05.09.2014
Değerli öğrenciler,
2013-2014 eğitim-öğretim yılında Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon
Derneği (MÜDEK) yapılan değerlendirme sonucunda Bölümümüz 1. Öğretim ve 2. Öğretim
Programlarına lisans düzeyinde EUR-ACE® etiketi verilmiş ve MÜDEK tarafından 30 Eylül 2016 tarihine
kadar akredite edilmiştir. EUR-ACE® etiketi:






Hem Avrupa standartlarına hem de uluslararası yüksek standartlara sahip olduklarını
belgelerler, böylece Avrupalı işverenler tarafından tanınmaları da güvence altına alınmış olur.
Diğer Yükseköğretim Kurumlarına yapılan Master ve Doktora programlarına başvuruları
kolaylaştırır.
Mühendislik mesleğinin düzenlendiği ülkelerde EUR-ACE ® etiketli programlar Kayıtlı veya
Yeminli mühendis olmak için gerekli olan eğitim gereksinimlerini karşılamaktadır.
Mesleki Yeterlilik tanınması üzerine, AB Direktifi tarafından teşvik olarak EUR-ACE® etiketli
bölümlerin lisansüstü hareketliliğini kolaylaştırılmıştır.
EUR-ACE® FEANI (European Federation of Natinonal Engineering Assosication) tarafından
profesyonel kart gibi teşvik edilen bir eğitim standardıdır.
EUR-ACE® etiketli programlar FEANI’nin Eur Ing* başlıklı eğitim gereksinimleri listelerinde
otomatik olarak yer almaktadır.
*Eur Ing(European Engineer): 30 Avrupa ülkesinde kullanılan mühendisler için uluslararası
mesleki yeterlilik başlığıdır.
Akreditasyon çalışmaları kapsamında Mühendislik Fakültesi genelinde ders planları ve ders
listelerinde değişiklikler yapılmıştır. Aşağıda, yeni açılan dersler ve ders planlarında Bölümden ders
almaya başlama yılına bağlı olarak yapılan değişiklikler verilmektedir.
Fakülte bazında yeni açılan ve Bölümümüz ders planlarına eklenen ortak dersler:
İş Hayatına Hazırlık
Bu dersin amacı iş etiği, iş hukuku, iş güvenliği, çevresel etkiler, kalite yönetimi,
Dersin Amacı/Çıktıları ergonomi, risk analizi, meslek odaları ve uluslararası standartlar hakkında farkındalık
uyandırılması ve iş hayatına hazırlığa yönelik genel bilgilerinin verilmesidir.
İş Etiği, İş hukuku, iş güvenliği, çevresel etkiler, kalite yönetimi, ergonomi, risk analiz,
Dersin İçeriği
meslek odaları, uluslar arası standart kullanımı.
İnovasyon ve Proje Yönetimi
Bu dersin amacı girişimcilik, inovasyon, proje yönetimi, liderlik, finansman, patent
hakları, yönetim ve organizasyon, lojistik, kaynak taraması, ve mühendislik tasarımı
Dersin Amacı/Çıktıları
hakkında farkındalık uyandırılması ve projelendirmeye yönelik genel bilgilerinin
verilmesidir.
Girişimcilik, inovasyon, proje yönetimi, liderlik, finansman, patent hakları, yönetim ve
Dersin İçeriği
organizasyon, lojistik, kaynak taraması, mühendislik tasarımı, projelendirme
Seçmeli Dersler ile İlgili Notlar:
Aşağıdaki dersler yalnızca 1. öğretim programında işlenecek olup, 2. öğretim öğrencileri de bu
dersleri seçebilecektir.



Sayısal İşaret İşleme Donanımları
Doğrusal Sistem Teorisine Giriş (İng)
Geribeslemeli Sistemler
Aşağıdaki ders yalnızca 2. öğretim programında işlenecek olup, 1. öğretim öğrencileri de bu dersi
seçebilecektir.

İmge işleme (İng)
3. sınıf öğrencilerinin "Seçmeli Ders I" kapsamında seçebilecekleri dersler aşağıda verilmektedir.
1. Öğretim:





Mikrodalga Mühendisliği
Sayısal Yöntemler ve Benzetim (İng)
Mikroişlemci Uygulamaları
Malzemelerin Elekt. Elektronik. Özellikleri (İng)
İmge İşleme (İng)
2. Öğretim:




Mikrodalga Mühendisliği
Sayısal Yöntemler ve Benzetim (İng)
Malzemelerin Elekt. Elektronik. Özellikleri (İng)
İmge İşleme (İng)
Güz Yarıyılı Seçmeli Dersleri ve Ön Koşulları
Ders Planlarında yapılan değişiklikler ile birlikte seçmeli derslerin ön şartlarında da değişiklikler
yapılmış olup aşağıda derslere ilişkin yeni ön şartlar verilmektedir.
Kodu
MEH435
MEH443
MEH465
MEH446
MUH401
MEH439
MEH467
MEH431
MEH429
MEH433
MUHXXX
MEH421
MEH417
MEH485
MEH415
MUH403
MUHXXX
MUH491
MEH411
MEH447
MEH423
MUH451
MEH453
MEH454
MEHXXX
MEH459
MEH461
MEH463
MEH464
MEHXXX
MEH466
Güz Yarıyılı Seçmeli Dersleri (5 AKTS)
Ön Şart
Mikroişlemci Uygulamaları
VerilogHDL ile Sayısal Tasarım (İng)
Tümleşik Sayısal Devre Tasarımına Giriş (İng)
VLSI Tasarım
İmge İşleme (İng)
Sayısal İşaret İşleme Donanımları
Bilgisayarla Görüye Giriş
Mikrodalga Mühendisliği
Mikrodalga Devre Tasarımı
Mikrodalga Sistemleri
Sayısal Yöntemler ve Benzetim (İng)
Görsel Programlama
Endüstriyel Denetim Sistemleri
Geribeslemeli Sistemler
Doğrusal Sistem Teorisine Giriş (İng)
Robotik Sistemlere Giriş
Elektrik Makinaları
Güç Elektroniği Devreleri
Bilgisayar Haberleşmesi
Haberleşme Elektroniği
GSM Haberleşme Sistemleri
Mühendislik Etiği
Anten Temelleri
Biyoelektromanyetik
Örüntü Tanımaya Giriş
Radyo Frekans(RF) ve Mikrodalga Işıma Güvenliği (İng)
Malzemelerin Elektriksel ve Elektronik Özellikleri (İng)
Ses İşleme (İng)
Bulanık Mantık ve Mühendislik Uygulamaları (İng)
Sayısal Haberleşme Sistemlerinin Bilgisayar Benzetimi
Endüstriyel Ölçüm Tekniklerine Giriş
Mikroişlemciler, Bilgisayar Programlama
Sayısal Tasarım
Sayısal Tasarım, Elektronik-1
Elektronik-2
Bilgisayar Programlama
Sayısal İşaret İşleme
Bilgisayar Programlama
EMAT, EMDT
EMAT, EMDT
EMAT, EMDT
Bilgisayar Programlama
Bilgisayar Programlama
Kontrol Sistemlerine Giriş
Kontrol Sistemlerine Giriş
Kontrol Sistemlerine Giriş
Bilgisayar Prog., Kontrol Sistemlerine Giriş
Elektronik-1, Devre ve Sistem Teorisi
Bilgisayar Programlama
Elektronik-2
Sayısal Haberleşme
EMDT
EMAT
Bilgisayar Programlama, Olasılık ve RD
EMAT
EMAT
Bilgisayar Prog., Sayısal İşaret İşleme
Bilgisayar Programlama
Bilgisayar Programlama
Ölçme ve Devre Lab., Devre ve Sist. Teo.,
Elektronik-1
2014-2015 eğitim-öğretim yılında 1. sınıf okuyan öğrenciler için ders planı
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Planı
(I. ve II. Öğretim)
I. YARIYIL
D.KODU
FEF103
FEF105
TDB101
MEH111
MEH109
MEH107
Ders
T U L AKTS
Matematik-1
4 1 0
6
Fizik-1
3 0 2
5
Türk Dili-1
2 0 0
2
Lineer Cebir ve Mühendislik Uyg. 3 0 0
5
EHM Giriş (İng)
2 0 1
5
Bilgisayara Giriş (İng)
3 0 1
7
Toplam
III. YARIYIL
D.KODU
Ders
FEF201
Dif. Denklemler
MEH203
Devre ve Sistem Teorisi (İng)
MUH209
Olasılık ve Rastlantı Değişkenleri
MEH205
Elektronik-1 (İng)
MUH211
Sayısal Tasarım (İng)
MEH207
Elektronik Lab.-1
V. YARIYIL
D.KODU
MUH309
MEH301
MEH307
MEH305
MEH303
BBB999
MUHXXX
AIT301
17
1
18
1
Ders
5. Dönem Projesi
Analog Haberleşme
Sayısal İşaret İşleme (İng)
Elektromagnetik Dalga Teorisi
Analog Haberleşme Lab. (İng)
Seçmeli Ders I
İş Hayatına Hazırlık
Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi - 1
Toplam
T
0
4
4
4
1
3
2
2
20
U
2
0
0
0
0
0
0
0
2
Toplam
3
2
L AKTS
0
5
0
5
0
5
0
4
1
2
0
5
0
2
0
2
1 30
0
D.KODU
MUH202
MEH224
MEH208
MUH204
MEH218
MUH304
ÜSDXXX
Ders
Mikroişlemciler (İng)
Elektromagnetik Alan Teorisi
Elektronik-2 (İng)
İşaret ve Sistemler (İng)
Elektronik Lab.-2
Kontrol Sistemlerine Giriş
Üniversite Seçmeli Ders I
Toplam
T
3
4
4
4
1
3
3
22
IV. YARIYIL
U L AKTS
0 1
5
0 0
4
0 0
5
0 0
5
0 2
3
0 0
5
0 0
3
0 3
30
D.KODU
MUH302
MEH308
MEH310
BBB998
BBB998
AIT302
MEH398
Ders
6. Dönem Projesi
Sayısal Haberleşme
Sayısal Haberleşme Lab. (İng)
Seçmeli Ders II
Seçmeli Ders III
Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi - 2
Staj-1
T
0
4
1
3
3
2
-
VI. YARIYIL
U L AKTS
2 0
5
0 0
5
0 1
2
0 0
5
0 0
5
0 0
2
- 6
Toplam
13 2
Ders
Bitirme Çalışması
Seçmeli Ders IX
Seçmeli Ders X
Seçmeli Ders XI
Üniversite Seçmeli Ders II
Staj-2
İnovasyon ve Proje Yönetimi
Toplam
T
0
3
3
3
2
2
13
30
T U L AKTS
0 2 0
5
3 0 0
5
3 0 0
5
3 0 0
5
3 0 0
5
3 0 0
5
15
II. YARIYIL
U L AKTS
1 0
6
0 2
5
0 0
2
0 0
5
0 1
3
0 1
5
0 2
4
1 6
30
30
T U L AKTS
3 1 0
5
4 0 0
6
3 0 0
5
4 0 0
6
3 0 1
5
1 0 2
3
Toplam
VII. YARIYIL
D.KODU
Ders
MUH405
7. Dönem Projesi
BBB999
Seçmeli Ders IV
BBB999
Seçmeli Ders V
BBB999
Seçmeli Ders VI
BBB999
Seçmeli Ders VII
BBB999
Seçmeli Ders IIX
4
Matematik-2
Fizik-2
Türk Dili-2
Elektrik Devre Temelleri
Mühendislik Uyg. Giriş (İng)
Bilgisayar Programlama (İng)
Ölçme ve Devre Lab.
Toplam
T
4
3
2
4
2
3
1
19
D.KODU
FEF114
FEF112
TDB104
MUH106
MEH108
MUH102
MUH108
30
D.KODU
MUH402
BBB998
BBB998
BBB998
ÜSDXXX
MEH498
MUHXXX
Ders
Genel AKTS Toplamı
Bölüm Seçmeli Ders AKTS Toplamı
ÜDS Seçmeli Ders AKTS Toplamı
1
30
VIII. YARIYIL
U L AKTS
2 0
5
0 0
5
0 0
5
0 0
5
0 0
2
- 6
0 0
2
2 0
30
:
:
:
240
55
5
2013-2014 eğitim-öğretim yılında 1. sınıf okuyan öğrenciler için uyum esasları ve
ders planı
Ders planına eklenen zorunlu dersler:
Ders
Kodu
MUHXXX
MUHXXX
Ders Adı
T
U
L
K
AKTS
Dönem
İş Hayatına Hazırlık
İnovasyon ve Proje Yönetimi
2
2
0
0
0
0
2
2
2
2
5
8
Ders Uyum Planı: 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 1. sınıf okuyan öğrenciler güncellenen ders
planındaki tüm dersleri ilgili yarıyıllarda belirtilen AKTS değerleri ile alacaklardır.
Açıklamalar:
4. DÖNEM
ESKİ DERS
Ders
Kodu
USDXXX
YENİ DERS
Ders Adı
T
U
L
K
AKTS
Üniversite
Seçmeli Ders I
2
0
0
2
2
Ders
Kodu
USDXXX
Ders Adı
T
U
L
K
AKTS
Üniversite
Seçmeli Ders I
3
0
0
3
3
4. DÖNEM
ESKİ DERS
Ders
Kodu
MUH204
YENİ DERS
Ders Adı
T
U
L
K
AKTS
İşaret ve
Sistemler (İng)
4
0
0
4
6
Ders
Kodu
MUH204
Ders Adı
T
U
L
K
AKTS
İşaret ve
Sistemler (İng)
4
0
0
4
5
5. DÖNEM
ESKİ DERS
Ders
Kodu
MEH307
YENİ DERS
Ders Adı
T
U
L
K
AKTS
Sayısal İşaret
İşleme (İng)
4
0
0
4
6
Ders
Kodu
MEH307
Ders Adı
T
U
L
K
AKTS
Sayısal İşaret
İşleme (İng)
4
0
0
4
5
5. DÖNEM
ESKİ DERS
Ders
Kodu
MEH305
YENİ DERS
Ders Adı
T
U
L
K
AKTS
Elektromagnetik
Dalga Teorisi
4
0
0
4
5
Ders
Kodu
MEH305
Ders Adı
T
U
L
K
AKTS
Elektromagnetik
Dalga Teorisi
4
0
0
4
4
8. DÖNEM
ESKİ DERS
Ders
Kodu
MUH402
YENİ DERS
Ders Adı
T
U
L
K
AKTS
Bitirme Çalışması
0
2
0
4
6
Ders
Kodu
MUH402
Ders Adı
T
U
L
K
AKTS
Bitirme
Çalışması
0
2
0
4
5
8. DÖNEM
ESKİ DERS
Ders
Kodu
USDXXX
YENİ DERS
Ders Adı
T
U
L
K
AKTS
Üniversite
Seçmeli Ders II
3
0
0
3
3
Ders
Kodu
USDXXX
Ders Adı
T
U
L
K
AKTS
Üniversite
Seçmeli Ders II
2
0
0
2
2
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Planı
(I. ve II. Öğretim)
I. YARIYIL
D.KODU
FEF103
FEF105
TDB101
MEH111
MEH109
MEH107
Ders
T U L AKTS
Matematik-1
4 1 0
6
Fizik-1
3 0 2
5
Türk Dili-1
2 0 0
2
Lineer Cebir ve Mühendislik Uyg. 3 0 0
5
EHM Giriş (İng)
2 0 1
5
Bilgisayara Giriş (İng)
3 0 1
7
Toplam
III. YARIYIL
D.KODU
Ders
FEF201
Dif. Denklemler
MEH203
Devre ve Sistem Teorisi (İng)
MUH209
Olasılık ve Rastlantı Değişkenleri
MEH205
Elektronik-1 (İng)
MUH211
Sayısal Tasarım (İng)
MEH207
Elektronik Lab.-1
V. YARIYIL
D.KODU
MUH309
MEH301
MEH307
MEH305
MEH303
BBB999
MUHXXX
AIT301
17
1
18
1
Ders
5. Dönem Projesi
Analog Haberleşme
Sayısal İşaret İşleme (İng)
Elektromagnetik Dalga Teorisi
Analog Haberleşme Lab. (İng)
Seçmeli Ders I
İş Hayatına Hazırlık
Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi - 1
Toplam
T
0
4
4
4
1
3
2
2
20
U
2
0
0
0
0
0
0
0
2
Toplam
3
2
L AKTS
0
5
0
5
0
5
0
4
1
2
0
5
0
2
0
2
1 30
0
D.KODU
MUH202
MEH224
MEH208
MUH204
MEH218
MUH304
ÜSDXXX
Ders
Mikroişlemciler (İng)
Elektromagnetik Alan Teorisi
Elektronik-2 (İng)
İşaret ve Sistemler (İng)
Elektronik Lab.-2
Kontrol Sistemlerine Giriş
Üniversite Seçmeli Ders I
Toplam
T
3
4
4
4
1
3
3
22
IV. YARIYIL
U L AKTS
0 1
5
0 0
4
0 0
5
0 0
5
0 2
3
0 0
5
0 0
3
0 3
30
D.KODU
MUH302
MEH308
MEH310
BBB998
BBB998
AIT302
MEH398
Ders
6. Dönem Projesi
Sayısal Haberleşme
Sayısal Haberleşme Lab. (İng)
Seçmeli Ders II
Seçmeli Ders III
Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi - 2
Staj-1
T
0
4
1
3
3
2
-
VI. YARIYIL
U L AKTS
2 0
5
0 0
5
0 1
2
0 0
5
0 0
5
0 0
2
- 6
Toplam
13 2
Ders
Bitirme Çalışması
Seçmeli Ders IX
Seçmeli Ders X
Seçmeli Ders XI
Üniversite Seçmeli Ders II
Staj-2
İnovasyon ve Proje Yönetimi
Toplam
T
0
3
3
3
2
2
13
30
T U L AKTS
0 2 0
5
3 0 0
5
3 0 0
5
3 0 0
5
3 0 0
5
3 0 0
5
15
II. YARIYIL
U L AKTS
1 0
6
0 2
5
0 0
2
0 0
5
0 1
3
0 1
5
0 2
4
1 6
30
30
T U L AKTS
3 1 0
5
4 0 0
6
3 0 0
5
4 0 0
6
3 0 1
5
1 0 2
3
Toplam
VII. YARIYIL
D.KODU
Ders
MUH405
7. Dönem Projesi
BBB999
Seçmeli Ders IV
BBB999
Seçmeli Ders V
BBB999
Seçmeli Ders VI
BBB999
Seçmeli Ders VII
BBB999
Seçmeli Ders IIX
4
Matematik-2
Fizik-2
Türk Dili-2
Elektrik Devre Temelleri
Mühendislik Uyg. Giriş (İng)
Bilgisayar Programlama (İng)
Ölçme ve Devre Lab.
Toplam
T
4
3
2
4
2
3
1
19
D.KODU
FEF114
FEF112
TDB104
MUH106
MEH108
MUH102
MUH108
30
D.KODU
MUH402
BBB998
BBB998
BBB998
ÜSDXXX
MEH498
MUHXXX
Ders
Genel AKTS Toplamı
Bölüm Seçmeli Ders AKTS Toplamı
ÜDS Seçmeli Ders AKTS Toplamı
1
30
VIII. YARIYIL
U L AKTS
2 0
5
0 0
5
0 0
5
0 0
5
0 0
2
- 6
0 0
2
2 0
30
:
:
:
240
55
5
2012-2013 eğitim-öğretim yılında 1. sınıf okuyan öğrenciler için uyum esasları ve
ders planı
Ders planına eklenen zorunlu dersler:
Ders
Kodu
MUHXXX
MUHXXX
Ders Adı
T
U
L
K
AKTS
Dönem
İş Hayatına Hazırlık
İnovasyon ve Proje Yönetimi
2
2
0
0
0
0
2
2
2
2
5
8
Ders Uyum Planı:
2012-2013 eğitim-öğretim yılında 1. sınıf okuyan öğrenciler güncellenen ders planındaki tüm dersleri
belirtilen AKTS değerleri ile alacaklardır.
2011-2012 eğitim-öğretim yılında 1. sınıf okuyan öğrenciler için uyum esasları ve
ders planı
Ders planına eklenen zorunlu dersler:
Ders
Kodu
MUHXXX
MUHXXX
Ders Adı
T
U
L
K
AKTS
Dönem
İş Hayatına Hazırlık
İnovasyon ve Proje Yönetimi
2
2
0
0
0
0
2
2
2
2
7
8
Ders uyum planı:
2012-2013 eğitim-öğretim yılında 1. sınıf okuyan öğrenciler güncellenen ders planındaki tüm dersleri
belirtilen AKTS değerleri ile alacaklardır.
2011-2012 eğitim-öğretim yılı öncesinde 1. sınıf okuyan öğrenciler
2010-2011 girişli ve daha eski girişli öğrenci şayet ders planındaki Sosyal Seçimlik Ders
havuzundan (İş Güvenliği, Bilim Tarihi, İletişim Teknikleri, Fotoğrafçılık) ders almamış veya
alıp kalmış ise, kaldığı dönemde açılan "MUHXXX İş Hayatına Hazırlık" ya da "MUHXXX
İnovasyon ve Proje Yönetimi" dersini almak zorundadır.
Download

(1) (1) - Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi