ERASMUS+
SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI
2015
ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ
(KA1-Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Özelindeki Sorular)
SORU VE CEVAPLAR
SORU:
Öğretmenlik mesleğine yeni başlayan kişiler, Türkiye Ulusal Ajansının sağladığı imkanlardan nasıl
yararlanabilir?
CEVAP:
Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim, gençlik ve spor alanlarında 2014-2020 yılları
arasında uygulanacak olan yeni programdır. Türkiye Ulusal Ajansı web sayfasını (www.ua.gov.tr) ziyaret
ederek ana sayfada yer alan “Hangi program bana uygun?” bölümünden şartlarınıza uygun programları,
başvuru koşullarını ve hibe miktarlarını inceleyebilirsiniz. Bir öğretmen iseniz Okul Eğitimi Programı
kurumunuza en uygun faaliyettir.
SORU VE CEVAPLAR
SORU:
Erasmus+ Programından önceki Hayatboyu Öğrenme Programında yer alan Comenius Programı
kapsamında yapılan etkinlikler, aktiviteler yeni programda hangi ana eylem altında değerlendirilmektedir?
CEVAP:
Hayatboyu Öğrenme Programı’nda yer alan Comenius Programı, Erasmus+ döneminde Okul Eğitimi
Programı olarak adlandırılmaktadır. Bu alt program içerisinde hem KA1-Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
hem de KA2-Stratejik Ortaklıklar projeleri yapılabilmektedir.
Soru ve Cevaplar
SORU:
Erasmus+ dönemindeki KA1-Bireylerin Öğrenme Hareketliliği projeleri, eski Hayatboyu Öğrenme
Programındaki Hizmet-içi Eğitim faaliyetinin yerini mi almıştır?
CEVAP:
KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Projeleri, eski dönemdeki Hizmet-içi Eğitim projelerinin daha
kapsamlı ve kurumsal biçime dönüşmüş şeklidir.
Soru ve Cevaplar
SORU:
KA1 Projeleri için 2015 yılı son başvuru tarihi nedir?
CEVAP:
KA1 Projelerinde son Başvuru tarihi 4 Mart Brüksel saatiyle öğle 12:00’dır. Türkiye saatiyle ise 13:00’dır.
Soru ve Cevaplar
SORU:
KA1 Projelerinde proje süreleri ne kadardır?
CEVAP:
KA1 Projelerinde proje süresi 1 veya 2 yıldır. Başvuru sahibi kurum, Başvuru aşamasında planladığı
projenin faaliyetlerini göz önünde bulundurarak bu süreyi kendisi seçmektedir.
Soru ve Cevaplar
SORU:
KA1 Projelerinde ne tür faaliyetler bulunmaktadır?
CEVAP:
KA1 projelerinde 3 tür faaliyet bulunmaktadır:
Öğretme Görevlendirmesi: Okul eğitimi personelinin yurtdışında ortak bir okulda öğretmenlik yapmaları;
Yapılandırılmış kurslar/eğitimler: Okul eğitimi personelinin yurt dışında mesleki gelişimine yönelik bir kursa
veya diğer eğitim faaliyetlerine (seminerler, konferanslar vb.) katılması;
İşbaşı İzleme: Okul eğitimi personelinin yurt dışında bir kurumda mesleki gelişimine yönelik bir işbaşı
eğitimi/izleme yapmaları.
Soru ve Cevaplar
SORU:
KA1 Projelerinde uygun katılımcılar kimlerdir?
CEVAP:
Bu faaliyetin yararlanıcıları okulların eğitim personelidir (öğretmenler, idareciler). Söz konusu faaliyete
başvuru, Program Ülkelerinden birinde yerleşik bir okul ya da Konsorsiyum ile başvuru yapılması
durumunda konsorsiyum lideri il/ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından yapılmalıdır. Bireysel başvuru kabul
edilmemektedir.
Soru ve Cevaplar
SORU:
KA1 Okul Eğitimi Projelerinde ‘okul eğitimi personeli’ kimleri kapsamaktadır?
CEVAP:
Okul eğitimi personeli, okulda çalışan eğitim personelini (öğretmenler, idareciler, vb.) kapsamaktadır.
Soru ve Cevaplar
SORU:
KA1 Projelerinde Gönderen Kurumlar ne tür kurumlar olabilir?
CEVAP:
KA1 Projelerinde gönderen kurum okuldur.
Soru ve Cevaplar
SORU:
KA1 Projeleri kapsamında faaliyet süreleri ne kadardır?
CEVAP:
Her bir hareketlilik faaliyetinin süresi, proje süresi içinde tamamlanmak kaydıyla seyahat süreleri hariç 2
günden 2 aya kadar olabilir.
Soru ve Cevaplar
SORU:
KA1 Projeleri kapsamında yer alan üç tür faaliyet için ev sahibi kurumlar ne tür kurumlar olmalıdır?
CEVAP:
Öğretme görevlendirmesi için ev sahibi kurum yalnızca okul olabilir.
İşbaşı izleme veya yapısal kurslara veya diğer eğitimlere (seminerler/konferanslar vb.) katılım için ise, ev
sahibi kurum okul eğitimi alanında faaliyet gösteren herhangi bir özel kurum veya kamu kurumu olabilir
(eğitim merkezi, üniversite, araştırma enstitüsü, STK’lar, vb. kurumlar)
Soru ve Cevaplar
SORU:
2015 yılında KA1 projelerine konsorsiyum olarak başvuru yapılabilecek mi? Bu mümkünse konsorsiyumun
yapısı nasıl olmalıdır?
CEVAP:
Evet yapılabilecek. Bir konsorsiyumda asgari 3 kurum/kuruluşun yer alması gerekir: 1 koordinatör kurum
(Konsorsiyum lideri) ve ortak olarak en az 2 okul (daha fazla olabilir).
Konsorsiyum lideri olabilecek uygun kuruluşlar “il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri”dir.
Soru ve Cevaplar
SORU:
Kurslar için bir veritabanı mevcut mudur?
CEVAP:
Avrupa Komisyonu önümüzdeki süreçte bir Kurs Kataloğu Aracı yayınlamayı planlamaktadır. Bu araçla
ilgili bilgiler daha sonra temin edilebilecektir.
Soru ve Cevaplar
SORU:
Başvuru Formunda kursların belirtilmesine gerek var mıdır?
CEVAP:
Başvuru Formunda yer alan ‘Faaliyet Detayları’ bölümünde planlanan faaliyetlerin türünün, süresinin,
faaliyetin gerçekleşeceği ülkenin belirtilmesi gerekmektedir. Ancak kursun adının belirtilmesi zorunlu
değildir.
Soru ve Cevaplar
SORU: Projeye sağlanan hibe destek kalemleri nelerdir?
CEVAP: Projeye sağlanan hibe destek kalemleri;
-
Kurumsal Destek
-
Seyahat Desteği
-
Bireysel Destek
-
Kurs Ücreti
-
Özel İhtiyaç Desteği’dir.
Bütçeyle ilgili ayrıntılı bilgiye Erasmus+ Program Rehberinden erişilebilir: http://bit.ly/1cq7qQ2
Soru ve Cevaplar
SORU:
Proje faaliyetlerine katılacak personel sayısında bir üst sınır var mıdır?
CEVAP:
KA1 Projelerinde faaliyetlere katılacak personel sayısında bir üst sınır yoktur. Ancak, ilgili kurumun
kapasitesine ve projenin niteliğine göre makul bir sayı belirlenmesi gerekir.
Soru ve Cevaplar
SORU:
KA1 Projelerinde dil desteği talep edilebilir mi?
CEVAP:
KA1 Projelerinde dil desteği bulunmamaktadır. Ancak bütçedeki kurumsal destek kaleminin bir kısmı dil
desteği için kullanılabilir.
Soru ve Cevaplar
SORU:
KA1 Projelerinde refakatçi var mıdır?
CEVAP:
KA1 Projelerinde refakatçi mevcut değildir. Ancak; özel ihtiyaç sahibi katılımcıların refakatçi masrafları
‘özel ihtiyaç desteği’ kaleminden talep edilebilir.
Soru ve Cevaplar
SORU:
Öğrenme Anlaşması (Learning Agreement) nedir?
CEVAP:
Hareketliliğin uygunluğunu ve kalitesini güvence altına almak için gönderen kurum ile ev sahibi kurum
arasında hareketliliğin amaçlarını ve içeriğini tanımlayan bir anlaşmadır. Ev sahibi kuruluşla gönderen
kuruluşun hak, görev ve sorumluluklarını karşılıklı olarak teminat altına aldıkları belgedir. Yapılması
zorunlu değildir ancak tavsiye edilir.
SORU VE CEVAPLAR
SORU:
Başvuru formunda belirtilen planlanmış hareketlilik tarihlerinin ertelenmesi ya da planlanan tarihlerden geç
başlanması final raporu tarihini değiştirir mi ya da final raporundan düşük puan alınmasına sebep olur mu?
CEVAP:
Başvuru formunda belirtildiği şekilde planlanan hareketlilikler, sözleşmede belirtilen tarih aralığında olduğu
sürece ileri bir tarihe ertelenebilir. Bu durum final raporu sürecinde herhangi bir olumsuzluğa ya da tarih
değişikliğine neden olmaz.
Soru ve Cevaplar
SORU:
Bir okul birden fazla KA1 Proje başvurusu yapabilir mi?
CEVAP:
Hayır. KA1 Projelerinde bir okul, okul eğitimi alanında yalnızca bir KA1 proje başvurusu yapabilir. Ancak
konsorsiyum yapısında ortak olarak yer almasında bir sakınca yoktur.
Soru ve Cevaplar
SORU:
Türkiye’den iki okul öğretmen değişimi yapabilir mi?
CEVAP:
Aynı ülke içerisinde hareketlilik yapılması mümkün değildir.
Soru ve Cevaplar
SORU:
KA1 Projeleri kapsamında öğrenciler de hareketliliklere katılabilir mi?
CEVAP:
KA1 Projeleri kapsamında sadece okulun eğitim personeli hareketliliklere katılabilir.
Soru ve Cevaplar
SORU:
Tayini çıkan öğretmen eski okulunda dahil olduğu proje kapsamında hareketliliklerine devam edebilir mi?
CEVAP:
KA1 projeleri kurumsal projeler olduğu için ancak kurum personeli hareketliliklere katılabilir. Kurumdan
ayrılan personel hareketliliklere katılamaz.
Soru ve Cevaplar
SORU:
KA1 Projesi kapsamında okul personeli yalnızca eğitim-öğretim döneminde mi hareketliliklere gidebilir?
CEVAP:
Proje süresi boyunca okul idarecisinin uygun gördüğü her zaman hareketliliğe gidebilir.
Soru ve Cevaplar
SORU:
KA1 Projesi kapsamında görevlendirilecek personel MEB’den nasıl izin alacak, otomatik bir prosedür
işleyecek mi?
CEVAP:
Bu konu hakkında MEB yetkililerinden bilgi alınmalıdır.
SORU VE CEVAPLAR
SORU:
Personel hareketliliğinde, gönderen ve ev sahibi olabilecek kuruluşların arasında özel eğitim uygulama
merkezleri yer almakta mıdır?
CEVAP:
Özel eğitim ve uygulama merkezleri ilkokul/ortaokul ya da lise statüsünde yer aldığından dolayı okul
eğitimi alanında KA1 Hareketlilik Projelerine başvuru yapabilirler.
SORU VE CEVAPLAR
SORU:
Okul eğitimi personeli yerinde gözlem hareketliliğinde, ortaklık anlaşması yaptığımız kurumun yapacağı
masraflar için hibe verilmekte midir?
CEVAP:
Gözlem ve işbaşı izleme hareketliliğinde ev sahibi kuruma herhangi bir hibe verilmemektedir.
SORU VE CEVAPLAR
SORU:
Okul eğitimi personeli yerinde gözlem hareketliliği için önceden belirlenmiş standart bir ortaklık anlaşması
formu var mıdır?
CEVAP:
Başvurunuz kabul edildikten sonra iki tarafı bağlayıcı ve hareketlilik tarihlerini, tarafların sorumluluklarını
ve faaliyet programını içeren bir belge imzalamanız gerekmektedir. Bu belgenin standart bir formatı yoktur.
SORU VE CEVAPLAR
SORU:
KA1 okul eğitimi projelerinde, aynı ülkeden iki okul ev sahibi kuruluş olarak kabul edilmekte midir?
CEVAP:
Ev sahibi kuruluş birden fazla olabilmektedir.
SORU VE CEVAPLAR
SORU:
Okul eğitim personelinin yurt dışında mesleki gelişimine yönelik bir kursa katılması için kurs veren
kuruluşlar ortak olarak sayılmakta mıdır? Bu tür kurslarla bir anlaşma yapmak ve başvuru formuna
eklemek gerekmekte midir?
CEVAP:
Okul eğitimi personelinin hareketlilik faaliyeti, her ikisi de Program Ülkelerinde yerleşik bir gönderen
kuruluş ve en az bir ev sahibi kuruluş içermelidir. Kurs düzenleyicisi, evsahibi kuruluş olması sebebi ile
ortağınız olarak sayılmaktadır. Kurslarla anlaşma yapmadan ya da halihazırda anlaşma yapmış olarak
başvuru yapmak mümkündür.
Ayrıntılı bilgi için web sitemizde yer alan
2015 Yılı Program Rehberini inceleyebilirsiniz
Download

ERASMUS+