Międzynarodowa studencko-doktorancka konferencja naukowa
„Przestrzenie, których już nie ma.
Pamięć w południowej i zachodniej Słowiańszczyźnie”
Kraków, 22-23 maja 2014
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, ul. Rajska 1, sala 53
PROGRAM
22 maja 2014 (Czwartek)
9:00 – 11:00
INAUGURACJA
11:00 – 11:15
Wykład inauguracyjny dr hab. Sylwii Nowak-Bajcar: „«Pamięć miejsc» w artystycznym imaginarium Ivo Andricia”
PRZERWA
11:15 – 12:30
Panel I: Wspólnota, której już nie ma. Pamięć a rozpad Jugosławii
Prowadzenie: dr hab. Maciej Czerwiński
11:15 – 11:30
12:00 – 12:30
12:30 – 14:00
Lejla Vesković (Univerzitet u Sarajevu), Nova crnogorska književnost kao hronika
posljednih balkanskih ratova
Joanna Skrzydelska (Uniwersytet Warszawski), Miejsca pamięci związane z operacją „Oluja” w Chorwacji na przykładzie Ante Gotoviny.
Adam Wawrzyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Pamięć historyczna a konflikt serbsko-chorwacki w XX wieku
DYSKUSJA
PRZERWA OBIADOWA
14:00 – 16:30
Panel II: Pamięć i zapomnienie w literaturze serbskiej
11:30 – 11:45
11:45 – 12:00
Prowadzenie: Katarzyna Sudnik
14:00 – 14:15
14:15 – 14:30
Biljana Ćirić (Univerzitet u Nišu), Заборављена комедија Романтичизам Ивана
Стојановића
Jelena Ć. Marićević (Univerzitet u Novom Sadu), Плава џамија, Милорада
Павића као облик књижевног сећања на Проклету авлију, Иве Андрића
14:30 – 14:45
16:00 – 16:30
16:30 – 16:45
Jelena S. Mladenović (Univerzitet u Nišu), Памћење, заборав, сећање:
књижевна делатност Анђелије Л. Лазаревић
DYSKUSJA
PRZERWA
Tijana Čubrilo (Univerzitet u Novom Sadu) – Град у поезији Новице Тадића
Magdalena Maszkiewicz (Uniwersytet Jagielloński), Istorija ili priča – istorijska
naracija u prozi Radoslava Petkovicia
DYSKUSJA
PRZERWA
16:45 – 18:45
Panel III: Pamięć i zapomnienie w kulturze słowackiej
14:45 – 15:15
15:15 – 15:30
15:30 – 15:45
15:45 – 16:00
Prowadzenie: Szymon Huptyś
16:45 – 17:00
17:00 – 17:15
17:15 – 17:30
17:30 – 17:45
17:45 – 18:15
18:15 – 18:45
Natalia Maciaś (Uniwersytet Jagielloński), Odchodzący w zapomnienie świat Łemków i Rusinów w Carpathii Maroša Krajňaka
Dominika Tekeliová (Univerzita Komenského v Bratislave), František Šujanský a
ľudová próza na prelome 19. a 20. Storočia
Małgorzata Dambek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), “Za mostem czasu.
Pisanie bez końca.“ O pamiętaniu, wspominaniu, zapominaniu w eseistycznej twórczości Pavla Strauss
Michał Rozenberg (Uniwersytet Jagielloński), „Svätá je naša povinnosť všetko
nášmu ľudu podávať” – miejsce Ľudovíta Štúra w słowackiej pamięci historycznej.
DYSKUSJA
PODSUMOWANIE PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI
23 maja 2014 (Piątek)
9:00 – 10:00
Panel IV: Pamięć i język
Prowadzenie: dr Dominika Kaniecka
9:00 – 9:15
9:30 – 10:00
10:00 – 10:15
Vanja Prstojević (Univerzitet u Novom Sadu), Семантика предлошко-падежних
конструкција за изражавање просторних односа у лазаричким песмама
(етнолингвистички приступ)
Nives Tušak (Sveučilište u Zadru), Podrijetlo kajkavskog narječja i njegovo mjesto
u zapadnoj južnoslavenskoj skupini jezika
DYSKUSJA
PRZERWA
10:15 – 11:30
Panel V: Pamięć i zapominanie w słowiańskiej kulturze średniowiecza
9:15 – 9:30
Prowadzenie: Jelena Marićević
10:15 – 10:30
11:00 – 11:30
11:30 – 13:00
Branko Ranković (Univerzitet u Novom Sadu), Култ владара и политика сећања
(српски краљ Стефан Дечански)
Jonel Hedjan (Université Paris IV – Sorbonne), Grigorije Camblak i njegovo
Pohvalno slovo Jeftimiju Trnovskom: kraj jedne epohe
Ana Isidora Stokin (Univerzitet u Novom Sadu), Стећци и култура памћења код
јужних Словена
DYSKUSJA
PRZERWA NA OBIAD
13:00 – 15:45
Panel VI: Pamięć i zapomnienie w kulturze czeskiej
10:30 – 10:45
10:45 – 11:00
Prowadzenie: Natalia Palich
13:00 – 13:15
13:15 – 13:30
13:30 – 13:45
13:45 – 14:15
14:15 – 14:30
14:30 – 14:45
14:45 – 15:00
Bartłomiej Krzysztan (Uniwersytet Wrocławski), W narracji śmiechu i zapomnienia. Czeskie literackie pejzaże pamięci wobec politycznych przełomów i traumy posttotalitarnej
Joanna Wolska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Czechosłowacja „utracona” w twórczości Jáchyma Topola
Justyna Rusnok (Uniwersytet Jagielloński), „Słowiański Luter” – Jerzy Trzanowski i jego zapomniany kancjonał Cithara Sanctorum.
DYSKUSJA
PRZERWA
Marcin Winkiel (Uniwersytet Wrocławski), Pamięć, rewizjonizm, rehabilitacja czy
sentyment? Niemcy sudeccy w najnowszej literaturze czeskiej
Tomasz P. Bocheński (Uniwersytet Jagielloński), „Na život už je pozdě a na smrt
ještě brzy”. Pamięć, egzystencja i doświadczenie w twórczości Jaromíra Nohavicy
15:00 – 15:15
Aleksandra Byrska (Uniwersytet Jagielloński), Pamięć traumatyczna kontra pamięć sentymentalna. Przeszłość Czech w powieściach Jáchyma Topola
i Martina Šmausa. Skrajne strategie postpamięci
15:15 – 15:45
15:45 – 16:00
DYSKUSJA
PRZERWA
16:00 – 17:00
Panel VII: Zapomniany naród – Serbołużyczanie
Prowadzenie: dr Przemysław Fałowski
16:00 – 16:15
16:30 – 17:00
17:00 – 17:15
Maciej Mętrak (Uniwersytet Warszawski), Łużyczanie między tradycją a nowoczesnością – od wysiedlonych wsi do cyberwioski
Mariola Wilczak (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk), Julia
Dickstein-Wieleżyńska (1881–1943) – zapomniana rzeczniczka narodu serbołużyckiego
DYSKUSJA
PRZERWA
17:15 – 19:15
Panel VIII: Bałkany, których już nie ma
16:15 – 16:30
Prowadzenie: dr Robert Sendek
17:15 – 17:30
17:30 – 17:45
17:45 – 18:00
18:00 – 18:15
18:15 – 18:45
18:45 – 19:15
Krzysztof Usakiewicz (Uniwersytet Warszawski), Karagiozopechtar i jego spektakl. Aktor teatru cieni Karagioz a pieśniarz ludowy na Bałkanach
Mirella Makurat (Uniwersytet Jagielloński), Macedonia Egejska we wspomnieniach uchodźczyń oraz w wybranych utworach literatury macedońskiej
Krzysztof Popek (Uniwersytet Jagielloński), „От Батак съм, чичо. Знаеш ли
Батак?“. Pamięć o masakrze w Bataku (1876) w twórczości Iwana Wazowa
Paulina Anna Wichniewicz (Uniwersytet Warszawski), Zapomniani koloniści w
północnej Bośni
DYSKUSJA
PODSUMOWANIE KONFERENCJI
Download

Program konferencji - pdf - Uniwersytet Jagielloński