan Halk Sağlığı
Müdürlüğü olduğunda bu alan otomatik olarak Müdürlüğün ili olarak sabit gelmektedir.
Ikametgah İlçe:
Bebeğin İkametgah iline bağlı ilçeler bu filtreleme alanından seçilebilmektedir. Rapor alan
Halk Sağlığı Müdürlüğü olduğunda bu alan otomatik olarak Müdürlüğün iline bağlı ilçeler
seçilebilir olarak gelmektedir. Hiçbir ilçe seçilmemesi halinde ildeki tüm ilçeler seçilmiş
sayılmaktadır.
Doğum Tarihi Aralığı:
Raporda Sayılacak Bebeklerin Doğum Tarihi (Başlangıç ve Bitiş Olarak iki ayrı alana tarih
formatında) girilmektedir.
Tarama Tarihi Aralığı:
Raporda Sayılacak Testlerin Tarihi (Başlangıç ve Bitiş Olarak iki ayrı alana tarih formatında)
girilmektedir.
Grafik Oluştur:
Oluşturulan istatistik raporunun grafiğini oluşturmak istenildiğinde, bu alandan “Evet” seçilir.
İstatistik raporu oluştuktan sonra, açılan sayfanın sağ köşesinde
butonuna tıklanarak, istenen grafik elde edilir.
Versiyon
2.0
Yayın Tarihi
28.04.2014
Sayfa No : 30
Toplam S: 32
İTP Yönetici Kılavuzu V 2.0
Sonuç Açıklaması:
Yukarıda yer alan filtrelerdeki seçime uygun olarak üretilecek raporda;
•
•
İlde veya seçili ilçede ikamet eden bebeklere yapılan toplam ABR ve Emisyon testleri
sayısıdır.
İkametgahı bu il olan bebeklere tüm Türkiye’de yapılan yukarıda belirtilen şartlardaki
tüm testler dahildir.
Test Sayısı olarak sadece Yapılmış ABR test ve Emisyon Testleri dikkate alınacaktır.
Testsiz Takip ve Testsiz Sevk Sayıları dahil değildir.
Yeni bir “İlde İkamet Eden ve Taranmış Bebek Sayısı İstatistiği” oluşturmak için izlenmesi
gereken işlem sırası şu şekildedir;
1) Kullanıcının tercihine göre gruplama tipi seçilir; il adına göre veya ilçe adına göre.
2) İl adına göre seçildiğinde Tarama ili alanı dolu halde gelir.
İlçe adına göre seçildiğinde Tarama ilçe alanı görünür halde dolu şekilde gelir.
İl veya ilçeler kullanıcının istediğine göre seçilir.
3) Kullanıcı daha sonra bebeğin doğum tarihi aralığını seçer.
4) Bebeklere yapılmış taramanın da tarih aralığını seçer
5) Kullanıcı isteğe bağlı olarak oluşturacağı istatistik raporunun grafiğini istiyor ise,
“Evet” seçer.
• Oluşan grafiği görmek için, rapor göstere butonuna basıldıktan sonra sağ üst
köşe de “GRAFİK GÖSTER” butonuna basılması yeterli olacaktır.
6) “RAPOR GÖSTER” butonuna basılır ve kullanıcı istediği istatistik raporunu elde etmiş
olur ve işlem başarıyla tamamlanır.
Versiyon
2.0
Yayın Tarihi
28.04.2014
Sayfa No : 31
Toplam S: 32
Download

Ek-2 Ulusal Yenidoğan İşitme Taraması Yazılımı Kullanım Kılavuzu