UNIT 12 PERSONALITY TYPES
Ability : Yetenek
Absent-minded : Dalgın
Achieve : Basarmak
Adaptable :Uyumlu
Admire : Begenmek
Admit : Kabul etmek
Advertisement : Reklam
Afraid of =frightened of =scared
of =terrified of : Korkmak
Aggressive : Sinirli
Alone : Yalnız
Ambitious : Hırslı
Amuse : Eglendirmek
Anixous : Endiseli
Arrange : Düzenlemek
Ask for opinion : Fikir sormak
Ask for permission : Izin istemek
At that moment : O an
Attention : Dikkat
Attitude : Tavır, tutum
Avoid : Kaçınmak
Back : Sırt ,geri
Bad condition : Kötü durum
Bad –tempered : Kötü huylu
Be bad at : Bir seyde kötü olmak
Be curious about : Merak etmek
Be excited about : Bir seyden
heyecan duymak
Be good at : Bir seyde iyi olmak
Be in trouble : Sıkıntıda olmak
Be proud of : Gurur duymak
Be worry about : Bir seyden endiselenmek
Belief : Inanç
Believe : Inanmak
Boastful : Övünen
Bored : Sıkılmıs × Cheerful : Neseli
Boring : Sıkıcı
Borrow : Ödünç almak
Bossy : Patronluk taslayan
Brave : Cesur
Business : Meslek , is
Call : Aramak , telefon etmek
Calm : Sakin
Candidate : Aday, namzet
Capable : Becerikli, yetenekli
Care : Önemsemek
Careful : Dikkatli
Careless : Dikkatsiz
Caring : Umursayan , sevecen
Cause : Neden olmak
Cautious : Tedbirli
Change idea : Fikir degistirmek
Charming : Çekici
Cheat : Kopya çekmek
Check : Kontrol etmek
Cheer up: Neşelendirmek
Cheerful : Neseli, güler yüzlü
Chin : Çene
Chuckle : Kıkırdamak
City centre : Sehir merkezi
Clarification : Açıklıga kavusturmak
Clasp: Kenetlemek
Communication skills : Iletisim becerileri
Company : Sirket
Competitive : Rekabetçi
Complain : Sikayet etmek
Concentrate : Konsantre olmak
Confidence : Güven
Confident : Kendinden emin
Conscious : Bilinçli
Considerate : Düsünceli, anlayıslı
Countryside : Kırsal bölge
Courageous : Cesaretli
Cover : Örtü , örtmek
Crazy : ÇılgınCreative : Yaratıcı
Creativity : Yaratıcılık
Crossed : Çapraz
Cruel : Zalim
Curled : Bükülü
Customer : Müsteri
Customer service: Müsteri hizmeti
Danger : Tehlike
Deadline : Son teslim tarihi
Decisive : Kararlı
Decisiveness : Kararlılık
Delay : Ertelemek
Determined : Kararlı, azimli
Develop : Gelismek, gelistirmek
Difficult situation : Zor durum
Disciplined :Disiplinli ,düzenli
Discuss : Tartısmak
Dishonest : Dürüst olmayan
Disturb : Rahatsız etmek
Domineering : Baskıcı
Dreamer : Hayalci
Easygoing : Uyumlu , rahat
Entrance : Giris
Examine : Incelemek
Excited : Heyecanlı
Excitement : Heyecan
Experienced : Deneyimli
Expression : Ifade
Extremely : Asırı drecede
Extrovert : Dısa dönük
Fall : Düsmek
Far : Uzak
Fault : Hata
Fear : Korku
Fearful : Korkak
Feeling =emotion : Duygu , his
Fiance : Nisanlı
Fill : Doldurmak
First of all : Ilk olarak
Fist : Yumruk
Flat : Daire , kat
Flexible : Yumusak baslı, esnek
Focus on : Odaklanmak
Focused : Odaklanmıs
Fold : Katlamak
Forget : Unutmak
Formal : Resmi
Fresh : Taze
Frightened : Korkmus
Funny : Eglenceli
Furious : Çok öfkeli
Fussy : Telaslı
Gain : Kazanmak
Generous : Cömert
Get involved : Dahil olmak
Get on very well : Çok iyianlasmak
Get out of the way : Yoldan çekilmek
Get stressed : Streslenmek
Get upset : Üzülmek
Give opinion : Fikir vermek
Go wrong : Ters gitmek
Good tempered : Iyi huylu
Grateful : Minnettar
Happen : Olmak
Head down : Bası asagıda
Head up: Bası yukarıda
Hopelessly : Umutsuz bir sekilde
Hurtful : Kırıcı
I can’t stand : Katlanamıyorum
I hope so: Öyle umuyorum
I’m wrong : Yanılıyorum
Illegal : Yasal olmayan
Illogical : Mantıksız
Imagination : Hayal gücü
Imaginative :Yaratıcı
Impatient : Sabırsız
Impolite : Kibar olmayan, kaba
Impossible : Imkansız
Impractical : Pratik olmayan
Impulsive : Düsüncesiz, fevri
In other words : Baska bir deyisle
Indecisive : Kararsız
Inexperienced : Deneyimsiz
Informal : Resmi olmayan
Innocent : Masum
Insult : Asagılamak
Interested in : Ilgili olmak
Interrupt : Bölme, kesmek
Introvert : İçine kapanık
Irresponsible : Sorumsuz
Irritated : Rahatsız olmus
Jealous : Kıskanç
Keep a secret : Sır tutmak
Keep promise : Sözünü tutmak
Kindness : Kibarlık
Lack of confidence : Güven eksikligi
Lack of : Yokluk, eksiklik
Lay : Uzanmak
Legal : Yasal
Lend : Ödünç vermek
Let : Izin vermek
Liar : Yalancı
Lively : Canlı, yasam dolu
Logical : Mantıklı
Look around : Etrafa bakmak
Low : Alçak, düsük
Loyal : Sadık
Lucky : Sanslı
Major :Büyük
Make someone laugh : Güldürmek
Make up mind : Karar vermek
Misunderstand :Yanlıs anlamak
Modest : Alçak gönüllü
Modest life : Mütevazı yasam
Mood : Ruh hali
Moody : Huysuz,aksi,dengesiz
Morale : Ahlak, maneviyat
Motivation : Motivasyon
Naughty : Yaramaz, haylaz
Neat : Zarif
Neatly : Düzgünce
Nervous = Anxious : Tedirgin
Noisy : Gürültülü
Obtain : Almak, edinmek
Open handed : Eli açık
Optimistic : Iyimser
Organised : Planlı , organize
Outgoing : Içi dısı bir ,sosyal
Painstaking : Özenli, dikkatli
Panic : Panik, korku
Part time job : Yarı zamanlı is
Patient : Sabırlı
Personality trait : Kisisel özellik
Pessimistic : Kötümser
Planning skills : Planlama becerileri
Pleasant : Hos, güzel
Pocket : Cep
Policy : Politika
Polite : Kibar
Possible : Mümkün
Potential : Potansiyel
Practical : Kullanıslı ,pratik
Produce : Üretmek
Proud : Gururlu,kibirli
Punctual :Dakik
Questionnaire : Anket
Quick decision : Hızlı karar
Quiet : Sessiz
Rarely : Nadiren
React : Tepki vermek
Ready : Hazır
Realistic : Gerçekçi
Realize : Farkına varmak
Recently : Son zamanlarda
Relaxed : Rahat
Relaxing : Rahatlatıcı
Relevant : Ilgili , alakalı
Reliable : Güvenilir
Respectful : Saygılı
Responsible : Sorumlu
Result : Sonuc
Roar : Kükremek
Rope : Ip
Scratch : Kasımak
Self confidence : Özgüven
Self-centered : Benmerkezci
Self-criticism : Özelestirici
Selfish : Bencil
Sensible : Mantıklı ,akıllı, duyarlı
Sensitive : Hassas, duyarlı
Serious : Ciddi
Set free : Serbest bırakmak
Shake trust : Güven sarsmak
Share idea : Fikir paylasmak
Side by side : Düzgünce
Situation : Durum
Smart : Zeki
Smooth : Pürüzsüz
Spoilt : Sımarık
Strength : Güçlü yön
Strong : Güçlü
Stretched : Gergin
Strong points : Güçlü noktalar
Struggle : Mücadele
Stubborn : Inatçı
Supportive : Destekleyici
Suspicious : Süpheci
Tactful : Ince ruhlu, düsünceli
Take risk : Risk almak
Talkative : Konuskan, geveze
Team player : Takım oyuncusu
Tear : Gözyası
Tell lie : Yalan söylemek
Tell the truth : Dogru söylemek
Tend to : Egilimi olmak
Terrified :Dehsete düsmek
That’s weird : Bu garip
Thoughtful : Düsünceli
Threat : Tehlike, tehdit
Threatening : Tehdit edici
Tidy : Düzenli
Trust : Güvenmek
Trustworthy : Güvenilir
Truthful : Dogrucu, gerçekçi
Turn into: Dönüsmek
Unconscious : Bilinçsiz
Undisciplined : Disiplinsiz
Unimaginative : Yaratıcı olmayan
Unlucky: Sanssız
Unnoticed : Farkedilmemis
Unpleasant : Hos olmayan
Unpunctual : Dakik olmayan
Unrealistic : Gerçekçi olmayan
Unreliable : Güvenilir olmayan
Unrespectful : Saygısız
Unselfish : Bencil olmayan
Unsociable : Sosyal olmayan
Unsupportive : Destekleyici olmayan
Untidy : Düzensiz
Unwilling : Isteksiz
Unworried : Endisesiz
Waste : Harcamak
Weak : Zayıf
Weakness : Zayıf yön
Identfy : Belirlemek
Well behaved : Uslu,terbiyeli
Well organized : Planlı,tertipli
Willingness :Isteklilik
Wish : Dilemek / Wish: Dilek
Zodiac sign =sun sign=horoscope : Burç
SWOT=Strength --- Weakness --Opportunity --- Threat
Download

12. Ünite Kelimeleri - Let`s Study English