Program Akreditasyonuna
MÜDEK Yaklaşımı
A. Erbil PAYZIN
MÜDEK Kurucu Üyesi ve
Önceki Yönetim Kurulu Başkanı
EDUSUMMIT 2015
17.04.2015, İstanbul
Sunumun İçeriği
•   MÜDEK’in temel özellikleri
•   MÜDEK akreditasyon süreci ve değerlendirme
ölçütleri
•   MÜDEK akreditasyon etkinlikleri özeti
•   Uluslararası tanınma ve yarattığı katma değer
•   Sonuç: Bir akreditasyon sisteminde gözetilecek
önemli özellikler
EDUSUMMIT 2015, 17.04.2015, İstanbul
2
MÜDEK’in Amacı
Farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için
akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme
çalışmaları yaparak, Türkiye'de mühendislik
eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda
bulunmak, böylece, güncel ve gelişmekte olan
teknolojileri kavrayan, daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli
mühendisler yetiştirilmesini ve bu yolla toplumun
refahının ileri götürülmesini sağlamaktır.
EDUSUMMIT 2015, 17.04.2015, İstanbul
3
Kısaca MÜDEK
•  
•  
•  
•  
Kuruluş yılı: 2002
Bağımsız sivil toplum kuruluşu (2007 yılından beri dernek)
Gönüllüler tarafından kuruldu ve işletiliyor.
Türkiye ve KKTC’de YÖK tarafından kabul edilmiş mühendislik eğitim
programlarını değerlendirip akredite ediyor.
•   Devletten parasal destek almıyor.
•   Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığı var:
o 
o 
o 
YÖK tarafından yetkilendirilmiş (2007, 2013).
European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE)
tarafından EUR-ACE (Bachelor) Etiketi verme için yetkilendirilmiş (2009,
2013).
International Engineering Alliance (IEA)/Washington Accord (WA) Tam
Üyesi (Signatory) (2011).
EDUSUMMIT 2015, 17.04.2015, İstanbul
4
MÜDEK Değerlendirme ve Akreditasyon
Sürecinin Temel Özellikleri
•   MÜDEK, Üniversite, Fakülte ya da Bölümleri değil, Mühendislik
Eğitim Programlarını değerlendirip akreditasyon veriyor.
•   Sıralama yapmıyor, programları önceden tanımlanmış ve web
sitesinde (www.mudek.org.tr) yayımlanmış Değerlendirme
Ölçütlerine ve Değerlendirme Süreçlerine göre değerlendiriyor..
•   Çıktılara dayalı bir değerlendirme süreci uyguluyor.
•   Değerlendirme ölçütlerini yeterince sağlayan programlara belirli
süre için geçerli Akreditasyon veriliyor.
•   Kurumlar programlarının değerlendirmesi için MÜDEK’e gönüllü
olarak başvuruyorlar.
•   MÜDEK program değerlendirmesini ücret karşılığı yapıyor.
EDUSUMMIT 2015, 17.04.2015, İstanbul
5
MÜDEK Değerlendirme ve Akreditasyon
Süreci Özeti
•   Değerlendirme süreci, akreditasyon başvurusu yapan programın
hazırladığı Özdeğerlendirme Raporunu MÜDEK’e
göndermesiyle başlıyor.
•   Değerlendirme MÜDEK Akreditasyon Kurulu tarafından
oluşturulan değerlendirme takımları tarafından yapılıyor.
•   Değerlendirme süreci kapsamında 3 günlük kurum ziyareti
yapılıyor.
•   Akreditasyon kararını MÜDEK Akreditasyon Kurulu veriyor ve
ilgili kuruma bu kararla birlikte ayrıntılı değerlendirme raporu
yollanıyor.
•   Akreditasyon süresi 5 yıl ile sınırlı. Yetersizliklere bağlı olarak
daha kısa sürede (1 ya da 2 yıl) ara değerlendirme yapılması söz
konusu.
•   Yükseköğretim kurumlarının MÜDEK’in akreditasyon vermeme
kararlarına itiraz hakları var.
EDUSUMMIT 2015, 17.04.2015, İstanbul
6
MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri
•   MÜDEK Mühendislik Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri
aşağıdaki ulusal ve uluslararası standartları karşılamaktadır:
o 
Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi (TYYÇ) Mühendislik Temel
Alanı Lisans Yeterlikleri (akademik ağırlıklı).
o 
ENAEE tarafından yayımlanan EUR-ACE Çerçeve standartları (Lisans
seviyesi)
o 
IEA/Washington Accord (WA) kapsamında belirlenmiş olan mezun nitelikleri
(WA Graduate Attributes).
•  MÜDEK Mühendislik Yüksek Lisans Programları Değerlendirme
Ölçütleri aşağıdaki ulusal ve uluslararası standartları karşılamaktadır:
o 
Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi (TYYÇ) Mühendislik Temel
Alanı Yüksek Lisans Yeterlikleri (akademik ağırlıklı).
o 
ENAEE tarafından yayımlanan EUR-ACE Çerçeve standartları (Yüksek
Lisans seviyesi).
EDUSUMMIT 2015, 17.04.2015, İstanbul
7
Best Practices in Accreditation of
Engineering Programmes: an Exemplar
•   Akreditasyonda en iyi uygulamaları tanımlamak için
ENAEE ve IEA tarafından ortaklaşa hazırlanan bir
"ilkeler belgesi" niteliğindedir.
•   Bu belgeyi hazırlayan çalışma grubunda MÜDEK de
yer almıştır.
•   MÜDEK akreditasyon süreci ve ölçütleri bu "Best
Practices… " belgesinde tanımlanan ilkelerle tamamen
uyumludur.
•   "Best Practices… " belgesinin 2015 Haziran ayında
İstanbul’da yapılacak ortak IEA-ENAEE toplantısında
taraflarca onaylanması bekleniyor.
EDUSUMMIT 2015, 17.04.2015, İstanbul
8
MÜDEK Program Değerlendirme ve
Akreditasyon Etkinlikleri Özeti
2013-2014
tamamlanan
2003-2014
toplam
2014-2015
devam eden
Programları değerlendirilen
üniversiteler
26
36
25
Farklı disiplinler
20
21
22
122 (45)
482 (190) *
108 (34)
120 [70] **
199 [94] **
77
199 **
Toplam program değerlendirmeleri
Akreditasyon verilen/uzatılan
programlar
EUR-ACE akreditasyonu verilen
programlar
* Bazı programlar birden fazla kez değerlendirildi
** 30 Eylül 2014 itibarıyla
EDUSUMMIT 2015, 17.04.2015, İstanbul
( ) ara değerlendirmeler
[ ] kısa süreli
9
Uluslararası Tanınırlık ile
Sağlanan Katma Değer
EUR-ACE Etiketi: Bir mühendislik eğitim programının European Network for
Accreditation of Engineering Education (ENAEE) tarafından belirlenmiş olan
EUR-ACE çerçeve standartlarını sağladığını belirten kalite etiketi.
•   31.12.2014 itibarıyla 13 Avrupa ülkesinin akreditasyon kuruluşu EUR-ACE
etiketi verme için ENAEE tarafından yetkilendirilmiş bulunuyor.
•   MÜDEK 2009 yılından beri akredite ettiği lisans programlarına EUR-ACE
(lisans) Etiketi vermek için ENAEE tarafından yetkilendirilmiş bulunuyor.
•   EUR-ACE Etiketinin sağladığı katma değer:
o 
EUR-ACE etiketi olan programların akreditasyonları 13 ülkenin ENAEE tarafından
yetkilendirilmiş akreditasyon kuruluşları tarafından tanınıyor.
o 
EUR-ACE etiketi olan programlar FEANI’nin (European Federation of National
Engineering Associations) Kayıt Listesine otomatik olarak kaydedilmektedir.
EDUSUMMIT 2015, 17.04.2015, İstanbul
10
EUR-ACE Etiketlerini Karşılıklı Tanıma Anlaşması
19.11.2014 tarihinde 13 Avrupa akreditasyon ajansı arasında imzalandı
EDUSUMMIT 2015, 17.04.2015, İstanbul
11
Uluslararası Tanınırlık ile
Sağlanan Katma Değer (devam)
WASHINGTON ACCORD
International Engineering Alliance (IEA):
Mühendislik, teknoloji ve teknisyen eğitim programlarının akreditasyonlarının
tanınması, mühendis ve teknologların uluslararası dolaşımı ile ilgili aşağıdaki
altı karşılıklı tanınma anlaşmasından oluşan çatı örgüt:
•   Washington Accord (WA): Mühendislik eğitim programlarının akreditasyonları
•   Sydney Accord (SA): Teknoloji eğitim programlarının akreditasyonları
•   Dublin Accord (DA): Teknisyen eğitim programlarının akreditasyonları
•   International Professional Engineers Agreement (IPEA)
•   APEC Engineers Agreement (APEC)
•   International Engineering Technologists Agreement (IETA)
EDUSUMMIT 2015, 17.04.2015, İstanbul
12
Uluslararası Tanınırlık ile
Sağlanan Katma Değer (devam)
•   Haziran 2014 itibarıyla 17 ülkenin akreditasyon kuruluşu
Washington Accord’un Tam Üyesidir (signatory).
•   MÜDEK, 2011 yılından beri Washington Accord’un Tam Üyesidir.
•   Washington Accord Tam Üyesi (signatory) olmanın sağladığı
katma değerler:
o 
“Washington Accord” Tam Üyeleri tarafından akredite edilen
programların profesyonel mühendislik uygulamaları için gerekli şartları
sağlamada eşdeğer (substantial equivalence) oldukları tanınır.
o 
Tam Üyelerin akreditasyon kriterleri, politikaları ve yöntemlerinin
benzer olduğu kabul edilir.
o 
Bir üyenin akreditasyon kararları diğer üyeler tarafından da kabul edilir
(tanınır).
o 
“Washington Accord” akreditasyon eşdeğerliği bir Tam Üye’nin kendi
ülkesi ve/veya idaresi altındaki bölgede yapmış olduğu
akreditasyonlar için geçerlidir.
EDUSUMMIT 2015, 17.04.2015, İstanbul
13
Washington Accord Tam Üyesi (Signatory)
Akreditasyon Kuruluşları (Haziran 2014)
1.   Australia - Engineers Australia (1989)
2.   Canada - Engineers Canada (1989)
3.   Chinese Taipei - Institute of Engineering Education Taiwan (2007)
4.   Hong Kong China - The Hong Kong Institution of Engineers (1995)
5.   India - National Board of Accreditation (2014) (sadece Tier 1 üniversiteler)
6.   Ireland - Engineers Ireland (1989)
7.   Japan - Japan Accreditation Board for Engineering Education (2005)
8.   Korea - Accreditation Board for Engineering Education of Korea (2007)
9.   Malaysia - Board of Engineers Malaysia (2009)
10.   New Zealand - Institution of Professional Engineers NZ (1989)
11.   Russia - Association for Engineering Education of Russia (2012)
12.   Singapore - Institution of Engineers Singapore (2006)
13.   South Africa - Engineering Council of South Africa (1999)
14.   Sri Lanka - Institution of Engineers Sri Lanka (2014)
15.   Turkey - MÜDEK (2011)
16.   United Kingdom - Engineering Council UK (1989)
17.   United States - Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) (1989)
EDUSUMMIT 2015, 17.04.2015, İstanbul
14
Sonuç:
Bir akreditasyon sisteminde gözetilecek önemli özellikler
•   Bağımsızlık:
o 
o 
o 
Süreç ve ölçütleri belirlemede bağımsızlık
Akreditasyon kararlarında bağımsızlık
Finansmanda bağımsızlık
•   Şeffaflık ve hesap verebilme
•   Gönüllülük:
o 
o 
Akreditasyon sürecinin gönüllüler tarafından yürütülmesi
Akreditasyon başvurularının gönüllü olarak yapılması
•   Uluslararası tanınma
o 
o 
Uluslararası standartlara uyum
Uluslararası standartların gelişimine kartı sağlayabilmek
MÜDEK, yukarıda sıralanan özelliklerin tümünü sağlıyor.
EDUSUMMIT 2015, 17.04.2015, İstanbul
15
Teşekkürler
MÜDEK
Zincirlidere Caddesi No. 86
Meriçoğlu Plaza Kat:1 Daire:4 Esentepe, Şişli, 34394 İstanbul
Telefon: (0212) 211-0281, (0212) 211-0282
Faks: (0212) 211-0289
E-Posta: infos at mudek.org.tr
http://www.mudek.org.tr/
EDUSUMMIT 2015, 17.04.2015, İstanbul
16
Download

MÜDEK Önceki Başkanı Doç. Dr. A. Erbil Payzın