N. 0. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DÖLÜMÜ
2814-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI
¡.Ö ĞRETİM
Saat
P
1
.SINIF
3. SINIF
2. SINIF
4. SINIF
BİTİRME TEZİ[21
8.30-9.15
YABANCI DİL -1 1251 [B-104]
A
11.15-12.00
YABANCI DİL -1 [251 [B-1041
ELEKTRONİK II [51+LOJ. DEV. TAS.[61 [D-2051
ELEKT MAK. - H[4HD-2061
I
YABANCI DİL - 1¡251IB-1041
10.20-11.05
ELEKTRONİK II [51+LOJ DEV TAS.[6] [D-2051
ELEKT MAK. - Il [4MD-2061
DEVRE TEORİSİ -1 [7HD-2041
ELEKTRONİK 11[51+LOJ. DEV. TAS.[61 [D-2051
ELEKT. MAK.-IU4MD-2061
DEVRE TEORİSİ - i [7MD-204]
&
g
9.25-10.10
Z
i
A
R
T
13.00-13.45
ATA İLK ve İNK TAR.-1 l26j|B-l04|
MESLEKİ YABANCI DİL-1 [21ÍD-2041
SİNYALLER ve SİSTEMLER [7MD-2051
MİKRODALGA LAB. [11
E
13.55-14.40
ATA.İLK ve İNK TAR.-1 [26MB-1041
MESLEKİ YABANCI DİL-I [21ÍD-2041
SİNYALLER ve SİSTEMLER [7MD-205]
MİKROOALGA LAB. [1]
S
1450-15.35
i
15.45-16.30
MESL. YAB. DİL-II [2}fSlN. ve SİST f71[D-2051
_______ MESLEKİ YABANCI DİL-ll [21
8.30-9.15
9.25-10.10
GÜC ELEKTRONI0) LAB. [7]
MATEMATİK -1 111,12,13,14HB-I04,105,204,3041
ELEKTROMAN DALGALAR [IMD-205]
GÜC ELEKTRONlGi LAB. [7]
10.20-11.05 MATEMATİK -1 [11,12,13,14MB-104, i05,204,304]
ELECT. MEAS. LAB [27]
ELEKTROMAN. DALGALAR [IMD-205]
POWER GENJtTRANSMIS [21+ELEKT MAK LAB -1 [8]
11.15-12.00 MATEMATİK - 1[11,12.13.14MB-104.105,204,304]
ELECT. MEAS. LAB [27]
ELEKTROMAN. DALGALAR [IMD-205]
POWER GEN.ATRANSMIS. [21+ELEKT. MAK LAB -1 [8]
POWER SYST. ANALY [21 fD-206]
13.00-1345
FİZİK - 1[ 19,20,21,2211B-104,105,204,3041
ELEKTRONİK I [5MD-2041
AYDINLATMA PROJESİ [8MD-2051
13 55-14.40
FİZİK - 1[19,20,21,22MB-104,105,204,304]
ELEKTRONİK 1[5MD-2041
AYDINLATMA PROJESİ [8MD-205]
POWER SYST. ANALY. [21 [D-206]
14.50-15.35
INT TO ELECT.¿ELECTRONICS ENGHMB-104]
ELEKTRONİK 1[5MD-2041
AYDINLATMA PROJESİ [IMD-205]
POWER SYST. ANALY.[2] [D-206]
15.45-16.30
INT TO ELECT.AELECTRONICS ENGÍ4HB-1041
BtTtRMETEZtf2,5,7,81______________
8.30-9.15
TEMEL BİL [SMBtlg Lab ]
9.25-10.10
TEMEL BİL [8][Bılg Lab ]
LOGIC CIRCUITS [6MD-2041
10.20-11 05
TEMEL BİL [8MBüg. Lab 1
LOGIC CIRCUITS [6MD-2041
ELEKTRONİK LAB. 1[3]
11.15-1200
TEMEL BİL. [8][B»lg Lab ]
LOGIC CIRCUITS [6MD-2041
ELEKTRONİK LAB. 1[3]
13.00-13.45
TÜRK DİLİ-I [24MB-1041
ELEKTRİK ÖLÇME VE LAB. [271
DEVRE SENTEZİ]5MD-2051
INDUS. ELECTRON [4MD-206]
13.55-14.40
TÜRK DİLİ -1 [24MB-I04]
ELEKTRİK ÖLÇME VE LAB. [271
DEVRE SENTEZİÎ5MD-2051
INDUS. ELECTRON [4][D-206]
POWER GEN RTRANSMIS [21HD-2051
14.50-15.35
DEVRE SENTEZİ[5][D-205]
15.45-16.30
INDUS. ELECTRON [4][D-206l
________________ BİTİRME TEZ>[5]________________
8 30-9 15
9.25-10.10
BİTİRME TEZİJ6,8]
MATEMATİK -1 [11,12,13,14][B-104,105,204,304]
DIFFERENTIAL EQUATIONS [2MD-204]
SİGNALS and SYSTEMS [6MD-2051
MİKROtSLEMCİLER [7MD-206]
10.20-11.05 MATEMATİK -1 [11,12,13,14][B-104,105,204,3041
DIFFERENTIAL EQUATIONS [2MD-2041
SİGNALS and SYSTEMS [6MD-2051
MİKROİSLEMCİLER [7MD-206]
11.15-12.00 MATEMATİK -1 [11,12.13,14MB-104,105,204,304]
DIFFERENTIAL EQUATIONS [2MD-204]
SİGNALS «id SYSTEMS [6MD-205]
MİKROtSLEMCİLER [7MD-206]
AUTOMA CONTROL127MD-2061
13.00-13.45
FİZİK -1 [ 19,20,21,22MB-104,105,204,304]
NÜMERİK YÖNTEMLER [3MD-205]
13.55-14.40
FİZİK -1 [19,20,21,22MB-104,105,204,304]
NÜMERİK YÖNTEMLER [3MD-205]
AUTOMA. CONTROLÍ27MD-2061
NÜMERİK YÖNTEMLER [3][D-205]
AUTOMA. CONTROL!27][D-206]
14.50-15.35
15.45-16 30
BİTİRME TEZİ[3,6]_______________
8.30-9.15
END. ELEKTRONİK [4J[D-206]
C
9.25-10.10
10.20-11.05
GENEL KİMYA [23MB-104]
OLASILIK ve İSTATİSTİK [I8MD-204]
POWER ELECTRONICS [4MD-2051
U
11.15-12.00
GENEL KİMYA [23HB-1041
OLASILIK ve İSTATİSTİK [I8MD-2041
POWER ELECTRONICS [4MD-205]
M
13.00-13.45
A
BİTİRME TEZM1,41
BİTİRME TEZİ! 1.4,71
GENEL KİMYA [23MB-1041
13 55-1440
LİNEER CEBİR [15,16,17,18MB-104,105,204,304]
14.50-15.35
LİNEER CEBİR [15,16,17,18MB-104,105,204,3041
POWER ELECTRONICS [4MD-205]
ELEKTR. MEK. EN. DÖN.[4]
END.ELEKTRONİK [4MD-206J+BİTİRME TEZİ[31
ELEKTR. MEK. EN. DÖN.[4]
YÜKSEK GERİLİM TEK [3MD-2061
YÜKSEK GERİLİM TEK. [3][D-206]
15 45-16.30 LİNEER CEBİR [15,16,17,18MB-104.105,204,304]
NOT İSİMLERİ İNGİLİZCE YAZIU DERSLER İNGİLIZCE OLARAK İSLENECEKTİR
ÖĞRETİM ELEMANLARI
1 Prof Dr Adnan GÖRÜR
2 Prof Dr Saffet AYASUN
3 Doç Dr Ulaş EMİNOĞLU
4 Doç Dr Murat BARUT
5 Yrd. Doç Dr B Sami TEZEKİCİ
6 Yrd Doç Dr Fuat KARAKAYA
7 Yrd Doç Dr kamil Fatih DİLAVER
8 Öğr Gör İbrahim YÜCEL
Mbafir öğretim E lm aları
11. Doç. Dr. Tuncay CANDAN
12. Doç Dr Serkan KADER
13 Doç Dr. Durmuş DAĞHAN
14 Doç Dr Adnan TUNA
15.Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KAPLAN
16. Yrd. Doç. Dr. Nurhan KAPLAN
17. Yrd.Doç.Dr. M Tank ATAY
18 Yrd.Doç.Dr. Osman KELEKÇİ
YÜKSEK GERİLİM TEK [3MD-206]
19. Prof. Dr Emin ÇADIRLI
20. Prof Dr. Sefa ERTÜRK
21. Doç. Dr. Orhan DÖNMEZ
22 Doç Dr İbrahim KARACA
23. Yrd.Doç.Dr. İbrahim DEMİR
24. Okutman Çiğdem GEÇER
25. Okutman Edanur ŞENGÜL
26. Yrd. Doç. Dr. İbrahim ERDOÖDU
27. Yrd.Doç.Dr. M. Küışat YALÇIN
Yrti. Daç. Dr. BeUr Saari TEZEKİCİ
laşlumı f
Æ
N. Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI
//. Ö Ğ R E T İ M
Saat
1. SINIF
2. SINIF
3. SINIF
4. SINIF
P
17.00-17.45
YABANCI DİL -1 [25] [B-104]
MESLEKİ YABANCI DİL-1 [2][D-204]
LOJİK DEVRE TASARlMl[6MD-205]
ELEKT. MAK. - II [4][D-206]
A
17.55-18.40
YABANCI DİL -1 [25] [B-104]
MESLEKİ YABANCI DİL-I [2][D-204]
LOJİK DEVRE TASARIMIÍ6MD-205]
ELEKT. MAK. - II [4][D-206]
Z
18.50-19.35
YABANCI DİL -1 [25] [B-104]
DEVRE TEORİSİ -1 [7][D-204]
LOJİK DEVRE TASARIMt[6MD-2GS]
ELEKT. MAK. - II [4][D-206]
A
19.45-20.30
ATA.İLK.ve İNK TAR.-I [26][B-104]
DEVRE TEORİSİ -1 [7][D-204]
BİTİRME TEZİ[1,3,4]
R
20.40-21.25
ATA.İLK ve İNK TAR.-I [26][B-104]
DEVRE TEORİSİ -1 [7][D-204]
BİTİRME TEZİ{ 1.2,3,41
T
21.35-22.20
BİTİRME TEZİ[2,7]
E
S
i
C
U
M
17.00-17.45
MATEMATİK - 1 [11,12,13,14]IB-104,105,204,304]
ELEKTRONİK 1 [5][D-204]
ELEKTROMAN. DALGALAR [1ID-205]
17.55-18.40
MATEMATİK -1 [ 11,12,13,14][B-104,105,204,304]
ELEKTRONİK I [5][D-204]
ELEKTROMAN DALGALAR [1]|D-2051
ELEKTRİK MAK LAB -1 [8]
18.50-19.35
MATEMATİK - 1 [11,12,13,14][B-104,105,204,304]
ELEKTRONİK 1 [5][D-204]
ELEKTROMAN DALGALAR [1ID-203]
POWER SYSTEM ANALYSIS[2] [D-206]
ELEKTRİK MAK LAB -1 [8]
19.45-20.30
MATEMATİK -1 [11,12,13,14][B-104,105,204,304]
ELECT. MEAS. LAB [27]
AYDINLATMA PROJESİ [8][D-205]
POWER SYSTEM ANALYSIS[2] [D-206]
20.40-21.25
FİZİK -1 [19,20,21,22][B-104,105,204,304]
ELECT. MEAS. LAB [27]
AYDINLATMA PROJESİ [8][D-205]
POWER SYSTEM ANALYSIS[2] [D-206]
21.35-22.20
FİZİK - 1 [ 19,20,21,22][B-104,105,204,304]
AYDINLATMA PROJESİ [8][D-205]
BİTİRME TEZİ[7]
17.00-17.45
TEMEL BİL [8][Bi1g. Lab.]
LOGIC CIRCUITS [6][D-204]
DEVRE SENTEZt[S][D-205]
INDUSTRIAL ELECTRONICS [4][D-206]
17.55-18.40
TEMEL BİL. [8][BiIg. Lab.]
LOGIC CIRCUITS [6][D-204]
DEVRE SENTEZÍÍ5ID-205]
INDUSTRIAL ELECTRONICS [4][D-206]
18.50-19.35
TEMEL BİL [8][Bilg. Lab ]
LOGIC CIRCUITS [6][D-204]
DEVRE SENTEZl[Stf D-205]
INDUSTRIAL ELECTRONICS [4][D-206]
19.45-20.30
TEMEL BİL [8][Bilg Lab.]
ELEKTRONİK LAB. 1[3]
BİTİRME TEZİ[5,6]
20.40-21.25
TÜRK DİLİ - 1[24][B-104]
ELEKTRONİK LAB. I [3]
BİTİRME TEZİ[5,6,8]
21.35-22.20
TÜRK DİLİ -1124MB-104]
BİTİRME TEZİ[8]
17.00-17.45
FİZİK - 1 119,20,21,22]f B-104,105,204,304]
DIFFERENTIAL EQUATIONS [2][D-204]
SİGNALS and SYSTEMS [6][D-2051
AUTOMA. CONTROL[27][ D-206]
17.55-18.40
FİZİK - 1[19,20,21,22][ B-104,105,204,304]
DIFFERENTIAL EQUATIONS [2][D-204]
SİGNALS and SYSTEMS [6MD-205]
AUTOMA CONTROL[27][D-206]
18.50-19.35
MATEMATİK -1 [11,12,13,14][B-104,105,204,304]
DIFFERENTIAL EQUATIONS [2][D-204]
SİGNALS and SYSTEMS [6][D-205]
AUTOMA. CONTROL[27][ D-206]
MİKROİŞLEMCİLER [7][ D-206]
19.45-20.30
MATEMATİK - I [11,12,13,14MB-104,105,204,304]
NÜMERİK YÖNTEMLER [3MD-205]
20.40-21.25
INT TO ELECT ¿ELECTRONICS ENG[4MB-104]
NÜMERİK YÖNTEMLER [3MD-205]
MİKROİŞLEMCİLER [7][D-206]
21.35-22.20
1NT TO ELECT &ELECTRONICS ENG[4MB-104]
NÜMERİK YÖNTEMLER [3}[D-205]
MİKROİŞLEMCİLER [7][ D-206]
17.00-17.45
GENEL KİMYA [23][B-104]
OLASILIK ve İSTATİSTİK [18][D-204]
POWER ELECTRONICS [4MD-205]
YÜKSEK GERİLİM TEK. [3][D-206]
OLASILIK ve İSTATİSTİK [18][D-204]
17.55-18.40
GENEL KİMYA [23][B-104]
18.50-19.35
GENEL KİMYA [23MB-104]
19.45-20.30
LİNEER CEBİR [ 15,16,17,18][B-104,105,204,304]
BİTİRME TEZİ[3]
20.40-21.25
LİNEER CEBİR f 15,16,17,18MB-104,105,204,304]
BİTİRME TEZİ[3]
21.35-22.20
LİN EER CEBİ R [ 15,16,17,18][B-104,105,204,304]
POWER ELECTRONICS [4MD-205]
YÜKSEK GERİLİM TEK. [3][D-206]
POWER ELECTRONICS [4](D-205]
YÜKSEK GERİLİM TEK. [3][D-206]
A
NOT:İSİMLERİ İNGİLİZCE YAZILI DERSLER İNGİLİZCE OLARAK İŞLENECEKTİR
ÖĞRETİM ELEMANLARI
1 Prof Dr Adnan GÖRÜR
2 Prof Dr. Saffet AYASUN
3 Doç Dr Ulaş EMİNOĞLU
4 Doç Dr Murat BARUT
5 Yrd. Doç Dr B Sami TEZEKİCİ
6 Yrd Doç Dr.Fuat KARAKAYA
7 Yrd Doç Dr Kamil Fatih DÎLAVER
8 Öğr Gör İbrahim YÜCEL
Misafir öğretim Elemanları
11. Doç. Dr. Tuncay CANDAN
12. Doç.Dr. Serkan KADER
13..Doç.Dr. Durmuş DAĞHAN
14. Doç. Dr. Adnan TUNA
15.Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KAPLAN
lö.Yrd.Doç.Dr. Nurhan KAPLAN
17. Yrd.Doç. Dr. M Tarık ATAY
18. Yrd. Doç. Dr. Osman KELEKÇİ
19. Prof. Dr. Emin ÇADIRLI
20. Prof. Dr. Sefa ERTÜRK
21. Doç Dr. Orhan DÖNMEZ
22 Doç Dr. İbrahim KARACA
23. Yrd.Doç.Dr. İbrahim DEMİR
24. Okutman Çiğdem GEÇER
25. Okutman Edanur ŞENGÜL
26. Yrd. Doç. Dr. İbrahim ERDOĞDU
27. Yrd.Doç.Dr. M. Kürşat YALÇIN
Ynl.
Ï Dr. Bekir Sami TEZEKİCf
mâm Başkanı
ONAY
raf. Dr. Kutsi S. ERpJf RAN
Dekan
û
Download

n. 0. mühendislik fakültesi elektrik