kimyager haber (aylık e-gazete)
KimDer Marmara Şube Yönetimi
CPhl İlaç Fuarı’nda
KimDer Marmara Şubesi, 4-6 Haziran 2014
tarihinde Istanbul’da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi
Salonu’nunda düzenlenen CPhl fuarını ziyaret etti.
Haziran 2014
www.kimyager.org
Sayfa
02
Yıl: 1
Avrasya’nın en kapsamlı ilaç ve ilaç bileşenleri fuari olma
özelliğini taşıyan, sektörünün en prestijlileri arasında gösterilen
ve Amerika, Rusya, Japonya gibi bölgelerden sonra Türkiye’de
ilk defa düzenlenen CPhl fuarında, Şube yönetimimiz ilaç sektörünün tüm bileşenleri ile temaslarda bulundu.
‣
Y. Kim. Fatma ALAN HACIOĞLU, KimDer Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
Sayı: 4
KİMYAGER MECLİSİ İlk Toplantısını Yaptı !
17-19 Mayıs 2014 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi
Kimya Bölümü ve Kimyagerler Derneği işbirliği
ile 5. Öğrenci Kongresi
gerçekleştirildi.
Sayfa
03
ÖĞRENCİLER’E STAJ İMKANI
Kimyagerlik öğrencilerinin
zorunlu stajını Halk Sağlığı
Laboratuvarlarında yapabilmeleri için..
Sayfa
03
1. GELENEKSEL
ELEMENTLERİ OKUMA
YARIŞMASI Namık Kemal
Üniversitesi’nde ilk kez
gerçekleştirildi.
Sayfa
04
Hakan GÖRGÜLÜER
Kimyager - İşletmeci
Temel Bilimler ve
Kimyagerlik!
Ülkemizde, Sanayide
Kimyagerin yeri..
KİMYAGERLER DERNEĞİ,
KİMYAGER MECLİSİ TOPLANDI
Kimyager Meclisi, 7 Haziran 2014 Cumartesi günü Saat 12.30’da İstanbul Halk
Sağlığı Müdürlüğü Seyit Nizam Mahallesi
Mevlana Caddesi No:81/83 Zeytinburnu
adresinde İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü
Konferans Salonunda 1. Dönem Olağan
toplantısını yaptı.
Meclis Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Katip Üye
aşağıdaki kişilerden oluşturuldu:
Hakan GÖRGÜLÜER
Meclis Başkanı
Ulaş Emre ARSLAN
Meclis Başk.V.
Ömer Faruk TUTAR
Katip Üye
Mine ÇAM
Üye
Betül KAYA
Üye
Tarık GÜNER
Üye
Bahadır KESKİN
Üye
Toplantıda meclisin çalışma şeklinin belirlendi,
meclis heyeti seçildi ve sonrasında Kimyagerler Meclisi
İç Yönergesi oylandı. Madde 5 değiştirilerek ve asil üye
sayısı 4 ve toplamda divan üyesi sayısı 7 olarak değiştirildi.
Diğer tüm maddeler oy birliği ile kabul edildi, sadece Divan Kurulu Üyelerinin katılacağı ilk Meclis Divan Kurulu
Toplantısının 21 Haziran Cumartesi saat 14.00’de Kimyagerler Derneği Marmara Şubesi’nde yapılması, 27 Eylül
2014’de ise 2. Kimyager Meclis toplantısı yapılması, Meclis için bir mail grubu kurulması, Marmara Şubesi web
sayfasında Kimyager Meclisi sekmesi açılması,
Haziran 2014
Kimyagerler Meclisi için forum kurulması,
diğer toplantıda çalışma komisyonların
belirlenmesi, sekretaryanın Marmara
Şubesi tarafından yönetilmesi, tüm
meclis üyelerinden oluşan bir mail sistemi kurulması, Marmara Şubesi’nin
Perpa’daki ofisinin Kimyager Meclisi
toplantıları için kullanılması, Kimya
bölümlerinin liselerde tanıtılması, Milli Eğitim İl Müdürlükleri ile iletişime
geçilmesi ve mesleğimizin tanıtımı
yapılması çalışmalarının başlanması, İnsan
Kaynakları dernekleri ile iletişime geçilecek ve
Kimyager iş ilanlarında yapılan hataların önüne
geçilmesi için Kimyagerlik Mesleği tanıtılması,
şartlar oluşturulması durumunda liselerde “Ödüllü
Uluslararası Kimya Yarışması” yapılması, Kimya ve
bilim şenlikleri yapılması geleneksel hala getirilmesi
ve yaygınlaştırılması, mesleğimiz ile ilgili Bakanlıklara
ilgili bilgilendirme ve tanıtım yazıları yazılması,
Namık Kemal Üniversite Kimya Bölümü’nün
düzenlediği Periyodik Cetvel Yarışması’nın tüm
üniversitelerde yapılması için çalışma yürütülmesi sonucunda gelenekselleşmesinin sağlanması,
Sanayi Odası ile iletişime geçilerek derneğimizin
yayın organlarının sanayi kuruluşlarına gönderilmesi, önerilerin projeleştirilerek 5N1K Kuralı ile
meclise getirilmesi, bu sayede projenin sonucuna
daha hızlı ve kolay şekilde ulaşılması, İç tüzükteki
yüzde katılım sayısının tekrar gözden geçirilmesi,
sektördeki Kimyager Sayısı, Pozisyonu ve Çalışma
Şartları ve Sektördeki Etkileri hakkında detaylı bir
çalışma yapılması konuları görüşüldü.
www.kimyager.org
Yıl: 1
Sayı: 4
02
kimyager haber (aylık e-gazete)
4
5. KİMYA ÖĞRENCİ KONGRESİ
17-1
≥ ön sayfadaki haberin devamı...
YIS
A
M
9
2014
17-19 Mayıs 2014 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Kimya Bölümü ve
Kimyagerler Derneği işbirliği ile 5. Öğrenci Kongresi gerçekleştirildi. Saygı duruşu
ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış töreni Öğrenci Kongre Başkanı Ali TUNA, Kongre
Başkanı Prof. Dr. Ayşe Zehra AROĞUZ, Kongre Onursal Başkanı Prof. Dr. Süleyman TANYOLAÇ ve Kimyagerler Derneği Genel Başkanı Mustafa TEKOĞLU’nun
konuşmalarıyla devam etti. Kongrede birçok üniversiteden Kimya Bölümü
öğrencileri yaptıkları bilimsel çalışmaları hakkında sunumlar yapmışlardır. Sakarya Üniversitesi ve Ege Üniversitesi bir sonraki kongreyi düzenlemek için taleplerini belirtip sunum yaptılar. Genel merkezde yapılan değerlendirmeler sonucunda
6. Kimya Öğrenci Kongresi’nin Ege Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmesine
karar verildi.
Bilimsel etkinliklerin yanı sıra kongreye katılan duyarlı öğrencilerimiz,
Soma’da hayatını kaybeden madencilerin ailelerine için kongre süresince yardım
toplayıp bağışta bulunmuşlardır.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
MEZUNLAR GÜNÜ
014
2
.FİZİK SEL KİMYA
N
ZIR A
A
H
5-8
KONGRESİ
5-8 Haziran 2014 tarihlerinde Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Kimya Bölümü tarafından derneğimizin de destekte bulunduğu ve
stand açarak katıldığı 4. Fiziksel Kimya Kongresi gerçekleştirildi. Saygı duruşu
ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış töreni Kongre Başkanı Prof. Dr. Halil ÇETİŞLİ
ve Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI’nın konuşmaları ile
devam etti. Kongre Başkanı Prof. Dr. Halil ÇETİŞLİ konuşmasında desteklerinden
dolayı derneğimize teşekkür etti. Çeşitli üniversitelerden gelen akademisyenleri biraraya getiren kongrede 3 Çağrılı Konuşmacı sunumu, 45 Sözlü Sunum ve
133 Poster Sunumu yapıldı.
Karaman Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi bir sonraki
kongreyi düzenlemek için taleplerini belirttiler. Oylamaların sonunda bir sonraki kongrenin Konya ilinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından 2015 yılında gerçekleştirilmesine karar
verildi. Kongrede sunulan posterler arasından Balıkesir Üniversitesi’nde Taner
TANRISEVER üçüncülük, Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Neslihan NOHUT
MASLAKCI ikincilik ve Ege Üniversitesi’nden Gizem OYMAN birincilik ödülü aldı.
Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nün,
2008 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlediği “Kimya
Mezunlar Günü” kutlaması yoğun bir katılımla bu yıl 25
Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirildi.
Törene Kimyagerler Derneği adına Kimyagerler
Derneği Marmara Şubesi Başkanı İkram Cengiz ve Yönetim
Kurulu Üyeleri Bünyamin SOLMAZ, Dr. Melike FIRLAK,
Fatih Uluçay Katıldı. Kimder Marmara Şubesi Başkanı İkram
Cengiz konuşmasında, toplumda ve sanayide “KİMYAGER”
dediğinde hala bir anlam karmaşası olduğunu, kimyagerlik mesleğinin tam olarak bilinmediğini ve bunun sonucu
olarak, mezun olan meslektaşlarımızın iş hayatında diğer
meslek dallarına göre daha fazla sorunlarla karşılaştığını
belirtti. Bütün bunların çözümü için 2001 yılında kurulan derneğimizin kuruluşundan bu yana ciddi çalışmalar
yaptığını, toplumda kimyagere olan bakış açısının değiştiğini
ancak daha iyi sonuçlar alabilmek için meslektaşlarımızın
desteğine ihtiyacımız olduğundan bahsetti.
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yener Yörük, törendeki konuşmasında gelenek haline gelen bu tür etkinliklerin mezun olan öğrencilerin
mezun olduktan sonra üniversite ile bağlarını koparmayarak, üniversite ile mezunları arasında aidiyet duygusunu güçlendirdiğini söyledi. Trakya
Üniversitesi’nin ve sanayinin bölgede gelişmesi için Teknopark ve içinde son teknolojik cihazların bulunduğu Araştırma Geliştirme Merkezi TÜTAGEM’i
kurduklarını ve TÜTAGEM’de özel sektör ile projeler yürüterek üniversite ve sanayi arasında köprü kurmak, yapılan çalışmaların neticesinde bölgenin
her açıdan kalkınmasına katkı sunmayı hedeflediklerinden bahsetti. Prof. Dr. Yener Yörük, konuşmasında mezun olan ve mezun olmuş meslektaşlarımızın
derneğimize destek olmaları konusunu da vurguladı.
Trakya Ünivesitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Zaim, üniversitede ögretim üyesi olarak göreve başladığı günden bu yana çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını, yılmadan çalışıp, bugünlere geldiklerini ve bugün 20 yılını doldurmuş mezunlarının üniversitelerinde öğretim üyesi olduklarını ve
onlarla ile birlikte yeni mezunlar vermenin kıvancını yaşadıklarını belirtti.
Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayten Sağıroğlu geleneksel olarak her yıl kutlanan Kimya Mezunlar Günü ile mezun olan öğrencilerimiz ile
tekrar bir arada bulunmaktan memnuiyet duyduğunu dile getirdi. Bu güzel çalışmada emeği geçen başta Yrd. Doç. Dr. Ferhat KARABULUT, Yrd. Doç. Dr.
Murat TÜRKYILMAZ ve Yrd. Doç. Dr. Gühergül ULUÇAM olmak üzere, tüm Trakya Üniversitesi Kimya Bölümü Ögretim Görevlilerine teşekkür etti.
Programın devamında Kimya Bölümü 20. Yıl Mezunlarına cüppeleri giydirildi. Toplu fotoğraf çekiminden sonra kokteyl ile program sonlandı.
‣ Kim. Bünyamin SOLMAZ, KimDer Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
Haziran 2014
www.kimyager.org
Yıl: 1
Sayı: 4
03
kimyager haber (aylık e-gazete)
e-kimyager (aylık e-gazete)
ÖĞRENCİLER İÇİN STAJ İMKANI !
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’ndan Stajyer Kontenjanı Talebi
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na Genel Merkezimiz tarafından bir Kimya Bölümü öğrencilerinin
zorunlu stajlarını Halk Sağlığı Laboratuarlarında yapabilmeleri için kontenjan talebinde bulunulmuştur.
Bilindiği üzere Türkiye Halk Sağlığı Kurumu merkez,
il ve taşra teşkilatları ile Derneğimiz işbirliği içerisinde olup çeşitli çalışmalar yapmıştır. Aynı zamanda Kurum tarafından Kimya öğrencilerine staj
imkanı sunulmaktadır.
PURKEM Kimya Gezisi
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
1.GELENEKSEL ELEMENTLERİ
OKUMA YARIŞMASI
Kimya Bölümü’nde
eğitim gören lisans
ve
yüksek
lisans
öğrencilerini periyodik
tabloda yer alan tüm
elementleri artan atom
numaralarına göre en
kısa sürede sayabilmelerini teşvik etmek ve bölümü daha eğlenceli hale
getirmek için Namık Kemal Üniversitesi, Genç Kimyagerler Topluluğu
tarafından 1.GELENEKSEL ELEMENTLERİ OKUMA YARIŞMASI
düzenlenmiştir. Yarışma 06.06.2014 tarihinde Namık Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Bu
etkinliğe Kimya Bölümü Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerinin yanı sıra
Kimya Bölümü Öğretim Üyeleri, Kimyagerler Derneğini temsilen Kimyagerler Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Hüseyin POLAT, Sayın
Arif ALATAŞ ve Sayın Mahmut Tolga YALGIN ve üniversitemizin diğer
bölümlerindeki öğrencilerimiz izleyici olarak katılmışlardır.
Gerçekleştirilen yarışmada ödül olarak birinciye 750 TL, ikinciye Uygulamalı Sertifikalı Cihaz Eğitimi, üçüncüye ise Sertifikalı Kalite
Yönetim Sistemleri Eğitimi verilmiştir.
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğrencileri
Endüstriyel Kimya dersi kapsamında 20 kişilik bir grupla Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Purkem Kimya adlı fabrikaya teknik
geziye gitmişlerdir. Poliüretan üretimi yapılan fabrikada öğrenciler
poliüretan hakkında bilgi edinip üretim aşamalarını görmüşlerdir.
‣ Zeynep Ezgi EVCİ, Mersin Üniversitesi Kimya Bölümü Öğrencisi
Kimya Bölüm Başkanı Sayın Doç.Dr. Mustafa Kemal
SEZGİNTÜRK, Genç Kimyagerler Topluluğu Koordinatörü Sayın Yrd.
Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK, Bölüm Öğretim Üyesi Sayın Yrd.Doç.
Dr. Funda ÖZTÜRK, Kimyagerler Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri
Sayın Hüseyin POLAT ve Sayın Arif ALATAŞ’ın jüri olarak yer aldığı
yarışmada birincilik ödülünü Kimya Bölümü 3.Sınıf öğrencisi Meltem KAYIN, ikincilik ödülünü Kimya Bölümü 3.Sınıf öğrencisi Merve
ŞAHİN üçüncülük ödülünü ise Kimya Bölümü 3.Sınıf öğrencisi Özle
SEÇEN kazanmıştır.
DUYURU
Sayın üyelerimiz,
LPG
istasyonlarında
sorumlu
müdür olarak çalışan üyelerimiz için
kullanacakları LPG Otogaz İstasyonu
Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt defteri derneğimizde bulunmaktadır.
Ücreti 70 TL olan bu defteri temin
etmek isteyen üyelerimiz ücretleri
dernek hesabımıza yatırdıktan sonra, derneğimizin 0232 483 56 21
nolu telefonundan veya iletisim@
kimyager.org mail adresinden istekte bulunabilirler.
Hesap bilgileri;
Şube Kodu 3499 (İş Bankası Ege Üniversitesi Şubesi)
Hesap Numarası 0241046
Yarışmanın sonunda ise ödüller için destek olan Genç Kimyagerler Topluluğu Koordinatörü Sayın Yrd.Doç.Dr.İbrahim İsmet
ÖZTÜRK’e ve Kimyagerler Derneği adına Yönetim Kurulu Üyesi Sayın
Arif ALATAŞ’a yarışmanın anısına üniversitemiz hatıra tabağı takdim
edilmiştir.
‣ N.K.Ü. Genç Kimyagerler Topluluğu
Haziran 2014
www.kimyager.org
Yıl: 1
Sayı: 4
04
kimyager haber(aylık e-gazete)
Temel Bilimler ve Kimyagerlik
Ülkemizde, Sanayide Kimyagerin Yeri;
Hakan GÖRGÜLÜER
Kimyager-İşletmeci
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı-Çevre Görevlisi-MSDS Hazırlayıcısı
Sakarya Üniversitesi Fizikokimya Yüksek Lisans Öğrencisi
Değerli meslektaşlarım,
Ülkemizde bir ülkenin kalkınması için temel teşkil eden temel bilimlere
(Fen ve Sosyal Bilimlerine ) maalesef gerekli ve hak ettiği önem verilmemektedir.
Bu durumun kaçınılmaz sonucu olarak ülkemiz bir ülkenin ilerlemesi için olmazsa
olmaz öneme sahip temel bilimlerden gereği gibi yararlanamamakta ve dışarıdan
sürekli teknoloji satın alan, yıllar önce gelişmiş ülkelerin terketmiş olduğu İş Sağlığı
ve Güvenliği yönünden ağır ve Çevreye olumsuz etkileri olan üretim yöntemleri ve
ürünleri günümüzde üreterek emek yoğun çalışılan montaj ve taklit ekonomisi haline gelmiştir.ve Bu durum yetkililer tarafından bazı olumlu çalışmalar yapılmasına
karşın yetersiz kaldığı için bu şekilde devam etmektedir. Düşük katma değerli kitle
üretimleri yapılarak ve bu kitle üretiminin hassas ve vazgeçilmez bileşenleri olan katma değeri çok yüksek olan parçalar, hammaddeler ve kritik malzemeler ise dışarıdan
ithal edilmekte bunun sonucu olarak Cari açığımız artmakta ve kapanmamaktadır.
(Savunma,Havacılık,Otomobil,Bilgisayar ve Elektronik Sanayi,Tıbbi Cihazlar ve
İlaç endüstrisi vb.) Unutulmamalıdır ki Güçlü ekonomilere sahip dünya ya yön
veren ülkeler incelendiğinde Temel Bilim çalışmalarının endüstriye ve teknolojiye uygulanması ile bu erk e ve saygın konuma ulaştıkları açıkça görülecektir.
Gelişmiş ülkelerin kitle üretimlerini şuanda gelişmekte olan ülkelere yapmış olduğu
yatırımlar bu durumu açıkça göstermektedir. 1990 lı yıllarda kaleme alınan Sosyo
lojik,Kültürel,toplumsal,ekonomik,teknolojik,çevre,bilimsel ve her konuda İngilizce
makaleler incelendiğinde günümüzde ülkemizde yeni yeni entelektüel çevrelerle
dile getirilen olumlu olumsuz tüm bu durumlar göstermektedir ki biz ve bizim gibi
gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkelerin abartısız en az 30-40 yıl gerisindedir.Bu
duruma elbette itiraz eden arkadaşlarımız olacaktır.Biz gelişiyoruz ülkemizde her
şey var diye…Fakat son model elektronik cihazları,araçları ve en yeni teknolojik
ürünleri kullanmak,tüketmek değil onları kendi ülkemizde üreterek kullanmak,diğer
ülkelere ihraç etmek gerçek gelişmişlik düzeyinin bir göstergesi olacaktır. Şu andaki
durum benim tabirimle ‘’pseudo effect ‘’ ten öteye gidememektedir.Bilimsel konularla ile ilgili Almanya dan örnek vermek gerekirse Almanya’da Doktorası olmayan bir Kimyager uzman olarak görülmemektedir. Türkiye de genel olarak üniversitelerimizde yılda 2500 akademik doktora ünvanı verilmektedir. Fakat Almanya ya
baktığımızda bu rakam 40.000 lere ulaşmaktadır. Tabi bu rakamlardaki farklılıkta
teknolojiye ve toplumun her alanına olumlu olarak yansımaktadır.Bu durumda
Almanya teknoloji üreten,Ülkemiz ise teknoloji tüketen bir ülke durumundadır.(Bir
söz vardır. Dünyanın en iyi eğitim kurumlarında en iyi eğitimi almış kişilerini kötü
bir sistemin içine yerleştirin. Sonuçta kazanan yine kötü sistem olacaktır. İleriki
makalelerde ülkemizdeki sistemsel problemlerin neler olduğunu bilimsel ve istatistiksel veri ve örneklerle açmaya çalışacağım.)
Teknolojinin ve bilimin başdöndürücü olarak geliştiği dünyamızda artık
Fen bilimleri ve mühendislik dalları multidisipliner bir şekilde çalışmalıdır. Şu anda
emekleme çağında olduğumuz ve 2025 yılında başlayacak olan Nanoteknoloji çağı
için Amerika,Almanya,Çin,Hindistan,Güney Kore ve bir çok ülke çok büyük destekler
ayırmakta ve bu konuda binlerce bilimsel araştırmalar ve patentler alınmaktadır.
Fakat ülkemiz bu konuda yayın sayısı ve patent açısından en alt sıralardadır.Bu durumu tersine çevirmek için atom ve moleküllere nano boyutlarda istenilen özellikler
kazandırılarak geleceğin malzemelerini ve teknolojilerinin üretilmesi çağımızda
gelişmiş ülkelerin en büyük hedefleri olduğu gibi bizimde en büyük hedeflerimiz
arasında olması gerekmektedir.Artık çağımız Ünlü İskoç filozof ve iktisatçı Adam
Smith’in dediği gibi ‘’laissez-faire, laissez-passer’’ (bırakınız yapsınlar, bırakınız
geçsinler) çağı değil… Japonları 2.Dünya Savaşından dünyaya yön veren ülke haline gelmesini sağlayan Amerikalı İstatistikçi (Temel Bilimci ) Dr. Deming “Yöneticiler, istatistikçiler masalarınızın arkasından kalkın” ‘’Kökten değişmek isteyen tüm
yöneticilerin,yeni öğretilere uzun vadeli bağlılık göstermesi şarttır.Yüreksizler ya da
hemen sonuç almayı bekleyenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur. ‘’dediği
gibi Kimyagerlerinde İnovasyon için laboratuvarları ile işletme arasında mekik dokuyarak inovasyon yapması yapsınlar geçsinler anlayışından uzaklaşması gerekmektedir.
Bu nedenle ülkemizin temel problemlerinden biri olan cari açığı Katma
değerli teknolojik ürün üretme becerisini arttırmak için biz Kimyagerlere çok önemli görevler düşmektedir.
Haziran 2014
www.kimyager.org
Yıl: 1
Sayı: 4
Çağımızda teknolojiyi ve İnovasyonu geliştirmek için Üniversitelerimizin
Kimya bölümlerinden mezun olan meslektaşlarımzın şu özelliklere sahip olması
gerekmektedir.
Bir Kimyager Lisans eğitimi boyunca mutlaka bölümü ne amaçla okuduğunu
1.sınıfın ilk dersinden itibaren sorgulamalı ve buna cevap aramalı, edindiği teorik bilgileri mutlaka endüstri de neyi nasıl nerede niçin ve ne zaman ve kimlerle
birlikte kullanılabileceğini araştırmalıdır. Yine ilk dersten itibaren paralel olarak
İngilizce eğitimine önem vermeli, Lisansı bitirdiğinde İngilizceyi çok iyi konuşabilir
ve yazabilir duruma gelmeli ve 2.yabancı dili en azından orta seviyede öğrenmelidir.
Bilgisayarı çok iyi kullanabilmeli, Erasmus , Work and travel gibi dönem içerisinde ve
yaz döneminde yabancı kültürleri tanıma,dil becerilerini geliştirme gibi etkinliklere
mutlaka katılmalıdır. Derslerden kalan boş zamanlarında imkanlar doğrultusunda
bilimsel araştırmalara, poster sunumları ile ulusal kongrelere, sempozyumlara
katılmalı, Sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde bulunmalı, Kişisel gelişime
önem vermeli,Kültürel aktivitelerde yer almalı sosyal yönünü geliştirmeli, İş
yaşamında kendisi için gerekli donanımları sağlamak için zamanını etkin bir şekilde
değerlendirmeli, kalite, çevre isg vb konulara da ilgi göstermeli ,öğrencilik yıllarında
endüstriyel kuruluşlarla yakın ilişkiler kurmalı ve tecrübelerinden faydalanmalı
kısacası mezun olduktan sonra akademik hayata veya iş hayatına çok iyi bir giriş yapabilmesi için donanımlı bir KİMYAGER olarak yetişmelidir. Ve mesleğine her an ve
ömrünün sonuna kadar inanmalı. Bu inancını hiçbir zaman ama hiçbir zaman kaybetmemeli, özgüven sahibi ve reaktif değil proaktif bir kişiliğe sahip olmalıdır. İş arama
sürecinde başvurduğu firmalardan dönüş alamasa bile ümitsizliğe kapılmamalı ve
bana neden geri dönmüyorlar sorusunu tekrar tekrar sormalı ve firmaların ihtiyaç
duyduğu Kimyager profilinde yukarıdaki bahsettiğim özelliklerden eksik olan yönlerini tamamlamalıdır. Bunları yapması durumunda başvuru yapılan firmalardan
birçoğunun dönüş yapması kuvvetle muhtemeldir.
Bir kimyager; Sanayide kalite kontrol laboratuvarında sürekli rutin analiz yapan, mezun olduktan sonra mesleki bilgilerini tazelemek için kitaplarının kapağını
kaldırmayan, gelecekten umutsuz bir personel değil,
Ar-ge ve Ür-ge Laboratuvarlarında yaptığı bilimsel çalışmalar ve ve ortaya
koyduğu inovasyonlarla firmasına katma değer katan ,Bilginin 6 ay gibi kısa bir
sürede yetersiz kaldığının farkında olarak ve bilgiyi ve kendini sürekli yenilemenin
gerektirdiği şekilde hareket eden,sürdürülebilirlik kavramının içini dolduran kalifiye
bir takım arkadaşı ve üretimde üretime yön veren iyi bir amir ve şef ileri aşamalarda
müdür ve üst düzey yönetici olmayı hedeflemesi gerekmektedir.
Değerli Meslektaşlarım Ekonomiye yön veren reel sektörde yani Endüstide etkin ve aktif rol oynayamazsak hiçbir yerde söz sahibi olamayız. Bize yanlış
sistemde yanlış öğretildiği gibi sadece laboratuvarda analiz yapın,kalite kontrol
yapın,laboratuvara kapanın,endüstri sizin işiniz değil anlayıştan uzaklaşarak atom
ve molekülün olduğu her alanda yani tüm endüstriyel süreçlerde Kimyagerin aktif
rol alması ve inovatif düşünmesi ve geleceğe yön vermesi gerekmektedir.
Şunu unutmayalım ki KİMYAGER lik hiçbir meslek dalının altında kalacak
kadar basit bir meslek dalı değidir.Aksine Multidisipliner olarak organize olan bir
sanayi kuruluşunun çok önemli bir aktörü konumundadır.
Değerli meslektaşlarım yıllarca özel sektörde ve devlet kurumlarında
hakkettiği önemi kavranamamış veya bilinçli bir şekilde destek verilmemiş
KİMYAGERLİK mesleğimizi hakettiği konuma getirmek için ÇOK ÇALIŞMAYA,DAHA
ÇOK ÇALIŞMAYA ÇOK AMA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR.Birlikte Bilimin aydınlık saçan izinde
mutlu ve güzel ve çok başarılı günlere ulaşmak temennisiyle.
Saygılarımla
05.06.2014 Ulus/ANKARA
Download

KİMYAGER MECLİSİ İlk Toplantısını Yaptı !