FETHİYE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
VATANDAŞA
SUNULAN HİZMETİN
ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
( EN GEÇ SÜRE )
KAYMAKAMLIK MAKAMINA HİTABEN YAZILAN DİLEKÇE EKİNDE AŞAĞIDA BELİRTİLEN BELGELER EKLENİR
İKAMET İZNİ İÇİN
1
YİVSİZ TÜFEK
RUHSATNAMESİ
İZİN MÜRACAATI
1-DİLEKÇE,
2-T.C. KİMLİK NUMARASI BEYANI
3-SİLAH TAŞIMASINA ENGEL HALİNİN BULUNUP BULUNMADIĞINI GÖSTERİR SAĞLIK RAPORU
4-VERGİ BORCU BULUNMADIĞINA DAİR YAZI (1.000 TL ye kadar )
5-4 ADET FOTOĞRAF
6-5 YILLIK YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ HARCININ ÖDENDİĞİNE DAİR BELGE (2014 YILI İTİBARI İLE 25.00
TL)
7-PARMAK İZİ ALINDI KAYDI
(ŞAHIS EVRAKLARINI
TAMAMLAYIP TESLİM
ETTİĞİNDEN İTİBAREN
EN GEÇ 7 GÜN
İÇERİSİNDE RUHSAT
HAZIRLANMAKTADIR)
YİVSİZ TÜFEK SATIN ALMA BELGESİ
İLK DEFA YİVSİZ AV TÜFEĞİ ALACAKLAR İÇİN YUKARIDAKİ MADDELİRDE BELİRTİLEN HUSUSLAR GEÇERLİ
OLUP, ANCAK MEVCUT YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİNE İKİNCİ BİR TÜFEK ALIP KAYDETTİRMEK
İSTEYENLER:
1- DİLEKÇE
2- 2 ADET FOTOĞRAF
2
YİVSİZ TÜFEK
DEVİR İŞLEMİ
1- KARŞILIKLI 2 ADET DEVİR DİLEKÇESİ
2- DEVİR EDİLECEK YİVSİZ AV TÜFEĞİ
3- MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE VERİLECEK SATIŞ AKDİ VEYA NOTER SATIŞI
MESKENDE VEYA İŞYERİNDE SİLAH BULUNDURMA RUHSATNAMESİ
EN GEÇ 7 GÜN
(ŞAHIS EVRAKLARINI
TAMAMLAYIP TESLİM
MESKENDE VEYA İŞYERİNDE SİLAH BULUNDURMA RUHSATNAMESİ
3
1- DİLEKÇE ( SİLAHIN ŞAHISTAN VEYA M.K.E. KURUMUNDAN MI ALINACAĞININ BELİRTİLMESİ)
2- T.C. KİMLİK NUMARASI BEYANI
SİLAH BULUNDURMA 3- SİLAH BULUNDURMASINA ENGEL HALİNİN BULUNUP BULUNMADIĞINI GÖSTERİR HEYET RAPORU
RUHSATI İZİN
4- VERGİ BORCU BULUNMADIĞINA DAİR BELGE (1.000. TL YE KADAR )
MÜRACATI
5- MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE VERİLECEK SİLAH İSTEK FORMU
6- 4 ADET FOTOĞRAF
7- 5 YILLIK SİLAH RUHSATI HARÇ MAKBUZU (2014 YILI İTİBARIYLA 1.028.40)
8- PARMAK İZİ ALINDI KAYDI
KAMU GÖREVLİSİ SİLAH TAŞIMA RUHSATNAMESİ
4
1- DİLEKÇE ( SİLAHIN ŞAHISTAN VEYA M.K.E. KURUMUNDAN MI ALINACAĞININ BELİRTİLMESİ)
KAMU GÖREVLİSİ 2- T.C. KİMLİK NUMARASI BEYANI
SİLAH TAŞIMA İZİN 3- MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE VERİLECEK SİLAH İSTEK FORMU
MÜRACATI
4- 4 ADET FOTOĞRAF
5- BİRİMİNDEN ALINACAK GÖREV BELGESİ
6- PARMAK İZİ ALINDI BELGESİ
YİVLİ AV TÜFEĞİ TAŞIMA RUHSATI
5
YİVLİ AV TÜFEĞİ
TAŞIMA RUHSATI
1-DİLEKÇE,
2-T.C. KİMLİK NUMARASI BEYANI
3-SİLAH TAŞIMASINA ENGEL HALİNİN BULUNUP BULUNMADIĞINI GÖSTERİR HEYET RAPORU
4- VERGİ BORCU BULUNMADIĞINA DAİR BELGE (1.000. TL YE KADAR )
5-4 ADET FOTOĞRAF
6-5 YILLIK YİVLİ TÜFEK TAŞIMA HARCININ ÖDENDİĞİNE DAİR BELGE (3.214.50)
7- AVLANMA RUHSATI (AVCILIK BELGESİ )
8-PARMAK İZİ ALINDI KAYDI
(ŞAHIS EVRAKLARINI
TAMAMLAYIP TESLİM
ETTİĞİNDEN İTİBAREN EN GEÇ
7 GÜN İÇERİSİNDE RUHSAT
HAZIRLANMAKTADIR, ANCAK
SİLAH İŞLEM DOSYARALIRININ
BAŞKA İLLERDE VE JANDARMA
KOMUTANLIKLARINDA
OLMASINDAN DOLAYI SİLAH
İŞLEM DOSYALARININ GELMESİ
GEÇTİKTİĞİNDEN ZAMAN
ZAMAN BU SÜRE
AŞILMAKTADIR)
(ŞAHIS EVRAKLARINI
TAMAMLAYIP TESLİM
ETTİĞİNDEN İTİBAREN
EN GEÇ 7 GÜN
İÇERİSİNDE RUHSAT
HAZIRLANMAKTADIR,
ANCAK SİLAH İŞLEM
DOSYARALIRININ BAŞKA
İLLERDE VE JANDARMA
KOMUTANLIKLARINDA
OLMASINDAN DOLAYI
SİLAH İŞLEM
DOSYALARININ GELMESİ
GEÇTİKTİĞİNDEN ZAMAN
ZAMAN BU SÜRE
(ŞAHIS EVRAKLARINI
TAMAMLAYIP TESLİM
ETTİĞİNDEN İTİBAREN EN GEÇ
7 GÜN İÇERİSİNDE RUHSAT
HAZIRLANMAKTADIR, ANCAK
SİLAH İŞLEM DOSYARALIRININ
BAŞKA İLLERDE VE JANDARMA
KOMUTANLIKLARINDA
OLMASINDAN DOLAYI SİLAH
İŞLEM DOSYALARININ GELMESİ
GEÇTİKTİĞİNDEN ZAMAN
ZAMAN BU SÜRE
AŞILMAKTADIR)
6-5 YILLIK YİVLİ TÜFEK TAŞIMA HARCININ ÖDENDİĞİNE DAİR BELGE (3.214.50)
7- AVLANMA RUHSATI (AVCILIK BELGESİ )
8-PARMAK İZİ ALINDI KAYDI
6
SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLAN SİLAH BİLDİRİM BELGESİ
SES VE GAZ FİŞEĞİ
ATABİLEN
1- MÜLKİ AMİRLİKTEN HAVALELİ DİLEKÇE
TABANCA(KURU SIKI) 2- ADLİ SİCİL BELGESİ
MÜRACAATI
3- KİMLİK BEYANI
4- KURU SIKI TABANCAYA AİT FATURA
OLMASINDAN DOLAYI SİLAH
İŞLEM DOSYALARININ GELMESİ
GEÇTİKTİĞİNDEN ZAMAN
ZAMAN BU SÜRE
AŞILMAKTADIR)
(ŞAHIS EVRAKLARINI
TAMAMLAYIP TESLİM
ETTİĞİNDEN İTİBAREN
AYNI GÜN İÇERİSİNDE
BELGE
HAZIRLANMAKTADIRI)
EMEKLİ KAMU GÖREVLİSİ SİLAH TAŞIMA RUHSATNAMESİ
(EMEKLİ OLDUKTAN SONRA ALTI (6) AY İÇERİSİNDE MÜRACAAT HALİNDE)
7
EMEKLİ KAMU
GÖREVLİSİ SİLAH
TAŞIMA İZİN
MÜRACATI
1- DİLEKÇE ( SİLAHIN ŞAHISTAN VEYA M.K.E. KURUMUNDAN MI ALINACAĞININ BELİRTİLMESİ)
2- T.C. KİMLİK NUMARASI BEYANI
3- EMEKLİLİK ONAYI
4- MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE VERİLECEK SİLAH İSTEK FORMU
5- 4 ADET FOTOĞRAF
6- ZATİ DEMİRBAŞ SİLAH SATIŞ SENEDİ (POLİSLER İÇİN )
7- VERGİ BORCU BULUNMADIĞINA DAİR YAZI (1.000 TL ye kadar )
EMEKLİLİK TARİHİNDEN ALTI(6)AY GEÇMESİ HALİNDE
1- DİLEKÇE ( SİLAHIN ŞAHISTAN VEYA M.K.E. KURUMUNDAN MI ALINACAĞININ BELİRTİLMESİ)
2- T.C. KİMLİK NUMARASI BEYANI
3- SİLAH TAŞIMASINA ENGEL HALİNİN BULUNUP BULUNMADIĞINI GÖSTERİR HEYET RAPORU
4- MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE VERİLECEK SİLAH İSTEK FORMU
5- 4 ADET FOTOĞRAF
6- EMEKLİLİK ONAYI
7- ZATİ DEMİRBAŞ SİLAH SATIŞ SENEDİ (POLİSLER İÇİN )
8- VERGİ BORCU BULUNMADIĞINA DAİR YAZI (1.000 TL ye kadar )
(ŞAHIS EVRAKLARINI
TAMAMLAYIP TESLİM
ETTİĞİNDEN İTİBAREN
EN GEÇ 7 GÜN
İÇERİSİNDE RUHSAT
HAZIRLANMAKTADIR,
ANCAK SİLAH İŞLEM
DOSYARALIRININ BAŞKA
İLLERDE VE JANDARMA
KOMUTANLIKLARINDA
OLMASINDAN DOLAYI
SİLAH İŞLEM
DOSYALARININ GELMESİ
GEÇTİKTİĞİNDEN ZAMAN
ZAMAN BU SÜRE
AŞILMAKTADIR)
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri:
İsim
:
Unvan
:
Adres
:
Tel.
:
E-Posta
:
SIRA
NO
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü
0 252 614 13 09
fethiye155@egm.gov.tr.
VATANDAŞA
SUNULAN
HİZMETİN ADI
İkinci Müracaat Yeri:
İsim
:
Unvan
:
Adres
:
Tel.
:
E-Posta
:
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
Fethiye Kaymakamlığı
Fethiye Kaymakamlığı
Fethiye Kaymakamlığı
0 252 614 10 01
fethiye@icisleri.gov.tr.
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
( EN GEÇ SÜRE )
KISA DÖNEM
İKAMET İZNİ
Kısa dönem ikamet izni alabilmek için yabancının Türkiye’de kalış amacıyla ilgili bilgi ve belgeleri ibraz etmesi,
kanunun 7. maddesinde sayılan Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek yabancılar arasında bulunmaması, genel sağlık
ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olması, vatandaşı olduğu ya da yasal olarak ikamet ettiği
ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunması ve Türkiye’de kalacağı
adres bilgilerini vermesidir.
Kısa dönem ikamet izni alınabilecek durumlar urumlar aşağıda sıralanmıştır:
o Bilimsel araştırma amacıyla gelecek olan yabancılar
o Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılar,Ticari bağlantı veya iş kuracak olan yabancılar
o Hizmet içi eğitim programına katılacak olan yabancılar
o Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri
amaçlarla gelecek olan yabancılar
o Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecek olan yabancılar
o Adli veya idari makamların talep veya kararlarına bağlı olarak Türkiye’de kalması gereken yabancılar
o Aile ikamet izni şartlarını kaybetmesi durumunda kısa dönem ikamet iznine geçirilecek olan yabancılar
o Türkçe öğrenme kurslarına katılacak olan yabancılar (Bu yabancılara en fazla iki defa ikamet izni verilebilir.)
o Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacak olan yabancılar
Kısa dönem ikamet izni; veriliş amacının dışında kullanıldığının tespit edilmesi, yabancı kişinin son bir yıl içinde
toplamda yüz yirmi günden fazla yurt dışında kalması veya yabancının hakkında sınır dışı etme ya da Türkiye’ye giriş
yasağının bulunması hallerinde verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler ise uzatılmaz.
Müracaatta İstenen Belgeler;
1-İkamet İzin Beyanname Formu
2-Pasaport veya yerine geçen kimlik belgesi
3-Fotoğraf
4-Pasaportun noter tasdikli örneği.(Pasaportun giriş çıkış sayfasının fotokopisi.)
5-Muhtardan kimlik bildirim kartı.
6-Eski İkamet İzin Belgesi
7-Geçerlik Sağlık Sigortası
8-Kira Kontratı veya tapu fotokopisi
9-Gelir Belgesi
10-18 yaşından küçük çocukların doğum belgesi ile anne veya baba muvafakatı.
11-Nüfustan yerleşim yeri belgesi.
A) Aile ikamet izni, Türkiye’de bulunan destekleyicinin (Türk vatandaşlarının, 5901 sayılı Kanunun 28.
Maddesi kapsamında olanların, ikamet izni sahiplerinin mültecilerin ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin);
yabancı eşine, kendisinin veya eşinin ergin olmayan ya da ergin ancak bakıma muhtaç çocuğuna verilir.
B)Bahsi geçen destekleyicinin; tüm aile fertlerini kapsayan geçerli sağlık sigortası, fert başına asgari ücretin
üçte birinden az olmamak kaydıyla aylık gelire sahip olması, son beş yıl içinde aile düzenine karşı suç
işlememiş olduğunu adli sicil kaydıyla belgelemesi, enaz bir yıl Türkiye’de ikamet etmesi ve adres kayıt
sistemine kayıtlı olması gerekmektedir.
C)Destekleyicinin birden fazla eşi olması durumunda eşlerden birine, çocukların ise hepsine bu izin
verilebilir.
D)Aile ikamet izni süresi her defasında en fazla iki yıllık sürelerle verilir ve destekleyicinin ikamet izni
süresini aşamaz.
E)Aile ikamet izni altında Türkiye’de bulunan 18 yaş altı çocuklar ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitim
30 İŞ GÜNÜ
2
3
AİLE İKAMET
İZNİ
UZUN DÖNEM
İKAMET İZNİ
C)Destekleyicinin birden fazla eşi olması durumunda eşlerden birine, çocukların ise hepsine bu izin
verilebilir.
D)Aile ikamet izni süresi her defasında en fazla iki yıllık sürelerle verilir ve destekleyicinin ikamet izni
süresini aşamaz.
E)Aile ikamet izni altında Türkiye’de bulunan 18 yaş altı çocuklar ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitim
hakkına sahip olurlar. En az üç yıl bu izinle kalanlar 18 yaşını tamamladıktan sonra istemeleri halinde kısa
dönem ikamet iznine geçiş yapabilirler.
F)Boşanma halinde ise yabancı eşe en az üç yıl aile ikamet izniyle Türkiye’de kalmış olması haline kısa
dönem ikamet izni verilebilir ancak aile içi şiddet
nedeniyle mağdur olduğunu mahkeme kararıyla ispat edenlerde bu şart aranmaz.
Müracaatta İstenen Belgeler;
1-İkamet İzin Beyanname Formu
2-Pasaport veya yerine geçen kimlik belgesi
3-Fotoğraf
4-Pasaportun noter tasdikli örneği.(Pasaportun giriş çıkış sayfasının fotokopisi.)
5-Muhtardan kimlik bildirim kartı.
6-Eski İkamet İzin Belgesi
7-Geçerlik Sağlık Sigortası
8-Kira Kontratı veya tapu fotokopisi
9-Gelir Belgesi
10-Nüfus Kayıt Örneği
11-Eşin Adli Sicil Kaydı
12-Nüfustan yerleşim yeri belgesi.
13-Destekleyici kimlik fotokopisi ve fotoğrafı.
Uzun dönem ikamet izni Bakanlığın onayı alınmak kaydı ile verilir. Uzun dönem ikamet izni Türkiye’de
kesintisiz sekiz yıl yaşamış, son üç yıl sosyal yardım almamış, yeterli ve düzenli geçim kaynağına ve geçerli
sağlık sigortasına sahip, kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit oluşturmayan- göç politikaları
Kurulunun uygun gördüğü yabancılar hariç- yabancılara verilebilir.
Şartlarda belirtilen kesintisiz sekiz yılın hesaplanmasında kanunun 38. Maddesinde yer alan öğrenci ikamet
izni süresinin yarısı, diğer ikamet izinlerinin ise tamamı sayılır.
Uzun dönem ikamet iznine sahip yabancılar; askerlik yapma yükümlülüğü, seçme ve seçilme, kamu
görevlerine girme ve muaf olarak araç ithal etme ve özel kanundaki düzenlemeler hariç sosyal güvenliğe
ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanabilirler.
Kanunun 45. Maddesi gereğince, uzun dönem ikamet izniyle Türkiye’de kalan yabancı sağlık, eğitim ve
ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti haricinde kesintisiz bir yıldan fazla süreyle Türkiye dışında bulunursa
ikamet izni iptal edilir. Yabancının kamu düzeni ve güvenliğine ciddi tehdit oluşturması durumunda iptal
edilen ikamet izinleri için tekrar başvuruda bulunulamaz. Uzun dönem ikamet izinlerinin iptali valiliklerce
Bakanlığın onayı alındıktan sonra yapılır.
İptal edilen uzun dönem ikamet izinleri için tekrar başvurular yurt dışında konsolosluklara, yurt içinde ise
valiliklere yapılacaktır. Tekrar başvurularda kesintisiz sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye’de kalma şartı tekrar
30 İŞ GÜNÜ
30 İŞ GÜNÜ
3
4
UZUN DÖNEM
İKAMET İZNİ
ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanabilirler.
Kanunun 45. Maddesi gereğince, uzun dönem ikamet izniyle Türkiye’de kalan yabancı sağlık, eğitim ve
ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti haricinde kesintisiz bir yıldan fazla süreyle Türkiye dışında bulunursa
ikamet izni iptal edilir. Yabancının kamu düzeni ve güvenliğine ciddi tehdit oluşturması durumunda iptal
edilen ikamet izinleri için tekrar başvuruda bulunulamaz. Uzun dönem ikamet izinlerinin iptali valiliklerce
Bakanlığın onayı alındıktan sonra yapılır.
İptal edilen uzun dönem ikamet izinleri için tekrar başvurular yurt dışında konsolosluklara, yurt içinde ise
valiliklere yapılacaktır. Tekrar başvurularda kesintisiz sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye’de kalma şartı tekrar
aranmayacak ve başvurular öncelikli olarak değerlendirilecek ve en geç bir ay içinde sonuçlandırılacaktır.
A) Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görecek
yabancılara öğrenci ikamet izni verilir.
B) Bakımı ve masrafları gerçek veya tüzel kişi tarafından üstlenilen ilk ve orta derecede öğrenim görecek
yabancılara, velilerinin veya yasal temsilcilerinin muvafakatiyle öğrenimleri süresince birer yıllık sürelerle
öğrenci ikamet izni verilebilir ve uzatılabilir.
C) Öğrenci ikamet izni, öğrencinin anne ve babası ile diğer yakınlarına, ikamet izni alma konusunda hiçbir
hak sağlamaz.
D) Öğrenim süresi bir yıldan kısa ise öğrenci ikamet izni süresi öğrenim süresini aşamaz.
a) 6458 sayılı Kanunun 38 inci madde kapsamındaki bilgi ve belgeleri ibraz etmek.
b) 6458 sayılı Kanunun 7 nci madde kapsamına girmemek.
ÖĞRENİM
c) Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek.
AMAÇLI İKAMET
Müracaatta İstenen Belgeler.
TEZKERESİ
1-İkamet İzin Beyanname Formu
2-Pasaport veya yerine geçen kimlik belgesi
3-Öğrenci Belgesi
4-Pasaportun noter tasdikli örneği.(Pasaportun giriş çıkış sayfasının fotokopisi.)
5-Muhtardan kimlik bildirim kartı.
6-Eski İkamet İzin Belgesi
7-Geçerlik Sağlık Sigortası
8-Fotoğraf
9-Yerleşim yeri belgesi
(1) Aşağıda belirtilen hâllerde, diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki şartlar aranmadan, Bakanlığın onayı
alınmak ve en fazla birer yıllık sürelerle olmak kaydıyla, valiliklerce insani ikamet izni verilebilir ve bu
izinler uzatılabilir:
a) Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda
b) Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı alındığı hâlde, yabancıların Türkiye’den
çıkışları yaptırılamadığında ya da Türkiye’den ayrılmaları makul veya mümkün görülmediğinde
c) 6458 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca yabancı hakkında sınır dışı etme kararı alınmadığında
ç) 6458 sayılı Kanunun 53 üncü, 72 nci ve 77 nci maddelere göre yapılan işlemlere karşı yargı yoluna
30 İŞ GÜNÜ
30 İŞ GÜNÜ
5
6
7
a) Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda
b) Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı alındığı hâlde, yabancıların Türkiye’den
çıkışları yaptırılamadığında ya da Türkiye’den ayrılmaları makul veya mümkün görülmediğinde
c) 6458 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca yabancı hakkında sınır dışı etme kararı alınmadığında
ç) 6458 sayılı Kanunun 53 üncü, 72 nci ve 77 nci maddelere göre yapılan işlemlere karşı yargı yoluna
başvurulduğunda
d) Başvuru sahibinin ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi işlemlerinin devamı
İNSANİ İKAMET süresince
e) Acil nedenlerden dolayı veya ülke menfaatlerinin korunması ile kamu düzeni ve kamu güvenliği
İZNİ
açısından Türkiye’ye girişine ve
Türkiye’de kalmasına izin verilmesi gereken yabancıların, ikamet izni verilmesine engel teşkil eden
durumları sebebiyle diğer ikamet izinlerinden birini alma imkânı bulunmadığında
f) Olağanüstü durumlarda
(2) İnsani ikamet izni alan yabancılar, iznin veriliş tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü içinde adres
kayıt sistemine kayıt yaptırmak
zorundadır.
İnsani ikamet izni Bakanlığın onayı alınmak kaydıyla, iznin verilmesini zorunlu kılan şartlar ortadan
kalktığında valiliklerce iptal edilir ve uzatılmaz.
İNSAN TİCARETİ (1) İnsan ticareti mağduru olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe duyulan yabancılara,
MAĞDURU
yaşadıklarının etkisinden kurtulabilmeleri ve yetkililerle iş birliği yapıp yapmayacaklarına karar
İKAMET İNZİ
verebilmeleri amacıyla valiliklerce otuz gün süreli ikamet izni verilir.
(2) Bu ikamet izinlerinde, diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki şartlar aranmaz.
ADRES
DEĞİŞİKLİĞİ
MEDENİ HAL
SOYİSİM VE BZ.
1-DİLEKÇE
2-PASAPORT
3-YERLEŞİM YERİ BELGESİ
4-MUHTAR BİLDİRİMİ
5-EVLİLİK BELGESİ
30 İŞ GÜNÜ
30 İŞ GÜNÜ
1 SAAT
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri:
İsim
:
Unvan
:
Adres
:
Tel.
:
Faks
:
E-Posta
:
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü
0 252 614 13 09
0 252 614 50 85
fethiye155@egm.gov.tr.
İkinci Müracaat Yeri:
:
İsim
:
Unvan
:
Adres
:
Tel.
:
Faks
:
E-Posta
Fethiye Kaymakamlığı
Fethiye Kaymakamlığı
Fethiye Kaymakamlığı
0 252 614 10 01
0 252 614 23 43
fethiye@icisleri.gov.tr.
SIRA
NO
VATANDAŞA
SUNULAN HİZMETİN
ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
( EN GEÇ SÜRE )
1
YENİ SÜRÜCÜ
BELGESİ
SERTİFİKA,ÖĞRENİM BELGESİ,SAĞLIK RAPORU SABIKA KAYDI SÜRÜCÜ BELGESİ MÜRACAAT FORMU
KİMLİK FOTOKOPİSİ, KANGRUBU KARTI, FOTOĞRAF (3) ADET VERGİ DAİRESİ ALINDI MAKBUZU, PARMAK İZİ
(PARMAK İZİ BELGESİ YOKSA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE ALINACAKTIR)
30 DAKİKA
2
ZAYİ VEYA
YIPRANMA SÜRÜCÜ
BELGESİ (MUĞLA İLİ
SÜRÜCÜ BELGESİ )
FOTOĞRAF (3) ADET, KİMLİK FOTOKOPİSİ(2) ADET, PARMAK İZİ (PARMAK İZİ BELGESİ YOKSA ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE ALINACAKTIR) 45 YAŞ VE ÜZERİ SAĞLIK RAPORU
31 DAKİKA
3
ZAYİ VEYA
YIPRANMA SÜRÜCÜ
BELGESİ (MUĞLA İLİ
DIŞINDA SÜRÜCÜ
BELGESİ )
FOTOĞRAF (3) ADET, KİMLİK FOTOKOPİSİ(2) ADET, PARMAK İZİ (PARMAK İZİ BELGESİ YOKSA ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE ALINACAKTIR) 45 YAŞ VE ÜZERİ SAĞLIK RAPORU
24 SAAT
4
SÜRÜCÜ BELGESİ
FARKI (MUĞLA İLİ
SÜRÜCÜ BELGESİ )
SERTİFİKA ÖĞRENİM BELGESİ,SAĞLIK RAPORU,SABIKLA KAYDI,SÜRÜCÜ BELGESİ MÜRACAAT FORMU,
KİMLİK FOTOKOPİSİ, KANGRUBU KARTI, OTOĞRAF (3) ADET VERGİ DAİRESİ ALINDI MAKBUZU, PARMAK İZİ
(PARMAK İZİ BELGESİ YOKSA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE ALINACAKTIR)
30 DAKİKA
5
SÜRÜCÜ BELGESİ
FARKI (MUĞLA İLİ
DIŞINDA SÜRÜCÜ
BELGESİ )
SERTİFİKA ÖĞRENİM BELGESİ, SAĞLIK RAPORU, SABIKLA KAYDI, SÜRÜCÜ BELGESİ MÜRACAAT FORMU,
KİMLİK FOTOKOPİSİ,KANGRUBU KARTI, OTOĞRAF (3) ADET VERGİ DAİRESİ ALINDI MAKBUZU, PARMAK İZİ
(PARMAK İZİ BELGESİ YOKSA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE ALINACAKTIR)
24 SAAT
6
YENİ ARAÇ KAYIT
FATURA, FATURAYI KESEN FİRMANIN ARAÇ SATMA BELGESİ, TEKNİK BELGE, Ö.T.V BELGESİ, ŞOFÖRLER
CEMİYETİNDEN DOSYA, ARAÇ SİGORTASI
30 DAKİKA
7
NAKİL ARAÇ
NOTER SATIŞI, ARAÇ SİGORTASI, ARACA AİT RUHSATLAR VE PLAKA, ŞOFÖRLER CEMİYETİNDEN DOSYA
30 DAKİKA
8
DEVİR ARAÇ
NOTER SATIŞI, ARAÇ SİGORTASI, ARACA AİT RUHSATLAR VE PLAKA, ŞOFÖRLER CEMİYETİNDEN DOSYA
25 DAKİKA
KENDİ ADINA NAKİL
ARAÇ
TRAFİKTEN ARAÇ
ÇEKME
VERGİ DAİRESİ BORCU YOKTUR YAZISI, ŞOFÖRLER CEMİYETİNDEN DOSYA.ARAÇ SİGORTASI, ARACA AİT
RUHSAT VE PLAKA
30 DAKİKA
VERGİ DAİRESİ BORCU YOKTUR YAZISI,ŞOFÖRLER CEMİYETİNDEN DOSYA.ARACA AİT RUHSAT VE PLAKA
25 DAKİKA
VERGİ DAİRESİ BORCU YOKTUR YAZISI,ŞOFÖRLER CEMİYETİNDEN DOSYA.ARACA AİT RUHSAT VE PLAKA
25 DAKİKA
9
10
11
HURDA ARAÇ
12
BELGE YENİLEME
13
ZAYİDEN BELGE
YENİLEME
ŞOFÖRLER CEMİYETİNDEN DOSYA.ARAÇ SİGORTASI,ARACA AİT RUHSATLAR,DİLEKÇE VE ARAÇ MUAYANESİ
YAPILMIŞ OLMASI,
ŞOFÖRLER CEMİYETİNDEN DOSYA.ARAÇ SİGORTASI,ARACA AİT RUHSATLAR,DİLEKÇE VE ARAÇ MUAYANESİ
YAPILMIŞ OLMASI,
25 DAKİKA
25 DAKİKA
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri:
İsim
:
Unvan
:
Adres
:
Tel.
:
Faks
:
E-Posta
:
SIRA
NO
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü
0 252 614 13 09
0 252 614 50 85
fethiye155@egm.gov.tr.
VATANDAŞA
SUNULAN HİZMETİN
ADI
İkinci Müracaat Yeri:
İsim
:
Unvan
:
Adres
:
Tel.
:
Faks
:
E-Posta
:
Fethiye Kaymakamlığı
Fethiye Kaymakamlığı
Fethiye Kaymakamlığı
0 252 614 10 01
0 252 614 23 43
fethiye@icisleri.gov.tr.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
UMUMA MAHSUS PASAPORT TALEBİNDE İSTENİLEN BELGELER
1-NÜFUS CÜZDANI ASLI VE FOTOKOPİSİ
2-2 ADET BİOMETRİK FOTOĞRAF
4-BANKALAR VEYA VERGİ DAİRESİNE YATIRILAN HARÇ MAKBUZU VE PASAPORT DEFTER BEDELİNİN
MAKBUZ ASLI BANKA ONAYLI VE TAHSİL EDİLMİŞTİR KAŞELİ. NÜFUS CÜZDANI ASLI VE FOTOKOPİSİ.
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
( EN GEÇ SÜRE )
1
PASAPORT TALEBİ
1-NÜFUS CÜZDANI ASLI VE FOTOKOPİSİ
2-2 ADET BİOMETRİK FOTOĞRAF
4-BANKALAR VEYA VERGİ DAİRESİNE YATIRILAN HARÇ MAKBUZU VE PASAPORT DEFTER BEDELİNİN
MAKBUZ ASLI BANKA ONAYLI VE TAHSİL EDİLMİŞTİR KAŞELİ. NÜFUS CÜZDANI ASLI VE FOTOKOPİSİ.
5-PASAPORT ALACAK 7 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIMIZIN PARMAK İZLERİNİN ALINMASI SAĞLANIR
6- PASAPORT ALACAK ÇOCUKLARLA İLGİLİ VELAYET SAHİBİ ANNE BABA MUVAVAKATNAME(NOTER,
YURNTDIŞINDA KONSOLOSLUKLARDA YADA PASAPORT BÜROLARINDA POLİS MAKAMLARI HUZURUNDA
İMZALANACAK)
7-PASAPORTUNU KAYBEDENLERİN BEYANLARI ALINARAK BİLGİSAYAR ÜZERİNDEN İPTALİNİN SAĞLANMASI ORTALAMA ( 5 ) İŞ GÜNÜ
8-KISITLI OLAN ŞAHISLARIN MAHKEME TARAFINDAN TAYİN EDİLEN VASİSİNİN MUVAFAKATI VE ONAYI
ALINIR.
9-PASAPORT BÜRO AMİRLİĞİMİZCE ALINAN MÜRACAAT BAŞVURULARI VATANDAŞLARIMIZIN YURT İÇİNDE
Kİ İSTEMİŞ OLDUKLARI ADRESE ORTALAMA 3İLE 5 İŞ GÜNÜNDE POSTANELERİN KURYELERİNCE İMZA
KARŞILIĞI KENDİSİNE VEYA VATANDAŞLIK NUMARASINI BEYAN ETTİĞİ VATANDAŞLARA TESLİM EDİLİR.
10-ALINAN MÜRACAATLAR MÜDÜRÜYET MAKAMINA İMZA İÇİN ÇIKARILIR VE İMZA İŞLEMİNDEN SONRA
ARŞİVİMİZDE MUHAFAZA EDİLİR.
İlk Müracaat Yeri:
İsim
Unvan
Adres
Tel.
Faks
E-Posta
:
:
:
:
:
:
İkinci Müracaat Yeri:
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü
0 252 614 13 09
0 252 614 50 85
fethiye155@egm.gov.tr.
İsim
Unvan
Adres
Tel.
Faks
E-Posta
:
:
:
:
:
:
Fethiye Kaymakamlığı
Fethiye Kaymakamlığı
Fethiye Kaymakamlığı
0 252 614 10 01
0 252 614 23 43
fethiye@icisleri.gov.tr.
Download

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Tablosu