Download

CEVİZ, Nurettin-ARAP ŞİİRİNDE DEVE MOTİFİ