Adım Kontrol Cihazı
KULLANIM KILAVUZU
PC441
KK-PC441-008-02
2
Cihaz üzerinde değişiklik yapmayın ve tamir etmeye çalışmayın, cihazın tamiratı yetkili
servis elemanları tarafından yapılmalıdır.
Cihazın bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 10 yıl dır.
Cihazın fabrika çıkışındaki konfigürasyonu her sisteme uygun değildir, kullanıcı
tarafından mevcut sistemin ihtiyacına göre mutlaka değiştirilmelidir.
Cihaz ile ilgili bağlantıları bağlantı şemasına uygun olarak yapmadan önce cihaza enerji
vermeyin ve cihaz enerjili iken terminallere dokunmayın.
Cihaz bağlantıları yapılmadan önce ürün koduna bakılarak, besleme geriliminin
kullanılacağı yere uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Sensör ve sinyal kablolarının güç kablolarından veya anahtarlamalı çalışan endüktif yük
kablolarından uzak olması sağlanmalı veya elektriksel olarak etkilenmesi önlenmelidir.
Cihazın bozulması durumunda, bulunduğu sistemde oluşabilecek kaza ve zararları
engellemek için harici önlemler alınmalıdır.
Cihaz üzerinde sigorta ve devre kesici bir anahtar yoktur, bunlar kullanıcı tarafından
dışarıdan bağlanmış olmadır.
Cihaz içerisine sıvı maddeler ve metal parçaların girmesi mutlaka engellenmelidir. Aksi
durumda yangın ve elektrik çarpması gibi kazalara sebep olabilir.
Bu cihazı yanıcı ve patlayıcı gazların olduğu ortamlarda kullanmayın. Kontak
noktalarında oluşabilecek elektrik arkından dolayı patlama veya yangına sebep olabilir.
Bu cihaz endüstriyel işletmelerde, eğitimli kişiler tarafından kullanılmak üzere üretilmiştir,
güvenlik gereği ev ve benzeri yerlerde kullanılması uygun değildir.
Cihazı kullanmadan bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Bu kılavuzdaki uyarılara
uyulmamasından kaynaklanan kaza ve zararların sorumluluğu kullanıcıya aittir.
UYARILAR
AÇIKLAMA
Uyarılar
İçindekiler
Cihazın Tanımı
Kullanıma Hazırlık Aşamaları
Bağlantı Şeması
Ürün Kodu
Teknik Özellikler
Sıcaklık Sensörleri
Gösterge ve Tuş Fonksiyonları
Konfigürasyon
Konfigürasyon Sayfası Parametreleri
Program Oluşturma
Program Sayfası Parametreleri
Operatör Sayfası
Operatör Sayfası Parametreleri
Auto-Tune İşlemi
Çalışma Modları
Motorlu Oransal Vana Kontrolü
Programların Yürütülmesi
Seri İletişim
Konfigürasyon Klavuzu
İÇİNDEKİLER
Sayfa No:
2
3
4
5
6
8
9
10
11
13
15
25
27
29
30
32
33
34
35
37
41
3
4
800 Adım, 100 Program Adım Kontrol
Adımlarda Röle Konumlarını Programlama İmkanı
7 Farklı Enerji Kesinti davranışı
Geri-Beslemesiz Oransal Vana Kontrolü (Yüzer Kontrol)
PID Isıtma / Soğutma
Auto-Tuning (PID parametrelerinin otomatik ayarı)
Otomatik / Manüel / Programlı Çalışma Modları
Bumpless Transfer Özelliği
Sensör Arıza Tespiti
Rampa Fonksiyonu
Retransmisyon (Proses ve Set değerleri için)
18 Farklı Röle Fonksiyonu
ON/OFF, P, PI, PD, PID Kontrol
Lineer ve Zaman-Oransal Kontrol Çıkışı
100ms Örnekleme ve Kontrol Çevrimi
Standart MODBUS RTU İletişim Protokolü
2 Adet 4 Digit Nümerik Gösterge
4 Adet LED Gösterge
1 Adet Transmitter Besleme Çıkışı (24Vdc)
1 Adet Üniversal Sensör Girişi (TC, RT, mA, mV, V )
1 Adet RS485 İletişim Birimi
1 Adet Analog Çıkış (0/4-20mA, 0/2-10V)
2 Adet Röle veya Lojik Çıkış (24V)
100-240Vac Üniversal veya 24Vac/dc Besleme
Giriş/Çıkış Modülleri Arası İzolasyon
PC441 Model cihazlar, endüstriyel ortamlardaki bir çok proses değişkeninin ölçümü ve
kontrolü amacı ile tasarlanmış, tamamen modüler ve her modülü müstakil olarak konfigüre
edilebilir cihazlardır. Tasarım aşamasında uluslararası standartlara uyum, güvenilirlik ve
kullanım kolaylığı temel alınmıştır. Bu nedenle birçok sektörde çok farklı kontroller için
rahatlıkla kullanılabilen ergonomik cihazlardır.
CİHAZIN TANIMI
5
Bu kullanım klavuzu yukarıdaki işlem sırasına göre hazırlanmıştır. Bu işlemlerin nasıl
yapılacağı ilgili bölümlerde ayrıntılı olarak verilmiştir.
Son olarak yetkisiz kişilerin müdehalelerini engellemek üzere yine konfigürasyon
sayfasına girerek güvenlik ile ilgili parametreleri ayarlayınız ve Proses-Ekranına
dönünüz.
Kullanacağınız diğer çalışma modlarına geçerek cihazın tüm fonksiyonlarını kontrol
ediniz.
Auto-Tune işlemi ile bulunan PID parametrelerinin doğruluğundan emin olmak için
cihaza yeni bir set değeri giriniz ve çalışmasını izleyiniz.
Cihazın kontrol çıkışları PID olarak çalışacak ise ve PID parametrelerini manuel olarak
girmediyseniz, bu parametreleri cihazın kendisinin hesaplaması için Auto-Tune işlemi
yapınız.
Kontrol edilecek sistemi çalışmaya hazır hale getiriniz ve sisteme cihaz ile birlikte tekrar
enerji veriniz.
Cihazın enerjisini kesiniz ve bağlantı şemasına göre diğer bağlantıları yapınız.
Alarm olarak seçtiğiniz rölelerin operatör sayfasındaki set değerlerini ve histerezislerini
ayarlayınız.
Cihaz uygun bir şekilde konfigüre edildikten sonra program sayfasına giriniz ve
istediğiniz programları oluşturunuz.
Cihazın diğer bağlantılarını yapmadan önce sadece besleme gerilimi veriniz ve
konfigürasyon sayfasına girerek sisteminize en uygun konfigürasyonu yapınız.
PC441 Model cihazlar tamamen modüler cihazlardır bu nedenle cihazı kullanılmaya
başlanmadan önce ürün koduna bakarak besleme geriliminin ve giriş çıkış modullerinin
uygun olup olmadığı kontrol ediniz.
Cihazı kullanmaya başlamadan önce bu kullanım klavuzunundan yararlanarak aşağıdaki
işlemleri sırası ile yapınız.
KULLANIMA HAZIRLIK AŞAMALARI
Röle Çıkış modülleri (Bu modülülerin içeriği ürün kodu ile, fonksiyonları ise
konfigürasyon sayfasındaki “R1.F, R2.F” parametreleri ile belirlenir).
O1
R1,R2
Besleme gerilimi girişi (Besleme gerilimi ürün kodu ile belirlenir).
Analog Çıkış modülü (Bu modülün içeriği ürün kodu ile, fonksiyonu ise
konfigürasyon sayfasındaki “O1.F” parametresi ile belirlenir).
S1
PS
Açıklama
Üniversal sensör giriş modülü (Proses değeri ölçümü için kullanılan sensör bu
modüldeki uygun sembolün bulunduğu klemenslere bağlanmalıdır).
6
Modül
Şekil-1
BAĞLANTI ŞEMASI
Gerilim Girişi (V)
Transmitter Besleme
(24Vdc/30mA)
RT Girişi (3 Telli)
RT Girişi (2 Telli)
NO/NC
Kontak*
NO
Kontak*
Röle/SSR Çıkışları *
Analog Çıkış *
(0-20mA/0-10V)
RS-485
İletişim Bağlantısı *
(MODBUS - RTU)
* Opsiyoneldir. Lütfen Cihaz Tip Etiketine bakınız.
Besleme Bağlantısı *
Akım Girişi (mA)
TC Girişi
(B,E,J,K,L,N,R,S,T,U)
7
00
8
Röle çıkış modülleri ürün kodunda kontak veya lojik çıkış olarak kodlanabilir, fakat
bu kullanım klavuzunda bu çıkışlardan bahsederken sadece röle ifadesi
kullanılmıştır.
Röle Çıkış Modülleri :
0 = Yok
1 = NO Kontak
2 = 24V Lojik Çıkış (SSR Sürmek İçin)
Analog Çıkış Modülü :
0 = Yok
1 = 0/4-20mA Akım Çıkış
2 = 0/2-10V Gerilim Çıkış
3 = RS485 İletişim Birimi
Besleme Gerilimi :
0 = 100-240Vac (Üniversal)
1 = 24Vac/dc
PC441- 0 0
ÜRÜN KODU
Hafıza
Doğruluk
Örnekleme Zamanı
Ortam Sıcaklığı
Koruma Sınıfı
Ölçüler
Pano kesim ölçüleri
Ağırlık
Kontak Ömrü
Analog Çıkış (O1)
Röle Çıkışları (R1,R2)
Analog Giriş Empedansları
Transmitter Besleme (TX)
Üniversal Sensör Girişi (S1)
Besleme Gerilimi (PS)
Güç Tüketimi
9
100-240Vac/dc : +%10 -%15 24Vac/dc : +%10 -%20
4W,6VA
Termokupl : B,E,J,K,L,N,R,S,T,U
İki Telli Transmitter : 4-20mA
Rezistans Termometre : PT100
Akım : 0/4-20mA
Gerilim : 0-50mV, 0/2-10V
24Vdc ( Isc = 30mA )
Termokupl, mV : 10M
Akım : 10
Gerilim : 1M
Akım : 0/4-20mA (RL 500 ) Gerilim : 0/2-10V (RL 1M )
Kontak : 250Vac, 5A
Lojik Çıkış : 24Vdc, 20mA
Yüksüz : 10.000.000 anahtarlama
250V, 5A Rezistif Yükte : 100.000 anahtarlama
100 yıl, 100.000 yenileme
+/- %0.2
100ms
Calışma : -10...+55C
Depolama : -20...+65C
Gövde : IP20
Ön Panel : IP54
Genişlik : 48mm
Yükseklik : 48mm Derinlik : 108mm
45+/-0,5 mm x 45+/-0,5 mm
154gr
TEKNİK ÖZELLİKLER
Standart
IEC584-1
IEC584-1
IEC584-1
IEC584-1
DIN43710
IEC584-1
IEC584-1
IEC584-1
IEC584-1
DIN43710
IEC751
Sensor Tipi
Type-B Termokupl (Pt%18Rh-Pt)
Type-E Termokupl (Cr-Const)
Type-J Termokupl (Fe-Const)
Type-K Termokupl (NiCr-Ni)
Type-L Termokupl (Fe-Const)
Type-N Termokupl (Nicrosil-Nisil)
Type-R Termokupl (Pt%13Rh-Pt)
Type-S Termokupl (Pt%10Rh-Pt)
Type-T Termokupl (Cu-Const)
Type-U Termokupl (Cu-Const)
Pt-100 Rezistans Termometre
10
140, 3308
-328, 1544
-328, 1562
-328, 2480
-328, 1652
-328, 2372
104, 3200
104, 3200
-328, 752
-328, 1112
-328, 1544
(oF)
Sıcaklık Aralığı
(oC)
60, 1820
-200, 840
-200, 1120
-200, 1360
-200, 900
-200, 1300
-40, 1760
-40, 1760
-200, 400
-200, 600
-200, 840
SICAKLIK SENSÖRLERİ
4
3
2
1
R1 LEDİ
R2 LEDİ
MN LEDİ
SN LEDİ
PV GÖSTERGESİ
ST GÖSTERGESİ
1
2
3
4
5
6
Programlı-Kontrol modunda iken yanar ve program yürütülürken
zaman ilerlediği sürece 1 saniye aralıkla yanıp söner.
Proses-Ekranında proses değerini veya hata mesajlarını, diğer
ekranlarda parametre ismini gösterir.
Proses-Ekranında bu göstergenin fonksiyonu çalışma moduna
göre belirlenir, diğer ekranlarda parametre değerini gösterir.
Manuel-Konrtol modunda iken yanar.
“R2” Röle modülü enerjili iken yanar.
“R1” Röle modülü enerjili iken yanar.
6
5
11
PROSES-EKRANI:
Cihaza enerji verildiğinde,
gestergelerde 2 saniye
kadar program versiyonu
görüntülendikten sonra
“PV” göstergesinde ölçülen
proses değeri veya hata
mesajı, “ST” göstergesinde
ise çalışma moduna göre,
en çok kullanılan parametre
görüntülenir. Bu ekran
Proses-Ekranı olarak
adlandırılır. Normal çalışma
sırasında sürekli olarak bu
ekran kullanılır.
GÖSTERGE VE TUŞ FONKSİYONLARI
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Ekranda gösterilemeyecek kadar yüksek bir değer.
Ekranda gösterilemeyecek kadar düşük bir değer.
____
Herhangi bir ekranda iken kısa basıldığında bir sonraki parametreye geçilir.
Proses-Ekranında iken 5sn basılı tutulduğunda Auto-Tune işlemi başlatılır.
Onay gerektiren durumları onaylamak için 2sn basılı tutulur.
Parametre seçeneğini veya değerlerini değiştirmek için kullanılır.
Parametre seçeneğini veya değerlerini değiştirmek için kullanılır.
Proses-Ekranında iken, kısa basıldığında kilitli röleler resetlenir,
5sn basılı tutulduğunda ise çalışma modu değiştirilir.
Diğer ekranlarda iken, kısa basıldığında sayfa başına dönülür,
2sn basılı tutulduğunda ise Proses-Ekranına dönülür.
TUŞ FONKSİYONLARI
“S1” Girişindeki sensör algılanamıyor.
err.1
HATA MESAJLARI
N O P Q R S T U V W X Y Z
N
A B C D E F G H I J K L M
A
ALFABETİK KARAKTERLERİN GÖSTERİMİ
____
13
Not: Konfigürasyon sayfasında parametrelerin numaralarını görerek ilerlemek için “D” ve “B”
tuşlarına birlikte basınız.
Aşağıdaki Şekil-3, bu işlemlerin grafik gösterimidir.
Parametrenin ayar seçeneğini değiştirmek için “A” ve “B” tuşlarını, bir sonraki parametreye
geçmek için “C” tuşunu kullanınız. “D” tuşuna kısa süreli olarak basıldığında sayfa başına, uzun
süreli olarak basıldığında ise Proses-Ekranına dönülür.
Artık “C” tuşuna basarak sırası ile diğer konfigürasyon parametrelere ulaşabilirsiniz .
Parametre ekranında “PV” göstergesinde parametrenin ismi, “ST” göstergesinde parametrenin
ayar seçeneği görünür.
“C” tuşuna bastığınızda girdiğiniz şifre yalnış ise Proses-Ekranına dönülür, doğru ise
konfigürasyon sayfasındaki ilk parametreye ulaşılır.
PV göstergesinde “C.2” mesajı varken “A” ve “B” tuşları ile “ST” göstergesindeki değeri
konfigürasyon sayfasının giriş şifresine ayarlayınız (Bu şifrenin fabrika ayarı “0” dır).
Konfigürasyon sayfasına girmek için cihaz enerjili iken “PV” göstergesinde “C.2” mesajı görünene
kadar “D” ve “C” tuşlarının ikisini birden baslı tutunuz.
Konfigürasyon sayfasına giriş ve parametrelerin ayarlanması:
Konfigüre edilmemiş bir cihazı sisteminize bağlamadan önce sadece besleme gerilimi veriniz ve
aşağıdaki talimatlara göre konfigüre ediniz.
Ayrıca cihazın kontrol tipini ve çalışma şeklini belirleyen temel parametreler ve kontrol algoritması için
gerekli ayarlar yine konfigürasyon sayfasındadır.
PC441 serisi cihazlarda sipariş koduna bağlı olarak bir adet analog giriş, bir adet analog çıkış ve iki
adet röle çıkış modülü bulunabilir. Bu modüllerin tipleri, foksiyonları ve skalaları konfigürasyon
sayfasındaki parametreler ile belirlenir.
PC441 Serisi cihazlar çok amaçlı kullanım için tasarlanmış kontrol cihazlarıdır. Bu nedenle her türlü
prosese uygun giriş/çıkış modülleri olan her türlü işletme koşuluna uygun olacak şekilde kullanılabilen
cihazlardır. Bu cihazlar çok farklı sensör ve giriş sinyalleri ile çalışabilmekte, her çıkışı ayrı bir kontrol
için kullanılabilmektedir. Bu nedenle PC441 cihazı kullanılmaya başlanmadan önce, giriş/çıkış
tiplerinin ve fonksiyonlarının, kontrol tipinin ve kullanım özelliklerinin en uygun şekilde ayarlanması
gerekir.
KONFİGÜRASYON
Proses-Ekranı
2sn
Şekil-3
Konfigürasyon Parametreleri:
Üst göstergede parametre ismi, alt
göstegede ayar seçeneği görünür.
Ayar seçeneğini değiştirmek için
“A” ve “B” tuşları kullanılır.
Konfigürasyon Sayfası Giriş Şifresi
“A” ve “B” tuşları ile şifreyi giriniz.
(Bu şifrenin fabrika ayarı “0” dır)
Konfigürasyon sayfası parametrelerinin ayrıntılı açıklamaları bir
sonraki bölümde verilmiştir.
sc.2
0
1
2sn
C
dp
C
fs
off
C
c.2
0
DC (4 saniye boyunca bu iki tuşa bilikte basınız)
23.8
0.0
s1.t
tc-j
2sn
2sn
Şifre yalnış ise.
dp
s1.t
tc-j
Par. 02
Par. 03
1
fs
off
Par. 01
15
Tablo-1
TC-B
TC-E
TC-J
TC-K
TC-L
TC-N
TC-R
TC-S
TC-T
TC-U
RT
0-50
0-20
4-20
0-10
2-10
Sensör Tipi
Type-B Termokupl (Pt%18Rh-Pt)
Type-E Termokupl (Cr-Const)
Type-J Termokupl (Fe-Const)
Type-K Termokupl (NiCr-Ni)
Type-L Termokupl (Fe-Const)
Type-N Termokupl (Nicrosil-Nisil)
Type-R Termokupl (Pt%13Rh-Pt)
Type-S Termokupl (Pt%10Rh-Pt)
Type-T Termokupl (Cu-Const)
Type-U Termokupl (Cu-Const)
Pt-100 Rezistans Termometre
0-50mV
0-20mA
4-20mA
0-10V
2-10V
No
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ayar Seçenekleri : Tablo-1
“S1” üniversal sensör girişine bağlanan sensörün tipini belirler. Bu sensör
proses değeri ölçümü için kullanılır.
Not: “EU” termokupl veya rezistans termometre ile sıcaklık ölçümleri için
“hU” parametresi ile belirlenen sıcaklık birimidir. Diğer durumlarda ölçülen
değişkene ait mühendislik birimidir.
Uyarı: Bu parametre değiştirildiğinde birimi “EU” olan tüm parametreler
yeniden ayarlanmalıdır.
Ayar Aralığı : 0 - 3
Birimi “EU” olan tüm parametrelerin göstergedeki ondalık derecesini
(Noktadan sonraki hane sayısını) belirler.
Ayar Seçenekleri : OFF, on
Fabrika ayarlarına dönmek için bu parametre “ON” konumuna getirilmeli ve
iki saniye “C” tuşuna basılmalıdır.
KONFİGÜRASYON SAYFASI PARAMETRELERİ
s1.ll
0.0
s1.hl
800.0
s1.bl
h
hu
%C
tsv
0.0
ftc
2.0
o1.f
OFF
Par. 04
Par. 05
Par. 06
Par. 07
Par. 08
Par. 09
Par. 10
Birim : EU
Birim : EU
Birim : EU
Tablo-4
off
pco
nco
PVT
SPT
Analog Çıkış Fonksiyonu
Yok
Pozitif yöndeki PID kontrol çıkışı.
Negatif yöndeki PID kontrol çıkışı.
Proses değeri iletimi (Proses Transmitter)
Set değeri iletimi (Set Point Transmitter)
0
1
2
3
4
Birim : sn
No
Ayar Seçenekleri : Tablo-4
“O1” Analog çıkış modülünün fonksiyonunu belirler.
Ayar Aralığı : 0.1 - 10.0
Analog girişlere uygulan sayısal filtrenin zaman sabitini belirler. Bu değer
artırıldığında okuma kararlılığı artar, fakat okuma hızı düşer.
Ayar Aralığı : $00.0 - 100.0
Termokupl veya rezistans termometre ile sıcaklık ölçümlerinde, oluşan bir
hatayı düzeltmek için ölçülen değere ilave edilir.
Ayar Seçenekleri : %C (ºC), %F (ºF)
Termokupl veya rezistans termometre ile sıcaklık ölçümlerinde, sıcaklık
birimini belirler.
Ayar Seçenekleri : L (Alt değer) , H (Üst değer)
“S1” Üniversal sensör girişine bağlanan sensörün algılanamaması
durumunda, skalanın hangi değerini alacağını belirler.
Ayar Aralığı : $99.9 - 999.9
“S1” Üniversal sensör giriş modülünün skala üst değerini belirler.
Ayar Aralığı : $99.9 - 999.9
“S1” Üniversal sensör giriş modülünün skala alt değerini belirler.
o1.t
4-20
o1.ll
0.0
o1.hl
800.0
r1.f
pco
Par. 11
Par. 12
Par.13
Par. 14
0
1
2
3
4
5
6
7
No
0-20mA
20-0mA
4-20mA
20-4mA
0-10V
10-0V
2-10V
10-2V
Analog Çıkış Tipi
17
Birim : EU
0
1
ULC
No
Tablo-6
off
Üst Limit
Kontrol
Yok
Ayar Seçenekleri : Tablo-6
0
1
0
SET.n
Röle Fonksiyonu
“R1” Röle çıkış modülünün fonksiyonunu belirler.
Ayar Aralığı: $99.9 - 999.9
PV
Birim : EU
“O1” Analog çıkış modülünün transmitter olarak kullanılması durumunda,
çıkış skalasının üst değerini belirler.
Ayar Aralığı: $99.9 - 999.9
“O1” Analog çıkış modülünün transmitter olarak kullanılması durumunda,
çıkış skalasının alt değerini belirler.
Uyarı: İlk dört seçeneğin kullanılabilmesi için ürün kodunda bu modülün
“0/4-20mA” olarak, son dört seçeneğin kullanılabilmesi için ise “0/2-10V”
olarak seçilmiş olması gerekir.
Tablo-5
0-20
20-0
4-20
20-4
0-10
10-0
2-10
10-2
Ayar Seçenekleri : Tablo-5
“O1” Analog çıkış modülünün tipini belirler.
KONFİGÜRASYON SAYFASI PARAMETRELERİ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ULA
LLA
UDA
lda
oba
iba
pco
nco
pof
nof
opn
cls
dsc
run
fns
stp
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
SET.n
SET.n
SET.n
SP-SET.n
SP-SET.n
SP+SET.n
SP+SET.n
SP-SET.n
SP+SET.n
Pozitif yöndeki PID kontrol çıkışı
Negatif yöndeki PID kontrol çıkışı
Pozitif kontrol çıkışı uyarısı
Negatif kontrol çıkışı uyarısı
Oransal vana açma çıkışı
Oransal vana kısma çıkışı
Seri iletişim ile kontrol
Program yürütülüyor uyarısı
Program sonu uyarısı
Adım uyarısı
Band İçi
Alarm
Band Dışı
Alarm
Alt Sapma
Alarm
Üst Sapma
Alarm
Alt Limit
Alarm
Üst Limit
Alarm
Alt Limit
Kontrol
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
Not: Alarm çizimlerinde taralı olarak gösterilen bölgeler histerezis
bölgeleridir ve her rölenin histerezisi kendisine ait “HYS.n” parameresi ile
belirlenir. ( Burada “n” ile gösterilen değer röle numarasıdır ).
Alarm çizimlerindeki “1” ler ilgili rölenin enerjili olduğunu “0” lar ise enerjisiz
olduğunu ifade eder.
2
LLC
ALARMLAR
spll
$99.9
sphl
999.9
SPRR
OFF
NOS
20
NOP
40
tu
min
tdp
Par. 16
Par. 17
Par. 18
Par. 19
Par. 20
Par. 21
Par. 22
0
r2.f
ULC
Par. 15
Birim : EU
Birim : EU
19
Birim : EU
Ayar Aralığı : 0 - 1
Adım kontrol programlarındaki zaman değişkeninin ondalık derecesini
belirler.
Ayar Seçenekleri : sec (saniye) , min (dakika) , hur(saat)
Adım kontrol programlarındaki zaman birimini belirler.
Uyarı: Bir program için ayrılan adım sayısı ile program sayısının çarpımı
800’ü geçmemelidir.
Ayar Aralığı : 1 - 100
Adım kontrol program sayısını belirler.
Uyarı: Bu parametre değiştirildiğinde daha önce yazılmış olan programlar
bozulabilir. Bu nedenle önceden yazmış olduğunuz programları kontrol
ediniz ve gerekiyor ise yeniden yazınız.
Ayar Aralığı : 1 - 100
Adım kontrol programlarında bir program için ayrılacak olan adım sayısını
belirler.
Ayar Aralığı : OFF , 0.1 - 999.9
Kontrol set değerinin rampa şeklinde ilerlemesi isteniyor ise bir saatteki
ilerleme miktarını belirler.
Ayar Aralığı : [spll] - 999.9
Tüm set değerlerinin üst limitini belirler.
Ayar Aralığı : $99.9 - [sphl]
Tüm set değerlerinin alt limitini belirler.
Ayar Seçenekleri : Tablo-6
“R2” Röle çıkış modülünün fonksiyonunu belirler.
KONFİGÜRASYON SAYFASI PARAMETRELERİ
EPC
OFF
ab
1.0
fat
5
STC
OFF
poa
cnt
Par. 23
Par. 24
Par. 25
Par. 26
Par. 27
Birim : EU
Birim : sn
Enerji Kesinti Davranışı
Program kaldığı yerden devam eder.
“APPR” konumunda başlar. (Son set değeri ve zaman
dondurulur, proses değeri set değerinin yaklaşım
bandına girdiğinde kaldığı yerden devam eder).
“hold” konumunda başlar. (Son set değeri ve zaman
dondurulur, operatör tarafından “RUN” komutu
verildiğinde kaldığı yerden devam eder).
“PAUS” konumunda başlar. (Son set değeri ve zaman
dondurulur, kontrol çıkışı kesilir, “RUN” komutu
verildiğinde kaldığı yerden devam eder).
“PAUS” konumunda başlar, “RUN” komutu
verildiğinde kontrol çıkışı aktif olur ve “APPR”
konumuna geçer, proses değeri set değerinin
yaklaşım bandına girdiğinde kaldığı yerden devam
eder.
“PAUS” konumunda başlar, “RUN” komutu
verildiğinde kontrol çıkışı aktif olur ve “HOLD”
konumuna geçer, tekrar “RUN” komutu verildiğinde
kaldığı yerden devam eder.
Program bitirilmeden sonlandırılır.
No
0
1
2
3
4
5
6
Tablo-7
cNT
apr
hld
pus
a-p
h-p
brk
Ayar Seçenekleri : Tablo-7
Adım kontrol programlarının yürütülmesi sırasındaki enerji kesintilerinde,
programın ne şekilde devam edeceğini belirler.
Ayar Seçenekleri : off(Yok) , on(Var)
Adım kontrol programı yürütülmediği sürelerde sabit bir set değerine göre
kontrol yapılıp yapılmayacağını belirler.
Ayar Aralığı : cont (sürekli), 1 - 600
Adım kontrol programı tamamlandığında verilen program sonu uyarısının
süresini belirler.
Ayar Aralığı : 0.0 - 999.9
Adım kontrol programlarında kontrol set değerinin yaklaşım bandını
belirler.
Ayar Seçenekleri : off(Yok) , on(Var)
Her adımın sonunda ölçülen değerin, set değerinin yaklaşım bandına
girmesini beklemek için kullanılır.
cf
rev
popb
off
nopb
off
it
off
DT
off
cp
2.0
coll
$00.0
cohl
100.0
Par. 28
Par. 29
Par.30
Par. 31
Par. 32
Par. 33
Par. 34
Par. 35
Birim : sn
Birim : sn
Birim : sn
Birim : EU
Ayar Aralığı : [coll] - 100.0
PID kontrol çıkışının üst limitini belirler.
Ayar Aralığı : $00.0 - [cohl]
PID kontrol çıkışnın alt limitini belirler.
Birim : %
Birim : %
Uyarı: PID Kontrol uygulamalarında kontrol peiyodundan kaynaklanan
salınımlar olmaması için kontrol periyodu sistem ölü zamanına göre çok
küçük seçilmelidir.
Ayar Aralığı : 0.1 - 60.0
Bir kontrol çevriminin süresini belirler. ( Kontrol Periyodu )
Ayar Aralığı : off(Kapalı) , 0.1 - 999.9
Diferansiyel zaman sabiti.
Ayar Aralığı : off(Kapalı) , 1 - 6000
Integral zaman sabiti.
Ayar Aralığı : off(ON/OFF kontrol) , 0.1 - 999.9
21
Birim : EU
Negatif yöndeki PID kontrol çıkışının oransal bandını belirler.
Ayar Aralığı : off(ON/OFF kontrol) , 0.1 - 999.9
Pozitif yöndeki PID kontrol çıkışının oransal bandını belirler.
Ayar Seçenekleri : Dir (Proses artarken çıkış da artar),
rev (Proses artarken çıkış azalır)
Kontrol formunu (Yönünü) belirler.
KONFİGÜRASYON SAYFASI PARAMETRELERİ
cobl
0.0
codb
0.1
vtt
100
vdb
1.0
atf
PID
acp
ON
atsp
off
atHR
2.0
addr
1
baud
9.6
Par. 36
Par. 37
Par. 38
Par. 39
Par. 40
Par. 41
Par. 42
Par. 43
Par. 44
Par. 45
Birim : %
Birim : %
Birim : sn
Birim : %
Birim : EU
Birim : EU
Ayar Seçenekleri : 9.6 , 19.2 , 38.4
Seri iletişim hızını belirler.
Ayar Aralığı : off(Kapalı) , 1 - 255
Birim : Kbps
Birim : EU
Cihazın seri iletişim adresini belirler. Bir seri iletişim hattına bağlı olan
cihazların iletişim adresleri birbirinden farklı olarak seçilmelidir.
Ayar Aralığı : 0.1 - 100.0
Auto-Tune işlemi sırasında kullanılan histerezis değerini belirler. Sistem
kararsızlığının 5-20 katı olarak girilmelidir.
Ayar Aralığı : off(Kapalı) , $99.9 - 999.9
Auto-Tune işleminin belli bir set değerinde yapılması isteniyor ise bu set
değerini belirler.
Ayar Seçenekleri : off(Yok) , on(Var)
Kontrol periyodunun Auto-Tune işlemi ile otomatik olarak belirlenmesini
sağlar.
Ayar Seçenekleri : p, pI, pID ( P, PI, PID )
Auto-Tune işleminin hangi kontrol tipine göre yapılacağını belirler.
Ayar Aralığı : 0.1 - 25.0
Oransal vana ölü bandını belirller. Bu değer artırıldığında vana hareketleri
daha kararlı hale gelir fakat hassasiyet azalır.
Ayar Aralığı : 10 - 2500
Geri beslemesiz oransal vananın tam kapalı pozisyondan tam açık
pozisyona geçme süresi. (Bu süre ölçülerek belirlenmelidir).
Ayar Aralığı : 0.1 - 25.0
Çift yönlü PID kontrol kullanılırken kontrol cıkışının yön değiştirmesi
sırasındaki ölü bandı belirler.
Ayar Aralığı : $00.0 - 100.0
PID kontrol çıkışının ön değerini belirler. (Integral kapalı iken proses değeri
ile set değerinin eşit olduğu andaki kontrol çıkışı değeridir)
prty
EVN
prgs
on
nors
off
csps
on
asps
on
hyss
on
MC
OFF
aC
OFF
pc
on
Par. 46
Par. 47
Par. 48
Par. 49
Par. 50
Par. 51
Par. 52
Par. 53
Par. 54
23
Ayar Seçenekleri : off(Yok) , on(Var)
Programlı-Kontrol moduna giriş iznidir.
Ayar Seçenekleri : off(Yok) , on(Var)
Otomatik-Kontrol moduna giriş iznidir.
Ayar Seçenekleri : off(Yok) , on(Var)
Manuel-Kontrol moduna giriş iznidir.
Ayar Seçenekleri : off(Yok) , on(Var)
Histerezis değerlerinin “HYSn” operatör tarafından değiştirilebilmesi
iznidir.
Ayar Seçenekleri : off(Yok) , on(Var)
Rölelere ait “SETn” set değerlerinin operatör tarafından değiştirilebilmesi
iznidir.
Ayar Seçenekleri : off(Yok) , on(Var)
Kontrol set değerinin operatör tarafından değiştirilebilmesi iznidir.
Ayar Seçenekleri : off(Yok) , on(Var)
Adım kontrol programı tekrar sayısının operatör tarafından
değiştirilebilmesi iznidir.
Ayar Seçenekleri : off(Yok) , on(Var)
Adım kontrol program numarasının operatör tarafından değiştirilebilmesi
iznidir.
Ayar Seçenekleri : none(Yok) , odd(Tek) , evn(Çift)
Seri iletişimdeki parity tipini belirler.
KONFİGÜRASYON SAYFASI PARAMETRELERİ
mp
OFF
at
ON
COP
OFF
art
10
sc.1
0
sc.2
0
Par. 55
Par. 56
Par. 57
Par. 58
Par. 59
Par. 60
Ayar Aralığı : $999 - 9999
Konfigürasyon sayfasının giriş şifresini belirler.
Ayar Aralığı : $999 - 9999
Program sayfasının giriş şifresini belirler.
Ayar Aralığı : off(Yok) , 1 - 25
Birim : sn
Operatör parametrelerinde iken otomatik olarak Proses-Ekranına dönüş
süresini belirler.
Ayar Seçenekleri : off(Yok) , on(Var)
Operatör sayfasında, PID kontrol çıkışı seviyesini gösteren “COL”
parametresinin görünüp görünmeyeceğini belirler.
Ayar Seçenekleri : off(Yok) , on(Var)
Auto-Tune işlemi başlatma iznidir.
Ayar Seçenekleri : off(Yok) , on(Var)
Manuel pause moduna geçiş iznidir.
25
T.01
ON
ON
T.02
ON
OFF
T.03
OFF
ON
T.04
OFF
OFF
T.05
Zaman
Zaman
Zaman
bsp
Bir program oluşturmak için aşağıdaki Şekil-4’deki gibi program sayfasına girilir ve bir program
numarası seçilir. “C” tuşuna basarak bu programın adımlarına ait parametrelere ulaşılır ve ayarlanır.
Programın sonunu belirlemek için son adımın süresi “END” olarak seçilir ve 2 saniye “D” tuşuna
basılarak proses ekranına dönülür.
Program yazmaya başlamadan önce konfigürasyon sayfasından, “adım uyarısı” olarak kullanılacak
rölelerin fonksiyonu “STP” olarak seçilmelidir. Ayrıca bir programa ayrılacak adım sayısı ve en fazla kaç
program yazılacağı “NOS” ve “NOP” parametreleri ile belirlenmelidir. Bu cihazlarda 800 adımlık bir
program belleği vardır, bu nedenle “NOS” ve “NOP” parametrelerinin çarpımı 800’ü geçmemelidir.
OFF
Röle
OFF
Röle
PV
Set değeri
PC441 Serisi cihazlara, kontrol edilecek proses için aşağıdaki şekilde zamana bağlı programlar
yazılabilir. Bu programlar set değerinin zamana göre değişimini belirleyen adımlardan oluşur. Her adım
için bir “süre” ve “hedef set değeri” tanımlanır, ayrıca “adım uyarısı” olarak seçilmiş rölelerin konumları
belirlenir. Bu programlarda set değeri o andaki proses değerinden başlar ve konfigürasyon
sayfasındaki “BSP” parametresi ile belirlenen değerde son bulur.
PROGRAM OLUŞTURMA
2sn
Şekil-4
Program Sayfası Parametreleri:
Üst göstergede parametre ismi, alt
göstegede ayar seçeneği görünür.
Ayar seçeneğini değiştirmek için
“A” ve “B” tuşları kullanılır.
Program Sayfası Giriş Şifresi
“A” ve “B” tuşları ile şifreyi giriniz.
(Bu şifrenin fabrika ayarı “0” dır)
Program sayfası parametrelerinin ayrıntılı açıklamaları bir sonraki
bölümde verilmiştir.
t.n
0.0
2sn
C
t.01
0.0
C
prg
1
C
c.1
0
s.01
0.0
2sn
2sn
Proses-Ekranı
DC 2 saniye boyunca bu iki tuşa bilikte basınız)
23.8
0.0
Program sayfasına giriş ve parametrelerin ayarlanması:
Şifre yalnış ise.
t.02
0.0
B.01
off
a.01
off
S.01
0.0
t.01
0.0
PRG
1
-1
-2
-3
apr
hld
end
Açıklama
Birim : [ tu ]
27
Ayar Seçenekleri : (Tablo-8) , 0.0 - 360.0
2. Adımın süresi.
Ayar Seçenekleri : off(Enerjisiz) , on(Enerjili)
Birim : [ tu ]
1. Adımda “R2”nin konumunu belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için
“R2.F” parametresinin “STP” olarak seçilmiş olması gerekir.
Ayar Seçenekleri : off(Enerjisiz) , on(Enerjili)
1. Adımda “R1”in konumunu belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için
“R1.F” parametresinin “STP” olarak seçilmiş olması gerekir.
Ayar Aralığı : [spll] - [sphl]
Birim : EU
Bu adımda kontrol set değeri, hedef set değerinde
sabit tutulur ve proses değeri kontrol set değerinin
yaklaşım bandına girdiğinde bir sonraki adıma geçilir.
Bu adım buyunca Proses-Ekranında “APPR” mesajı
flaş yapar.
Bu adımda kontrol set değeri, hedef set değerinde
sabit tutulur ve operatör tarafından “RUN” komutu
verildiğinde bir sonraki adıma geçilir.
Bu adım buyunca Proses-Ekranında “HOLD” mesajı
flaş yapar.
Program sonunu belirtir. Her programın son adımında
adım zamanı “END” olarak seçilmelidir.
1. Adımın hedef set değeri.
No
Tablo-8
Ayar Seçenekleri : Tablo-8 , 0.0 - 360.0
1. Adımın süresi.
Ayar Aralığı : 1 - [nop]
Program numarası.
PROGRAM SAYFASI PARAMETRELERİ (1/1)
t.n
end
B.02
off
a.02
off
S.02
0.0
Birim : EU
Birim : [ tu ]
Uyarı: “n” ile gösterilen değer programın son adım numarasıdır. Bu
adımın süresi “END” olarak seçilmelidir.
Ayar Seçenekleri : (Tablo-8) , 0.0 - 360.0
n. Adımın süresi.
Ayar Seçenekleri : off(Enerjisiz) , on(Enerjili)
2. Adımda “R2”nin konumunu belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için
“R2.F” parametresinin “STP” olarak seçilmiş olması gerekir.
Ayar Seçenekleri : off(Enerjisiz) , on(Enerjili)
2. Adımda “R1”in konumunu belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için
“R1.F” parametresinin “STP” olarak seçilmiş olması gerekir.
Ayar Aralığı : [spll] - [sphl]
2. Adımın hedef set değeri.
29
Operatör Sayfası Parametreleri:
Üst göstergede parametre ismi, alt
göstegede bu parametrenin değeri
veya ayar seçeneği görünür.
Ayar seçeneğini değiştirmek için
“A” ve “B” tuşları kullanılır.
Proses-Ekranı
Operatör sayfası parametrelerinin ayrıntılı açıklamaları bir sonraki bölümde
verilmiştir.
HYS.2
0.1
nor
1
C
DLY
0
C
STSP
0.0
C
23.8
0.0
Operatör sayfasındaki parametrelerin hangilerinin kullanılacağı yapılan konfigürasyona göre belirlenir
ve sadece kullanılacak olan parametreler görünür. Konfigürasyon sonucu belirlenen bu parametreler
normal çalışma sırasında sürekli olarak kullanılan parametrelerdir bu nedenle Proses-Ekranında iken
istenildiği anda “C” tuşuna basılarak bu parametrelere ulaşılabilir ve “D” tuşuna basılarak yine
Proses-Ekranına dönülür. Bu parametrelerin ayarlanabilir olanlarının ayar izni istenirse konfigürasyon
sayfasındaki ilgili parametreler ile kaldırılabilir. Operatör sayfasındaki herhangi bir parametrede iken
hiçbir tuşa basılmaz ise “ART” parametresi ile belirlenen zaman dolunca otomatik olarak ProsesEkranına dönülür.
OPERATÖR SAYFASI
Birim : EU
psp
0.0
hys
0.1
set.2
0.0
Birim : EU
Ayar Aralığı : 0.1 - 100.0
Birim : EU
Kontrol histerezis değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için
oransal bandlardan birinin “OFF” seçilmiş olması gerekir.
Ayar Aralığı : [spll] - [sphl]
“R2” Modülünün set değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için
“R2.F” parametresinin ALARM seçilmiş olması gerekir.
Birim : EU
“R1” Modülünün set değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için
“R1.F” parametresinin ALARM seçilmiş olması gerekir.
set.1
0.0
Ayar Aralığı : [spll] - [sphl]
PID kontrol çıkışı seviyesini gösterir. Bu parametrenin görünebilmesi için
konfigürasyon sayfasındaki “COP” parametresinin “On” olarak seçilmiş
olması gerekir.
Birim : %
col
0.0
Anlık yürüyen set değerini gösterir.
Birim : [ tu ]
Kalan adım süresini gösterir.
RST
0.1
Ayar Aralığı : CONT(Sürekli Tekrar) , 1 - 250
Program başlatılmadan önce istenen tekrar sayısına göre ayarlanmalıdır.
Program yürütülüyor iken kalan tekrar sayısını gösterir.
NOR
1
Birim : [ tu ]
Birim : EU
Program öncesindeki geciktirme süresini belirler. RUN komutu
verildiğinde bu süre başlar ve adım numarası 00 olarak görünür. Seçilen
programın yürütülmesi bu süre bitince başlar.
Ayar Aralığı : [spll] - [sphl]
Program yürütülmediği zamanlardaki sabit set değeridir. Program yürütme
işlemleri arasındaki boş zamanlarda kontrol bu set değerine göre yapılır.
30
DLY
0
STSP
0.0
OPERATÖR SAYFASI PARAMETRELERİ
hys.2
0.1
hys.1
0.1
Birim : EU
Ayar Aralığı : ltc(Kilitli) , 0.1 - 100.0
Birim : EU
“R2” Modülünün histerezis değerini belirler. Bu parametrenin
görünebilmesi için “R2.F” parametresinin ALARM seçilmiş olması gerekir.
Ayar Aralığı : ltc(Kilitli) , 0.1 - 100.0
“R1” Modülünün histerezis değerini belirler. Bu parametrenin
görünebilmesi için “R1.F” parametresinin ALARM seçilmiş olması gerekir.
32
100.0
COL
ATSP
PV
ATHR
Zaman
Zaman
PID olarak çalışan bir cihaz yine ON/OFF olarak çalıştırılmak istenirse PID parametreleri fabrika
ayarlarına alınmalıdır.
Auto-Tune işlemi devam ederken “D” tuşuna basılır ise işlem iptal edilir.
Uygun ayarlar yapıldıktan sonra Proses-Ekranında iken “C” tuşuna 5 saniye kadar basarak AutoTune işlemini başlatınız. Auto-Tune işlemi başlatıldığında “ST” göstergesinde “AT” mesajı flaş yapar.
Sonuçların sağlıklı bir şekilde hesaplanabilmesi için Auto-Tune işlemi boyunca cihaza ve kontrol
edilen sisteme müdahale edilmemelidir. Auto-Tune işlemi sırasında cihaz belirlenen set değeri ve
histerezise göre 2-3 salınımlık bir ON/OFF kontrol yaptıktan sonra yeni PID parametrelerini hesaplar
ve kaydeder. Auto-Tune işlemi bittiğinde ekrandaki “AT” mesajı kaybolur ve cihaz yeni parametreler
ile sistemi PID olarak kontrol etmeye başlar. Auto tune işlemi bitirildikten sonra konfigürasyon
sayfasındaki “AT” parametresi yeniden “OFF” konumuma getirilmelidir.
Auto-Tune işlemini başlatmadan önce konfigürasyon sayfasındaki “ATSP” ve “ATHR” parametreleri
uygun bir şekilde ayarlanmalı ve “AT” parametresi “ON” konumuna getirilmelidir. “ATSP” parametresi
“OFF” durumunda brakılmış ise Auto-Tune işlemi o andaki set değerine göre yapılacaktır, bu nedenle
uygun bir set değeri seçiniz. En uygun PID parametrelerini elde etmek için, seçilen set değeri
prosesin tam gücünün ortalarına karşılık gelmelidir.
Her prosesin karakteristiği farklı olduğundan PID parametreleri de farklı olmalıdır. Auto-Tune işlemi,
bir prosese en uygun PID parametrelerini hesaplar ve kaydeder.
PC441 model cihazlara konfigürasyon yapılırken PID parametreleri ( POPB , NOPB , IT , DT , CP )
fabrika ayarlarında bırakılmış ise kontrol çıkışları ON/OFF olarak çalışır. PID olarak çalışmaya
başlamak için bu parametreler ya manuel olarak girilmeli yada Auto-Tune işlemi yapılmalıdır.
AUTO TUNE
33
D 5sn
23.8
0.0
Set
Değeri
Proses
Değeri
“MN” ve “SN” ledleri sönüktür.
Set değeri “A” ve “B” tuşları ile
seçilir.
D 5sn
23.8
0.0
Çıkış
Seviyesi
Proses
Değeri
Bu modda iken “MN” ledi yanar.
Çıkış seviyesi “A” ve “B” tuşları
ile ayarlanır.
D 5sn
23.8
01.__
PROGRAMLI KONTROL MODU : Kontrol işlemi seçilen programa göre yürütülür.
Bu modda iken “SN” ledi yanar.
R1
Proses
Yürütülecek program numarası
Değeri
R2
“A” ve “B” tuşları ile seçilir,
MN
“D”
ve “A” tuşuna birlikte
Program
basarak başlatılır, “D” ve “B”
SN
Numarası
tuşuna birlikte basarak durdurulur.
SN
MN
R2
R1
MANUEL KONTROL MODU : Kontrol çıkışı seviyesi manuel olarak belirlenir.
SN
MN
R2
R1
OTOMATİK KONTROL MODU : Kontrol işlemi seçilen set değerine göre yapılır.
PC441 model cihazlar üç farklı modda çalışabilir. Bu modlar sırası ile Otomatik-Kontrol modu,
Manuel-Kontrol modu ve Programlı-Kontrol modu olarak adlandırılır. Proses-Ekranında iken
istenildiği zaman 5 saniye süre ile “D” tuşuna basılarak bu modlar arasında geçiş yapılabilir.
Çalışma modu değiştirildiğinde Proses-Ekranındaki “ST” göstergesinin işlevi aşağıdaki gibi değişir.
İstenmeyen çalışma modu konfiğürasyon sayfasındaki “AC”, “MC” ve “PC” parametreleri ile
kapatılabilir. Çalışma modu değiştirilirken kapalı olan modlar atlanır.
ÇALIŞMA MODLARI
34
N
L
Vana Kıs
Vana Aç
Motorlu Oransal Vana Kontrolü
Röle
Röle
Aşağıda geri beslemesiz motorlu vana kontrolü için basit bir bağlantı şeması verilmiştir.
Motorlu oransal vana kontrolünde motor konumu, PID çıkışına göre kontrol edilir. Bu nedenle PID
parametreleri mutlaka belirlenmelidir. PID parametreleri manuel olarak belirlenmemiş ise, bu
parametreleri cihazın kendisinin belirlemesi için, Auto-Tune işlemi yapılmalıdır.
Geri beslemesiz oransal vana kontrolü yapmak için ayrıca vananın tam kapalı pozisyondan tam açık
pozisyona geçmesi için gereken süre ölçülerek konfigürasyon sayfasındaki “VTT” parametresine
girilmelidir.
Motorlu vana kontrolü yapabilmek için cihazın rölelerinden biri, vanayı açma yönünde hareket ettirmek
için kullanılmalı ve bu rölenin fonksiyonu “OPN” olarak seçilmelidir. Diğer bir röle ise, vanayı kısma
yönünde hareket ettirmek için kullanılmalı ve bu rölenin fonksiyonu da “CLS” olarak seçilmelidir.
PC441 Model cihazlar ile geri beslemesiz motorlu oransal vana kontrolü yapılabilmektedir. Geri
beslemesiz vana kontrolü Yüzer-Kontrol olarak da adlandırılır.
MOTORLU ORANSAL VANA KONTROLÜ
PC441
35
Program bitirildiğinde program sonu uyarısı olarak tanımlanmış olan röle enerjilenir ve “FAT”
parametresi ile belirlenen süre kadar enerjili kalır.
Program yürütülüyor iken ST göstergesinin ilk iki hanesinde yürütülmekte olan program numarası son
iki hanesinde ise adım numarası görünür ve SN ledi 1sn ara ile yanıp söner.
Yürütülen adımın zamanı “APR” veya “HLD” olarak seçilmiş ise bu adım buyunca ST göstergesinde
“APPR” veya “HOLD” mesajı flaş yapar.
Program yürütülürken beklemeden bir sonraki adıma geçmek için RUN komutu, programı bitmeden
durdurmak için STOP komutu verilmelidir.
Konfigürasyon sayfasındaki “MPE” parametresi “ON” olarak seçilmiş ise ilk STOP komutunda program
PAUSE durumuna geçer ve ST göstergesinde “PAUS” mesajı flaş yapmaya başlar.
PAUSE konumda iken tüm kontrol çıkışları kapatılır, zaman ve set değeri dondurulur. Bu konumda
RUN komutu verilirse program kaldığı yerden devam eder, STOP komutu verilirse tamamen
sonlandırılır.
Program yürütülürken “C” tuşuna basılarak operatör parametrelerine ulaşılabilir ve programın o
andaki durumu izlenebilir.
Ayrıca program yürütülüyor iken isetendiği zaman çalışma modu değiştirilerek set değeri ve kontrol
çıkışı manuel olarak değiştirilebilir. Tekrar Programlı-Kontrol moduna dönüldüğünde program kaldığı
yerden devam eder.
Program yürütülüyor iken adım uyarısı olarak seçilmiş ve adımlarda programlanmış olan röleler ilgili
adıma gelindiğinde enerjilenir.
Tuşlar ile verilen komutlar:
RUN Komutu : Önce “D” tuşu olmak üzere “D” ve “A” tuşuna birlikte basılarak verilir.
STOP Komutu : Önce “D” tuşu olmak üzere “D” ve “B” tuşuna birlikte basılarak verilir.
PC441 Model cihazlara yazılmış olan bir programı yürütmek için Proses-Ekranında iken “D” tuşuna 5
saniye basılarak Programlı-Kontrol moduna geçilmelidir.
Bu modda iken SN ledi yanar ve PV göstergesinde ölçülen proses değeri, ST göstergesinin ilk iki
hanesinde ise son seçilen program numarası görünür.
“A” ve “B” tuşları ile yürütülmek istenen program numarası seçilir ve RUN komutu verilerek bu
program başlatılır.
PROGRAMLARIN YÜRÜTÜLMESİ
SN
MN
R2
R1
SN
MN
R2
R1
SN
MN
R2
R1
SN
MN
R2
R1
STOP
23.8
01.02
RUN
23.8
HOLD
23.8
01.01
RUN
23.8
01.__
Program / Adım
Numarası
Proses
Değeri
Proses
Değeri
Program / Adım
Numarası
Proses
Değeri
Program / Adım
Numarası
Proses
Değeri
37
Function 16 = Write Multiple Registers
Function 06 = Write Single Register
Function 05 = Write Single Coil
Function 03 = Read Holding Registers
Function 01 = Read Coils
Desteklenen Standart MODBUS RTU Fonksiyonları:
Standart MODBUS RTU protokolündeki desteklenen fonksiyonlar, parametre adresleri ve iletişim için
gerekli olan diğer bilgiler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
Seri iletişim hattı üzerindeki cihazların her birine 1 ile 255 arasında ayrı bir iletişim adresi verilmelidir
fakat bir hat üzerindeki tüm cihazların iletişim hızı ve parity tipi aynı olmalıdır. Bu cihazların iletişim
adresi, iletişim hızı ve parity tipi konfigürasyon sayfasındaki “ ADDR, BAUD ve PRTY” parametreleri ile
belirlenir.
İletişim hattında kullanılan kablo Half-Duplex RS485 iletişime uygun ekranlı bir data kablosu olmalıdır
ve bu kablo tüm cihazlara tek bir hat şeklinde paralel olarak bağlanır. Hattın başında ve sonunda uygun
bir sonlandırma direnci olmalıdır. Uygun bir şekilde hazırlanmış ve 9600 Bps hızında iletişimin yeterli
olduğu bir hattın boyu 1000 metreye kadar uzatılabilir.
Seri iletişim Half-Duplex RS485 hattı üzerinden yapılır. Bir hat üzerine 32 adet cihaz bağlanabilir.
PC441 Model cihazlar standart MODBUS RTU protokolü ile, slave modda seri iletişim kurulabilecek
şekilde tasarlanmıştır. Bu iletişim ile cihazdaki tüm parametrelere ve değişkenlere ulaşılabilir. Bu
parametreler okunabilir ve set edilebilir.
SERİ İLETİŞİM
Adres
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Açıklama ( 1 / 0 )
Auto-Tune ( ON / OFF )
“R1” röle modülü ( ON / OFF )
“R2” röle modülü ( ON / OFF )
Rezerve
Rezerve
ERR1 Hatası ( Var / Yok )
Rezerve
Rezerve
Genel Hata ( Var / Yok )
( RUN / STOP )
PAUSE ( Var / Yok )
HOLD ( Var / Yok )
APPR ( Var / Yok )
FNS ( Var / Yok )
BIT Tipi Parametreler (COILS)
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yazma İzni
Açıklama
Geçerli ondalık derecesi
Ölçülen proses değeri
Kontrol set değeri
PID kontrol çıkışı seviyesi
Çalışma modu
1.Sensörden ölçülen proses değeri
Rezerve
Rezerve
Anlık yürüyen set değeri
Vana hareket yönü
Vana konumu
Program numarası
Program dışı kontrol set değeri
Program geciktirme süresi
İstenen tekrar sayısı
Kalan tekrar sayısı
Yürütülmekte olan adım numarası
Adım sonuna kalan süre
REGISTER Tipi Parametreler ( REGISTERS)
Adres
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ayar Aralığı
0
3
-1999 9999
-1999 9999
-1000 1000
0
2
-1999 9999
-1999 9999
-1999 9999
-1999 9999
0
2
0 1000
1 100
-1999 9999
0 3600
0 250
0 250
0 100
0 3600
Çarpan Birim Yazma İzni
1
Yok
10^DP EU
Yok
10^DP EU
10
%
1
10^DP EU
Yok
10^DP EU
Yok
10^DP EU
Yok
10^DP EU
Yok
1
Yok
10
%
Yok
1
10^DP EU
10^TDP TU
1
1
Yok
1
Yok
10^TDP TU
Yok
39
Adres
Açıklama
Ayar Aralığı Çarpan Birim Yazma İzni
-1999 9999 10^DP EU
20 1.Seçmeli Set Noktası
-1999 9999 10^DP EU
21 2.Seçmeli Set Noktası
-1999 9999 10^DP EU
22 3.Seçmeli Set Noktası
-1999 9999 10^DP EU
23 4.Seçmeli Set Noktası
-1999 9999 10^DP EU
24 5.Seçmeli Set Noktası
-1999 9999 10^DP EU
25 6.Seçmeli Set Noktası
-1999 9999 10^DP EU
26 7.Seçmeli Set Noktası
-1999 9999 10^DP EU
27 8.Seçmeli Set Noktası
-1999 9999 10^DP EU
28 “R1” Modülünün set değeri
-1999 9999 10^DP EU
29 “R2” Modülünün set değeri
-1999 9999 10^DP EU
30 Rezerve
-1999 9999 10^DP EU
31 Rezerve
1 1000 10^DP EU
32 Kontrol histerezis değeri
0 1000 10^DP EU
33 “R1” Modülünün histerezis değeri
0 1000 10^DP EU
34 “R2” Modülünün histerezis değeri
0 1000 10^DP EU
35 Rezerve
0 1000 10^DP EU
36 Rezerve
Not: Diğer parametrelerin iletişim bilgileri için lütfen üretici firma ile görüşünüz.
41
Analog Çıkış Modülü kullanmak istiyorsanız, o1.f parametrelsinden PID kontrol için
kullanmak istediğiniz çıkış türünü Analog Çıkış Fonksiyonu tablosunda yer alan
pco,nco seçeneklerinden yapmak istediğiniz uyglamaya uygun olanını
seçtiğinizden,
Röle Çıkış Modülü kullanmak istiyorsanız r1.f,r2.f parametrelerinden PID kontrol
için kullanmak istediğiniz röle çıkışına ait Röle fonksiyonunu Röle Fonksiyon
tablosunda yer alan pco,nco,pof,nof,,opn,cls,dsc seçeneklerinden yapmak
istediğiniz uygulamaya uygun olanını seçtiğinizden,
PID Kontrol yapmak için;
o1.hl parametresine analog çıkış modülünün çıkış vermesini istediğiniz üst skala
değerini belirttiğinizden,
o1.ll parametresine analog çıkış modülünün çıkış vermesini istediğiniz alt skala
değerini belirttiğinizden,
o1.t,o2.t parametresinin cihaz etiketinde belirtilen akım/gerilim çıkış tipine uygun
seçilmiş olduğundan,(Analog çıkış sayısı opsiyoneldir, farklılık gösterebilir. Analog
Çıkış Tipi Sayfa 16’ da Tablo-5 ‘te yer almaktadır.)
o1.f parametresini çıkışa yüklemek istediğiniz fonksiyona göre seçtiğinizden, (Analog
çıkış sayısı opsiyoneldir, farklılık gösterebilir. Analog Çıkış Fonksiyonları Sayfa 18’ de
Tablo-4 ‘te yer almaktadır.)
r1.f,r2.fparametrelerine her bir röleye yüklemek istediğiniz fonksiyona göre
seçtiğinizden,(Röle çıkış sayısı opsiyoneldir, farklılık gösterebilir. Röle Fonksiyonları
Sayfa 17 ve sayfa 18 ‘de yer alan Tablo-6 ‘da yer almaktadır.)
s1.hl parametresine yapmak istediğiniz uygulama için S1 girişine bağlı sensörden
gelen verinin üst skala değerini belirttiğinizden,
s1.ll parametresine yapmak istediğiniz uygulama için S1 girişine bağlı sensörden
gelen verinin alt skala değerini belirttiğinizden,
s1.t parametresine kullanmak istediğiniz sensör tipine uygun şekilde seçildiğinizden,
(S1 Üniversal Sensör Girişi Sayfa 15’ te Tablo-1 ‘de yer almaktadır.)
Cihazı kullanmaya başlamadan önce bu kullanım klavuzunundan yararlanarak aşağıdaki
işlemleri sırası ile yaptığınızdan emin olunuz.
KONFİGÜRASYON KLAVUZU
42
Cihaz ana bekleme ekranındayken ”C” tuşuna 5 sn kadar basılı tutmak yeterlidir. AutoTune işlemi yapılırken cihaz göstergesinde at ifadesi yanar ve söner. Bu ifade AutoTune işlemi bittiğinde ekrandan kaybolur. Auto-Tune işlemi devam ederken “D“ tuşuna
basılarak Auto-Tune işlemi iptal edilebilir.
at parametresini on olarak seçiniz.
athr parametresine Auto-Tune işlemi sırasında kullanılan histerezis değerini giriniz.
(Bu değer cihazın yapacağı Auto-Tune işleminin hassaslığını ayarlamaktadır.)
atsp parametresine Auto-Tune işleminin yapılacağı sıcaklık set değerini giriniz.Bu
değer Yapılacak prosesin tam gücünün ortalarına dek gelmelidir.
Auto-Tune İşlemini başlatmak için ;
Auto-Tune işlemi yaparak Cihazımızın kullanılacağı sisteme ait PID Kontrol
Parametrelerini otomatik olarak hesaplamasını sağlayarak,
Karakteristiğini bildiğiniz sisteminize ait Poziitif yöndeki PID kontrol çıkış oransal bant
değerini (POPB), Negatif yöndeki PID kontrol çıkış oransal bant değerini (NOPB),
İntegral zaman satibini (IT), Diferansiyel zaman sabitini (DT) ve Bir kontrol çevriminin
süresini belirtir Kontrol Periyodunu (CP) parametrelerine manuel olarak girerek,
Cihazımızla birlikte PID kontrol yapabilmek için aşağıdaki iki yöntemi kullanabilirsiniz:
KONFİGÜRASYON KLAVUZU
NOTLAR
43
Üretici ve Teknik Servis : ORDEL Ltd. Şti. Uzayçağı Cad. 1252. Sok. No:12 OSTİM / ANKARA
Tel:+90 312 385 70 96 (PBX) Fax: +90 312 385 70 78
Download

Kullanım Klavuzu