09/03/2015 16:04
BORSA İSTANBUL
KIYMETLİ MADENLER PİYASASI
DÖNEMLİK BÜLTENİ
06.03.2015 - 09.03.2015
BÜLTEN NO :
797
Önceki Kapanış
Bugünkü Kapanış
Değişim (%)
BIST Altın Endeksi
2.717,87
2.687,97
-1,10
BIST Kıymetli Maden Endeksi
2.702,11
2.652,67
-1,83
ALTIN
Kıymetli Maden
Önceki
Kapanış
En Düşük
En Yüksek
Kapanış
Ağırlıklı
Ortalama
İşlem Hacmi
İşlem Miktarı
TRY/KG
99.100,0
97.550,0
99.500,0
97.750,0
98.514,2
2.275.072,86
23,09384
6
USD/ONS
1.182,00
1.169,00
1.178,00
1.169,00
1.173,46
52.798.809,02
1.399,47952
72
EUR/ONS
1.081,00
1.422,57336
78
(03/03/2015)
GÜMÜŞ
GENEL TOPLAM
TRY/KG
1.353,00
1.348,00
1.348,00
1.348,00
1.348,00
1.887.200,00
1.400,00000
1
USD/ONS
16,08
15,00
15,97
15,97
15,20
2.445.950,89
5.006,74886
4
EUR/ONS
14,00
6.406,74886
5
0,00000
0
0,00000
0
(20/10/2014)
GENEL TOPLAM
PALADYUM
İşlem Sayısı
TRY/KG
USD/ONS
806,00
(27/02/2015)
EUR/ONS
GENEL TOPLAM
PLATIN
TRY/KG
USD/ONS
1.175,00
(27/02/2015)
EUR/ONS
GENEL TOPLAM
Valörlere Göre ALTIN Ağırlıklı Ortalama Fiyatları
T+0
TRY/KG
USD/ONS
T+1
T+3
T+4
1.173,51
1.173,60
1.173,70
98.514,27
1.173,42
Günlük Miktar Sıralaması
ALTIN
GÜMÜŞ
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ A.Ş.
ATASAY DÖVIZ VE KIY. MADENLER TİCARET A.Ş
HAS KIYMETLİ MADENLER TİC.A.Ş.
UĞURAS KIYMETLI MAD SANAYI VE DIŞ TIC.AŞ
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
ONS KIYMETLI MADENLER TICARETI A.Ş.
EHG DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
NADİR DÖVİZ VE KIYMETLİ MAD.TİC.AŞ
Duyurular
09/03/2015 tarihinde Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında 1.249,80 karatlık bir adet işlem görmüş doğal safir
işlemi gerçekleşmiş olup, bu işlemin toplam tutarı 8.003,98 Amerikan Doları' dır.
09/03/2015 tarihinde Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında 1.962,93 karatlık bir adet safir işlemi gerçekleşmiş
olup, bu işlemin toplam tutarı 467.200,74 Amerikan Doları' dır.
www.borsaistanbul.com
[email protected]
Piyasa verilerine tescil işlemleri dahil değildir.
(212)2926600
(212)2926618
09/03/2015 16:04
BORSA İSTANBUL
KIYMETLİ MADENLER PİYASASI
BÜLTEN NO :
99.200,0
1.196,00
1.081,00
87.200,0
1.225,00
TRY/KG
USD/ON
EUR/ON
1.353,00
16,31
TRY/KG
USD/ON
EUR/ON
1.320,00
16,08
14,00
Standart Dışı
Cevher
TRY/KG
USD/ON
EUR/ON
99.100,0
1.182,00
1.293,60
Standart
Standart Dışı
TRY/KG
USD/ON
EUR/ON
Önceki
Kapanış
TRY/KG
USD/ON
EUR/ON
Cevher
GÜMÜŞ
ALTIN
Standart
Kıymetli Maden
TRY/KG
USD/ON
EUR/ON
Bu sayfadaki işlem verileri genel toplama dahildir.
797
1.260,00
17,00
En Düşük
97.550,0
1.169,00
97.750,0
1.173,00
1.348,00
15,00
15,94
En Yüksek
99.500,0
1.178,00
97.750,0
1.174,00
1.348,00
15,97
15,94
Kapanış
97.750,0
1.169,00
97.750,0
1.173,00
1.348,00
15,97
15,94
Ağırlıklı
Ortalama
İşlem Hacmi
98.678,9
1.173,40
19,00000
1.234,22890
5
70
1.253,22890
4,09384
165,25062
75
1
2
169,34446
3
TOPLAM
1.887.200,00
2.442.492,21
0,00000
1.400,00000
5.000,00000
0
1
3
TOPLAM
(27/02/2015)
15,94
3.458,68
(20/10/2014)
TOPLAM
(25/09/2014)
(13/02/2015)
6.400,00000
4
6,74886
1
6,74886
1
0,00000
0
0,00000
0
TOPLAM
0,00000
0
TOPLAM
0,00000
0
0,00000
0
TOPLAM
0,00000
0
TOPLAM
0,00000
0
1.348,00
15,19
Standart
808,00
(09/10/2014)
Standart Dışı
Standart
Cevher
PALADYUM
TOPLAM
TRY/KG
USD/ON
EUR/ON
806,00
(27/02/2015)
TRY/KG
USD/ON
EUR/ON
TRY/KG
USD/ON
EUR/ON
1.286,60
(09/10/2014)
Cevher
Standart Dışı
TOPLAM
PLATIN
İşlem Sayısı
1.874.900,00
46.562.212,56
(04/12/2012)
TOPLAM
97.750,0
400.172,86
1.173,85
6.236.596,46
(03/03/2015)
TOPLAM
(25/09/2014)
(13/02/2015)
TOPLAM
TRY/KG
USD/ON
EUR/ON
İşlem Miktarı
TRY/KG
USD/ON
EUR/ON
1.175,00
(27/02/2015)
TRY/KG
USD/ON
EUR/ON
www.borsaistanbul.com
[email protected]
Piyasa verilerine tescil işlemleri dahil değildir.
(212)2926600
(212)2926618
Download

Günlük Bülten - Borsa İstanbul