DUYGU BAĞLAN
Yıldız
Teknik
Üniversitesi
Kimyagerlik
Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Hasan Usta
Çömlek Atölyesi’nde ilk seramik çalışmalarına
başladı.
1990-93 yılları arasında, Yıldız Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü’ndeki yüksek lisans
eğitimini, ‘Çömlekçi hamuruna uygun, kurşunsuz
ham sır araştırması’ adlı tezini vererek tamamladı.
1994 yılında Türk Seramik Derneği’nin düzenlediği
II. Uluslararası Seramik Kongresi’ne katıldı.
1995 yılından günümüze 17 kişisel sergi açtı.
Ayrıca, ’21. Yüzyılın Antikaları’, ‘Avrasya’ , 'Art-Show 2010'adlı karma sergilerde ve TÜYAP ARTİST 2011
de , 2012 yılında Bahçeşehir Üniversitesi BUART bünyesinde ki 8 Mart Kadınlar Günü Sergisinde, CRR
Konser Salonu Fuayelerinde ‘ BULUŞMA ‘ adlı karma sergide eserleri yer aldı.
2014 yılında , Seramik sanatının toplum tarafından daha cok taninmasi ve üretkenlige teşvik amaciyla
" Istanbul Seramik Sanat Günleri " ni düzenledi.
Sanatçı, Orhun Yazıtları olarak bilinen Türkler’in yaşayış biçimlerini, inançlarını, savaşlarını, liderlerini
ve öğütlerini anlatan Eski Türk Yazıtları’nı, Yusuf Has Hacib’in Türk, İslam ve fikir hayıtının en güzel
örneği kabul edilen edebi şaheseri Kutadgu Bilig öğretilerini ve Türkler’in toprak, hava, su ve ateş
guruplarına ayırarak Göktürkçe yorumladığı burçları konu alarak günümüze getirmektedir.
Seramik ve sır çalışmalarını Anadoluhisarı’ndaki atelyesinde sürdürmekte olan Bağlan, 10 yıldır Saint
Michel Lisesi’nde seramik dersleri vermektedir. Her eğitim yılı sonunda öğrencilerine karma sergi ,
seramikte ve derslerinde başarılı olan bir öğrencisine de kişisel sergi açmasına yardımcı olmaktadır.
Adres : Anadoluhisarı, Pazar sk. No:57 /A ,34815 Beykoz - İstanbul
Tel. : 0542 253 66 65
E-Posta : [email protected]
Toprak, su, hava ve ateşi birleştiren bir sanat dalı olan seramik, tarih boyunca en çok uğraşılan ve en
çok sabır gerektiren sanat dallarından biridir.
Yazıt ve kitabelerle insanlık tarihini çağdan çağa aktarma özelliği de taşıyan seramik, insan doğasında
var olan yaratma duygusunun geliştirilmesi ve tatmin edilmesi amacına da katkı vermektedir.
Download

DUYGU BAĞLAN Yıldız Teknik Üniversitesi Kimyagerlik Bölümü