İletişim Bilgileri Formu
2015 yılı içerisinde yapmayı planladığımız etkinlikleri sizlere
duyurabilmek amacıyla aşağıdaki bilgileri tercihen elektronik posta ile
veya Bölümümüz posta adresine yollamanızı önemle rica ederiz.
TÜRKİYE´DE
Adı Soyadı
:...........................................................................
JEOLOJİ EĞİTİMİ VE ARAŞTIRMALARININ
Mezuniyet Yılı
:...........................................................................
100. YILI: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İletişim posta adresi :...........................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
e-posta adresi
: ...........................................................................
Mühendislik Fakültesi (1991 - )
İletişim adresi: İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
34320, Avcılar- İstanbul
İletişim e-posta: [email protected]
Web Sayfası: muhendislik.istanbul.edu.tr/jeoloji
2015
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Zeynep Hanım Konağı (1918-1942)
Fen Fakültesi (1952-1991)
Türkiye´de Jeoloji Eğitimi ve Araştırmalarının
100. Yılı:İstanbul Üniversitesi
100. Yıl Kutlamaları Kapsamında
2015 Yılında Öngörülen Etkinlikler
İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 2015 yılında Türkiye'de
jeoloji eğitimi ve araştırmalarının kurumsal bir yapı altında başlatılmasının 100.
yılını idrak edecektir. 1915 yılında İstanbul Dârülfünûnu bünyesinde Prof. Dr.
Walter Penck ve Muallim Muavinliğine atanan Hamit Nafiz Bey (Pamir)
tarafından Vefa'daki Abdülkerim Paşa konağında kurulan Arziyat Enstitüsü'nde
Tabiye Bölümü öğrencilerine bir dizi jeoloji dersi sistematik olarak verilmeye ve
ve ilk jeolojik araştırma çalışmalarına başlanmıştır.
Bölümümüz, bir asırlık bir kurum olmanın omuzlarına yüklediği sorumluluğun
bilincinde olarak, bu önemli yıl dönümünü tarihine ve bu sorumluluğa yakışan bir
şekilde kutlamaya karar vermiştir.
Bu ilk duyuru ile Türkiye Yer Bilimleri Topluluğunun tüm bireyleri, kurumları ve
özellikle de mezunlarımızla bu kıvancı paylaşmayı ve onları bilgilendirmeyi arzu
ediyoruz. 2015 yılına yayılacak bir dizi etkinlikle kutlanacak 100. yılımız, sizlerin
katılımı olmaksızın anlam kazanamayacağından, sizlere ulaşabilmek amacıyla
ekteki formda belirtilen iletişim bilgilerinizi bizlere iletmenizi rica ediyoruz.
100. Yılımızda birlikte olmak umuduyla,
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
100. Yıl Konferansları
(Dünyaca ünlü mezunlarımızın konuşmaları)
100. Yıl Sohbetleri
(Yerbilimlerine önemli katkılar sağlamış olan yerbilimciler ile bir
moderatör eşliğinde jeolojinin farklı konuları üzerine söyleşiler)
100. Yıl Eğitim Seminerleri
(Özellikle Lisansüstü öğrencilerine yönelik eğitim programları)
100. Yıl Sempozyumu
(21-23 Ekim 2015 tarihinde uluslararası katılımlı bilimsel ağırlıklı bir
toplantı)
100. Yıl Sosyal Etkinlikleri
(Mezunlar Günü ve Gecesi, Açık Gün, Saha Gezisi, İ.Ü Jeoloji Müzesi)
100. Yıl Kitabı
(İstanbul Üniversitesi Jeoloji Bölümünün Tarihçesi - İstanbul
Üniversitesi'nin Türkiye Jeolojisine Katkıları - Emeği Geçenler - Yüksek
Lisans ve Doktora Tezleri - İ.Ü. Jeoloji Müzesi)
Download

duyuru deneme.cdr - Mühendislik Fakültesi