STAJ DUYURUSU
2014 YAZ DÖNEMİ STAJI HAKKINDA;
Yaz stajını 2. sınıflar maksimum 20 gün yapabilecektir. 2. Sınıfların ilk stajını
şantiyede yapması önerilmektedir. Mezuniyet için gereken staj süresi 50 gün
olup, bu 50 günün minimum 10’u büro, minimum 30’u şantiye olmalıdır. Yaz
okuluna ve bütünlemelere kalıp kalmayacağınıza karar vermeniz ve
aşağıdaki seçeneklerden birini seçmeniz gerekmektedir. Sigorta yapılacağı
için staj tarihleriniz sonradan değiştirilemez. Herhangi bir üniversitenin yaz
okulu ve stajınız aynı tarihlerde olmamalıdır. Tespiti durumunda gerekli
işlemler başlatılacaktır.
YAZ OKULUNA ve
BÜTÜNLEMELERE
BÜTÜNLEMELERE
KATILACAK ama YAZ
KATILMAYACAKLAR
OKULUNA
İÇİN
GİTMEYECEKLER İÇİN
STAJ
STAJ YAPILABİLECEK
YAPILABİLECEK
TARİH ARALIĞI
TARİH ARALIĞI
BÜTÜNLEMELERE
KATILMAYACAK ancak DEÜ’DE
YAZ OKULUNA GİDECEKLER
İÇİN
STAJ YAPILABİLECEK TARİH
ARALIĞI
BÜTÜNLEMELERE
KATILACAK ve
DEÜ’DE YAZ
OKULUNA
GİDECEKLER İÇİN
STAJ YAPILABİLECEK
TARİH ARALIĞI
23 HAZİRAN –
14 EYLÜL
23 HAZİRAN – 13 TEMMUZ
5 – 13 TEMMUZ
ve
1 – 14 EYLÜL
5 TEMMUZ –
14 EYLÜL
ve
1 – 14 EYLÜL
ÖNEMLİ NOT: BÜTÜNLEMELER HAFTASINA STAJ BAŞVURUSU YAPANLARDAN BÜTÜNLEME SINAVINA
KATILMASI DURUMU OLUŞANLAR EN ÇOK 2 İŞ GÜNÜ STAJA GİDEMEYECEKLERSE KALAN GÜNLERİ STAJ
DANIŞMANINA BAŞVURU SIRASINDA BİLGİ VERİLMESİ ŞARTIYLA DEĞERLENDİRMEYE ALINACAKTIR.
BÜTÜNLEME HAFTASI 2 İŞ GÜNÜNDEN FAZLA STAJA GİDEMEYECEKLER DİĞER STAJ TARİHLERİNİ
SEÇMELİDİR. Resmi tatil günlerinde staj yapılamamaktadır. Formlarda bu günleri düşmelisiniz.
Devlet kurumlarında haftanın 5 günü, özel sektörde haftanın 6 günü staj yapılabilir. Toplam staj
gününüz 5’in katları cinsinden olmalıdır. Aksi taktirde bir alt 5’in katına yuvarlama yapılacaktır.
Örneğin 19 gün yaparsanız, 15 gün kabul edilecektir. Yurt içi staj yapacağınız aralığı hesaplarken resmi
tatilleri düşmeyi unutmayınız. Öğrencilerin stajlarını dışarıda inşaat sektöründe yapmaları esastır.
Bölümümüz laboratuvarlarında yapabileceğiniz staj süresi en fazla 5 iş günü şantiye 5 iş büro olmak
kaydıyla 10 iş günüdür. Bu sürelerin aşılması halinde staj zorunluluğunuzdan aşan kısım
düşülmeyecektir.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yapılan değişiklikler
nedeniyle, lisans seviyesindeki öğrencilere staj yaparken öğrenim gördükleri üniversite
tarafından iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası yapılacaktır. Söz konusu sigortanın
yapılabilmesi için staj yapacak öğrencilerin 1-2-3-4 nolu belgeleri***,
en geç 23 Mayıs 2014 tarihine kadar danışman listesi tablosundan
öğrenci numaranıza göre belirlenen staj danışmanına teslim etmeniz gerekmektedir. Bu
belgelerden, kabul belgesi ve staj sigorta formları danışmanlarda kalacak, staj sicil
formları ve kapak sayfası ise danışman tarafından imzalanıp öğrenciye geri verilecektir.
GEREKLİ BELGELER: (*** 1-2-3-4 nolu belgeler)
1) Kabul Yazısı (Antetli kağıda, imzalı ve mühürlü ya da kaşeli). Öğrencinin staj yapacağı
firmadan alacağı kabul yazısında stajın yapılacağı kesin tarihler mutlaka belirtilmelidir.
Ayrıca stajın yapılacağı firmanın ticari adı, adresi, telefonu vb. bilgiler açıkça yazılı
olmalıdır. Kabul yazısında firma/kurum telefon numarası bulunmalıdır. Kendi cep
telefonunuzu da bu mektubun altına yazmalısınız.
2) 2 adet staj sicil formu (fotoğraf eklenmiş): Staj sicil formunun, staja başlamadan önce
staj danışmanınızın onaylaması gerekmektedir. Staj Sicil formu dekanlık sayfasında ve
inşaat müh. bölüm sayfasında güncellenmiştir. Eski formları kullanmayınız. Bu form,
müdahale edilebilen pdf formatlı olup, fotoğraf seçimi ve ilgili bilgilerin doldurulması bu
pdf dosyası üzerinde bilgisayarda yapılmaktadır. Formu dolduracağınız bilgisayarda
resminizin bulunması gerekmektedir. (EL İLE DOLDURANLARIN FORMLARI KESİNLİKLE
KABUL EDİLMEYECEKTİR!). Form, hatalı staj günü sayar ise daksilleyerek düzeltiniz.
(http://eng.deu.edu.tr/dosyalar/EgitimOgretim/stajlar/formlar/F.O.I.22_StajSicilFormu.p
df)
3) Staj Raporu Kapak ve fotoğraf yapıştırılmış mühürlü iç kapak sayfası. Öğrenciler web
sitesinden “Staj Defteri Kapağı” adlı linke tıklayarak Mühürlü Kapak Formunu indirecektir.
Her öğrenci bilgisayarda hazırladığı bu kapak sayfalarını staj danışmanına imzalatacaktır.
http://web.deu.edu.tr/insaat/dosyalar/staj_defteri_k.doc
NOT: Staj raporu bilgisayarda yazılabilir veya isteyen öğrenciler kitap satış bürosundan,
staj sonrasında el ile doldurmak üzere Staj Defteri de alabilirler. Ancak iki durumda da,
web sitesinden mühürlü kapak sayfası çıktısını almalıdırlar ve staj danışmanlarına
imzalattıkları 2. kapak sayfasını (MÜHÜRLÜ YAPILAN ÇALIŞMALAR SAYFASI) defterlerinin
baş sayfasına zımbalamalıdırlar.
4) 3 Adet Staj Sigorta Formu. Staj sigorta formu dekanlık sayfasında güncellenmiştir.
Eski formları kullanmayınız. Bu form, müdahale edilebilen pdf formatlı olup, bilgilerin
doldurulması bu pdf dosyası üzerinde bilgisayarda yapılmaktadır. Sigorta Formları öğrenci
tarafından imzalanıp, staj danışmanına teslim edilecektir. (EL İLE DOLDURANLARIN
FORMLARI KESİNLİKLE KABUL EDİLMEYECEKTİR!).
http://eng.deu.edu.tr/dosyalar/EgitimOgretim/stajlar/formlar/F.O.I.32_StajFormu.pdf
Stajla ilgili tüm bilgi ve belgeler:
www.caglaryalcinkaya.com
http://web.deu.edu.tr/insaat/index.php/makale
BÖLÜME BİLDİRDİĞİ TARİHLERDE, HERHANGİ BİR NEDENDEN DOLAYI (KALMA, HASTALIK, ŞANTİYENİN
KAPANMASI VB. ) STAJ YAPAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLERİN, STAJ SİGORTALARINI İPTAL
ETTİRMELERİ ZORUNLUDUR. BUNUN İÇİN SİGORTA FORMUNDA BELİRTTİĞİNİZ STAJA BAŞLAMA
TARİHİNDEN, EN AZ 1 HAFTA ÖNCE DEKANLIĞA DİLEKÇEYLE BAŞVURMANIZ GEREKMEKTEDİR .
Staj Komisyonu Başkanı
Doç.Dr. Halit YAZICI
STAJINIZIN KABULÜ İÇİN UYULMASI GEREKEN KURALLAR
 Defterinizi şeffaf kapak takılmış spiral ciltle teslim ediniz. Düzgün bir
Türkçe kullanılmayan defterler kabul edilmeyecektir. Resimlere metin
içinde atıf yapmalısınız. Örneğin: “Şekil 1’de kalıp planı görülmektedir”.
Resmin altında “Şekil 1. Kalıp Planı” yazmalıdır.
 Firma/kurum tarafından alınacak kabul mektuplarında firma telefon
numarası yer almalıdır. Kabul mektuplarının altına kendi cep numaranızı
da elle yazınız. Stajınız hakkında şüpheye düşüldüğünde firmalar
telefonla aranarak hakkınızda bilgi alınacaktır.
 Gerek şantiye gerekse büroda yapılan stajlarda günlük (Her gün)
çalışmalardan kendinizi de içeren fotoğraf koyma zorunluluğu
getirilmiştir. Bu kurala uymayan günler başarısız olarak
değerlendirilecektir. “Fotoğraf makinem yoktu, fotoğraf çekmeye izin
vermediler, projeler çok gizliymiş” gibi bahaneler kabul edilmeyecektir.
 Şantiyede günlük imalat, büroda ise günlük işler ispat edilmelidir. Her
gün imalatı fotoğraflamalı, bürodaki günlük çalışmanızın ekran
görüntüsü ve çıktılarını eklemelisiniz. Bu şartlara uymayan günler
başarısız kabul edilecektir.
 Staj defterleri arama motorlarında ve eski arşivlerle kıyaslanarak kontrol
edilmektedir. Kopyala yapıştır bir kısım içeren stajlar tümden iptal
edilecektir. Sözlüye çağırılmadan “RED” ilan edilecektir.
 “Bugün malzeme gelmedi, bugün hava fırtınalıydı, başım ağrıdı, sular
kesildi, dünkünün aynısı işler yapıldı” gibi bahaneleri içeren günler
başarılı staj günü olarak kabul edilmeyecektir (!).
 Stajlarınızda sadece yapılan işi listelemeniz yetmemektedir. Ders
notlarınız, standartlar ve aldığınız teorik öğrenim ile gördüklerinizi
yorumlamalısınız. Aksi takdirde ilgili gün başarısız sayılacaktır. Örneğin
sadece “Bugün beton döküldü” yazmak yeterli değildir.
 Sözlüye çağıran staj danışmanları ile münakaşa edilmemeli, onların
önerdiği tüm düzeltmeler eksiksiz yapılmalıdır. Defter düzeltmesi için
pazarlık etmeye kalkışan öğrencilerin düzeltme hakkı ellerinden alınıp
stajları tümden “RED” edilecektir.
 Defterlerinizi gün gün yazmak zorundasınız. Örneğin tek bir işi 10 günde
bile tamamlasanız her güne düşen payı ayırmalı, günlük defter
yazmalısınız. “Eskiden topluca yazılan günler kabul edilmiş, canım
istemedi, yazacak
edilmeyecektir.
bir
şey
bulamadım”
gibi
bahaneler
kabul
STAJ SÜRESİNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
 Staja gitmeden önce Yapı Malzemesi Laboratuvarından
sigortanızın yapıldığında dair evrakı alınız. Bu evrak imza karşılığı
verilmektedir. Unutulan formlar gönderilmez.
 Staj süresince iş güvenliği ve kurallarına dikkat edilmesi
gerekmektedir.
 Yaralanma, kaza vb. durumda fakülte maaş işleri birimine
ivedilikle haber verilmelidir. Bu bilgiyi staja başlarken firma
yetkilisine belirtip dekanlık irtibat telefonunu veriniz. Yasal
olarak bu zorunludur. Sicil formunun altında yapılması
gerekenler yazmaktadır. Firma yetkilisine okutunuz ve kendiniz
okuyunuz.
 Staj defterinizi staj süresince hazırlayıp staj yerinden ayrılmadan
imzalatmanız önerilir. Defterlerin toplanacağı ilanı asıldığında
“defteri kargolayarak imzaya göndermem lazım, ek süre
istiyorum, yetkili tatile çıkmıştı” gibi bahaneler geçersizdir.
 Staj sicil formunuzu firma tarafından doldurulmuş ve kapalı
zarfta mühürlenmiş şekilde defterinizle birlikte staj
danışmanıza teslim ediniz. Sicil formunuzu firma postalamak
isterse staj danışmanınızın adına postalatınız. Elden getirmeniz
tavsiye edilir. Staj sicil formu ulaşmayanların stajı geçersiz
sayılacaktır.
BU DUYURULAR:
http://web.deu.edu.tr/insaat/index.php/makale
http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici
www.caglaryalcinkaya.com
adreslerinde de ilan edilmiş, staj panosu ve bölüm katlarındaki panolara asılmıştır.
Download

2014 yılı yaz stajı için duyuru için tıklayınız