KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
REKREASYON BÖLÜMÜ
2014–2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ÖZEL YETENEK SINAVI
SINAV GİRİŞ KILAVUZU
Kırıkkale-2014
Sevgili Adaylar,
Üniversite eğitimi ve üniversiteli olmak yaşamınıza yön verecek, hayata bakış açınızı
değiştirecek, evrensel düşünceye açılımınızı sağlayacak en önemli adımlardan birisidir.
Kuruluşundan bu yana akademik anlamda sürekli gelişim içerisinde bulunan Kırıkkale
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, öğrencilerini çağdaş bilgi ve beceri ile
donanmış, kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, araştırma ve sorun çözme yeteneği
gelişmiş, çevresine ve topluma önderlik edebilecek bireyler olarak yetiştirmeyi amaç
edinmektedir.
Dört yıllık lisans eğitimleri süresince teorik ve uygulama alanlarında yetiştirdiğimiz
öğrencilerimiz ülkemizin ihtiyacına, uluslararası gelişmelere ve Beden Eğitimi ve Spor
alanındaki yeniliklere uygun, yapıcı, yararlı hizmet sunan, sporun gelişimine ve koruyucu
insan sağlığına katkıda bulunan antrenör ve spor uzmanları olarak görev yapmaktadırlar.
Genç ve dinamik kadrosuyla yarının spor bilimcilerini, Spor yöneticilerini, Rekreasyon
uzmanı ve Antrenörlerini yetiştirmekte olan Kırıkkale Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulumuza 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Özel Yetenek Sınavı ile alınacak öğrenci
adayları için önemli bilgiler içeren bu kılavuzu dikkatli bir şekilde incelemeniz yararınıza
olacaktır.
Kırıkkale Üniversitesi öğrencisi olmayı hedefleyen siz değerli adaylara Özel Yetenek
Sınavı’nda başarılar dilerim. 2014-2015 akademik yılında, siz genç arkadaşlarımızı aramızda
görmekten mutluluk duyacağız.
Prof. Dr. Ekrem YILDIZ
Kırıkkale Üniversitesi Rektörü
2
Sevgili Adaylar,
Üniversiteler, dünyanın hemen her ülkesinde toplumsal ilerlemenin lokomotifi
konumundadır. Bu kurumlar adeta toplumların beyni, kalkınmanın itici gücüdür. Üniversite
eğitimi ise, öğrencilerin farklı kavram ve değerlerle tanışmasını, önemli birikimler edinmesini
sağlayan bir süreçtir. Kırıkkale Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz bu
süreçte öğrencilerini, bilimin aydınlığıyla buluşturmayı, bilimsel düşünce sistemini öğretmeyi,
hayata, çevresine ve dünyaya farklı açılardan bakabilme yeteneği kazandırmayı amaç
edinmiştir.
Üniversiteli olma arzusu taşıyan milyonlarca Türk gencinden birisi de sizsiniz. Kırıkkale
Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Rekreasyon
Bölümü sporun her dalı ile ilgili uğraşlarda, amatör ve profesyonel spor kulüpleri ve milli
takımlarda görev alacak nitelikli, araştırmacı, üretken, sportif performansı geliştirmeye
yönelik bilimsel donanımlara sahip spor eğiticileri yetiştirmektedir. Umudum odur ki
kurumumuz, sizin bu hayallerinizin gerçekleşmesine imkân sağlayacaktır.
Mensubu olmak amacıyla Kırıkkale Üniversitesini tercih etmenizden dolayı büyük bir
mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Öğrencimiz olmanız temennisiyle, Özel Yetenek
Sınavımızda hepinize başarılar diliyorum.
Prof. Dr. Ali Ahmet DOĞAN
Yüksekokul Müdürü
3
İÇİNDEKİLER
SAYFA NO
2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI İLAN TAKVİMİ………………..…… 5
A- KONTENJAN…………………………………………………………………………………………………………. 6
B- ÖN KAYIT ŞARTLARI………………………………………………………………………………………………. 7
C- BAŞVURU TARİHİ VE YERİ……………………………………………………………………………………… 7
D. ÖZEL YETENEK SINAV TARİHİ VE YERİ……………………………………………………………………. 8
E. ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER………………………………………………………………………… 8
F. ADAYLARIN SINAVLARIN TÜM AŞAMALARINDA YANLARINDA BULUNDURMALARI
GEREKEN EVRAKLAR………………………………………………………………………………………………... 8
G. SINAV UYGULAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR…………………………………………………. 9
H. İTİRAZ…………………………………………………………………………………………………………………… 9
İ.
DEĞERLENDİRME…………………………………………………………………………………………………. 9
J.
ASİL VE YEDEK ADAYLARIN KAYITLARI…………………………………………………………………… 9
K. ÖZEL YETENEK SINAVI…………………………………………………………………………………………
10
L. ÖN KAYIT YAPTIRAN ADAYLARIN TAMAMINA UYGULANACAK KOORDİNASYON
TESTİ ………………………………………………………………………………………………………………………
10
M. TANIMLAR……………………………………………………………………………………………………………. 13
N. ÖZEL YETENEK SINAVI PUANI (ÖYSP) HESAPLANMASI………………………………………….. 14
O. YERLEŞTİRME PUANLARININ (YP) İLANI……………………………………………………………….. 15
P.
BELGELER…………………………………………………………………………………………………………….. 15
R.
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER……………………………………………………………………………………………… 15
EK-1. BRANŞI OLANLAR İÇİN SPORCU ÖZGEÇMİŞ PUANI (SÖP) TABLOLARI….……………… 16
EK-2. FEDERASYONDAN İSTENECEK OLAN ÜST YAZI ŞEKLİ………………………………………… 27
EK-3. MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK…………………………
29
EK-3 MİLLİ SPORCU BELGESİ ÖRNEĞİ……………………………………………………………………….. 31
4
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
REKREASYON BÖLÜMÜ
2014–2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI TAKVİMİ
TARİH
SAAT
(Yaklaşık)
İŞLEMLER/YER
ÖN KAYIT İŞLEMLERİ.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BİNASI
(KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MERKEZ YERLEŞKESİ YAHŞİHAN–KIRIKKALE)
BAYAN ADAYLARIN, KOORDİNASYON TESTİ VE SPORCU ÖZGEÇMİŞ PUANLARI
DIŞINDAKİ TÜM SINAV VERİLERİNE AİT KONTROL LİSTELERİNİN AÇIKLANMASI (BU
LİSTELERDEKİ VERİLERE YAPILACAK İTİRAZ, 26 HAZİRAN 2014 GÜNÜ SAAT 17.30’A
KADARDIR).
23-25 Haziran
2014
08.30-17.30
26 Haziran 2014
08.30
26 Haziran 2014
08.30
BAYAN ADAYLARIN, GÖĞÜS NUMARALI TİŞÖRT DAĞITIMI (BESYO SPOR SALONU).
26 Haziran 2014
09.00
BAYAN ADAYLARIN, KOORDİNASYON TESTİ SINAVI BAŞLANGICI
26 Haziran 2014
15.30
27 Haziran 2014
08.30
BAYAN ADAYLAR İÇİN HESAPLAMADA ESAS ALINACAK SPORCU ÖZGEÇMİŞ
PUANLARININ AÇIKLANMASI (BU LİSTEDEKİ VERİLERE YAPILACAK İTİRAZ, 26 HAZİRAN
2014 GÜNÜ SAAT 17.30’A KADARDIR).
ERKEK ADAYLARIN, KOORDİNASYON TESTİ VE SPORCU ÖZGEÇMİŞ PUANLARI
DIŞINDAKİ TÜM SINAV VERİLERİNE AİT KONTROL LİSTELERİNİN AÇIKLANMASI (BU
LİSTELERDEKİ VERİLERE YAPILACAK İTİRAZ, 27 HAZİRAN 2014 GÜNÜ SAAT 17.30’A
KADARDIR).
27 Haziran 2014
08.30
ERKEK ADAYLARIN, GÖĞÜS NUMARALI TİŞÖRT DAĞITIMI (BESYO SPOR SALONU).
27 Haziran 2014
09.00
ERKEK ADAYLARIN, KOORDİNASYON TESTİ SINAVI BAŞLANGICI
27 Haziran 2014
15.30
27 Haziran 2014
15.30
27 Haziran 2014
Zaman
Bilgisi Sağ
Tarafta
Verilmiştir
ERKEK ADAYLAR İÇİN HESAPLAMADA ESAS ALINACAK SPORCU ÖZGEÇMİŞ
PUANLARININ AÇIKLANMASI (BU LİSTEDEKİ VERİLERE YAPILACAK İTİRAZ SÜRESİ 27
HAZİRAN 2014 GÜNÜ SAAT 17.30’A KADARDIR).
BAYAN ADAYLARIN, KOORDİNASYON TESTİ SONUÇLARININ AÇIKLANMASI (BU
LİSTEDEKİ VERİLERE YAPILACAK İTİRAZ SÜRESİ 27 HAZİRAN 2014 GÜNÜ SAAT 17.30’A
KADARDIR).
KOORDİNASYON TESTİNİN BİTİMİNDEN 2 SAAT SONRA ERKEK ADAYLARIN,
KOORDİNASYON TESTİ SONUÇLARININ AÇIKLANMASI (BU LİSTEDEKİ VERİLERE
YAPILACAK İTİRAZ SÜRESİ 27 HAZİRAN 2014 GÜNÜ KOORDİNASYON TESTİNİN
AÇIKLANMASINDAN 2 SAAT SONRASINA KADARDIR).
*** ÖNEMLİDİR: ÖZEL YETENEK SINAVLARI SONRASINDA ADAYLARIN YERLEŞTİRME PUANLARI HESAPLANIRKEN ORTA
ÖĞRETİM BAŞARI PUANLARI DA (OBP) GEREKLİ OLDUĞU İÇİN KESİN SONUÇLAR, ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANLARI (2014
LYS SONRASINDA) ÖSYM TARAFINDAN İLAN EDİLDİKTEN SONRA AÇIKLANACAKTIR. YERLEŞTİRME PUANLARI DA
HESAPLANDIKTAN SONRA İLAN EDİLEN TASLAK SONUÇ LİSTELERİ, SİZ ADAYLARIN KONTROLÜ AMACIYLA İLAN EDİLECEKTİR.
BU LİSTELERDEKİ BİLGİLERE YAPILACAK SON İTİRAZ SÜRESİ, LİSTELERİN İLAN EDİLDİĞİ GÜNÜN MESAİ SAATİ BİTİMİNE
(17:30) KADARDIR. (İLAN EDİLEN LİSTELERİN ALTINA, İLAN TARİHİ VE SAATİ YAZILACAKTIR).
 Not-1: Sınav verileri ile ilgili bütün itirazlar, yukarıda belirtilen zaman dilimleri içerisinde ve Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu’nun Yazı İşleri Bürosu’na yazılı bir dilekçe ile yapılmak zorundadır. Dilekçe olmaksızın ya da
belirtilen süre sınırlaması dışında yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 Not-2: Sınav Üst Komisyonu, sınav kılavuzunda yer almayan konular, yapılan itirazlar, sınav programında
mecburiyetten kaynaklanan değişiklikler konusunda karar almaya tam yetkilidir.
5
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
REKREASYON BÖLÜMÜ
2014–2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI
2014–2015 Eğitim-Öğretim yılında, Üniversitemizin Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Rekreasyon Bölümüne Özel Yetenek Sınavı ile
öğrenci alınacaktır.
A- KONTENJAN
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü Programı için 45 (20
Bayan-25 Erkek) ve Rekreasyon Bölümü programı için 45 (20 Bayan-25 Erkek) öğrenci
alınacaktır.
NOT:
 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Rekreasyon
Bölümü programlarına özel yetenek sınavı ile alınacak öğrenciler için aşağıdaki işlem
basamakları sırasıyla uygulanır.
a. 2014–2015 Eğitim-Öğretim yılı Özel Yetenek Sınavının “Koordinasyon Testi”
aşamasına, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve
Rekreasyon Bölümü Programlarına müracaat eden adayların tamamı katılacaktır.
Koordinasyon Testi tamamlandıktan sonra her iki program, tercih edilme
durumlarına göre kendi adaylarına ait Koordinasyon Testi sonuçlarını alarak kendi
değerlendirmelerini yine kendileri yapacaklardır. Diğer bir ifadeyle, Antrenörlük
Eğitimi Bölümüne müracaat eden adayların Koordinasyon Testi dereceleri,
Rekreasyon Bölümüne müracaat eden adayların derecelerinden ayrı
değerlendirilecektir.
b. Koordinasyon Testi tamamlandıktan sonra her bölüm, kendisine müracaat eden
bütün adayların Koordinasyon Testi derecelerini (Bayan ve Erkekler ayrı listeler
halinde) en iyi dereceden en kötü dereceye doğru sıralayacaktır.
c. Yukarıdaki sıralama sonucunda Koordinasyon Testine katılan bayan adaylar
içerisinden, en iyi dereceyi almış olanların 2/3’ü ve erkek adaylar içerisinden de
en iyi dereceyi almış olanların 2/3’ü değerlendirmeye alınır. 2/3’lük kısma
giremeyen adaylar ise elenirler ve bu adayların Yerleştirme Puanları hesaplanmaz.
Bu işlemi de her iki bölüm, kendisine müracaat eden adaylar için gerçekleştirir.
2/3’lük kısım belirlenirken, teste hiç girmeyen, testi terk eden ve diskalifiye olan
adayların sayısı dikkate alınmaz. 2/3’lük kısma giren aday sayısı o bölümün
kontenjanından daha az ise kontenjan sayısı kadar aday bu aşamayı geçmiş sayılır.
Yine 2/3’lik kısım belirlenirken ortaya çıkabilecek küsurlu rakamlarda, virgülden
sonraki ilk rakam 5 ve 5’den büyük ise bu kişi de 2/3’lük kısma girmiş sayılır.
d. Antrenörlük Eğitimi bölümüne başvurarak Ek 1’de sunulan branşlardan herhangi
birisinde istenen şartları taşıyan ve barajı geçen (2/3) adaylar kendilerine ait
Sporcu Özgeçmiş Puanını (SÖP) alırlar. (Ek-1)
6
e. Antrenörlük Eğitimi bölümüne başvurduğu halde Ek 1’de sunulan branşlardan
herhangi birisinde istenen şartları taşımayan adaylar 2/3’lük dilime girmeleri
halinde Sporcu Özgeçmiş Puanı olarak “0” (sıfır) puan alırlar. Bu adaylar için
sadece koordinasyon test değerleri Yerleştirme puanına katılacaktır.
f. Antrenörlük Eğitimi Bölümüne müracaat edip 2/3’lük dilime giren her adayın Özel
Yetenek Sınavı Puanının(ÖYSP) hesaplanmasında “Koordinasyon Testi bitiş süresi”
ve “Sporcu Özgeçmiş Puanı”, ÖSYM’nin belirtmiş olduğu Standart puana
dönüştürülecektir (Sayfa 14). Elde edilen iki farklı standart puan aşağıda belirtilen
oranlara göre hesaplanıp, ÖYSP bulunacaktır.
ÖYSP =
Sporcu Özgeçmiş
Puanının
% 75’i
+
Koordinasyon Testi
Değerlendirmesinin
% 25’i
g. Rekreasyon Bölümüne başvuran ve 2/3’lük dilime giren adayların, Özel Yetenek
Sınavı Puanın (ÖYSP) hesaplanmasında, adayın koordinasyon testi derecesi,
ÖSYM’nin belirtmiş olduğu Standart puana dönüştürülecektir (Sayfa 14). Diğer bir
ifadeyle, Koordinasyon testine ait puan ÖYSP’nin % 100’ü olarak belirlenecektir.
h. Yerleştirme puanları hesaplandıktan sonra bayan ve erkek adayların kontenjanları
için ayrı ayrı ASİL ve YEDEK listeler ilan edilir.
i. Adayların yerleştirme puanlarının eşit olması durumunda, YGS sınav notu daha
yüksek olan aday tercih edilir. Bunun da eşit olması durumunda Orta Öğretim
Başarı Puanı yüksek olan aday tercih edilir.
j. Antrenörlük Eğitimi Bölümüne öğrenci olarak kesin kayıt yaptıran adaylara, SÖP
puanı ile girdikleri spor branşında uzmanlık eğitimi verilmesi zorunlu değildir.
B- ÖN KAYIT ŞARTLARI
1. T.C. vatandaşı olmak,
2. 2014 YGS sınavına girmiş olmak,
3. Spor lisesi ve spor alan mezunu lise çıkışlılar için 160.000 YGS puanı almış olmak.
Diğer lise çıkışlılar için 180.000 YGS ve üzeri puan almış olmak. (Spor lisesi çıkışlılar
için diplomalarının aslını ve 1 adet fotokopisini getirmeleri gerekmektedir).
4. Merkezi yerleştirme sistemiyle herhangi bir yükseköğretim programına kayıt
hakkı kazanmış adaylar da sınava başvurabilirler. Sınavlarla ilgili genel kurallar ve
puanlama işlemleri 2014 Yerleştirme Kılavuzundaki esaslara göre yapılacaktır.
C- BAŞVURU TARİHİ VE YERİ
Başvurular, 23-24-25 Haziran 2014 tarihleri arasında ve mesai saatleri (08:30-17:30)
içerisinde, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda (Kırıkkale Üniversitesi Merkez Yerleşkesi
Yahşihan–Kırıkkale) şahsen yapılacaktır. Posta ya da faks yoluyla yapılan müracaatlar
kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Aday sınava gelirken, ön kayıt başvurusu sırasında kendisine verilen Sınav Giriş
Belgesi’ni yanında bulundurmak zorundadır.
7
D- ÖZEL YETENEK SINAV TARİHİ VE YERİ
Özel Yetenek Sınavları 26-27 Haziran 2014 tarihleri arasında, Kırıkkale Üniversitesi,
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Salonunda (Kırıkkale Üniversitesi Merkez Yerleşkesi
Yahşihan–Kırıkkale) yapılacaktır.
Sınavlar ile ilgili detaylı açıklamalar, Üniversitemizin web sayfasında
(www.kku.edu.tr), Sınav kılavuz kitapçığında ve merkez yerleşkesindeki ilan panolarında
duyurulacaktır.
E- ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Başvuru ücreti, VakıfBank Kırıkkale Şubesi TR 180001500158007301086992 nolu
hesaba yatırılacaktır. Üniversitemizde aynı tarihte yapılan 3 farklı programa ait
özel yetenek sınavı (Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ve Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği) olduğu için bu programlardan sadece 1 (bir) tanesine başvuruda
bulunan adayların 100 TL, 2 (iki) programa başvuruda bulunan adayların 125 TL, 3
(üç) programa birden başvuran adayların 150 TL yatırdıklarına dair banka
dekontunun aslı. (Dekontta, hangi program ya da programlara başvuru yapıldığı
belirtilmelidir).
2. Kayıt-Kabul formu (Ön kayıt esnasında verilecek ve aday tarafından doldurulacak
ve imzalanacaktır),
3. Nüfus cüzdanının aslı ve 1 adet fotokopisi,
4. 2014–YGS Sınav Sonuç Belgesinin aslı ve 1 adet fotokopisi. (Mevcut olmadığında
ön kayıt sırasında ÖSYM internet sayfasından çıktı alınarak onaylanacaktır).
5. “Spor yapmasında sakınca yoktur” ibareli Sağlık raporu (Herhangi bir sağlık
kuruluşundan onaylı).
6. 2 adet 4 x 6,5 cm ebadında son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf,
7. İlan edilen kayıt süresi dışında ve eksik belge ile kayıt kabul edilmeyecektir.
8. Milli sporcular için ilgili Federasyondan alınmış Millilik belgesinin aslı ve
fotokopisi (Geçerli belgeler, Sınav kılavuz kitapçığında belirtilecektir).
Kayıt sırasında adayların vereceği bilgiler ÖSYM veri tabanı ile karşılaştırılacaktır.
Adayların girdiği bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde bildirmeleri gerekmektedir. Yanlış beyan
durumunda kayıtın iptal edilmesi, sınava alınmama, ücretin iade edilmemesi ve gerekli tüm
yasal işlem hakkının kullanılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
ÖSYM’den alınan bilgiler adayın beyan ettiği bilgilerle karşılaştırıldıktan sonra eksik veya
hatalı bilgileri tespit edilen adaylara durumları hakkında elektronik mektup (e-posta)
gönderilecektir. Bilgilerin örtüşmemesi durumunda aday için itiraz etme süresi tanınacaktır
(Web sayfasından duyurulacaktır). Adayın itirazını belgeleyememesi durumunda ÖSYM
bilgileri dikkate alınacaktır.
F- ADAYLARIN, SINAVLARIN TÜM AŞAMALARINDA YANLARINDA BULUNDURMALARI
GEREKEN EVRAKLAR
a. Nüfus Cüzdanı ya da Pasaport.
b. Sınav Giriş Belgesi (Başvuru sırasında verilecektir).
8
G- SINAV UYGULAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
a) Sınavlar süresince sınav alanına, sınav sırası gelen adaylar dışında hiç kimse
alınmayacaktır.
b) Adayların, göğüs ve sırtta aday numarası olan tişört (Sınavın öncesinde verilecektir) ve
spor kıyafetleri ile sınava katılmaları zorunludur.
c) Adayların, testler için tahmini giriş saat dilimleri (TC Kimlik numaralarına göre
küçükten, büyüğe doğru sıralanmış şekilde) sınav öncesinde, Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu Spor Salonu’nda ilan edilecektir. Kendi aday numarasının içinde
bulunduğu saat diliminde sınava gelmeyen adayın, resmi mazeret ve durumu sınav
üst komisyonu tarafından değerlendirilecektir.
d) Kendi saat dilimi başında anonsa müteakiben grupla beraber salona girmeyen aday,
kendi saat dilimindeki adayların sınav bitiminden önce salona gelmesi durumunda
hakkını kullanabilecektir.
e) Sınav öncesinde ve sınav anında meydana gelecek sakatlıklar sonucu alınacak raporlar
dikkate alınmayacak, adaya daha sonra sınava girme hakkı verilmeyecektir.
f) Sınav başlangıcında kimlik kontrolü yapılacaktır. Şüpheli durumda ya da gerekli
durumlarda bu adayların sınavları iptal edilecek ve haklarında yasal işlem
başlatılacaktır.
g) Herhangi bir sebepten dolayı özel yetenek sınavının bitirildiği ana kadar sınava
girmeyen adaylar, geçerli mazeretleri olsa dahi (Sağlık raporu vb.) herhangi bir hak
talep edemezler.
H- İTİRAZ
Sınav verileri ile ilgili itiraz süreleri ve itirazın nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler,
“Kırıkkale Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi ve
Rekreasyon Bölümü, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Takvimi”
bölümünde detaylı bir şekilde sunulmuştur.
İ- DEĞERLENDİRME
a.
Değerlendirme, sınav üst komisyonunun gözetiminde, Kırıkkale Üniversitesi Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim elemanları tarafından yürütülecektir. Sınav üst
komisyonu, puanlamadaki uygunluğu belirlemede tek yetkili birimdir.
b. Değerlendirme bilgisayar ortamında yapılacak ve sonuçlar Kırıkkale Üniversitesi
Yerleşkesi ile Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü resmi internet sayfasında
(www.kku.edu.tr) ilan edilecektir. Ayrıca posta ile adreslere duyuru yapılmayacaktır.
c. Değerlendirmelerde kullanılacak (YGS ve OBP) veriler ÖSYM’nin aday veri tabanından
alınacaktır. ÖSYM’nin aday veri tabanından kaynaklanan veri hatalarından Kırıkkale
Üniversitesi sorumlu olmayacaktır.
d. Sınav kılavuzunda yer almayan hususlarda, sınav üst komisyonu yetkilidir ve bu
komisyonun alacağı kararlar geçerlidir.
9
J-
ASİL VE YEDEK ADAYLARIN KAYITLARI
1.
Antrenörlük Eğitimi Bölümü, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavını Asil
olarak kazanan adayların ve kontenjan dolmadığı takdirde Yedek adayların kesin
kayıtları daha sonra ilan edilecek tarihler arasında, Kırıkkale Üniversitesi, Öğrenci
İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından, Kırıkkale Üniversitesi yerleşkesinde, mesai saatleri
içerisinde yapılacaktır.
Eksik belge ile gelen ve/veya süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adayların
mazeretleri kesinlikle kabul edilmeyecek ve bu adaylar kesin kayıt haklarını kaybetmiş
olacaklardır.
Adayların ön kayıt ve sınav sırasında verdikleri evraklar ile kesin kayıt sırasında
verdikleri evraklar arasında bir farklılık tespit edilirse, bu adayların kesin kayıt hakları
iptal edilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.
Asil adayların kayıtlarının sona erdiği günün akşamı boş kalan kontenjanların sayıları,
yedek adaylara duyurulmak üzere Kırıkkale Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi
Başkanlığının ilan panosunda ve www.kku.edu.tr web adresinde ilan edilecektir.
Ayrıca posta ile adreslere duyuru yapılmayacaktır.
Yedek adayların kayıtları, ilan edilecek tarihler arasında, Yerleştirme Puanı dikkate
alınarak yapılacaktır.
Sınavı Asil olarak kazanan adayların ve kontenjan dolmadığı takdirde Yedek adayların
kesin kayıtları için, aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda 3 günlük süre ayrılmıştır.
Birinci günde asil adayların kayıtları tamamlanacaktır. Birinci günün mesai saati
bitiminde (Saat 17:30) kayıt yaptırmayan asil aday sayısı (Bayan ve Erkek adaylar için
ayrı ayrı listeler halinde) belirlenecek ve boş kalan bu kontenjan sayısı kadar yedek
aday Kırıkkale Üniversitesi, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının ilan panosunda ve
www.kku.edu.tr web adresinde ilan edilecektir. İlan edilen bu liste ile kesin kayıt
hakkı kazanan adaylar, ikinci kayıt günün mesai saati bitimine kadar kesin kayıtlarını
yaptırmak zorundadırlar. Aksi takdirde kesin kayıt haklarını kaybederler.
Yedek adayların kayıt yaptırabilmesi için ayrılan İkinci kayıt gününün mesai saati
bitiminde hala kontenjan açığı bulunuyorsa, bu eksik kalan kontenjan sayıları da ikinci
kayıt gününün sonunda (Bayan ve Erkek adaylar için ayrı ayrı) Kırıkkale Üniversitesi
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının ilan panosunda ve www.kku.edu.tr web adresinde
son kez ilan edilecek ve Yedek konumundaki bütün adaylar 3. kayıt günü saat
10:00’da, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun 4 No’lu (BES-4) dersliğinde
yapılacak toplantıya davet edilecektir. 3. kayıt günü Saat 10:00’da dersliğin kapıları
kapatılacak ve o saatte derslikte bulunan adayların kimlikleri tutanakla
belirlenecektir. Saat 10.00’dan sonra toplantıya gelen adaylar kesinlikle dersliğe
alınmayacak ve kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Derslikte hazır bulunan adaylardan,
Yerleştirme puanı en yüksek olan kontenjan miktarındaki aday, hazırlanan bir
tutanakla kesin kayıt hakkını kazanacaktır. Kesin kayıt hakkı kazanan bu adaylar aynı
günün mesai saati bitimine kadar (17:30) kesin kayıtlarını yapmaz ya da
yaptıramazlarsa, bu haklarını kaybederler ve belgesi hazır olan ve yedekte bekleyen
adayların (saat 17:30-18.00 arası) kesin kayıtları yapılır. Bu sebeple özellikle sıranın
kendisine gelme ihtimali olan adayların, kesin kayıt için gerekli evraklarını daha
önceden hazırlamaları kendi yararlarına olacaktır.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10
K- ÖZEL YETENEK SINAVI
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Rekreasyon
Bölümü Programlarına alınacak öğrencileri belirlemek amacıyla yapılan özel yetenek sınavı
tek aşamalıdır. Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuran adaylarda Koordinasyon testi ile
birlikte varsa Sporcu Özgeçmiş puanı da eklenerek ÖYSP hesaplanacaktır.
L- ÖNKAYIT YAPTIRAN ADAYLARIN TAMAMINA UYGULANACAK KOORDİNASYON TESTİ
Değerlendirme: Adaylar tek tek koordinasyon testine alınacaklardır. Aday parkurun 1
metre gerisinde bulunan çıkış çizgisini geçmeyecek şekilde duracak ve hazır olduğunda teste
başlayacaktır. Koordinasyon testinde adayın birinci elektronik kapıyı geçmesiyle beraber
elektronik kronometre de otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır. Adayın testin sonunda
elektronik kapıyı ayakta geçmesiyle test sona erecektir. Başlangıç ile bitiş arasındaki süre
kaydedilecektir. Kurallara uygun şekilde yapılmayan istasyonlar hakemlerin uyarısı ile
hareketin doğrusu tamamlanıncaya kadar tekrarlatılacaktır. Komisyonca diskalifiye edilenler
ve sınavı terk edenler hesaplamaya dâhil edilmeyeceklerdir.
Koordinasyon parkurunda adaylardan 2 (iki) test değeri alınacaktır. Elde edilen en
düşük süre adayın Koordinasyon test puanı olarak yerleştirmeye esas olacak puanı olarak
belirlenecektir. Koordinasyon testi sırasında parkuru hatasız tamamlama sorumluluğu adaya
ait olmak üzere herhangi bir hata yapıldığında hakem, adayı uyarabilir. Bu durumda aday
yaptığı hatayı kendisi fark etmeli, düzelttikten sonra parkura devam etmelidir. Parkurdaki
herhangi bir istasyonda hareketin eksik yapılması sürenin kabul edilmemesi anlamına
gelmektedir. Koordinasyon Parkuru ile ilgili mesafeler sınav komisyonu tarafından
belirlenmiştir. Mesafe bilgileri kılavuzda yer almayacaktır.
1. İstasyon: Sprint testi
Aday, belirlenmiş bir mesafeyi yüksek hızda geçer.
2. İstasyon: Dengeden Geçiş
Aday, denge aletinin üstünden, (denge aletinin başında yer alan işaretli alanın üzerine
ya da gerisine basarak başlayıp, denge aletinin sonunda yer alan işaretli alanın üzerine ya da
daha ilerisine basarak bitirmek şartıyla) yürüyerek ya da koşarak geçer. Denge üzerinden
erken düşülmesi ya da belirlenen kurallara uyulmaması durumunda başa dönülür ve hareket
tekrar edilir.
3. İstasyon: Engel Üstü Atış
Aday, ilk kasa içinde bulunan Basketbol topunu paralel bar üzerinden atıp, barın
altından geçerek diğer tarafta tutar. Tuttuğu topu geri dönüp aldığı kasanın içerisine
bıraktıktan sonra diğer kasadaki topu da aynı şekilde paralel barın üzerinden atıp, altından
geçerek diğer tarafta tutar. Yine tuttuğu topu, aldığı kasanın içine bırakır. Adayın bar
üzerinden gelen topu tutamaması bir hata olarak kabul edilmez ancak adayın,
yakalayamadığı bu basketbol toplarını alıp, kasanın içerisine koyması zorunludur. Basketbol
toplarının herhangi bir sebeple kasa içinden çıkması durumunda tekrar yerine konması
gerekir. Top ya da toplar kasanın dışında kalırsa aday, dışarıda kalan topları kasanın içerisine
koymadan teste devam edemez.
4. İstasyon: Sağlık Topu Taşıma
Aday, kasa içinde bulunan sağlık toplarını elleriyle taşıyarak yerlerini değiştirir. Top
taşıma işlemine istenilen taraftan başlanabilir. Bu istasyondaki görevi, taşıma işlemine sol
11
taraftan başlayan bir aday için açıklayalım. Öncelikle sol kutudan top alınır merkezdeki kutu
içine yerleştirilir, aynı hizadaki sağ taraftan alınan diğer top soldaki boş olan kutuya
yerleştirilir. Merkezdeki sağlık topu, boşalan diğer kutuya yerleştirilir. Bu işlem diğer 2 top
için de yapılır. Aday elinde aynı anda 2 top taşıyamaz. Kasa içinden topun çıkması
durumunda aday, topu tekrar yerine koyduktan sonra diğer harekete geçebilir. Topların
herhangi bir tanesinin kasadan dışarı çıkması ya da dışarda olması durumunda, aday o topu
yerine yerleştirmedikçe teste devam edemez.
5. İstasyon: Ayakla Top Değiştirme
Aday, çember içinde bulunan futbol toplarını, ayakla sürerek yerlerini değiştirir. Bu
istasyonda futbol topuna hiçbir şekilde elle dokunulamaz. Topa elle dokunan aday bu testten
o anda diskalifiye edilir. Top sürme işlemine istenilen taraftan başlanabilir. Bu istasyondaki
görevi, top sürme işlemine sol taraftan başlayan bir aday için açıklayalım. Öncelikle sol
kutudan top ayakla alınır merkezdeki çember içine yerleştirilir, aynı hizadaki sağ taraftan
alınan diğer top soldaki boş olan çemberin içine yerleştirilir. Merkezdeki futbol topu, boşalan
diğer çembere yerleştirilir. Bu işlem diğer 2 top için de yapılır. Aday aynı anda 2 futbol topu
ile temas edemez. Herhangi bir nedenle futbol topunun çember içinden çıkması durumunda
aday, topu tekrar yerine koyduktan sonra diğer harekete geçebilir. Topların herhangi bir
tanesinin çemberden dışarı çıkması ya da çemberin dışında olması durumunda, aday o topu
yerine yerleştirmedikçe teste devam edemez.
6. İstasyon: Öne takla
Aday, bu istasyondaki Cimnastik minderi üzerinde 1 adet öne takla yapar. Yapılan öne
taklanın teknik olarak doğru olup olmamasına dikkat edilmeyecektir. Ancak aday, öne takla
yerine yana yuvarlanarak bu istasyonu geçemez. Yana doğru yuvarlanan aday tekrar öne
takla yapmak üzere istasyonun başına döner. Öne taklayı yapmayan aday diskalifiye edilir. Bu
istasyonda yuvarlanmayı engellemek amacıyla Cimnastik minderi yanlardan
sınırlandırılacaktır. Unutmayınız ki, nizami olarak yapılan öne takla, hareketin hızını
arttıracaktır.
7.İstasyon: Duvar pası
Aday, duvardan 2 m uzaklıkta ve kasanın içinde bulunan 3 adet hentbol topunu, her
birini ayrı ayrı atmak kaydıyla, engelin arkasından duvara atar ve tutar. Aday her bir topu
duvara atıp tuttuktan ve bu topu, topu aldığı kasanın içerisine yerleştirdikten sonra diğer
topa geçebilir. Duvara atılan her top mutlaka duvara temas etmelidir. Üçüncü top duvara
atılıp tutulduğunda ve yerine yerleştirildiğinde bu istasyon tamamlanmış olur. Atılan topun
duvara değmemesi durumunda top aday tarafından alınır ve atış yerinden tekrar atılır.
8. İstasyon: Engel Geciş
Bu istasyonda 4 adet engel bulunmaktadır. Aday sırasıyla birinci engelin altından,
ikinci engelin üstünden, üçüncü engelin altından ve dördüncü engelin üstünden geçer. Aday
herhangi bir engeli düşürürse, düşürdüğü engeli yerine koymak ve hatalı yaptığı hareketi
tekrar etmek zorundadır. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen aday diskalifiye edilir.
Son istasyondaki hareketlerini de hatasız olarak tamamlayan aday, ileride bulunan
bitiriş çizgisini de geçerek koordinasyon testini tamamlar.
Test esnasında, spor ahlakı dışı davranışlarda bulunan, kullanılan araç-gereçlere
kasten zarar veren, görevli öğretim elemanlarına saygısızlık yapan adaylar sınav üst
12
komisyonu tarafından diskalifiye edilirler. Bu adayların sınav derecelerinin tamamı iptal
edilir.
-
KOORDİNASYON TESTİNİN TASLAK ÇİZİMİ
M-TANIMLAR
ÖYSP (Özel Yetenek Sınav Puanı)
Antrenörlük Eğitimi Bölümü için; Koordinasyon Testi
standart puanının % 25’i ve Sporcu Özgeçmiş Puanı
(SÖP) standart puanının % 75’i ile oluşturulacaktır.
Rekreasyon Bölümü için; Koordinasyon Testi standart
puanının % 100’ü ile oluşturulacaktır.
ÖYSP-SP
ÖYSP Standart Puanı
OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı)
OBP-SÖZ, OBP-SAY, OBP-EA puan türlerinden en yükseği.
YGS-P (2014–YGS Puanı)
YGS–1, YGS–2, YGS–3, YGS–4, YGS–5 ve YGS–6
puanlarının en yükseği.
YP (Yerleştirme Puanı)
Adayın ÖSYM kılavuzunda belirtilen esaslara göre
hesaplanan kesin kayıt için sıralama puanı.
13
N. ÖZEL YETENEK SINAVI PUANI (ÖYSP) HESAPLANMASI
Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli
ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.
a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
b) Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP-SÖZ, OBP-SAY, OBP-EA puan türlerinin en
yükseği)
c) 2014-YGS Puanı (YGS-P) (YGS puanlarının en büyüğü)
Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların
standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP
dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için
aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.
Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP
dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.
Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak
hesaplanacaktır.
a)Aday spor alanından geliyorsa
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 YGS-P ) + ( 0,03 x OBP )
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 YGS-P )
Not: ÖSYM tarafından sınav öncesinde yapılacak tüm değişiklikler yansıtılacaktır.
2014-ÖSYS'de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün
yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili
katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjan sınırlaması olan
programları için de uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık
öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programlarına 2014-ÖSYS'de yerleştirilen
adaylara bu kural uygulanmayacaktır.
Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve
kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.
14
O – YERLEŞTİRME PUANLARININ (YP) İLANI
1. Özel yetenek sınavının yapılacağı (26-27 Haziran 2014) tarihlerde ÖSYM tarafından
OBP puanlarının açıklanmayacağı düşünülmektedir. Bu durumda OBP puanların
açıklanmasıyla Yerleştirme puanları hesaplanacaktır. Adaylar YP puanlarına göre en
yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday
yerleştirileceklerdir.
2. Başarı sırasına göre ilan edilen adaylar, belirlenen kesin kayıt gün ve saatlerinde
kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Kontenjanın dolmaması halinde ilan edilen yedek
kayıt tarihlerinde eksik olan kontenjanlar, başarı sırasına göre doldurulacaktır.
3. Yerleştirme puan sıralaması dikkate alınarak yapılacak yerleştirme işlemlerinde
adaylar arasında meydana gelebilecek yerleştirme puanı eşitliği durumunda, YGSpuanı yüksek olan aday; YGS-puanının eşitliği durumunda ise OBP yüksek olan aday
kayıt hakkı kazanacaktır.
P – BELGELER
 MİLLİ SPORCU BELGESİ: Spor Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş, millilik kategorisi
belirtilmiş, Milli Sporcu Belgesi (Ek-3-4).
 MÜSABAKA CETVELİ – MAÇ KAĞIDI – YARIŞMA ÇİZELGESİ: İlgili federasyonca
onaylanmış (en az 5 müsabaka cetveli/maç kağıdı/yarışma çizelgesi eklenmiş)
(müsabaka cetvelleri/maç kağıtları/yarışma çizelgeleri fotokopi ise, en az ilgili
federasyonun Genel Sekreteri kaşe, onaylı ve ıslak imzalı). Farklı lig statülerinde
getirilen müsabaka cetvellerinde alttaki lig statüsü kabul edilecektir.
 SIRALAMA–DERECE BELGELERİ: İlgili federasyonca onaylanmış (en az ilgili
federasyonun Genel Sekreteri kaşe, onaylı ve ıslak imzalı) ilgili yarışmada sıralamayı
ya da dereceyi gösterir üst yazı ve onaylı müsabaka cetveli/maç kağıdı/yarışma
çizelgesi.
 LİG YA DA ŞAMPİYONADAKİ KATEGORİ YA DA DERECESİNİ BELİRTİR BELGE: Türkiye
ligi ya da şampiyonasındaki derecesinin ya da kategorisinin belirtildiği federasyon
başkanı, başkan vekili, genel sekreter ya da İl Müdürlüğü (amatör bölgesel liglerinde
ise) onaylı ve ıslak imzalı belge.
Not: İlgili Federasyonlardan alınacak belgelerin yazım şekli ekte verilmiştir. Sporcu
Özgeçmişin doğru puanlanması için alınacak yazıda bilgiler açıkça verilmelidir. (Ek 2).
** Milli Sporcu belgesinin 12/05/2011 tarih ve 27932 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
Spor Genel Müdürlüğü’nün “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkındaki Yönetmelik” (Ek-3)
kapsamında alınmış ya da daha önce alınan Milli Sporcu belgelerinin ilgili yönetmelik gereği
denklik işlemlerinin yaptırılmış olması gereklidir.
R- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
 Bu yönergede bulunmayan konularda Sınav üst komisyonu yetkilidir.
15
EK-1. BRANŞI OLANLAR İÇİN SPORCU ÖZGEÇMİŞ PUANI (SÖP) TABLOLARI.
NOT
AŞAĞIDA VERİLEN BÜTÜN BRANŞLAR İÇİN BAŞVURACAK ADAYLARIN LİG SEVİYESİ
VE KATEGORİSİNİ BELİRTEN FEDERASYON BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ, GENEL SEKRETER YA
DA İL MÜDÜRLÜĞÜ (AMATÖR BÖLGESEL LİG OMASI DURUMUNDA) ONAYLI VE ISLAK
İMZALI ÜST YAZIYI (EK 2) GETİRMELERİ GEREKMEKTEDİR.
HER BRANŞ İÇİN İSTENİLEN BELGELER BRANŞ TABLOLARININ ALTINDA VERİLMİŞTİR.
BU KONUDA ÖZELLİKLE DİKKAT EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
NOT: LİG KATEGORİSİ VEYA SEVİYESİ BAKIMINDAN İSİMLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ
KAPSAMINDAKİ GÜNCELENMELERDE FEDERASYONLAR AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİG
SEVİYELERİNDEN HANGİSİ İLE BENZERLİK GÖSTERDİĞİNİ BELİRTEREK HER İKİ LİG SEVİYESİNİ
ARDI ARDINA BELİRTMESİ PUANLAMADA YARDIMCI OLACAKTIR.
FUTBOL
PUAN
50
A Sınıfı Milli olmak (*).
B Sınıfı Milli Olmak (*) ya da,
45
Büyükler Kategorisi’ndeki en üst düzeydeki ligde en az 5 maç oynamış olmak (**),
(***) ya da,
Büyükler Kategorisi’ndeki 2. sıradaki ligde en az 5 maç oynamış olmak (**), (***).
40
C Sınıfı Milli olmak (*) ya da,
Büyükler Kategorisi’ndeki 3. sıradaki ligde en az 5 maç oynamış olmak (**), (***).
35
30
Büyükler Kategorisi’ndeki 4. sıradaki Ligde en az 5 maç oynamış olmak (**), (***)
A2 Ligi’nde en az 5 maç oynamış olmak (**), (***) ya da,
BAL (Bölgesel Amatör Ligi) en az 5 maç oynamış olmak (**), (***).
*MİLLİ SPORCU BELGESİ İLE BELGELEMEK.
**MÜSABAKA CETVELİ İLE BELGELEMEK (PROFESYONEL, A2 LİGİ VE BAL LİGİ OYUNCULARI İÇİN TFF BÖLGE
YETKİLİSİNİN ONAYLADIĞI ÜST YAZI VE OYNADIĞI MAÇLARI GÖSTERİR LİSTE).
(***) TÜRKİYE LİGİ KATEGORİSİNİN BELİRTİLDİĞİ FEDERASYON BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ, GENEL SEKRETER
YA DA TFF ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ONAYLI BELGE.
16
BASKETBOL
PUAN
50
45
A Sınıfı Milli olmak (*).
B Sınıfı Milli Olmak (*) ya da,
Büyükler Kategorisindeki en üst ligde en az 5 maç oynamış olmak (**), (***).
40
C Sınıfı Milli olmak (*) ya da,
Büyükler Kategorisindeki 2. sıradaki ligde en az 5 maç oynamış olmak (**),
(***).
35
Büyükler Kategorisindeki 3. sıradaki ligde en az 5 maç oynamış olmak (**),
(***).
30
Büyükler Kategorisindeki Deplasmanlı Bölgesel Ligde en az 5 maç oynamış
olmak (**), (***).
*MİLLİ SPORCU BELGESİ İLE BELGELEMEK.
**MÜSABAKA CETVELİ İLE BELGELEMEK (FEDERASYON BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ YA DA GENEL SEKRETER
ONAYLI).
(***) TÜRKİYE LİGİ KATEGORİSİNİN BELİRTİLDİĞİ FEDERASYON BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ YA DA GENEL
SEKRETER ONAYLI BELGE.
17
HENTBOL
PUAN
50
45
A Sınıfı Milli olmak (*).
B Sınıfı Milli Olmak (*) ya da,
Büyükler Kategorisi’ndeki en üst ligde en az 5 maç oynamış olmak (**), (***).
40
C Sınıfı Milli olmak (*) ya da,
Büyükler Kategorisi’ndeki 2. sıradaki ligde en az 5 maç oynamış olmak (**),
(***).
35
30
Büyükler Kategorisi’ndeki 3. sıradaki ligde en az 5 maç oynamış olmak (**),
(***).
Süper Gençler Liginde en az 5 maç oynamış olmak (**), (***).
*MİLLİ SPORCU BELGESİ İLE BELGELEMEK.
**MÜSABAKA CETVELİ İLE BELGELEMEK (FEDERASYON BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ YA DA GENEL SEKRETER
ONAYLI).
(***) TÜRKİYE LİGİ KATEGORİSİNİN BELİRTİLDİĞİ FEDERASYON BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ YA DA GENEL
SEKRETER ONAYLI BELGE.
18
VOLEYBOL
PUAN
50
45
A Sınıfı Milli olmak (*).
B Sınıfı Milli Olmak (*) ya da,
Büyükler Kategorisi’ndeki en üst ligde en az 5 maç oynamış olmak (**), (***).
40
35
30
C Sınıfı Milli olmak (*) ya da,
Büyükler Kategorisi’ndeki 2. sıradaki ligde ya da Plaj Voleybolu Liginde en az
5 maç oynamış olmak (**), (***).
Büyükler Kategorisi’ndeki 3. sıradaki ligde en az 5 maç oynamış olmak (**),
(***) ya da,
Türkiye şampiyonasında Gençler Kategorisinde ilk 3 sırayı alan takımlarda
oynamış olmak (**), (***).
Gençler Liginde en az 5 maç oynamış olmak (**), (***).r
*MİLLİ SPORCU BELGESİ İLE BELGELEMEK.
**MÜSABAKA CETVELİ İLE BELGELEMEK (FEDERASYON BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ YA DA GENEL SEKRETER
ONAYLI).
(***) TÜRKİYE LİGİ KATEGORİSİNİN BELİRTİLDİĞİ FEDERASYON BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ YA DA GENEL
SEKRETER ONAYLI BELGE.
19
CİMNASTİK
PUAN
50
45
(Artistik ya da Ritmik Cimnastik)
A Sınıfı Milli olmak (*).
B Sınıfı Milli Olmak (*) ya da,
Türkiye Şampiyonasında (Büyükler, Gençler) genel tasnifte 1, 2, 3 olmak
(**), (***).
40
C Sınıfı Milli olmak (*) ya da,
35
Türkiye Şampiyonaları’nda (Büyükler, Gençler) herhangi bir alette 1, 2, 3
olmak (**), (***).
30
Türkiye Şampiyonaları’nda (Büyükler, Gençler) herhangi bir alette 4, 5, 6
olmak (**), (***).
Türkiye Şampiyonasında (Büyükler, Gençler) genel tasnifte 4, 5, 6 olmak (**),
(***).
*MİLLİ SPORCU BELGESİ İLE BELGELEMEK.
**MÜSABAKA CETVELİ İLE BELGELEMEK (FEDERASYON BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ YA DA GENEL SEKRETER
ONAYLI).
(***) TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDAKİ DERECESİNİN BELİRTİLDİĞİ FEDERASYON BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ YA DA
GENEL SEKRETER ONAYLI BELGE.
20
ATLETİZM
PUAN
50
A Sınıfı Milli olmak (*).
B Sınıfı Milli Olmak (*) ya da,
Ferdi Türkiye Şampiyonasında (Büyükler-Gençler) ilk 3 olmak (**),(***) ya da,
45
Ferdi Kros Türkiye Şampiyonasında (Büyükler-Gençler) ilk 3 olmak (**),(***) ya da,
Kulüplerarası Türkiye Ligi ya da Kros Liginde (Büyükler ya da Süper Lig) ilk 3 olmak
(**),(***) ya da,
Büyükler veya Gençler kategorilerinde Türkiye Rekoru kırmış olmak (****).
C Sınıfı Milli olmak (*) ya da,
40
Kulüplerarası Türkiye Ligi ya da Kros Ligi’nde (Gençler ya da 1. Lig) ilk 3 olmak
(**),(***) ya da
23 yaş altı Türkiye Şampiyonasında ilk 3 olmak (**),(***) ya da,
Türkiye Yürüyüş Şampiyonası’nda (Büyükler-Gençler) ilk 3 olmak (**),(***) ya da,
Uluslararası Atmalar Şampiyonasında ilk 3 olmak (**),(***).
Uluslararası Maraton ya da Yarı maraton koşularında ilk 3 olmak (**),(***).
Kulüplerarası Türkiye Ligi ya da Kros Liginde (2.Lig) ilk 3 olmak (**),(***) ya da,
Ferdi Türkiye Şampiyonasında (Büyükler-Gençler) 4, 5,6 olmak (**),(***) ya da,
35
Ferdi Kros Türkiye Şampiyonasında (Büyükler-Gençler) 4, 5, 6 olmak (**),(***).
Çoklu Branşlar Türkiye Şampiyonasında ilk 3 olmak (**),(***) ya da,
Uluslararası Maraton ya da Yarı maraton koşularında 4, 5, 6 olmak, (**),(***).
Uluslararası Atmalar Şampiyonasında 4, 5, 6 olmak (**),(***).
30
Kulüplerarası Türkiye Ligi (Süper Lig Büyükler - 1. Lig Gençler) müsabakalarında
takım halinde ilk 3 olmak (**),(***) ya da,
Kros Liginde (Büyükler-Gençler) takım halinde ilk 3 olmak (**),(***).
*MİLLİ SPORCU BELGESİ İLE BELGELEMEK.
**PUANLAMA YA DA SIRALAMA CETVELİ İLE BELGELEMEK (FEDERASYON BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ YA DA
GENEL SEKRETER ONAYLI).
(***) TÜRKİYE LİGİ YA DA ŞAMPİYONASINDAKİ DERECESİNİN YA DA KATEGORİSİNİN BELİRTİLDİĞİ FEDERASYON
BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ YA DA GENEL SEKRETER ONAYLI BELGE
(****) FEDERASYON BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ YA DA GENEL SEKRETER ONAYLI BELGE.
21
TENİS
PUAN
50
45
A Sınıfı Milli olmak (*).
B Sınıfı Milli Olmak (*) ya da,
Büyükler Kategorisi’ndeki turnuvalarda en az yarı final oynamış olmak (**),
(***).
40
C Sınıfı Milli olmak (*) ya da,
Büyükler Kategorisi’ndeki turnuvalarda en az çeyrek final oynamış olmak (**),
(***).
35
30
Büyükler en üst liginde oynamış olmak (**), (***).
2. sıradaki ligde oynamış olmak (**), (***).
*MİLLİ SPORCU BELGESİ İLE BELGELEMEK.
**MÜSABAKA CETVELİ İLE BELGELEMEK (FEDERASYON BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ YA DA GENEL SEKRETER
ONAYLI).
(***) TÜRKİYE LİGİ YA DA ŞAMPİYONASINDAKİ DERECESİNİN YA DA KATEGORİSİNİN BELİRTİLDİĞİ FEDERASYON
BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ YA DA GENEL SEKRETER ONAYLI BELGE.
22
BADMİNTON
PUAN
50
45
40
35
30
A Sınıfı Milli olmak (*).
B Sınıfı Milli Olmak (*).
C Sınıfı Milli olmak (*).
Takımlar ve Bireysel Türkiye Şampiyonalarında ilk 3 olmak (**), (***).
Takımlar ve Bireysel Türkiye Şampiyonalarında 4.,5.,6. olmak (**), (***).
*MİLLİ SPORCU BELGESİ İLE BELGELEMEK.
**MÜSABAKA CETVELİ İLE BELGELEMEK (FEDERASYON BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ YA DA GENEL SEKRETER
ONAYLI).
(***) TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDAKİ DERECESİNİN BELİRTİLDİĞİ FEDERASYON BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ YA DA
GENEL SEKRETER ONAYLI BELGE
23
GÜREŞ
PUAN
50
45
A Sınıfı Milli olmak (*).
B Sınıfı Milli Olmak (*) ya da,
Büyükler Türkiye Şampiyonasında ilk 3 dereceye girmek (**), (***) ya da,
Türkiye Birinci Güreş Ligi’nde 5 müsabaka yapmış olmak (**), (***) ya da,
Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Baş, Başaltı ve Büyük Orta Boylarında ilk 3’e girmek
(**), (***).
C Sınıfı Milli olmak (*) ya da,
Gençler Türkiye Şampiyonasında ilk 3’e girmek (**), (***) ya da,
40
Türkiye İkinci Güreş Liglerinde 5 müsabaka yapmış olmak (**), (***) ya da,
Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Baş, Başaltı ve Büyük orta haricindeki diğer boylarda
ilk 3’e girmek (**), (***).
35
30
Büyükler Karakuçak Türkiye Şampiyonasında ilk 3’e girmek (**), (***).
Gençler Karakucak Türkiye Şampiyonasında ilk 3’e girmek (**), (***).
*MİLLİ SPORCU BELGESİ İLE BELGELEMEK.
**MÜSABAKA CETVELİ İLE BELGELEMEK (FEDERASYON BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ YA DA GENEL SEKRETER
ONAYLI).
(***) TÜRKİYE LİGİ YA DA ŞAMPİYONASINDAKİ DERECESİNİN YA DA KATEGORİSİNİN BELİRTİLDİĞİ FEDERASYON
BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ YA DA GENEL SEKRETER ONAYLI BELGE.
24
YÜZME
PUAN
50
A Sınıfı Milli olmak (*) ya da,
Büyükler – Gençler Türkiye Rekoru kırmak (****).
45
B Sınıfı Milli Olmak (*) ya da,
Türkiye Şampiyonasında Açık Yaş sıralamasında finalde ilk 3’e girmek (**), (***).
40
C Sınıfı Milli olmak (*) ya da,
Türkiye Şampiyonasında Açık Yaş sıralamasında finalde 4, 5, 6 olmak (**), (***).
35
Türkiye Şampiyonasında Açık Yaş sıralamasında finalde 7, 8,9 olmak (**), (***).
*MİLLİ SPORCU BELGESİ İLE BELGELEMEK.
**MÜSABAKA CETVELİ İLE BELGELEMEK (FEDERASYON BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ YA DA GENEL SEKRETER
ONAYLI).
(***) TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDAKİ DERECESİNİN BELİRTİLDİĞİ FEDERASYON BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ YA DA
GENEL SEKRETER ONAYLI BELGE
(****) FEDERASYON BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ YA DA GENEL SEKRETER ONAYLI BELGE
25
OLİMPİK BRANŞLAR
PUAN
50
45
40
Atıcılık ve Avcılık, Binicilik, Bisiklet, Boks, Açık alan/Çim/ Buz Hokey,Curling,
Eskrim, Golf , Halter, Judo ve Kuraş, Kano, Kürek, Masa Tenisi , Modern
Pentatlon, Okçuluk , Rugby, Sutopu, Taekwondo, Trambolin, Triatlon, Yelken,
Dalma, Buz Pateni Kayak ve Kızak (Türkiye Milli Olimpiyat komitesinin resmi
web sitesinden 26.05.2014 tarihinde alınmıştır).
A Sınıfı Milli olmak (*).
B Sınıfı Milli Olmak (*).
C Sınıfı Milli olmak (*).
35
Türkiye Şampiyonaları’nda Büyükler Kategorisi’nde ilk 3 dereceyi elde etmek
(**), (***).
30
Türkiye Şampiyonaları’nda Büyükler Kategorisi’nde 4, 5, 6. olmak (**), (***).
*MİLLİ SPORCU BELGESİ İLE BELGELEMEK.
**MÜSABAKA CETVELİ İLE BELGELEMEK (FEDERASYON BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ YA DA GENEL SEKRETER
ONAYLI).
(***) TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDAKİ DERECESİNİN BELİRTİLDİĞİ FEDERASYON BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ YA DA
GENEL SEKRETER ONAYLI BELGE
PUAN
40
35
30
25
20
OLİMPİK OLMAYAN BRANŞLAR
(Olimpik Branşlar Listesinde Yer Almayan Branşlar)
A Sınıfı Milli olmak (*).
B Sınıfı Milli Olmak (*).
C Sınıfı Milli olmak (*).
Türkiye Şampiyonaları’nda Büyükler Kategorisi’nde ilk 3 dereceyi elde etmek
(**), (***).
Türkiye Şampiyonaları’nda Büyükler Kategorisi’nde 4, 5, 6. olmak (**), (***).
*MİLLİ SPORCU BELGESİ İLE BELGELEMEK.
**MÜSABAKA CETVELİ İLE BELGELEMEK (FEDERASYON BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ YA DA GENEL SEKRETER
ONAYLI).
(***) TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDAKİ DERECESİNİN BELİRTİLDİĞİ FEDERASYON BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ YA DA
GENEL SEKRETER ONAYLI BELGE
26
EK-2. Federasyonlardan İstenecek Olan Üst Yazı Şekli

Not:
o Federasyonlardan alınacak olan, sporcunun müsabaka ya da yarışmaya ait lig
statüsünün ya da yarışmanın belirtildiği yazı için ilgili federasyonun antetli
kağıdının kullanılması gerekmektedir.
o İbraz edilecek olan müsabaka / yarışma / puan cetvelleri aynı müsabaka
sezonuna ait olmalıdır.
o İlgili federasyon “sezon” ifadesi yerine kendi lig ya da yarışma statülerini belirten
başka bir ifade kullanabilir.
o Üst yazı ve müsabaka cetvellerinde federasyon başkanı, başkan vekili veya genel
sekreterinin ıslak imzası ve mührü yer almalıdır.
.....................
Federasyonu
Tarih
Sayı:
Konu:
KIRIKKALE ÜNIVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE
............................
isimli
sporcumuzun
20....-20....
sezonunda...................................liginde..............................................Spor
kulübü kadrosunda yer aldığına dair müsabaka/puanlama cetvelleri ekte
sunulmuştur.
İş bu belge ilgilinin kendi isteği üzerine verilmiştir.
Gereğini arz/rica ederim.
Onay Kaşe
Islak İmza
27
ÖRNEK ÜST YAZI
28
EK-3
12 Mayıs 2011 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27932
YÖNETMELİK
MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı; uluslararası spor yarışmalarında Türkiye’yi
temsil eden sporculara milli sporcu belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; spor federasyonlarının faaliyet programlarında yer
alan uluslararası resmi müsabakalara katılan sporcuları kapsar.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Milli sporcu belgesi almaya hak kazanma
MADDE 7 − (1) Aşağıda belirtilen uluslararası müsabakalarda yer alan sporcular,
katıldıkları yarışma türüne göre (A), (B) veya (C) sınıfı milli sporcu belgesi almaya hak
kazanır.
a) (A) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için aşağıda yer alan müsabakalara
katılmak şarttır.
1) Olimpiyat, paralimpik ve deafolimpik oyunları,
2) Büyükler kategorisindeki dünya şampiyonaları finalleri,
3) Büyükler kategorisindeki Avrupa şampiyonaları finalleri,
4) Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan branşların büyükler kategorisindeki
dünya ve Avrupa kupaları finalleri,
b) (B) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için aşağıda yer alan müsabakalara
katılmak şarttır.
1) Ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerindeki dünya ve Avrupa şampiyonaları
finalleri,
2) Büyükler kategorisinde yapılan Avrupa ve dünya şampiyonalarındaki grup
eleme müsabakaları,
3) Dünya ve Avrupa şampiyonası yapılan branşların büyükler kategorisindeki
dünya ve Avrupa kupaları finalleri,
4) Dünya ve Avrupa şampiyonası yapılmayan branşların ümitler, gençler ve
yıldızlar kategorisindeki dünya ve Avrupa kupaları finalleri,
5) Üniversite oyunları,
6) Akdeniz Oyunları, Karadeniz Oyunları, Dünya veya Avrupa Gençlik Olimpik
Oyunları,
7) Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından düzenlenen
dünya şampiyonaları,
8) Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından düzenlenen dünya
29
şampiyonaları,
9) Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince (CISM) düzenlenen dünya askeri oyunları
ile Avrupa ve dünya şampiyonaları,
10) Olimpik branşlarda uluslararası federasyonların yarışma takviminde yer alan,
ferdi branşlarda en az 17 ülke sporcusu, takım sporlarında ise en az 9 ülke takımının
katıldığı diğer uluslararası yarışma veya turnuvalar,
c) (C) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için (A) ve (B) sınıfı milli sporcu belgesi için
öngörülen yarışmalar dışında kalan uluslararası müsabakalara ve turnuvalara katılmak
şarttır.
Milli sporcu belgesi verilmesi
MADDE 10 − (1) 7. maddede belirtilen uluslararası faaliyetlere katılan sporculara
milli sporcu belgesi verilebilmesi için aşağıdaki belgelerin bulunması zorunludur.
a) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Milli Sporcu Belgesi Başvuru Formu ve Beyanı,
b) Görevlendirme onayı ve akreditasyon listesi,
c) Müsabaka cetveli,
ç) Müsabaka sonuç listesi.
(2) Birinci fıkrada belirtilen belgelerle birlikte üç nüsha olarak doldurulan milli
sporcu belgesi, ilgili federasyon başkanı ve Daire Başkanı tarafından imzalandıktan
sonra bir nüshası sporcuya verilir. Bir nüshası Genel Müdürlükte ve bir nüshası da
federasyonda ekleri ile birlikte saklanır. Talep halinde bu Yönetmeliğin ekinde yer alan
EK-3 Milli Sporcu Belgesi bir üst yazı ile ilgili kuruluşa gönderilir.
(3) Ferdi müsabakalar için milli sporcu belgesi düzenlenirken, organizasyon
sonunda yapılan takım tasnifleri dikkate alınmaz. Sporcunun ferdi olarak elde ettiği
derece belgede belirtilir. Aynı faaliyette hem ferdi hem de takım müsabakalarına katılan
sporcuların dereceleri belgede kategorileri yazılmak suretiyle ayrı ayrı gösterilir. Grup
eleme müsabakaları için düzenlenen belgelere derece yazılmaz.
MADDE 13 − (1) 11/2/2006 tarihli ve 26077 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 14 − (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 − (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.
30
MİLLİ SPORCU BELGESİ
Federasyon
Amblemi
T.C.
BAŞBAKANLIK
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
*(
) SINIFI MİLLİ SPORCU BELGESİ
FED.
GSGM
Belge No
Federasyon Adı
Tarih
Adı ve Soyadı
Doğum Yeri ve Tarihi
T.C. Kimlik Numarası
Baba Adı
Ana Adı
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer
Spor Yaptığı İl
Spor Dalı
Müsabakanın Adı
Müsabakanın Yapıldığı Yer Ve
Tarihi
Fotoğraf
Müsabakaya Katılan Ülke Sayısı
Rakamla (………..)
Yazıyla (…………)
Müsabakaya Katılan Sporcu Sayısı
Rakamla (………..)
Yazıyla (…………)
Ferdi Derecesi
Rakamla (………..)
Yazıyla (…………)
Takım Derecesi
Rakamla (………..)
Yazıyla (…………)
Kategorisi
Katılan Faaliyetteki Millilik Sayısı
En Son Öğrenim Gördüğü Okul
Ev Adresi/Telefon
İş Adresi/Telefon
Yukarıda kimliği belirtilen sporcu ile ilgili bilgilerin doğruluğu onaylanmıştır.
………………… Federasyonu
Genel Sekreteri
……………. Federasyonu
Başkanı
Spor Faaliyetleri Dairesi
Başkanı
* Milli Sporcu Belgesine uygun olan ( A, B veya C ) sınıfı yazılacaktır. Milli sporcu belgesi başlık yazısı rengi ve
boyutu ( A ) sınıfı için Kırmızı ( 16 punto), ( B ) sınıfı için Mavi (16 punto), ( C ) sınıfı için Yeşil (16 punto)
olarak yazılacaktır.
31
Download

kırıkkale üniversitesi