Dönem
Adı/ Soyadı
Total
Başarı
Notu
Öğrenci
No
Fakülte
Bölüm/Progra
m
Tercih
Programın Birincileri
Uluslararası
İlişkiler (EN)
ADAM MICKIEWICZ
UNIVERSITY IN POZNAN
Hukuk (TR)
UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO
Bahar
Cengiz Çaltepe
85,53
İktisadi İdari
201123007 Bilimler
Bahar
Yiğitcan Kozan
75,87
201351021 Hukuk
Bahar
Begüm Yaldız
74,92
201149023 Sanat ve Tasarım Mimarlık (TR)
201337023 Mühendislik
Makine
Mühendisliği
(EN)
POLITECNICO DI BARI
EUSS, ESCOLA UNIVERSITARIA
SALENSIA DE SARRIA
ASSOCIATED
Bahar
Can Yalçınkaya
69,75
Bahar
Merve Derya Yazıcıoğlu
69,60
Bahar
Mehmet Ali Gökçeoğlu
67,77
İngiliz Dili ve
201211002 FEN EDEBİYAT Edebiyatı (EN)
ROSKILDE UNIVERSITET
Endüstri
Mühendisliği(EN) UNIVERSITY OF LODZ
201232012 Mühendislik
Bahar
Necmiye Serpil İzgördü
66,47
201112601 Fen Edebiyat
Bahar
Hasan Mert Kavaf
66,12
1236010
Mühendislik
Bahar
Yasemin Akdemir
64,53
1233060
Mühendislik
Bahar
Ömer Faruk Kazanbaş
61,32
201438010 Mühendislik
Psikoloji(EN)
Kontrol
Mühendisliği(EN)
Endüstri
Mühendisliği
(TR)
Makine
Mühendisliği
(TR)
Bahar
Hasan Özmeral
59,93
İktisadi İdari
201225035 Bilimler
Ekonomi ve
Finans (EN)
Bahar
Özlem Akkaya
57,25
İktisadi İdari
201126009 Bilimler
Ekonomi ve
Finans (TR)
Bahar
Emrullah Uzun
56,55
201339004 Mühendislik
Elektronik ve
Haberleşme
UNIVERSITAT BREMEN
UNIVERSITY OF RIOJA
FACHHOCHSCHULE WEDEL
TECHNICAL UNIVERSITY OF
LIBERAC
UNIVERSITY OF LODZ
COPENHAGEN BUSINESS
ACADEMY
EUSS, ESCOLA UNIVERSITARIA
SALENSIA DE SARRIA
ASSOCIATED
Programın İkincileri
Dönem
Adı/ Soyadı
Total
Başarı
Notu
Öğrenci
No
Fakülte
Bölüm/Progra
m
Bahar
Doğa Yargıcı
73,85 201249006 Sanat ve Tasarım Mimarlık (TR)
Bahar
Taha Sarımurat
İktisadi İdari
65,90 201123009 Bilimler
Bahar
Hasan Can Orhan
Bahar
Tercih
ACADEMIE DES BEAUX-ARTS
DE LA VILLE DE TOURNAI
63,72 201236012 Mühendislik
Uluslararası
İlişkiler (EN)
Kontrol
Mühendisliği(EN)
ADAM MICKIEWICZ
UNIVERSITY IN POZNAN
BRNO UNIVERSITY OF
TECHNOLOGY
Esra Elitaş
62,85 201112053 Fen Edebiyat
Psikoloji(EN)
UNIVERSITAT BREMEN
Bahar
Merve Karakoç
59,72 201232034 Mühendislik
Bahar
Ömer Kaya
57,96 201238006 Mühendislik
Bahar
Enver İtal
56,79 201233046 Mühendislik
Bahar
Yunus Özturan
56,22 201239019 Mühendislik
Endüstri
Mühendisliği(EN)
Makine
Mühendisliği
(TR)
Endüstri
Mühendisliği
(TR)
Elektronik ve
Haberleşme
UNIVERSITY OF LODZ
LUBLIN UNIVERSITY OF
TECHNOLOGY
FACHHOCHSCHULE WEDEL
BRNO UNIVERSITY OF
TECHNOLOGY
Programın Üçüncüleri
Dönem
Adı/ Soyadı
Total
Başarı
Notu
Öğrenci
No
Fakülte
Bölüm/Progra
m
Uluslararası
İlişkiler (EN)
Kontrol
Mühendisliği(EN)
Bahar
Aslıhan Ölmez
İktisadi İdari
64,27 201123006 Bilimler
Bahar
Merve Sevgi Günaydın
61,33 201236007 Mühendislik
Bahar
Buse Adıgüzel
59,70 201249029 Sanat ve Tasarım Mimarlık (TR)
Tercih
ADAM MICKIEWICZ
UNIVERSITY IN POZNAN
BRNO UNIVERSITY OF
TECHNOLOGY
POLITECNICO DI BARI
Bahar
Can Yıldırım
53,72 201238005 Mühendislik
Bahar
İbrahim Kemal Çinan
53,61 201233041 Mühendislik
Makine
Mühendisliği
(TR)
Endüstri
Mühendisliği
(TR)
UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO
FACHHOCHSCHULE WEDEL
Programın Dördüncüleri
Bahar
Tevfik Fikret Öztaşkın
Bahar
Burak Gümüş
Bahar
Aykut Çallı
THE EUGENIUSZ GEPPERT
ACADEMY OF ART AND DESIGN
IN WROCLAW
LUBLIN UNIVERSITY OF
TECHNOLOGY
56,80 201149052 Sanat ve Tasarım Mimarlık
Makine (TR)
Mühendisliği
53,22 201138013 Mühendislik
(TR)
Endüstri
42,77 201333034 Mühendislik
Mühendisliği(TR) FACHHOCHSCHULE WEDEL
Programın Beşincileri
Makine
Mühendisliği
(TR)
Ozan Bayar
48,51 201238011 Mühendislik
Bahar
Yavuz Alkan
Bahar
Fatih Vanlıoğlu
42,56 201249005 Sanat ve Tasarım Mimarlık (TR)
Endüstri
Mühendisliği
37,08 200933044 Mühendislik
(TR)
Bahar
EUSS, ESCOLA UNIVERSITARIA
SALENSIA DE SARRIA
ASSOCIATED
ACADEMIE DES BEAUX-ARTS
DE LA VILLE DE TOURNAI
UNIVERSITY OF RIOJA
Programın Altıncıları
Makine
Mühendisliği
(TR)
Bahar
Yağmur Karcı
47,45 201238020 Mühendislik
Bahar
Elvan Naz Güven
39,05 201249027 Sanat ve Tasarım Mimarlık (TR)
TECHNICKA UNIVERZITA
OSTRAVA
ACADEMIE DES BEAUX-ARTS
DE LA VILLE DE TOURNAI
Programın Yedincileri
Bahar
Yahya Mert Koçer
42,60 201238017 Mühendislik
Makine
Mühendisliği
(TR)
LUBLIN UNIVERSITY OF
TECHNOLOGY
41,60 201238013 Mühendislik
Makine
Mühendisliği
(TR)
TECHNICKA UNIVERZITA
OSTRAVA
Programın Sekizincileri
Bahar
Rüya Yurttaş
Download

Başarı Sıralaması