• RESİM • HAT SANATI
1. CİHAT BURAK (1915 - 1994) İMZALI RESİMLİ KARTPOSTAL
10 x 25 cm.
750 TL
1
2. ONNIK AZARIAN (1883 - 1935)
ORTAKÖY
İmzasız, karton üzeri pastel
22 x 32cm.
500 TL
3. CARLOTTA
İSTANBUL’DA BALIKÇILAR
İmzalı, 1931 tarihli,
tuval üzeri yağlıboya
24 x 33 cm.
300 TL
2
4. ŞERİF RENKGÖRÜR (1887 - 1947)
İSTANBUL
İmzalı, karton üzeri suluboya
14 x 20 cm.
450 TL
ŞERİF RENKGÖRÜR (1887 - 1947)
Şerif Renkgörür harbiyeden 1907’de piyade olarak mezun
olmuş, 1908 senesi Balkan Harbi’nde İşkodra Kalesi’nde
yaralanmış ve esir düşmüştür. Balkan Harbi sonrası askerlikten
ayrılıp kendisini resim sanatına adamıştır. Münih ve Paris’e
giderek resim yapmış ve hayatını kazanmıştır. Sanatçı Halil
Paşa’nın harp okulundaki atölyesinde ders almış olmasına
rağmen Halil Paşa’nın etkisinde kalmamıştır.
Pertev Boyar “Türk Ressamları” adlı eserinde sanatçıyı
asker ressamlar arasında birinci sınıf ressam olarak
değerlendirmektedir.
5. ŞERİF RENKGÖRÜR (1887 – 1947)
İSTANBUL
İmzalı, karton üzeri suluboya
30 x 20 cm.
550 TL
3
6. LEOPOLD LEVY (1882 - 1966)
NATÜRMORT
İmzalı, kontrplak üzeri yağlıboya
37 x 25 cm.
1.750 TL
4
LEOPOLD LEVY ( 1882 - 1966 )
Tüm fertleriyle sanatçı ya da sanatsever bir ailenin son çocuğudur. Gençliğinin ilk yıllarında lise döneminde
yaptığı ilk resim, evlerinde asılı bulunan Fransız ressam Gustave Courbet’nin çalıştığı kopya resmidir. Louvre
Müzesi’ndeki ressamlarla arkadaş oldu. Kısa sürede; 1898 yılında sanatçı ve yazarların çevresine girdi. En
önemli yapıtlarını ürettiği askerlik yıllarında İzlenimciliğin doruğa çıktığı 1914’lü yıllarda kendisinin kübistlerle
aynı çalışmaları yaptığı bilinmektedir. Çok sayıda resim ve gravür sergisi açtığı 1923 yılından sonra sanat
dünyasında tanınmaya başladı.
1936 yılında ‘Legion D'Honneur Nişanı’ ile şövalye oldu. 1936 yılında Türkiye’ye çağrılan Lévy, ancak 1937
ocak ayında Güzel Sanatlar Akademisi’nde göreve başladı. Resim bölümü başkanlığı görevini üstlendi.
Bursa’da da bir resim atölyesi açılmasına önayak oldu. Akademi’de bir kitap bölümünün açılması için çaba
göstererek, Atatürk’ün emriyle açılmasını sağladı. Beşiktaş’taki Resim ve Heykel Müzesi’ni tanzim etti.
İstanbul’un otantik, bozulmamış yerlerinden peyzajlar yaptı. Sanatçı II. Dünya Savaşı bitiminde 1949’da
istifasını vererek Fransa’ya; yetiştirdiği öğrencileri Nuri İyem, Avni Arbaş, Selim Turan, Tiraje Dikmen ve Nejad
Devrim gibi o dönem genç kuşak ressamlara resim dillerini bulmalarında bir usta olarak, katkıda bulunmuş
olarak döndü. Ölümünden altı ay önce İstanbul’a gelen ve Aralık 1966’daFransa’da ölen Levy, eserlerinin
değerlendirilmesi için vasiyetnamesinde öğrencisi Traje Dikmen’i görevlendirdi.
7. AVNİ ARBAŞ (1919 - 2003)
MEHTAP VE DENİZ
İmzalı, 1982 tarihli, tuval üzeri yağlıboya
46 x 38 cm.
6.000 TL
AVNİ ARBAŞ (1919 - 2003)
İlk resim öğretmeni sayılabilecek babasının 1929 yılında Sivas’ta ölümü üzerine annesi ile birlikte geldiği
İstanbul’da Galatasaray Lisesi’ne kayıt oldu. O günün Galatasaray Lisesi öğrencileri ve günümüz ressamları
Cihat Burak ile Selim Turan’la birlikte asker ressamlardan Mehmet Ali Bey’in öğrencisi oldu. Dönemin Akademi
hocaları İbrahim Safi ile Naci Kalmukoğlu’nun atölyelerinde çalıştı. 1937 Devlet Güzel Sanatlar Akademisi
orta kısmına girmek üzere Galatasaray Lisesi’nden ayrıldı. İbrahim Çallı ve Leopold Levy’nin atölyelerinde
çalışan Arbaş, Akademi’de kaldığı dokuz yılın son dönemlerinde Devlet Resim ve Heykel Sergilerine katıldı.
1946 yılında okulu bitirdikten sonra; dönemin Maarif Vekili (Milli Eğitim Bakanı) Hasan Ali Yücel’in çabalarıyla
düzenlenen “Yurt Gezileri”ne katılarak Siirt’e gitti.
Fıransız Hükümeti’nin bursu ile Paris’e giden sanatçı 1951 yılında Türkiye’de Maya Galerisi’nde, 1954 yılında
ise Paris’te Mahmut Makal’ın “Bizim Köy” adlı kitabından esinlenerek yaptığı çalışmaları ile ilk sergilerini açtı.
1977 yılında Türkiye’ye döndü ancak; askerliğini yapmadığı gerekçesiyle vatandaşlığını kaybettiğini öğrenince
sıkıntılar yaşadı. Verdiği mücadele sonunda vatandaşlığını yeniden elde etti. Bu dönemde ağırlıklı olarak
Mustafa Kemal portrelerinin yanı sıra, “İstanbul” ve “Boğaz” konulu yapıtlar üretti.
5
8. NEŞET GÜNAL (1923 - 2002 )
“YAŞANTI”
İmzalı 1977 tarihli
Özgün Baskı, 86/190 numaralı
70 x 50 cm.
650 TL
6
9. NURULLAH BERK
(1906 - 1982)
BAHÇE
İmzalı, 1981 tarihli,
karton üzeri suluboya
40 x 28 cm.
3.000 TL
NURULLAH BERK (1906 - 1982)
Türkiye’de geometrik-figüratif yapımcılığın (konstruktivizim) ilk temsilcilerinden biri sayılan ressam ve yazar Nurullah Berk 22 Mart 1906'da
İstanbul'da doğdu ve 9 Ocak 1982'de İsatnbulda hayatını kaybetti.
Nurullah Berk, Sanayi-i Nefise Mektebi'nde İbrahim Çallı ve Hikmet Onat'ın öğrencisi oldu. 1924'te Fransa'ya gitti ve Paris Güzel Sanatlar Yüksek
Okulu'nda Ernest Laurent'la çalıştı. 1928' de öğrenimini tamamlayarak Türkiye'ye döndü ve bir grup arkadaşıyla “Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar
Birliği" nin kurucuları arasında yer aldı. Beş yıl sonra yeniden Paris' e giden sanatçı 1933'te Türkiye'ye geri döndü ve aynı yıl Abidin Dino, Elif Naci,
Zeki Faik İzer, Cemal Tollu ve Zühtü Mürüdoğlu ile birlikte "Türkiye'ye egemen izlenimci tutuma karşı, biçim olarak Batı’ daki çağdaş akımlara
paralel kübist ve yapımcı teknik” şeklinde tarif edilen yeni bir anlayışın öncülüğünü yaptı. Berk’in önerisiyle bu grup “D Grubu” ismini aldı. Yurtiçi ve
yurtdışında birçok sergi açan Berk, 1947'de Ahmet Çanaklı Ödülünü, 1966'da 28. Devlet Resim ve Heykel Sergisi birincilik ödülünü ve 1975'te DYO
Ödülü Resim Yarışmasını kazandı. Berk'in son 15 yıllık çabası ise "Doğu ile Batı esprilerini kaynaştırmak, geleneksel sanat biçimlerini Batı anlayışıyla
bağdaştırmak" biçiminde yorumlandı. 1953'te Suut Kemal Yetkin'le birlikte UNESCO'ya batı Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Birliği'nin Türkiye
ulusal komitesini kuran Berk'in sanat tarihi, resim ve heykel sanatı konulu çok sayıda yayınlanmış yapıt vardır.
7
10. ALİ DEMİR (1931)
ANADOLU
İmzalı, 1973 tarihli, kontrplak üzeri yağlıboya
60 x 30 cm.
3.250 TL
ALİ DEMİR (1931)
Resim sanatının duayenlerinden 79 yaşındaki ressam Ali Demir 1931 yılında Kayseri Gesi Darsiyak Köyü’nde
hayata gözlerini açan ve 6-7 yaşlarında ilkokula başlamadan resim yapmaya başlayan Ali Demir “Ben hiç mi
hiç sanat eğitimi almadım yaşamım boyunca. Ben sanatçı olarak doğdum. Sonradan sanatçı olmadım.” diyor.
Resimlerine imza atmasa bile yapıtlarından Ali Demir’e ait olduğu hemen anlaşılan emektar sanatçı, eserlerinde
daha çok “Seferiliği” resmediyor. Anadolu ve Anadolu insanını resme taşıyarak onu köşe bucak gezdiriyor.
8
BELKIS MUSTAFA (1896 - 1925)
11. BELKIS MUSTAFA (1896 - 1925)
İnas Sanayi-i Nefise Mektebi'nden diploma alan ilk müslüman kadın ressamdır.
OTOPORTRE
Ailesinin sanata karşı duyarlılığı, Belkıs Mustafa’nın sanatçı kimliğine etki eden unsurlardan biridir. Belkıs Mustafa’nın
resme olan tutkusu ailesi tarafından da beğeni ile karşılanan bir durum olsa gerek, kızlarının Ortaokul’u (Rüştiye)
bitirdiği yıl (1914), yeni açılan İnas Sanayi-i Nefise Mektebi’nin ilk öğrencileri arasına katılmasını desteklemişlerdir.
İnas Sanayi-i Nefise Mektebi’nin 3 No’lu öğrencisi olan Belkıs Mustafa okulu 1917’de diploma alarak bitiren ilk
Türk kızıdır. Belkıs Mustafa sadece bu okulun bir mensubu olmakla kalmamış okulun en başarılı öğrencisi olmuş ve
onun bu başarısı yurtdışında resim eğitimi almak üzere burs kazanmasının da önünü açmıştır. Belkıs Mustafa’nın
Zeynep Hanım Konağı (Eski Darülfünun Binası)’nın ikinci katında yer alan bu okuldaki atölye hocaları Mihri Müşfik
ve kısa bir süre için Ali Sami Boyar olmuştur. Mihri Müşfik, okulun müdürü ve atölye hocası olmanın ötesinde,
Batı’da resim eğitimi almış özgür kişiliği ile de öğrencilere örnek biridir. Mihri Müşfik’in atölyeye haftada iki kez
geldiği, büyük figürlü çalışmalar için füzen ve kömür kullandırdığı, derste çekül kullanmalarını önerdiği ve desen
konusunda sıkı bir disiplin izlediği kaynaklarda belirtilmektedir. Daha çok figürleri ve portreleri ile öne çıkan,
kuvvetli bir desen anlayışına sahiptir ve Belkıs Mustafa da desenlerinde hocası kadar başarılı olmaya çalışacaktır.
Ayrıca İnas Sanayi-i Nefise öğrencilerinin yaz tatillerinde denetiminde açık havada (Gülhane Parkı ve Üsküdar’da)
bazen de Mihri Müşfik ile Topkapı Sarayı’nda ve Köprüaltı’nda özel izin ve polis koruması altında çalıştıkları
bilinmektedir.
İmzalı, 1924 tarihli, kontrplak üzeri yağlıboya
40,5 x 32,5 cm.
6.500 TL
9
12. NURİ
PEYSAJ
Osmanlıca NURİ İmzalı, 1322 (1906) tarihli, tuval üzeri yağlıboya
40 x 27 cm.
1.900 TL
13. NACİ KALMUKOĞLU (1896 - 1954)
BURSA
İmzasız, karton üzeri karışık teknik
23 x 28 cm.
700 TL
10
14. (MUSTAFA) MİM SARIM (1886 - 1929)
PEYSAJ
Osmanlıca İmzalı, tuval üzeri yağlıboya
64 x 82 cm. (12 cm. kalınlığında döneminin orijinal çerçevesinde)
4.000 TL
(MUSTAFA) MİM SARIM (1886 – 1929)
1886 yılında Serez’de doğmuştur. Osmanlı Sarayı’nın resim atölyesinde
yetişmiş olup, Sultan Reşat’ın çocuklarına hocalık yapmıştır. Ayrıca Osman
Hamdi’nin vefatından sonraki dönemde Sanayi-i Nefise mektebinin idari
müdürü olarak görev yapmıştır. Kız öğrencilerin okula alınması için çaba
harcamıştır. Mustafa Sarım peyzaj ve figürlü kompozisyonlar türünde eserler
üretmiştir. 43 yaşında, genç yaşta vefat etmiştir.
11
15. NİHAT AKYUNAK (1922 - 1986)
PEYSAJ
İmzalı, 1963 tarihli, tuval üzeri yağlıboya
90 x 116 cm.
4.500 TL
NİHAT AKYUNAK (1922 – 1986)
1947'de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (İDGSA) resim bölümünden mezun oldu. 1970
yılında atandığı İDGSA Genel Sekreterliği görevini 1976 yılına kadar sürdürdü. Aynı zamanda 1947
yılından itibaren otuz yılı aşkın bir süre boyunca Uygulamalı Endüstriyel Sanatlar Yüksek Okulu
(UESYO) ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu (DTGSYO) kadrosunda öğretim görevlisi
olarak çalıştı. 1981 yılında yaşamının son yıllarında kişisel resim çalışmalarına yoğunluk vermek
amacıyla kendi arzusuyla memurluk görevinden ayrıldı.
İlk kişisel sergisini, 1957'de İstanbul'da (Şehir Galerisi) açtı. Bu sergiyi, sonraki yıllarda Ankara,
Eskişehir ve İzmir'deki sergileri izledi. Resimleri, 1963, 1964 ve 1965'te Avrupa'nın çeşitli sanat
merkezlerinde düzenlenen Çağdaş Türk Resim ve Çağdaş Türk Grafik Sergilerinde yer aldı. 1962'de
Lugano'da Bianco e Nero Sergisi'ne, 1963'te Sao Paulo Bienali'ne katıldı.
Renk ve çizgi soyutlamasına dayanan resimleri, peyzaj ağırlıklı olup görünümün plastik değerlerini,
esnek bir yorum paralelinde yansıtmaya yöneliktir. Türk resminde, orta kuşağın geliştirdiği figür
kaynaklı görüşün temsilcileri arasında yer alır.
12
16. A. RIZA
PEYSAJ
İmzalı, (1)332 (1916) tarihli, tuval üzeri yağlıboya
40 x 65 cm. ebatlarında
3.250 TL
13
17. G. LEDUG
BÜYÜKADA
G. LEDUG CONSTANTINOPLE Kaşeli
Karton üzeri suluboya
22 x 32 cm. (40 x 50 cm. orijinal döneminin çerçevesinde)
1.500 TL
14
18. C. LEVAL
HAREM
İmzalı, CONSTANTINOPLE 1925
Karton üzeri suluboya
28 x 35 cm. (47 x 59 cm. orijinal döneminin çerçevesinde)
1.250 TL
15
19. OSMANLI DÖNEMİ MISIR
İmzasız, tuval üzeri yağlıboya
(Sanayi-i Nefise’de kullanılan Çapalı Tuval üzeri)
73 x 92 cm.
2.000 TL
16
20. OHANNES MIASSERIAN (19. YY Sonu - 20. YY Başı)
KURBAĞALIDERE
İmzalı, 1892 Tarihli, teneke üzeri yağlıboya,
1903 yılında Singer mağazasında açılan bir sergiye 3 eserle katılmış. Ressam Dikran
Miasserian’ın babasıdır.
36 x 51 cm.
2.000 TL
(1800 sonları ve 1900 başları Kadıköy Yoğurtçu Parkı ve civarı fotoğraf)
17
21. OSMANLI TİP
İmzalı (imza okunamadı), tuval üzeri yağlıboya (ahşap üzerine marufle edilmiş)
1830 – 1850 yılları
70 x 55 cm.
3.000 TL
18
22. OSMANLI SULTANI
1800 Yılları
İmzasız, tuval üzeri yağlıboya
32 x 24,5 cm.
1.500 TL
23. OSMANLI HAREMİNDE CARİYE
1882 tarihli
Taşbaskı Üzeri Döneminde Elle Renklendirilmiş
48 x 32 cm.
1.500 TL
19
20
24. RESSAM ALİ RIZA BEYAZIT LOTU
Ressam Ali Rıza Beyazıt tarafından yapılmış 3 adet suluboya resim, sanatçıya
farklı ressamlardan gelen kartpostallar, imzalı fotoğrafları…..
2.000 TL
ALİ RIZA BEYAZIT (1883 - 1963 )
1883 İstanbul doğumlu olan Ali Rıza Beyazıt, Eyüp Sultan Veteriner ve Eczacı Askeri Rüştiyesi'ni, daha sonra Kuleli Askeri Lisesi ve Harbiye'yi bitirerek 1907'de
teğmen olarak askeri yaşamına başlamıştır. Asker kökenli ressamlarımızdan biri olan Ali Rıza Beyazıt, Harp Okulu'ndayken dönemin önemli ressamlarından olan
Hoca Ali Rıza ve Halil Paşa'dan resim dersi almıştır.
Çocukluğundan beri bu sanata yeteneği olan ressamın eserlerinde Hoca Ali Rıza ve Halil Paşa'nın etkileri görülür. Tabiattan aldığı konuları kendi görüş ve
sezişleriyle tuvallerine aktaran Ali Rıza Beyazıt için peyzaj ustası olarak anılır. 1963 yılında ölen ressamımızın eserleri pek çok özel koleksiyonda yer almaktadır.
21
HOCA ALİ RIZA
25. HOCA ALİ RIZA (1858 - 1930)
26. HOCA ALİ RIZA (1858 - 1930)
ÇEŞME
KUYU
Taşbaskı, 28,5 x 20,5 cm
Taşbaskı, 28,5 x 20,5 cm
150 TL
27. HOCA ALİ RIZA (1858 - 1930)
28. HOCA ALİ RIZA (1858 - 1930)
MANZARA
CAMİ
Taşbaskı, 25 x 17 cm
22
150 TL
150 TL
Taşbaskı, 28,5 x 20,5 cm
150 TL
HOCA ALİ RIZA
29. HOCA ALİ RIZA
(1864 - 1930)
30. HOCA ALİ RIZA
(1864 - 1930)
MANZARA
MANZARA
İmzalı, (1)338 (1922) tarihli,
karton üzeri suluboya
18 x 12 cm.
İmzalı, kağıt üzeri suluboya
10 x 8 cm.
500 TL
2.500 TL
31. RESSAM HOCA ALİ RIZA TARAFINDAN HAZIRLANMIŞ ANADOLU HARİTASI
1321 (1905) Tarihli
68 x 100 cm.
Ressam Hoca Ali Rıza tarafından resmedilmiş olmasından dolayı son derece nadirdir…
1.250 TL
23
32. SELİM TURAN (1915 - 1994)
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı, karton üzeri karışık teknik, 20 x 28 cm.
1.500 TL
32/A. CEM ŞAKİR KABAAĞAÇ ( ? – 1984)
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı, 1961 tarihli, kontrplak üzeri yağlıboya, 40 x 70 cm.
24
800 TL
CEM ŞAKİR KABAAĞAÇ ( ? - 1984)
Halikarnas Balıkçısı'nın yeğeni ressam Cem Şakir Kabaağaç yurtiçi ve
yurtdışı birçok sergi açmıştır.
33. ŞÜKRİYE DİKMEN (1907 - 2000)
SOYUT KOMPOZİSYON
İmzalı, ahşap üzeri yağlıboya
100 x 100 cm.
15.000 TL
ŞÜKRİYE DİKMEN (1907 - 2000)
Üniversite öncesi öğrenimini Arnavutköy Amerikan Koleji’nde yaparak 1942 yılında bitirdi. 6 yıl sonra,
1948 yılında Resim bölümünde okuduğu İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’ni bitirdi ve Paris’e gitti.
1953 yılında, Paris’teki Ecole du Louvre’un sanat tarihi bölümünden mezun olana dek üç yıl Fernand
Léger’le ve 2 yıl Sergier ve Roger Chastel ile birlikte çalıştı. 1953 yılında ilk kişisel sergisini, sonraki yıl
ise Türkiye’deki ilk kişisel sergisini açtı.
1957’de Edinburgh festivaline, 1962’de ise Paris, Brüksel ve Viyana’da sergilenen “Çağdaş Türk
Sanatı” sergilerine katıldı. 1968’de Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde eski ve yeni resimlerini bir
araya toplayan retrospektif bir sergi düzenledi.
25
ARA GÜLER OBJEKTİFİNDEN - MEŞHUR PORTRELER
ARA GÜLER: Ara Güler 1928’de İstanbul’da doğdu. 1951 yılında Kuruçeşme’deki Getronagan Ermeni Lisesi’nden mezun oldu. 1950’de Yeni İstanbul gazetesinde gazeteciliğe
başlarken aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine devam etti. 1958’de Time-Life, Paris-Match ve Der Stern dergilerinin yakın doğu foto muhabirliği görevlerini
üstlendi. 1961’de askerlik dönüşü Hayat Dergisi’nde fotograf bölüm şefi olarak çalışmaya başladı. Aynı yıllarda Henri Cartier Bresson ile tanışarak Paris Magnum Ajans’ına katıldı
ve İngiltere’de yayımlanan Photography Annual antalojisi onu dünyanın en iyi yedi fotografcısından biriolarak tanımladı. Yine o yılda ASMP’ye (Amerikan Dergi Fotografcıları
Derneği) tek Türk üye olarak kabul edildi. Savaş foto-muhabirliği de yapan Ara Güler, 4 tane savaşa gitti. Katıldığı savaşlarda çektiği fotoğraflar dünya çapında çeşitli dergi
ve gazetelerde yayımlandı. Hatta çektiği bir savaş fotoğrafı Times dergisine kapak oldu. 962’de Almanya’da çok az fotoğrafcıya verilen Master of Leicaünvan’ını kazandı.
İsviçre’de çıkan “Camera” dergisinde kendisine özel bir sayı ayırdı. Skira yayınevince 1971 yılında, Picasso’nun 90. yaş kutlaması için hazırlanan Picasso Metamorphose et unite
adlı kitap için yaptığı röportaj ünlü ressamın şatosunda gerçekleşti. Bu röportaj sırasında fotoğraf çektirmeyi sevmemesiyle bilinen Picasso’nun çok sayıda fotoğrafını çekmeyi
başardı. 1972’de Paris Ulusal Kitaplık’ta sergisi açıldı. 1975’de ABD’ne davet edildi ve birçok ünlü Amerikalının fotograflarını çektikten sonra Yaratıcı Amerikalılar adlı sergisini
Dünyanın birçok kentinde sergiledi. Bütün dünyayı gezerek foto röportajlar yaptı ve bunları Magnum ajansı ile dünyaya duyurdu. Bu arada İsmet İnönü, Winston Churchill,
Indira Gandi, John Berger, Bertrand Russel, Bill Brandt, Alfred Hitchcock, Ansel Adams, Imogen Cunningham, Salvador Dali, Picasso gibi bir çok ünlü kişi ile roportajlar yapmış
ve fotograflarını çekmiştir. En ünlüsü fotografcılara poz vermeyen Picasso Roportajı’dır. Ara Güler, Türk fotografının ustalarından birisi olarak dünya fotograf tarihinde de
seçkin bir yere sahiptir. Belgeci bir fotograf biçiminin ustası olması ona ün kazandırmıştır.
34. PHOTOGRAPHED BY ARA GU35. PHOTOGRAPHED BY ARA GULER, FAHRUNNİSA ZEİD
LER, FÜREYYA KORAL
20 x 30 cm.
28 x 20 cm.
225 TL
37. PHOTOGRAPHED BY ARA GULER, İNÖNÜ VE TORUNU
18 x 24 cm.
125 TL
40. PHOTOGRAPHED BY ARA GULER, SABAHATTİN KUDRET AKSAL
18 x 20 cm.
150 TL
26
36. PHOTOGRAPHED BY ARA GULER,
LEYLA GENCER
28 x 20 cm.
225 TL
175 TL
38. PHOTOGRAPHED BY ARA
39. PHOTOGRAPHED BY ARA GULER, S. EYUPOĞLU, ORHAN
GULER, İSMET İNÖNÜ
VELİ, SAİT FAİK
25 x 19,5 cm.
25 x 18 cm.
125 TL
175 TL
41. PHOTOGRAPHED BY ARA
GULER, BERTRAND RUSSEL
24 x 18 cm.
100 TL
42. PHOTOGRAPHED BY ARA GULER, CİHAT BURAK
16 x 24 cm.
175 TL
43. PHOTOGRAPHED BY ARA GULER,
AZİZ NESİN
24 x 16,5 cm.
125 TL
44. PHOTOGRAPHED BY ARA GULER, YAŞAR KEMAL
18 x 24 cm.
46. PHOTOGRAPHED BY ARA GULER,
ORHAN KEMAL
24 x 18 cm.
175 TL
47. PHOTOGRAPHED BY ARA GULER, İLHAN MİMAROĞLU
17 x 24,5 cm.
49. PHOTOGRAPHED BY ARA GU50. PHOTOGRAPHED BY ARA GULER, ABİDİN DİNO
LER, MÜNİR NURETTİN SELÇUK
20 x 30 cm.
18 x 12 cm.
75 TL
45. PHOTOGRAPHED BY ARA GULER,
KEMAL TAHİR
125 TL 24 x 18 cm.
175 TL
150 TL
225 TL
48. PHOTOGRAPHED BY ARA GULER,
SAİT FAİK, ÖZDEMİR ASAF
23 x 18 cm. 125 TL
51. PHOTOGRAPHED BY ARA GULER,
İBRAHİM ÇALLI
24 x 18 cm.
225 TL
27
52. DERVİŞLER FOTOĞRAF
25 x 31 cm.
450 TL
53. DEVİŞLER FOTOĞRAF
20 x 26 cm. ebatlarında
450 TL
28
54. SEMAZEN DERVİŞLER KP
55. DERVİŞ FOTOĞRAFI
150 TL
1870 Yılları, 14 x 10 cm.
300 TL
56. SEMAZENLER
İmzalı, Constantinople 3 Fev. 1916 tarihli
Kağıt üzeri karakalem
24 x 31 cm.
450 TL
57. KUTB-İ NAYÎ HAMZA DEDE
(Mevlâna ile Çağdaş)
25 x 14 cm.
150 TL
29
58. TEKKE İŞİ AHŞAP TABAK
Üzerinde
“HÜVEL HAYYUL KAYYÛM”
Yazılı
Hicri 1285 (1869) tarihli, 75 mm. çapında , 30 mm. yüksekliğinde
AHŞAP
4.500 TL
59. MÜTTEKÂ
19. Yüzyıl
Ahşap üzeri gümüş kakma (Afyon işi)
58 x 16,5 cm. ebatlarında
1.250 TL
30
60. TATİKİAN GRAVÜR
BEKTAŞİ DERVİŞ
TATİKYAN GRAVÜRLERİ
18. yüzyılın sonuna doğru Osmanlı İmparatorluğu’nu ziyaret eden gezginler, hatıra eşya
ihtiyaçlarının çoğu İstanbul’da bulunan resim atölyelerinden sağlarlardı. Zamanın dini anlayışı
Müslüman Türkleri genelde bu faaliyetten uzak tuttuğu için İstanbul’daki resim atölyeleri,
Avrupalı ve özellikle İtalya asıllı ressamların idaresindeydi. Osmanlı İmparatorluğu’nun en işlek
ihracat limanı olan İzmir’de ise 1840’lı yıllarda faaliyette bulunan üç Ermeni matbaacıdan
biri olan Tatikyan, o devir için oldukça yeni bir teknikle, yani taş baskısı (litografi) ile kıyafet
resimleri basıp, bunları elle ve suluboya olarak renklendirip satmakta idi. Tatikyan, İstanbul’daki
resim atölyelerinden farklı olarak, saray erkanı kıyafetlerinden ziyade günlük hayatta rastlanan
insanların, ev kadınlarının, değişik esnaf ve tüccar tiplerinin kıyafetlerini litografi olarak basmıştır.
Tatikyan baskıları genelde naif bir stilde olup, kullanılan suluboya renkler çok canlı ve gözalıcıdır.
Elle renklendirilmiş Litografik Gravür
1850 yılları, lith. B. Tatikian, SMYRNE
33 x 24 cm.
1.750 TL
31
61. TEKKE İŞİ BEKTAŞİ TEMALI LEVHA
45 x 38 cm.
1.000 TL
62. TEKKE İŞİ RUFAİ DERGAHINA AİT TAŞBASKI LEVHA
1312 (1895) Tarihli
48 x 35 cm.
450 TL
32
63. TEKKE HAT LEVHA
“Muhammet, aman Ya Ali”
Ketebe Muhiddin, 1368 (1951)
39 x 29 cm.
750 TL
64. TEKKE HAT LEVHA
19. yy
28 x 28 cm.
750 TL
33
65. TEKKE İŞİ HAT LEVHA
20. yy. başları
46 x 30 cm.
400 TL
66. TEKKE İŞİ HAT LEVHA
20. yy. başları
38 x 29 cm.
500 TL
34
67. LEYLEK FORMUNDA BESMELE HAT
20. yy. başları
19 x 13 cm.
250 TL
68. TEKKE İŞİ ASLAN TASVİRLİ HAT LEVHA
20. yy. başları
34 x 48 cm.
600 TL
35
69. TUĞRA FORMUNDA BESMELE HAT LEVHA
20. yy. başları
24 x 35 cm.
225 TL
70. HAT LEVHA
MÜSENNÂ olarak MUHAMMET
20. yy. başları
23 x 28 cm.
300 TL
71. HAT LEVHA
72. HAT LEVHA
“Saat-i vahidedir ömrü cihan
Saat-i taatle geçer her zaman”
“Besmeleyle başlayan Allah’ın koruması altındadır” mealinde
20. yy. başları, 15 x 24 cm.
20. yy. başları, 25 x 36 cm.
“DAHİLEK YÂ RESÛLULLAH”
150 TL
20. yy. başları, 16 x 24 cm.
36
175 TL
74. HAT LEVHA
73. HAT LEVHA
20. yy. başları
23 x 33 cm.
150 TL
150 TL
75. Sultan II. ABDÜLHAMİD TUĞRALI FERMAN
Afyonkarahisar Mutasarrıflığına yazılmış, 20 yaşına gelenlerin silah altına alınmasıyla ilgili
1300 (1884) tarihli
80 x 55 cm. ebatlarında
1.700 TL
37
76. HAT LEVHA
KAMİL AKDİK Ketebeli
“BESMELE”
42 x 56 cm.
1.500 TL
77. 8 ADET HAT KARALAMA
350 TL
78. HATTAT NECMETTİN OKYAY İMZALI MEKTUP
300 TL
79. NESİH HAT
Ketebe: MUSTAFA HULUSİ
“Utlubul ilmi minel mehdi ilellahdi”
13 x 23 cm. ebatlarında
300 TL
38
80. SANCAK KURAN-I KERİM
1700 Yılları
37 x 37 mm.
7.500 TL
39
81. MUSTAFA HALİM ÖZYAZICI (1898 - 1964)
DEFTER HALİNDE KARALAMA HAT
38 VARAK
23 x 15 cm. ebatlarında, 1950 Tarihli
2.500 TL
40
82. MUSTAFA HALİM ÖZYAZICI (1898 - 1964)
DEFTER HALİNDE MURAKKA HAT
20 VARAK
23 x 15 cm. ebatlarında, 1950 Tarihli
4.000 TL
MUSTAFA HALİM ÖZYAZICI (1898-1964)
Mustafa Halim, 1898’de İstanbul’un Haseki semtinde doğdu. Rüştiye mektebini bitirdikten sonra Sanayi-i Nefise mektebine kaydoldu. Ayrıca Medrese-tül-Hattatin mektebinde
yazı dersi almaya başladı. Yazıya Rik’a ile Rüştiye mektebinde Hattat Hamit Aytaç’tan başlamıştı. Daha sonra Ferit Bey’den Divani, Hasan Rıza ve Kamil Akdik’ten Sülüs ve
Nesih, Hulûsi Efendi’den Talik meşki aldı. Askerliğini askeri matbaada hattat olarak yaptı. Daha sonra Babıali’de bir yazıhane açarak serbest çalıştı. Yeni harflerin kabulünden
sonra kendi bağına çekildi. 1948 yılında Güzel Sanatlar Akademisi’nde hat öğretmeni oldu. Bu vazifesine 1962 yılına kadar devam etti ve emekliye ayrıldı. Topkapı dışındaki
bağına giderken 30 Eylül 1964 vefat etti.
Kendisinin çeşitli koleksiyonerlerde Cüz, Kıt’a ve levha gibi sayısız eserleri vardır. Mimari eserleri süsleyen yazıları ise, hiçbir hattata nasip olmayacak şekilde çeşitli zenginliktedir. Bir kısmı mermer üzerine kabartma, bir kısmı ise siyah zemin üzerine, altın yaldızla yazılmış olan bu eserlerin başlıcaları şunlardır:
Sultanselim Camii kubbe tamirinde 15 metrekare (Nur ayeti), Sokollu Camii kubbe, kuşak, alçı pencere yazıları; Bali Pasa Camii kubbe yazısı; Ağa Camii kuşak yazısı; Şişli Camii
kuşak ve kubbe yazısı; Ankara, Maltepe Camii kuşak, kubbe ve ilk halifelere ait yazılar; Rize Camii ile Şehremini Camiinin bütün yazıları; Sultanahmet Camiinin cümle kapısı
kubbe yazısı; Süleymaniye Camiinin aslan göğüslerindeki yazıların onarımı; İstanbul ve Anadolu’da yeni yapılan bir çok camiinin kubbe, kuşak, kitabe, kapı, pencere yazıları
onun eseridir. Ayrıca sayısız mezar taşı yazmıştır. Eserleri, kendisini her zaman bir yazı üstadı olarak rahmetle hatırlatacak kıymettedir.
Güzel Sanatlar Akademisi Profesörlerinden Emin Barın hocalığı sırasında çok yakından tanıdığı bu sanatkar için şunları söylüyor:
“Hattat Halim, fevkalade süratli yazı yazardı. Önce kurşun kalemi ile çok basit şekilde kompozisyonu hazırlar, kamış kalem kalınlığını ayar eder ve derhal yazıya geçerdi.
Harf veya kompozisyondaki herhangi bir bozukluğu tahsis ederek düzeltmektense yeniden yazmak, onun için daha kolaydı. Bu işi ince tahsis yapmaktan korktuğu için değil,
kendisine güvendiği için böyle yapardı. Yoksa hat sanatında çok önemli bir yeri olan ince tahsis işinde de Halim Bey çok usta idi. Yazılan yazı retuş edilirken, kalem akışını aynı
kıvraklık ve tavırda devam ettirebilmek büyük bilgi ve kudret ister. Hattatlar arasında tashihsiz yazı yazmak veya bu işi belli etmeden yapmak, büyük kudret sayılır. Halim Bey,
yazılarında pek az tashih yapar ve yaptığı zaman da bu, hiç belli olmazdı. Kendisi bazı kısımları bozulmuş eski, kıymetli eserlerin bu bozuk yerlerini fark edilmeyecek şekilde
onararak tamamlayan bir sanatkârdı. Ait olduğu devrin yazı karakter ve üslubuna uyarak yapılan bu iş, Halim Bey’in sanat kabiliyetinin başka yönünü ortaya koymaktadır.”
41
83. EL YAZMA KİTAP
ENAM-I ŞERİFE ve MENÂSIK-I HAC
Ahmed Hilmi Talebesi Süleyman Zühdü Ketebeli
Hicri 1226 Tarihli
Dönemi cildinde, ilk iki sayfası tümüyle tezhipli, içinde
ayrıca tezhipli Hilye-i Şerifeler bulunmaktadır.
13,5 x 9,5 cm.
1.600 TL
84. OSMANLI KURAN KABI
Kadife üzeri gümüş işlemeli
19. Yüzyıl sonu - 20. Yüzyıl başı
14 x 14 cm. ebatlarına
400 TL
85. ENAM-I ŞERİF
18. Yüzyıl ortaları güzel cilt ve tezhip işçiliğine sahip.
(haliyle)
16 x 10 cm. ebatlarında.
850 TL
42
86. OSMANLI SARAY CİLDİ
İçerisinde F inisiyali bulunmaktadır.
16 x 11 cm. ebatlarında.
750 TL
87. OSMANLI SARAY CİLDİ
23 x 15 cm. ebatlarında.
1.250 TL
88. OSMANLI SARAY CİLDİ
20 x 14 cm. ebatlarında.
1.000 TL
43
89. ALİ TOY (1960)
“BİSMİLLAHİR RAHMANİR RAHİM”
1419 (1999) Tarihli
65 x 42 cm.
6.000 TL
44
90. ALİ TOY (1960)
“BİSMİLLAHİR RAHMANİR RAHİM”
1419 (1999) Tarihli
45 x 52 cm.
4.000 TL
ALİ TOY (1960)
Hattatlığı yanında aynı zamanda yüksek mimar olan Ali Toy, 1960 Tavşanlı (Kütahya) doğumlu.
1988 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden, 1992 yılında Röleve Restorasyon bölümünden
mezun oldu. Prof.Dr. Ali Alparslan’dan hat icazeti aldı. Talik, divanî, rika yazı çeşitlerinde yazar.
Yurtiçinde ve yurtdışında birçok sergiye katıldı. 28 kişisel sergi açtı. Milletlerarası 4 yarışmada
6 ödül kazandı. Genel mimarlık hizmetleri, restorasyon ve hat çalışmalarını İstanbul'da
sürdürmektedir. Modern hatlarda mimarî tasarım bilgisi ve temel geometrik çizgileri kullanıyor.
45
91. GUBARİ TARZINDA CELİ SÜLÜS İÇİNDE SÜLÜS HAT LEVHA
“BİSMİLLAHİR RAHMANİR RAHİM”
Ketebe: Kasımpaşa Numune İnas Mektebi Yazı Muallimi Hasan
1338 (1922) tarihli
49 x 48 cm. döneminin orijinal çerçevesinde
3.000 TL
46
92. HAT LEVHA
MACİD AYRAL (1891-1965)
“Ve İnna Bi-ni’mete Rabbuke Fehaddis”
Hicri 1342 (1926) tarihli, 12 x 18 cm.
3.500 TL
47
48
2.000 TL
Hicri 1397 tarihli, 14 x 35 cm.
“Dünyada Kadın Ruha Değil Kuvvete Eşittir”
HAMİT AYTAÇ (1891-1982)
93. HAT LEVHA
49
4.500 TL
33 x 72 cm.
“Garik-i bahr-ı isyanım, dahilek yâ Resûlullah”
(isyan denizinde boğuldum, yetiş ya Resûlullah)
TALİK HAT
94. AHMET RIFAT Ketebeli
95. HAT LEVHA
ARİF KETEBELİ
“TEVEKKELTÜ ALELLAH”
Celi İstif, 1305 (1889) tarihli, kontrplak üzeri yağlıboya
2.250 TL
50
96. HİLYE-İ ŞERİFE
Hicri 1263 (1847) Tarihli
Hattat Yunus El-Necati tarafından yazılmış, Hocaları Ali Şükrü ve Yusuf Atâi tarafından
tasdik edilmiş icazet hilyesi olup tahta üzerine yapıştırılmış ve çiçek motifleriyle tezhiplidir.
43 x 29 cm.
3.000 TL
51
97. SULTAN REŞAD TUĞRALI BERAT
80 x 28 cm.
400 TL
98. SULTAN ABDÜLMECİD TUĞRALI NİŞAN-I İFTİHAR BERATI
Trablusgarp Piyade Alayı 7. Bölük Mülazımı Ömer Ağa’ya Mayıs 1856 tarihinde verilmiş.
38 x 25,5 cm.
1.000 TL
52
99. Sultan II. ABDULHAMİD TUĞRALI V. DERECE MECİDİ
NİŞANI BERATI
Beşinci Ordu-yu Hümayuna mensup redif altmış beşinci alay
dördüncü bölük yüzbaşısı Mehmed Bahaddin Efendi’ye verilmiş.
Orijinal Zarfında
500 TL
100. Sultan II. ABDULHAMİD TUĞRALI IV. DERECE MECİDİ
NİŞANI BERATI
Beşinci Ordu-yu Hümayuna mensup redif altmış beşinci alay
dördüncü bölük yüzbaşısı Mehmed Bahaddin Efendi’ye verilmiş.
Orijinal Zarfında
500 TL
101. Sultan ABDÜLMECİD TUĞRALI NİŞAN-I İFTİHAR BERATI
102. ŞAM-I ŞERİF’DE KAİN MEKTEB-İ RÜŞDİYE-İ ASKERİYE DİPLOMA
1296 (1880) Tarihli
36 x 23 cm.
325 TL
600 TL
53
103. SULTAN III. SELİM BERAT
Hicri 1215 (1800) tarihli
Bursa’da kestane tarlalarıyla ilgili bir konuda verilmiş berat.
78 x 50 cm.
2.500 TL
54
104. SULTAN II. MAHMUD BERAT
Hicri 1232 (1816) tarihli
Erzurum’da Ermeni tebasından Erzurûmi Agop’a verilmiş, ticarette ve mahkemeler huzurunda imtiyazlar tanınacağını bildirir berat.
Ermeni üslûbu tezhiple döneminde tuğra etrafı süslenmiştir.
Konusu ve görselliğiyle nadir koleksiyonluk eser…
64 x 42 cm.
5.000 TL
55
Download

resim • hat sanatı