15.08.2014
GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİREBİLECEK ADAYLARIN KESİNLEŞMİŞ LİSTESİ
S.NO
ADI SOYADI
KHA
UNVANI VE KADRO YERİ
BAŞVURU DURUMU
ŞEF - 3. DERECE
1
YAVUZ TAY
4/3
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ-EĞİTİM FAKÜLTESİ
1
CEM ŞAPAK
7/1
MEMUR-SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BŞK.
Gerekli şartları taşıdığından başvurusu uygun görülmüştür.
2
MELİK GÖK
8/3
MEMUR-STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BŞK.
Gerekli şartları taşıdığından başvurusu uygun görülmüştür.
Gerekli şartları taşıdığından başvurusu uygun görülmüştür.
ŞEF - 6. DERECE
AYNİYAT SAYMANI - 3. DERECE
1
KENAN POLAT
3/1
MEMUR-SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BŞK.
Gerekli şartları taşıdığından başvurusu uygun görülmüştür.
2
VEHBİ TAŞDEMİR
3/1
BİLGİSAYAR İŞLT.-SAĞLIK KÜL.VE SPOR D.BŞK.
Gerekli şartları taşıdığından başvurusu uygun görülmüştür.
3
TEMEL ATMACA
2/2
BİLGİSAYAR İŞLT.-BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Gerekli şartları taşıdığından başvurusu uygun görülmüştür.
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5. maddenin ikinci
fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan kadrolardan birinde
çalışmadığından müracaatı UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR.
4
İZZET KARAKÖSE
4/3
TEKNİSYEN- SAĞLIK YÜKSEKOKULU
1
MUHARREM AKAN
8/2
HİZMETLİ- C. ORUÇ HAYVANSAL ÜRETİM Y.O
2
ENVER YERLİKAYA
3/2
HİZMETLİ- İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
3
KUTBETTİN ÖNER
7/1
HİZMETLİ-SAĞLIK KÜL. VE SPOR D. BŞK.
MEMUR - 8. DERECE
Gerekli şartları taşıdığından başvurusu uygun görülmüştür.
Başvurusu uygun görülmüş ancak, müracaatta bulunduğu kadro derecesi ile
K.H.Aylığı arasında 3 dereceden fazla fark bulunması nedeniyle 657 sayılı
D.M.K.’nun 45. maddesi hükümlerine uygunluğu ile ilgili Devlet Personel
Başkanlığından talep edilen görüş neticesine göre tekrar değerlendirilecektir.
Gerekli şartları taşıdığından başvurusu uygun görülmüştür.
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA GİREBİLECEK ADAYLARIN KESİNLEŞMİŞ LİSTESİ
ADI SOYADI
KHA
UNVANI VE KADRO YERİ
BAŞVURU DURUMU
TEKNİKER - 5.DERECE
1
ABDULVEHAP KARATAŞ
3/3
BİLGİSAYAR İŞLT.-MESLEK YÜKSEKOKULU
Gerekli şartları taşıdığından başvurusu uygun görülmüştür.
2
EVREN KILIÇARSLAN
8/2
ŞOFÖR-İDARİ VE MALİ İŞLER D. BŞK.
Gerekli şartları taşıdığından başvurusu uygun görülmüştür.
TEKNİKER - 7. DERECE (2 ADET)
1
ERKAN MERAL
6/1
TEKNİSYEN-İDARİ VE MALİ İŞLER D. BŞK.
Gerekli şartları taşıdığından başvurusu uygun görülmüştür.
2
YASİN ASLAN
7/1
TEKNİSYEN-YAPI İŞL. VE TEKNİK D. BŞK.
Gerekli şartları taşıdığından başvurusu uygun görülmüştür.
3
SIDDIK POLAT
2/3
TEKNİSYEN-İDARİ VE MALİ İŞLER D. BŞK.
4
HARUN KAPLAN
8/1
MEMUR-YAPI İŞL. VE TEKNİK D. BŞK.
5
AYHAN ALACA
3/3
MEMUR-YAPI İŞL. VE TEKNİK D. BŞK.
1
RAİF SİME
9/2
BİLGİSAYAR İŞLT.-BİLGİ İŞLEM DAİRE BŞK.
Gerekli şartları taşıdığından başvurusu uygun görülmüştür.
2
HİLMİ TÜMKAYA
8/1
BİLGİSAYAR İŞLT.-İDARİ VE MALİ İŞL. D. BŞK.
Gerekli şartları taşıdığından başvurusu uygun görülmüştür.
3
HÜSEYİN AYDIN
9/2
BİLGİSAYAR İŞLT.-BİLGİ İŞLEM DAİRE BŞK.
Gerekli şartları taşıdığından başvurusu uygun görülmüştür.
4
MUSTAFA ALİ TUTAR
7/1
BİLGİSAYAR İŞLT.-BİLGİ İŞLEM DAİRE BŞK.
Gerekli şartları taşıdığından başvurusu uygun görülmüştür.
Başvurusu uygun görülmüş ancak, müracaatta bulunduğu kadro derecesi ile
K.H.Aylığı arasında 3 dereceden fazla fark bulunması nedeniyle 657 sayılı
D.M.K.’nun 45. maddesi hükümlerine uygunluğu ile ilgili Devlet Personel
Başkanlığından talep edilen görüş neticesine göre tekrar değerlendirilecektir.
Gerekli şartları taşıdığından başvurusu uygun görülmüştür.
Başvurusu uygun görülmüş ancak, müracaatta bulunduğu kadro derecesi ile
K.H.Aylığı arasında 3 dereceden fazla fark bulunması nedeniyle 657 sayılı
D.M.K.’nun 45. maddesi hükümlerine uygunluğu ile ilgili Devlet Personel
Başkanlığından talep edilen görüş neticesine göre tekrar değerlendirilecektir.
TEKNİKER - 8. DERECE
TEKNİSYEN - 5.DERECE
1
MUSTAFA YILMAZ
3/1
HİZMETLİ-YAPI İŞLERİ VE TEKNİK D.BŞK.
Gerekli şartları taşıdığından başvurusu uygun görülmüştür.
2
VEYSİ SATICI
7/3
BİLGİSAYAR İŞLT.-İDARİ VE MALİ İŞLER D.BŞK.
Gerekli şartları taşıdığından başvurusu uygun görülmüştür.
Download

15.08.2014 s.no adı soyadı kha unvanı ve kadro yeri başvuru