Download

Ukážka č. 1 – osemročné gymnázium 1. V nasledujúcom texte je