GÖLCÜK ROTARY
KULÜBÜ
Kuruluş Tarihi : 19.03.1993
Charter Tarihi : 23.04.1997
Toplantı No 1034 - Bülten No 14 - Toplantı Yeri Wellborn Hotel - Toplantı tarihi 27.10.2014 - Toplantı Saati 19:30 - Dönem Toplantı No 15
Rtn.Gary C.K.HUANG
UR.BAŞKANI
201 4-2015
Rtn. Müfit ÜLKE
UR.2420.Bölge Guvernörü
2014-2015
Rtn. Gülperi GÜLPINAR
UR.2420. Bölge Guvernör
Yardımcısı
2014-2015
Rtn.Yavuz Selim ÖZKAYA
Gölcük Rotary Kulübü Başkanı
2014-2015
GÖLCÜK ROTARY KULÜBÜ YÖNETİM KURULU
Kulüp Başkanı : Rtn.Selim ÖZKAYA
Kulüp Sekreteri : Rtn.Tolga PATIR
Kulüp Saymanı : Rtn. Bülent KARABULUT
Geçmiş Dönem Başkanı : Rtn.Cumhur KESEMENLİ
Gelecek Dönem Başkanı : Rtn.Mithat Fırat ÖZER
BAŞKANIN MEKTUBU
Değerli Dostlar,
Bu haftaki toplantımızda 6 Kasımda Ataşehir Rotary Kulübünün düzenlediği Anıtkabir
Gezisi Programı değerlendirildi. Gezi bütçesinin Kulübümüz bütçesinden yüksek olması
dolayısıyla bu organizasyona katılmama kararı alındı.
Sevgili Ayla Taşkıran’ın eşi Yavuz taşkıran’ı misafir olarak ağırladık. Kendisinden
önümüzdeki günlerde davet etmek istediğimiz gazeteci ile ilgili bilgiler aldık.
Önümüzdeki hafta Yavuz Hoca ile beraber kendisini ziyaret edip davetimizin içeriğini ve
zamanını belirleyeceğiz.
1Kasım Cumartesi akşamı Gülay ve Ben dönemimizin ilk ocakbaşını gerçekleştireceğiz.
Tüm dostlarımı bekliyorum…
Rotaryen sevgilerimle
Rtn.Yavuz Selim ÖZKAYA
Başkan
2014-2015
www.golcukrotary.org
Sayfa 1
2014 EKİM AYI DEVAM ÇİZELGEMİZ
KATILIM ORANI (%)
1
2
3
4
X
X
X
X
X
KURBAN BAYRAMI
ÜYELERİMİZ
Armağan İŞDAŞ
Ayla TAŞKIRAN
Behlül YAVALAR
Burcu ATUN
Bülent KARABULUT
Celal OKER
Cumhur KESEMENLİ
Hasan İNAL
İhsan KUTLU
İsmail SAĞIROĞLU
M.Fırat ÖZER
Muhammet ÇALIŞKAN
Mustafa DİZDAR
Olcay İLTER
Orhan ÇATAK
Reha YARDIM
Yavuz Selim ÖZKAYA
Tolga PATIR
Turan TOK
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
68 53 42
Değerli dostlar,
Aidatlarınızı “Garanti Bankası Sanayi şubesi (IBAN: TR16 0006 2000 7200 0006 2020 20) numaralı hesaba veya Kulüp
Saymanımıza iletebilirsiniz.
Bülten Sorumlusu Tolga PATIR
www.golcukrotary.org
[email protected]
(533) 552 35 68
Sayfa 2
EKİM AYI 4. TOPLANTIMIZDAN FOTOĞRAFLAR
MUTLU GÜNLERİMİZ
•
•
30.10 Tolga Patır’ın yaşgünü
27.10 Nilgün-İsmail Sağıroğlu çiftinin evlilik yıldönümü
MAZERET BİLDİREN ÜYELERİMİZ
•
•
•
•
•
•
Reha YARDIM
Burcu DOĞUSEL
Celal ÖKER
Olcay İLTER
Turan TOK
Bülent KARABULUT
PLANLI KULÜP ETKİNLİKLERİMİZ
 1 Kasım ilk ocakbaşımız ( Gülay-Selim Özkaya ağırlayacaklar)
www.golcukrotary.org
Sayfa 3
ATATÜRK DİYOR Kİ…
İzmir suikast teşebbüsünden sonra milletin
binlerce telgrafla bu iğrenç girişimi lânetlemesi ve
üzüntülerini bildirmesi münasebetiyle Anadolu
Ajansı’na verdiği demeçten:
Temeli büyük Türk milletinin ve onun kahraman
evlâtlarından oluşan büyük ordumuzun vicdanında,
akıl ve şuurunda kurulmuş olan Cumhuriyetimizin ve
milletin ruhundan mülhem prensiplerimizin, bir
vücudun ortadan kaldırılması ile bozulabileceği
fikrinde bulunanlar, çok zayıf dimağlı bedbahtlardır.
Bu gibi bedbahtların, Cumhuriyet’in adalet ve kudret
pençesinde lâyık oldukları muameleye maruz
kalmaktan başka nasipleri olamaz. Benim naçiz
vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır; fakat,
Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Ve Türk
milleti emniyet ve saadetinin kefili olan prensiplerle,
medeniyet yolunda, tereddütsüz yürümeye devam
edecektir.
1926 (Atatürk’ün S.D. III, s. 80))
TARİHTE BU HAFTA
27/10/1492 Kristof Kolomb Küba'yı keşfetti ve İspanya adına el koydu
28/10/1927 Türkiye'de ilk nüfus sayımı yapıldı. Nüfusun 13 milyon 648 bin 270 kişi olduğu
açıklandı.
29/10/1923 Türkiye'de Cumhuriyet ilan edildi, Mustafa Kemal Atatürk ilk cumhurbaşkanı
seçildi.
30/10/1973 Boğaziçi Köprüsü, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından açıldı
31/10/1905 Aspirin ilk kez satışa sunuldu
01/11/1928 Latin Alfabesine geçiş - Harf Devrimi - Arapça sayılar ve harfler kaldırıldı, latin
harflerinden oluşan yeni Türk Abecesi kabul edildi.
02/11/1920 İlk radyo naklen yayını ABD’nin Pittsburg şehrinde gerçekleşti.
HAFTANIN KARİKATÜRLERİ
www.golcukrotary.org
Sayfa 4
KISA BİR ÖYKÜ….
DAĞ BAŞINI BEKLEYEN KIZ
Sarı Kız Efsanesi
SarikizTurbesiEdremit Körfezi’nin kuzeyinde, doğudan batıya bir sıradağ uzanır. Kaz Dağı denir adına. Ünlü mü
ünlüdür, hem de güzeller güzeli bir dağdır.
Yeryüzündeki ilk güzellik yarışmasının Kaz Dağı’nda yapıldığını biliyor muydunuz? Bu yarışmanın tek seçici
üyesi, Çanakkale Boğazı’nın girişinde yer alan Truva Kenti kralının oğlu Paris’ti. Babası onu Kaz Dağı’na kaz
sürülerini otlatsın diye göndermişti. Yarışmaya katılıp ta kaybeden tanrıçalar zavallı Paris’in ve Truva’nın başına
öyle işler açtılar ki, bu olaylardan Anadolulu ünlü ozan Homer, dünyanın ilk destanlarından İlyada ile Odise’yi
yarattı. Bu destanlar dünya edebiyatının kaynağı ve öncüsü oldu. Edebiyat sanatı Homer’in izinde ve etkisinde
doğdu, palazlandı ve gelişti.
Sarıkız efsanesi, bir başka kaz çobanının, bir Türkmen kızının hikâyesidir. Yolunuz Edremit’e düştüyse, çarşıda
pazarda, folklor ekiplerinin giydiklerine benzer, çok güzel giysiler giymiş genç kızlar, yaşlı kadınlar
görmüşsünüzdür. Edremit’e Kaz Dağları’nın yamaçlarındaki Türkmen Köylerinden inerler. Oralarda giysileri gibi
hala eski güzel geleneklerini yaşatan birçok Türkmen Köyü vardır.
Vaktiyle bu köylerden birisinde bir adamın güzelliği dillere destan bir kızı vardı. Güzelin düşmanı çoktur. Gerek
kendi köyünden, gerekse çevre köylerden birçok delikanlı Sarıkız’a istekli olmuştu. Dünürcüler sıraya girmişlerdi.
Sarıkız ise hiç birine “he” demiyordu.
İsteklerine erişemeyen kişiler, Sarıkız’ı dillerine doladılar. Yemediler, içmediler, hakkında çirkin söylentiler
yaydılar. Utanmadan sıkılmada “Kötü yolda yürüyor” dediler de başka bir şey demediler.
Sinek küçüktür ama mide bulandırır. Zavallı Sarıkız’ın kimsenin odununa yaş tavuğuna kış demeden kendi
halinde yaşayan babası el içine çıkamaz oldu. Günlerce kötü kötü düşündü durdu. Sonunda kızını ardına taktı.
Önüne dört kaz aldı. Hep birlikte uzun bir yolculuktan sonra Kazdağı’nın duman eksilmeyen doruğuna vardılar.
Kazları otlatma bahanesiyle kızını bir uçurumdan aşağı atıp ortadan kaldıracaktı.
Ama baba yüreği bu, yapamadı. Şimdiye kadar canlı bir karıncayı bile ezmemişti. Nerede kaldı ki, güzeller güzeli
biricik kızını öldürsün.
Düşündü taşındı. “En iyisi onu burada dağ başında bırakayım,” dedi.
“Kızım, ben köye dönüyorum. Orada bıraktığımız hayvanlar ölmek üzeredir. Gideyim de onlara bakayım,
yemlerini sularını vereyim. Sen burada kal. Kazları otlat. İki güne kalmaz döner gelirim.”
Gidiş o gidiş. Kızını bir daha ne aradı, ne sordu. O sert poyrazları bol, yağmuru fırtınası eksik olmayan dağ
başında Sarıkız nasıl yaşadı? Ne yedi? Ne içti? Kurttan Kuştan kendisini nasıl korudu? Bilinmez ama genç kız
dayandı. Ateş gözlü kartallar gibi, ağzından salyalar saçan azgın kurtlar gibi Sarıkız da Kazdağı’nın başında
varlığını sürdürdü.
Kışın dağda fırtınaya yakalananlar, köylerine kentlerine döndüklerinde:
“Ermiş midir, evliya mıdır, Allah ondan razı olsun, bir kız ansızın karşımıza çıkıverdi. Bizi donmaktan, azgın
kurtlara yem olmaktan kurtardı,” diye destanlar anlatıyorlardı.
Sarıkız’ın babası, anlatılanları dinliyor, yıllar önce dağ başına bıraktığı kızının hâlâ yaşadığı umuduna kapılıyordu.
İçinin köz gibi yandığı bir gecenin sabahında yola düştü. Kâh yürüyerek, kâh emekleyerek Kazdağı’nın tepesine
tırmandı. Orada koyak koyak aramasına gerek kalmadı. Sarıkız’ı bir akça kayanın dibinde otururken buldu.
Karşısına geçip oturdu.
www.golcukrotary.org
Sayfa 5
Uzun müddet ne kendisi bir şey konuşabildi, ne de Sarıkız. Sonra tek tek sözcüklerle konuşmaya başladılar.
Dereden tepeden söz ettiler. Kazdağı’nın güzelliğinden ağaçlarının ululuğundan bahsettiler. Geçmiş günlerin
kapısını hiç aralamadılar.
Gün yükselmiş, çamların doruğuna çıkmıştı. Öğle vakti olmuştu:
“Kızım namaz vakti geldi. Bana biraz su getir de abdest alayım.”
Oturdukları yüceden Edremit Körfezi görünüyordu. Yakın gibi duruyordu ama on binlerce metre uzakta, aşağıda,
derindeydi.
Sarıkız yerinden doğrulmadan:
“Peki baba” dedi. Yanında duran maşrapayı eline aldı. Edremit Körfezine kolunu uzatıverdi. Kol uzadı uzadı
denize ulaştı. Maşrapayı doldurdu. Babasının eline su dökerek abdestini aldırdı.
Baba namaza durdu ama nasıl kıldığını hiç bilemedi. Duaları karıştırdı, namazın yol yordamını şaşırdı.
Adam dağ başında birkaç gün kaldı. Sarıkız’ı köye götürmek istedi. Sarıkız köye dönmeyi kabul etmedi. “Benim
evim bu dağ başı,” dedi. Başka bir şey demedi.
Babası köye eli boş döndü. Döndü ama kimseye Sarıkız’dan söz etmedi. Derler ki körfeze uzanıp su almasından
kısa bir süre sonra Sarıkız kayıplara karıştı. Bir daha onu sağ gören olmadı. Bir çoban tarafından ölüsü bulundu.
Türkmenler toplanıp bir mezar kazdılar.
Eğer Kazdağı’nın kartallar uçuşan tepesine çıkacak olursanız, orada Sarıkız’ın mezarıyla karşılaşırsınız. Öyle ak
mermerli, gök kubbeli bir mezar değil. Kıyısı taşta örülmüş, toprak bir mezar. Türkmenler her yıl ilkbaharda
burasını ziyarete çıkarlar. Ziyaret günleri Sarıkız’ın mezarı renk renk kır çiçeklerinden görünmez olur.
Geceleri uzaktan geçenler Kazdağı’nın tepesinde şavkıyan bir top ışık görürler. Sarıkız’ın toprak mezarıdır burası.
Işık yerde yanmazmış da bir demet halinde gökyüzünden düşermiş. Sarıkız sonsuz uykusunu her gece ışıklar
içinde uyurmuş.
ÖNEMLİ GÜN VE HAFTALAR

24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü
www.golcukrotary.org
Sayfa 6
HABERİMİZ OLSUN
ANITKABİR GEZİSİ PROGRAMI
Sevgili Guv.Yardımcım Gülper Gürpınar
Sevgili Esra Yazıcı Başkanım,
Sevgili Cemal Kurtoğlu Başkanım,
Sevgili Gaye Birark Başkanım,
Sevgili Özhan Özşahin Başkanım,
Sevgili Yavuz Selim Özkaya Başkanım,
Sevgili Zihni PapakçıBaşkanım,
Bir bölge etkinliği olan “10 Kasım Ata’ya Gidiyoruz” projesini her sene olduğu gibi bu yıl da Ataşehir RK
olarak biz organize ediyoruz.
Proje kapsamında yaklaşık 1.500 kadar ortaokul öğrencisini 24 saatlik bir seyahat programı kapsamında önce
Anıtkabir’e, ardından da yeni ve eski TBMM binalarına ve müzelerine götürüyoruz. Seyahat boyunca
öğrencilerimizin tüm yiyecek-içecek ihtiyaçlarını da karşılıyoruz.
Ana amacımız öğrencilere Atatürk sevgisi ve Atatürkçülük bilinci aşılamak. Bu yılın seyahati 5 – 6 Kasım
tarihlerinde gerçekleşecek olup, seyahat programı eklidir.
Seyahat ile ilgili tüm masraflar (ulaşım, yeme-içme, ambulans hizmeti, yağmurluk/şapka,
fotoğraf/video, basılı malzemeler, vs.) Rotary tarafından karşılanacak olup, okullardan sadece
gerekli izinleri alması ve öğrencilere refakat edecek öğretmenleri sağlaması beklenmektedir.
Seyahat esnasında tüm öğrencilerden gezi hakkında bir kompozisyon yazması istenmekte, daha
sonra en başarılı kompozisyonları yazan öğrenciler ödüllendirilmektedir. Otobüsler azami 45 kişi
kapasitelidir, her bir otobüs kafilesi ideal olarak 40 öğrenci ve refakat edecek 2 öğretmenden
oluşmalıdır.
Otobüs başına sponsorluk bedeli 3.900 TL’dir.
Sponsorluk katkınız karşılığında kulübünüze bağış makbuzu verilecek olup, ilgili tutarın Ataşehir
RK’nün proje hesabına transfer edilmesi gerekmektedir
Ataşehir Rotary Kulübü Derneği (İş Bankası – IBAN: TR29 0006 4000 0011 2260 3478 07)
Sizden öncelikle ricam, kulübünüzün kaç otobüslük bir sponsorluk desteğinde bulunacağını
belirlemeniz, aynı zamanda sponsoru olduğunuz otobüs(ler) için okul (Ortaokul – 5-8. sınıflar)
tercihinde bulunmanızdır. Kendi bölgenizden bir orta okulu seçebileceğiniz gibi, dilerseniz sadece
sponsor olup, okul atamasını bize de bırakabilirsiniz.
İzin süreçleri açısından okulların acilen tespiti çok önemlidir. Okulların izin ve hazırlık
süreçleri kulübümüz tarafından takip edilecektir ve desteklenecektir. Bilgilerinizi aşağıdaki
tablonun sarı renkle işaretli alanlarını doldurarak bana iletebilir, her türlü sorunuz için benimle
aşağıdaki iletişim bilgilerimden temasa geçebilirsiniz. Değerli katkılarınız için şimdiden teşekkür
eder, Ata’mıza yapacağımız bu anlamlı seyahatimizde sizi, kulüp üye ve eşlerinizi de aramızda
görmek isteriz.
Selam ve Sevgilerimle
Hakkı ÖZSARAÇ
İstanbul - Ataşehir Rotary Kulübü
www.atasehirrotary.org
[email protected]
Gsm : 0 532 321 78 85
www.golcukrotary.org
Sayfa 7
Sevgili Rotaryenler,
2014-2015 Rotary Dönemi Bölgemiz etkinlik takviminin güncellenmiş hali ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
Rotaryen sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
2014-2015 Dönemi Dönem İçi Belli Olan Etkinlikler Takvimi
Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları
29 Ekim 2014
2015 – 2016 Dönemi Başkanlar Tanışma Toplantısı (BTT)
07 – 09 Kasım 2014 Edirne Morgi Otel / Edirne Mimar Sinan RK
Anıtkabir Ziyareti (Öğrenciler – Ataşehir RK)
5-6 Kasım
Atatürk’ ü Anma Etkinliği
10 Kasım 2014
Zone Enstitüsü – Marakeş /FAS
13 – 16 Kasım 2014
Rotary Vakfı Semineri
22 Kasım 2014
Öğretmenler günü (Etiler RK
23 Kasım 2014
Engelliler Günü
3 Aralık 2014
Ulusal Danışma Kurulu (Sadece Guvernörler)
5 – 7 Aralık – Mersin (2430. Bölge Organizasyonuyla)
Bölge Kermesi
9 Aralık 2014
Rotary Vakfı Semineri
13 Aralık 2014
Yarıyıl Değerlendirme Toplantısı – Haliç RK
17 – 18 Ocak 2015
Rotary 110. Yıl Kuruluş Kutlamaları
22 Şubat 2015
Rotary Vakfı Semineri – İzmit RK
28 Şubat 2015 – İzmit
Dünya Kadınlar Günü
8 Mart 2014
www.golcukrotary.org
Sayfa 8
2015 – 2016 Dönemi Başkanlar Eğitim Semineri (BES)
14 – 15 Mart 2015 Silver Side Hotel Çorlu / Çorlu 100. Yıl RK
2. Oryantasyon Kampı
21 – 22 Mart 2015 (1 Gece Konaklamalı)
2440. Bölge 2015 -2016 Dönemi Bölge Eğitim Asamblesi
26 – 29 Mart 2015 Bursa Crown Plaza / Nilüfer RK
2420. Bölge 2015 – 2016 Dönemi Bölge Eğitim Asamblesi
04 – 05 Nisan 2015 Wow Hotel – Yeşilköy / Çorlu RK
Gelibolu 100 Barış Konferansı
18 Nisan 2015 (Dünya Başkanının katılımı ile)
Dünya Başkanı Ziyareti
18 – 20 Nisan 2015
KOYE Toplu Diploma Töreni
19 Nisan 2015 (Dünya Başkanının katılımı ile)
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinliği
23 Nisan 2015
Gelibolu 100. Yıl Anma Töreni – Anzak Günü – Dostluk Çadırı
24 – 25 Nisan 2015 – Çanakkale
2440. Bölge - Bölge Konferansı
7 – 10 Mayıs 2015 Marmaris Club Yazıcı Turban / Güzelyalı RK
2420. Bölge - Bölge Konferansı
16 – 19 Mayıs 2015 Erenköy RK
Dünya Çevre Günü
5 Haziran 2015
Uluslararası Konvansiyon
5 – 15 Haziran 2015 Sao Paolo – Brezilya
Guvernörlük Devir Teslim Töreni Toplantısı
28 Haziran 2015 Bayrampaşa RK
www.golcukrotary.org
Sayfa 9
Download

Gölcük Rotary Kulübü: golcukrotary.org