25 Kasım 2014 Salı
Sayı: 6776 25.Kr.
SAĞLIKTA AVUÇ İÇİ TARAMAYI
DANIŞTAY DURDURDU
Özel hastane ve Sağlık kuruluşlarında 1
Aralık 2013 tarihinde tüm yurt çapında
Uygulamaya geçirilen Biometrik, kimlik
doğrulama sistemi( Avuç içi ve Damar Okuma
Sistemi) 2014 yılında Üniversitelerde, 2015
yılında ise Tüm
Devlet Hastane-lerinde uygulanması
düşünülen Sistem Danıştay 15. Dairesi
Biometrik Kimlik Doğrulama Sistemi adı
verilen Avuç İçi Kimlik tarama Sistemi
hakkında 31 -10-2014 tarihinde
yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Hastaların Başkalarının yerine
Muayenelerini önlemek, isteyen Bakanlık
bu cihazları Özel Hastane ve Sağlık
Kuruluşların-da uygulamaya sokmuştu.
Getiğimiz hafta başından itibaren
uygulamanın çoğu Sağlık kuruluşlarında
kaldırıldığı ve uygulamanın Rafa alındığı
belirtildi.
Cengiz Varolsan
ÖDEMİŞ'TE ve TÜM YURTTA
ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDI
Ödemiş'te, ve Tüm Yurtta 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Dün Saat 10.00 da Atatürk anıtına çelenk koymasıyla başlayan kutlamalarda saygı
duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kutlamalara daha sonra Saat 14.00 te Belediye Kültür Merkezinde (Müze karşısı) devam edildi. Buradaki törene, İdareci, öğretmen ve
öğrenciler ile davetliler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat İçel ve Okul Yöneticileri
birer konuşma yaptılar . Okul öğrencileri tarafından öğretmenler için hazırlanan şiirlerin
okunmasının ardından müzik dinletisiyle program sona erdi.
BEYDAĞ TEMSİLCİLİKLERİ
Meslek Onurumuza ve Haklarımıza Sahip Çıkmak,
Toplumsal Yaşamda ve Eğitimde Yaşanan Dayatmalara Hayır Demek İçin;
ALANLARDAYIZ…
gibi olumsuzluklar, yaşanan ve vergilere yapılan yüzde
9`luk zamla birlikte
sorunları daha da
yaşanan yoksullaşma süreci
arttırmıştır.
Sorunların çözüleceği diğer kamu emekçileri gibi
eğitim emekçilerini de
yerde her yıl katlanarak
olumsuz etkilemektedir.
büyümesi, tüm eğitim
Eğitim Emekçileri
emekçilerini olumsuz
olarak;
kötü ve sağlıksız
etkilemektedir.
koşullarda
çalışan, hakları
Öğretmenler yoksulluk
gasp
edilen,
sürgünlere ve
sınırının altında, memur ve
soruşturmalara
maruz kalan
hizmetliler açlık sınırında
bütün
eğitim
ve
bilim
maaş almaktadırlar. 2014
emekçilerini
yıllardır
yılında yetkili ama etkisiz
çözüm bekleyen
sendika Memur Sen ile
sorunlarımızın kalıcı olarak
Hükümet arasında
Türkiye`deki
Her 24 Kasım`da
çözülmesi talebiyle, birlikte
imzalanan ihanet
öğretmenlerin toplumsal
öğretmenliğin
hareket etmeye ve ortak
kutsallığından, "onurlu bir statüleri, ekonomik, sosyal sözleşmesi nedeniyle
çıkarları etrafında
ve özlük hakları geçtiğimiz enflasyon farkının
meslek" olduğundan söz
ödenmeyecek olması, son birleşmeye çağırıyoruz.
yıllar içinde sürekli
edilerek bildik ezber
Eğitim-Sen Beydağ
olarak elektrik-doğalgaza
gerilemiştir. Eğitim
cümlelerin kullanılması,
Devamı
iç sayfada
sisteminde yaşanan
eğitim emekçilerini ciddi
köklü değişiklikler,
anlamda rahatsız
siyasi kadrolaşma,
etmektedir. Yüz binlerce
eğitim emekçisinin sosyal 4+4+4 sonrası
yaşanan okul
ve ekonomik sorunlarını
çözmek için yıllardır adım dönüşümleri, özür
grubu atamalarında
atmayanların,
yaşanan sorunlar,
öğretmenlerin gerçek
eğitim yöneticilerinin
sorunlarını görmezden
hükümet yalakası
gelenlerin hamasi
sendika
nutuklarını daha fazla
referanslarına göre
dinlemek istemiyoruz.
Her gelen Milli Eğitim belirlenmesi,
Bakanı; "Öğretmenler 3 ay eğitimin dini
tatil yapıyor, öğretmenlerin kurallara göre "tek
din, tek mezhep"
yeterliliklerini ölçeceğiz"
anlayışına uygun
diyerek kamuoyunda
olarak düzenlenmesi
Bir 24 Kasım`da daha
yıllardır duyulmak
istenmeyen sesimizin
duyulması, taleplerimizin
dikkate alınması için
alanlardayız. Türkiye`nin
sadece öğretmenleri değil,
tüm eğitim ve bilim
emekçileri her yıl sadece
bir gün hatırlanmayı değil,
yaşadıkları ekonomik,
sosyal ve özlük sorunlarına
gerçekçi ve kalıcı çözümler
üretilmesini beklemektedir.
öğretmenlik mesleğin
küçümseyen ve aşağılayan
ifadeler kullanmaktan
çekinmemiştir. Bazı
yetkililer ise öğretmenlerin
az çalışıp çok maaş aldığını
iddia ederek, öğretmenlerin
emeğini ve kişiliğini
aşağılayanlar kervanına
katılmıştır. Dün bizlere
hakaret edenlerin bugün
çıkıp kutlama mesajları
vermesi resmen
ikiyüzlülüktür.
65 YAŞ ÜSTÜ BEDAVA HİZMET
ÖYLE BİR İŞE YARADI Kİ...
Hükümetin hayata
geçirdiği 65 yaş üzeri vatandaşlara
bedava ulaşım hizmeti,
otobüsçülerin adeta AKUT görevi
yapmasını sağlıyor. Halk
otobüsçüleri, en yoğun saatlerde 4
kat artan yaşlı yolcu trafiğinden
dert yansa da, evlerine haber
vermeden gezmeye çıkan yaşlılar,
akıllı kartlarındaki anlık
otomasyon sayesinde otobüslerde
bulunuyor. Yaşlı yakınlarının
kaybolduğunu zannedenler, hangi
duraktan ne zaman otobüse
bindiği ortaya çıkınca rahat bir
nefes alıyor. Hükümetin hayata
geçirdiği 65 yaş üzeri vatandaşlara
bedava ulaşım hizmeti,
otobüsçülerin adeta AKUT görevi
yapmasını sağlıyor. Halk
otobüsçüleri, en yoğun saatlerde 4
kat artan yaşlı yolcu trafiğinden
dert yansa da, evlerine haber
vermeden gezmeye çıkan yaşlılar,
akıllı kartlarındaki anlık
otomasyon sayesinde otobüslerde
bulunuyor. Yaşlı yakınlarının
kaybolduğunu zannedenler, hangi
duraktan ne zaman otobüse
bindiği ortaya çıkınca rahat bir
nefes alıyor.
Bursa'da 65 yaş üstü vatandaşlar
toplu taşıma araçlarından adeta
inmiyor. Sabah evden çıkarak
akşama kadar geri dönmeyen
yaşlılar için endişelenen
vatandaşlar, polise ve jandarmaya
kayıp başvurusunda bulunurken,
polis ve jandarma ekipleri, Bursa
Özel Halk Otobüsleri Odası'ndan
bilgi alarak, kayıp sanılan 65 yaş
üstü yaşlıları otobüslerde bulup
ailelerine teslim ediyor.
BURSALI HALK
OTOBÜSÇÜLER ÇOK DERTLİ
Bursa Özel Halk Otobüsçüleri
Odası Başkanvekili Ramazan
Çalan, 65 yaş üstü vatandaşların
toplu taşıma araçlarını
kullanmasında çok büyük
sıkıntılar yaşadıklarını belirterek,
“Bu kanundan evvel 65 yaş üstü
yolcu sayısı aylık 30 bin 368 idi.
Bu yasanın çıkmasından sonra 10
ayda toplam 1 milyon 200 bin
yaşlı taşıdık. Bu özel halk
otobüsçülerine büyük bir külfet
getirdi. Sabah ve akşam
yoğunluğunda paralı binen
vatandaşlara da engel olundu.
Belli bir ücret alınması gerekiyor.
Araçlarımızı yenileme noktasında
ciddi sıkıntıya girdik” dedi.
KAYIP YAŞLILARI
OTOBÜSLERDE BULUYOR
Ücretsiz olduğu için otobüslerle
Bursa'yı dolaşan vatandaşların
kayıp sanılarak polis ya da
jandarmaya kayıp başvurusunda
bulunulduğunu ifade eden Çalan,
şunları kaydetti;
“Polis ve jandarmaya kaybolan
şahıslarla ilgili ihbarlarda artış
oldu. Araçlarımız JPS sistemiyle
çalıştığı için bunu bilen polis ve
jandarma, kaybolan
vatandaşlarımızı bulmak için bize
başvuruyor. Polis ve jandarma
bizden vatandaşın hangi saatte
otobüse bindiği bilgisini istiyorlar.
OTOBÜSÇÜ ESNAFI
Şikayet sayısında artış oldu.
ZOR DURUMDA
Beddua edenler bile var. Sabah
65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz
çıkıp akşama kadar evine
toplu taşıma araçlarını kullanması
gitmeyen yaşlılar var. Otobüslerle
sebebiyle vatandaşlardan çok
gün boyu geziyorlar. 'Babamı,
sayıda şikayet aldıklarını anlatan
annemi akşama kadar
Ramazan Çalan, “Bilhassa sabah
görmüyoruz' diyerek bu konuda
ve akşam saatlerinde gerek
çok ciddi şikayetler alıyoruz.”
öğrenciler, gerekse işçi ve
Bu kanunun bir an evvel yeniden
memurlar okula ve işe gidip
düzenlenmesi gerektiğinin altını
geliyor. Artık hiç kimse işine rahat
çizen Çalan, özellikle yoğunluk
gidemez oldu. Her gün
olan sabah ve akşam saatlerinde
vatandaşlardan şikayetler gelmeye
yaşlılara sınırlama getirilmesini
başladı. Sabah ve akşam
istedi. Çalan, ücretsiz seyahatin
yoğunluğunda 65 yaş üstü
paralı binenlere engel olduğunu
vatandaşların binişinde
ileri sürdü.
engellemeler olsaydı biz bu kadar
Mil.com.
sıkıntı yaşamazdık.
Her ücretsiz taşınan
kişi başına bir bedel
ödenmesi konusunda
devlet
büyüklerimizden
acilen bu katkıyı
bekliyoruz. Otobüsçü
esnafı çok zor
durumda” diye
konuştu.
POLİS VE
JANDARMA
www.cephegazetesi.com
25 Kasım 2014 Salı
2
OKUL AİLE BİRLİĞİ ÜYELERİ
KÖYLERE GİDİP ÖĞRENCİLERİN
ÖĞRETMENLERLE KAHVALTIDA TANIŞTI AİLELERİ İLE GÖRÜŞTÜLER
Kutsan Anadolu Lisesi
Okul Aile Birliği'nin
yeni seçilen üyeleri,
okul öğretmenleri ile
Belediye Gölet
Restoran'daki tanışma
kahvaltısında bir araya
geldi.Tire'nin başarılı
okullarından biri olan
Kutsan Anadolu
Lisesi'nin Oku Aile
Birliği'nin üyeleri
değişti. Yenilenen okul
aile birliği üyeleri, okul
idaresi ve öğretmenleri
ile tanışma kahvaltısında
bir araya geldi.
Belediyenin yeni hizmeti
giren Gölet Restoran'da
22 Kasım Cumartesi
günü yapılan tanışma ve
kaynaşma
organizasyonuna okulun
idareci ve
öğretmenlerinin büyük
çoğunluğu katıldı.
kaynaşma, birlik ve
beraberlik kahvaltısında;
okulun sorunları,
ihtiyaçları, yapılması
gereken hizmet ve
çalışmalar konuşuldu.
Tire Kız Meslek Lisesi
tarafından geçen yıl
başlatılan ve takdir gören
uygulamada; okul
Okul Aile Birliği'nin
köylerden gelen taşımalı
yeni başkanı Meltem
sistem öğrencilerin aileleri
Ceylan ve Okul Müdürü
görüşmek için okul
Hikmet Divrik'in
HABER: ORHAN
müdürü ve öğretmenlerden
öncülüğünde
oluşan bir ekip, köy köy
KIZILBOĞA BTG
dolaşmıştı. Bu güzel
gerçekleşen tanışma,
uygulamanın bu yıl da
gerçekleştirilmesine
başlandı.Tire Kız Mesleki
ve Teknik Anadolu
Lisesi'nin köylerden gelen
öğrencilerinin velileri ile
yaşadıkları yerlerde, yani
köylerde bir araya gelip,
öğrencilerin durumunu
analiz ettiği toplantılar
geçen yıl başlatılmıştı. Köy
gezileri ve toplantılarına,
Okulun yeni müdürü Dilek
Aksoy Tok'un öncülüğünde
bu yıl da devam edilmesine
karar veren okul yönetimi,
geçtiğimiz gün Çobanköy'e
gitti. Okulun 'Veli Ziyaret
Komisyonu' olarak
Çobanköy, Osmancık ve
Yenişehir köyündeki
öğrenci velilerine telefonla
toplantı çağrısı yapılarak,
20 Kasım 2014 Perşembe
günü Çobanköy Saruhanlı
İlkokulunda toplantı
yapılacağı belirtildi.
Ziyaret günü yapılan
toplantıya; Çobanköy den
konuşmalarını tamamladı.
üyelerle paylaştılar.
12 Kasım'da yapılan ilçe
gelen 6 öğrenciden 5'nin
Mehmet Çeltikcoğlu'nun ilçe
Yeni dönemle ilgili yönetim
kongresi sonrasında, 1 yıllık
velisi, Osmancık köyünden
başkanlığındaki yeni yönetimin
kurulu üyelerini dinleyen
aradan sonra yeniden göreve
gelen 2 öğrenciden 1'nin
başkanlık divanında ilçe başkan
Mehmet Çeltikcoğlu, “AK
getirilen Mehmet Çeltikcoğlu
velisi, Yenişehir köyünden
yardımcılıklarına; Ali Atik (Siyasi
Parti'yi diğer partilerden ayıran
başkanlığındaki AK Parti Tire
gelen 1 öğrencinin velisi
ve Hukuki İşler Başkanı), Kamil
en önemli özellik her günün
İlçe Teşkilatı yeni yönetimi ilk
Toplantıya;
toplantısını yaptı.
Adalet ve hizmet aşkı, heyecanı ve duasıyla Yaldız (Teşkilat Başkanı), Ahmet katıldı.
Okul Müdürü Dilek Aksoy
Karalıoğlu (Seçim İşleri
karşılanmasıdır. Siyaset üreten,
Kalkınma Partisi'nin ülke
“2015 SEÇİMLERİNDE İLÇEMİZDE 1. PARTİ OLUP,
BAYRAĞIMIZI BURCA DİKECEĞİZ”
genelinde teşkilat yapılarını
yenilediği 5. Olağan Kongreler
kapsamında, 12 Kasım 2014 günü
seçilerek yeniden görev alan
Mehmet Çelticoğlu
başkanlığındaki Tire ilçe yönetim
kurulu ilk toplantısını 19 Kasım
2014 Çarşamba akşamı ilçe
binasında gerçekleştirdi.
Yeni yönetim kurulu
üyeleri, AK Partili belediye
meclis üyeleri, Kadın Kolları ve
Gençlik Kolları başkanlarının
katıldığı ilk oturumda Başkan
Çeltikcoğlu, bir önceki yönetim
kuruluna teşekkür ettiği
açılış konuşmasında, 5.
Olağan Kongre süreci
hakkında üyeleri
bilgilendirdi. Yeni yönetim
kurulu üyeleri kendilerini
tanıttıktan sonra söz alan
ilçe eski Başkanı Kamil
Yaldız, başkanlığı
dönemindeki faaliyetlerini;
Tire Belediye Meclisi AK
Parti Grup Başkanı Ali
Taykut ise belediye
meclisindeki faaliyetlerini
hizmet üreten, beklentileri
yöneten ve verdiği sözleri tek tek
gerçekleştiren bir partiyiz.
Konjektürel değiliz, vatana ve
ötesine mührümüzü vuruyoruz.
İmar ve inşa ediyoruz. Günübirlik
değil, 2023'e, 2051'e ve 2071'e
uzanan hedeflerimiz var.
Tire'mizin çok önemli sıkıntıları
var, biz bunları biliyoruz ve
bugünden tezi yok gerekli
girişimlerde bulunduk,
bulanacağız ve takipçisi olacağız.
Haziran 2015 seçimlerinde
ilçemizde yine birinci parti olarak
bayrağı burca dikeceğiz.” diyerek
Başkanı), Gökçe Ok (Tanıtım ve
Medya Başkanı), Saadet Gül (Dış
İlişkiler Başkanı), Sacide Ebeoğlu
(Sosyal İşler Başkanı), Emin Sefa
Kayacan (Yerel Yönetimler
Başkanı), Mert Falakalı
(Ekonomi İşleri Başkanı), Necat
Sertdemir (Halkla İlişkiler
Başkanı), Bekir Keseli (Mali ve
İdari İşler Başkanı), Süleyman
Polat (Ar-Ge Başkanı) ve Veysel
Sağlam (İlçe Sekreteri) getirildi.
Tok, Müdür Yrd. Fatma
Yüksel, Müdür Yrd.
Nilüfer Cengiz, Rehberlik
Öğretmeni H. Ahmet
Özdem, Tarih Öğretmeni
Ali Avcı, Matematik
Öğretmeni Tarık Sezgin
Ön ve Çocuk Gelişim
Öğretmeni Figen Akça,
Giyim Teknoloji
Öğretmeni Emine'dan
oluşan ekip görüşme yaptı.
Görüşmeye çağrılan
Dağdere Köyündeki 13
velimizden 6 tanesi katılım
sağladı.
Rehberlik Öğretmeni H.
Ahmet Özdem; sınıf
geçme ve devamsızlık
yönetmeliği, yazılı sınavlar
hakkında bilgilendirme
yaptı. Meslek liselerinde
alan seçiminin 9. sınıf
sonunda olacağını, alanlara
yerleştirilirken de ortaokul
diploma puanının % 40'ı ve
9. sınıf not ortalamasının
% 60'ı alınarak ortaya
çıkan başarı notu ile
öğrencilerin alanlara
yerleşeceğini bu yüzden 9.
sınıf başarısının çok
önemli olduğunu anlattı.
Velilere üniversitelere
hazırlık neler yapılması
gerektiği vurgulandı.
Kiraz da Öğretmenler Günü
Kutlama Fotorafları
HABER: BÜYÜK TİRE
HABER MERKEZİ
BTG
RAHATSIZ BİR BAYANA, YARDIMCI OLACAK
BİR BAYAN ÇOK ACİL ARANIYOR.
SABAH SAAT (8'DEN), GECE SAAT (11'E) KADAR GÜNÜN HER SAATİNDE EVDEDİR.
ÜCRET VE DETAYLI BİLGİ EVDE KONUŞULACAKTIR.
NOT : ÇOK ACİL ARANIYOR.
AKINCILAR MAHALLESİ FEVZİPAŞA CADDESİ
(HALK ARASINDA UZUN SOKAK DİYE BİLİNİYOR.)
UZUN SOKAKTAKİ FOTOĞAFÇI PERİ'NİN KARŞISI NO: 53 KAT: 1
DEVREN SATILIK LOKANTA
Lozan Meydanında Bankalara yakın Küçük Cami
Yanında bulunan Müşterisi hazır HANIMELİ EV
Yemekleri Devren satılıktır.
Cep: 0505 414 81 81 Lozan Mey. Eski Bit Pazarı
No.1 7C Ödemiş
Öğrencilerin sadece lise
eğitimi ile yetinmemesi
üniversiteye yönelikte
velillerin de teşvik
etmesini ifade etti.
Özellikle okuldaki
alanların üniversite
yerleşme alanlarında
Matematik dersinin çok
önemli olduğunu ve
şimdiden 9. sınıftan
itibaren de çalışmaya
başlamak gerektiğini
açıkladı. Üst sınıflarda
okuyan velilere de YGS
sınav sistemi ve tercihlerle
ilgili bilgilendirmede
bulundu.
Kız çocuklarının
okumasının ve meslek
edinmenin gerekliliği,
sadece lise eğitimi ile
yetinilmemesi belirtildi.
Erken evlilik ve kız
çocuklarının okul
bırakması hakkında
velilerin neler yapabileceği
ve sorumlulukları
vurgulandı. Okul ve veli
arasında işbirliğinin daha
da geliştirilerek çocuklara
daha faydalı neler
yapabilecekleri hakkında
da bilgi alışverişi yapıldı.
HABER: KAMURAN
KIZILBOĞA BTG
www.cephegazetesi.com
25 Kasım 2014 Salı
3
Kurum ve Kuruluşların haberleri
KİRAZ BELEDİYE BAŞKANI SALİHA ŞENGÜL'ÜN
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJI
ULUSUMUZUN ÇAĞDAŞ ÜLKELER
DÜZEYİNE ERİŞEBİLMESİ; ANCAK VE
ANCAK EGİTİM VE ÖGRETİM HİZMETİNİ
FEDAKARCA YERİNE GETİREN
ÖĞRETMENLER SAYESİNDE MÜMKÜNDÜR.
ÇOK DEĞERLİ ÖĞRETMENLERİMİZİN 24
KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ KUTLAR,
SAYGI ve SEVGİLERİMİ SUNARIM.
SALİHA ŞENGÜL
KİRAZ BELEDİYE BAŞKANI
Kurum ve kuruluşların kendi haberleri
AYDIN ATAR ÖDEMİŞLİ GAZETECİ
1947 yılında Ödemiş'te doğdu. Ödemiş
Lisesini bitirdi. Ankara'da özel bir
fotoğraf Ajansında çalıştı. Gazeteciliğe
1969 yılında Hürriyet Haber Ajansında
foto muhabiri olarak başladı. Emekli
olduktan sonra Akşam ve Haber
Ekspres gazetelerinde çalıştı.
Evli ve iki çocuk babasıdır.
Ülkü KesicioğluÖDEMİŞLİLER
BEYDAĞ TEMSİLCİLİKLERİ
Meslek Onurumuza ve Haklarımıza Sahip Çıkmak,
Toplumsal Yaşamda ve Eğitimde Yaşanan Dayatmalara Hayır Demek İçin;
1. Sayfadan devam
ALANLARDAYIZ…
Taleplerimiz
- Öğretmenlik mesleği itibarsızlaştırılmış, nitelikli öğretmen yetiştirme politikaları terk edilmiştir;
- Türkiye`de çalışan öğretmenler, avrupa ülkeleri içinde en çok çalışan, en az kazanan öğretmenler
arasındaki yerini korumaktadır.
- Öğretmenler, sık sık değişen eğitim politikalarının ve siyasal iktidarın siyasal-ideolojik hedeflerinin
mağduru olmuştur.
Bademli Şükrü Saraçoğlu
Ortaokulu'da.
Tüm öğretmenlerin ve
adayların öğretmenler
günü kutlu olsun!
Yemek, içecek, tatlı,
çiçek ve kutlamalar için
okul aile birliği,
öğretmen ve
öğrencilerimize
teşekkürler.
KİRAZ TOPLUM SAĞLIĞINDAN VATANDAŞLARA SAĞLIK TARAMASI
Kiraz Toplum Sağlığı Merkezi çalışanları kan şekeri, tansiyon, boy ve kilo
ölçümlerini yaparak sonuçlarını değerlendirdi. Kiraz yerel güç ve Zirve Yenigün,
Cephe gazetesi bölge temsilcisi Semih DURSUN Sağlık taramasına katılarak
ölçüm yaptırdı .Ölçümde şeker çıkan Semih DURSUN “Sağlık taramasına bu
uygulamayı başlatan ve emeği geçen herkese teşekkür etti
DURSUN “ Sağlığımız bizim için önemlidir. Müslüman önce sağlığına
değer vermelidir. İbadetlerimizi şartlarını yerine getirmek için birinci hüküm
sağlıklı olmaktır.
Toplum Sağlığı Merkezi'nden Hemşirelerine
teşekkür etti Kirazda sağlık taramasına 59
kişi katıldı.
Yapılan taramaların sonunda değerleri
normalin üzerinde olanlar aile hekimlerine,
kilosu fazla olanlar ise obezite danışma
birimlerine yönlendirildiler.
Sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite,
diyabet ve hipertansiyon hakkında din
görevlilerine bilgilendirildi.
Kurum ve kuruluşların kendi haberleri
Kahyaoğlu Mustafa Efe (Kahya Hasanoğlu Mustafa Efe)
1895 yılında Ödemiş Adagide'de (Ovakent) doğmuştur. Adagide ve
Bademiye Cephelerinde savaşmıştır. Üçyol Savaşlarında büyük yararlılıklar
göstermiştir. Aydın Baskınında da bulunmuştur. Bunlardan
ayrı iç ayaklanmaların ve Anzavur isyanlarının
bastırılmasında vazife almıştır. Soyadı kanunundan sonra
''Kocakaya'' soyadını almış, beş erkek ve altı kızın babası
olmuştur. Adagide'de yaşantısını devam ettiren Efe,aynı
yerde 1969 yılında vefat etmiştir. Mezarı Adagide'de dir.
Gökçen Efe vurulunca son nefesini bu Efenin kollarında
vermiştir. Kaynak:Nazilli Etnografya Müzesi. ÖDEMİŞLİLER
- Eğitimde 4+4+4 dayatması sonrasında sayısız mağduriyet yaşanmış, özellikle okul dönüşümleri sürecinde
çok sayıda öğretmen tıpkı öğrenciler gibi başka okullara fiilen sürgün edilmiştir.
- Türkiye`de öğretmenlerin büyük bölümü geçinebilmek için ek iş yapmak zorunda bırakılmıştır.
- Öğretmen açıkları gün geçtikçe artmakta, açıklar "ücretli öğretmenlik" uygulaması ile kapatılırken,
hükümet güvencesiz istihdam edilen ücretli öğretmenleri aylık 800liraya çalıştırmaktadır.
- 300 bini aşkın işsiz öğretmen atama beklemektedir. Bugüne kadar ataması yapılmayan 40`ı aşkın işsiz
öğretmen intihar etmiştir.
- Demokratik haklarını kullandıkları ve sendikal çalışmalara katıldıkları için her yıl çok sayıda Eğitim
Emekçisi öğretmen soruşturma geçirmekte, sürgün edilmekte ve çeşitli şekillerde cezalandırılmaktadır.
Öğretmenlik mesleği ve mesleki idealleri özellikle son yıllarda ciddi bir itibarsızlaştırma ile karşı karşıyadır.
Türkiye`de öğretmenlere yoksulluk sınırının çok altında ücret ödenmesinin, diğer eğitim emekçilerinin açlık
sınırında yaşamaya mahkum edilmesinin sorumluları, eğitimin ve eğitim emekçilerinin sorunlarına çözüm
üretmek yerine, sürekli yeni sorunlar üretenlerdir. Yüz binlerce eğitim emekçisini açlığın ve yoksulluğun
kıskacına alan, mesleğine karşı küstüren bu sisteme karşı, bilimsel, demokratik, nitelikli bir eğitim yaratmak
için, tüm eğitim emekçilerini ekonomik ve sosyal açıdan doyuran bir alternatif yaratılmadığı sürece,
yaşanan sorunların devam etmesi kaçınılmazdır. Öğretmenlerimize, hizmetli ve memurlara, üniversitelerde
görev yapan akademisyenler ve diğer üniversite personeline insanca yaşayabilecekleri, nitelikli hizmet
verebilecekleri çalışma ve yaşama koşulları yaratılmalıdır. Bunun için de başta maaşlar olmak üzere mesleki
ve özlük hakları insan onuruna yaraşır düzeye yükseltilmelidir.
Özellikle AKP iktidarı döneminde artan, öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılması yönündeki söylem ve
uygulamalara son verilmelidir. Kaybedilme noktasına gelen mesleki saygınlığın yeniden kazanılması için,
öğretmen yetiştirme ve istihdam politikalarının uluslararası standartlara uygun ve bilimsel bir anlayışla ele
alınması ve tüm eğitim emekçilerinin ekonomik, sosyal, mesleki ve özlük sorunlarının çözülmesi
gerekmektedir.
24 Kasım Öğretmenler Günü, bizler için klasik anlamda sadece "kutlanan" bir gün olmaktan çok, tüm
eğitim ve bilim emekçilerinin birlik, dayanışma ve örgütlü mücadelesinin simgesi olan bir gün durumuna
getirmeliyiz. İçinde bulunduğumuz bütün olumsuz koşullara rağmen Türkiye`de eğitim ve bilim
emekçilerine sistem tarafından dayatılan politikalara mahkum değiliz. Eğitim sisteminden kaynaklanan
sorunları, ekonomik, sosyal ve özlük sorunlarımızı ancak tek tek işyerlerinde örgütlü mücadele içinde
birleşerek çözebilir, alternatif bir eğitim sisteminin oluşturulmasına katkı sağlayabiliriz.
Ülkemizin her yerinde olduğu gibi Beydağ
ilçemizde de hükümet yalakası olmayan
öğretmenler ve idareciler kıyıma uğramaktadır.
Hatta hükümetin çocuğu sarı sendika çeşitli vaad ve
baskılarla öğretmenlerimizin onuruyla
oynamaktadır. Sözde din savunucusu bu sarı
sendika ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de karar
organı haline getirilmiştir.
Eğitim Emekçileri olarak, dayatılan her türlü haksız
ve hukuksuz uygulamanın ancak tüm eğitim ve
bilim emekçilerinin birleşik, örgütlü mücadelesiyle
kırılabileceğine inanıyor, tüm öğretmenlerimizin,
eğitim ve bilim emekçilerinin 24 Kasım
Öğretmenler Günü`nü kutlamak istediğimiz özgür
bir geleceğe ulaşmak istiyoruz…
65 YAŞ ÜSTÜ ESHOT KARTI ALACAK
VATANDAŞLARA YARDIM ELI
ESHOT Genel
Müdürlüğü'nün 65
yaş ve üstü
vatandaşların,
elektronik kart
başvurularını sıra
beklemeye gerek
kalmadan internet
sitesinden
yapılabileceğini
duyurmasının
ardından Belediyemiz
harekete geçti. 65 yaş
ve üstü
vatandaşlarımızın
mağduriyet
yaşamaması için,
başvurular Bayındır
Belediyesi Basın
Yayın ve Halkla
İlişkiler birimi
tarafından yapılacak.
Belediye Başkanımız
Dr. Ufuk Sesli'nin
talimatıyla başlayan
uygulama,
yaşlılarımızın
belediye hizmetinden
sorunsuz
faydalanmasını
amaçlıyor.
Konuyla ilgili açıklama
yapan bayındır Belediye
Başkanı Dr. Ufuk Sesli;
“Vatandaşlarımız basın
büromuz aracılığıyla hiç bir
problem yaşamadan
başvurularını yapabiliyorlar.
Bayındırlı hemşehrilerimizin
İzmir ya da çevre ilçelere
gitmesine gerek yok.
Belediyemiz kendilerine
hizmet veriyor. Başvurular
herhangi bir tarihle kısıtlı
değil. 65 yaş ve üstü
vatandaşlar kart başvurularını
belediyenin hizmet binasında
bulunan basın bürosuna
gelerek, görevliler aracılığı
ile yapıyor” dedi.
www.cephegazetesi.com
25 Kasım 2014 Salı
ADLİYE, TİRE'YE CEZAYI KESTİ
ADLİYESPOR: 4 –
TİRE 1922: 1 Futboldaki
temsilcimiz Tire 1922, 13.
hafta lig müsabakası için
gittiği Ankara
deplasmanında
Adliyespor'a farklı
yenilerek geri döndü.
Üç haftadır galip gelen ve
bu güzel galibiyet serisini
Ankara'da Adliyespor
karşısında da sürdürmek
isteyen temsilcimiz Tire
1922, bu zorlu müsabakada
istediğini alamadı. 23
Kasım Pazar günü Ankara
Keçiören'de Bağlum
Belediye Stadyumu'nda
karşılaştığı Adliyespor'a '41' yenildi.
Saat 13:30'da başlayan
karşılaşmanın ilk yarısı
daha dengeli ve ortada
geçti. Karşılaşmanın ilk
golü 37. dakikada ev sahibi
takımdan geldi. Adliyespor,
Turan'ın ayağından bulduğu
golle '1-0' öne geçti. Bu
golün 2 dakika sonrasında,
kronometreler 39. dakikayı
gösterdiğinde temsilcimiz
Özcan'ın attığı golle eşitliği
sağladı ve skoru; '1-1' yaptı.
İlk yarı bu skorla
tamamlandı.
İkinci yarı ile birlikte daha
etkili bir oyun ortaya koyan
ev sahibi Adliyespor'da
yıldızlaşan ve ikinci yarıda
bulduğu 3 goller takımını
galibiyete taşıyan isim olan
Canberk; 55, 66 ve 90.
dakikalarda bulduğu
gollerle, 3 puanı getirdi.
Sert mücadelelere sahne
olan ve zaman zaman
gerginliklere de sahne olan
karşılaşmada toplam 9 sarı
kart gösterildi. Tire 1922
oyuncusu İsmail Can, 2 sarı
karttan kırmızı kart görerek
oyun dışı kaldı.
STAD:
Keçiören Bağlum Belediye
Stadyumu
HAKEMLER: Mehmet
Gökhan Düz**, Volkan
Sarıkaya**, Ali Pınar**
ADLİYESPOR: 1Yasin***, 2-Fatih***, 3Abdülsamet***, 4-Eren**
(13-Harun ***– 46.dk), 5Hüseyin***, 6-Emre***, 7İsmail***, 8-Murat***, 9Canberk*****, 10-Mehmet
Osman** (15-Azem** –
46.dk), 11-Turan**** (18-
Koray **– 78.dk)
TİRE 1922: 1-Samet*, 2Aykut* (6-selçuk – 68.dk*),
3-Serhat**, 4-Anıl**, 5Fatih Özdemir* (14-Ozan
Arif* – 40.dk), 7-Hakan
Çakır*, 8-Mert Hakan**,
10-Özcan***, 11-Feyyaz *
(9-Muhammet Ali **–
58.dk), 12-İsmail*, 16Can*
GOLLER: Turan (37.
Dk), Canberk (55, 66, 90.
Dk) – Adliyespor // Özcan
(39.dk) – Tire 1922
SARI KART: İsmail,
Emre, Turan (Adliye) //
Fatih Özdemir, Serhat,
Samet, İsmail Can, Mert
Hakan (Tire) KIRMIZI
KART: İsmail Can (2 sarı
karttan kırmızı/Tire)
BTG
HABER: KAMURAN
KIZILBOĞA
Ödemiş Belediyespor:8
-Ödemiş Emniyetspor:0
2014-2015 Sezonunun ilk maçında
takımımız sahadan mağlup ayrıldı.
Ödemişli taraftarlar maç sonu
Belediye Başkanı Mahmut Badem’i omuzlara çıkardılar.
Pratik Bilgiler
Satın aldığınız ayakkabılar ayağınızı sıkıyor ise onları bir kaç dakika
buhara tutun
Lambalarınızın üzerine kullanmadığınız kokularınızdan veya biraz
vanilya sürerseniz, lambalarınızı yaktığınızda mis gibi koku yayılacaktır.
*************************************************
Gözlüğünüzün vidası çok çabuk çıkıyorsa vidayı takmadan önce,
vidanın gireceği deliğe renksiz oje damlatın. Vidayı öyle takın.
*************************************************
Yemeğinizin yağı fazla kaçtı ise içine bir kaç küp buz atarak yağların
buzun üzerine toplanmasını sağlayabilirsiniz.
SATILIK TAŞINMAZLAR
1. Ödemiş/Turgutreis cad. DOĞAN otel 1.250.000 TL
2. Ödemiş/Turgutreis cad. 200 m2 iş yeri 220.000 TL
ZAYİ
Hürriyet Caddesinde
Nüfus Cüzdanımı 3. Ödemiş/Turgutreis cad. 97 m2 eşyalı daire 110.000 TL
Pazar Yerinin İçinde
kaybettim 4. Ödemiş/Mesci Sokakta 3 katlı bina komple 360.000 TL
MERKEZDE DEVREN SATILIK BUTİK
Kıyafetli yada kıyafetsiz pazarlık yapılır Hükümsüzdür.
CEP
:
0553
735
2552
Havva
Kaptan
CEP: 0531 956 5589
DEVREN SATILIK BUTİK
SATILIK ÇAY
OCAĞI
İşler vaziyette Ulus
Meydanı
ÖDEMİŞ
0553 229 4266
İŞ ARANIYOR
Tecrübeli ,Deneyimli , Güvenilir
İş arıyorum
(Dağıtım Şirketleri için güvenilir Eleman)
Sıcak- Soğuk Satış Pazarlamacısı (Emekli)
Bekçilikte olabilirim
Tel: 0507 058 5077
WWW.GUVENEMLAK.COM
0543 717 0833
GARAJ
PASTAHANESİ
MAKİNA veya ELLE LOKMA DÖKÜLÜR.
MEVLÜTLERE , DÜĞÜNLERE YORGAN EKMEĞİ
VE ÖDEMİŞ PİDE YAPILIR.
Orhan ÇAYLALI
Tel: 0232 543 29 71
GSM:0535 644 50 85 - 0536 580 25 93
Otogar İçi No:1 ÖDEMİŞ
CEP: 0532 585 2720
SATILIK
BÜFE+ DÜKKAN
Çalışır Vaziyette
Okul ve Kahve yanında
BoŞ VEYA DOLU
EV TEMİZLENİR
CEP: 05393722510
EŞEK SÜTÜ BULUNUR.
ADEM KIZAN
ÖDEMİŞ BOZCAYAKA MAHALLESİ
SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE
4. KAT 88 BİN
119 m2 + 55 m2 ÇATI KATLI
MASRAFSIZ
İNÖNÜ MAH. YAŞAR DOĞU CAD.
Cep: 0506 387 80 83
SANAYİ SİTESİNDE
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
2 KATLI AYRICA YARIM BATAR KATI MEVCUT
ELEKTRİK SU SANAYİ ELEKTRİĞİ OLUP
TAPULU HALİ 50m2
TEL: 0545 404 6070
İmtiyaz Sahibi : Mehmet BOZOĞLU
Tel:0(232) 545 59 29
Cep: 0535 439 33 15
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Nuray TOKSÖZ
Yönetim ve Yazışma Adresi : Esen Matbaası İnceoğlu Sk. No:7
Ödemiş / İzmir
Cephe Gazetesi Kuruluş Tarihi : 1950
Gazetenin Kurucusu : Burhan ESEN
Haber – Basın Danışmanı ve Haber Müdürü : Erdinç
ADALIOĞLU
Kiraz İrt. Bürosu : Adnan ÖZKANBeydağ İrt. Bürosu : Özcan
DEĞİRMENCİ (Atatürk Mah. Tel : 0530 30 87 917)
EFE OFSET
MATBAACILIK YAYINCILIK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Download

25.11.2014 Tarihli Cephe Gazetesi