Download

Twardowska, Ideał władcy i jego rodziny na podstawie mów