N; Ü;_Fen_Bn;_EnsJnşaat_Müh;^nabMmıDah_GüzJ£an^M^Dere^!O2ramıJ2014-2015^
Saat/Gün
İD e rs
08:30-09:15
Salı
Ç arşam ba
|
IN S 5 1 2 7 -[3 ]
IN S5 0 05 -Y L-r3 1
|
IN S 5 0 0 3 -Y L -[8 ]
IN S 5 0 0 5 -Y L -[8 ]
IN S 5 0 0 5 -Y L -[5 ]
IN S 5 1 3 9 -[5 ]
lN S 5 1 4 9 -[4 ]
IN S 5 0 0 5 -Y L -[4 ]
D e rs D n ş .-Y L -[9 ]
1 N S 5 00 3 -Y L -[1 1]
IN S 6 1 0 9 -[1 0 ]
Perşem be
Cuma
Pazartesi
IN S 5 0 0 3 -Y L -[3 ]
IN 5 5 0 0 3 -Y L -[2 ]
lN S 5 0 0 3 -Y L -[7 ]
IN S 5 0 0 3 -Y L -[4 ]
IN S 5 0 0 3 -Y L -[9 ]
IN S 5 0 0 5 -Y L -[1 1 ]
IN S5 0 05 -Y L-E1 3 ]
IN S 5 0 03 -Y L-E6 ]
D e rs D n ş .-Y L -[6 ]
2.Ders
09:25-10:10
3.Ders
10:20-11:05
4.Ders
11:15-12:00
5.Ders
13:00-13:45
IN S 5 0 0 3 -Y L -[3 ]
IN S 5 1 2 7 -[3 ]
IN S 5 0 0 3 -Y L -[1 3 ]
IN S 5 0 0 3 -Y L -[2 ]
IN S 5 0 0 3 -Y L -[8 ]
IN S 5 0 0 5 -Y L -[4 ]
D e rs D n ş .-D R -[5 ]
IN S 5 0 0 3 -Y L -[5 ]
INS5147-E2]
IN S 6 1 0 7 -[1 ]
IN S 5 1 4 9 -[4 ]
IN S5 0 03 -Y L-E7 ]
D e rs D n ş .-Y L -[9 ]
IN S 5 1 2 9 -Y L-E 6 ]
INS5139-E5]
IN S 6 1 0 9 -[1 0 ]
D e rs D n ş .-D R -[8 ]
IN S 5 0 0 3 -Y L -[4 ]
IN S 5 0 0 5 -Y L -[1 1 ]
IN S5 0 03 -Y L-E6 ]
IN S 5 0 0 3 -Y L-E 4 ]
IN S 5 0 0 3 -Y L -[1 1 ]
IN S 5 0 0 3 -Y L -[1 0 ]
IN S 6 1 0 3 -[9 ]
IN S 5 1 4 7 -[2 ]
IN S 5 0 0 3 -Y L -[3 ]
IN S 5 1 2 5 -[3 ]
M U H 5 0 0 1 -Y L -[1 2 ]
IN S 5 0 0 3 -Y L -[2 ]
(N S 5 0 0 3 -Y L -[8 J
IN S5 1 23 -[8]
IN S 5 0 0 3 -Y L -[1 3 ]
IN S 5 0 0 3 -Y L -[5 ]
IN S 6 1 0 7 -[1 ]
IN S 5 1 4 9 -[4 ]
IN S 5 0 0 5 -Y L -[4 ]
IN S 5 1 2 9 -Y L-E 6 ]
IN S 5 1 3 9 -[5 ]
IN S 6 1 0 9 -[1 0 ]
IN S 5 0 0 3 -Y L -[7 ]
IN S 5 0 0 5 -Y L-E 1 1 ]
IN S 5 0 0 3 -Y L -[6 ]
IN S 5 0 0 3 -Y L -[4 ]
IN S 5 0 0 3 -Y L -[1 1 ]
IN S 5 0 0 3 -Y L-E 1 0 ]
IN S 6 1 0 3 -[9 ]
IN S 5 0 0 3 -Y L -[3 ]
IN S5 1 25 -[3]
M U H 5 0 0 1 -Y L -E 1 2 ]
IN S 5 0 0 3 -Y L -[2 ]
INS5147-E2]
lN S 5 0 0 3 -Y L -[8 ]
IN S5 1 23 -Ï8]
IN S 5 0 0 3 -Y L -[1 3 ]
IN S 5 0 0 3 -Y L-E 5 ]
IN S 6 1 0 7 -[1 ]
IN S 5 1 4 1 -[4 ]
D e rs D n ş .-D R -[4 ]
IN S 5 1 2 9 -Y L -[6 ]
IN S 5 1 1 5 -[5 ]
IN S 5 0 0 5 -Y L -[1 0]
IN S 5 0 0 3 -Y L -[7 ]
D e rs D n ş .-Y L -[1 1 ]
IN S 5 0 0 3 -Y L -[6 ]
IN S 5 0 0 3 -Y L-E 4 ]
IN S5 0 03 -Y L-E1 1 ]
IN S 5 0 0 3 -Y L -[1 0 ]
IN S 6 1 0 3 -[9 ]
IN S 5 0 0 3 -Y L -[3 ]
INS5105-E6]
IN S 5 0 03 -Y L-E5 ]
IN S 5 0 0 3 -Y L-E 2 ]
INS5113-E2]
IN S 5 0 0 3 -Y L -[8 ]
IN S 5 1 37 -[10 ]
IN S6111-E8]
IN S 6 1 0 1 -Y L -[6 ]
D e rs D n ş .-Y L -[1 ]
IN S 5 1 4 1 -[4 ]
IN S 5 0 0 3 -Y L -[7 ]
IN S 5 0 0 3 -Y L -[1 3 ]
IN S 5 1 0 3 -[1 0 ]
»N S 5 14 5 -[8 ]
IN S 5 1 1 1 -Y L-E 9 ]
IN S 5 1 1 5 -[5 ]
1 N S 5 0 0 3 -Y L -[1 0 ]
1NS5003-YL-EB]
IN S 5 0 0 5 -Y L -[7 ]
IN S 5 0 0 3 -Y L -[1 1 ]
IN S 5 0 03 -Y L-E9 ]
6.Ders
13:55-14:40
IN S 5 0 0 5 -Y L -[3 ]
IN S 5 1 0 5 -[6 ]
IN S 5 0 0 3 -Y L -[5 ]
D e rs D n ş .-Y L -[2 ]
IN S 5 1 1 3 -[2 ]
IN S 5 0 0 5 -Y L -[8 ]
IN S5 1 37 -[10 ]
IN S6111-E8]
IN S 6 1 0 1 -Y L-E 6 ]
IN S 5 1 1 9 -[1 ]
IN S 5 1 4 1 -[4 ]
1NS5131-E7]
IN S 5 0 0 3 -Y L -[1 3 ]
IN S 5 1 0 3 -[1 0 ]
IN S 5 1 4 5 -[8 ]
IN S 5 1 1 1 -Y L-E 9 ]
IN S 5 1 3 3 -[5 ]
IN S 5 0 0 3 -Y L-E 1 0 ]
IN S 5 0 05 -Y L-E6 ]
IN S 5 0 0 5 -Y L -[7 ]
IN S 5 1 5 1 -[1 1 ]
IN S 5 0 0 3 -Y L -[9 ]
7.Ders
14:50-15:35
8.Ders
15:45-16:30
IN S 5 0 0 5 -Y L -[3 ]
IN S 5 1 0 7 -[4 ]
D e rs D n ş .-Y L -[2 ]
IN S 5 0 0 5 -Y L -[2 ]
IN S 5 0 0 5 -Y L -[8 ]
IN S 5 1 37 -[10 ]
IN S 6 1 0 1 -Y L -[6 ]
IN S 5 1 1 9 -[1 ]
D e rs D n ş .-Y L -[1 0 ]
IN S 5 1 3 1 -[7 ]
IN S 5 0 0 5 -Y L -[9 ]
IN S 5 1 3 3 -[5 ]
IN 55 1 45 -[8]
IN S 5 0 0 5 -Y L-E 1 0 ]
1NS5151-[11]
INS5127-E3]
IN S 5 0 0 3 -Y L -[9 ]
IN S 5 0 0 5 -Y L -[3 ]
IN S 5 1 2 5 '[3 ]
IN S 5 0 0 5 -Y L -[8 ]
IN S5 1 07 -[4]
D e rs D n ş .-Y L -[1 0]
IN S 5 1 3 1 -[7 ]
IN S 6 1 11 -[8 ]
D e rs D n ş .-Y L -E 6 ]
D e rs D n ş .-D R -[2 ]
D e rs D n ş.-D R -E1 ]
INS5133-E5]
IN S 5 1 51 -[11 ]
IN S 5 0 0 3 -Y L -[9 ]
D e rs D n ş .-Y L -[3 ]
ı.\ A
( ~>
Jk
ı «>
j C ^ l j 'U l.U ı.'^ılU rrs İV R İK ffy ff^t-
inşaa t M ü h e n d is liğ i A n a b ilin ) D alı B aşkap
D ersin K odu
D ersin Adı
MUH5001 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Özel K onular I
INS5003
Tez Çalışması
INS5005
Seminer
INS5007
Beton Kalite Kontrolü
INS5103
Beton Teknolojisi
INS5105
Deprem Mühendisliği
INS5107
H avaalanı Mühendisliği
IN S51H
ileri Temel Mühendisliği
INS5113
Y apay Zeka Uygulamaları
INS5115
M atematiksel M odeller ve Programlama Teknikleri
IN S51I9
Yapı Sistemlerinin Hesabında M atris Yöntemler
INS5121
İleri Yapı Statiği
INS5123
Betonarmede Taşıma Gücü ve Hesap Yöntemleri
INS5125
Bilgisayar Destekli Mühendislik Mekaniği
IN S5I27
Çimento Mühendisliğine Giriş
INS5129
Hareketli Tabanlı Akımlarda Sediment Taşınımı
INS5131
H asar Gönnüş Yapıların Onarımı ve
INS5133
Özel Çimentolar
INS5137
Prefabrik Betonarme Yapılar
INS5139
Stabilité Teorisi
INS514I
Yapıların Kontrolü
INS5145
Zeminlerin M ühendislik Özellikleri
INS5147
Zemin-Yapı etkileşimi
INS5149
İleri Üstyapı Teknolojisi
INS5151
Beton Teknolojisinde Laboratuvar Deneyleri
INS6101
Karayolu Mühendisliğinde Granüler Malzemeler
INS6103
Nümerik Hidrolik
INS6107
Özel Betonlar
INS6109
Titreşim Teorisi
INS6111
_____________ Ö ğ retim İ v e s i |___________
1. Prof. Dr. Kutsi S. ER D U RA V
2. Prof. Dr. Osman SIVRIKAYA_________
3. Doç. Dr. H akan ERDEM ______________
4. Doç. Dr. M etin Hakan SEVERCAN
5. Doç. Dr. M ustafa SARIDEMIR
6. Doç. Dr. Fatih OZCAN
7. Doç. Dr. Ahmet BILGIL_______________
8. Doç. Dr. Ersin AYDIN________________
9. Yrd. Doç. Dr. Recep Koray KIYILDI
10. Yrd. Doç. Dr. Kubilay A K Ç A O ZO G Ü J
1 1. Yrd. Doç. Dr. Haşan Erhan YÜCEL
12. Yrd. Doç. Dr. M urat ÇİFTLİKLİ
13. Yrd. Doç. Dr. Serniha AKÇAÖZOÖLÜ~
Download

Perşembe Cuma İDers 08:30-09:15 2.Ders 09:25