Kızılötesi / K Tipi Termometre
Uzaktan Sıcaklık Ölçümü
( Temassız )
TES-1327K
KULLANIM KILAVUZU
TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP.
GİRİŞ
Kızılötesi Termometre K tipi termoçift girdisiyle kullanıla, çift ölçüm yapabilen dijital bir cihazdır.
Kolay taşınabilir olan bu termometre kullanımı kolay ve etkili bir cihazdır. Cihaza entegre
aydınlatma sistemi ile karanlık ortamlarda da ölçüm yapmak mümkün kılınmıştır. Ekrandaki
lazer sembolü hatırlatma amaçlı kullanılır. Cihazın otomatik veri tutma ve otomatik kapama
fonksiyonları cihazı daha kullanışlı kılar.
Cihaz, kendine entegre lazer sayesinde temas gereksinimi olmadan kızılötesi aracılığıyla ısı
ölçümünü mümkün kılar. Geleneksel termometrelerin (temas ile çalışan) ölçemediği hareket
halindeki cisimlerin yüzeylerinin, elektrik akımı olan yüzeylerin ve ya ulaşılması güç olan cisimlerin
yüzeylerinin ısılarını ölçmek için kullanılabilir.
I. GÜVENLĠK BĠLGĠLERĠ
1. Read the following safety information carefully before attempting to operate or service the
meter.
2. Use the meter only as specified in this manual; otherwise, the protection provided by the
meter may be impaired.
UYARI
Ekranda
sembolü varken, cihazın tetiğinin
çekilmesi
halinde,
cihaz
lazeri
yaymaya
başlayacaktır.
Gözlerinize
zarar
gelmesini
engellemek için, lazer ışınlarının gözlerinizle temas
etmesinden kaçının.
˙Ölçümü gerçekleştirilen yüzeyin lazer ışınlarını
geri yansıtması durumunda, yansıyan ışınların
gözlerinize temasından kaçının.
˙
Lütfen lazer ışınlarını yanıcı gazlara
yöneltmeyin.
3. Uyarılar:
a). Cihazı, büyük elektrik ve manyetik alanları çevresinde kullanmayınız.
b). Cihazı direk güneşe, ve ya kuvvetli bir ışık kaynağına yöneltmeyiniz. Sıcak ve ya yüksek ısı
veren cisimlerin (70C/158F) çevresinde bulundurmayınız, yüksek neme maruz bırakmayınız
ve tozdan koruyunuz.
c). Cihazı kullanmak istediğiniz alanda sıcaklık yüksek miktarlarda değişiyorsa, sıcaklık
sabitlenene kadar cihazı ölçüm için kullanmayın.
d). Cihaz, soğuk bir alandan sıcak bir alana kısa sure içerinde geçirildiği takdire lensinde
buğulanma ve terleme söz konusu olabilir. Ölçüme başlamadan önce terlemenin
dağılmasını bekleyiniz.
e). Lense dokunmayınız.
4. Çevresel KoĢullar:
a). 2000 metreye kadar yükseklik.
b). Bağıl nem: Maksimum %80.
c). Uygun çalışma sıcaklığı 0 ~ 50C
5. Bakım ve Temizleme:
a). Bu kılavuzda bahsi geçmeyen her türlü tamir ve servis işlemleri için yetkili personellere
başvurunuz.
b). Düzenli olarak cihazı kuru bir bezle siliniz. Aşındırıcı ve çözücü maddeler kullanmayınız.
c). Parça servisleri için sadece belirtilen parçaları değiştiriniz.
6. Güvenlik Sembolleri:
EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) ile uyumludur
7. US Pat. No. Des. 448,314
2. ÖZELLĠKLER
 ℃ / ℉ Seçilebilir.
 Kendinden Aydınlatmalı Ekran.
 Lazer ile hedefleme.
 Ayarlanabilir Yayma Özelliği
 Sesli ve Görüntülü Alarm Sistemi
 Veri hafızası ve görüntüleme fonksiyonu
 K tipi termometre
3. TEKNĠK ÖZELLĠKLER
3-1 Genel Özellikler :
Ekran :
Kendinden Aydınlatmalı.
Otomatik kapanma:
Yaklaşık 15 saniye.
Veri hafızası kapasitesi :
Aralık aşımı göstergesi :
Zayıf Pil Göstergesi:
50 set. (Ekranda görüntüleme)
“OL” ve ya “-OL”.
Pil, cihazı çalıştırmaya uygun voltaj seviyesini altına düştüğünde ekranda
+
sembolü gösterilir.
Güç Kaynağı :
Bir adet 9V pil 006P 9V ve ya IEC6F22, ve ya NEDA1604.
Pil Ömrü :
Yaklaşık 100 saat (lazer ve ekran ışığı kullanımda olmağı zaman)
(Alkalin piller)
Uygun çalışma sıcaklığı
ve nem oranı :
Saklama sıcaklığı
ve nem oranı:
0C - 50C (32F - 122F),
< 80% BN.
–10C to 60C (14F to 140F),
< 70%BN.
Boyutlar :
172(U)×118(G)×46(Y) mm
6.8(Y)×4.6(G)×1.8(Y) inç.
Ağırlık :
Yaklaşık 220g (pil dahil).
Aksesuarlar :
Kullanım kılavuzu, pil.
3-2 Elektriksel Özellikleri :
Ölçüm Menzili :
-35m - 500m (-31ft to 932ft)
Çözünürlük :
0.1m , 0.2m
Doğruluk Payı :
± 2% C ve ya ± 2C va ya ±4C,
(hangisi daha yüksek ise).
Sıcaklık
katsayısı :
64F ve 82F-122F)
Yanıtlama Süresi :
Dalgasal Yanıt :
Uygun doğruluk paylarının
%10’u.0C-18C, 28C-58C
(32F-
Dakikada 2 kere
6 ~ 14um (ölçüm birimi).
Kapsam Alanı:
10:1 ; optik oran, minimum hedef 1 dakika
Görüş :
Lazer işaretleyici 1mw(mikrodalga) (sınıf 2).
Sensör :
Termofil.
K Tipi
Ölçüm aralığı :
-150C - 1350C (-238F - 1999F).
Çözünürlük :
0.1 , 1 , 0.1 , 1.
Yanıtlama Süresi : Saniyede bir kere.
Doğruluk :
(23C± 5C ayarında): 18C – 28C sıcaklık arası ve %80 BN ölçümünde
± (veri değerinin … % + derece)
Fonksiyon
Çözünürlük
Aralık
-150 C – 0 C
C
0.1C
1C
0 C – 200 C
200 C – 1350 C
-238 F – 32 F
F
0.1F
1F
Sıcaklık
katsayısı :
32 F – 200 F
200 F – 1999 F
Doğruluk
± (%0.2veri + 1 C)
± (%0.1veri + 1 C)
± (%0.2veri + 2 C)
± (%0.2veri + 2 F)
± (%0.1veri + 2 F)
± (%0.2veri + 4 F)
Uygun ince ayar özelliklerinin %10’u.
0C-18C, 28C-50C (32F-64F ve 82F-122F)
Not: Ġnce ayar özelliği ölçümüm hata payını kapsamamaktadır. Daha fazla bilgi için ölçüm ayarları
bölümüne bakınız.
ÖN PANEL
K
¢X
C
¢X
F
Type K
1.
Ekran.
TuĢ
2. MODE
3.
M
▼
4.
R
▲
Bir kez basıldığında;
MAX/MIN kayıt moduna girer.
MAXMINMevcut veri (MAX/MIN)
 
Normal modda kullanıldığında ekran
aydınlatmasını açıp kapamak için kullanılır.
 Veri okuma modunda kullanıldığında istenilen
veriye ulaşmak için kullanılır.
 Normal modda kullanıldığında lazer
işaretleyicisini açıp kapamak için kullanılır.
 Veri okuma modunda kullanıldığında istenilen
veriye ulaşmak için kullanılır.
- SET modunda değerleri değiştirmek için
kullanılır.
3 saniye basılı tutun
 MAX/MIN modundayken
moddan çıkmak için
kullanılır.
 Normal moddayken
değiştirmek veya ünitelemek
için kullanılır..
Ekrandaki veriyi kaydeder.
Hafızadaki veri kaydını okur.
5. Ölçüm tetiği:
 Cihazı açmak için tetiği çekin.
 SET modunda, ayarlanan değeri kaydedir ve bu moddan çıkar.
 MODE tuşuna basılı tuttuktan sonra tetiği çekmeniz halinde aralıksız ölçüm moduna girer.
 Aralıksız ölçüm modundayken tetiği tekrar çekmeniz halinde cihaz kapanacaktır.
6. Pil kapağı.
7. Lazer ağzı.
8. Lens.
9. K tipi termoçift girişi
EKRAN AÇIKLAMALARI
K
°C
°F
1. Veri tutma fonksiyonu
2. Maksmum veri değeri
3. Minimum veri değeri
4. Zayıf pil uyarısı
5. Yayma / K tipi değeri
6. Yayma değeri ayarları
7. Kızılötesi ölçüm değeri
8. Ölçüm Göstergesi
9. Lazer Göstergesi
10. SET sembolü
11. Alçak alarm
12. Alarm fonksiyonu
13. Yüksek alarm
14. Hafıza ve Veri Adres Numarası
15. Veri Görüntüleme
16. Dolu Hafıza Uyarısı
17. Veriyi Hafızaya Kaydetme
18. Birim “ ℃ , ℉ ”
19. K Tipi Ölçümü Göstergesi
YAYMA DÜZENĠ
1. Yayma : Yayma deperi 0.17 ile 1 arasında bir değer olup bir cismin kızılötesi enerji yayma
özelliğini gösterir. Yayma değeri cismin derlemesine ve yüzeyine bağlıdır. Termometrenin
yaymaya duyarlılığı “  ” varsayılan olarak 0.95’e ayarlanmıştır çünkü %90 cisimlerin yayma
değeri 0.95’tir.
2. Yayma Ayarları
 Güvenli olması durumunda cismi siyah bant, mat siyah boya veya siyah gazlı boyayla
kaplayın.
 “  ” varsayılan olarak 0.95’e ayarlanmıştır.
 T1 ölçümü değerlerini almak için cihazı koyu Alana nişan alarak tetiği çekin.
 (T) ölçümünü almak için siyah alanı temizleyin ve cihazı tekrar aynı yere nişan alarak tetiği
çekin.
 T değeri T1 değerine eşitleninceye kadar yayma değerini değiştirin.
a). Ayarlara girin (MODE tuşu).
b). MODE tuşuna basarak  değeri ayarlarını seçin
c). ▲ veya ▼ tuşlarını kullanarak dilediğiniz değeri verin.
d). Tetiği çekerek değeri kaydedin ve bu moddan çıkın.
YAYMA DEĞERLERĠ
Tipik Yayma Değerleri-Metaller
YÜZEY
YAYMA
Çinko (oksitlenmiş)
0.1*
Galvanizlenmiş Demir
0.3
Kalaylanmış Çelik
0.1*
Altın (cilalı)
0.1*
Gümüş (cilalı)
0.1*
Krom (cilalı)
0.1*
Yayma Değerleri-Metaller Harici (Zor İşlenir Yapı Malzemleri)
Kiremit rengi Tuğla (pürüzlü)
Ateş Kili
Amyant
Beton
Mermer
Zımpara
Sıva
Aluminyum (ince dokulu)
Aluminyum (iri dokulu)
Silikon (ince dokulu)
Silikon (iri dokulu)
Zirkonyum Silikat (500C’e kadar)
Zirkonyum Silikat (850C’e kadar)
Kuvars (kaba)
Karbon (grafit)
Karbon (işlenmiş)
Kereste
Çeşitler
0.75 – 0.9
0.75
0.95
0.7
0.9
0.85
0.9
025
0.45
0.4
0.55
0.85
0.6
0.9
0.75
0.95
0.8 – 0.9
Vernikli Boya
Yağlı Boya
Vernik
Mat Siyah Boya
Aluminyum Vernik
Su
Kauçuk (kaba)
Kauçuk (düzgün)
Plastik (çeşitli, katı)
Plastik Tabaka (0.5mm)
Politen Tabaka (0.3mm)
Kağıt ve Karton
Silikon Cila (0.3mm)
0.9
0.95
0.9
0.95 – 0.98
0.5
0.98
0.98
0.9
0.8 – 0.95
0.5 – 0.95
0.2 – 0.3
0.9
0.7
* Saflık derecesinde yayma değerleri
Tipik Yayma Değerleri-Metaller (devamı)
YÜZEY
YAYMA
Demir ve Çelik
Dökme Demir
0.2
Dökme Demir (100 C)
0.45
Dökme Demir (1000 C)
0.6 – 0.7
Çelik (Tabaka)
0.6
Yumuşak Çelik
0.3 – 0.5
Çelik Levha (oksitlenmiş)
0.9
Demir Levha (paslı)
0.7 – 0.85
Dökme Demir (kaba) paslı
0.95
Kaba külçe demir
0.9
Dökme sıvı demir
0.3
Dökme yumuşak çelik
0.3 – 0.4
Paslanmaz Çelik (Cilalı)
0.1
Paslanmaz Çelik (çeşitli)
0.2 – 0.6
Aluminyum
Cilalı Aluminyum
0.1*
Aluminyum (fazla oksitlenmiş)
0.25
Aluminyum (260C’de oksitlenmiş)
0.6
Aluminyum (800C’de oksitlenmiş)
0.3
Aluminyum Alaşımı (çeşitli)
0.1 – 0.25
Pirinç
Pirinç (cilalı)
0.1*
Pirinç (pürüzlü)
0.2
Pirinç (oksitlenmiş)
0.6
Bakır
Bakır (cilalı)
0.05*
Bakır levha (oksitlenmiş)
0.8
Sıvı bakır
0.15
Kurşun
Kurşun (saf)
0.1*
Kurşun (25C’de oksitlenmiş)
0.3
Kurşun (200C’de oksitlenmiş)
0.6
Nikel ve Alaşımları
Nikel (saf)
0.1*
Nikel levhası (oksitlenmiş)
0.4 – 0.5
Nikrom
0.7
Nikrom (oksitlenmiş)
0.95
SICAKLIK ÖLÇÜMÜ
1. Ölçüm :
1) Tetiği çekerek cihazı açın ve ölçüme başlayın. Ölçümü sonlandırmak için tetiği bırakın ve
otomatik veri tutma işlemine geçin. Cihaz 15 saniye sonra kendiliğinden kapanacaktır.
2) Otomatik algılama K tipi termoçifti takın veya çekin. K tipi termoçifti takılıysa, kızılötesi yayma
değeri otomatik olarak K timi sıcaklık değeri ölçümüne çevrilir.
2. MAX/MIN veri tutma fonksiyonu:
Tetiği basılı tutuktan sonra maksimum, minimum ve mevcut değerler arasında dönmek için"
MAX/MIN,℃/℉" tuşuna bir kere basınız. Bu moddan çıkmak için " MAX/MIN,℃/℉" tuşuna 3
saniye boyunca basılı tutunuz.
3. Aralıksız Ölçüm:
Cihazı kapatın. MODE tuşuna basılı tutarken tetiği çekerek cihazı açarak aralıksız ölçüme başlayın. Veri
tutma fonksiyonu devre dışı bırakıldığından ekranda H sembolü belirmeyecektir,
1) Tetiği çekerek aralıksız ölçümü durdurun ve cihazı kapatın.
2) Aralıksız ölçüm modundayken MODE tuşuna bir kere bastığınızda ekranda maksimum,
minimum ve mevcut veri değerleri dönecektir.
Bu moddan çıkmak için MODE tuşuna 3 saniye basılı tutun.
Not: Lazer Konumu: The lazer ışını, lensten 18mm(0.71inç) uzaklığa konumlanmıştır. Lazer
konumunu da kapsayacak büyüklükte bir ölçüm noktası seçilmelidir.
Yüzey Sıcaklıkları: Cihaz, karşılaştığı ilk yüzeyin sıcaklığını ölçecektir. Buna cam kaplama,
toz ve sis de dahildir. Cisimlerin önlerinin ve ya üstlerinin başka maddelerle kaplı olmağına
dikkat edin.
4. Birim Seçmek:
Cihazı açtığınızda ekranda çıkan sıcaklık birimi en son ölçüm yaptığınız sıcaklık birimidir.
Sıcaklık birimini değiştirmek istediğiniz takdirde tetiği çekip cihazı açın ve MODE tuşuna 3
saniye boyunca basın. Yukarı ve aşağı yön tuşlarını kullanarak dilediğiniz sıcaklık biriminin
üstüne geldiğinizde tetiği çekerek seçiminizi kaydedin.
5. Veri Hafızası ve Veri Görüntüleme :
1) Hafızayı temizleyin. Cihaz kapalıyken R tuşuna basılı tutun ve tetiği çekin. Ekranda CLR
sembolü gösterilecektir.
2) Veri hafızası: Tek setlik veriyi hafızaya kaydetmek için M tuşuna 3 saniye boyunca basılı
tutun.
3) Veri hafızasını görüntüleme: Veri görüntüleme moduna girmek için R tuşuna 3 saniye
boyunca basılı tutun ve sonra yukarı aşağı tuşlarını kullanarak istediğiniz veriyi
görüntüleyin. MODE tuşuna basarak bu moddan çıkın.
MOD AYARLARI
Cihazı açmak için tetiği çekin. Ayar moduna girmek için MODE tuşuna 3 saniye basılı tutun.
Ekranda SET sembolü gözükecektir.
1.
2.
Ölçüm için parametre ayarları
Kızılötesi parametre ayarları modundayken ekranda SET sembolü gözükecektir. MODE
tuşuna basarak C / F, ALM ON/OFF, ALM↑ / ↓ALM ve yayma “ε” ayarlarını seçin. Ayar
modundan çıkıp genel ölçüme dönmek için tetiği çekin.
Parametre Ayarları
1) C / F:
Sıcaklık birimleri C / F. Yukarı aşağı yön tuşlarıyla seçin.
2) ALM:
Alarm fonksiyonu AÇMA/KAPAMA. Yukarı aşağı yön tuşlarıyla seçin.
3) ↓ALM: Alçak Alarm Fonksiyonu: Yukarı aşağı yön tuşlarıyla alarm değerini
belirleyin. Belirlenen değer aşıldığı takdirde, cihaz bip sesi vererek uyarıcak ve
↓ALM sembolü ekranda belirecektir.
4) ALM↑: Yüksek Alarm Fonksiyonu: Yukarı aşağı yön tuşlarıyla alarm değerini
belirleyin. Belirlenen değer aşıldığı takdirde, cihaz bip sesi vererek uyarıcak ve
ALM↑ sembolü ekranda belirecektir.
Örnek:
Eğer alarm uyarısının limitlerini 0 ve 100 olarak istiyorsanız;
Yüksek Alarm: 100
Akçak Alarm: 0 olarak ayarlanmalıdır:
a) MODE tuşuna 3 saniye basılı tutun. Ekranda SET gözükecektir.
b) “.” Tuşuna basarak istediğiniz birimi seçin
c) MODE tuşuna bir kere basarak ALARM AÇMA/KAPAMA ayarlarına girersiniz.
Aşağı-yukarı tuşlarını kullanarak ON modunu seçin.
d) MODE tuşuna bir kere basın ve alçak alarm ayarlarına girin. Değeri 0.0’a
ayarlayın.
e) MODE tuşuna bir kere basın ve yüksek alarm ayarlarına girin. Değeri 100.0’a
ayarlayın.
f) Tetiği çekerek seçimlerinizi kaydedip bu moddan çıkın.
5) Yayma “ε”: Yukarı aşağı yön tuşlarıyla parametre ayarları yapılabilir.
6)  : Parametre değerlerini yükseltmek için kullanılır. Hızlı geçiş için basılı tutulur.
7)  : Parametre değerlerini azaltmak için kullanılır. Hızlı geçiş için basılı tutulur.
Not: Ayarlama işlemi bittiği zaman, yeni bir ayar yapılana kadar yapılan parametre
ayarları hafızada esas alınacaktır.
Mod ayarlarındayken ekran ve lazer ışığı fonksiyonlar çalışmaz hale gelir.
Tetiği çekerek ayar modundan çıkabilirsiniz.
PĠL DEĞĠġTĠRME
1. Pil gücü yeterli olmadığı zaman ekranda + sembolü çıkacaktır. Pili yenisiyle değiştirin.
2. Pil kapağını açın ve pilleri yerinden çıkarın. Yeni 9 voltluk pilleri taktıktan sonra kapağı kapatın.
OPEN
TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP.
7F, No. 31, Lane 513, Rui Guang Road, Neihu Dist. Taipei.
Taiwan, R. O. C.
Tel : (02) 2799-3660
Fax : 886-2-2799-5099
E-Mail : [email protected]
http://www.tes.com.tw
Oct-2004
Download

Kullanım Klavuzu İndir