TC
ÇFTLİKKÖY KAYMAKAMLIĞI
ÇİFTLİKKÖY İMAM HATİP OTRTAOKULU
6.2.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
Gün
P
a
z
a
r
t
e
s
i
1
M.BEDİR
V.YALÇIN
F.CAN
2
Ü.IŞIK
H.YILDIZ
S.TOMUR
H.KURŞUN
H.KÖPRÜLÜ
H.KUKUL
5-A/MAT
7-C/MAT
6-A/MAT
5-D/FEN
5-C/FEN
5-A/MAT
3
5-A/BLŞM
5
6-D/BLŞM
5-E/MAT
6-E/BLŞM
5-D/MAT
4
5-A/BLŞM
6
7
6-D/BLŞM
6-C/KRN
8
6-C/KRN
9
6-E/BLŞM
5-E/MAT
7-C/MAT
6-D/MAT
6-D/MAT
6-E/MAT
6-E/MAT
5-D/MAT
6-A/MAT
5-C/MAT
5-C/MAT
5-D/MATU
5-D/FEN
6-A/FEN
6-A/FEN
5-C/FEN
7-B/FEN
7-B/FEN
5-B/MAT
6-B/FEN
6-D/FEN
5-B/MAT
6-B/FEN
M.İNAM
6-D/FEN
6-B/ARPÇ
6-B/ARPÇ
7-A/ARPÇ
7-A/ARPÇ
10
11
12
Gün
Ü.IŞIK
H.YILDIZ
S.TOMUR
H.KURŞUN
H.KÖPRÜLÜ
H.KUKUL
M.İNAM
2
5-D/BLŞM
6-C/MAT
6-E/MAT
5-C/MAT
7-A/FEN
5-E/FEN
6-D/KRN
4
6-B/BLŞM
1
M.BEDİR
V.YALÇIN
F.CAN
3
S
a
l
ı
Öğretmenler Bazında Toplu Program
5-D/BLŞM
5
6-B/BLŞM
6
6-C/BLŞM
7
8
6-C/MAT
7-B/MAT
7-B/MAT
7-A/MAT
6-E/MAT
6-D/MAT
6-B/MAT
6-C/BLŞM
5-E/MAT
6-B/MAT
Ü.IŞIK
H.YILDIZ
S.TOMUR
6-C/MAT
6-B/MAT
5-C/MAT
5-B/MAT
6-E/MATU
7-A/FEN
6-A/FEN
5-E/FEN
6-D/KRN
6-C/ARPÇ
6-A/FEN
5-C/FEN
7-A/MATU
5-B/FEN
6-D/FEN
H.KURŞUN
H.KÖPRÜLÜ
H.KUKUL
M.İNAM
7-C/FEN
5-A/FEN
5-B/ARPÇ
5-E/MATU
6-A/MAT
5-B/FEN
5-C/FEN
6-D/FEN
6-C/ARPÇ
5-A/DKAB
6-A/TDB
7-B/TDB
9
10
11
12
Gün
1
Ç
a
r
ş
a
m
b
a
V.YALÇIN
F.CAN
2
3
6-A/BLŞM
4
5
6
7
8
6-A/BLŞM
6-B/SİYER
6-A/KRN
M.BEDİR
V.YALÇIN
6-B/SİYER
5-E/BLŞM
6-A/KRN
5-E/BLŞM
7-A/MAT
7-A/MAT
5-A/MAT
5-A/MAT
6-B/MAT
7-C/MAT
7-C/FEN
5-D/FEN
7-B/MATU
5-D/FEN
6-C/FEN
5-A/FEN
5-E/FEN
5-E/FEN
6-C/FEN
5-B/ARPÇ
5-E/DKAB
6-E/ARPÇ
6-E/ARPÇ
9
11
12
1
2
6-B/KRN
F.CAN
Ü.IŞIK
6-B/KRN
3
H.YILDIZ
7-A/MAT
S.TOMUR
7-A/MAT
5-D/MAT
4
7-B/MAT
8
H.KUKUL
M.İNAM
6-A/MATU
5-B/FEN
5-A/FEN
7-B/ARPÇ
6-B/MATU
7-B/MAT
7
H.KÖPRÜLÜ
5-C/MATU
6-C/MATU
6-C/MAT
6
H.KURŞUN
5-B/MATU
5-D/MAT
5
5-B/FEN
7-A/FEN
7-A/FEN
5-A/MATU
6-B/FEN
H.KURŞUN
H.KÖPRÜLÜ
5-C/MAT
5-A/FEN
6-E/FEN
6-E/FEN
7-B/ARPÇ
5-E/ARPÇ
5-E/ARPÇ
6-A/DKAB
6-D/ARPÇ
6-B/FEN
6-D/ARPÇ
9
10
11
12
Gün
1
M.BEDİR
V.YALÇIN
F.CAN
Ü.IŞIK
2
3
C
u
m
a
6-C/MAT
10
Gün
P
e
r
ş
e
m
b
e
M.BEDİR
4
5-C/BLŞM
6
5-B/BLŞM
5
7
8
9
10
11
12
5-C/BLŞM
5-B/BLŞM
H.YILDIZ
S.TOMUR
5-D/MAT
7-C/MAT
7-B/MAT
5-E/MAT
5-E/MAT
5-A/MAT
7-C/MAT
6-D/MATU
6-E/MAT
7-C/MATU
6-B/MAT
5-B/MAT
6-D/MAT
6-D/MAT
H.KUKUL
5-C/ARPÇ
5-C/ARPÇ
5-B/MAT
6-C/FEN
7-B/FEN
6-A/MAT
7-C/FEN
6-E/FEN
6-A/MAT
M.İNAM
6-C/FEN
7-C/FEN
7-B/FEN
6-E/FEN
5-A/ARPÇ
5-A/ARPÇ
TC
ÇFTLİKKÖY KAYMAKAMLIĞI
ÇİFTLİKKÖY İMAM HATİP OTRTAOKULU
6.2.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
Gün
P
a
z
a
r
t
e
s
i
A.BİÇER
R.YILDIZ
3
5-E/SİYER
7-A/SİYER
5
6-C/SİYER
1
2
4
6
7
5-E/SİYER
6-C/TDB
7-A/SİYER
6-C/SİYER
M.YILDIZ
7-B/KRN
5-E/KRN
5-E/KRN
9
A.PİRİNÇÇİ
V.PİRİNÇÇİ
S.AFŞAR
7-B/TRKÇ7
6-D/TRKÇ6
6-E/TRKÇ6
6-C/TRKÇ6
7-B/KRN
8
6-C/TRKÇ6
5-A/TRKÇ5
5-A/TRKÇ5
5-C/TRKÇ5
5-C/TRKÇ5
6-D/TRKÇ6
5-D/TRKÇ5
5-D/TRKÇ5
7-A/TRKÇ7
7-A/TRKÇ7
6-A/TRKÇ6
6-A/TRKÇ6
6-E/TRKÇ6
C.AZAKLI
6-B/TRKÇ6
E.BÜLBÜL
A.AKYOL
6-C/İNG 6
7-A/İNG 7
6-B/İNG 6
6-A/İNG 6
6-B/TRKÇ6
5-B/İNG 5
5-B/TRKÇ5
7-A/İNG 7
6-E/İNG 6
7-C/İNG 7
5-B/TRKÇ5
5-C/SOS
7-C/İNG 7
7-C/TRKÇ7
V.BOZKURT
5-C/SOS
5-A/SOS
7-C/TRKÇ7
5-A/SOS
10
11
12
Gün
1
2
3
S
a
l
ı
5-B/DKAB
Öğretmenler Bazında Toplu Program
A.BİÇER
R.YILDIZ
7-C/ARPÇ
5-A/SİYER
7-C/ARPÇ
4
5-B/TDB
6
5-C/KRN
5
7
8
7-C/DKAB
5-A/SİYER
7-C/SİYER
7-C/SİYER
M.YILDIZ
A.PİRİNÇÇİ
6-E/DKAB
5-A/TRKÇ5
5-D/TDB
5-D/DKAB
5-A/TRKÇ5
7-B/TRKÇ7
7-B/TRKÇ7
5-C/KRN
5-A/OKMB
V.PİRİNÇÇİ
S.AFŞAR
6-A/TRKÇ6
5-B/TRKÇ5
6-A/TRKÇ6
5-E/TRKÇ5
5-E/TRKÇ5
5-B/TRKÇ5
C.AZAKLI
E.BÜLBÜL
6-B/İNG 6
5-D/TRKÇ5
6-C/YZRLK
5-B/İNG 5
7-A/TRKÇ7
6-E/TRKÇ6
5-D/İNG 5
5-D/TRKÇ5
6-E/TRKÇ6
5-A/İNG 5
A.AKYOL
7-B/İNG 7
V.BOZKURT
7-B/İNG 7
5-C/İNG 5
6-D/İNG 6
6-E/İNG 6
5-E/İNG 5
9
10
11
12
Gün
1
Ç
a
r
ş
a
m
b
a
2
3
4
5
6
7
8
5-D/ARPÇ
7-B/SİYER
5-D/ARPÇ
5-B/SİYER
5-B/SİYER
6-D/TDB
7-B/SİYER
M.YILDIZ
5-A/TDB
7-C/TDB
5-C/SİYER
6-D/DKAB
5-C/SİYER
7-A/DKAB
6-B/DKAB
7-C/KRN
7-C/KRN
A.PİRİNÇÇİ
V.PİRİNÇÇİ
S.AFŞAR
7-A/YZRLK
6-A/TRKÇ6
6-E/TRKÇ6
5-C/OKMB
6-C/TRKÇ6
6-C/TRKÇ6
5-C/TRKÇ5
5-C/TRKÇ5
6-A/TRKÇ6
6-D/TRKÇ6
6-D/TRKÇ6
6-E/TRKÇ6
E.BÜLBÜL
6-A/YZRLK
5-D/OKMB
5-B/TRKÇ5
A.AKYOL
5-C/İNG 5
5-E/İNG 5
6-B/YZRLK
7-A/TRKÇ7
7-A/TRKÇ7
C.AZAKLI
5-D/SOS
7-B/İNG 7
6-C/SOS
6-E/İNG 6
7-C/SOS
7-B/İNG 7
5-B/TRKÇ5
V.BOZKURT
6-D/İNG 6
5-A/SOS
7-B/SOS
7-B/SOS
9
11
12
1
2
3
4
A.BİÇER
R.YILDIZ
6-E/KRN
6-D/SİYER
6-E/KRN
6-C/DKAB
5
5-D/KRN
7
6-E/TDB
6
8
6-D/SİYER
6-A/SİYER
6-A/SİYER
5-D/KRN
M.YILDIZ
A.PİRİNÇÇİ
5-A/KRN
5-C/TRKÇ5
7-B/DKAB
5-E/OKMB
5-A/KRN
5-C/DKAB
7-A/TDB
V.PİRİNÇÇİ
S.AFŞAR
5-D/TRKÇ5
7-C/TRKÇ7
5-D/TRKÇ5
5-C/TRKÇ5
6-D/TRKÇ6
6-C/TRKÇ6
5-E/TRKÇ5
6-C/TRKÇ6
6-D/TRKÇ6
7-C/TRKÇ7
C.AZAKLI
E.BÜLBÜL
6-A/İNG 6
A.AKYOL
V.BOZKURT
6-C/İNG 6
6-B/TRKÇ6
7-C/İNG 7
6-B/TRKÇ6
7-C/İNG 7
6-E/YZRLK
5-A/İNG 5
5-C/SOS
5-D/İNG 5
7-C/SOS
5-B/İNG 5
5-E/TRKÇ5
7-C/SOS
9
10
11
12
Gün
1
2
3
C
u
m
a
R.YILDIZ
5-E/TDB
10
Gün
P
e
r
ş
e
m
b
e
A.BİÇER
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A.BİÇER
R.YILDIZ
M.YILDIZ
A.PİRİNÇÇİ
6-A/ARPÇ
6-E/SİYER
5-B/KRN
7-B/TRKÇ7
7-A/KRN
6-D/YZRLK
6-A/ARPÇ
6-B/TDB
6-E/SİYER
5-D/SİYER
5-D/SİYER
5-C/TDB
5-B/KRN
7-A/KRN
V.PİRİNÇÇİ
5-A/TRKÇ5
6-B/TRKÇ6
6-B/TRKÇ6
7-B/TRKÇ7
5-A/TRKÇ5
S.AFŞAR
5-B/OKMB
5-E/TRKÇ5
5-E/TRKÇ5
7-C/TRKÇ7
7-C/YZRLK
7-B/YZRLK
C.AZAKLI
E.BÜLBÜL
A.AKYOL
V.BOZKURT
5-A/İNG 5
6-D/İNG 6
6-C/SOS
5-D/İNG 5
6-A/İNG 6
6-B/İNG 6
6-C/İNG 6
5-E/İNG 5
5-C/İNG 5
7-A/İNG 7
7-A/İNG 7
6-C/SOS
5-D/SOS
5-D/SOS
7-B/SOS
TC
ÇFTLİKKÖY KAYMAKAMLIĞI
ÇİFTLİKKÖY İMAM HATİP OTRTAOKULU
6.2.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
Gün
P
a
z
a
r
t
e
s
i
1
2
3
4
N.GÜNER
5-B/SOS
5-E/GRSL
5-E/SOS
5-B/SOS
5
B.İŞBECEREN
N.HASPOLATLI
7-B/MZK
6-B/MZK
7-C/MZK
7-C/GRSL
6-E/MZK
5-D/GRSL
6
6-A/GRSL
7
7-B/TETA
8
7-B/TETA
9
10
11
12
Gün
1
2
3
S
a
l
ı
O.UĞURLU
Öğretmenler Bazında Toplu Program
4
5
6
O.UĞURLU
6-B/SOS
N.GÜNER
B.İŞBECEREN
N.HASPOLATLI
B.İŞBECEREN
N.HASPOLATLI
6-B/SOS
7-A/SOS
7-A/SOS
6-A/SOS
7
6-D/GRSL
7-C/TETA
7-C/TETA
8
9
10
11
12
Gün
1
Ç
a
r
ş
a
m
b
a
2
3
4
5
6
N.GÜNER
6-D/SOS
7-A/MZK
5-C/MZK
6-E/SOS
5-B/MZK
6-E/SOS
6-B/SOS
5-D/MZK
5-A/MZK
8
9
10
11
12
1
2
3
4
O.UĞURLU
N.GÜNER
5-E/SOS
5-C/GRSL
5-E/SOS
5
5-B/SOS
7
6-A/SOS
6
8
6-A/SOS
B.İŞBECEREN
6-C/BED
7-B/GRSL
6-D/BED
7-A/TETA
7-C/BED
5-B/GRSL
7-A/TETA
5-A/GRSL
N.HASPOLATLI
7-B/BED
6-E/BED
5-B/BED
9
10
11
12
Gün
1
2
3
C
u
m
a
6-D/SOS
7
Gün
P
e
r
ş
e
m
b
e
O.UĞURLU
4
5
6
7
8
9
10
11
12
O.UĞURLU
7-A/SOS
6-D/SOS
6-E/SOS
N.GÜNER
B.İŞBECEREN
7-A/GRSL
5-E/BED
6-C/GRSL
6-E/GRSL
6-B/GRSL
5-A/BED
7-A/BED
N.HASPOLATLI
6-B/BED
6-A/MZK
5-C/BED
6-C/MZK
6-A/BED
5-D/BED
6-D/MZK
5-E/MZK
Download

TC ÇFTLİKKÖY KAYMAKAMLIĞI ÇİFTLİKKÖY İMAM HATİP