IBDP ÇALIŞTAYLARI
Beykent Okulları
ve
Türk IB Okulları İşbirliği ile...
Beykent Okulları tarafından IBDP dersleri sınıf içi uygulamalarının
paylaşılması amacı ile 20 Haziran 2014 tarihinde Beykent Üniversitesi
Taksim Kampüsü’nde IBDP çalıştayları düzenlenecektir.
Çalıştaylara katılacak olan öğretmenlerin Diploma Programını öğretme
deneyimlerinin bulunması; eğer deneyimleri yok ise çalıştayına
katılacakları
dersin
gereklilikleri
konusunda
bilgili
olmaları
gerekmektedir.
IB DP FİZİK
Kategori 1 & 2
YER
Beykent Üniversitesi
Taksim Kampüsü
Sıraselviler Cad. No:65 Taksim 34437 Beyoğlu - İSTANBUL
İletişim Telefonu: 444 29 90 (Beylikdüzü Yerleşkesi)
Çalıştay Lideri
Ünal ÖZMEN
ÇALIŞTAY LİDERİ HAKKINDA
Ünal Özmen Balıkesir doğumludur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik
Bölümünden lisans diplomasıyla 1972’de mezun olduktan sonra Ankara
Üniversitesi’nde pedagojik formasyon öğrenimini tamamlamıştır.
Mezun olduktan sonra TED Zonguldak Koleji’nde 2 yıl çalışmış; bunun
akabinde Büyük Dershane’de iki yıl çalıştıktan sonra TED Ankara
Koleji’nde 25 yıl çalışmıştır. Ünal Özmen 7 yıldır Bilkent Laboratuvar &
Uluslararası Okulu’nda çalışmaktadır. Büyük Dershane’de çalışırken
“Fizik” ve “Üniversiteye Giriş Sınavları (Bugünkü LGS ve LYS) için
Eğitim Yetenek Testi (Scholastic Aptitude Test)” başlıklı iki kitap;
TED Ankara Koleji’nde iken Milli Eğitim Bakanlığı için ortaokul
öğretimi üzerine “Orta Öğretim Öğrencileri için Fen Bilimleri
Müfredatı ve Ders Kitapları” (Tüm sınıflar için) başlıklı bir kitap daha
yazmıştır. Kitabında söz ettiği Fen Bilimleri müfredatı hakkında Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan çalıştayın da liderliğini yapmıştır.
1981 – 2007 yılları arasında TED Ankara Koleji’nde çalışırken “Çok
Amaçlı Gelişim ve Eğitim Programı’nın 3 yıl koordinatörlüğü, 5 yıl
Fizik Bölüm Başkanlığı ve her zaman yürüttüğü Fizik öğretmenliği gibi
çeşitli pozisyonlarda görev yapmıştır. Yine TED Ankara Koleji’nde
çalışırken TÜBİTAK’tan ikisi başarı, biri ise proje ödülü olmak üzere
üç ödüle layık görülmüştür. BLIS’te çalışırken 2011- 2012 yıllarında
Müdür Yardımcılığı yapmıştır. Şu an 11. sınıfların Fizik dersine
girmektedir. BLIS’te hem IB, hem de Uluslararası Genel Ortaöğretim
Eğitim Sertifikası (IGCSE) programında Fizik öğretmenidir. TED
Ankara Koleji ve BLIS’te çalıştığı yıllarda üç IB çalıştayına katılmıştır.
ÇALIŞTAY ÖZETİ
Bu çalıştay deneyimli olan (Kategori 2) ve olmayan (Kategori 1)
eğitmenlerini bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Bu çalıştayın ana
fikri, Kategori 2 öğretmenlerinin öğretimle ilgili fikirleri, kullandıkları
kaynaklar ve stratejileri dahil olmak üzere deneyimlerini
paylaşmalarını sağlamak; böylelikle Kategori 1 öğretmenlerinin
karşılaşacakları olası sorunları görmelerine; kendilerinin de büyük
resmi görmelerine olanak tanımaktır. Bu şekilde Kategori 1
öğretmenleri IB programının özüne daha iyi hâkim olacaktır. Bu
çalıştay bilgi alışverişinde bulunmaya ve devamlı gelişen müfredata
ayak uydurmaya odaklanmaktadır. Çalıştayın amacı, IB programları
ile diğer programlar arasındaki ölçme-değerlendirme farklarını ortaya
koymaktır. Çalıştayda fizik programının yapısı, seçmeli konuları,
ölçme-değerlendirme formatı, zaman dağılımı ve Standart ve Yüksek
Düzey ele alınacaktır.
IB Fizik Programının temel ilkesi şu hedeflere dayanır:
Öğrencilere bilimsel çalışmalarını sürdürecekleri ve yaratıcılıklarını
sergileyebilecekleri teşvik edici ve zorlayıcı bir ortam sunmak, bilim
ve teknolojiye şekil veren bilgi, yöntem ve tekniklerin birleşimini
sunmak, bilimsel bilgiyi analiz etme, değerlendirme ve sentezleme
becerisini geliştirmek, bilimsel etkinlikleri sürdürmek için işbirliği ve
iletişimin önemi konusunda farkındalığı artırmak ve sorgulayıcı ve
deneysel bilimsel becerileri geliştirmek. IB Fizik Programı, yukarıdaki
hedeflere ulaşabilmek için düzenlenmiş Standart Düzey’de 9 farklı
konuyu kapsayan 110 öğretim saati ve Yüksek Düzey için 13 farklı
konuyu kapsayan 180 saatten oluşur. SL ve HL arasında yukarıda
sıralanmış olan hedeflere ulaşabilmek için hem kapsam, hem de
derinlikle ilgili farklar bulunmaktadır. Fizik Programı aynı zamanda
uygulama bakımından SL’de 40, HL’de ise 60 saatlik deney programı
/uygulamalı program gerekliliğine sahiptir.
Çalıştayda uygulamaya yönelik programlar ve ders programlarının
nasıl yapılandırılacağı ele alınacaktır.
Uygulama programında
yapılmış olan değişiklikler incelenecektir. ICT gereklilikleri ve
elektronik ölçme-değerlendirme araçları ile teknoloji kullanımı gibi
konularda İç Değerlendirme analizi yapılacaktır. Bilimin kendisinin
uluslararası olduğu göz önüne alındığında fikir ve deneyimlerin
ülkeler arasında paylaşılması, bilimsel bilginin gelişmesi için bir
gerekliliktir. Bilimin aslında doğayı incelediği gerçeğinin bilinmesi
gerekmektedir. Bu nedenle bilimsel bilgi ve fikir alışverişinin küresel
bir farkındalık yarattığı ve pek çok alanda fikirlerin paylaşılmasını
sağladığı rahatlıkla söylenebilir. Herkesi ilgilendiren küresel ısınma,
sera gazı etkileri, iklim değişikliği ve bunun gibi konularda artan
farkındalık, uluslararası bilimsel çalışmaların etkisine ayna
tutmaktadır.
IB Programı şu an Fizik dersini de içine alan Grup 4 derslerinin
müfredatında değişikliğe gitmiştir. Bu değiştirilmiş programın ilk
sınavları 2016’da yapılacaktır; ancak program kapsamındaki Fizik
dersleri 2014’te verilmeye başlanacaktır. IB programında kullanılan
iki temel değerlendirme türü, İç Değerlendirme ve Dış
Değerlendirmedir. Dış Değerlendirmede sınavların ağırlık oranları
dışında pek bir değişiklik yapılmamıştır. Temel değişiklikler İç
Değerlendirmede yapılmıştır. Bu nedenle de İç Değerlendirme
kriterleri üzerinde tartışılacaktır.
GÜNLÜK PROGRAM
09.15 - 10.45 1. OTURUM
11.05 - 12.35 2. OTURUM
14.00 - 15.30 3. OTURUM
15.50 - 17.10 4. OTURUM
 Bitirme Tezi (Tüm katılımcılar için)
KAYIT
Çalıştaylara gelmek isteyen katılımcıların çalıştay katılım ücretini aşağıda
verilmiş olan banka hesabına yatırması gerekmektedir. Katılımcıların
aşağıdaki bağlantıdan kayıtlarını tamamlayabilmeleri için banka dekont
numarasını kullanmaları gerekecektir.
http://www.beykent.k12.tr/calistay
ÜCRET: Her katılımcı için 150 TL
Ücrete dahil olanlar:
- Eğitim ücreti
- Çalıştay materyalleri
- 3 ara öğün.
BANKA HESAP BİLGİLERİ
BANKA: TEB -Türk Ekonomi Bankası
HESAP ADI: BEYKENT ÖZEL EĞİTİM VE SPOR TESİSLERİ TİC.A.Ş.
ŞUBE: BEYLİKDÜZÜ E-5
ŞUBE KODU: 407
HESAP NUMARASI: 43535493
IBAN NO: TR09 0003 2000 0000 0043 5354 93
NOT:
Lütfen banka dekontunuzun açıklama bölümüne adınızın ve okul
adınızın yazıldığından emin olunuz.
KATILIMCILARIN ÇALIŞTAYA GELİRKEN
BULUNDURMALARI
GEREKEN MATERYALLER




Materyallerin paylaşımı için kullanılacak bir USB aygıtı
Laptop
Derse özgü rehber kitapçıklar (elektronik ortamda)
Güncellenmekte olan derslerin eski rehber kitapçıkları ile ön yayınları
(elektronik ortamda)
 Bitirme Tezi rehber kitapçığı (elektronik ortamda)
 Program Standart ve Uygulamaları 2014 rehber kitapçığı (elektronik
ortamda)
 Okulunuzda verilen tüm derslerin düzey bazında Ders Tanıtım
Belgeleri (Course Outline).
Download

Fizik - Beykent Eğitim Kurumları