2014/4 (Ekim - Aralık )
Kobaneli ve Ezidi mülteciler için Acil Yardım Programı
Hayata Destek Derneği’nin başlattığı, Irak-Sincar’dan ve Suriye-Kobane’den Türkiye’ye kaçan mülteci ler için Eylül ayında acil yardım programı, kamp içi ve kamp dışında devam ediyor. Gıda ve gıda dışı malzemeler olarak yapılan acil yardımlar Şanlıurfa’nin Suruç İlçesinde 31
Aralık’ta tamamlanırken, Batman’da 31 Ocak tarihine kadar sürecek.
Evlerini ve eşyalarını bırakarak savaştan kaçan Kobane’li mülteciler için Suruç’ta kuru gıda paketleri ve meyve dağıtımı dışında,
gıda dışı malzeme olarak da mutfak malzemeleri, battaniye, soba,
sefer tası, çocuklar için takım kışlık kıyafet dağıttık. Kış şartları sertleşirken, hem çadır içlerini soğuktan ve nemden korumak
amacıyla, hem de çadır içinde yakılan sobaların yangın çıkarma riskine karşı çadırlar yanmaz malzemeyle kaplandı. Suruç’taki iki çadır kampında hijyen açısından önemli olan tuvalet ve duş
kabinleri eksiğini tamamladık. Çadır kamplarda Uluslararası İnsani Yardım Standartlarına uygun şekilde su dağıtım noktaları
kurup, su tankları ile birlikte çamaşır yıkama üniteleri kurduk.
Hayata Destek acil yardım ekibi, Sincar’dan kaçarak
Batman ve Diyarbakır’a sığınan Ezidi aileleri kapsayan yaklaşık 2.500 ihtiyaç sahibine yardım dağıttı.
Ezidilerin özellikle savaştan kaçarken yaşadıkları
travmaları ve farklı bir yaşama kültürüne sahip
olduklarını düşünerek, kamp içi ve kamp dışında
yaşayan Ezidi ailelerin öncelikli ihtiyaçlarını belirlemek için tespit çalışmaları yaptık. Daha sonra bu aileler için hijyen, battaniye, soba, gıda paketi dağıtımı gerçekleştirdik. Ayrıca ekibimiz kış
şartlarına hazırlık için Batman’daki iki kampta
çadırların zeminlerini ahşapla kapladı, çadırların
içten izolasyonu için yanmaz halı ve su geçirmez
muşamba dağıttı. Ezidilerin kaldığı bir ortak alanda ise, 41 aile için oda ve 2 tandır fırını inşa etti.
Kamp Dışı Suriyeli Mülteciler İçin Nakit Yardımı
Kamplar dışında yaşayan Suriyeli mülteciler için gıda güvencesi
sağlamak amacıyla, 2012’de aynî
yardımlarla başlayan program
2013’ten itibaren nakit yardımına dönüşmüştü. Kamp dışında
yaşayan mültecilerin çoğunlukta
olduğu kentsel merkezlerde, insanların kendi ihtiyaçlarına göre
alışveriş yapabilmeleri için anlaşmalı marketlerden, aylık yüklemesi yapılan e-kartlarla alışveriş
yapan ihtiyaç sahipleri, bu yolla
kendilerini daha özgür ve güçlü
hissedebiliyorlar; ve yardım alma
hissinden biraz olsun uzaklaşıyorlar. Kişi başı 45 TL gıda yardımı
ve aile başı 50 TL hijyen yardımı
alan ailelerin sayısı 4.000’e
ulaştı.
Ekiplerimiz,
yardım
yapılacak aileleri tespit etmek
için düzenli olarak ev ziyaretleri yapıyor, ve yoksulluk (gelir,
maddi varlık, barınma koşulları),
kırılganlık (hasta, hamile, çocuk,
engelli, yetim, dul aile bireylerinin bulunuyor olması), ve gıda
tüketim seviyelerine göre aileleri belirliyorlar; bir taraftan da
düzenli buluşmalar ayarlayarak
ailelerden geri bildirim alıyorlar.
Hatay ve Şanlıurfa’daki Hayata Destek Evleri
Hatay ve Şanlıurfa’daki toplum merkezlerimizde psiko-sosyal ve eğitsel etkinliklerimiz, savaş
ve krizden etkilenen mültecilerin yeni bir hayat
kurmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Dil sınıfları, bilgisayar, müzik, el sanatları, kuaförlük
dersleri gibi kişisel beceri kazandıran aktiviteler dışında, gençlerin güvende hissederek paylaşımda bulunabileceği bir çok etkinlik gerçekleşti ve gerçekleşmeye devam ediyor.
Hayata Destek Evleri’ndeki bu etkinliklerin tümüne Türkiyeli ve Suriyeli gençler ve
çocuklar birlikte katılıyorlar ve birbirlerini daha fazla tanıyarak sosyalleşiyorlar.
Hayata Destek Evleri’nde, mültecilerin pratik
hayatlarına yardımcı olan başka faaliyetler de
gerçekleşiyor. Ekiplerimiz, Suriyelilerin sağlık ve
eğitim gibi temel hizmetlere erişimleri ile ilgili yönlendirmeler yaparak, ilgili kurumla kişiler
arasında bağlantılar sağlıyorlar; böylece Suriyelilerin temel haklarına erişimi kolaylaşıyor.
Ezi Bayramı kutlamaları
Ezidi’ler her yıl, Aralık ayının ikinci Cuma günü kutladıkları “Ezi”
bayramını bu kez Batman’daki çadır kentte kutladılar. Ezidilerin kültür
ve inancında en önemli günlerden biri olan bu bayram öncesinde üç
gün boyunca oruç tuttular. Yaşanan felaketten sonra Ezidi çocuklar
düzenlenen küçük etkinliklerle ve bayram kutlamalarıyla moral buldu.
Kültürlerarası Diyalog
Ekim, Kasım ve Aralık ayları, Hayata Destek Evleri’nde çok yoğun ve
eğlenceli geçti. Ekim ayındaki etkinliklerden biri, Hatay’daki Bilim
Şenliği, diğeri ise Şanlıurfa’daki spor, dans ve müzik etkinliği olan
Capoeira eğitimiydi. Kasım ayına denk gelen Dünya Çocuk Hakları
Günü ve haftasında ise, Şanlıurfa Hayata Destek Evi’nde Türkiyeli
ve Suriyeli çocuklar “Sosyal Sirk” etkinliğine hep birlikte katıldılar
Türkiyeli ve Suriyeli çocuklar arasındaki sınırları kaldırmayı
hedefleyen başka bir etkinlik ise Hatay Hayata Destek Evi’nde
hala devam eden “Kardeş Masallar” etkinliği. Türkiyeli ve Suriyeli öğretmenler tarafından öğrencilere, Simurg, Küçük Kara
Balık, La Fontaine, Keloğlan ve Nasrettin Hoca gibi çeşitli hikaye ve masallar anlatılıyor; Türkiyeli ve Suriyeli öğrenciler de, kendi dillerinde hikaye ve masallar anlatarak paylaşıyorlar.
Yakın zamanda gerçekleşen başka bir etkinlik ise Şanlıurfa’nın Türkiyeli ve Suriyeli sakinlerinin katıldığı Documentarist’in düzenlediği “Hangi İnsan Hakları?” film festivali.
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinlikleri
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları gününde mevsimlik tarım
işçisi olarak çalışan çocuklarla ilgili bilinç yaratmak amacıyla başlattığımız sosyal medya etkinliklerinden biri #cocukolduk
hashtag’i ile insanların kendi çocukluklarına dair paylaşımda bulunmasıydı. Bununla beraber, Hayata Destek Derneği ve
gönüllüler tarafından yapılan sokak ve üniversite kampüsleri
etkinliklerinde, kendi çocukluğunu hatırlarken mevsimlik
tarım işçisi olarak çalışan çocuklarla ilgili bilgi edinen bir çok
katılımcı oldu. Her grubun kendi insiyatifiyle yaratıcılığını
konuşturduğu bu aktiviteler, 6 üniversite kampüsü, 3 toplum
merkezi, İstanbul/Kadıköy ve Ankara/Kızılay’da gerçekleşti.
Aralık’ta ise Hayata Destek ekibinin düzenlediği ve mevsimlik tarım
işçiliği ile ilgilenen ulusal, bölgesel, ve yerel düzeyde faaliyet gösteren
kamu, sivil toplum, özel sektör, akademi, ve sendika temsilcilerinin katıldığı 5. Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti. Toplantıda,
mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı sorunların çözümüne yönelik
tartışmalardan sonra toparlanan politika önerileri, Şubat ayında
gerçekleşek olan bir sonraki toplantıda kesinliğe kavuşturulacak.
Sivil Toplum Afet Platformu – SİTAP
Afet risklerinin azaltılması ve afete müdahale alanında çalışan ve çalışma potansiyeli olan kurumları biraraya getirerek ağ oluşturmayı amaçlayan
Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) çalışmalarına devam ediyor. Ana hedeflerinden birisi de insani yardım alanında uluslararası standartların
bilinirliğini arttırmak olan SİTAP, geçtiğimiz aylarda bu alanda birçok farklı etkinlik düzenledi.
Afet ve acil durumlarda mahpuslar, Kadın örgütlerinin afet risklerinin azaltılması ve afet müdahalesi çalışmaları konusunda bir araya getirilmesi
için yol haritası hazırlanması, Afet gönüllülüğü
konusunun mevcut yasal çerçeve içindeki yeri
konuları ise çalışma grupları içerisinde önerilen
yeni konu başlıkları oldu. Uluslararası standartlar, çalışma grubu notları, etkinlik detayları ve
rapor/yayınlara ulaşabileceğiniz Ocak 2015 SiBu etkinliklerden biri olan III. Çalışma Grupları To- tap Bülteni’ne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
plantısı 11 farklı kurumun katılımıyla Hayata Destek
Derneği ofisinde gerçekleşti. Toplantıda çalışma gruplarının “Yasal Çerçeve”, “Zarargörebilir Gruplar”
ve “Sivil Aktörler Arası İletişim ve Bilgi Paylaşımı”
başlıklı temalar altında yürütülmesine , “AFAD ile
ilişkiler grubunun” kaldırılmasına karar verildi.
Mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarını ele alacak bir Meclis Araştırma
Komisyonu Kuruldu
eylemçağrımız büyük ilgi topladı.
2014 yılı Kasım ayıyla birlikte, Bu İş Çocuk Oyuncağı Değil!
isimli kampanyamız bir yılını
tamamladı. Bu kampanyayla, mevsimlik tarım işçileri ve
çocuklarının sorunları ile ilgili
bilinç
oluşturmak
dışında,
Bu sayede amaçladığımız en
büyük hedefe ulaştık: milletvekilleriyle yaptığımız görüşmeler sonucunda, mevsimlik
tarım işçilerinin ve çocuklarının
sorunlarını çözmeye yönelik bir
Meclis Araştırma Komisyonu
kuruldu! 20 Kasım Dünya
Çocuk Hakları günü son bulan
imza kampanyamızla, 25 kurumsal ve 26.000’in üzerinde
bireysel imzayı Meclis Başkanı
Cemil Çiçek’e teslim ettik.
lhasını
gezerek
yaşama
ve
çalışma
koşul
arını
incelediğimiz
araştırmanın ilksonucu olan Çocuk
Bulguları Raporu’nu yayınladık.
Araştırmanın tüm sonuçlarını
daha kapsamlı bir rapor ve
interaktif bir internet sitesi
olan “oradaneisivar.com” ile
kamuoyuna yakında sunacağız.
Mart ayından başlayarak mevsimlik tarım işçilerinin gittiği
10 farklı il ve 8 farklı ürün sa
Medya’da biz
- Kasım ayında Tempo ve Atlas dergilerinde, Türkiye’de mevsimlik tarım işçiliği ile ilgili Hayata Destek
araştırması kapsamında çekilen fotoğraflar yayınlandı.
- CNN Türk kanalındaki “Dünyanın 1001 Hali” programı, mevsimlik tarım işçileri ve çocuklarının durumu ile
ilgili özel konusuyla araştırma kapsamında sahada olan Hayata Destek Ekibi ile yapılan roportajı yayınladı.
- Kadir Has Üniversitesi ve Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği işbirliğinde kurulan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademisi tarafından her yıl düzenlenen, Sivil Toplum Günleri Pazar alanına
Hayata Destek de tanıtım standıyla katılarak projeleriyle ilgili bilgi verdi. Yaptığımız çalışmalar KSS
Türkiye adlı dergide yayınlandı.
Sunum ve Konuşmalar
- Hayata Destek Proje Sorumlusu Muna Albadran, 3. Uluslararası Nesillerarası Travma konferansının ilk panelinde, “Türkiye’deki Suriyelilerin Hizmetlere Sınırlı Erişim Döngüsü” üzerine bir konuşma yaptı. Sahada
karşılaştığı vakalar üzerinden Türkiye’deki Suriyelilerin çeşitli hizmetlere ulaşma sıkıntılarından bahsetti.
- Hayata Destek Saha Kordinatörü Afşin Evren”, İTÜ Taşkışla Kampüsünde, Aralık ayında ikincisi
düzenlenen Türkiye’nin İnsan Hakları Gündemi Konferansı’nda, “Kamp Dışında Yaşayan Suriyelilerin
Geçici Koruma Altında Yaşam Dinamikleri” konulu bir sunum yaptı.
- Hayata Destek Mevsimlik proje yöneticisi Cansın Leylim Ilgaz, Bilgi Üniversitesi’nden Emre Erdoğan ve
Pınar Uyan Semerci ile birlikte “Mevsimlik Gezici ve Geçici Tarımda Çalışma ve Yaşam Koşulları” raporu
üzerine konuştu.
- Hayata Destek Direktörü Sema Genel Karaosmanoğlu 13 Ekim 2014’de Avrupa Parlamentosu’nda İnsan Hakları Komitesi’nin düzenlediği oturumda Suriye, Irak ve komşu ülkelerdeki mültecilerin durumu
ve insani yardımlar konusunda bir konuşma yaptı.
Hayata Destek’e Destekler
Hayata Destek’e ve projelerine bağış yaparak kalplere dokunan Aylin Erkutlu, Yeliz Özsoy, Hayriye Özsoy, Firdevs Tokalak, Gökçe Alacadağlı, Vedat Toprak, Şeyda Candan Genel, Yılmaz Taş,
Çağlar Gökgün, Necmiye Özbaşaran, Ayşem Özbaşaran, Makbule Kurt, Lütfiye Aydın, Ceyhun
Göcenoğlu, Selim Erdoğan, Nuran Saysen, Recep Özmerdivenli, Ayhan Esma Türköz, Hanife Gülnur Gürsoy, Selin Şahin, Emine Güleç, Mine Pehlivan, Zeynep Gündüzyeli, Bilgen Güngör,
Onur Aydın, Seda Altun, Şürkiye Nasip Karacık’a değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
50 TL’lik bağışınızla mülteci çocuklar ve ailelerine battaniye, kışlık malzeme ve erzak yardımı sağlanabilir.
Bağışlarınız için: http://bagis.hayatadestek.org/suriye
Download

2014 E-Bülten Aralık