EPOGROUT T
3 BİLEŞENLİ, EPOKSİ BAZLI, TİKSOTROPİK ANKRAJ VE MONTAJ HARCI
•Betona ve çeliğe aderansı yüksektir
•Mekanik mukavemeti çok iyidir
•Tavan uygulamalarında sarkma yapmaz
TANIMI
DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
EPOGROUT T, 3 bileşenli, solvent içermeyen, epoksi esaslı, tiksotropik
ankraj ve montaj harcıdır.
• 5°C’nin altında ve +30°C’nin üzerindeki hava sıcaklıklarında
uygulanmamalıdır.
• Kesinlikle elle veya mala ile karıştırılmamalıdır.
• Düşük sıcaklıklarda çalışma süresi uzar, yüksek sıcaklıklarda ise
bu süre uzar
• 24 saat sudan korunmalıdır.
KULLANIM ALANLARI
•
•
•
•
Geniş çatlakların onarımında,
Beton ve taş duvarlara filiz ekiminde (kimyasal dübel),
Beton ve çelik yapı elemanlarının montaj ve yapıştırılmasında,
Köprü ve viyadüklerin korkuluklarının sabitlemesinde,
AVANTAJLARI
•
•
•
•
•
•
•
Su ve gaz geçirimsizdir.
Betona ve çeliğe aderansı yüksektir.
Mekanik mukavemeti çok iyidir.
Tavan uygulamalarında sarkma yapmaz.
Solvent içermez.
Ağır yük kaldırma kapasitesi vardır,
Kimyasallara ve korozyona dayanıklıdır
ÖZELLİKLERİ
Yoğunluk: 1,90 ±0.05 kg/lt
İlk sertleşme: 15 saat (20°C)
Tam kuruma: 6 gün (20°C)
Basınç mukavemeti: 75 N/mm2
Gerilmede bükülme mukavemeti: 15 N/mm2
Betona yapışma mukavemeti: > 4,0 N/mm2
Uygulama sıcaklığı: min (+5)°C
Kapta kalma süresi: 30 dk
KULLANMA METODU
AMBALAJ
A Bileşeni: 10 kg’lık teneke kutu
B Bileşeni: 2,3 kg’lık teneke kutu
C Bileşeni: 12 kg
SARFİYAT
1 mm kalınlık için yaklaşık 1.9 kg/m2
DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ
Kuru ve rutubetsiz ortamda saklanmalıdır.Raf ömrü 12 aydır.
Açılmış ama kullanılmamış malzemelerin ağızları tekrardan sıkıca
kapatılmalıdır.
SAĞLIK VE EMNİYET
Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama
sırasında yiyecekler, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir.
Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su
ile yıkayınız. Kullandıktan sonra ağzını iyice kapatınız. Uygulama
sırasında mutlaka eldiven ve koruyucu gözlük takılmalıdır. Çalışma
sahasına ateşle yaklaşmak tehlikelidir. Çocukların erişemeyeceği
yerlerde saklanmalıdır.
YÜZEY HAZIRLAMA
• Uygulama yapılacak betonun en az 225 kg/cm2 basınç
mukavemetinde olması, 28 gün kürlenmesi ve bu süre sonunda en
çok %5 nem içermesi gereklidir.
• Tüm epoksi uygulamalarında olduğu gibi, yüzey hazırlığının
kalitesi, sistem dayanıklılığı ve performansını doğrudan etkiler.
• Yüzey kir, toz, yağ, kür malzemeleri, boya, kalkmış,ayrılmış ve iyi
tutunmayan parçacıklardan tamamen temizlenmelidir.
• Metal yüzeyler ayrıca pastan arındırılmalıdır.
KARIŞTIRMA
• Paketler bölünmeden ve karışım oranları değiştirilmeden
kullanılmalıdır.
• B komponenti A bileşenine eklenerek homojen bir karışım elde
edinceye kadar matkap ile 3 - 5 dk. karıştırılır.
• Daha sonra C bileşeni eklenerek, homojen bir karışım için 3 - 5 dk
daha karıştırılır.
UYGULAMA
• Malzeme spatula veya mala ile hazırlanan yüzeye tatbik edilmelidir.
Minimum uygulama kalınlığı 7 mm, maksimum uygulama kalınlığı
tek katta 30 mm‘yi geçmemelidir.
NOT: Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize
dayanmaktadır. INTERFIKS Yapı Kimyasalları A.Ş. sadece ürünün kalitesinden
sorumludur. Hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan INTERFIKS
Yapı Kimyasalları A.Ş. sorumlu değildir. Bu teknik doküman yenisi basılıncaya
kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. (03/2014)
INTERFIKS YAPI KİMYASALLARI İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.
FSM Cad. Yedekreis Sok. Liscon İş Merkezi No: 7/2 Kavacık - Beykoz / İSTANBUL
Tel: 0216.425 18 98 (Pbx) • 0216.425 20 99 • www.interfiks.com.tr • [email protected]
Download

EPOGROUT T - İnterfiks Yapı Kimyasalları