ECARF Qualitätssiegel
Stand: Juni 2010
Sayın internet misafirleri
Internet sayfamiza hoş geldiniz. Bu internet sayfalırında alerjik olmayan ürünler ve hizmetler için gerekli olan ECARF
kalite damgası ile ilgili bilgiler sizlere aktarılmaktadır.Alerjiye rağmen yaşama kalitesi anlamında belli ürünlere ve hizmet
yerlerine verilen kalite damgası alerjisi olan kişilerin ürünlerin ve hizmet yerlerinin seçiminde kolaylik sağlanmasını amaç
edinmiştir. Bu damga ürünlerde ve hizmet yerlerinde kalite kontrolünü garantiler ve alerji ile ilgili sorularda aktif olarak
destek sağlar.
Bu damga Avrupa Alerji Araştirma Vakfı-ECARF ın hedeflerini yerine getirmeği ve desteklemeyi amaçlar.
Bu internet sayfaları devamlı olarak aktuelleştirilmekte olup sizlere ECARF kalite damgasına sahip olan ürünler ve hizmet
yerleri üzerine gerekli bilgiyi verir.
Önemli Yönerge
Geçmiste alerjenlere karşı kandolaşımı veya solunum yolu rahatsızları ile tepki gösteren ağır alerjik hastaların önce bir
alerjoloji uzmanına ve gıda uzmanina giderek mesela gıda maddelerine karıştırılmış alerjenler üzerine bilgi alması ve
gerekirse bir provakasyon testi yaptırarak kişisel alerjen dosajını tespit ettirmesi gerekir.
Bu tip alerjik hastalar yanlarında alerjik bir reaksiyona karşı kullanmak üzere daima bir ilk yardım seti taşımalıdırlar. Bu ilk
yardım setinin kullanımı ancak bir doktor tarafindan hastaya açıklaması ile mümkündür.
Kalite damgası neleri garantilememektedir.
Alerjilere karşı olan duyarlılık kişiden kişiye ve birçok faktöre bağlı olarak, farklılık göstermektedir. Söz konusu kalite
damgası, şirketleri alerji dostu ürün ve hizmetlerin sunulmasina ilişkin kalite standartlarını yerine getirmeleri durumunda
ödüllendirmekte olup, buna karşın tüm alerji türleri için tam bir garanti verememektedir.
Örneğin, gıda sektöründeki riskler için sınırlı garanti:
■■ Gıda alerjileri ağzın iç bölgesinin ısırılmasi yoluyla kan dolaşımına geçebilmektedir. Bu yüzden çapraz bulaşmadan
kaynaklanan küçük alerji belirtileri alerji hastalari için en önemli noktalardan birisi olabilir
■■ En iyi korunmada bile çapraz bulaşma sadece azaltilabilir, ancak hiçbir zaman tam olarak ortadan kaldırılamaz, zira
bu tür bulaşma gıda ürünlerinin hasatından, diğer ürünler ile birlikte kara, deniz ya da hava yoluyla taşınmasina kadarki süreçlerde gerçekleşebilmektedir.
Lütfen nelerin mükellefiyet dışı kaldığını okuyun
Mükellefiyet dışı
Tüm ürün özellikleri ve kriterlerin yerine getirilmesi sorumluluğu sadece üreticilere aittir. Kalite damgası genel görüşlere
dayanmaktadır ve bireysel tedavi ve danışmanlığın yerine kullanılacak bir yöntem değildir.
ECARF, ürünlerin yanlış kullanımı konusunda herhangi bir garanti vermemektedir.
Kalite damgası, bir ürüne ilişkin olarak kişisel alerji gösterme durumuna dair bir garanti vermemektedir ve genel bir
güvenlik sertifikasi olarak düşünülmemelidir. ECARF ürünün kullanımına bağlı olarak meydana gelecek olumsuzluklar
konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
1
Europäische Stiftung für Allergieforschung – ECARF | Charité – Universitätsmedizin Berlin | Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie
Charitéplatz 1 | 10117 Berlin/Germany | Tel. +49 30 450 518 044 | Fax +49 30 450 518 919 | [email protected] | www.ecarf.org | ©2010 ECARF
ECARF Qualitätssiegel
Stand: Juni 2010
Kalite damgası sertifikasi ile ödüllendirilmek için hangi kalite
ölçütleri sağlanmalıdır?
Alerji hastalarının günlük yaşam kalitesini arttırdığı ispatlanan ürün ve hizmetler, ECARF-Alerji Dostu Ürünler için Kalite
Damgası almaktadırlar.
Genel olarak,
■■ Gıda
■■ Kozmetik
■■ Temizlik ve
■■ Deterjan
alanlarındaki tüm ürünler ile,
■■ Oteller ve
■■ Gastronomi
gibi hizmet sektörleri, dışarıdan bağımsız bir denetim firmasi gözetiminde kalite standartlarını yerine getirmeleri durumunda kalite damgası ile etiketlendiriller. Söz konusu ölçütler:
1.) Alerjenlerin yönlendirilmesi
Alerji yönetimi; belli ürünler yoluyla istem dişi ortaya çıkan alerjilerin azaltılması ve / veya alerjiye yol açan temaslardan
kaçınılmasi konularını hedeflemektedir. Bu da ürün ve hizmet süreçlerinin;
■■ gıdaların üretiminde kullanılan maddelerin denetimi
■■ fabrikasyonun denetimi
■■ çalışanların eğitimi,
■■ kozmetik ve deterjan gibi ürünlerin içeriklerindeki alerji risklerinin azaltılması, gibi yöntemler yoluyla geliştirilmesi ile
başarılabilir.
2.) Düzenli aralıklarla kontroller
Ürünlerin kalite kontrolu veya alerjen miktari dışarıdan bağımsız bir kalite kontrol enstitüsü tarafından düzenli aralıklarla
denetlenmelidir
Gıda maddeleri için gerekli olan ölçütler hali hazırda belirlenmiş bulunmaktadır.
Diğer ürünler içinse, uzmanlarin yardımıyla ölçütlerin oluşturulması konusunda çalışmalar yapılmaktadır.
2
Europäische Stiftung für Allergieforschung – ECARF | Charité – Universitätsmedizin Berlin | Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie
Charitéplatz 1 | 10117 Berlin/Germany | Tel. +49 30 450 518 044 | Fax +49 30 450 518 919 | [email protected] | www.ecarf.org | ©2010 ECARF
ECARF Qualitätssiegel
Stand: Juni 2010
Kalite damgası almak için şirketler nasıl başvuruda bulunabilir?
Başvuru iki aşamada gercekleşir. ECARF başvuruda bulunan firmalara kalite garantisi için gerekli olan danışmanlığı ve
bilgiyi sunar.
1.) Şirket yazılı olarak ECARF’a belirli bir ürün için kalite damgası almak isteğini iletir. ECARF başvuruda bulunan firma ile
ilişkiye girerek prozedürün detaylarını kişisel görüşmelerde önerir.
2.) Ürünün ECARF kalite damgası alabilmesi icin gerekli olan kriterleri yerine getirdiğini belirten raporun bağımsız bir kalite
kontrol enstitüsü veya bir bilirkişi tarafindan hazırlanmıs olması gerekmektedir.
Belgenin İngilizce ya da Almanca dilinde yazılmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde belgenin orijinalinin bu dillere resmi
tercümesine gerek duyulmaktadır.
Damga için başvuru
Üretici
ECARF
Onay verir
Kalite kontrolü
Kalite kontrol
görevi
Kriterlerin yerine
getirildiğine ilişkin
sertifikalar
Kalite kontrol enstitüsü
veya bilirkişi
Hangi ürünün kalite damgası taşıdığını nasıl bileceksiniz?
Kalite damgası ürünün ambalajinda ya da küçük ürünler için ürün kutusunun dış yüzeyinde yer almaktadır.
ECARF aynı zamanda alerji hastalarının daha kolay ürün seçmelerine olanak vermek için, sertifikali ürün ve hizmetlerini
kurumun internet-sitesi aracılığı ile duyurmaktadır.
■■ Kalite damgası almış olan ürünlerin görüntüleri ve ürünlerle ilgili bilgiler
■■ Kalite damgası almaya hak kazanmış hizmet yerlerinin listesi,
■■ Tüketicinin ürün ya da hizmet üreticisi ile doğrudan iletişime geçmesini ve ayrıntılı sorularını sorabilmesine olanak
sağlayan üreticinin ismi ve iletişim adresleri,
■■ Varsa, ürünün ya da hizmetin kalitesine ilişkin özellikleri anlatan ek bilgiler,
■■ Alerjenlerin mıktarını azaltıcı önlemlerı açıklayan gerekli bilgiler
3
Europäische Stiftung für Allergieforschung – ECARF | Charité – Universitätsmedizin Berlin | Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie
Charitéplatz 1 | 10117 Berlin/Germany | Tel. +49 30 450 518 044 | Fax +49 30 450 518 919 | [email protected] | www.ecarf.org | ©2010 ECARF
ECARF Qualitätssiegel
Stand: Juni 2010
Kalite damgası almak için şirketler nasıl başvuruda bulunabilir?
Hangi ürünün kalite damgası taşıdığını nasıl bileceksiniz?
Kalite damgası ürünün ambalajinda ya da küçük ürünler için ürün kutusunun dış yüzeyinde yer almaktadır.
ECARF aynı zamanda alerji hastalarının daha kolay ürün seçmelerine olanak vermek için, sertifikali ürün ve hizmetlerini
kurumun internet-sitesi aracılığı ile duyurmaktadır.
■■ Kalite damgası almış olan ürünlerin görüntüleri ve ürünlerle ilgili bilgiler
■■ Kalite damgası almaya hak kazanmış hizmet yerlerinin listesi,
■■ Tüketicinin ürün ya da hizmet üreticisi ile doğrudan iletişime geçmesini ve ayrıntılı sorularını sorabilmesine olanak
sağlayan üreticinin ismi ve iletişim adresleri,
■■ Varsa, ürünün ya da hizmetin kalitesine ilişkin özellikleri anlatan ek bilgiler,
■■ Alerjenlerin mıktarını azaltıcı önlemlerı açıklayan gerekli bilgiler
4
Europäische Stiftung für Allergieforschung – ECARF | Charité – Universitätsmedizin Berlin | Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie
Charitéplatz 1 | 10117 Berlin/Germany | Tel. +49 30 450 518 044 | Fax +49 30 450 518 919 | [email protected] | www.ecarf.org | ©2010 ECARF
ECARF Qualitätssiegel
Stand: Juni 2010
ECARF Kalite Damgası kullanım şartları nelerdir?
ECARF Alerji Dostu Ürünler için Kalite Damgası verilmesi Avrupa Alerji Araştırmaları Kuruluşu Merkezi’nin
gönüllü bir hizmetidir. Kullanım şartlarına riayet edilmediği takdirde verilen damga geri alınır. Müracaatta
bulunan firma veya kişilerin aşağıdaki belirtilen kullanım şartlarını yerine getirmesi gerekir.
Kullanim Süresi:
■■ Damga 2 yıllık bir süre için verilir, ancak sürenin uzatılması ECARF kriterlerinin doğru uygulandığı kanıtlandığı takdirde mümkündür.
Damga için müracaatta bulunan firmalarda aranan şartlar:
■■ Üretici firma Kalite damgasını ancak yapılan yazılı müracaatin ECARF tarafından incelenmesi ve olumlu karşılanması
şeklinde kullanılabilir.
■■ Üretici firma kalite damgasını kullanımı süresince gerekli şartlari yerine getirmeyi garanti eder.
■■ Üretici firma, birlikte çalıştığı denetim kuruluşunun önderliğinde üretim, hizmet sunma süreci ya da ürününün içeriğine
ilişkin her türlü değişikliği tekrar gözden geçirip, sahibi olduğu kalite damgasının gerektirdiği koşulların değişikliklere
rağmen yerine getirilmiş olduğunu gösteren ek belgeyi ECARF’a göndermeyi garanti eder.
■■ Üretici ya da hizmet sunucu firma ECARF’in internet üzerinden toplumu bilgilendirmesine olanak sağlamak için ürün
ve hizmetlerinin resimlerini hazırlamayı taahhüt eder. Üretici ya da hizmet sunucu firma internet için bilgi sağlamayı, ilgili bilgilerin güncel olup olmadığını düzenli aralıklar ile kontrol etmeyi ve ürün ya da hizmete ilişkin her türlü değişikliği
ECARF’a bildirmeyi taahhüt eder.
■■ ECARF-Kalite damgası tescilli olup hiç bir şekilde değistirilemez.Müracaatta bulunan firma ECARF-kalite damgasını
sadece bir grafik şeklinde ürünlerinde ve reklamlarda kullanmak zorundadır.Ayrıca reklam mahiyetinde yazılı olarak
kullanilmasi ancak ECARFin izni ile mümkündür. ECARF damga için ön gördügü standart büyüklük 5.0x5.0 santimetredir, fakat ECARFin müsaadesi ile ürünlerin ambalajinin büyüklüğüne göre değiştirilebilir.
■■ Damga kullanım şartları firmanin imzalanması ile kanunen geçerlidir.Üretici ya da hizmet sunucu firma söz konusu
kullanım şartlarının Alman kanunlarina uygun olarak düzenlenmiş olduğunu ve bu şartlarin herhangi bir bölümünün
aykırı olmasının tüm kullanım şartların geçerliliği üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağını kabul eder.
■■ Kalite damgasınin hak edilmesi ve kullanilmasi sıkı bir işbirliğine dayanmaktadır. Üretici ya da hizmet sunucu firma ve
ECARF, kalite damgasının kullanımına ilişkin her türlü sorun ya da anlaşmazlığı, durum yasal mercilere intikal ettirilmeden kısa bir zamanda çözmeyi taahhüt ederler.
■■ Kalite damgasına ilişkin her türlü anlaşmazlık ya da davalarda Almanya-Berlin mahkemelerı sorumludur.
■■ Üretici firma ECARF’in sorumluluğunu ortadan kaldıran ve aşağıda gösterilen yasal uyarıları kabul eder. Kalite
damgasıni kullanan ürün ve hizmetlere ilişkin açılacak karşı davalarda, dava ister üretici firmanin kendisine isterse
ECARF’a açılmış olsun, üretici firma dava sürecinde ortaya çikabilecek tüm masrafları üstlenmeyi kabul eder.
5
Europäische Stiftung für Allergieforschung – ECARF | Charité – Universitätsmedizin Berlin | Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie
Charitéplatz 1 | 10117 Berlin/Germany | Tel. +49 30 450 518 044 | Fax +49 30 450 518 919 | [email protected] | www.ecarf.org | ©2010 ECARF
ECARF Qualitätssiegel
Stand: Juni 2010
ECARF Kalite Damgası kullanım şartları nelerdir?
Mükellefiyet Dışı
Ürün veya hizmetlerde verilen bilgilerin doğruluğu ve kriterlerin yerine getirilmesi tamamen üreticilerin sorumluluğu altındadır.
Damganın esası genel bir bildiridir ve hiç bir zaman bir bireysel danışma veya tedavi şekli olarak değerlendirilmemelidir.
Yanliş kullanma sonunda meydana gelebilecek herhangi bir zarara karsı hiç bir garanti üstlenilmez. Damga hiç bir zaman bir ürüne karşı genelde tolerans garantilemez ve kullanımında bir emniyet belgesi olarak kabul edilemez. Bir üründe
mümkün olabilecek bir intoleransta ECARF hiç bir sorumluluk üstlenmez. Genelde Allerji çok yönlü olup her hastada ayrı
bir seyir gösterebilir.
6
Europäische Stiftung für Allergieforschung – ECARF | Charité – Universitätsmedizin Berlin | Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie
Charitéplatz 1 | 10117 Berlin/Germany | Tel. +49 30 450 518 044 | Fax +49 30 450 518 919 | [email protected] | www.ecarf.org | ©2010 ECARF
Download

ECARF Qualitätssiegel