Ebeveynlik planları
Anne ve Babalara Ebeveynlik Planı Yaparken
Göz Önüne Almaları İçin Bilgiler
Ayrılık buna dahil olan herkes için acı verici olabilir.
- özellikle de çocuklar için. Bu zor zamanlarda çocukların
desteğe, sevgiye ve her iki ebeveyni ile ve büyük baba ya
da büyük anne gibi önemli kişilerle de görüşmeye ihtiyacı
vardır. Gelecek için de biraz belirlilik herkes için önemlidir.
Aile hukuku sistemi ayrılan ebeveynleri, çocuklar ile ilgili
düzenlemeleri mahkemeye gitmeden kendi aralarında
yapmaları için teşvik eder. Ebeveynlerin çocuklar için
uygulamaya konmasını istedikleri düzenlemelerin
oluşturulabilmesinin bir yolu ebeveynlik planı yapmaktır.
Ebeveynlik planı yaparken çocuğunuz için neyin en iyi
olacağını düşünmek en önemlisidir.
Ebeveynlik planı nedir?
Ebeveynlik planı her ebeveynin günlük sorumluluklarını,
çocuğun günlük hayatındaki uygulamaları ve aynı zamanda
ebeveynlerin çocuklarla ilgili uzun vadeli konularda nasıl
konuşup anlaşacaklarını içeren ve gönüllü olarak yapılan
bir anlaşmadır. Bu plan, her iki ebeveyn de razı olduğunda
istenildiği zaman değiştirilebilir.
Ebeveynlik planını kim yapabilir?
1975 Tarihli Aile Hukuku Kanunu gereğince bir planın ebeveynlik planı olması için çocuğun her iki ebeveyni tarafından
oluşturulması imzalanması gerekir. Fakat, büyük baba ve
büyük anne veya üvey ebeveynler gibi diğer kişiler de ebeveynlik planına dahil edilebilirler.
Ebeveynlik Planları ve Yasa
Bir ebeveynlik planı herhangi bir şekilde oluşturulabilir fakat 1975
Tarihli Aile Hukuku Kanunu gereğince yazılı olması ve her iki
ebeveyn tarafından da imzalanıp tarih konulması gerekir. Herhangi bir tehdit, baskı veya zorlama olmaması gerekir.
Ebeveynlik planı kanunen uygulatılabilir değildirve mahkeme
tarafından verilen ebeveynlik kararından farklıdır. Ebeveynlik
planı yapan anne ve babalar mahkemeden bu planın şartları
doğrultusunda bir ebeveynlik kararı çıkartmasını talep edebilirler. Bu kararlar bir kez verildiği zaman bağlayıcı olurlar ve
mahkemelerin verdiği diğer ebeveynlik kararları ile aynı etkiye
sahip olurlar.
Eğer ebeveynler daha sonradan tekrar mahkemeye gidecek
olurlarsa, mahkeme çocukla ilgili ebeveynlik kararı vermeden
önce yürürlükte olan en son ebeveynlik kararının şartlarını göz
önüne alır, tabii eğer çocuk için en iyisi bu ise. Mahkeme aynı
zamanda ebeveynlik kararının şartlarıyla ilgili olarak her iki
ebevynin de çocuğa karşı yükümlülüklerini ne derece yerine
getirdiklerine de bakacaktır.
Eğer ebeveynlik düzenlemelerini içeren mahkeme kararı 1 Temmuz 2006’dan sonra verildiyse, anne ve babalar bu düzenlemeleri (mahkeme aksini söylemedikçe) bir ebeveynlik planı yaparak değiştirebilirler. Bu da ebeveynlerin değişiklikler üzerinde
mahkemeye gitmeden anlaşması için kolaylık sağlar.
Eğer ebeveynlik planınız mevcut bir ebeveynlik kararında değişiklik
yapılmasını içeriyorsa, eski kararda yer almış olup da yeni ebeveynlik kararlarıyla uyuşmayan maddeleri uygulatamayabilirsiniz.
Bir Ebeveynlik Planına Neler Konulabilir?
Planınız sizin şartlarınıza özel hazırlanacaktır. Uygulanabilir, basit
ve olabildiğince katı olmalıdır.
Ebeveynlik planı çocuğun bakımı, iyiliği ve gelişimi ile ilgili
herhangi bir konuyu kapsayabilir. Planda kapsam dahiline
alınabilecek konular aşağıdaki gibi olabilir:
■ anne ve babalar ebeveynlik sorumluluğunu nasıl paylaşacaklar
ve kararlar hakkında birbirlerine nasıl danışacaklar (örneğin
çocuğun hangi okula gideceği gibi)
■ çocuğun kiminle yaşayacağı
■ çocuğun her ebeveynle ne kadar zaman geçireceği
■ çocuğun büyükanne ve büyükbaba gibi diğer kişilerle ne kadar
zaman geçireceği
■ çocuğun her bir ebeveyn ve diğer kişilerle nasıl haberleşeceği
(örneğin telefon, elektronik posta veya mektupla)
■ doğum günü veya tatiller gibi özel zamanlarda nasıl düzenlemeler yapılacağı
■ planı değiştirmek veya planla ilgili bir anlaşmazlığı çözmek için
nasıl bir yol izleneceği
■ çocuk nafakası ödemeleri*, ve
■ çocuğun bakımıyla, iyiliğiyle ve gelişimiyle ilgili ebeveynlik
sorumluluklarına dair diğer konular.
* Nafaka ödemelerinin ebeveynlik planında yer alması sırasında
özel kurallar uygulanır. (Bkz: Ebeveynlik planları, nafaka ve
Centrelink)
Ebeveynlik Planıma Başka Konuları da Dahil
Edebilir miyim?
Bir ebeveynlik planının 1975 Tarihli Aile Hukuku Kanunu
gereğince uyarınca sayılması için yaptığınız anlaşmanın çocuğun
bakımı, iyiliği ve gelişimi ile ilgili konulara hitap etmesi gerekir.
Fakat, anlaşmanız diğer konuları içerdiği takdirde de (örneğin
eş nafakası veya mal varlığı) Aile Hukuku Kanunu karşısında
ebeveynlik planı sayılacaktır ama bu maddelerin kanuni yoldan
uygulattırılabilmesi mümkün olmayacaktır. Bu konuların yasal
yollardan uygulattırılabilmesinin yolları vardır, mahkemeden karşı
tarafın da rızasıyla karar çıkarttırmak gibi.
Ebeveynlik planları, nafaka ve Centrelink
Çocuklarınızın bakımı ile ilgili herhangi bir düzenleme, çocuk
nafakasını, gelir desteğini ve aile destek ödemelerini etkileyecektir.
Eğer bir ebeveynlik planınız varsa ve Child Support Agency
(CSA) bunun bir kopyasına sahipse, çocuk nafakası için hesaplama yaparken planda geçen bakım sürelerini esas alır.
Eğer ebeveynlik planınızda çocuk nafakası tutarı da belirtiliyorsa,
ortada geçerli bir nafaka anlaşması olmadıkça ve siz veya diğer
ebeveyn CSA’den bunu kabul etmesini istemediğiniz sürece, CSA
bu tutarları yasal olarak uygulattıramaz.
CSA’in bir nafaka anlaşmasını kabul etmesinden önce uyulması
gereken bazı koşullar vardır. Örneğin, çocuk nafakası formülü ile
hesaplanandan daha düşük bir nafaka üzerinde anlaşan ebeveynler, bir avukata danışmak suretiyle bunu yapabilirler.
Yaptığınız anlaşmanın türü ve almak veya ödemek için anlaştığınız
çocuk nafakası miktarı hakkınız olan Aile Destek Ödemesi’ni
etkileyebilir. Aldığınız Aile Destek Ödemesi tutarı, CSA’in formülüne
dayanarak belirlenir, nafaka anlaşmasına göre değil.
Bu konuda yardım ve daha fazla bilgi için:
■ Child Support Agency Telefon Numarası 131 272 veya
www.csa.gov.au internet sayfasını ziyaret ediniz.
■ Centrelink (Family Assistance Office) Telefon Numarası 136 150
veya www.familyassist.gov.au internet sayfasını ziyaret ediniz.
Planınızı Yaparken Dikkat Edeceğiniz Diğer Konular
Planınızı yaparken ebeveynlik planı yapmanın yasal sonuçları
dahil bu broşürde yere alan bilgileri göz önüne almanız gerekir.
Yukarıdaki listede yer alan tarzda konuları ebeveynlik planınıza
koymanızda fayda vardır (Bkz: Bir Ebeveynlik Planına Neler
Konulabilir?).
Aynı zamanda planla ilgili bir anlaşmazlık olduğunda veya
çocuğun büyümesiyle beraber koşullar değiştiğinde (örneğin
çocuk ilkokula veya orta okula başladığında) planı da değiştirmek
gerekirse, bunun nasıl yapılacağına dair izlenecek yöntemi de
plana koymakta yarar vardır.
Plana neyin dahil edileceğine karar verirken göz önüne almanız
gereken başka önemli konular da vardır. Eğer ebeveynler çocuk
üzerinde anlaşamazlar ve mahkemeye gitmeye karar verirlerse,
mahkemenin de ebeveynlik kararı çıkartırken aynı konuları göz
önüne alması gerekecektir. Bu konular aşağıda belirtilmiştir.
Çocuk İçin En İyisi
Çocuğunuzla ilgili kararlar verirken, her şeyden önce çocukların
ihtiyacı dikkate alınmalıdır ve düşünmeniz gereken en önemli
şey, çocuğunuz için neyin en iyi olacağıdır. Çocukların ebeveynlerin her ikisini de tanıma ve zarar görmekten korunma hakkı
vardır. Fakat çocuğunuz için neyin en iyi olacağını düşünürken,
çocuğunuzun (çocuklarınızın) güvenliği her şeyden önde gelmelidir. Bunlar düşünülmesi gereken önemli konulardır. Düşünmek
isteyeceğiniz diğer konular arasında çocuğun belirtmiş olduğu
herhangi bir görüş, çocuğun her iki ebeveyniyle de, kendileri için
önem taşıyan (büyük anne büyük baba gibi) diğer kişilerle de
olan ilişkisi ve önemli her türlü sorun bulunmaktadır.
Eşit Şekilde Paylaşılan Ebeveynlik Sorumluluğu
Ortada bir şiddet veya taciz olayı olmadığı sürece kanun çocuk
için en iyi olanın annenin ve babanın ebeveynlik sorumluluğunu
eşit şekilde taşıması olduğunu öngörür. Bu, çocuğun her ebeveynde eşit süreli zaman geçireceği anlamına gelmez. Bunun
yerine, eşit paylaşılan ebeveynlik sorumluluğu, her iki ebeveynin
de çocuğu etkileyen eğitim veya sağlık gibi önemli ve uzun vadeli
konularda karar vermede eşit role sahip olmalarıdır.
Eğer ebeveynlik sorumluluğunu eşit paylaşmaya karar verdiyseniz, birbirinizle konuşmalı ve uzun vadeli konularda ortak
karara varmak için çaba göstermelisiniz. Fakat çocuk sizinle
birlikte zaman geçirirken çocuğun ne yiyeceği veya ne giyeceği
gibi konularda karar alırken genellikle karşı tarafa danışmanıza
gerek olmaz çünkü bunlar genellikle uzun vadeli önemli kararlar
değildir.
Mantıklı Şekilde Uygulanabilir Olmak Ne Demektir?
Çocuğunuz için bu tarz düzenlemeleri yaparken içinde bulunduğunuz
koşullar doğrultusunda bunun uygulanıp uygulanamayacağını
düşünmelisiniz. Aşağıdaki türden faktörleri düşünmeniz gerekebilir:
■ siz ve diğer ebeveyn birbirinizden ne kadar uzakta
yaşıyorsunuz?
■ sizin ve diğer ebeveynin bu tarz bri düzenlemeyi uygulama
yetiniz (örneğin hangi saatlerde çalışıyorsunuz ve çocuğun
okuluna ne kadar uzak oturuyorsunuz?)
■ siz ve diğer ebeveyn birbirinizle ne derecede iletişimde bulunuyorsunuz ve bu düzenleme sırasında çıkabilecek sorunları
nasıl çözeceksiniz; ve
■ bu düzenlemenin çocukta yaratacağı etki.
Çok ve Önemli Zaman
Eğer çocuğun her birinizle eşit zaman geçirmesi uygun değilse,
her iki ebeveynin de çocukla çok ve önemli zaman geçirmesine
izin veren bir düzenleme yapmanın yollarını düşünebilirsiniz.
Tabii ki bunun mantıklı şekilde uygulanabilir ve çocuk için en iyisi
olması şartıyla.
Çok ve önemli zaman nedir?
Bu, çocuğun her iki ebeveynle de hafta sonu, tatiller ve normal
günlerde, gündüz ve gece olmak üzere zaman geçirmesini ifade
eder. Bu her iki ebeveynin de çocuğun günlük düzenine dahil
olması ve aynı zamanda özel günleri (doğum günü gibi) ve diğer
önemli olayları (düğünler gibi) ıpaylaşması anlamına gelir.
Ebeveynlik Planına Uymadaki Zorluklar
Eğer ebeveynlerden biri planı uygulamak konusunda diğer
ebeveynle anlaşarak çözemeyeceği şekilde bir zorluk içerisindeyse, bu durumda yardımcı olabilecek bir dizi hizmet kurumu
vardır. Danışma ve anlaşmazlık çözme servisleri buna örnektir.
Örneğin bir profesyonelin yardımıyla mevcut düzenlemelerinizi
değiştirebilir veya yeni bir ebeveynlik planı yapabilirsiniz.
1800 050 321 numaralı telefondan Aile İlişkileri Danışma Hattı’nı
(Family Relationship Advice Line) arayınız.
Kendi bölgenizde size yardımcı olabilecek Aile İlişkileri Merkezi
(Family Relationship Centre) gibi kurumlara havale almak dahil
olmak üzere bilgi ve danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.
Ebeveynlik Planı Yapmakta Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Anne ve babaların çocukları ile ilgili bir anlaşmaya varmalarına
yardımcı olmak üzere danışmanlık ve anlaşmazlık çözüm servisi gibi
bir dizi hizmet mevcuttur. Bu hizmetler Family Relationship Centres.
dahil bir takım kurumlar tarafından verilir. The Family Relationship
Advice Line, bilgi ve danışmanlık verebilir ve kendi bölgenizdeki bir
dizi hizmet kurumuna havale olmanızı sağlayabilir. Çevirim İçi Aile
İlişkileri de (Family Relationships Online) benzer bilgiler sağlayabilir.
Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?
Bir ebeveynlik planı yapmakla ilgili bilgiler aşağıdaki kaynaklardan elde edilebilir:
■ Family Relationship Advice Line 1800 050 321
■ Family Relationship Centres ve diğer aile içi anlaşmazlık
çözüm servisleri (kendi bölgenizde mevcut hizmetleri sormak
için 1800 050 321 numaralı telefonu arayın), ve
■ Family Relationships Online www.familyrelationships.gov.au
Planınızda, uzun vadeli kararlar vermek gerektiğinde birbirinize nasıl
danışacağınızla ilgili yöntemlerin de yer almasında fayda vardır.
Eşit Zaman
Eğer çocuğun her birinizle eşit zaman geçirmesi mantıklı
şekilde uygulanabilir durumdaysa ve çocuk için en iyisi ise,
bu şekilde bir anlaşma yapmak yoluna gidebilirsiniz (örneğin
çocuk bir hafta sizinle kalırken diğer haftayı da öteki ebeveyn
ile geçirebilir.)
FAHCSIA12452.1303
Download

Ebeveynlik planları - Family Relationships Online