GAZ BRÜLÖRLERİ İÇİN KONTROL ÜNİTESİ
Atmosferik ve fanlı endüstriyel brülörler için
( Kesintili çalışma )
03P1-03P2
Uygulama
03P1 ; Tek ya da çift kademeli gaz veya sıvı yakıtla çalışan yakıcılarda tam otomatik olarak,
24 saat içinde en az bir defa otomatik veya elle kapatılan, atmosferik veya fanlı yakıcılarda (03P2 Serisi)
yanma programı ve alev denetimi için tasarlanmıştır. Şık görünümü ve sinyalizasyon sisteminin ön panelde
toplanması, onu diğer brülör rölelerinden ayıran en büyük özelliğidir. 03P1-03P2 brülör kontrol üniteleri pano
üstü montaj edilebilir. 48 x 96 mm. ölçülerinde, montaj şekli DIN 43700’ e uygundur.
Alevin varlığını iyonizasyon elektrodu veya ultraviyole dedektörle tespit edebilir.
03P1-03P2’ de V1 çıkışı ( Sabit ) pilot alev yada 1.kademe valfi, V2 çıkışı ana valf olarak kullanılabilir.
Yarı iletkenlerle üretilmiş olup, zamanlama ve mantık devresi mikroişlemci kontrollüdür.
03P1-03P2 Kontrol Ünitesinin Yapısı
Darbelere ve ısıya dayanıklı ABS plastikten yapılmış dış kutu içinde şunlar yer alır:
Elektronik komponentlerin montaj edildiği PCB kart üzerinde:
Alev dedektör mantık devresi ve yükselticisi,
Alev dedektör rölesi,
Program ve ana mantık devresi,
Güç devresi,
Arıza rölesi ve brülör tahriki için standartlara uygun parçalar,
Brülörü çalıştırmak için kullanılan ilgili çıkışlar ve bağlantılar bulunmaktadır.
Dış kutu üzerinde:
IP 54 Leksan renkli panel,
Alev şiddetine entegre edilmiş bargraf monitör,
Reset butonu,
Dış kutu arkasında kolay montaj konnektörü,
FAULT ( Hata ), FLAME ( Alev ), MV.VALVE ( Ana yakıt valfi ),
olmak üzere 3 adet ayrı renkte ikaz ışığı mevcuttur
www.eraltd.eu
1
03P1-03P2 Dahili Diyagram :
AL
: Harici arıza lambası
K4
: Arıza rölesi
BR
: Brülör
L
: 220 VAC. besleme
EK
: Harici reset butonu
LS
: Dahili reset butonu
F1
: Ultraviyole alev dedektörü
M
: Hava fanı motoru ( 03P2 Modellerinde )
F2
: Dedektör elektrot
MV
: Ana alev sinyal lambası
Fault
: Hata sinyali lambası
N
: Nötr
Flame : Alev sinyali lambası
P
: Hava presöstatı (03P2 Modellerinde)
K1
: Ateşleme rölesi
V1
: 1. Solenoid valf
K2
: 1. Solenoid valf rölesi
V2
: 2. Solenoid valf
K3
: 2. Solenoid valf rölesi
Z
: Ateşleme trafosu
Özellikler :
Ön süpürme veya bekleme programı sırasında alev hatası tespitinde kilitlenme
Beyan edilen zaman doğruluğu
Uzaktan bir butonla arızadan çıkarma olanağı
2 adet solenoid valf , 1 adet ateşleme trafosu için çıkış
Harici arıza lambası için çıkış
Kontrol ünitesi üzerinde bulunan üç ayrı renkli durum lambası ( Hata – Ana alev – Alev sinyali )
48 x 96 mm Pano üstü montaj
Alev sinyaline entegre edilmiş 0 ile 150 uA skalalı bargraf display
İyonizasyon elektrodu veya ultraviyole dedektörle iki alternatifli çalışma olanağı
03P2 Modellerinde dinamik hava testi
www.eraltd.eu
2
Uyarılar :
Kontrol cihazı hiçbir şekilde açılmamalı ve üzerinde değişiklik
yapılmamalıdır!
03P Serisi kontrol üniteleri yetkili kişiler tarafından montaj edilmeli ve çalıştırılmalıdır.
Kontrol ünitesi soketinden ayrılmadan önce besleme enerjisi kesilmelidir.
Kablo montajından sonra bağlantı klemensleri kontrol edilmelidir.
Cihazla ilgili herhangi bir problemle karşılaşıldığında, müdahale etmeden önce teknik servisimize
başvurulmalıdır.
Uygulama Notları :
Dedektör bağlantı kablosu 20 metreden uzun olmamalıdır.
Dedektör kablosu yüksek gerilim ( ateşleme trafosu ) ve diğer kumanda kablolarından ayrı çekilmelidir.
Dedektör kablosu için, iletkenlik kapasitesi ve izolasyon direnci yüksek kablolar tercih edilmelidir.
Dedektör elektrot telinin izolasyon porseleni ile arasındaki direnç 50 MΩ’ dan az olmamalıdır.
İzolasyon porseleninin pis ve çatlak olmamasına dikkat edilmelidir. Kir ya da buhar, çatlaklarda
toplanarak yalıtım direncinin azalmasına ve alev sinyal değerinin düşmesine neden olur.
Yanma prosesinde fazla hava elektrot yüzeyindeki elektronları sürükleyeceği, az hava ise yeterli elektron
oluşmasına engel olacağı için, yakıcı ayarlarının doğru yapılması gerekmektedir.
Alevin brülör namlusuna yeterli temas etmediği durumlarda, iyonizasyon elektrodu kullanılmaz
( bu durumda alev ile brülör kafası arasındaki geçirgenlik yetersiz olur.) Refrakter başlıklı brülörlerde,
dedektör elektroda ilave olarak, topraklama elektrodu kullanmak
gerekir. Alevi topraklamak için
kullanılacak elektrot yüzeyinin, iyonizasyon elektrodundan daha büyük olması gerekmektedir.
Çalışma Fonksiyonu 03P1 – 03P2
03P1 Kontrol ünitesinin bağlantı terminalinin 1 numaralı ucuna 220 V~ faz, 2 numaralı ucundan nötr
verildiğinde kontrol ünitesi arıza konumunda değilse 3 no’lu terminalden faz çıkışı olacaktır.
3 ve 4 numaralı
terminaller kısa devre edilmeli ya da gaz basınç presöstatı bağlanmalıdır. 3 numaralı uçtan çıkan faz, prosesteki
yardımcı kontrol elemanlarından seri olarak 4 no’lu uca dönüş yaptığında kontrol rölesi ön test süresi* ni
başlatmış olur. 03P2 Modellerinde Ön test süresi ile birlikte ön süpürme süresi** (t1) de mevcuttur.
03P2 de 3 ve 4 no’lu bağlantı terminaline hava presöstatı bağlanması gerekmektedir. 03P2 dinamik hava testi
yaptığı için kısa devre ile çalıştırılamaz. Her iki model kontrol rölesinde ön test süresi içinde herhangi bir nedenle
dedektör hatası sinyali 10-11 no’lu terminale geliyorsa, belirtilen t2 süresi kadar sonra program rölesi arıza
konumuna geçer ve 9 no’lu terminaldeki AL çıkışı haricindeki tüm çıkışlar kapanır.
03P2 modellerinde hava presöstatı bağlı değilse veya hava olmadığı halde presöstat kontağı konum değiştirmişse
t2 süresi kadar sonra sistem kilitlenir. Hatasız bir bekleme süresi (tw) ve (t1) yapılmışsa, 5 no’lu terminal
(Z: Ateşleme trafosu ) ile aynı anda 6 no’lu çıkış ucu da enerjilenerek ilk yakıt valfine (V1) yol verilir. Böylece
emniyet süresi (t2) başlamış olur. Alev dedektöründen 10 - 11 numaralı bağlantı ucuna gelen “Alev var” sinyali
t2 süresi içinde ve standartlar tarafından ön görülen akımlarla oluşabilmişse, ateşleme komutu devreden çıkarak
V1 sabitlenir.
www.eraltd.eu
3
(İyonizasyon elektrodu kullanılan brülörlerde, ateşleme trafosu yüksek gerilim sparkının iyonizasyon elektroduna
alev üzerinden alternatif akım sıçratması ihtimali göz önünde bulundurularak, ateşleme t2 süresinden 1 saniye
daha önce devreden çıkarılır.) Program açıklamalarında belirtilen süre kadar sonra ana yakıt valfi V2 devreye
girer. Eğer t2 süresi içinde ateşleme başarılı olamamış ise, hiçbir şekilde ana yakıt valfine yol verilmez ve
program rölesi AL çıkışı haricindeki tüm dışa çıkış sinyallerini keserek arıza konumuna geçer. Ana yakıt valfine yol
verildikten sonra alev sinyalinin belirtilen sınırın altına düşmesi durumunda, program rölesi 1 saniye içinde yakıt
valflerini kapatarak arıza konumuna geçer.
Program rölesinin çalışma anında 3 ve 4 no’lu terminallerdeki köprünün kaldırılması veya tercih edilen bağlantıya
göre gaz presöstatı kontakları yada 03P2 Modellerinde hava presöstatı kontaklarının herhangi bir nedenle açık
konuma gelmesi, alarm çıkışı dahil tüm çıkışların kapatılmasına neden olur.
*Ön test süresi
= 1.valf, kontrol rölesi tarafından enerjilenmediği halde herhangi bir nedenle alevin oluşması
durumunda, alev dedektörünün alev hatasını algılayıp, dedektör mantık devresine hata sinyalini bildireceği zaman
dilimidir.
**Ön süpürme süresi t1= Kontrol rölesine enerji verilmesinden ateşleme trafosunun devreye girmesine kadar
geçen süre
03P1-P2 Ardışıl program grafiği :
t1 : Ön süpürme
t2 : Arıza süresi
t3 : Ateşleme süresi
t4 : V1 – V2 Aralığı
A – B : Start pozisyonu
AL
: Harici Arıza lambası
B – B” : Alevin tespit edildiği zaman
FS
: Alev dedektörü
B”- C
M
: Hava Fanı ( 03P2 Modellerinde )
C – D : TC gözetiminde brülörün çalışması
P
: Hava presöstatı (03P2 Modellerinde )
D–E
: Ana gaz valfi devrede iken alev sinya-
TC
: Limit kontrol cihazı
linin kesilmiş olması durumundaki periyot
V1-V2 : Yakıt valfleri
: Her iki valfin sabitlendiği zaman
Z
www.eraltd.eu
: Ateşleme trafosu
4
03P1 – 03P2 Elektrik Montaj Şeması :
03 P1 – 03P2 Standart elektrik bağlantısı
A1
: Açma kapama şalteri
AL
: Harici arıza lambası
BR
: Brülör
EK
: Harici reset
FS1
: UV. Dedektör
FS2
: Iyonizasyon elektrodu
L
: 220 VAC. Besleme
M
: Hava fanı ( 03P2 )
N
: Nötr
P
: Hava presöstatı (03P2)
R1
: Sigorta
Z
: Ateşleme trafosu
03P1 – 03P2 Modelleri için alev dedektör bağlantısı :
03P1 – P2 Serilerinde alev dedektör girişi iki alternatiflidir. Aşağıdaki dedektör bağlantı şekilleri iyonizasyon ve
Ultraviyole dedektör ( ER-3B ) içindir. UV. Dedektör bağlantısında 11 Numaralı terminal
gövdesine şaselenmelidir.) 10 Numaralı terminal
+ ( Aynı zamanda brülör
– Olarak belirlenmiştir.
İyonizasyon elektrodu kullanıldığında, elektrottan gelen uç 10 Nolu terminale bağlanmalı, 11 Numaralı terminal brülör
gövdesine şaselenmelidir.,
Teknik bilgiler :
Besleme voltajı
: 220 VAC +10-15 %
Frekans
: 50 – 60 Hz.
Harcadığı güç
: 5VA Max.
Çalışabileceği sıcaklık
: 0 – 60 Derece
Kontak akımları
: 4 A 220 V. Cos=1
Sigorta
: 4 Amp.
Harici start akımı
: 5 mA. Max.
Dedektör voltajı
: ER-3B için 200 VAC.
Minimum Alev akımı
: 1 uA.
Bargraf gösterge
: 0 – 150
Emniyet Zamanı
:5“
Elektrot bağlantısı
UV. Dedektör bağlantısı
Kutu boyutları ve kesim ölçüleri
Ana valf kapatma zamanı : < 1”
Dedektör kablo uzunluğu : 30 metre Max.
Koruma sınıfı
: IP 54 ( Ön Panel )
Dedektör kablosu yalıtımı : 50 Mohm.
www.eraltd.eu
5
Alev algılama sistemi için pratik bilgiler :
Iyonizasyon elektrodu ile alev gözetimine uygun olmayan durumlar :
Endüstriyel yakma süreçlerinde bazen görüldüğü gibi, yanma odasında yüksek sıcaklıklar söz konusu ise ( 1000
derece den yüksek ) yüksek sıcaklıkların sonucu olarak parazit yapan iyonizasyon akımları nedeni ile alevin
sönmesi hemen algılanamaz. Bu nedenle bu tür ortamlarda UV.dedektör gözetimi önerilir.
Alevin brülör namlusuna yeterli temas etmediği brülörlerde, silikon karbürlü, refrakter namlulu brülörlerde
olduğu gibi , (bu durumda alev ile yanma namlusu arasındaki geçirgenlik yetersiz olur.) iyonizasyon elektrodu
kullanılmaz.
Karma yanmada iyonizasyon akımı maksimum değere ulaşırken, havanın yetersiz veya aşırı olması olumsuz
etkilere yol açar. Fazla hava elektrot yüzeyindeki elektronları hızlı sürükler, az hava ise yeterli iyon üremesine
engel olur.
İyonizasyon elektrodu ile alev gözetimi :
Gaz alevi topraklanmış brülör ile iyonizasyon elektrodu arasında bir rektifiye hattı oluşturur. Burada, alevin akım
doğrultucu etkisi ve elektrik iletkenliği ilkesi kullanılır.
İyonizasyon akımı için kullanılan alev dedektörü, yüksek evsaflı, ısıya dayanıklı birkaç milimetre kalınlığında
alüminyum oksitle kaplanmış çelik bir teldir. Dış kısmında izolasyon direnci 50 MΩ’dan fazla olan bir muhafaza
olmalıdır.
Alevin eşdeğer devre şeması
Iyonizasyon elektrodu çalışma prensibi
Refrakter başlıklı yakıcılar
için elektrotu uygulaması
Sembol açıklamaları :
A
: Amplifier
B
: Brülör
Fs : Alev elektrodu
Rs : Koruyucu direnç
Q
: Alternatif gerilim kaynağı
www.eraltd.eu
6
Iyonizasyon elektrodu çalışma prensibi
:
03P... Serisi brülör kontrol ünitesinin alev amplifikatöründen iyonizasyon elektrodu ile, alevin içine alternatif bir
gerilim uygulanır. Böylece iyonizasyon akımı elektrot ile brülör namlusu arasında akmaya başlar.Alev içine
uygulanan
200 Volt alternatif bir gerilim beslemesinden sonra yalnızca doğru akım geçtiğinde ( İyonizasyion
akımı için teknik veri kısmına bakınız.) 03P...’in alev amplifikatörü alevin doğrultucu etkisi ile çalıştığından,
belirtilen teknik değerler içersinde
(Bu değerler uluslararası yanma normlarını kapsamaktadır.) alev mantık
devresine “ Alev var !” veya “Alev yok!” sinyali verir. Bu durumda, brülör ile iyonizasyon elektrodu arasındaki
herhangi bir kısa devre anında, alev amplifikatörüne alternatif akım akacağından “Alev yok!” kabul edilir.
03P...Serisi alev akımını bir doğru akım mikro ampermetresi ile ölçebilirsiniz.
Ateşleme kıvılcımının etkisi :
* Dedektör elektrot, ateşleme elektrotlarından mümkün olduğu kadar
uzağa montaj edilmelidir.
* Tek elektrotlu ateşleme sisteminden kaynaklanan bir parazit oluşursa,
ateşleme trafosunun şebeke giriş uçlarının yerlerinin değiştirilme işlemi
işlemi genellikle işe yarar.
* Yakma havasının ateşleme kıvılcımını iyonizasyon elektroduna
03P1- P2 alev akımı ölçümü
yönlendirmekten kaçınılması gerekmektedir. Bilhassa namlu çapı küçük olan
brülörlerde ateşleme ve iyonizasyon elektrotları birbirlerine yakın mesafede oldukları için, alev ve hava tarafından
iyonizasyon elektroduna taşınan bir miktar yüksek gerilim, alevin algılanmasına mani olabilir.
Iyonizasyon elektrodunun uygulama alanları :
Dedektör elektrot, gaz brülörleri için uygundur fakat sıvı yakıt yakan brülörler (motorin,fuel-oil) için uygun
değildir.Mavi alevle yanan sıvı yakıt brülörleri için de uygun değildir. Sıvı yakıt alevlerinde elektrot yüzeyi kısa
süre içinde istenmeyen bir yağ tabakasıyla kaplanır, bu da iyonizasyon akımının geçmesini engeller.
Kimi zaman,endüstriyel yakma süreçlerinde de görüldüğü gibi, yanma odasında yüksek sıcaklıklar söz konusu ise
(1000°C ve üstü), parazit yapan iyonizasyon akımları nedeni ile alevin sönmesi hemen algılanamaz.Bu nedenle
bu ortamlarda UV. gözetimi önerilir. 03P... Serisi kontrol üniteleri her iki tip dedektör girişi içinde müsaittir.
ERA üretim yelpazesi içinde yer alan ultraviyole dedektörler bu iş için uygundur.
www.eraltd.eu
7
ENDÜSTRİYEL BRÜLÖRLER İÇİN
ALEV KONTROL ÜNİTESİ
03P
Uygulama :
03P ; Tek yada çift kademeli gaz veya sıvı yakıtla çalışan
yakıcılarda yarım, yada tam otomatik olarak yanma programı ve
alev denetimi için tasarlanmıştır. Şık görünümü ve sinyalizasyon
sisteminin ön panelde toplanması, onu diğer brülör rölelerinden
ayıran en büyük özelliğidir.
03P ; pano üstü montaj edilebilir.
48 x 96 mm. Ölçüsünde, montaj şekli
DIN 43700’ e uygundur.
Alevin varlığını iyonizasyon elektrodu veya ultraviyole dedektör
ile tespit edebilir.
03P’ de V1 çıkışı ( Sabit ) Pilot alev yada 1.Kademe valfi, V2
çıkışı ana valf olarak kullanılabilir.
Üsteki resimde görüldüğü gibi ön panelde bulunan 0 ile 150 mikro amper skalalı alev şiddetine entegre edilmiş
bargraf monitörü, program dışı yanma hatasını gösteren kırmızı renkli ışığı, ateşleme trafosunun devrede
olduğunu gösteren sarı renkli ışığı ve yanmanın normal olduğunu gösteren yeşil ikaz lambası mevcuttur.
03 P’nin yapısı
:
Dış gövdesi darbelere ve ısıya dayanıklı ABS plastikten yapılmıştır.
Kutu ön panelinde :
IP 54 Leksan renkli panel
Alev şiddetine entegre edilmiş bargraf monitör
Ateşleme, durdurma veya reset butonu
Hata, ateşleme, çalışma olarak üç ayrı renkte ikaz ışığı..
www.eraltd.eu
8
Çalışma Fonksiyonu
:
03P’ nin soketli bağlantı terminalinin 8 Nolu ucundan nötür,
10 Numaralı ucundan 220 VAC. Faz verildiğinde;
( veya 9 Nolu ucundan 110 Voltun nötürü, 10 Nolu ucundan 110 VAC faz verildiğinde ) Her hangi bir
nedenle program öncesi yanma veya dedektör hatası yoksa, elektrik bağlantı şekline göre tam otomatik yada
yarı otomatik olarak 03P çalışmaya hazır konumundadır.
Elektrik bağlantısı
Şekil : 2 ve 3
:
Tam otomatik çalışmalarda 7 Nolu terminale
Yarı otomatik çalışmalarda 7 Nolu
Bağlı buton normalde kapalı olmalıdır.
Terminale bağlı buton normalde açık olmalıdır
Şekil : 2 Tam otomatik çalışma
Şekil
Bağlantı sembolleri açıklama :
PA
: 3 Yarı otomatik çalış
03P Terminal numarası bağlantısı
Minimum hava presöstatı
1
Minimum gaz presöstatı
: UV. Fotosel – uç / Iyonızasyon elektrot
PG
bağlandığında brülör gövdesine şase ucu
XG
Max. Gaz presöstatı
2
: UV.Fotosel + uç / Iyonizasyon ucu
TX
Harici Reset butonu ( Normalde kapalı)
3
: Şekil 6 ya bakınız
V1
Birinci kademe veya Pilot valf
4
: I. Kademe valfi veya sabit Pilot valf
V2
İkinci kademe veya ana valf
5
: II. Kademe valfi veya ana valf
FS
Ultraviyole fotosel veya İyonizasyon elektrodu
6
: Ateşleme trafosu
BR
Brülör
7
: Harici ateşleme / Harici reset butonu
TC
Termostat veya limit kontrol cihazı
8
: 220 Volt Nötür ucu
9
: 110 Volt Nötür ucu
10
: 220 veya 110 Volt Faz girişi
www.eraltd.eu
9
Bağlantı şekillerinin açıklaması :
03P’ de Şekil 4 veya şekil 5 teki gibi bağlantı yapıldığında; ön panel üzerindeki ateşleme butonu devre dışı
kalacaktır. Çünkü ateşleme startını bağlantı şekillerinde gözüken TC (Termostat veya limit cihazı yapacaktır.)
Stop butonu ise her iki durumdada kullanılabilir pozisyondadır.
03P’ nin 3 numaralı terminali ( Solenoit valflerin çalışacağı voltaj...) direk besleme voltajından yapılabileceği gibi,
prosesin yapısına göre farklı bir voltajlada beslenebilir. 03P’de besleme gerilimi yukarıda bahsedildiği gibi 110
veya 220 VAC. oarak iki seçimlidir. Ancak 3 Nolu terminal girişi V1- V2’ nin besleme girişidir. Bu özelliğinden
ötürü 3 Nolu terminalden vereceğiniz gerilim kaç volt ise; V1 – V2 için bu voltaj çıkacaktır.
Şekil : 6’ ya bakınız.
Şekil
4 : Tam otomatik 110 VAC. bağlantı
( Bu şemaya göre valfler 110 VAC
Gerilim ile çalışır.)
Şekil
5 : Tam otomatik 2200 VAC. bağlantı
( Bu şemaya göre valfler 220 VAC
Gerilim ile çalışır.)
Start butonu : 03P Alev kontrol ünitesi şekil 3 teki gibi yarı otomatik bağlantılı ise, sistem her
stop ettiğinde ateşleme için start butonuna basılması gereklidir. Yanma bilgisi gelene kadar
buton basılı kalmalıdır. Buton basılı bile olsa bu süre 5 Saniye ile sınırlıdır. 5 Saniye içerisinde
yanma bilgisi gelmemiş ise valfler ve ateşleme devre dışı kalır, tekrar ateşleme için parmağınızı butondan çekip
tekrar basmalısınız.
Şekil 2 de olduğu gibi tam otomatik bir bağlantı yapılmışsa sistem arızaya geçtiğinde start butonuna basılarak
Kilitlenme kaldırılır.
Stop butonu : 03P Modellerinde stop butonu tam otomatik / yarım otomatik olmak üzere
her iki pozisyonda çalışabilir . Sistem çalışırken stop butonu olarak kullanılabilir.
www.eraltd.eu
10
03P’ de dedektör girişi iki alternatiflidir. Şekil 7’de İyonizasyon ve Ultraviyole dedektör ( ER-3B ) ile bağlantı
şeması görülmektedir. UV. Dedektör bağlantısında 1 Numaralı terminal
2 Numaralı terminal
+ ( Aynı zamanda şaselenmelidir.)
– Olarak belirlenmiştir.
İyonizasyon elektrodu kullanıldığında, elektrottan gelen uç 2 Nolu terminale bağlanmalı, 1 Numaralı terminal
brülör gövdesine şaselenmelidir.,
Şekil : 7
Dedektör bağlantısı
Şekil : 6
3 Nolu terminalin farklı beslenmesi
Teknik bilgiler :
Besleme voltajı
: 110 / 220 VAC
Frekans
: 50 – 60 Hz.
Harcadığı güç
: 5VA Max.
Çalışabileceği sıcaklık
: 0 – 60 Derece
Kontak akımları
: 2 Amp.220 Volt
Harici start akımı
: 5 mA. Max.
Dedektör voltajı
: UV.ER-3B için300 VAC.
Minimum Alev akımı
: 1 uA.
Max.Alev akımı ( Limitli )
: 3 mA.
Bargraf gösterge
: 0 – 150 uA.
Ateşleme zamanı
:5“
Ana valf kapatma zamanı
: < 1”
Arızaya geçme süresi
: 5 Saniye
Dedektör kablo uzunluğu
: 30 metre Max.
Koruma sınıfı
: IP 54 ( Ön Panel )
Dedektör kablosu yalıtımı
: 50 Mohm.
Şekil : 8
www.eraltd.eu
Pano için kesme ve dış kutu ölçüleri
11
Download

03P1-03P2 - eraltd.eu