TEK DERS İLE İLGİLİ DUYURU
Pedagojik Formasyon Sertifika Programına Yaz Döneminde kayıt yaptırıp birinci
dönem derslerinden (Eğitim Bilimine Giriş, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Gelişim
Psikolojisi, Eğitim Psikolojisi, Rehberlik, Ölçme ve Değerlendirme, Karakter ve
Değerler Eğitimi ile Sınıf Yönetimi) tek derse kalan öğrencilerimizin sınavları
07.02.2015 Cumartesi Günü Saat: 11.00’da Eğitim Fakültesi A Blok AD110 Nolu
Salonda Araştırma Görevlisi Muhammet İkbal GÜLER tarafından yapılacaktır.
Özel Öğretim Yöntemleri ile Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
derslerinden tek ders sınavına girecek öğrencilerimiz ise 10.02.2015 Salı Günü Saat
13.00’da Pedagojik Formasyon Birimine gelmeleri halinde ilgili Öğretim Elemanına
yönlendirilecektir.
Eğitim Fakültesi
Formasyon Birimi
Download

TEK DERS İLE İLGİLİ DUYURU