Download

Čo je kresťanská blaženosť? Nový zákon používa tieto výrazy