2014-2015 EÖY 1'inci Yarıyılda Açılacak Dersler ve Öğretim Üyeleri
1. Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanlığı
S/N
ÖĞRETİM ÜYESİ
DERS
Doç.Dr.Güray YILMAZ
DERS
KODU
KREDİ
BM 525
3
1
Dağıtılmış Sistemler
2
İleri Yapay Zeka ve Evrimsel
Yrd.Doç.Dr. Ö.Koray ŞAHİNGÖZ
Algoritmalar
BM 567
3
3
Bilgisayar Ağlarında Güvenlik
Yrd.Doç.Dr.Emin KUĞU
BM 533
3
4
Bilgisayar Ağları ve Haberleşme
Yrd.Doç.Dr.İlker BEKMEZCİ
BM 531
3
ÖĞRETİM ÜYESİ
DERS
KODU
KREDİ
2. Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanlığı
a.
S/N
Doktora Programı
DERS
1
Modern Üretim Sistemleri
Prof.Dr. Semra BİRGÜN
EM 534
3
2
Deneysel Tasarım ve Analiz
Yrd.Doç.Dr. Murat ERMİŞ
EM 525
3
3
Sosyo Ekonomik Sistemlerin Dinamiği
Yrd.Doç.Dr. Volkan ÇAKIR
EM 513
3
4
Benzetim Modelleme ve Analizi
Yrd.Doç.Dr. Sezgin KILIÇ
EM 510
3
DERS
KODU
KREDİ
b.
S/N
Yüksek Lisans Programı
ÖĞRETİM ÜYESİ
DERS
1
Doğrusal Programlama ve Ağ Analizi
Yrd.Doç.Dr. Tufan DEMİREL
EM 605
3
2
Rassal Süreçler ve Uygulamaları
Yrd.Doç.Dr. Muzaffer AKAT
EM 522
3
3
Deneysel Tasarım ve Analiz
Yrd.Doç.Dr. Murat ERMİŞ
EM 525
3
4
Benzetim Modelleme ve Analizi
Yrd.Doç.Dr. Sezgin KILIÇ
EM 510
3
A-1 - 1
3. Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanlığı
S/N
ÖĞRETİM ÜYESİ
DERS
DERS
KODU
KREDİ
1
İleri Elektronik Harp
Doç.Dr.Ali KARA
EL 545
3
2
İleri Sayısal İşaret İşleme
Yrd.Doç.Dr.Numan ÜNALDI
EL 520
3
3
Mikrodalga Radar Sistemleri
Prof.Dr. A.Serdar TÜRK
EL 534
3
ÖĞRETİM ÜYESİ
DERS
KODU
KREDİ
4. Havacılık Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanlığı
S/N
DERS
1
İleri Mühendislik Matematiği
Prof.Dr. Abdurrahman HACIOĞLU
HM 502
3
2
Sürtünmeli Akış
Prof.Dr. Hasan GÜNEŞ
HM 511
3
3
İHA Tasarımı
Doç.Dr. Ergüven VATANDAŞ
HM532
3
4
Malzemelerin Mekanik Özellikleri
Doç.Dr. Gürsev PİRGE
HM 541
3
5. Uzay Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanlığı
S/N
DERS
ÖĞRETİM ÜYESİ
DERS
KODU
KREDİ
1
Uzay Teknolojilerine Giriş
Doç.Dr. Y.VolkanPEHLİVANOĞLU
UZ 508
3
2
Uzay Araçları Kontrol Sistemleri
Prof.Dr. Cengiz HACIZADE
UZ 519
3
3
Uzaktan Algılama Sistemleri
Prof.Dr. Derya MAKTAV
UZ 506
3
A-1 - 2
Download

katalog