HAZIRLIK OKUYACAK ÖĞRENCİLER!!!
Hazırlık Okuyacak olan öğrencilerimiz sınıf listelerine ve seviyelerine 16 Eylül 2014
tarihinde saat 18.00’den itibaren Üniversitemiz ana sayfasından ulaşabileceklerdir.
Hazırlık Okuyacak Öğrencilerimizin 17-18-19 Eylül 2014
tarihlerinde yapılacak olan oryantasyon programına katılmaları
ZORUNLUDUR.
İNGİLİZCE YETERLİK SINAVINA (İYS) KATILACAK
ÖĞRENCİLER !!!
10 EYLÜL 2014
İngilizce Yeterlik Sınavı’nın (İYS) yazılı bölümü
10 EYLÜL 2014 Çarşamba günü saat
09:30’da başlayacaktır.
İYS üç oturumda yapılacak ve aşağıda belirtilen kısımlardan oluşacaktır.
1. Oturum: 09.30–10.50
2. Oturum: 11.15–13.00
3. Oturum: 14.00–15.00
OTURUM I (SABAH OTURUMU): BÜTÜNLEYİCİ YAZMA BÖLÜMÜ
Bu bölüm 80 dakika sürmektedir.
BÖLÜM A: Okuma + tablo doldurma
BÖLÜM B: Dinleme + tablo doldurma
BÖLÜM C: Kompozisyon yazma (275 – 350 kelime)
SINAV ARASI: 25 dakika
OTURUM II: DİNLEME ve OKUMA
Bu bölüm 105 dakika sürmekte ve iki kısımdan oluşmaktadır:
Dinleme (15 soru, 15 puan, 35 dakika)
BÖLÜM 1: Eşleştirme (fazladan bir seçenekli) (5 soru)
BÖLÜM 2: Çoktan Seçmeli (4 seçenekli) (5 soru)
BÖLÜM 3: Çoktan Seçmeli (4 seçenekli) (5 soru)
Okuma (30 soru, 30 puan, 70 dakika)
BÖLÜM 1: Eşleştirme (fazladan iki seçenekli) (6 soru)
BÖLÜM 2: Parçaya cümle yerleştirme (fazladan iki seçenekli) (5 soru)
BÖLÜM 3: Çoktan Seçmeli (4 seçenekli) (8 soru)
BÖLÜM 4: Çoktan Seçmeli (4 seçenekli) (11 soru)
SINAV ARASI: 60 dakika
OTURUM III: DİLBİLGİSİ VE KELİME BİLGİSİ
Bu bölüm 60 dakika sürmektedir.
25 soru, 25 puan, 60 dakika
 BÖLÜM 1: Paragraf tamamlama (4 seçenekli) (10 soru)
 BÖLÜM 2: Kelime bilgisi (4 seçenekli) (5 soru)
 BÖLÜM 3: Kelime yapısı (4 seçenekli) (5 soru)
 BÖLÜM 4: Aynı anlama gelen cümleyi bulma (4 seçenekli) (5 soru)
İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI SÖZLÜ KISIM: 12.09.2014
Konuşma sınavı her bir aday için 10 dakikadır.
Sınav esnasında ses kaydı alınır.
Konuşma sınavı, adayın İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan alacağı toplam puanın %20’sini oluşturur.
Adaylar konuşma sınavına tek tek alınırlar ve hangi saatte sınava alınacakları http://sfl.ieu.edu.tr adresinde
önceden ilan edilir.
Konuşma sınavının içeriği hakkında bilgi aşağıdadır:
BÖLÜM 1: Soru-cevap
BÖLÜM 2: Verilen (günlük hayatta karşılaşılabilecek) durum ve koşullara uygun olarak soru sorma
ve yanıt verme
BÖLÜM 3: Bir problemin çözümü ya da bir durum hakkında görüş belirterek ortak bir karara
varma
BÖLÜM 4: Bir konu hakkında görüş sunma
İngilizce Yeterlik Sınavı’nda en az 64,50 (yazılı kısmın %80’i ve sözlü kısmın %20’si) alan öğrenciler öğrenim
görecekleri fakültelere geçmeye hak kazanırlar.
SINAV SONUÇLARI 12 EYLÜL 2014 CUMA SAAT 18:00’den sonra ilan edilecektir.
UYARILAR ve HATIRLATMALAR:






Sınava girecek öğrencilerin yanlarında geçerli ve resimli bir kimlik (Öğrenci kimliği ya da nüfus
cüzdanı) bulundurmaları ZORUNLUDUR. Kimliksiz öğrenciler sınava alınmayacaktır.
Sınavda optik formlar kullanılacağından öğrencilerin yanlarında yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi
bulundurmaları zorunludur. Kalem ve silgi alışverişinde bulunmak kopya teşebbüsü olarak
değerlendirilecektir.
Sınavın gerçekleştirildiği salon ve koridorlara öğrenci ve görevlilerden başkası giremeyecektir.
Öğrencilerin sınavdan önce isimlerini ve hangi salonlarda sınava gireceklerini listelerden kontrol
etmeleri gerekmektedir. Bu yüzden öğrencilerin sınav başlamadan en az yarım saat önce okulda
bulunmaları önerilir.
Sınav süresince elektronik araçlar (Cep telefonu, MP3 Player vb.) kapalı ve ulaşılamayacak bir yerde
tutulmalıdır.
Saati kontrol etmek amaçlı olsa dahi cep telefonu kullanılamayacaktır. Cep telefonunu kullanmaya
teşebbüs etmek kopya girişimi sayılacaktır.
Sınavın ilk 30 dakikası ile son 15 dakikasında öğrenciler sınav salonundan ayrılamayacaklardır.
Sınav süresince öğrenciler, tuvalet, su vb gereksinimler için sınav salonundan ayrılamayacaklardır.
Arzu eden öğrenciler yanlarında su bulundurabilirler.
Sınavda konuşmak/soru sormak yasaktır ve kopya girişimi olarak değerlendirilir.




BAŞARILAR DİLERİZ
Yabancı Diller Yüksek Okulu
NO
ST ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
20140209059
20140609041
20140701110
20140601014
20140301070
20140209049
20142501058
20140201012
20140609008
20142425026
20130202021
20140404023
20140602009
20140607032
20140209047
20140609031
20140301019
20140609035
20140204046
20140302014
20142438020
20140407022
20142420003
20140301040
20142501005
20140204061
20140403003
20140607002
20140204025
20140701048
20140304012
20140406015
20142426015
20140608049
20142439008
20142425014
20140405061
20140205005
20140302041
20140103009
20140304027
20140103025
20142501055
20142501001
20140405005
NAME SURNAME
ABDULLAH CAN USTA
ABDULLAH CENK SAĞUN
ABDULLAH SANCAR
ABDULLAH SELİM ÇAM
ABDULLAH TOLMAÇ
ABİDİN GÖKSEL SUBAŞI
ADEM ONUR ÖLMEZ
ADNAN ÖZTİN
AHMET BARAN BAŞ
AHMET BURAK YÜREĞİL
AHMET CAN DEVECİ
AHMET CAN GÜVENÇ
AHMET DENİZ
AHMET KAĞAN KORAL
AHMET KAĞAN SAYIN
AHMET MELİH OCAKTAN
AHMET OĞUZ CİVELEK
AHMET ÖNER
AHMET ŞEN
AHRAR DALKILINÇ
AKİF CAN ÖZCAN
ALEYNA DİLARA SÜREN
ALİ ARKADAŞ
ALİ BARIŞ KILIÇ
ALİ CAN ATAV
ALİ CAN CÖSTEK
ALİ CANKAT ALAN
ALİ EREN AİDANİ
ALİ EREN KAPLAN
ALİ ERGÜN
ALİ HAKAN DAĞTEKİN
ALİ KAAN ORAN
ALİ KADİR KAYA
ALİ KARTAL
ALİ KEMAL KOÇAK
ALİ KEREM KAYVAL
ALİ RAŞİT KIVRAK
ALİ RIZA BICILI
ALİ TATLI
ALKIM AVCI
ALKIN TÜRKÖZ
ALP DEMİRMEN
ALP KAAN DOĞANGÜN
ALPEGE ADAGİDE
ALPER ATEŞ
DURUM
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
NO
ST ID
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
20140609004
20140601040
20140609047
20140204060
20140608008
20140304021
20140302047
20140607003
20140210013
20140202020
20140608082
20140103074
20140208003
20140405014
20140701134
20140210015
20140902008
20140602022
20140202019
20140602015
20140607021
20140205026
20142420019
20140406002
20142501023
20140608046
20140608047
20140202021
20140202023
20140701086
20140609040
20140404026
20140103054
20140204054
20140701131
20140201007
20140609020
20140302011
20140103047
20140103083
20140205008
20140701108
20140701041
20140608011
20140701011
20140701036
20140103064
20140103030
20140105012
20140404046
20140608080
20140407004
20140103041
20140405037
20140301011
NAME SURNAME
ALPER AVCIALP
ALPER ÖZER
ALPER TOPRAKÇÜRÜMEZ
ALPHAN YİĞİT
ANIL ANBAR
ANIL NARİN
ANJELİKA MELİSA YILMAZ
ARDA AKAR
ARİF KUBİLAY ÖZTEKİN
ARTUN İNCEEL
ASİL BURAK AKMANOĞLU
ASİLHAN GÜLER
ASLI TÜRKSOYU
ASLIHAN CENK
ASLIHAN ÇOBAN
ASLIHAN USLU
ASYA SOLHAN
ASYA ŞENTÜRK
AŞKIN BUSE KALEBAŞ
ATA CAN KUYUMCU
ATA GÜNEŞ
ATA GÜNGÖR
ATA MURAT ERİNMEZLER
ATACAN SAYAR
ATAHAN LAL
ATAKAN ALTUN
ATAKAN ERBAK
ATAKAN KARACA
ATAKAN KARAFIRTINALAR
ATAKAN KARAKUNDAKOĞLU
ATAKAN KOÇ
ATAKAN KOÇER
ATAKAN PEKÇOK
AYBÜKE İLTER
AYÇA ÖZEN
AYÇA TOPKAYA
AYÇA TUNÇ
AYDAN GÜL
AYHAN GÖKÇEDAĞ
AYKAN CESSUR
AYLİN KÜPELİ
AYLİN YILMAZ
AYMİLA DOĞDU
AYSEL POLAT
AYSİMA DUMAN
AYSU AYVAZ
AYSUN ATICI
AYŞE GÜL DEMİRAL
AYŞE GÜLCE SÖNMEZ
AYŞE NUR FİLİZ
AYŞE NUR VURDAAL
AYŞE TUĞBA SARIKAYA
AYŞEGÜL YILDIZDAĞ
AYŞENUR ÇAVDAR
AYŞENUR KADIKÖYLÜ
AYŞENUR ONARAN
AYTEKİN ARSLAN
DURUM
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
NO
ST ID
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
20140903003
20140903006
20140103046
20140701010
20140103021
20140202015
20140406016
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
20140405036
20140701018
20140302010
20140304004
20140701026
20140608066
20140405056
20140601012
20140302018
20140601025
20140205018
20140607041
20140209037
20130609039
20140103016
20140403010
20140404044
20140407026
20140205002
20140405010
20140210003
20140209016
20140701042
20140103036
20140301042
20140104027
20140202032
20140610018
20140601037
20140608042
20140601021
20140304003
20140103070
20140601006
20140902014
20140205010
20140608025
20140103008
20140405022
20142427017
20140601031
20140404058
20140701052
20140405038
20140405041
20140103072
20140406026
20140601029
NAME SURNAME
BAHAR ÇELEBİ
BAHAR SİNE
BAHRİYE KIROĞLU
BAHTIŞEN ATALAY
BANU ÇİFTÇİLER
BARAN GÖK
BARAN PİRİNÇAL
BARIŞ DOĞA GÖKÇEN
BARIŞ ÖZCAN
BARIŞCAN NOYAN
BARTU UYSAL
BAŞAK BUĞDAYCILAR
BAŞAK HEPİLBAYLI
BAŞAK SAKARYA
BAŞAK ÜNVERDİ
BATUHAN ALTINTAK
BATUHAN BATIBAY
BATUHAN ÇAKIR
BATUHAN DEMİR
BATUHAN DUMAN
BATUHAN HÖKELEK
BATUHAN KILIÇARSLAN
BATUHAN KILINÇ
BATUHAN ÖZSEZER
BATUHAN ÜNVEREN
BATUKAN MAMİ
BAYBARS İBROŞKA
BEDİRHAN ZİRAN ELBAN
BEGÜM AKSOY
BEGÜM TAŞKIN
BEKİR BATUHAN BAKIR
BELGİN KORKMAZ
BELİZ ERTEN
BENGİ DOMBAYCI
BENGİSU APAK
BENGİSU GÖNENÇ
BENGİSU KAVALA
BENOKAN KAFKAS
BERDA YAĞINLI
BERFİN GEDİK
BERFİN ÖLEKLİ
BERFİN ÖZEL
BERFİN TÖMEN
BERFİN YURTSEVER
BERFU DOĞANCAN
HIRDAVATÇIOĞLU
BERFU OKLAY
BERİL BALTACIOĞLU
BERİL BULDANLIOĞLU
BERİL EGE ALPER
BERİL FERZİN CAN
BERİL SOFYALIOĞLU
BERİL YILMAZ
BERK CEMALİ
BERK ERUZ
BERK EZİRCAN
BERK KARTAL
DURUM
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
NO
ST ID
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
20140210010
20140607038
20140204043
20140405052
20140701073
20140608018
20140608019
20140202009
20140602016
20140302027
20140301072
20140204023
20140301052
20140601045
20140607055
20140104004
20142501038
20140608012
20140104042
20140607048
20140104003
20140407007
20140404060
20142501035
20140701016
20140405013
20140104001
20140403009
20140304019
20140608069
20140103040
20140301010
20140902013
20140403016
20140103043
20140103081
20142502001
20140602027
20140608067
20140304002
20140404025
20140405060
20140209030
20140701007
20140302028
20140204040
20142601030
20140602037
20140302003
20140607010
20142419005
20142501056
20142425012
20142425013
20142423009
20140609034
20140601041
NAME SURNAME
BERK NAYIR
BERK ORTAÇ
BERK SARI
BERK UYSAL
BERKAY ALTAY KANMAZ
BERKAY BOZKAYA
BERKAY ÇAĞDAŞ
BERKAY DEMİR
BERKAY GÜZEL
BERKAY KESKİNER
BERKAY ÜNSAL
BERKCAN GÖKAL
BERKE NALBANT
BERKE ŞEN
BERKE ÜNLÜ
BERKEM AKSOY
BERKER ÖZKAN
BERKİN NİHAT AZMİOĞLU
BERKİN UYSAL
BERKSU ANT SOLMAZ
BERNA AKOVA
BERNA DUMLU
BERNA SEBEN ZENGİ
BERRAK OLÇUM
BESTE AYDOS
BESTE BÖLÜK
BETÜL AKÇAKAYA
BETÜL HAFIZOĞLU
BETÜL İMAMOĞLU
BETÜL ŞİMŞEK
BEYAZIT GÖRKEM KADANALI
BEYZA ARDUÇ
BİHRAM KINALIOĞLU
BİLGE TÜTÜNCÜOĞLU
BİLGEHAN KAPLAN
BİLLUR YARAN
BORA BİRLİK
BORA ÖZKOÇ
BORA ŞARBALKAN
BORA UMUT AKAR
BUĞRA IŞIK
BUĞRA YÜKSEL
BUĞRAHAN KARAKUŞ
BUKET ARLI
BUKET KURT
BUKET ÖZŞEN
BUKET ZENGİN
BULUT YÜKSEL
BURAK ARTAN
BURAK BURAN
BURAK ÇENGELER
BURAK FIÇI
BURAK HAMİDİ
BURAK İZMİR
BURAK ÖKE
BURAK ÖKSÜZ
BURAK ÖZOĞUL
DURUM
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
NO
ST ID
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
20140607046
20140104039
20140103068
20140607058
20140608004
20140701024
20140902007
20140701129
20140103049
20140209006
20140608017
20140403011
20140101005
20140403019
20140902003
20140301038
20140405006
20140701027
20140103017
20140105005
20140103022
20140103085
20140404038
20140609037
20140205025
20140103062
20140602031
20140609045
20140103073
20140304007
20140607011
20140608020
20142425009
20140607026
20140701067
20140209051
20140602021
20140609050
20140405046
20140105007
20142438011
20140301047
20140103071
20142501046
20140403005
20142501019
20140601044
20140607040
20140404059
20140902005
20140103027
20140103061
20140301056
20140202018
20140602018
20140609049
20140607057
NAME SURNAME
BURAK ÖZTÜRK
BURAK ŞEN
BURAK ŞENSÖZ
BURAK YAMAN
BURCU AKSOY
BURCU BİÇER
BURCU GÜNTAN
BURCU TOPAŞ
BURÇİN MORAN
BUSE ALTINSOY
BUSE BİRCAN
BUSE KALFA
BUSE PEK
BUSE YILDIRIM
BUŞRA CENGİZ
BÜLENT KALAYCI
BÜŞRA ATILĞAN
BÜŞRA BELEMİR CAN
BÜŞRA ÇAK
BÜŞRA DAĞ
BÜŞRA DAYIOĞLU
BÜŞRA ELİF YELBUZ
BÜŞRA ONUR
BÜŞRA ÖZDEN
BÜŞRA ÖZKAN
BÜŞRA SERDAR
BÜŞRA TABAK
BÜŞRA TAN
BÜŞRA TURAN
CAN BAKLAN
CAN ÇAKIR
CAN ÇALIŞICI
CAN ELHAN
CAN GİRİŞGİN
CAN İLDİZ
CAN SÜLDÜR
CAN TEKİN KURUÜZÜM
CAN TÜZEMEN
CANKAT SEYRET
CANSIN GÜRBÜZ
CANSU GÜREŞ
CANSU KÖKEN
CANSU TEKDOĞAN
CANSU ÜREK
CEM ÇABUKYÜRÜYEN
CEM ÇETİNKAYA
CEMAL İHSAN SOFUOĞLU
CEMİL ÖZBEK
CEMRAN YÜCEEL
CEMRE DEMİR
CEMRE ERDEM
CEMRE SELEN
CEMRESU ÖZCAN
CENK GÜLEÇ
CENK KABAAĞAÇLI
CENK TURHAL
CENKER EMRE YALÇIN
DURUM
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
NO
ST ID
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
20140204012
20140301021
20140205009
20140607020
20140407006
20140103034
20140608040
20140701071
20140205019
20140304022
20140104041
20140205029
20140104010
20140701031
20140601017
20140701014
20140404031
20140405008
20140204003
20140404009
20140701043
20140610014
20140701100
20140405051
20142440021
20140103078
20140202041
20140608041
20140601053
20140701023
20140201005
20140608045
20140209012
20140403006
20140104022
20140404021
20140701093
20140403013
20140407015
20140105008
20140407018
20140103057
20140406013
20140103075
20140209053
20140405049
20140404042
20142419009
20140103033
20140304001
20140103011
20140701066
20140210014
20140301007
20140405007
NAME SURNAME
CEREN AYNACI
CEREN ÇAĞIRAL
CEREN DUMAN
CEREN DÜNDAR
CEREN EVREN DİKENER
CEREN GÜNDÜZ
CEREN GÜZELOCAK
CEREN İVECAN
CEREN KAYA
CEREN OKER
CEREN UĞUR
CEREN YILMAZ
CEYDA BİTGÜL
COŞKU ÇANKIRI
ÇAĞATAY DOĞAN
ÇAĞLA AYDIN
ÇAĞLA İREM KAROL
ÇAĞLA ÖZGE BALABAN
ÇAĞLAR KALYONCU
ÇAĞRI CANBAZ
DAMLA AKKUŞ
DAMLA BAŞKAN
DAMLA DUMLUPINAR
DAMLA GÜNEY
DAMLA NAZLI ÖZÇOBAN
DAMLA SU UYANIK
DAMLA ŞİMŞEKLER
DAMLASU UYUĞ
DEFNE TÜZMEN
DEMET HACIBEYLİ
DEMRE DİRİM YAVUZOĞLU
DENİZ BAYRAM
DENİZ BAYRAŞA
DENİZ CAN KALPAKCI
DENİZ CEBE
DENİZ ELİF DURU
DENİZ FİKİRDANIŞ
DENİZ GENCİN
DENİZ GÖKÇE OKTAR
DENİZ KIZILDERELİ
DENİZ KURUOĞULLARI
DENİZ NALBANT
DENİZ OSMANOĞLU
DENİZ ÖZTÜRK
DENİZ SILA KALYONCUOĞLU
DENİZ UÇAR
DERYA TİLEV
DESEN TOPKURULU
DİDEM PARLAS
DİLA GRUŞÇU
DİLA NUR GÜL
DİLAN ACAR
DİLAN AYDIN
DİLAN IŞIK
DİLAN SARIOĞLU
DİLARA ALACALI
DİLARA BAĞRIYANIK
DURUM
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
NO
ST ID
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
20140610009
20140701062
20140701153
20140701115
20140301076
20140701132
20140608010
20140302033
20142427001
20140302020
20140406018
20140406006
20140301048
20142440017
20140610013
20140608015
20140105001
20140701089
20140405018
20140104029
20140404008
20140304008
20140608022
20140608031
20140404020
20140608034
20140404033
20140608054
20140405033
20140204047
20140204016
20140304009
20140701077
20140608079
20140304018
20140103039
20140209014
20140701116
20142438024
20140609046
20142430028
20140903008
20140103063
20142430004
20140405015
20142420031
20140607001
20142501022
20140701017
20142501040
20140609042
20140208009
20142501047
20140701015
20140602008
20140609018
20140301028
NAME SURNAME
DİLARA DOĞRULUK
DİLARA GÜNSAY
DİLARA ÖZELÇİ
DİLARA ŞAHİN
DİLARA YILDIRIM
DİLAY SERRA TURGUT
DİLHAN İLAYDA AYDIN
DOĞAKAN ÖZSAKALLI
DOĞUŞ ADALI
DOĞUŞ CAN GÜRLEK
DOLUNAY SARIKAYA
DORUK KAAN BAHCECİOĞLU
DORUK KURTOĞLU
DORUK SOYSAL
DORUKHAN GÜNAYDIN
DUYGU BAYSAL
DUYGU BOR
DUYGU KUN
EBRAR EKE
EBRAR ÖKSÜZ
ECE ALPAT
ECE BORA
ECE ÇINAR
ECE ERSUNAR
ECE ERTUĞRUL
ECE GÜLER
ECE İLAYDA KILIÇ
ECE KÜLÇE
ECE MASIRCI
ECE ŞENER
ECEM BİLGİÇ
ECEM ÇELİK
ECEM DENİZ KAYA
ECEM EZGİ YELİS
ECEM İLKYAZ
ECEM İZCİ
ECEM NUR ÇALIK
ECEM ŞAHİN
ECEM ŞENCAN
ECEM TELBİŞ
ECEM TOPAÇ
ECENUR USTA
ECMEL SOYLU
EDA BEYCAN
EDA BUSE DEMİR
EDA GAMZE ŞAHİN
EFE AĞAR
EFE EKEN
EFE ERKİN AYIK
EFE SARIOĞLU
EFE ŞAFAK
EFECAN ÖZDEMİR
EFNAN YAKLAV
EFSUN AYDOĞAN
EGE DELİGURU
EGE ERDOĞDU
EGE EREN
DURUM
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
NO
ST ID
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
20140205013
20140404052
20140602017
20140210012
20140601016
20140701098
20140302006
20140302037
20130209066
20140701001
20140701030
20140103037
20140701076
20140301043
20140609038
20140608039
20140301009
20140406004
20140101003
20140209004
20140608038
20140405039
20140301068
20140701137
20142420038
20140104037
20140701056
20140607013
20140609019
20140210004
20140204034
20142423010
20140607042
20140608070
20140103079
20140607056
20140404028
20140204028
20140607006
20140205012
20140610003
20140104014
20140106001
20140404062
20140701101
20140601050
20140205020
20142501024
20140205015
20140701047
20140601034
20140210001
20140601051
20140204006
20140601030
20140601001
20140404018
NAME SURNAME
EGE GİRGİN
EGE HAKAN ŞİMŞEK
EGE HÜNERLİ
EGE OĞUR
EGE ORCAN ÇOPUR
EGE ÖNLÜ
EGEMEN DÜNDAR AYTOĞU
EGEMEN SAYIN
EGEMEN SOLAK
EKİN AKDAĞ
EKİN ÇAKIN
EKİN DOĞA İLKEL
EKİN KARAMAN
EKİN KILIÇKAYA
EKREM CAN ÖZMEN
ELÇİN GÜNDÜÇ
ELİF ALTINTAŞ
ELİF ARSU
ELİF DUYMAZ
ELİF EZGİ ALKAN
ELİF GÜNDOĞDU
ELİF IŞIL ÖZDEL
ELİF TANINMIŞ
ELİF ÜNAL
ELİF YILDIRTAN
ELİFCAN ŞANLI
ELİZ İPEK GÜLSÜM
EMİN UĞUR DALKILIÇ
EMRE ERİŞ
EMRE ES
EMRE MELİK
EMRE ÖNOL
EMRE ÖZDEMİR
EMRE TABAK
EMRE UZUN
EMRE VAROL
EMSAL SERRA KALAYCIOĞLU
ENES ALKAN KAYA
ENVER MERT AVCI
ERDENİZ EZMEK
ERDOĞAN AKKUŞ
EREN ÇELİK
EREN KAVAK
EREN NTIRMILLI
EREN ÖZGÜ ÖZDEMİR
EREN UFUKTEPE
ERGENEKON DOĞAN KESKİN
ERHAN EREN
ERİM GÜVEN
ERKİN ERDOĞAN
ERKİN KURT
ERSİN BÜBER
ERSOY EFE URUK
ERTAÇ ARSLANLAR
ERTAN ONUR İNAN
ERTUĞ ADALARLI
ESMA ECEM ERÇELEBİ
DURUM
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
NO
ST ID
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
20140103001
20140405017
20140701143
20140405029
20140701097
20140205007
20140404015
20140301023
20140601038
20140104024
20140104025
20140404047
20140209057
20140103076
20140608076
20140204058
20140701148
20140601010
20142440016
20140103055
20140405019
20140103045
20140204008
20140103032
20140405057
20140701130
20140209063
20140104033
20140602033
20140204035
20140609009
20140608064
20140609023
20140608065
20140608009
20140202016
20140301032
20140209048
20140405053
20140404002
20140701111
20140201011
20140902018
20140609022
20140301005
20142430010
20140103026
20140301020
20140610012
20140608035
20140608036
20140204029
20140301050
20140607044
20140701104
20140701125
NAME SURNAME
ESRA ABLAK
ESRA DÜZGÜN
ESRA İPEK YELEKÇİ
ESRA KILCI
EYLÜL ŞAFAK ÖNEY
EZGİ AVINCA
EZGİ CANDEMİR
EZGİ DEMİRCİ
EZGİ ELİF ÇİLEKOĞLU
EZGİ HAZAL MERGEN
EZGİ MELİSA İĞDE
EZGİ NUR KAPLAN
EZGİ SEZEN
EZGİ ULUSOY
EZGİ UTMA
EZGİ UZUN
EZGİ VARDAR
EZGİ YOLDAŞ
FATİH BÜKÜŞOĞLU
FATİH LEVENT SARIKAYA
FATİH ÖZKAN
FATMA ERCAN
FATMA KILIÇ
FATMA NUR AVCI
FATMA ÖYKÜ GONCA
FATMANUR YILMAZ
FATOŞ TOPRAK
FERHAT ÜNVER
FERYAL POLAT
FEVZİ BERKCAN TAŞAN
FEYZA MEMUR
FIRAT BIYIK
FİGEN SAYILI
FİKRET KARAVAN
FUAT SEZER
FULYA ARSLAN
FULYA GÖLBAŞI
FURKAN GÜNERİ
FURKAN SERT
FURKAN SİNAN ÜĞÜTMEN
GAMZE AKÇA
GAMZE KEZBAN SARI
GAMZE ÖZÇELİK
GAMZE YURDAGÜL
GANİ KARAGÜL
GİRAYHAN AKKAYA
GİZEM DİKMEN
GİZEM EKMEKCİKÖSEOĞLU
GİZEM GÜL COŞGUN
GİZEM GÜLDOĞUŞ
GİZEM GÜLER
GİZEM GÜLER
GİZEM KAYA
GİZEM KÜÇÜKEROL
GİZEM ÖZGER
GİZEM ÖZKAN
GİZEM TAYFUN
DURUM
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
NO
ST ID
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
20140701135
20140608078
20140601005
20140304024
20140302007
20140608057
20140205014
20140302009
20140210002
20140404027
20140302044
20140209039
20140202035
20140209021
20140608053
20140608062
20140210007
20140204038
20140601046
20140701102
20142501044
20140902009
20140404001
20140301030
20142501037
20140608061
20140103067
20140204033
20140205017
20140404010
20140609017
20140701145
20140405016
20140204022
20142438008
20140607033
20140202029
20140202014
20140601007
20140103004
20140101004
20140205021
20140608068
20140701028
20140609002
20140301013
20142440009
20140404006
20140103005
20140104044
20140404041
20140701091
20140103014
20140602026
20140701057
20140608027
NAME SURNAME
GİZEM UYMA
GİZEM YAŞAR
GÖKBERK SERCAN ARSLAN
GÖKCE ÖZAKMAN
GÖKSU BALABAN
GÖKSU OLGUN
GÖNÜL GÜNEŞ
GÖRKEM BELEŞ
GÖRKEM CAN
GÖZDE KAHVECİ
GÖZDE NAZ UYSAL
GÖZDE ORAN
GÜLCAN POZAN
GÜLDENİZ GÖL
GÜLFEM KURT
GÜLFEM ÖZMEN
GÜLİN KAHVECİOĞLU
GÜLİSTAN ÖZGÜÇ
GÜLSER BERİL TAKTAK
GÜLSER ÖZGEN
GÜLSU TATAROĞLU
GÜLŞAH KARADENİZ
GÜLTEN AKARÇAY
GÜNALP GÖDEZ
GÜNDÜZ BERK ÖNCE
GÜNİZ ÖZCAN
GÜR ŞENĞÜN
GÜRCAN KÜÇÜKARSLAN
GÜRSEL BERKE KARAKUŞ
HACER BERİL BEDEN
HAKAN DOKUMACI
HAKAN YETİŞ
HALİL İBRAHİM DEMİRKIRAN
HALİL İBRAHİM EROĞLU
HALİME NUR EREN
HALİS EMRE KOŞER
HALİT ÖZÇELİK
HAMİT ERAY ERSİN
HAMZA MELİH BAYRAKDAR
HANDE ALKAN
HANDE KAYMAK
HANDE KURTULUŞ
HANDE ŞENAKIN
HANİFE CERİT
HASAN ASLAN
HASAN AYDOĞAN
HASAN ERSİN DOĞANTEKİN
HATİCE AKTAŞ
HATİCE ALTAY
HATİCE MELİKE YILMAZ
HATİCE SARE ÖZTÜRK
HAYRİ KÜÇÜKSARI
HAYRİYE BELCE BAŞCI
HAZAL SOYER
HİKMET ÖDÜL ÖNGÖREN
HİLAL BURCU GÜNAL
HİLAL ELBÜKEN
DURUM
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
NO
ST ID
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
20140103002
20140202031
20140608043
20140301006
20140405021
20140405040
20140405028
20140608005
20140404005
20140602024
20140602028
20140209002
20140608013
20140104023
20140103035
20140407012
20140610017
20140202025
20140204042
20140701019
20140701020
20140104009
20140204019
20140202017
20140302029
20140103053
20140404050
20140701128
20140403020
20140701068
20140103051
20140902004
20142440005
20140607039
20140701069
20140105002
20140701064
20140103012
20140601024
20140202026
20140403001
20140404004
20140404011
20142423007
20140405023
20140601048
20140406001
20140104007
20140608014
20140701081
20140701029
20140202008
20140208004
20140208006
20140701054
20140607027
NAME SURNAME
HÜSAMETTİN AKBABALI
HÜSEYİN CAN ÖZLER
HÜSEYİN İPEK
HÜSEYİN YİĞİT AKTAŞ
ILGAZ ELİF GÖCEN
IRMAK ÖZDEMİR
IŞIK SEVİNÇ KESKİN
IŞIL AKTENLİ
İBRAHİM AKSOY
İBRAHİM CAN LEVENT
İBRAHİM GÖKCAN PARLAKTAŞ
İBRAHİM OĞULCAN AKYÜZ
İDİL BALBAY
İDİL GÖKTOĞAN
İDİL HIZ
İDİL İBROŞKA
İDİL MIHCI
İDİL OK
İDRİS CAN SAKARYA
İLAYDA BANAS
İLAYDA BAŞ
İLAYDA BAŞBUĞ
İLAYDA ÇAĞLAR
İLAYDA GÖNLÜGÜR
İLAYDA MOLLA
İLAYDA ÖZDEMİR
İLAYDA ŞEN
İLAYDA TERCAN
İLAYDA YILMAZCAN
İLDENİZ İLEM
İLGİ OKUTAN
İLKAY ÇAKAR
İLKAY GÜVEN
İLKCAN BAKİOĞLU
İLKE ORTAÇ
İLKEM İNAL
İLKER BURUK
İLKİN DENİZ HASBİOĞLU
İLKYAZ AYDIN
İNAN EVİN
İNCİ OMAY
İPEK AKBAŞ
İPEK AKMAN
İPEK BOLEL
İPEK PINAR OKTAY
İPEK SENA GÜMÜŞ
İPEK TEKİN
İREM AKTOPRAK
İREM AYDIN
İREM BAYRAMOĞLU
İREM BERFU KEZİK
İREM CİHAN
İREM ÇITAK
İREM ÇOKER
İREM DUR
İREM GÜL
İREM İLHAN
DURUM
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
NO
ST ID
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
20140302023
20140405026
20140701083
20142501045
20140202034
20140103065
20140404051
20142429006
20140902017
20140204007
20140701096
20140701147
20140701079
20140701037
20140608074
20140202004
20140701078
20140105003
20142501009
20140610007
20140301071
20140602032
20140204011
20140609003
20140202007
20142501050
20140607047
20140202003
20140701119
20140609011
20140607031
20140104013
20140601039
20140607022
20140609044
20140601026
20140204014
20140301001
20130209042
20140103007
20140404014
20140301066
20140610004
20140104030
20140607054
20140609014
20140608051
20140609021
20140609024
20140609027
20140701050
20140601003
20140902006
20140405048
20140608007
20140201010
20140701039
NAME SURNAME
İREM KALAYCIKLI
İREM KALECİ
İREM KILINÇ
İREM MEHRİ ÜÇEM
İREM NUR PALA
İREM ŞEKERCİ
İREM ŞENDİNÇ
İREM ULUSOY
İREM YILMAZ
İREMNAZ ATAK
İSKENDER ÖNCEL
İSMAİL CEM YILMAZ
İSMAİL KEMİKLİ
İSMAİL MAHİR DEMİRCAN
İSMAİL TÜRKMEN
İSMET AVİNCA
İSMET KAYA
İYEM ÇİFTCİ
İZEL AYHAN
İZEL BAĞLAM
İZEM SENA UÇAR
JOHN TUNA TAPÇALAP
KAAN AYKAN
KAAN BERKCAN AŞER
KAAN HÜSEYİN CESURLAR
KAAN MİKAEL YÜREKLİ
KAAN PEYNİRCİ
KAAN TAYSUNK APALI
KAĞAN ŞENSOY
KASIM BEDİRHAN BOYALI
KAYA KERVAN
KEMAL ÇARBOĞA
KEREM CAN ÖZCAN
KEREM ERİŞ
KEREM ŞENÇAMLAR
KERİM FİGANİOĞLU
KORAY BERBER
KUTAY ACAR
KUTAY ÖZTURAN
KÜBRA ALTUNTAŞ
LÂL DALAY
LAL SİDAN
LARA ALAN
LEVENT ÖZGEN
LEVENT URGAN
LÜTFÜ DEĞER
MAHMUT CAN KIZILBAY
MAHMUT KARAASLAN
MAHMUT MERT KASAPOĞLU
MAHMUT ONUR KETENCİ
MEHMET AKİF ERTUĞRUL
MEHMET ALGÜL
MEHMET ALİ GÜMÜŞ
MEHMET ALPER TAYFUR
MEHMET ALTIN
MEHMET CEM NAKİLCİOĞLU
MEHMET MERT DOLĞAÇ
DURUM
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
NO
ST ID
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
20140202027
20140210011
20140204037
20140204055
20140607037
20140406024
20140301012
20140302034
20140902015
20140304026
20140209040
20140204048
20140301059
20140301002
20140302017
20140403007
20140407011
20140302026
20140404054
20140405058
20140407008
20140407030
20140405027
20140404012
20140204009
20140701065
20140601036
20140601004
20140607030
20140609010
20142430007
20140601019
20140406010
20140607023
20140602012
20140610011
20140607025
20140701090
20140607036
20140609039
20142501006
20140608081
20140301065
20140104038
20140701133
20140204059
20140103015
20140903002
20140103013
20140701053
20140701124
20140302024
20140302025
20140609032
20140609033
20142501060
20140608075
NAME SURNAME
MEHMET MERT ÖNCÜ
MEHMET OFLAZ
MEHMET ÖZEN
MEHMET TOPRAK
MEHMETALP OKCU
MELAHAT NİLAY YENER
MELDA ASLAN
MELDA ÖZTUTGAN
MELEK TEKİN
MELİH OĞULCAN TÜMER
MELİH ORMAN
MELİHCAN ŞENER
MELİK MERT ÖZDEMİR
MELİS ACAR
MELİS ERKILINÇ
MELİS FOÇALI
MELİS HAZAL HÜNÜ
MELİS KAYLI
MELİS UÇKUN
MELİS YILMAZ
MELİSA DURAN
MELİSA YILMAZ
MELTEM KARAÇANTA
MERDAN BOYRAZ
MERİÇ AYDIN
MERİÇ HOŞGÖRMEZ
MERİÇ LOMLU
MERT ARIKAN
MERT ASIM KARAOĞLU
MERT BİCEK
MERT ÇAKAN
MERT DOYURGAN
MERT ELCİK
MERT ERŞAHİN
MERT ERTEKİN
MERT ERTİN
MERT FİDAN
MERT KURU
MERT METİN
MERT ÖZSIRMA
MERT SALİM ATEŞ
MERT SAYGIN İNCİ
MERT SINANMIŞ
MERT ŞANLI
MERT UÇAR
MERT YENİCE
MERVE BİLGİLİ
MERVE BODUR
MERVE EZGİ BAKAY
MERVE GENCER
MERVE HİLAL TAŞKINSOY
MERVE KARA
MERVE KAŞLIOĞLU
MERVE OFLAZ
MERVE OKAN
MERVE ÖZATA
MERVE UYSAL
DURUM
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
NO
ST ID
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
20142501028
20140205001
20140403012
20140601002
20140404048
20140701058
20140104034
20140202042
20140103048
20140607045
20140607014
20140607008
20140405012
20142501015
20142501007
20140304023
20140701059
20140304015
20140701150
20140602004
20140701075
20140607012
20140406011
20142501057
20140609028
20140302046
20140607060
20140304028
20140602002
20140607007
20140403017
20140701022
20140202028
20140601008
20140201004
20140404019
20140602020
20140608071
20140209010
20140701127
20140103028
20140407019
20140404053
20140608073
20140304016
20140204001
20140403002
20140209022
20140104040
20140607059
20140403008
20140608044
20140701122
20140701013
20140405043
20140701046
NAME SURNAME
MERVENUR BALCI
MERYEM KASAR
MERYEM MERVE AKTEPE
MEŞKÜRE SENA KAYACAN
METİN AKIN
MİHRİMAH SİVRİKAYA
MİKAİL BURAK GÜNER
MİNEL SAYAR
MİNEL UYGUN
MİRAY MASTAR
MUAMMER ÖZTOP
MUHAMMED ALİ DEMİRDAĞ
MUHAMMED BAYKARA
MUHAMMED BERTAN BERİTANLI
MUHAMMED BURAK CENGİZ
MUHAMMED FATİH ATLAER
MUHAMMED ÖNCÜ
MUHAMMED UTKU GÜNERİ
MUHAMMET MURAT ETYEMEZ
MURAT BATUHAN YÜRÜSOY
MURAT BÜLBÜL
MURAT CAN KARAKOÇ
MURAT ÇALIŞAL
MURAT GÜLER
MURAT HÜNER
MURAT KOCABIYIKOĞLU
MURAT YIKILMAZ
MURAT YILDIRIM
MURAT YILMAZ
MUSTAFA AYKAÇ
MUSTAFA BAL
MUSTAFA BARIŞCAN UKTAY
MUSTAFA BAŞDAŞ
MUSTAFA BERK ÖZBERK
MUSTAFA BERKAY
MUSTAFA EFE ATİK
MUSTAFA ERGEN
MUSTAFA KOCA
MUTLU İPEK TANIL
MUZAFFER TİGİN BALA
MÜCAHİT ÖMER CAN TEMİZEL
MÜGE EROĞLU
MÜNEVVER ECE ÖNAL
MÜNİRE MERVE TELEK
MÜYESSER TOSUN
NACİ MURAT TAYLAN GEMİCİ
NADİDE SİNEM ACAR
NADİR AKSAKARYA
NAİLCAN GÖLBAŞ
NASUF ONAT TİRİT
NAZİF ONUR YEŞİLOVA
NAZLI GÖKÇAYIR
NAZLI KAFADAR
NAZLI YAĞMUR TANMAN
NAZLICAN AYDAN
NAZLICAN ÖZMEN
NAZLIM ERDENİZ
DURUM
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
NO
ST ID
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
20140202005
20140701072
20140602030
20140204021
20140405030
20140601020
20140204050
20140701060
20140406005
20140608037
20140103044
20140209044
20140701080
20140202037
20140103031
20140301015
20140601027
20140204039
20140105011
20140403018
20140304014
20140602013
20142438016
20140609012
20142439007
20140209056
20140406003
20140609005
20140602006
20140601015
20140209019
20140209029
20140608063
20142501004
20140405011
20140209011
20140701074
20140608050
20140302040
20140406027
20140701136
20140701087
20140207001
20140607051
20140301073
20140201009
20140602025
20140209018
20140204013
20140602014
20140701063
20140602011
20140601009
20140304011
20140301025
20140601043
NAME SURNAME
NAZMİ BİRKAN BAŞBUĞ
NAZMİ KAFADAR
NAZMİ SERTKAYA
NEJLA DÜLGER
NERİMAN KOÇARSLAN
NESİBE ÜRÜN EFE
NESLİCAN GÜLHAN ŞENTÜRK
NEVİN GÜNEY
NİDA ATAĞ
NİLAY GÜLER
NİLAY KAYANDAN
NİLAY SAATÇIOĞLU
NUR BEREN KESKİN
NUR ŞANLIOĞLU
NURAN CANAN GENER
NURCAN BOLAT
NURİ BARIŞ GÖÇ
NURSU ÖZGÜN
NURŞAH ŞAHİN
OĞUL YENİLMEZ
OĞULCAN EKİZ
OĞULCAN FIRAT
OĞULCAN KOTAN
OĞUZ CURA
OĞUZHAN KERTOOĞULLARI
OĞUZHAN TUNA
OKAN ARIK
OKAN AYDIN
ONAT ÇAKIR
ONAT ÇİPLİ
ONAT GENÇER
ONAT KARAHAN
ONUR ARIN ÖZTÜRK
ONUR ASLANTAŞ
ONUR BATURAY
ONUR CANSIN
ONUR KAPLAN
ONUR KAYAHAN
ONUR MERT TASALI
ONUR YAŞARCAN KÖROĞLU
ONURALP ÜLGER
ONURCAN KOÇOĞLU
ONURCAN ONURSOY
ORÇUN ŞİMŞEK
ORÇUN YANMAZ
ORKUN NACAR
ORKUN ORBAY
OSMAN ANIL ESER
OSMAN BAYUK
OSMAN BURAK GEÇER
OSMAN HAKAN
OYTUN DENİZ DÖNMEZ
OZAN ARAÇ
OZAN BUDAK
OZAN ÇETİNKALP
OZAN DİRİCAN
OZAN SAÇMAZ
DURUM
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
NO
ST ID
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
20140104018
20140607062
20140103084
20140208002
20140701034
20140405047
20140701138
20140609006
20140302031
20140607034
20140608021
20140103023
20140404017
20140608058
20140205023
20140105009
20140103029
20140607015
20140205004
20142438003
20140610008
20140104016
20140301039
20140208008
20130610012
20140701105
20140208010
20140403015
20140607035
20140404029
20140301053
20140209038
20140407041
20140202030
20140404057
20140103038
20140601047
20140701038
20140209007
20140607009
20140202036
20142501052
20140701113
20140303001
20140201002
20140202038
20140209031
20140701006
20140404032
20140205027
20140301003
20140608032
20140104020
20140302005
20140304005
20140601023
20130205031
NAME SURNAME
OZAN SEMİH DOĞAN
OZAN YÜKSEL
OZAN ZORLU
ÖMER BULUT
ÖMER CAN ÇETİNGÜÇ
ÖMER FARUK SİVASLI
ÖMER VATAN
ÖMÜRCAN BAĞCI
ÖNER ALİHAN
ÖNER KÜÇÜKÖNER
ÖYKÜ ÇEVİK
ÖYKÜ DEMİRCİ
ÖYKÜ DEMİRHAN
ÖYKÜ ÖNAL
ÖYKÜ ÖZDEMİR
ÖYKÜ ÖZMEN
ÖZCE ESEN
ÖZER CAN DEVECİOĞLU
ÖZGE AYGEN
ÖZGE BİROL
ÖZGE CANBERİ
ÖZGE ÇIBIK
ÖZGE KARABULUT
ÖZGE NUR ÖZÇELİK
ÖZGE ÖZER
ÖZGÜ ÖZKAN
ÖZGÜ ÜNERKEN
ÖZGÜR SAVAŞKAN
ÖZLE MEŞEKOPARAN
ÖZLEM KARA
ÖZLEM ORAK
ÖZLEM ORAL
ÖZPEHLİVAN TUĞÇE
PELİN ÖZDAĞ
PELİN ÜZMEZ
PIRIL İPEKÇİOĞLU
POLAT CAN TAMAY
PÜRLEN DENİZALTILI
RABİA ALTINTAŞ
RAŞİT GÖRKEM BAYRAM
RAŞİT UMUTCAN SAYGINER
RECEP AVAR
RECEP SONGAN
REŞAT YÜKSEL ÖZGÜL
ROHAT ALP
ROJDA TEKİNALP
RUMEYSA KELEŞ
RUŞEN ARAÇ
SAADET KARTAL
SABA NUR SOLAKOĞLU
SADULLAH AKCAN
SALİH GEYİK
SALİH LEVENTHAN EROĞLU
SAMET ANIL AYHAN
SAMET OKAN ALTUN
SAMİ ANIL ERTEKİN
SARP ORAL
DURUM
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
NO
ST ID
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
20140204044
20140903005
20140405034
20140301041
20140103082
20140202001
20140608016
20140701045
20140103052
20140104006
20140404013
20140209017
20140404034
20140406014
20140104036
20140205028
20140301075
20140608048
20140405032
20142420029
20140608083
20140701092
20140103058
20140302043
20140209060
20140701051
20140103010
20140608033
20140405050
20140204017
20140405004
20140608006
20140405024
20140701142
20140701003
20140601033
20140601011
20140701094
20142420017
20140608002
20140209046
20140701082
20140607052
20140204030
20140701025
20140403004
20140209028
20140101006
20140701035
20140405009
20140209027
20140301067
20142501026
20142501061
20140701085
20140204026
NAME SURNAME
SARPER SONGÜR
SEDA MEMİŞ
SEDA MİSİLLİOĞLU
SEDAT KILIÇ
SEDEF YILDIRIM
SELAHATTİN ALPER AKSÜT
SELEN BEDRİŞAN
SELEN EKİNCİ
SELEN ÖCAL
SELİN ATALAY
SELİN ÇAĞIM COŞKUN
SELİN DEVRAN
SELİN KOCABIYIK
SELİN OĞUZER
SELİN SEZEK
SELİN ŞENYUVA
SELİN YETKİN
SELİNAY KARATAŞ
SELİNAY SELINA KUNTER
SELMA POYRAZ
SEMA ÖZGÜR
SENA KÜL
SENA PEKER
SENA TÜRKER
SENEM CEREN UYSAL
SENEM ERTÜRK
SERAP AYCAN
SERAY GÜDEREL
SERAY ULUDERYA
SERBA UTKU BUDAK
SERCAN AKTAŞ
SERCAN AKYALI
SERCAN HATIRNAZ
SEREN YAZAR
SERGEN AKPİR
SERGEN KAYA
SERHAT CAN
SERHAT ORAK
SERTAÇ KAYA
SERVET AKÇAY
SEVAL SAVAŞ
SEVİL ŞİLAN KILIÇ
SEVİNÇ CAN ŞUMLU
SEZEN PIRIL KILIÇ
SEZER BOYAR
SILA ALTUNTAŞ
SILA KAFALIOĞLU
SİBEL KÖSE
SİBEL YALÇİN
SİMA ÇEVRE
SİMAY BALBAY
SİMAY HASSEMERCİOĞLU
SİMAY ŞİMŞEK
SİMGE HASTÜRK
SİMGE YANIK
SİMİN NAZ KOCAOLUK
SİNAN KARAASLAN
DURUM
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
NO
ST ID
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
20140204053
20142428004
20140701005
20140205006
20140301035
20140608060
20140701107
20140404043
20140609048
20140104043
20140204002
20140301027
20140601049
20140601035
20140701140
20140609001
20140701044
20142430005
20140405002
20140701012
20140301031
20140302045
20140701109
20140701141
20140301022
20140405001
20140610001
20140701126
20140201003
20140302002
20140404049
20140607004
20140104005
20140301045
20142427026
20140208005
20140202012
20140405035
20142425024
20140609007
20140701008
20140701061
20140101002
20140602010
20140701120
20140204057
20140301078
20140602001
20140701002
20140405025
20140902012
20140701084
20140103050
20140404039
20140201013
20140701118
20140701123
NAME SURNAME
SİNAN TAŞLIOĞLU
SİNAN TURGUT KAYABAŞI
SİNEM ALKAYA
SİNEM BİROL
SİNEM HEPKAVRULMUŞ
SİNEM ÖZ
SİNEM ÖZOĞLU
SİNEM PARLAS
SİNEM TOPUZ
SİNEM ÜNAL
SONAT AÇIKSÖZ
SONER ERDOĞAN
STEVE BERKHAN TUĞLU
SUDE SELİN KUŞDEMİR
SUZAN YARIMAĞA
SÜLEYMAN AĞAÇ
SÜLEYMAN DURAN
SÜMEYYE BOZKURT
ŞAMİL AKGÜN
ŞEBNEM AVCUOGLU
ŞEBNEM GÜLERYÜZ
ŞEHNAZ YAŞAR
ŞELALE ZEYNEP SADİOĞLU
ŞERİFE CEREN YAŞAR
ŞEVVAL ASENA ÇELİK
ŞEYDA AĞRALI
ŞİMAL ABUR
ŞÜKRAN TEKER
TAHA BATUHAN ARTUÇ
TALAT CAN ARICI
TALHA ŞAHİN
TAYLAN ALEL
TAYLAN ARBAŞ
TAYLAN KİREMİTÇİ
TİLBE SOLMAZ
TOLGA DEMİRSAR
TOLGA ERAS
TOLGA NALBANT
TOLGA YILMAZ
TOLUNAY BAĞCI
TÖRE SELEN ASAN
TUBA GÜNEY
TUGAY DAĞLI
TUGAY DİREK
TUGAY ŞEYHOĞLU
TUĞBERK UYSALMAN
TUĞBERK YILMAZ
TUĞCAN AKKÖYLÜ
TUĞÇE AKIN
TUĞÇE IŞIK
TUĞÇE KILAVUZ
TUĞÇE KIZILTAN
TUĞÇE OKCU
TUĞÇE ÖNDER
TUĞÇE SAĞLIK
TUĞÇE ŞENSES
TUĞÇE TANYÜREK
DURUM
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
NO
ST ID
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
20142601024
20140405059
20140202013
20140610015
20142430003
20140607049
20140204031
20140404035
20140204020
20140404003
20142501051
20140404030
20140608003
20142440022
20142501039
20140602034
20140209034
20142427016
20140204045
20140404007
20140202002
20142501033
20140405045
20140602007
20140609025
20140104008
20140105010
20140202039
20142438027
20140602036
20140204015
20140601028
20140602029
20140607019
20140607050
20140301014
20140607053
20142420024
20140209008
20140701106
20140301034
20142501011
20140607005
20140209009
20140201006
20140601052
20140302032
20140608001
20142430021
20140104021
20140405055
20140701070
20140701088
20140609026
20140302012
20140103066
20142501048
NAME SURNAME
TUĞÇE TOYDEMİR
TUĞÇE YILMAZ
TUNA EGE ERKILINÇ
TUNAHAN KIRAL
TUNÇ BAŞKANOĞLU
TUNÇ SÜZEN
TURAY KÖKER
TURGUT KÖSE
TUTKU DEMİR
TUTKU İLAYDA AKGÜL
TÜLAY ZEYNEP ALBAY
TÜRKİZ KARAKÖSE
UFUK AKMAN
UFUK KENAN TATLIDİL
UFUK ÖZYİĞEN
UĞUR BERTAN UMUTLU
UĞUR KURKUNÇ
ULAŞ CAN KARAMUSTAFAOĞLU
ULAŞ OZANCAN ŞAHİN
ULUÇ ALGAN
ULUSMERT AKYAZ
UMAY KÖSE
UMUT BARAN SARAÇ
UMUT FIRAT ÇELİK
UMUT KAYA
UMUT SADIK AYDIN
UMUT SEÇER
UMUT TİMİSİ
UMUT ÜNLÜYÖRÜK
UMUT YILMAZ
UMUTAY BİLGEN
UMUTCAN BERK HASRET
UTKU CAN SANCI
UTKU DUMAN
UTKU ŞEKER
UYGAR BALAĞZI
ÜLGENAY TAN
ÜMİT ÖNCEL
ÜNAL ARIGÜMÜŞ
VAHAP ÖZKAN
VAHDETDİN OKAN GÜRBÜZ
VELİ CAN BEKTAŞ
VELİCAN ALKAYA
YAĞIZ ARKAR
YAĞIZ DOKUR
YAĞIZ GÜLTEKİN ÜNAL
YAĞIZ ÖZDEMİR
YAĞMUR AKBİL
YAĞMUR ECE OLGUN
YAĞMUR ESKİ
YAĞMUR EZGİ YILDIRIM
YAĞMUR İŞLEK
YAĞMUR KÖK
YALÇIN KAYNAK
YAMAÇ ÇOBANGİL
YAMAÇ ŞENDÜLGER
YAMALIOĞLU RUHİ MERT
DURUM
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
NO
ST ID
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
20130104003
20140608029
20140205011
20140204051
20140610016
20140209041
20140701139
20140209023
20142427030
20140204052
20142501034
20140209033
20140609036
20142501032
20140301046
20140406025
20140406023
20140610006
20142501014
20140602003
20140609043
20140404045
20140608059
20140602005
20140302042
20140103080
20140201008
20142424004
20140302008
20140301016
20140701149
20140209064
20140601032
20140608055
20142501042
20140209050
20140608072
20140701121
NAME SURNAME
YAPRAK BALABAN
YAREN ERÇETİN
YAREN ESMER
YAREN ŞİMŞEK
YASEMİN MATAY
YASEMİN OYMAK
YAZGI DELAL YAĞMA
YAZGI GÜL
YAZICILAR BUSE
YENER CİHAN TANATAY
YILMAZ BERKAY KÜÇÜK
YİGİT ALP KÖKER
YİĞİT ENVER ÖNER
YİĞİT KIYMAZ
YİĞİT KOCAYOL
YİĞİT YERLİKAYA
YUNUS ALP YAPRAK
YUNUS EMRE AYDIN
YUNUS EMRE BÜK
YUNUS TUFAN BOZKURT
YUSUF EGE ŞAHİN
YUSUF OGÜN SARICA
YÜCEL ÖNAL
YÜKSEL MERT CANKUŞ
ZAFER AKSAÇ
ZEHRA TEKİN
ZEHRA ÜLGEN
ZEKİYE GÜNEŞ
ZEYNEP ARSLAN
ZEYNEP BALBOZAN
ZEYNEP BOZDAĞ
ZEYNEP EGE YÜCEL
ZEYNEP İŞCAN
ZEYNEP KARASANOĞLU
ZEYNEP KÜSEM
ZEYNEP MELİSA ŞAHİN
ZEYNEP SUNEL
ZEYNEP TEKELİ
ZEYNEP YÜCEL
ZİYA YAĞIZ ŞİMŞEK
DURUM
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
HAZIRLIK OKUYACAK
10 EYLÜL 2014 IYS SINAVINA GİRECEK
Download

İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI (İYS)