T.C.
ELMADAĞ KAYMAKAMLIĞI
HASANOĞLAN İMAM HATİP ORTAOKULU
08.12.2014 tarihinden itibaren geçerlidir.
Gün
P
a
z
a
r
t
e
s
i
1
2
3
4
5
C.AFŞİN
S.UZUN
7-A/ARP
6-A/SOS
7-B/TRK7
7-C/ARP
7-D/ARP
7-D/SAR
6
7
6-A/SOS
7-C/SOS
7-D/TRK7
7-C/SOS
6-C/TRK
7-B/SOS
7-A/TRK7
7-B/SOS
7-D/SOS
8
7-A/TRK7
7-D/SOS
9
İ.GÖÇEN
G.ERKUŞ
E.YAZAR KOÇYİĞİTF.BASKIN
6-B/BİL
5-A/FEN
5-A/FEN
5-B/BİL
5-B/FEN
5-A/BİL
5-B/FEN
6-C/BİL
G.CAN
M.ALPSOY
6-B/ARP
7-C/TEK
7-B/HZH
5-B/SAR
6-A/KRN
6-C/ARP
6-B/BED
M.ÖZÇELİK
7-A/TEK
7-A/SFE
6-B/DİN
6-C/DİN
7-A/KRN
7-C/DİN
6-A/DİN
10
11
12
Gün
1
2
3
S
a
l
ı
E.DOĞRU
Öğretmenler Bazında Toplu Program
4
5
E.DOĞRU
C.AFŞİN
7-B/ARP
S.UZUN
İ.GÖÇEN
G.ERKUŞ
E.YAZAR KOÇYİĞİTF.BASKIN
G.CAN
7-C/TRK7
6-A/FEN
7-A/MAT
5-A/MAT
7-B/KRN
7-C/TRK7
7-D/TRK7
7-B/SAR
7-D/TRK7
6-B/FEN
7-A/TRK7
6-C/FEN
7-A/TRK7
6
7
6-A/FEN
8
6-B/FEN
6-C/FEN
7-A/MAT
7-C/MAT
7-C/MAT
7-B/MAT
5-A/MAT
5-B/MAT
M.ÖZÇELİK
5-A/SAR
6-A/BİL
6-A/MAT
M.ALPSOY
6-B/KRN
5-B/MAT
7-B/MAT
7-B/HZH
5-A/BİL
5-A/KRN
6-B/ARP
5-B/BED
6-B/SFE
G.CAN
M.ALPSOY
9
10
11
12
Gün
1
Ç
a
r
ş
a
m
b
a
2
3
4
5
S.UZUN
7-A/SAR
5-B/SOS
6-C/TRK
7-C/SAR
7-D/ARP
5-B/SOS
6-B/SOS
6-B/SOS
7-A/SOS
6-C/TRK
7-B/TRK7
7-B/TRK7
7-A/SOS
7
İ.GÖÇEN
6-A/FEN
5-A/FEN
G.ERKUŞ
E.YAZAR KOÇYİĞİTF.BASKIN
6-A/MAT
6-B/MAT
6-A/MAT
5-B/FEN
7-C/MAT
6-B/FEN
7-D/MAT
6-C/FEN
7-B/SOS
8
7-C/MAT
6-B/MAT
7-B/KRN
5-A/ARP
6-C/MAT
6-A/SAR
6-C/MAT
6-A/KRN
7-D/TEK
7-B/TEK
7-A/BED
7-A/TEK
6-A/ARP
5-A/SFE
5-B/SFE
M.ÖZÇELİK
6-C/BED
9
10
11
12
1
2
E.DOĞRU
7-C/ARP
C.AFŞİN
6-C/SOS
3
6-A/SOS
5
5-A/SOS
4
6-B/SOS
6
5-A/SOS
7
7-C/SOS
8
S.UZUN
İ.GÖÇEN
G.ERKUŞ
E.YAZAR KOÇYİĞİTF.BASKIN
G.CAN
M.ALPSOY
6-C/TRK
7-C/MAT
5-B/MAT
5-A/ARP
7-D/TEK
7-D/TRK7
7-B/MAT
7-C/TRK7
7-B/MAT
7-D/TRK7
7-A/MAT
7-A/TRK7
7-D/MAT
7-D/MAT
5-B/MAT
6-C/MAT
5-A/KRN
5-A/MAT
6-B/MAT
6-B/MAT
6-A/ARP
6-C/SAR
6-C/BİL
5-B/BİL
7-B/TEK
M.ÖZÇELİK
5-B/ARP
6-C/SFE
6-C/ARP
5-A/BED
7-A/DİN
M.ALPSOY
M.ÖZÇELİK
6-A/SFE
9
10
11
12
Gün
1
2
3
C
u
m
a
C.AFŞİN
7-A/ARP
6
Gün
P
e
r
ş
e
m
b
e
E.DOĞRU
4
5
6
7
8
9
10
11
12
E.DOĞRU
7-B/ARP
C.AFŞİN
S.UZUN
5-B/SOS
7-C/TRK7
5-A/SOS
7-D/SOS
6-C/SOS
6-C/SOS
7-A/SOS
7-C/TRK7
İ.GÖÇEN
6-C/TRK
6-B/FEN
7-B/TRK7
5-A/FEN
6-C/TRK
7-B/TRK7
5-B/FEN
6-A/FEN
6-C/FEN
G.ERKUŞ
E.YAZAR KOÇYİĞİTF.BASKIN
7-A/MAT
6-C/MAT
7-A/MAT
6-A/MAT
6-C/MAT
6-A/MAT
6-B/MAT
7-D/MAT
5-A/MAT
7-D/MAT
7-B/MAT
5-B/MAT
5-A/MAT
G.CAN
7-D/DİN
5-A/DİN
7-A/KRN
6-B/BİL
6-A/BİL
5-B/DİN
6-B/KRN
6-A/BED
6-B/SAR
7-C/TEK
5-B/ARP
T.C.
ELMADAĞ KAYMAKAMLIĞI
HASANOĞLAN İMAM HATİP ORTAOKULU
08.12.2014 tarihinden itibaren geçerlidir.
Gün
P
a
z
a
r
t
e
s
i
1
M.KARAKUŞ
2
3
4
7-C/HZH
7
5-A/HZH
8
9
D.TUZTAŞI
5-B/TDB
7-C/TDB
7-A/HZH
M.GÖNK
S.YILDIZ
S.ALTEKİN
E.SOYDAN
7-D/KRN
5-B/TRK
6-C/İNG
5-A/GRSMZK
6-C/KRN
5-B/KRN
6-B/HZH
6-A/HZH
6-C/HZH
7-C/KRN
O.AKYEL
D.TUZTAŞI
M.GÖNK
6-B/TDB
7-D/HZH
5-B/TRK
5-A/TRK
6-C/İNG
5-A/TRK
6-B/İNG
6-A/TRK
7-D/İNG7
6-A/TRK
6-B/TRK
6-B/TRK
7-D/İNG7
5-A/GRSMZK
M.POYRAZ
7-B/GRSMZK
7-B/GRSMZK
7-B/İNG7
7-B/İNG7
10
11
12
Gün
1
M.KARAKUŞ
2
3
S
a
l
ı
7-A/TDB
6-A/TDB
5
6
O.AKYEL
Öğretmenler Bazında Toplu Program
7-D/TDB
5-A/TDB
4
5
6-C/HZH
6-C/TDB
6
6-C/KRN
8
6-B/TRK
6-A/TRK
7-C/KRN
5-B/TRK
7-D/KRN
7-B/TDB
5-B/KRN
7
S.YILDIZ
5-A/TRK
S.ALTEKİN
E.SOYDAN
5-B/İNG
6-C/GRSMZK
5-B/İNG
6-A/İNG
6-A/İNG
6-C/GRSMZK
M.POYRAZ
7-A/GRSMZK
7-A/GRSMZK
7-C/İNG7
7-D/FEN
7-D/FEN
7-C/İNG7
7-A/FEN
9
10
11
12
Gün
1
Ç
a
r
ş
a
m
b
a
D.TUZTAŞI
M.GÖNK
3
4
5-A/HZH
7
7-C/HZH
6
8
S.YILDIZ
S.ALTEKİN
E.SOYDAN
5-A/TRK
7-C/İNG7
7-D/GRSMZK
5-A/TRK
5-B/TRK
5
5-B/TRK
5-B/HZH
7-C/İNG7
6-C/İNG
6-B/TRK
7-D/İNG7
6-A/TRK
5-A/İNG
6-B/TRK
7-D/GRSMZK
M.POYRAZ
7-C/FEN
7-B/FEN
7-D/İNG7
7-B/FEN
7-A/FEN
9
10
11
12
1
M.KARAKUŞ
O.AKYEL
2
D.TUZTAŞI
7-D/HZH
M.GÖNK
6-A/HZH
3
S.YILDIZ
5-A/TRK
7-B/SFE
6-B/HZH
4
6-A/TRK
5
6-A/TRK
6
5-B/TRK
7
6-B/TRK
8
S.ALTEKİN
7-A/İNG7
7-A/İNG7
7-B/İNG7
E.SOYDAN
M.POYRAZ
6-B/GRSMZK
7-A/FEN
6-B/GRSMZK
5-B/GRSMZK
5-B/GRSMZK
7-B/İNG7
7-A/FEN
7-D/FEN
7-C/BED
7-C/FEN
7-C/SFE
6-A/İNG
7-B/FEN
9
10
11
12
Gün
1
2
3
C
u
m
a
O.AKYEL
2
Gün
P
e
r
ş
e
m
b
e
M.KARAKUŞ
4
5
6
7
8
9
10
11
12
M.KARAKUŞ
5-B/HZH
7-A/HZH
O.AKYEL
D.TUZTAŞI
M.GÖNK
S.YILDIZ
S.ALTEKİN
E.SOYDAN
M.POYRAZ
7-B/BED
6-B/İNG
6-A/GRSMZK
7-D/BED
7-C/GRSMZK
7-B/FEN
7-B/DİN
6-B/İNG
5-A/İNG
5-A/İNG
7-A/İNG7
7-A/İNG7
5-B/İNG
6-A/GRSMZK
7-C/GRSMZK
7-D/FEN
7-C/FEN
7-C/FEN
7-D/SFE
Download

T.C. ELMADAĞ KAYMAKAMLIĞI HASANOĞLAN İMAM HATİP