EĞİTİM FAKÜLTESİ FORMASYON DERS PROGRAMI (03 KASIM-28 KASIM 2014 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR)
1. Grup
Cracked by M T C T
n
Pazartesi
11
12
13
14
19:30 -20:15
20:30 - 21:15
21:30 - 22:15
22:30 - 23:15
Eğitim Bilimine Giriş
MD106
PROF, DR, ADİL TÜRKOĞLU
Salı
Öğretim ve İlke Yöntemleri
MD306
Çarşamba
DOÇ, DR. KERİM GÜNDOĞDU
Eğitim Psikolojisi
MD213
Perşembe
YRD. DOÇ, DR, TARIK TOTAN
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
MD206
YRD. DOÇ. DR. İBRAHİM GÖKDAŞ
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
MD112
YRD. DOÇ. DR. İBRAHİM GÖKDAŞ
Cuma
Timetabie generated: 3 . 1 1 . 2 0 1 4
aSc Ders Dağıtım
EĞİTİM FAKÜLTESİ FORMASYON DERS PROGRAMI (03 KASIM-28 KASIM 2014 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR)
2. Grup
C r a c k e d by M T C T
11
12
13
14
19:30 - 20:15
20:30 - 21:15
21:30 -22:15
22:30 - 23:15
Pazartesi
Eğitim Bilimine Giriş
MD106
PROF. DR. ADİL TÜRKOĞLU
Salı
Çarşamba
Perşembe
Öğretim ve İlke Yöntemleri
Eğitim Psikolojisi
MD212
Cuma
YRD. DOÇ. DR. TARIK TOTAN
MD206
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
MD213
Timetabie generated: 3.11.2014
YRD. DOÇ. DR. İBRAHİM GÖKDAŞ
DOÇ. DR. KERİM GÜNDOĞDU
MD213
YRD. DOÇ. DR. İBRAHİM GÖKDAŞ
aSc Ders Dağıtım
EĞİTİM FAKÜLTESİ FORMASYON DERS PROGRAMI (03 KASIM-28 KASIM 2014 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR)
3. Grup
C r a c k e d by M T C T
11
12
13
14
19:30 - 20:15
20:30 - 21:15
21:30 -22:15
22:30-23:15
Pazartesi
Eğitim Bilimine Giriş
MD112
Salı
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
MD206
Çarşamba
YRD. DOÇ. DR. İBRAHİM GÖKDAŞ
PROF. DR. RUHİ SARPKAYA
MD212
YRD. DOÇ. DR. İBRAHİM GÖKDAŞ
Öğretim ve İlke Yöntemleri
MD112
DOÇ. DR. KERİM GÜNDOĞDU
Perşembe
Eğitim Psikolojisi
MD213
YRD. DOÇ. DR. TARIK TOTAN
Cuma
Timetable generated: 3.11.2014
aSc Ders Dağıtım
EĞİTİM FAKÜLTESİ FORMASYON DERS PROGRAMI (03 KASIM-28 KASIM 2014 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR)
Pazartesi
11
12
13
14
19:30-20:15
20:30 - 21:15
21:30 -22:15
22:30 - 23:15
Eğitim Psikolojisi
MD214
Salı
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
DOÇ. DR. YALÇİN ÖZDEMİR
M312
Öğretim ve İlke Yöntemleri
MD213
Çarşamba
YRD. DOÇ. DR. RUKEN AKAR VURAL
YRD. DOÇ. DR. TANER ARABACIOĞLU
Eğitim Bilimine Giriş
MD106
PROF. DR.RUHİSARPKAYA
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
MD214
YRD. DOÇ. DR. TANER ARABACIOĞLU
Perşembe
Cuma
Timetabie generated: 3.11.2014
aSc Ders Dağıtım
EĞİTİM FAKÜLTESİ FORMASYON DERS PROGRAMI (03 KASIM-28 KASIM 2014 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR)
5. Grup
Cracked by M T C T
r
11
12
13
14
19:30 -20:15
20:30 -21:15
21:30-22:15
22:30 -23:15
Pazartesi
Eğitim Psikolojisi
MD306
Salı
Eğitim Bilimine Giriş
TOTAN
MD306
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
MD106
Çarşamba
YRD. DOÇ. DR. PINAR SARPKAYA
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
YRD. DOÇ. DR, TANER ARABACIOĞLÜ
MD112
YRD. DOÇ. DR. TANER ARABACIOĞLÜ
Öğretim ve ilke Yöntemleri
MD212
YRD. DOÇ. DR. RUKEN AKAR VURAL
Perşembe
Cuma
Eğitim Psikolojisi
MD214
Timetabie generated: 3.11.2014
TOTAN
aSc Ders Dağıtım
EĞİTİM FAKÜLTESİ FORMASYON DERS PROGRAMI (03 KASIM-28 KASIM 2014 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR)
6. Grup
Cracked by M T C T
r
Pazartesi
11
12
13
14
19:30 - 20:15
20:30-21:15
21:30 -22:15
22:30 -23:15
Eğitim Bilimine Giriş
MD213
Salı
YRD, DOÇ. DR, PINAR SARPKAYA
Eğitim Psikolojisi
MD214
Öğretim ve İlke Yöntemleri
DOÇ. DR. YALÇIN ÖZDEMİR
MD213
YRD. DOÇ. DR. MELTEM YALİN UÇAR
Çarşamba
Perşembe
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
MD106
YRD. DOÇ. DR. TANER ARABACIOĞLU
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
MD106
YRD. DOÇ. DR. TANER ARABACIOĞLU
Cuma
Timetabie generated: 3.11.2014
aSc Ders Dağıtım
EĞİTİM FAKÜLTESİ FORMASYON DERS PROGRAMI (03 KASIM-28 KASIM 2014 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR)
7. Grup
Cracked by M T C T
r
Pazartesi
11
12
13
14
19:30 - 20:15
20:30-21:15
21:30-22:15
22:30 - 23:15
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
MD112
YRD. DOÇ. DR. SERDAR ÇİFTÇİ
MD206
Salı
YRD. DOÇ. DR. SERDAR ÇİFTÇİ
Eğitim Psikolojisi
MD214
Çarşamba
DOÇ. DR. YALÇIN ÖZDEMİR
Öğretim ve İlke Yöntemleri
MD206
YRD. DOÇ. DR. MELTEM YALIN UÇAR
Perşembe
Cuma
Eğitim Bilimine Giriş
MD112
Timetabie generated: 3 . 1 1 . 2 0 1 4
YRD. DOÇ. DR. BERTANAKYOL
aSc Ders Dağıtım
EĞİTİM FAKÜLTESİ FORMASYON DERS PROGRAMI (03 KASIM-28 KASIM 2014 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR)
8. Grup
T
C r a c k e d by M T C T
Pazartesi
11
12
13
14
19:30 - 20:15
20:30-21:15
21:30-22:15
22:30 -23:15
Öğretim ve İlke Yöntemleri
MD206
Salı
YRD. DOÇ. DR. AYŞE ELİTOK KESİCİ
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
MD112
YRD. DOÇ. DR. SERDAR ÇİFTÇİ
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
MD206
YRD. DOÇ. DR. SERDAR ÇİFTÇİ
Çarşamba
Perşembe
Eğitim Psikolojisi
MD212
Cuma
DOÇ. DR. YALÇIN ÖZDEMİR
Eğitim Bilimine Giriş
MD112
Timetabie generated: 3.11.2014
YRD. DOÇ. DR. BERTAN AKYOL
aSc Ders Dağıtım
EĞİTİM FAKÜLTESİ FORMASYON DERS PROGRAMI (03 KASIM-28 KASIM 2014 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR)
Pazartesi
11
12
13
14
19:30 - 20:15
20:30 - 21:15
21:30 -22:15
22:30 - 23:15
Eğitim Bilimine Giriş
MD212
Öğretim ve İlke Yöntemleri
YRD. DOÇ. DR. ERKAN KIRAL
MD213
YRD. DOÇ. DR. AYŞE ELİTOK KESİCİ
Salı
Çarşamba
Perşembe
Eğitim Psikolojisi
MD213
Cuma
DOÇ. DR. YALÇIN ÖZDEMİR
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
MD106
Timetabie generated: 3.11.2014
PROF. DR. ADİL TÜRKOĞLU
MD106
PROF. DR. ADİL TÜRKOĞLU
a S c Ders Dağıtım
EĞİTİM FAKÜLTESİ FORMASYON DERS PROGRAMI (03 KASIM-28 KASIM 2014 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR)
10. Grup^
Cracked by M T C T
11
12
13
14
19:30 - 20:15
20:30 - 21:15
21:30-22:15
22:30 -23:15
Pazartesi
Eğitim Bilimine Giriş
MD214
Salı
YRD. DOÇ. DR. ERKAN KIRAL
Eğitim Psikolojisi
MD212
Çarşamba
YRD. DOÇ. DR. AYŞE ELİTOK KESİCİ
Öğretim ve İlke Yöntemleri
MD106
PROF. DR. ADİL TÜRKOĞLU
Perşembe
Cuma
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
MD212
Timetabie generated: 3.11.2014
YRD. DOÇ. DR. SERDAR ÇİFTÇİ
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
MD212
YRD. DOÇ. DR. SERDAR ÇİFTÇİ
a S c Ders Dağıtım
Download

11 12 Salı Cuma