®
ENVOY HIZLI KURULUM
M215TM Mikro İnvertör
Envoy™ İletişim Ağ Geçidi
Bu kılavuzdaki ve aşağıdaki adreste bulabileceğiniz Envoy Kurulum ve İşletim Kılavuzu'ndaki tüm uyarılara ve
talimatlara uyun:
http://www.enphase.com. Envoy kurulumu ve ayarlaması sırasında bu kılavuzu hızlı başvuru kaynağı olarak
kullanın.
1
Seri Numarası Etiketini Haritaya Yapıştırın
Aşağıdaki Envoy bağlantı şeması, sol montaj braketinin yanındaki seri numarası etiketini
göstermektedir. Envoy'un üzerindeki bu etiketi çıkarın ve kurulum haritasına yapıştırın.
Ethernet
kablosundan
geniş bant
yönlendiriciye
AC güç
kablosu
menü
düğmesi
Not: Kurulum haritasını, Enphase mikro
invertör kılavuzunun arkasında
bulabilirsiniz.
Envoy İletişim Ağ Geçidi Hızlı Kurulum Kılavuzu
Ethernet ve Güç Kablolarını Ba layın
Envoy'u
Kaydettirin
2
Envoy'u Enlighten internet sitesinden kaydedin:
https://enlighten.enphaseenergy.com.
4
•
•
•
Ethernet kablosunu Envoy'un üzerindeki
Ethernet bağlantı noktasına takın.
Kablonun diğer ucunu geniş bant
yönlendiricinin üzerindeki bir bağlantı
noktasına takın.
Envoy’un AC kablosunu tekli duvar
prizine takın.
Envoy
Genişbant
yönlendirici
güç
kablosu
Envoy seri
numarasını girin
Ethernet kablosu
Envoy'u çoklu prize, parafudura veya
kesintisiz güç kayna ına ba lamayın. Bu
cihazlar güç hattı üzerinden ileti imi
bozarlar.
sistem verilerini girin
Uyarı: LCD ekranda a a ıdaki mesaj
görüntülenirse Envoy'un gücünü kesmeyin:
“Upgrading. . . Do Not Unplug.”
3
Envoy için Uygun bir Yer Bulun
AC şebekeye yakın bir elektrik prizi bulun.
Envoy'u, AC kablosu bu prize ulaşabilecek
bir noktaya yerleştirin.
AC şebeke
Envoy
Not: Adım 7'deki iletişim kontrolünü
tamamlamadan, Envoy'u kalıcı olarak
monte etmeyin.
5
Güç Hattı Üzerinden İletişim
Köprüleri Ekleyin (isteğe bağlı)
Envoy'u geniş bant yönlendiriciden uzak bir
noktaya yerleştirmeniz gerekiyorsa, güç hattı
zerinden iletişim köprüleri kullanın.
Gerekmiyorsa bu adımı atlayın.
• Bu köprülerden birini geniş bant
yönlendiriciyle aynı AC prizine takın ve
köprüye bir Ethernet kablosu bağlayın.
• Diğer köprüyü Envoy'un yakınındaki bir
AC prizine takın ve Ethernet kablosunu
köprüye bağlayın.
• IP adresini yenilemesi için Envoy'a
tekrar güç verin.
Güç hattı
üzerinden
İletişim
köprüleri Geniş bant
yönlendirici
Envoy
6
Dil Seçin
8
Başlatma sırasında Envoy LCD paneli
mevcut dil ayarlarını sırayla gösterir.
İstediğiniz dil görününce Menü düğmesine
basın ve iki saniye basılı tutun.
Seçenekler: İngilizce,
Fransızca, Almanca ve
İtalyanca.
Envoy'u Yapılandırın
a. Envoy arayüzüne girin
• Envoy ile aynı yerel ağa bağlı bir bilgisayarda
web tarayıcınızı açın.
• Envoy'un LCD ekranında görüntülenen IP
adresini tarayıcının adres satırına yazın.
Inventory (Envanter) seçeneğine tıklayın ve takılı
tüm mikro invertörlerin algılandığını teyit edin.
• Yönetim menüsüne girmek için Administration
(Yönetim) seçeneğine tıklayın. Oturum açma
bilgileri:
Kullanıcı adı: admin
Parola: admin
b. Şebeke Profilini Oluşturun
menü
düğmesi
•
Envoy
7
Administration (Yönetim) menüsünde
Device Grid Configuration (Cihaz Şebeke
Yapılandırması) öğesini seçin. Şebeke
Yapılandırma ekranı görüntülenir.
Envoy ilerlemesini
a. İnternet bağlantısını kontrol edin
• + Web göstergesini arayın. Geniş bant
yönlendiriciye bağlandıktan sonraki 15 dakika
içinde görünmezse, arka sayfadaki Sorun
Giderme adımlarına bakın.
b. Cihaz Sayımını Kontrol Edin
Otomatik bir cihaz tüm mikro invertörleri algılayacaktır.
• Envoy LCD ekranında
yaklaşık 30 dakika sonra tüm cihazların sayımının
gösterildiğini kontrol edin. Görüntülenmiyorsa
arka sayfadaki
c ve d
Sorun Giderme
bölümünü kontrol edin.
192.168.2.140
+Web
2407W
783kWh
25
c. Güç hattı üzerinden ileti imi kontrol
edin
• Envoy LCD ekranında (seviye/cihazlar ekranı)
görüntülenen çubukların sayısını kontrol edin. Üç
taneden az çubuk görüntüleniyorsa
Sorun Giderme d arka
bölümünü kontrol edin.
Seviye:
Cihazlar
[
]
25
d. Tüm Cihazlar Algılanınca Taramayı Durdurun
Tüm cihazlar algılandıktan sonra, yakındaki Enphase
sistemleriyle parazit yapmaması için bu Envoy cihazını
taramayı durdurun.
•
•
Envoy menü düğmesini (Envoy'un sağ tarafındaki)
basılı tutun.
LCD ekranda Disable Device Scan (Cihaz
Aramayı Durdur) iletisi görüntülenince menü
düğmesini bırakın.
•
•
•
Country Regulatory Specification (Ülkeye Özgü
Özellikler) seçin.
Şebeke profili seçin.
Apply Grid Profile (Şebeke Profilini Uygula)
öğesine tıklayın. Profili Uygula ekranı görüntülenir.
Bu ekran, her mikro invertöre ait
Şebeke Profili Durumunu (Grid Profile Status) gösterir.
Başlangıçta her ünitenin durumu
"ayarlanmamış" olarak gösterilir, ardından da "ayarlar
iletiliyor" durumu gösterilir. Yaklaşık 20 dakika sonra durum
ayarlanmış olur. Bu aşamada mikro invertörler güç
aktarmaya başlarlar.
Envoy kurulana ve tesisattaki tüm mikro
invertörleri algılayana kadar mikro
invertörler güç aktarmaz. ebeke profili
de yapılandırılmalı ve mikro invertörlere
gönderilmelidir.
9
Sorun Giderme
Enlighten Yazılımıyla Sanal Dizi Olu turun
•
•
•
b Internet Bağlantısı Sorunu
Enlighten oturumunuzu açın.
Referans olarak kurulum haritasını kullanarak sanal
dizi oluşturmak için Dizi Oluşturucu'yu kullanın. Dizi
Oluşturucu deneme sürümünü görmek için,
http://enphase.com/support/videos adresini ziyaret
edin.
15 dakikanın ardından +Web yerine -Web yazısı
görüyorsanız, genişbant yönlendiricinin sorunsuz
çalıştığını kontrol edin. Tesisattaki diğer cihazların da
internete çıkabildiğini teyit edin.
Genişbant yönlendirici sorunsuz çalışıyorsa, Envoy
menü düğmesini basılı tutun ve LCD ekranda "Get New
IP Adress" (Yeni IP Adresi Al) iletisi görüntülenince
bırakın.15 dakika bekleyin.
Bu işlem başarısız olursa Envoy'un fişini çekin, 20 saniye
bekleyin ve geri takın. Bağlantı için 15 dakika bekleyin.
a
Cihaz
Yavaş
Algılama
30 dakikanın ardından (büyük tesisatlarda daha uzun
bir süre) gösterilen cihaz sayısı
takılı olan mikro invertör sayısından az ise veya
çubukların sayısı 0 - 2 arasındaysa, Envoy'u AC
şebekesine en yakın prize taşıyın.
c
10
Çubukların sayısı 3 veya daha fazlaysa ancak Envoy takılı
durumdaki tüm mikro invertörleri 60 dakika içinde
algılamadıysa (büyük tesisatlarda daha uzun bir süre)
Enphase Müşteri Destek Bölümü ile irtibat kurun.
Enlighten Yazılımında Sistem Performansını
Görüntüleyin
Henüz yapmadıysanız
Enlighten yazılımında oturum açın ve sistem
verilerini görüntüleyin.
Cihaz Algılama Durdu
d Güç Hattı Üzerinden İletişim Seviyesi
Yetersiz
Çubukların sayısı ikiden azsa Envoy'u AC şebekesine
en yakın AC prizine taşıyın. (AC şebekesi
yönlendiriciden uzaksa güç hattı üzerinden iletişim
köprüleri kullanmanız da gerekebilir).
Mikro invertör kurulumu ve işletmeye
alma hakkında detaylı bilgi için
Enphase mikro invertör Kurulum ve
İşletim Kılavuzu'na başvurun.
Enphase Energy, Inc.
1420 N. McDowell Blvd. Petaluma, CA 94954 ABD
[email protected]://www.enphase.com
© 2013 Enphase Energy Inc. Tüm Hakları Saklıdır.
Download

Envoy Sayaç Teknik