INTERNET İŞLEMLERİ
ÖZET KONU
6.1. E-P
POSTA İŞLE
EMLERİ
”e-maail”, dilimizdde “elektronnik posta ” ya
y da “e-possta” olarak
ifade edilmektediir. E-posta en temel şekliyle ressimli yada
resimssiz mesajlarrın internett aracılığıyla hızlı ve masrafsız
iletilm
mesidir. E-poosta işlemlerrinin yapılabilmesi için hazırlanmış
h
pek çokk özel yazıılım bulunm
maktadır. Bunlar içerissinde XP’niin standart
program
mları arasında yer alan Outlook Exxpress sıkçaa kullanılır. Kullanımı
oldukça basittir.
E-posta’nın avantajları ve dezavaantajları neleerdir?
Avantajlları
 Sayffalarca yazıllmış bir mekktubun dünyyanın öbür ucuna
u
saniyyeler içinde
ulaşm
ması ve daaha aynı daakika dolmaddan buna bir
b cevap gelmesi hız
açısıından büyük bir avantajddır.
 Gönnderilen bir elektronik
e
poostanın büyükklüğü ve istik
kameti ne ollursa olsun,
cebinnizden çıkaacak ücret, internet bağlantısı
b
iççin ödediğiiniz ücreti
değiiiştirmemekteedir.
 Gönnderilen mesaajda Excel saayfası, Wordd belgesi, ses dosyası veya video
klip gibi herhanggi bir dosya eklemek
e
müm
mkündür.
Dezaavantajları
 En temel
t
dezavaantajı ise; göönderilen e-ppostaların gizlilik sorunuudur. Fakat
e-poostaların gizzlilik sorunuunu ortadan kaldırabilm
mek için mesajlarınızı
m
sadeece alıcının okuyabileceeği özel bir kodla şifreleyen özel programlar
kullaanılabilir. “P
PGP Securiity”, bu tip yazılımlaraa verilebileccek en iyi
örneeklerden birissidir.
E-maail adresi alıırken dikkat edilecek hussuslar:
 E-m
mail adresi alıırken türkçe karakter
k
kulllanılmaz (ş,ğ
ğ,ü,ö,ç,ı gibi)).
 E-m
mail adresi alıırken boşluk,, karakter ve büyük harf kullanılmaz.
k
 E-poosta adresi ikki kısımdan oluşur
o
(örnekk: haberlerim
[email protected]
mail.com.tr)
birinnci kısım kulllanıcı adını ikinci kısım internet adreesini gösterirr. Kullanıcı
adı ile
i internet addresi arasınaa @ karakterri yerleştirilirr.
 İnterrnet adresi e--maili aldığım
mız sitenin adıdır.
a
Ücretsizz e-posta siteeleri;
Aşağıdakki listede, üccretsiz elektroonik posta kuutusu sunan çok sayıda siteden
s
bazılarınnın ismleri buulunmaktadırr.
 www.hotmai
w
il.com
 www.gmail.
w
com
 www.yahoo.
w
.com
.com
 www.mynet
w
 www.e-kolay
w
y.com
 www.supero
w
online.com
HOTMAİ
AİL ÜZERİNDE
EN ÜCRETSİZ
İZ E-MAİL AL
LMAK
İnternet Explorer çalıştırılarak
ç
adres satırrına www.hotmail.com yazılır ve
b
soonra aşağıdakki sayfa açılıır.
enter’a basılsıktan
Açılan yukarıdaki sayfada Şimdi Kaydolun linkine tıklanır. Bu işlem sonucunda
aşağıdaki sayfa açılacaktır. Gerekli bilgiler girilir ve Kabul Ediyorum butonu
tıklanır.
Kabul ediyorum butonuna tıklatınca üyeliğiniz onaylanıp elektronik posta
kutunuz açılacaktır. Aşağıdaki e-posta kutusu içeriği görüntülenmektedir.
Yeni Oturum Açmak
E-posta adresiniz var ve bu e-posta adresine ait posta kutunuzu açmak
istiyorsanız sırasıyla;

İnternet Explorer penceresinde adres satırına www.hotmail.com yazılır, açılan
pencerede

Windows Live ID kutucuğuna alınan e mail adresi, parola kutucuğuna da alınan
parola
yazılır.
Ardından
Oturumu
Aç
seçeneği
tıklanır.
Gelen E-mailleri İncelemek
E-posta kutunuzu açtıktan sonra gelen kutusu tıklatılırsa gelen e-mailler listesi
görüntülenecektir. Gelen e-mailler penceresinde e-mailin kimden geldiği,
konusu ve tarihi bilgileri görüntülenmektedir.
Birden çok maili seçme ya da silme
Posta kutusunda yer alan gönderen kişinin kutucuğa onay işareti bırakılınca
mail seçilir. Birden çok maili seçmek için diğer kutucuklara da onay işareti
bırakılır. Sil butonu tıklatılırsa eğer seçili olan mailler silinmişler klasörüne
taşınacaktır. Taşı butonuna tıklatılırsa eğer mailler istenilen klasörlere
taşınacaktır.
Gelen E-mili okumak
Gelen e-mailinizi okumak için: E-maili gönderen kişinin üzerine ya da e-mailin
konusu üzerine tıklatmanız gerekmektedir. Bu işlem sonucunda e-mailiniz
açılacaktır.
Aşağıda
gelen
görüntülenmektedir.
e-maillerden
birinin
açılan
bir
e-mailin
içeriği
Buton bilgileri
E-posta kutunuzda bir maili açtığınızda açılan pencerede yer alan önemli buton
bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Hotmail Üzerinden E-mail Göndermek
Hotmail üzerinden e-mail gönderme adımları sırasıyla aşağıdaki gibidir.

E-mail göndermek için posta kutusu penceresi üzerinde yer alan Yeni
butonu tıklanır.

Açılan pencerede; öncelikle Kime kısmına göndereceğimiz alıcının
adresi yazılır. E-mailinizin diğer alıcılar tarafından görülmesi istenmiyorsa gizli
satırına yazılır. E-maili birden çok kişiye göndermek için Gizli butonuna
tıklatılır. Kişi listenizde kayıtlı kişiler listelenecektir. Gönderilecek kişiler bu
listeden seçilir.

Konu kısmına e-mailin konusu belirlenir.

E-mail alanına mail yazılır.

E-maile bir ekleme yapılacaksa Ekle seçenek kutusu üzerinden gereken
işlemler yapılır.

Son olarak ta Gönder butonu ile e-mailin gönderilmesi sağlanır.
E-maile dosya eklemek
Hotmail üzerinden gönderilecek e-maillere herhangi bir dosya eklentisi
yapılacaksa sırasıyla aşağıdaki adımlar izlenir.

E-mail göndermek için posta kutusu penceresi üzerinde yer alan Yeni
butonu tıklanır.

Açılan pencerede; öncelikle Kime kısmına göndereceğimiz alıcının adresi
yazılır.

Konu kısmına e-mailin konusu belirlenir.

E-maile bir dosya eklemek için Ekle seçenek kutusu üzerinden Dosya
seçeneği tıklatılır.

Açılan pencereden yüklenecek dosya seçilir. Aç butonu tıklanır.

Dosya e-mailinize ek olarak yerleşecektir.

E-mail alanına mail yazılır.

Son olarak da Gönder butonu ile e-mailin gönderilmesi sağlanır.
Mailinize birden çok dosya eki eklemek
Birden çok dosya gönderme işlemleri yukarıdaki gibi ayrı ayrı bütün dosyalar
için yapılır.
Eklenecek dosya sayısı birden çok olunca bütün dosyaları bir seferde
göndermek için;
o
Öncelikle bu dosyaları bir klasöre yerleştirip, bu klasör winrar ile
sıkıştırılır.
o
E-posta penceresindeki Ekle butonu Dosya seçeneğinden winrar ile
sıkıştırılmış olan klasör seçilir.
o
Böylelikle dosyalarınız tek bir seferde e-mailinize eklenecektir.
o
Son olarak da Gönder butonu ile e-mailin gönderilmesi sağlanır.
Dosya eki içeren E-maili okumak

Gelen kutusundan ek içeren bir mail
üzerinde tıklatılınca;mail
görüntülenecektir. Maildeki dosya eki üzerinde tıklatılır.

Kısa bir süre sonra ekrana gelen pencerede yer alan:
Aç seçeneği dosyanın açılmasını ve görüntülenmesini sağlar.
Kaydet seçeneği dosyayı bilgisayarınızda ya da istenilen bir manyetik kayıt
ortamında kaydetmeyi sağlar.
İptal seçeneği ise dosya yükleme penceresini kapatır.
Kişi Listesi İşlemleri
Kişi listesi oluşturmak
E-posta adresinizdeki kişi listeleri oluşturarak e-mail gönderirken e-maili
göndereceğiniz kişinin e-mail adresini kişi listesinden almayı sağlayabilirsiniz.
Kişi listesi oluşturmak için; e-posta kutunuzun sol alt köşesinde, kişi listesi linki
tıklanır. Ekrana gelen pencereden kişi listesine kişi eklemek için pencerenin üst
kısmındaki Yeni tıklatılır.
Kişi adı, soyadı Live Id kutucuklarına ilgili bilgiler girildikten sonra Kaydet
butonu tıklanır. Kişi kaydı tüm kişiler listesine eklenecektir.
Kişi listelerinizi kategorileştirmek
Kişi listeleriniz kişi kaydınız çok fazla oluşmuşsa; oluşan fazla kayıtları
kategorileştirerek oluşan karmaşıklığın önüne geçebilirsiniz.
Kişi listelerinizde aile, iş arkadaşları, kurs arkadaşları gibi kategoriler
oluşturabilirsiniz.
Kişi listelerinizi kategorileştirebilmek için işlem sırası şu şekildedir.
E-posta kutusunu yeni açtığınızı varsayarak, Kişi listesi tıklatılır. Kategorileri
yönet tıklanır. Yeni kategori oluşturmak için yeni butonu tıklanır.
Aşağıdaki pencerede Ad kutucuğuna kategori adı yazılır. Kategoriye
ekleyeceğimiz kişileri seçerek kategoriye üye yapılır. Kaydet butonu tıklanır.
Kategori oluşturmanın önemli avantajı mail gönderirken kime satırına kategori
adını yazmanız kategori içerisindeki kayıtlı tüm alıcılara mailin gitmesini
sağlayacaktır. Özellikle toplu maillerde; kutlama, bayram mesajı, yeni yıl
mesajı gönderirken bu işlem sizlere hız kazandıracaktır.
Mailleriniz için klasör oluşturmak
E-posta kutusunda gelen maillerinizin sayısı çok fazla olunca mailleriniz için
özel klasör oluşturabilirsiniz. Bu durum aradığınız maillerinize kolayca
ulaşmanıza da olanak sağlayacaktır. Mailleriniz için klasör oluşturma adımları
şu şekildedir.

Öncelikle posta kutunuzun sol alt köşesinde klasörleri yönet tıklatılır.
Açılan pencerede Yeni linki tıklatılır.

Klasör adı kutucuğuna kalsör için bir isim yazılır.

Kaydet butonu tıklatılır.

Pencerenin solunda belirtilen isimde bir klasör oluşacaktır.
Gelen kutusunaki mailleri özel bir klasöre taşımak
Gelen kutusu açıkken taşınacak mailler seçilir. Taşı linkine tıklatılır.
Seçeneklerden ilgili klasör seçilir. Mailler seçildikten sonra istenilen klasöre
taşınabilir.
Elektronik
posta
kutunuz
için
özel
ayarlar
Kişisel e-posta imzası oluşturmak

Posta kutunuzun sağ köşesinde yer alan saçanaklar linki tıklatılır. Diğer
seçenekler seçilir.

Posta alıcınızı özelleştirin bölümünden kişisel e-posta imzası linkine
tıklatılır. Açılan pencerede;

Gönderdiğiniz her e-posta iletisinin altına eklenecek bir metin girilir.
İlgili penceredeki bilgilendirme çubuğu ile metne biçim verilir.

Daha özel bir imza eklemek istenilirse Word programı çalıştırılır. Metin
burada özelleştirilip kopyalanırsa kişisel imza alanına yapıştırılabilir.

Son olarak da Kaydet butonuna tıklatılır.
Posta kutunuzu Tema ile özelleştirmek
Tema seçimi yaparak e-posta sahnenizin daha görsel olmasını sağlayabilirsiniz.
Bu işlem için öncelikle posta kutunuzun sağ köşesinde yer alan seçenekler linki
tıklatılır. Diğer temalar seçilir. Aşağıdaki pencere açılacaktır. Standart temaların
bulunduğu bölümden istenilen bir tema seçilir. Seçilen tema Windows Live
aracılığı ile kişisel sayfalarınızda görünecektir. Pencerenin alt köşesinde yer
alan kaydet butonuna tıklanır.
Hesabınızın parolasını değiştirmek
Hesabınıza ait Parolanızı değiştirmek için ;

Posta kutunuzun sağ Köşesinde yer alan Seçenekler linki tılatılır.Diğer
seçenekler seçilir.

Hesabınızı yönetin Bölümünden ; kişisel bilgilerinizi Görüntüleyen ve
düzenleyen
Linki tıklatılır.

Parola bölümünden Değiştir tıklatılır.

Eski parola kutusuna: eski Parolanız yazılır.

Yeni parola kutusuna:yeni Parola yazılır.

Alt satırda tekrar yazılır.

Kaydet butonu tıklatılarakİşlem tamamlanır.
Hesabın dil ayarlarını değiştirmek
E-posta hesabınızı açtınız farklı bir dilde açıldıysa tekrar Türkçe dili seçmek
isterseniz yada Türkçe dil kullanıyorsunuz İngilizce dik ayarı yapılandırmak
isterseniz. İşlem basamakları şu şekildedir.

Posta kutunuzun sağ köşesinde yer alan Seçenekler linki tıklatılır. Diğer
Seçenekler seçilir.

Postanızı özelleştirin bölümünden ; Dil seçin linkine tıklatılır.

Diller listesi açılacaktır.

Hangi dil ile postanızı özelleştirecekseniz dil seçimi yapılır.

Pencerenin hemen al bölümünde yer alan kaydet tıklatılarak işlem
onaylanır.
GMAİL ÜZERİNDEN ÜCRETSİZ E-POSTAALMAK
Gmail e-posta edinmek için tercih edebileceğimiz avantajları olan verimli ve
kullanışlı kullanımı kolay bir web sitesidir. Gmail üzerinden ücretsiz e mail
almak için sırasıyla şu işlemler yapılır.
1.
İnternet Explorer çalıştırılarak adres satırına www.gmail.com yazılır ve
enter’a basılır. Aşağıdaki sayfa açılır.
2.
Yeni hesap oluşturacağımız için Hesap oluştur butonu tıklatılır.
3.
Ekrana gelen Gmail Üyelik Formu penceresinden ilgili kısımlar
doldurulur.
4.
Form doldurulunca kabul ediyorum hesabımı oluşturun butonuna
tıklatılır. Kullanıcı Adı ve kullanıcı şifresi onaylanırsa Gmail’e başarıyla
kaydoldunuz demektir. Ekrana aşağıdaki pencere gelecektir.
Hesabımı göster seçilince aşağıdaki pencere açılacaktır. Kullanıcı Adı ve şifre
aşağıdaki gibi girilir.
Giriş Yap butonu tıklatılır. Hesabınıza ait Gelen kutusu görüntülenecektir.
Gelen e-postaları incelemek
Gelen e-maillerin bulunduğu alan aşağıda görüntülenmektedir.
E-mailin konusunun yanında dosya eki simgesi varsa bu e-mail dosya eki
içeriyor demektir. E-mailin konusunun FW yada İlt: ifadeleri varsa bu e-mail
iletilen e-maildir. E-mailin konusunun yanında RE ifadesi varsa bu e-mail
yanıtlanan e-maildir. Posta kutusunda yer alan gönderen kişinin yanındaki
kutucuğa onay işareti bırakılınca mail seçilir.
Birden çok mail seçmek için diğer kutucuklara da onay işareti bırakılır. Seçili
olan maillerin silmek istediğinizde Sil butonu tıklatılır. Seçili olan maillerin
farklı bir klasöre taşımak için Şuraya Taşı butonuna tıklatılır mailler istenilen
klasöre taşınacaktır.
Gelen e-mail’i yönlendirmek
Gmail’de gelen mailleriniz içerinde beğendiğiniz bir maili arkadaşlarınızla
paylaşmak istediğinizde yönlendirme özelliğini kullanabilirsiniz mailinizi
yönlendirmek için ;
Gelen mail konusu ya da maili gönderen kişi üzerinde tıklatılır. Mail açıldıktan
sonra pencerenin hemen alt bölümünde yer alan Yönlendirme linki tıklatılır.
Kime satırına mailin kimlere gönderileceğini yazılır ve Gönder butonu tıklatılır.
Gelen e-mail’i yanıtlamak
Gmail’de gelen e-maile yanıt vermek istediğinizde e-maili gönderen kişinin
üzerinde tıklatılır. Mail açıldıktan sonra pencerenin hemen alt bölümünde yer
alan Y anıtla linki tıklatılır. Mail alanına maile yazılacak yanıt yazılır ve Gönder
botonu tıklatılarak mail ilgili kişiye gönderilir.
Gelen E-postaları Okumak
Gelen e-mailinizi okumak için;
Aşağıda gelen e-maillerden açılan bir e-mailin içeriği görüntülenmektedir.
Dosya eki içeren mail’e görüntülemek
Gelen e-postanız dosya eki içeriyorsa açmak için ;

Dosya eki tıklatılır. Uyarı ekranı gelecektir. Aç, Kaydet ve İptal
seçenekleri içerir.

Bu seçeneklerden Aç seçeneği ilgili eki açmanızı sağlar. Kaydet seçeneği
ek dosyayı PC’ nizde istenilen bir manyetik kayıt ortamına kaydetmenizi sağlar.
İptal seçeneği dosya yükleme penceresini kapatır.
Gmail ile Posta oluşturup göndermek

E-mail penceresinde Posta Oluştur butonuna tıklanır. Aşağıdaki gibi
ekrana gelen pencerede;

Öncelikle E mailin kime gönderileceği Kime ,CC, ya da BCC alanlarına
yazılır.

Konu alanına e mailin konusu belirlenir.

Dosya eklenecekse dosya ekle butonu tıklatılır.

Mesaj alanında iletilmek istenilen mesaj yazılır.

E-maili göndermek için; Gönder butonu tıklatılır.
E-mail’e dosya veya Resim eklemek

Gönderilecek maile bir dosya eklentisi yapılacaksa Posta oluştur
penceresinden Dosya ekle linki tıklanır.

Açılan pencerede ilgili klasörden yüklenecek dosya seçilir. Aç butonu
tıklatılır. Dosya postaya eklenecektir.

Gönderilecek e-mailde mesaj mail alanına yazıldıktan sonra Gönder
tuşuna basılır.

Ve e-mailin gönderildiğini dair ekrana iletiniz gönderildi mesajı gelir.
E-postanızı Temalar ile özelleştirme
Gmail’de Pencerenin hemen üst kısmında yer alan Ayarlar linki tıklatılır.
Temalar sekmesi seçilir. Temaların bulunduğu bir liste açılacaktır. İstenilen bir
tema seçilir. Aşağıda temalar sekmesi ve seçenekleri görüntülenmektedir.
Temalar seçeneklerindeki “deniz mavisi”adlı tema seçimi ile posta kutunuz
aşağıdaki gibi özelleşecektir.
6.2 İnternet İle Bazı Temel İşlemler
Arama Motorları İle Bilgi Arama
Arama motoru, internet üzerinde arama yapabileceğimiz ve belli bir adres yardımıyla
ulaşılabilen özel siteler olarak tanımlanır. Bu sitelerin başlıca görevi ,başka siteleri
araştırmaktır. İnternetteki her sitenin kendine özgü bir adresi bulunur(URL). Arama
motorları ,bütün adresleri tarayarak içeriklerini arşivlerler. Bu arşivler sayesinde, arama
motorları üzerinde bir şey aramanız gerektiğinde aradığınız şey, özel bir süzgeçten
geçirilir ve sonuçlar size ulaştırılır. En yaygın olarak kullanılan motorları arasında
Google, Yahoo, Altavista, Arabul arama motorları gelir.
BAZI ARAMA MOTORLARI
YERLİ
YABANCI
www.arabul.com
www.google.com
www.aranan.com
www.yahoo.com
www.arama.com
www.cnet.com
www.netbul.com
www.info.com
www.superonline.com
www.excite.com
www.turkvista.com
www.fast.com
www.turknet.com
www.euro.com
www.turkport.com
www.hotbot.com
www.nerede.com
www.nerdesin.com
www.w6.com
www.altavista.com
Bilgi Tarama
Google arama motorunda örnek bir arama yapalım aramanın konusu
“Üniversiteler” olsun
Google arama motoruna ait pencere
T.C.Kimlik No Sorgulama
T.C.Kimlik No bilgisini edinmek için sırasıyla şu adımlar izlenir.

Öncelikli İnternet Explorer çalıştırılır. Adres satırına www.google.com.tr
yazılır.

Açılan google ana ekranında arama satırına TC yazılır.

Google arama satırı arama işlemini kolaylaştırmak için tanımlamalar
listesi sunacaktır.
Seçeneklerden Tc Kimlik No Sorgula seçilir.

Entera basılır. Sonuçlar üzerinden istenilen link tıklatılır. İlgili web sitesi
açılacaktır.

Aşağıdaki pencerede T.C.Kimlik No Sorgulama linki tıklatılır.
Emeklilik Süresini Hesaplama

Google arama motoruna ait pencere görüntüleniyorken arama satırına
ne zaman emekli olabilirim yazılır.

Sonuclar üzerinden istenilen link tıklanır. İlgili web sitesi açılacaktır.

İlgili alanlar doldurulur hesapla butonuna basılır.
Hastane’den Online Randevu Alma

Kimlik bilgileri alanına ilgili veriler girilir. Tamam butonuna tıklanır.

Açılan pencerede gerekli seçimler yapılır. Tekrar tamama basılır.

Poliklinik Bilgileri seçilir daha sonra arama butonuna tıklanır.
Download

ınternet işlemleri özet konu