YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FAKÜLTE / ENSTİTÜ / YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU / REKTÖRLÜK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Ögretim Üyesi Disindaki Ögretim Elemani Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 12. maddesinde "Sınav jürisi değerlendirmesinde; ALES notunun %30’unu (merkezi sınavdan
muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son iki yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puani 70 olarak kabul edilir), lisans mezuniyet notunun
%30’unu, yabancı dil puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların
değerlendirilmesinde; son iki yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir), lisans mezuniyet notunun %30’unu ve giriş sınavı notunun
%35’ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler." ve 13.maddesinde "Sınavlarda başarılı olan adaylar, başarı puanları esas alınarak ilan
edilir. İlan edilen kadro sayısını geçmemek şartıyla yedek aday da ilan edilebilir. Atamalar yürürlükteki mevzuata göre yapılır." hükümleri gereğince giriş sınavlarında başarılı
olan adayların durumları Sınav Jürisi tarafından değerlendirilmiştir.
Birim
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Anabilim Dalı
TÜRK EDEBİYATI
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Kadro Unvanı
Kadro Derecesi
4
Kadro Adedi
1
24.07.2014
Giriş Sınav Tarihi
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Adı Soyadı
Esengül SAĞLAM
Serap ARSLAN
Hatice Tuğba YÖRÜKOĞLU
Muzaffer KILIÇ
Elif FENER
Aslı BÜLBÜL
Aybüke Betül KIYMAZ
Hümeyra DEMİREL
Giray GERİM
Büşra ÇELİK
DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLARIN
ALES
Lisans Mezuniyeti
Yabancı Dil
Giriş Sınavı
Sözel /
(C)
(A)
(B)
(D)
Notu
Puanı
Notu
Sayısal
Puanın
Puanın %30'u
%30'u
Notun %30'u
/ Eşit Ağırlık
%10'u
88,337
26,5011
95,8
28,74
83,75
8,375
76
22,8
87,11075
26,133225
86
25,8
76,25
7,625
54
16,2
94,98146
28,494438
64,06
19,218
68,75
6,875
44
13,2
83,395
25,0185
74,1
22,23
80
8
32
9,6
90,58992
27,176976
94,4
28,32
92,5
9,25 GİRMEDİ
GİRMEDİ
89,84786
26,954358
98,83
29,649
76,25
7,625 GİRMEDİ
GİRMEDİ
92,74653
27,823959
93,7
28,11
72,5
7,25 GİRMEDİ
GİRMEDİ
92,66523
27,799569
86,46
25,938
85
8,5 GİRMEDİ
GİRMEDİ
89,164
26,7492
75,5
22,65
95
9,5 GİRMEDİ
GİRMEDİ
86,68817
26,006451
75,96
22,788
77,5
7,75 GİRMEDİ
GİRMEDİ
(A)+(B)+(C)+(D)
Değerlendirme
Notu
SONUÇ
86,4161
75,758225
67,787438
64,8485
64,746976
64,228358
63,183959
62,237569
58,8992
56,544451
ASİL
YEDEK
KAZANAMADI
KAZANAMADI
KAZANAMADI
KAZANAMADI
KAZANAMADI
KAZANAMADI
KAZANAMADI
KAZANAMADI
Download

Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma