FBE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 2014-2015 GÜZ DERS PROGRAMI
GÜNLER
SAAT
09.00-09.50
PAZARTESİ
MEKANİK
YAPI
ULAŞTIRMA
GEOTEKNİK
HİDROLİK
INS5621
INS6605
INS5513
10.00-10.50
Yapı ve Dep. Müh. İçin
İleri Bilg. Prog.
Malzemelerde Deney ve Ölçüm
Teknikleri
Ulaştırmada Yöneylem Araştırması
INS5108
11.00-11.50
A.Şahin
F.Alemdar
İsmail ŞAHİN
Zem. Öz. ve Den. Zem. Mek.
INS5001 Seminer
Ş.Özçoban-D. Çetin
T.Bostan Gr:2
12.00-12.50
13.00-13.50
INS5609
INS5001 Seminer
14.00-14.50
İleri Yapı Statiği
A.Koçak Gr. 1
15.00-15.50
B.Doran
16.00-16.50
INS5511
INS6102
Ulaştırma Planlaması-I
İleri Zemin Mekaniği
Mustafa Sinan YARDIM
H. Kılıç
KIYI VE LİMAN MÜH.
KIYI VE YER BİLİMLERİ
17.00-17.50
9.00-9.50
INS6603
INS5605
INS5503
10.00-10.50
İnce Cidarlı Taşıyıcılar
Depreme Day. Yapı Tas.
Karayolu Üstyapısı ve Yeni Kaplama
Teknolojileri
INS6103
INS5211
11.00-11.50
G.Arslan
B.Sevim
Halit ÖZEN
Zemin Dinamiği
Taşkın Kontrolü
P. Özener
A. Coşar
12.00-12.50
SALI
13.00-13.50
INS5615
14.00-14.50
Sonlu Elemanlar Met.
INS5617
INS5508
INS5105
INS5201
15.00-15.50
Ali KOÇAK
Sürd.Yapı Teknolojileri
Ulaştırma Ekonomisi
Müh. İçin Jeoloji
Akarsu Hidroliği I
16.00-16.50
INS5616
F.Canpolat
Mustafa GÜRSOY
M. Yıldırım
Y.Çelikoğlu
17.00-17.50
Sonlu Elemanlar Yönt.
Bilg. Uyg.
18.00-18.50
S.Bekiroğlu
INS5209
INS5310
INS5107
İleri Hidroloji
Liman Pl. ve Tas.
T.Kocatürk-M.Şimşek
Yüzeysel ve Derin Tem.
A. Doğan
Y. Yüksel
INS5406 (İngilizce)
S.Berilgen-M.Tonaroğlu
9.00-9.50
INS6404 (İngilizce)
10.00-10.50
İnş. Müh. Komp. Mal. M.
11.00-11.50
ÇARŞAMBA
12.00-12.50
INS5614
13.00-13.50
Plak Teorisi
14.00-14.50
N. Aktan
Uygulamalı Müh. Mat.
INS5608
15.00-15.50
Endüstriyel Çelik Yapılar
INS5604 (İng.)
16.00-16.50
A.Z. Öztürk
Dep. Day. Çelik Yap.
9.00-9.50
INS6604
10.00-10.50
Kabuklar
11.00-11.50
12.00-12.50
INS5510
Ulaştırma Mühendisliğinde Olasılık
Teorisi ve İstatistik
INS5701
Deniz Tab. Hid. Ve Kıyı
Morfolojisi
İsmail ŞAHİN
Y.Yüksel-B.Ayat
D.Özhendekçi
17.00-17.50
PERŞEMBE
M.Altekin
A.Koçak
INS5601
Bet. Elem. Dav. ve Limit T.
S. Alacalı
INS5603(İng.)
INS5208
INS5702
Deprem Müh.
N.Özhendekçi
İleri Akışkanlar Mek.
Kıyı Müh.
13.00-13.50
Y. Yüksel
E.Çevik
INS5403
INS5305
INS5309
14.00-14.50
Elastisite
Kıyı Alanları Jeolojisi
Kıyı Müh. İst. Yönt.
15.00-15.50
İrfan COŞKUN
Ş.Ersoy
E.Çevik
16.00-16.50
9.00-9.50
CUMA
10.00-10.50
INS5106
INS6202
11.00-11.50
INS5613
Müh. Sism. ve Depremler
Türbülans
12.00-12.50
Performansa B. Yapı Tas.
O. Selvi
H.A.Güner
13.00-13.50
Derslik
M. S. Kırçıl
İnşaat Fakültesi Davutpaşa C1-029 FZ-89-FZ-90-FZ-91
Seminer Grup 1 : Yapı + Mekanik+Geoteknik
Seminer Grup 2 : Hidrolik +Kıyı Liman Müh.+Ulaştırma
İnş.Fak.Davutpaşa C-2-004
İnş. Fak.Davutpaşa C-2-004
Geoteknik Lab. Davutpaşa
Hidrolik Lab. Davutpaşa
Hidrolik Lab. Davutpaşa
Hidrolik Lab. Davutpaşa
TEZ DANIŞMANI ATANMIŞ YL-DR. ÖĞRENCİLERİNİN MEZUN OLANA KADAR TEZ + UZMANLIK ALAN DERSİNİ HER DÖNEM SEÇMELERİ GEREKMEKTEDİR.
YL-DOKTOTA TEZ VE UZMANLIK ALAN DERSİ GRUPLARI
INS5000 YÜKSEK LİSANS TEZİ
GRUP NO ÖĞRETİM ÜYESİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
VE
INS 5003 UZMANLIK ALAN DERSİ (YL) GRUPLARI
PROF. A.ZAFER ÖZTÜRK
PROF.İBRAHİM EKİZ
PROF.DR.ESİN ÇEVİK
PROF.DR.HALUK ÇEÇEN
PROF.DR. HAYRULLAH AĞAÇCIOĞLU
PROF.DR.KUTAY ÖZAYDIN
PROF.DR.İRFAN COŞKUN
PROF.DR.NABİ YÜZER
PROF.DR.TURGUT KOCATÜRK
PROF.DR.YALÇIN YÜKSEL
PROF.DR.YUSUF AYVAZ
DOÇ.DR.ABDURRAHMAN ŞAHİN
DOÇ.DR.AHMET DOĞAN
DOÇ.DR.ALİ KOÇAK
DOÇ.DR.BİLGE DORAN
DOÇ.DR.GÜRAY ASLAN
DOÇ.DR.HAVVANUR KILIÇ
DOÇ.DR.İSMAİL ŞAHİN
DOÇ.DR.MEHMET BERİLGEN
DOÇ.DR.MESUT ŞİMŞEK
DOÇ.DR.MUSTAFA GÜRSOY
DOÇ.DR.YEŞİM ÇELİKOĞLU
DOÇ.DR.ZAFER KÜTÜĞ
YRD.DOÇ.DR.M.SİNAN YARDIM
Y.DOÇ.DR.NURİ ÖZHENDEKÇİ
Y.DOÇ.DR.ÖZGÜR ÇAKIR
Y.DOÇ.DR.PELİN ÖZENER
Y.DOÇ.DR.SAADET A. BERİLGGEN
Y.DOÇ.DR.TUBA BOSTAN
Y.DOÇ.DR.ZEYNEP IŞIK
YRD.DOÇ.DR.NİHAT KABAY
Y.DOÇ.DR.MURAT SERDAR KIRÇIL
DOÇ.DR.ÇAYKUN ALPASLAN
DOÇ.DR. BARIŞ SEVİM
YRD.DOÇ.DR.SERKAN BEKİROĞLU
YRD.DOÇ.DR.ALİ COŞAR
YRD.DOÇ.DR.DEVRİM ÖZHENDEKÇİ
DOÇ.DR. CANAN GİRGİN
YRD.DOÇ.DR. ŞENAY ATABAY
YRD.DOÇ.DR. FETHULLAH CANPOLAT
YRD. DOÇ.DR.AHMET B. KIZILKANAT
DOÇ.DR. HALİT ÖZEN
YRD.DOÇ.DR.AHMET GÖKÇE
DOÇ.DR.BÜLENT BAYRAM
ÖĞR.GÖR.DR.MURAT E.SELÇUK
DOÇ.DR.MURAT ALTEKİN
INS6000 DOKTORA TEZİ VE INS 6003 UZMANLIK ALAN DERSİ (DOKTORA) GRUPLARI
DERS SAATİ
GRUP
ÖĞRETİM ÜYESİ
1.
PROF.İBRAHİM EKİZ
2.
PROF.DR.ESİN ÇEVİK
3.
PROF.DR.HALUK ÇEÇEN
4.
PROF.DR.HAYRULLAH AĞAÇCIOĞLU
5.
PROF.DR.NABİ YÜZER
6.
PROF.DR.TURGUT KOCATÜRK
7.
PROF.DR.KUTAY ÖZAYDIN
8.
PROF.DR.YALÇIN YÜKSEL
9.
DOÇ.DR.BİLGE DORAN
10. DOÇ.DR.İSMAİL ŞAHİN
11. DOÇ.DR.MEHMET BERİLGEN
12. PROF.DR.MEHMET E.BİRPINAR
13. PROF.DR.SURKAY AKBAROV
14 . DOÇ.DR. ALİ KOÇAK
15. YRD.DOÇ.DR.ZEYNEP IŞIK
16. YRD.DOÇ.DR.M.SİNAN YARDIM
17. DOÇ.DR.HAVVANUR KILIÇ
18. YRD.DOÇ.DR.AHMET GÖKÇE
19. YRD.DOÇ.DR.NİHAT İLHAN
20. DOÇ.DR.MESUT ŞİMŞEK
21. DOÇ.DR. AHMET DOĞAN
22. DOÇ.DR.BARIŞ SEVİM
23. Y.DOÇ.DR.SERKAN BEKİROĞLU
24. PROF.DR.YUSUF AYVAZ
25. PROF.DR.R. FARUK YÜKSELER
26. DOÇ.DR.GÜRAY ARSLAN
27. YRD.DOÇ.DR. SAADET BERİLGEN
28. DOÇ.DR.PELİN ÖZENER
DERS SAATİ
Download

fbe inşaat mühendisliği anabilim dalı 2014